Leksion 5 taraca

of 29 /29

Embed Size (px)

Transcript of Leksion 5 taraca

 • Taracat Te pashfrytezueshme

  Te shfrytezueshme

  Pa boshllek ajri

  Me boshllek ajri

  Ne projektimin e taracave, duhen 5 faktore:

  Regjimi i nxehtesise

  Regjimi i lageshtise

  Pjerresia e taraces

  Qilimi h/izolues

  Mbrojtja e qilimit h/izolues nga rrezet e diellit.

 • 1). REGJIMI I NXEHTESISE

  Po te lihet ne kete menyre, rrezet e Diellit ndikojne

  negativisht. Shtresat e tejojne mire nehtesine. Sasia e

  nxehtesise qe thith mbulesa nga radiacioni diellor varet

  nga materiali; koeficienti i thithjes se nxehtesise , per

  kartonin e bitumur = 0.88, lla imento = 0.65.

 • 2). REGJIMI I LAGESHTISE

  Shtresa Termoizoluese duhet te jete sa me e

  thate; n.q.se ujerat e shiut hyjne ne poret e

  penobetonit e te mbushura me uje do te

  ndalojne tek qilimi h/izolues (qilimi do te

  mbufatet nga presioni i avujve te ujit).

  Kondensimi i avujve; mbi solete vendoset nje

  shtrese tjeter h/izoluese, qe pjesa termoizoluese

  te jete larg rrezikut te ujit. Ne taracat me

  boshllek ajri, avujt e ujit percillen nga ajri qe

  qarkullon.

 • 3).PJERRESIA

  Taracat e shfrytezuara 0.5-2%

  Taracat e pashfrytezuara > 4%

  Ne te tre rastet 10cm ,

  eshte min. ku fillon shtresa

  termoizoluese.

 • Llojet kryesore te taracave:

 • Termoizolimi,

  pozicionet:

  Shtresa rigjide duhet te jete me 2 shtresa: 1.elidhur mekanikisht,qe te

  rezistoje eren 2.e ngjitur me asfalt

  Kur ka polisteren rigjid per IZOLIM shtresa e dyte duhet te jete gips,

  qe te plotesoje kerkesat e KODIT te ndertimit.

 • 4).QILIMI H/IZOLUES

 • Qilimi h/izolues i nenshtrohet ndryshimeve te theksuara te temp. dhe

  veprimimeve te agjenteve atmosferike, aciditetit etj. Duhen materiale

  elastike, qe te mos demtohen.

  Kemi kartonin e bitumuar; kartonat pajisen edhe me rrjete plastike, ose

  me flete te holla Alumini. Kane gjeresi 1 3 m, gjatesi 20m.

  Ngjitja behet me mastike bituminoze:

  Para ngjitjes duhet patur parasysh:

  1. Sip. ku ngjitet qilimi h/izolues duhet e rrafshet dhe jo e lemuar.

  2. Sip. ku ngjitet qilimi h/izolues duhet te jete e thate.

  3. Sip. ku ngjitet qilimi h/izolues duhet te jete pa pluhur, e per ta hequr

  perdoret emulsion prajmer (bitum + vajguri).

  4. Ngjitja behet me mastike bituminoze( bitum + sera).

  5. Duhet patur kujdes ne vendosjen e rregullt te qilimit h/izolues.

 • 5).MBROJTJA E QILIMIT H/IZOLUES NGA RREZET E DIELLIT.

 • Taracat me parapet

 • Skema statike te shkalleve

  1. Tarace pa ulluk

 • 2. Tarace me ulluk

 • Tarace pa parapet, me pllaka betoni

 • Tarace pa parapet, me ulluk te

  fshehur

 • Tarace me parapet

 • Tarace me parapet; kullimi

 • Llamarina ujembledhese

 • Hollesi te

  taracave:

 • Hollesi te

  taracave:

 • Hollesi te taraces:

 • Hollesi te

  taraces

  dhe veshja

  me xham-

  struktural.

 • Veshje fasade me gure

 • Detaje gjelberimi

  Balte + rere Humus rere + zhavorr tub shkarkimi

  Pllake mermeri Parapet betoni

  Rrjete

  teli

 • Detaje gjelberimi

  humus

  Dhe i ngjeshur

  Zhavorr

  h/izolim

  Balte + rere

  Humus

  rere + zhavorr

  tub shkarkimi

 • Tarraca e gjelberuar

 • Nyjet e

  mbeshtetjeve

 • Detaj mbulimi

 • Fasade e ventiluar