Leksion 2 - informatika.geo.edu.al

Click here to load reader

 • date post

  17-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Leksion 2 - informatika.geo.edu.al

Microsoft PowerPoint - 2.CC [Read-Only]Leksion 2Leksion 2
Cloud Computing Me përdorimin e gjerë të internetit, nevoja për të
ekzekutuar një program në kompjuterin tuaj ose në faqen e kompanisë është duke u bërë gjithnjë dhe më pak e rëndësishme. Pjesa më e madhe e programeve që pak e rëndësishme. Pjesa më e madhe e programeve që njerëzit përdorin në ditët e sotme janë krejtësisht të bazuar në ueb.
Cloud merr këtë avantazh për ta sjellë atë në nivelin e ardhshëm: Cloud Computing.
Leksion 2 – Ledia Bozo
Si funksionon Cloud Computing? Cloud
përbëhet nga shtresa – kryesishtkryesisht shtresa e mbrapme dhe shtresa e përparme apo shtresa e përdoruesve.
Leksion 2 – Ledia Bozo
Cloud Computing (2) Për shkak se kompjuterat janë ngritur për të punuar së
bashku, aplikimet mund të përfitojnë nga e gjithë fuqia kompjuterike që ofrohet sikur të ishin një makinë e veçantë.makinë e veçantë.
“Cloud” gjithashtu lejon shumë fleksibilitet. Në varësi të kërkesës, ne mund të rrisim sasinë e burimeve të “Cloud” që përdorim pa patur nevojë për caktimin e pajisjeve të veçanta për punën, ose thjesht zvogëlimin e sasisë së burimeve të caktuar për punen tone, kur ata nuk janë të nevojshëm.
Leksion 2 – Ledia Bozo
Arkitektura e “Cloud Computing” NIST (Instituti Kombëtar i Standardeve dhe
Teknologjisë) është një institucion i mirënjohur në të gjithë botën për punën e tyre në fushën e Teknologjisë Informative. Informative.
Le të paraqesim përkufizimin e punës të ofruar nga NIST për “Cloud Computing”. NIST përcakton arkitekturën e “Cloud Computing” duke përshkruar pesë karakteristikat thelbësore, tre modelet e shërbimeve “Cloud” dhe katër modele instalimi të “Cloud”
Leksion 2 – Ledia Bozo
për “Cloud Computing”
“Cloud Computing” Vetë-shërbim-sipas-kërkesës - Konsumatori mund të vërë në
përdorim ose jo shërbimet kur është e nevojshme, pa patur nevojë për ekzistencën e ndërveprimit njerëzor me ofruesin e shërbimit.
Akses të gjerë rrjeti - Ka mundësi lidhje me rrjetin dhe aksesohet përmes mekanizmave standarde.
Grumbullimi i Burimeve - Burimet llogaritëse të ofruesve grupohen Grumbullimi i Burimeve - Burimet llogaritëse të ofruesve grupohen për t’u shërbyer konsumatorëve të shumtë, të cilët janë duke përdorur një model multi-huamarrës, me burime të ndryshme fizike dhe virtuale që caktohen dinamikisht, në varësi të kërkesës së tyre.
Elasticitet i shpejtë - Shërbimet mund të parashikohen me shpejtësi dhe elasticitet.
Shërbim i matur - Sistemet “Cloud Computing” kontrollojnë automatikisht dhe optimizojnë përdorimin e burimeve pasi sigurojnë aftësi matëse të llojit të shërbimeve (p.sh., ruajtjen, përpunimin, sasinë e të dhënave që transmetohen, ose llogaritë aktive të përdoruesve).
Leksion 2 – Ledia Bozo
Modelet e shërbimit në “Cloud” Ka 3 modele të shërbimit në “Cloud” dhe këto 3 klasifikime themelore referohen shpesh si "Modeli SPI" dmth, program, platformë apo infrastruktura si një shërbim.
Programe “Cloud” si Shërbime - Kjo është një aftësi në sajë të së cilës konsumatori mund të përdore aplikacionet e ofruesve që ekzekutohen në “Cloud”.ekzekutohen në “Cloud”.
Platforma “Cloud” si Shërbim - Në këtë lloj shërbimi, konsumatori mund të shpërndajë aplikacionet klient të krijuara ose të fituara duke përdorur gjuhë programimi apo mjete të dhëna nga ofruesi në infrastrukturën “Cloud”.
Infrastruktura “Cloud” si Shërbim - Kjo është një aftësi dhënë konsumatorit me të cilen, ai mund të sigurojë përpunimin, magazinimin, funksionimin në rrjet dhe burime të tjera themelore kompjuterike, ku konsumatorët mund të shpërndajnë dhe ekzekutojnë programe (p.sh. sisteme operative, aplikime).
Leksion 2 – Ledia Bozo
Modelet e shpërndarjes në “Cloud” “Cloud” Publik - Infrastruktura e “Cloud” është në
dispozicion për publikun e gjerë.
“Cloud” Privat - Lloji i “Cloud”-it, që është në dispozicion vetëm për një organizatë të vetme.vetëm për një organizatë të vetme.
“Cloud” Komuniteti - Në këtë lloj modeli shpërndarjeje të “Cloud”, infrastruktura e “Cloud” është e ndarë nga disa organizata dhe mbështet një komunitet të veçantë që kanë shqetësime të përbashkëta.
“Cloud” Hibrid - Kjo është një infrastrukturë e “Cloud” që formohet si bashkim i dy apo më shumë “Cloud”-eve private, publike ose komuniteti
Leksion 2 – Ledia Bozo
Evolucioni i “Cloud Computing” Gjithmonë ka patur debat në lidhje me evolucionin e “Cloud
Computing” dhe pika më e rëndësishme e tij është “Grid Computing”.
Disa njerëz i quajnë “Cloud Computing” dhe “Grid Computing” si e njëjta dukuri, ndërsa të tjerë quajnë “Cloud Computing” si vazhdim i “Grid Computing”. vazhdim i “Grid Computing”.
“Grid Computing” është një fenomen kompleks i cili ka evoluar në zhvillimet e hershme të paralelizmit, shpërndarjes dhe HPC (“High Performance Computing” – Llogaritje me performancë të lartë) .
Një nga përkufizimet më të cituara të “Grid Computing” fillimisht ishte nga Foster dhe Kesselman (1998). "Një Gridë kompjuterike është një infrastrukturë fizike dhe programuese që ofron akses të besueshëm, të qëndrueshëm, depërtues, dhe me kosto të ulët të aftësive llogaritëse fundore.”
Leksion 2 – Ledia Bozo
Sipas IBM,“Grid computing” ju lejon të bashkoni servera, sisteme magazinimi, dhe rrjete në një sistem të vetëm të madh kështu që ju mund të shpërndani fuqinë e me shumë sistemeve burimesh për te një pikë e vetme përdoruesi për një qëllim të veçantë. Për një përdorues, skedar të dhënash, ose një aplikim, sistemi shfaqet si një sistem i vetëm i madh llogaritës virtual."
Leksion 2 – Ledia Bozo
Evolucioni i “Cloud Computing” (2) Siç paraqitet në tabelë ajo çka e bën “Cloud Computing” të
ndryshëm nga “Grid Computing” është Virtualizimi. “Cloud Computing” thekson Virtualizimin për të maksimizuar fuqinë llogaritëse. Virtualizimi, duke ndarë pjesën logjike nga ajo fizike, zgjidh disa nga sfidat e hasura nga “Grid Computing".
Së bashku me ndryshimet në teknologji, ka ndryshime në Së bashku me ndryshimet në teknologji, ka ndryshime në modelet e përdorimit mes “Grid Computing” dhe “Cloud Computing”. Grida zakonisht përdoret për ekzekutimin e punës ndërsa “Cloud” përdoret më shpesh për të mbështetur shërbimet që duan kohë të gjatë ekzekutimi.
Së fundi mund të përmbledhim se Grida është pika e fillimit dhe baza për “Cloud Computing”. “Cloud Computing” në thelb përfaqëson trendin në rritje drejt shpërndarjes së jashtme të burimeve IT, të tilla si fuqia kompjuterike, magazinimi apo aplikacione biznesi, dhe marrja e tyre si shërbime.
Leksion 2 – Ledia Bozo
Adaptimi i Cloud Computing Cloud Computing lidhet me parashikimet dhe përdorimet e IT
dhe jo vetëm për përmirësimet teknologjike të qendrave të dhënave.
Ndërmarrjet duhet të konsiderojnë të mirat, përfitimet, të metat si edhe efekte të tjera të Cloud Computing përpara se ta përdorin. përdorin.
Në kompani, adoptimi i Cloud Computing është shumë i varur nga pjekuria e proceseve organizative dhe kulturore si teknologji në vetvete. Disa parashikojnë se adoptimi i Cloud Computing nuk do të ndodhë brenda natës, por kjo mund të kërkojë disa vjet para se disa ndërmarrje tipike të bëjnë këtë ndryshim. Prandaj, ne jemi aktualisht në fillim të periudhës së tranzicionit gjatë të cilit shumë vendime do të merren në lidhje me adoptimin e Cloud Computing në kompani.
Leksion 2 – Ledia Bozo
Adaptimi i Cloud Computing (2) Vendimi për miratimin Cloud Computing është sfidues për shkak të
arsyeve praktike dhe social politike. Nuk është e mundur që të gjitha ndërmarrjet të transferojne ne Cloud
të tëra kërkesat llogaritëse; në vend të tyre ata do të krijojnë një ambient heterogjen informatik i cili është i bazuar në servera të dedikuar, Cloud të organizuara dhe ndoshta më shumë se një ofrues dedikuar, Cloud të organizuara dhe ndoshta më shumë se një ofrues publik për Cloud-in.
Si adoptimi i Cloud Computing dhe menaxhimi nuk varet vetëm nga çështjet teknike, por ka të bëjë edhe me faktorët socialo-teknike (dmth, kosto, konfidencialiteti dhe kontrolli), impakti në punë si edhe kufizimet që rrjedhin nga modelet ekzistuese të biznesit.
Prandaj, sfidat të cilat ndërmarrjet duhet të adresojnë përpara adoptimit të Cloud Computing janë:
i. të sigurojnë informacion të saktë mbi kostot e adoptimit të Cloud; ii. të suportojnë menaxhimin e riskut; iii. të sigurojnë që vendimmarrësit mund të bëjnë një ujdi të informuar
për përfitimet dhe rreziqet. Leksion 2 – Ledia Bozo
Njoftimet dhe Publikimet do te
behen ne: