Leksion 4 shkalle

of 30 /30

Embed Size (px)

Transcript of Leksion 4 shkalle

 • Skemat

  statike

  te

  shkalleve

  me dy

  rampa

  paralele

 • Skema

  statike

  te

  shkalleve

 • Shkalle

  monolite

  prej b/a

 • Rakordimi i shkalleve me dy rampa paralele

 • Forma te

  shkalleve

  elikoidale

 • Shkalle

  elikoidale

  me tra

  anesor

  bazamake

  konsol

 • Shkalle

  elikoidale

  me platforme pa platforme

  platforme katrore

  platforme qarku

 • Shkalle me

  elemente te

  p/pergatitur

 • Shkalle me

  elemente te

  p/pergatitur

 • Profilet e

  bazamakeve

 • Veshja e

  bazamakeve

 • Parmaket,

  tipet e tyre

 • Menyrat e

  kapjes se

  parmakeve

 • Shkalle te

  jashtme ne konsolin qe

  del nga muri

  rrethues

  ne dy mure anesore

  nje ane ne mur, ana

  tjeter ne murin e

  shkalles

  me bazamake te

  p/pergatitur te

  mbeshtetur ne

  konsolin e traut

 • Shkalle te

  jashtme

  me bazamak te mbeshtetur ne nje

  ane ne murin e

  nderteses, ana

  tjeter ne nje mur

  te jashtem

  te ndertuara drejtperdrejte ne

  toke

 • Shkalle

  levizese

 • Tipet e

  vendosjes

  se

  shkalleve

  levizese

 • Plane horizontale levizese

 • Planet e

  pjerreta

  (panduset)

 • Menyrat e vendosjes se ashensoreve

  ne kafazin e shkalleve :

 • Fig. 2

  Prerja

  terthore dhe

  dy tipe

  ashensoresh:

  Nje hyrje Dy hyrje

  Fig. 5

 • Ashensor

  elektrik

  Ashensor hidraulik

  Tipet e

  Ashensoreve:

 • Ashensor

  hidraulik

 • Permasimi i Ashensorit (Ashensor me kundrapeshe anesore)

 • Ashensor me

  kundrapeshe

  nga prapa

 • Prerja e

  Ashensorit

 • Ashensor per 12 persona

 • Shkalle te emergjences

 • Shkalle emergjence