Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET...

of 164 /164

Embed Size (px)

Transcript of Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET...

Page 1: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode
Page 2: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode
Page 3: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016

Inhoudsopgave

INLEIDING ......................................................................................................................................................... 7 1. Woord van de voorzitter ............................................................................................................................... 7 2. Proces van beleidsplanning ........................................................................................................................... 8

2.1 De gevolgde procedure ............................................................................................................................. 8 2.2 De klankbordgroep ................................................................................................................................... 8 2.3 Communicatie en betrokkenheid bij de opmaak van het beleidsplan ..................................................... 9 2.4 Goedkeuring Raad van Bestuur en Algemene Vergadering...................................................................... 9

LUIK I ................................................................................................................................................................ 11

PUNT 1. INFORMATIE VAN DE SPORTFEDERATIE .................................................................... 11 1.1. Structuur van de sportfederatie .................................................................................................................. 11 1.2 Sporttechnische en administratieve medewerkers van de sportfederatie ................................................. 14

LUIK II .............................................................................................................................................................. 17

PUNT 2. MISSIE VAN DE SPORTFEDERATIE ................................................................................. 17

BASISOPDRACHT 1 (BO1) ........................................................................................................... 19

ORGANISEREN VAN RECREATIEVE SPORTBEOEFENING OF COMPETITIE- GERICHTE RECREATIEVE SPORTBEOEFENING PER PROVINCIE ................................... 19

PUNT 3. GEGEVENSVERZAMELING .................................................................................................................. 19 3.1 Profiel van de organisatie ............................................................................................................................ 19 3.2 Stakeholdersanalyse .................................................................................................................................... 20 3.3 Externe analyse ........................................................................................................................................... 22 3.4 Interne analyse ............................................................................................................................................ 23 PUNT 4. CONCLUSIES VAN DE GEGEVENSVERZAMELING ................................................................................................. 24 PUNT 5. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN.................................................................................. 26 PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN ........................... 31 PUNT 6.2 BIJ HET ACTIEPLAN HORENDE BEGROTING VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN ................ 34

BASISOPDRACHT 2 (BO2) ........................................................................................................... 35

ORGANISEREN VAN KADEROPLEIDING EN BIJSCHOLING ................................................ 35

PUNT 3. GEGEVENSVERZAMELING .................................................................................................................. 35 3.1 Profiel van de organisatie ............................................................................................................................ 35 3.2 Stakeholdersanalyse .................................................................................................................................... 36 3.3 Externe analyse ........................................................................................................................................... 38 3.4 Interne analyse ............................................................................................................................................ 39 PUNT 4. CONCLUSIES VAN DE GEGEVENSVERZAMELING ................................................................................................. 40 PUNT 5.1 STRATEGISCHE DOELSTELLING(EN) ...................................................................................................................... 42

Page 4: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016

BASISOPDRACHT 2.1 (BO2.1) ................................................................................................................. 44

KADEROPLEIDING EN BIJSCHOLING VOOR SPORTTECHNISCHE VERANTWOORDELIJKEN VAN DE SPORTFEDERATIE EN DE AANGESLOTEN CLUBS .... 44 PUNT 5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................ 44 PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN ........................... 48

BASISOPDRACHT 2.2 (BO2.2) ................................................................................................................. 51

BIJSCHOLINGEN VOOR HET BESTUURLIJKE EN HET ADMINISTRATIEVE KADER VAN DE SPORTFEDERATIE EN DE AANGESLOTEN CLUBS ................................................................... 51 PUNT 5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................ 51 PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN ........................... 53

PUNT 6.2 BIJ DE ACTIEPLANNEN VAN BO 2 HORENDE BEGROTING VOOR DE DUUR VAN HET

BELEIDSPLAN……………………………………………………………………………………………………………...54

BASISOPDRACHT 3 (BO3) ........................................................................................................... 55

BEGELEIDING VAN DE AANGESLOTEN SPORTCLUBS ........................................................ 55

PUNT 3. GEGEVENSVERZAMELING .................................................................................................................. 55 3.1 Profiel van de organisatie ............................................................................................................................ 55 3.2 Stakeholdersanalyse .................................................................................................................................... 57 3.3 Externe analyse ........................................................................................................................................... 58 3.4 Interne analyse ............................................................................................................................................ 60 PUNT 4. CONCLUSIES VAN DE GEGEVENSVERZAMELING ................................................................................................. 62 PUNT 5.1 STRATEGISCHE DOELSTELLING(EN) ...................................................................................................................... 64

BASISOPDRACHT 3.1 (BO3.1) ................................................................................................................. 65

BEGELEIDING INZAKE KWALITEITSZORG ........................................................................................ 65 PUNT 5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................ 65 PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN ........................... 67

BASISOPDRACHT 3.2. (BO3.2.) ............................................................................................................... 68

BEGELEIDING INZAKE SPORTTECHNISCHE WERKING ............................................................... 68 PUNT 5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................ 68 PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN ........................... 70

BASISOPDRACHT 3.3. (BO3.3.) ............................................................................................................... 71

BEGELEIDING INZAKE BESTUURS- EN ADMINISTRATIEVE WERKING ................................ 71 PUNT 5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................ 71 PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN ........................... 73

BASISOPDRACHT 3.4. (BO3.4.) ............................................................................................................... 74

BEGELEIDING INZAKE SPORTPROMOTIONELE WERKING ........................................................ 74 PUNT 5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................ 74 PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN ........................... 76

PUNT 6.2 BIJ DE ACTIEPLANNEN VAN BO 3 HORENDE BEGROTING VOOR DE DUUR VAN HET

BELEIDSPLAN…………………………………………………………………………………………………………………………………….77

Page 5: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016

BASISOPDRACHT 4 (BO4) ........................................................................................................... 79

INFORMATIEOPDRACHT UITVOEREN .................................................................................... 79

PUNT 3. GEGEVENSVERZAMELING .................................................................................................................. 79 3.1 Profiel van de organisatie ............................................................................................................................ 79 3.2 Stakeholdersanalyse .................................................................................................................................... 80 3.3 Externe analyse ........................................................................................................................................... 81 3.4 Interne analyse ............................................................................................................................................ 82 PUNT 4. CONCLUSIES VAN DE GEGEVENSVERZAMELING ................................................................................................. 83 PUNT 5.1 STRATEGISCHE DOELSTELLING(EN) ...................................................................................................................... 84

BASISOPDRACHT 4.1. (BO4.1.) ............................................................................................................... 85

INFORMATIEVERSTREKKING MET BETREKKING TOT HET EIGEN BELEID EN DE EIGEN ORGANISATIE AAN DE SPORTCLUBS EN HUN AANGESLOTEN LEDEN .................. 85 PUNT 5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................ 85 PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN ........................... 89

BASISOPDRACHT 4.2. (BO4.2.) ............................................................................................................... 92

MAATREGELEN OM ALLE INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE TE VERBETEREN . 92 PUNT 5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................ 92 PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN ........................... 94

PUNT 6.2 BIJ DE ACTIEPLANNEN VAN BO 4 HORENDE BEGROTING VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN……………………………………………………………………………………………………………………………………..95

BASISOPDRACHT 5 (BO5) ........................................................................................................... 97

PROMOTEN VAN DE EIGEN SPORTTAK(KEN) ...................................................................... 97

PUNT 3. GEGEVENSVERZAMELING .................................................................................................................. 97 3.1 Profiel van de organisatie ............................................................................................................................ 97 3.2 Stakeholdersanalyse .................................................................................................................................... 98 3.3 Externe analyse ........................................................................................................................................... 99 3.4 Interne analyse .......................................................................................................................................... 100 PUNT 4. CONCLUSIES VAN DE GEGEVENSVERZAMELING .............................................................................................. 101 PUNT 5. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN............................................................................... 103 PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN ........................ 108

PUNT 6.2 BIJ HET ACTIEPLAN HORENDE BEGROTING VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN ............. 111

FACULTATIEVE OPDRACHT 1 (FO1) JEUGDSPORT .....................................................................112

FACULTATIEVE OPDRACHT 2 (FO2) SPORTKAMPEN ................................................................113

FACULTATIEVE OPDRACHT 3 (FO3) PRIORITEITENBELEID ..................................................114

Page 6: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016

LUIK III............................................................................................................................................................115

MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN .....................................................................115

PUNT 7. MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (MVS) ...........................................................115 7.1 De verplichtingen van sportfederaties inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening .................... 115 7.2 Contactpersonen van de federatie ............................................................................................................ 119

PUNT 8. ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN ..........................................................................121 8.1 Aanspreekpunt federatie ............................................................................................................................. 121 8.2 Situatieschets en visie over ethisch verantwoord sporten........................................................................ 121

8.2.1 Huidige situatie ..................................................................................................................................... 121 8.2.2 Visie ....................................................................................................................................................... 122

8.3 Keuze thema en richtsnoeren ....................................................................................................................... 124 8.3.1 Thema 1: INCLUSIE .......................................................................................................................... 124 8.3.2 Richtsnoer 1: .................................................................................................................................... 124 8.3.3 Richtsnoer 2: .................................................................................................................................... 124

8.4 Uitwerking ..................................................................................................................................................... 125 8.4.1 Thema 1: INCLUSIE ......................................................................................................................... 125 8.4.1.A Richtsnoer 1: ................................................................................................................................. 125 8.4.1.B Richtsnoer 2: ................................................................................................................................. 128

BIJLAGEN .......................................................................................................................................................131 1. Timing beleidsplan S-Sport 2013 – 2016…………………………………………………………..…………………………132 2. Evaluatiegegevens vorige beleidsperiode…………………………………………………………………………………….134 3. Stakeholdersanalyse 2007……………………………………………………………………………………..……………………138 4. Ledenbevraging 2012………………………………………………………………………………………….…………………...…144 5. SWOT-tabel S-Sport 2012………………………………………………………………………….……………………………......152 6. Tabel beleidsopties – doelstellingen…………………………………………………………………………………………….154 7. Overzicht strategische en operationele doelstellingen……………………………………………………………...…..160

Page 7: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Inleiding 7

Inleiding

1. Woord van de voorzitter

De maatschappij verandert… Onze potentiële doelgroep wordt door de vergrijzing steeds groter.

Tegen het einde van de beleidsperiode zal 1/5 van de Vlaamse bevolking ouder zijn dan 65 jaar1. Meer

en meer worden zij zich ook bewust van ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Maar samen met deze kwantitatieve toename wordt deze groep echter ook steeds veeleisender. Het

aanbod aan vrijetijdsbesteding wordt steeds groter dus worden er ook heel bewust keuzes gemaakt.

Sporten is niet alleen ‘bewegen’ maar moet ook gezellig en plezant zijn, in een leuke omgeving met

kwaliteitsvolle lesgevers en tegen betaalbare prijzen. Liefst op een moment dat hen het beste uitkomt.

Het shoppen van de ene naar de andere activiteit neemt toe. ‘Trouw’ aan 1 club is geen evidentie meer.

Het wordt dus een grote uitdaging om ons als sportfederatie op een aantrekkelijke manier voor te

stellen. Alle geledingen van S-Sport zullen creatief moeten nadenken en zich organiseren om klaar te

zijn voor de toekomst. Met dit beleidsplan hebben we getracht om hierbij de juiste inhoudelijke

stimulansen te voorzien:

- Via een aanpassing van ons clubondersteuningssysteem zullen kwaliteitsverhogende initiatieven

gestimuleerd worden. Via sporttechnische opleidingen op maat van onze lesgevers en een continue

begeleiding van de bestuurders in de sportclubs, trachten we onze clubwerking sterker te maken.

- Door een goed communicatie- en promotiebeleid wensen we S-Sport meer op de kaart te zetten in

het Vlaamse sportlandschap. Via een sterk marketingplan en extra aandacht voor gerichte

communicatie en promotie, hopen we dit te realiseren.

- Een beperkte activiteitenkalender waarbij elke activiteit een welbepaald, specifiek doel heeft:

nieuwe leden aantrekken of bestaande clubs en leden samenbrengen.

- We trekken volop de kaart van de digitalisering (ledenadministratie, Facebook, communicatie en

promotie via mail, …) De internetpenetratie van de leeftijdsgroep 56-64 jaar is meer dan 50% en

dit percentage zal alleen maar toenemen.

Mede door de economische crisis is het nog belangrijker dan voorheen om hierbij bewuste keuzes te

maken en de kosten niet uit het oog te verliezen. Als we erin slagen om de acties uit dit beleidsplan

uit te voeren en de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, ben ik ervan overtuigd dat we in 2016

een grotere en meer gekende sportfederatie zullen zijn!

Tenslotte wil ik graag iedereen bedanken die een inbreng heeft gehad bij het denkproces en de

uiteindelijke opmaak van dit beleidsplan, met name het personeel, onze vrijwilligers,

partnerorganisaties en niet te vergeten onze trouwe leden.…

En wens hen alle succes bij de uitvoering ervan!

Luc Carsauw

Voorzitter

1 Bron: Ouderenbeleidsplan van de Vlaamse Regering

Page 8: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

8 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Inleiding

2. Proces van beleidsplanning

2.1 De gevolgde procedure

S-Sport is voor het opstellen van haar 4-jarig beleidsplan ingestapt in het

ondersteuningstraject beleidsplanning van de VSF.

Bijlage 1: Timing beleidsplan S-Sport 2013-2016

Wij hebben ons in hoofdzaak gebaseerd op volgende fasen:

Fase 1: De Start: het oprichten van een klankbordgroep en de goedkeuring van de te volgen

werkwijze door de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.

Fase 2: Uitklaren van de missie

Fase 3: Gegevensverzameling

Fase 4: SWOT-analyse / tabel

Fase 5: Beleidsuitdagingen en beleidsopties formuleren

Fase 6: Vertalen van beleidsuitdagingen naar strategische en operationele doelstellingen

Fase 7: Strategische planning

Fase 8: Afronding van het beleidsplan

2.2 De klankbordgroep

Een klankbordgroep werd samengesteld uit 14 personen:

Betrokkenheid S-Sport Naam Voornaam

Leden RvB en Algemene Vergadering

Voorzitter Carsauw Luc

Secretaris Daenekindt Thierry

Lid RvB De Schrijver Lieve

Lid RvB Maes Corry

Lid Algemene Vergadering Brouwers Gertie

Nationale medewerkers

Administratief Coördinator De Vlieger David

Sporttechnisch Coördinator Vandereet Sandra

Provinciale Sportverantwoordelijken

S-Sport Oost-Vlaanderen Philips Maggy

Cel Sport en beweging Oost-Vlaanderen Hageman Ben

Vrijwilligers

S-Sport Wortegem-Petegem Parmentier Daniel

S-Sport Marke Maes Norbert

S-Sport Kappellen Fissers Guy

S-Sport Hemiksem Wastyn Hendrik

S-Sport Hemiksem Van Roosbroek Nicole

Deze werkgroep kreeg de goedkeuring van de Raad Van Bestuur om het

beleidsplanningsproces 2013-2016 op te volgen, dit tijdens de Raad van Bestuur op

28/11/2011, en kwam samen op 08/03/2012 en 14/06/2012.

Page 9: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Inleiding 9

2.3 Communicatie en betrokkenheid bij de opmaak van het beleidsplan

Vanuit de klankbordgroep werd er steeds teruggekoppeld:

Terugkoppeling naar via

Sporttechnische medewerkers nationaal Stafvergaderingen

Regionale sportverantwoordelijken Maandelijkse sportcommissie

Kadertweedaagse

Ronde van de provincies

Raad van Bestuur en AV Leden klankbordgroep

Mailing

Sportclubs Leden klankbordgroep

Regionale adviesraden

Op die manier wordt getracht te komen tot een GEDRAGEN BELEIDSPLAN.

2.4 Goedkeuring Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

Het beleidsplan werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van

23 augustus 2012.

Page 10: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

10 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Inleiding

Page 11: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik I 11

LUIK I

Punt 1. Informatie van de sportfederatie

1.1. Structuur van de sportfederatie

1.1.1 Organogram

Algemene Vergadering

vergadering

Raad van Bestuur

Antwerpen

Nationaal secretariaat

Limburg Oost-Vlaanderen West- Vlaanderen

Vlaams- Brabant

Antwerpen Mechelen Turnhout

Limburg Aalst- Oudenaarde Dendermonde/ Waasland

Gent-Eeklo

Brugge-Oostende ZMWVL

Brussel-Halle-Vilv. Leuven

Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs

Sportcommissie

Sporttechnische commissies

Werkgroep EVS

Leden Leden Leden Leden Leden

Page 12: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

12 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik I

1.1.2 Taken en verantwoordelijkheden van de organen, inclusief hun betrokkenheid bij de

basisopdrachten en eventuele facultatieve opdrachten

Algemene vergadering

Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door

de voorzitter van de raad van bestuur of door de ondervoorzitter of de oudste van de

aanwezige bestuurders.

Taken en verantwoordelijkheden

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- Het wijzigen van statuten

- De benoeming en de afzetting van de bestuurders

- De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging

ingeval een bezoldiging wordt toegekend

- De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

- De goedkeuring van de begroting en de rekening

- De vrijwillige ontbinding van de vereniging

- De benoeming en de uitsluiting van een lid van een vereniging

- De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

- Alle gevallen waarin deze statuten het vereisen

Betrokkenheid bij de basisopdrachten

- BO 1 tem. 5

- MVS

- EVS

Raad van bestuur

Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit

tenminste drie leden. Het aantal bestuurders is steeds lager dan het aantal leden van de

algemene vergadering.

Taken en verantwoordelijkheden

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten

rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke

uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als

eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van

rechtsmiddelen.

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodigt acht en nuttig

oordeelt.

Betrokkenheid bij de basisopdrachten

- BO 1 tem. 5

- MVS

- EVS

Page 13: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik I 13

Sportcommissie

Samenstelling

De sportcommissie bestaat uit de administratief en sporttechnisch coördinator, de

sporttechnische medewerkers en regionale sportverantwoordelijken.

Taken en verantwoordelijkheden

Deze commissie staat in voor de sportpromotie. Dit zowel op Vlaams, Provinciaal en

Regionaal niveau. Tevens houdt zij zich bezig met de kaderopleiding en het recreatieve

activiteitenaanbod.

Betrokkenheid bij de basisopdrachten

- BO 1 tem. 5

- MVS

- EVS

Sporttechnische commissies

Samenstelling

De sporttechnische medewerker(s) en vrijwilligers met de nodige kennis en bevoegdheden in

de betrokken sporttak.

Taken en verantwoordelijkheden

De sporttechnische commissies staan in voor de verdere uitbouw van een bepaalde sporttak

binnen S-Sport. Zij passen indien nodig de reglementen aan naar senioren toe en bespreken

hoe de sporttak meer en beter kan gepromoot worden. Zij maken ook afspraken betreffende de

organisatie van een provinciaal en/of nationaal tornooi.

Betrokkenheid bij de basisopdrachten

- BO 1 tem. 5

Werkgroep EVS

Samenstelling

De werkgroep EVS bestaat uit de administratief en sporttechnisch coördinator, de

sporttechnische medewerkers en vrijwilligers met interesse in ‘ethiek in de sport’ en een

expert uit het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

Taken en verantwoordelijkheden

De werkgroep EVS staat in voor de opvolging van het decreet ‘ethisch verantwoord sporten’,

maakt keuzes en bepaalt mee hoe S-Sport hier binnen de federatie zal aan werken.

Betrokkenheid bij de basisopdrachten

- EVS

Page 14: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

14 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik I

1.2 Sporttechnische en administratieve medewerkers van de sportfederatie

1.2.1 Organogram

1.2.2 Geef naam, statuut, arbeidsregime, functie en betrokkenheid bij de basisopdrachten en

eventuele facultatieve opdrachten op van de vaste sporttechnische medewerkers

Naam Statuut Arbeidsregime Functie Betrokkenheid

bij de BO?

Sandra Vandereet Contractueel Voltijds Sporttechnisch

Coördinator

BO 1-5,

EVS en MVS

Caroline Casteleyn Contractueel Voltijds Sporttechnisch

medewerker

BO 1-5, EVS

Jan Moortgat Contractueel Voltijds Sporttechnisch

medewerker

BO 1-5, EVS

Marianne Moesick GESCO Voltijds Sporttechnisch

medewerkster

BO 1-5, EVS

Chris van

Cauwenberghe

GESCO Voltijds Sporttechnisch

medewerkster

BO 1-5, EVS

Sporttechnisch coördinator

S-Sport

S-Sport

Administratief medewerker

Boekhouding S-Sport

Administratief medewerker

Ledenbeheer

S-Sport

Sporttechnische medewerkers

S-Sport

Administratief Coördinator S-Sport

Oprichtingsdatum S-Sport vzw: 17/08/1993

Page 15: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik I 15

1.2.3 Geef naam, statuut, arbeidsregime, functie en betrokkenheid bij de basisopdrachten en

eventuele facultatieve opdrachten op van de vaste administratie medewerkers

Naam Statuut Arbeidsregime Functie Betrokkenheid

bij de BO?

David De Vlieger Contractueel Voltijds Administratief

Coördinator

BO 1-5,

EVS en MVS

Annick Hertmans Contractueel Halftijds Administratief

medewerkster

BO 1-5, EVS

Sabine Leenknegt Contractueel Halftijds Administratief

medewerkster

BO 1-5, EVS

Ingrid Verbruggen Contractueel Halftijds Administratief

medewerkster

BO 1-5

1.2.4 Geef naam, statuut en functie van andere sporttechnische medewerkers

Naam Statuut Functie

An Campe Professioneel vrijwilliger Sporttechnisch medewerkster

Nicole Vanspauwen Professioneel vrijwilliger Sporttechnisch medewerkster

Maggy Phillips Professioneel vrijwilliger Sporttechnisch medewerkster

Ben Hageman Professioneel vrijwilliger Sporttechnisch medewerker

1.2.5 Geef naam, statuut en functie van andere administratieve medewerkers

Naam Statuut Functie

Vanessa Otte Professioneel vrijwilliger Boekhouding

Carine Schollaert Professioneel vrijwilliger Personeelszaken

Hilde Rottiers Professioneel vrijwilliger Ledenadministratie provinciaal

Ilse Van De Weyer Professioneel vrijwilliger Ledenadministratie provinciaal Heidi Vervoort Professioneel vrijwilliger Ledenadministratie provinciaal Magda Roovers Professioneel vrijwilliger Ledenadministratie provinciaal Agnes Van Huffelen Professioneel vrijwilliger Ledenadministratie provinciaal Edwige De Bruyn Professioneel vrijwilliger Ledenadministratie provinciaal Myriam Vanderspikken Professioneel vrijwilliger Ledenadministratie provinciaal

Page 16: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

16 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik I

Page 17: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II 17

LUIK II

Punt 2. Missie van de sportfederatie

S-Sport Federatie vzw, partner van de Socialistische Mutualiteiten, streeft

ernaar elke 50-plusser levenslang in beweging te brengen. Bewegen in

clubverband bevordert immers het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, wat

resulteert in een gezondheidswinst en een hogere levenskwaliteit.

Daartoe organiseert en promoot de Federatie een toegankelijk, uitgebreid,

betaalbaar en kwaliteitsvol beweeg- en sportaanbod, aangepast aan de

specifieke noden en wensen van de doelgroep.

Goedgekeurd op de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van 20/03/2012.

Page 18: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

18 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II

Page 19: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1 19

Basisopdracht 1 (BO1) Organiseren van recreatieve sportbeoefening of

competitiegerichte recreatieve sportbeoefening per provincie

Punt 3. Gegevensverzameling

3.1 Profiel van de organisatie

3.1.1. Inventarisatie van het heden

In het activiteitenaanbod van S-Sport kunnen we 3 organisatieniveaus onderscheiden:

- Activiteiten, wekelijks georganiseerd door de S-Sport clubs

- Provinciale en regionale activiteiten

- Vlaamse activiteiten (Aangezien deze activiteiten ingericht worden om één of meerdere

sporttakken te promoten, worden deze gerapporteerd onder basisopdracht 5 ‘Promoten van

de eigen sporttakken’.)

In het activiteitenaanbod kunnen volgende grote groepen onderscheiden worden:

- Recreatieve activiteiten

- Recreatieve competities

- Ontmoetingsactiviteiten (gericht op bestaande leden en clubs)

- Promotionele activiteiten (gericht op niet-leden)

3.1.2. Evaluatiegegevens uit vorige beleidsperiode

In de vorige beleidsperiode werden jaar na jaar steeds meer deelnemers bereikt met de

organisatie van recreatieve activiteiten en recreatieve competities op provinciaal niveau.

Zie tabel op volgende pagina, alsook in Bijlage 2: Evaluatiegegevens uit vorige

beleidsperiode.

Hoewel het merendeel van de doelstellingen bereikt werden, zijn er toch nog een aantal

aandachtspunten voor de komende beleidsperiode:

- De meeste activiteiten uit de provinciale kalenders zijn momenteel meer naar eigen leden

gericht en worden minder benut als promotie naar nieuwe leden.

- Er is op dit moment weinig aandacht voor de doorstroming van deelnemers naar de clubs.

- Het aantal kleine activiteiten met minder dan 30 deelnemers is sterk verminderd van 43 in

2008 tot 23 in 2011. Toch worden er nog steeds activiteiten met minder dan 30

deelnemers georganiseerd.

- Het recreatieve activiteitenaanbod van S-Sport is enorm verschillend in de vijf provincies.

- Ook wat betreft de recreatieve competities zijn er provinciale verschillen:

o In 3 provincies worden er zowel tornooien als interclubcompetities georganiseerd:

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant.

o In Antwerpen worden enkel tornooien ingericht (geen interclubcompetitie).

o In Limburg is er slechts 1 tornooi met beperkt aantal deelnemers (geen

interclubcompetitie).

Page 20: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

20 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1

3.2 Stakeholdersanalyse

Aangezien S-Sport een uitgebreide stakeholdersbevraging heeft gedaan in 2007 en de

federatie hier geen grote wijzigingen in verwacht, heeft S-Sport geopteerd om in de fase van

de gegevensverzameling een ledenbevraging uit te voeren. Meer informatie over de

stakeholdersanalyse en de ledenbevraging (zoals plan van aanpak, vragenlijst, resultaten) is

terug te vinden in bijlage.

Bijlage 3: Stakeholdersanalyse 2007

Bijlage 4: Ledenbevraging 2012

BO 1 SD 1

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

43 0 19 13 21 7 23

6083 3500 4816 3700 4347 4100 4636

1594 / 1352 / 1395 / 1612

849 / 635 / 491 / 512

1541 / 1135 / 1184 / 1328

754 / 393 / 594 / 534

1345 / 1301 / 683 / 650

200 374 200 414

200 150

200 497

BO 1 SD 2

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

1112 1025 1286 1150 1713 1275 1887

528 300 563 325 631 350 639

193 250 227 275 485 300 698

103 125 186 150 168 175 134

240 325 295 350 411 375 384

48 25 15 50 18 75 32

BO 1 SD 3

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

ja neen ja ja

nulmeting 33% 38% 29%

Beleidsindicator

Kwaliteitscriteria opgenomen in het kwaliteitshandboek

Aantal evenementen dat aan de criteria voldoet

Aantal deelnemers competities West-Vlaanderen

Aantal deelnemers competities Oost-Vlaanderen

Aantal deelnemers competities Antwerpen

Aantal deelnemers competities Vlaams-Brabant

Aantal deelnemers competities Limburg

Tegen 2012 is het aantal georganiseerde grote provinciale en nationale evenementen dat voldoet aan de

vooropgestelde kwaliteitscriteria, opgenomen in het kwaliteitshandboek, gestegen met 10% .

Aantal deelnemers op grote provinciale activiteit in Antwerpen

Aantal deelnemers op grote provinciale activiteit in Vlaams-Brabant

Aantal deelnemers op grote provinciale activiteit in Limburg

Tegen 2012 bereikt S-Sport jaarlijks 1400 deelnemers door de organisatie van recreatieve competities op

provinciaal niveau.

Beleidsindicator

Aantal deelnemers provinciale recreatieve competities

Aantal deelnemers recreatie Oost-Vlaanderen

Aantal deelnemers recreatie Antwerpen

Aantal deelnemers recreatie Vlaams-Brabant

Aantal deelnemers recreatie Limburg

Aantal deelnemers op grote provinciale activiteit in West-Vlaanderen

Aantal deelnemers op grote provinciale activiteit in Oost-Vlaanderen

Tegen 2012 bereikt S-Sport jaarlijks 4500 deelnemers door de organisatie van recreatieve activiteiten op

provinciaal niveau, waaronder de organisatie van minimum 5 grote provinciale evenementen (min 200

deelnemers per evenement)

Beleidsindicator

Aantal regionale/provinciale activiteiten met minder dan 30 deelnemers

Aantal deelnemers op provinciale activiteiten

Aantal deelnemers recreatie West-Vlaanderen

Page 21: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1 21

Hieronder worden de resultaten van de ledenbevraging met betrekking tot basisopdracht 1

weergegeven, vertaald in sterkten en zwakten. Per onderdeel wordt dit weergegeven van

totaal onbelangrijk tot zeer belangrijk en van zwak tot zeer sterk.

Totaal

onbelangrijk

Eerder

onbelangrijk

Belangrijk Zeer

belangrijk

Uitbreiden lokale werking/clubs 2,89% 6,50% 61,91% 28,70%

Regionale/provinciale activiteiten 3,25% 15,70% 64,80% 16,25%

Regionale/provinciale tornooien 8,84% 29,96% 50,18% 11,01%

Sportieve binnenlandse vakanties 4,51% 30,32% 52,71% 12,45%

Zwak Minder

sterk

Sterk Zeer sterk Geen

Mening

Uitbreiden lokale werking/clubs 4,40% 23,81% 43,22% 11,54% 17,03%

Regionale/provinciale activiteiten 2,75% 18,35% 50,55% 12,82% 15,57%

Regionale/provinciale tornooien 2,93% 22,89% 42,49% 13% 18,68%

Sportieve binnenlandse vakanties 3,66% 23,26% 40,66% 9,34% 23,08%

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat:

- S-Sport leden de uitbreiding van de lokale werking van clubs en de organisatie van

regionale/provinciale activiteiten belangrijker vinden dan de organisatie van

regionale/provinciale tornooien en sportieve binnenlandse vakanties (1 op 3 vindt die

laatsten eerder onbelangrijk).

- De regionale/provinciale activiteiten ook als het sterkst gepercipieerd worden door de

leden.

Conclusies en richtlijnen voor het toekomstig beleid:

- Aangezien de regionale activiteiten belangrijk tot zeer belangrijk zijn voor de leden (totaal

81,05%) en ook sterk tot zeer sterk gevonden worden (totaal 63,37%), zal S-Sport de

komende beleidsperiode de bestaande regionale/provinciale activiteiten verdedigen.

- Het aanbod van provinciale tornooien is beperkt, het bestaande aanbod wordt dus

behouden. In de provincie waar er totaal geen aanbod is aan tornooien wordt getracht een

initiatief op te starten.

- De organisatie van binnenlandse vakanties wordt beperkt.

- Er wordt verder geïnvesteerd in het uitbreiden van de lokale clubwerking.

Page 22: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

22 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1

3.3 Externe analyse

Hieronder worden de resultaten van de externe analyse met betrekking tot basisopdracht 1

weergegeven, vertaald in kansen en bedreigingen. Meer informatie, zoals werkwijze en

volledige SWOT-tabel is terug te vinden in Bijlage 5: SWOT-tabel S-Sport 2012.

EXTERN

KANSEN

K1: Groeiend besef bij de bevolking dat sport en bewegen belangrijk is. In Vlaanderen

doen meer en meer personen aan regelmatige fysieke activiteit.

K2: Veel S-Plus afdelingen hebben nog geen S-Sport werking.

K3: Veel leden van de mutualiteit kennen S-Sport nog niet.

K6: Sportparticipatie verhogen is een centrale doelstelling van de Vlaamse Regering o.a.

Sportel campagne, prioriteitenbeleid seniorensport, naar een vernieuwd sport- en

beweegbeleid voor senioren in Vlaanderen.

K7: De vergrijzing van de maatschappij betekent een groeiende doelgroep voor S-Sport

(groeiend 55+ aandeel).

K8: Segmentering van de seniorenpopulatie (jonge senioren kunnen al zeer goed overweg

met computer en internet).

K11: Gezondheidsthema’s zijn hot bij de bevolking, via samenwerking met de mutualiteit

hier meer op inspelen.

K12: Senioren nemen meer deel aan bewegings- en sportactiviteiten in de buurt. Ze nemen

deel voor de ontspanning en voor hun gezondheid. Bewegen op latere leeftijd wordt steeds

een belangrijker onderwerp.

K13: Door een verbeterde gezondheidszorg blijven senioren langer actief en zijn ze langer

fysiek in staat om te sporten en te bewegen.

K17: Opkomst van de elektrische fiets.

BEDREIGINGEN

B1: Meer en meer organisaties uit allerlei sectoren richten zich naar de doelgroep senioren

en betekenen dus concurrentie: OKRA-Sport, sportdiensten, dienstencentra, anderen (vrije

tijd, welzijn,…).

B2: Individualiserende maatschappij.

B3: Senioren shoppen en zijn minder trouw in het lidmaatschap aan één vereniging.

B4: De achteruitgang van het verenigingsleven.

B5: Drukker leven / tijdsdruk.

B7: Besparingen van de Vlaamse regering (staatshervorming met invloed op provinciale

werking en subsidies, ook op sportvlak) wat kan leiden tot beperkte financiële middelen

door verlies van subsidies.

B9: Financiële crisis waardoor senioren minder geld uitgeven.

B10: Buiten clubverband sporten wint aan populariteit, mensen vinden elkaar via o.a.

Facebook.

B11: 1,5 miljoen mensen leven in armoede en de inkomensongelijkheid blijft toenemen.

Armoede gaat gepaard met een lagere participatiegraad.

B13: Mensen moeten langer werken en gaan later op pensioen. Dit vormt een probleem bij

het aantrekken van vrijwilligers.

Page 23: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1 23

3.4 Interne analyse

Hieronder worden de resultaten van de interne analyse met betrekking tot basisopdracht 1

weergegeven, vertaald in sterktes en zwaktes. Meer informatie, zoals werkwijze en volledige

SWOT-tabel is terug te vinden in Bijlage 5: SWOT-tabel S-Sport 2012.

INTERN

STERKTES

S1: Laagste lidgeld in de sector.

S2: Laagdrempelige projecten / activiteiten, inspanningen naar sedentaire senioren.

S3: Ruim en gevarieerd aanbod voor

actieve en minder actieve senioren.

zowel vijftiger als tachtiger.

S4: Innoverend, vernieuwend aanbod: S-Sport speelt waar mogelijk in op nieuwe trends.

S9: Degelijke sportverzekering.

S11: Socialistische Mutualiteiten als partner is een meerwaarde voor S-Sport.

S12: S-Plus als partner is een meerwaarde voor S-Sport.

S14: Personeel: dynamisch en creatief personeel met knowhow en expertise inzake sport

en bewegen voor 50+, alsook frisse, jonge groep met breed kijkveld.

ZWAKTES

Z1: Lage naambekendheid. (communicatiebeleid naar niet-leden)

Z3: Veroudering van het ledenbestand, hoge gemiddelde leeftijd van aangesloten leden.

Z4: Te kort aan vrijwilligers/lesgevers om aan de vraag te voldoen. De vrijwilligers

verouderen. Het is moeilijk om goede gemotiveerde lesgevers/vrijwilligers aan te

trekken.

Z7: Beperkt aanbod voor 50 – 60 plussers (o.a. jonge werkende senioren)

Z8: Personeel: beperkte mogelijkheden personeelsaangroei, te weinig personeel, beperkt

personeelsbestand in de provincies.

Z11: Jaarlijks hoge drop-out van leden. Te weinig zicht op de reden van drop-out.

Z15: Te weinig aanspreken van lokale mandatarissen.

Z17: Activiteiten voornamelijk naar eigen leden en te weinig benut als promo.

Z18: Te weinig aandacht voor doorstroming van deelnemers naar de clubs.

Z20: Lokale overheden zien S-Sport als een politiek gekleurde organisatie waardoor

lokale initiatieven of uitbreiding belemmerd worden (zuilgebonden organisatie).

Z24: Beperkte financiële middelen.

Page 24: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

24 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1

Punt 4. Conclusies van de gegevensverzameling

KANSEN BEDREIGINGEN

STERKTES INVESTEER

- Gezien S2, S3, S14 en K1, K7,

K12 … dient S-Sport in te

zetten op een sterk specifiek

laagdrempelig aanbod.

VERDEDIG

- Gezien S1, S9 en B9, B11 … dient

S-Sport de activiteiten zo

laagdrempelig mogelijk aan te

bieden.

- Gezien S2, S3 en B1, B2, B3, B5 …

dient S-Sport het huidige gevarieerde

aanbod te verdedigen.

ZWAKTES BESLIS

- Gezien K1, K12 en Z3, Z11,

Z17, Z18 … dient S-Sport

acties te ondernemen om de

doorstroming van de bereikte

niet-leden naar de lokale clubs

te bevorderen.

BEHEERS DE SCHADE

- Gezien B1, B7 en Z8, Z24… dient

S-Sport te kiezen voor een beperkt

aantal doelgerichte kwalitatieve

activiteiten.

- Gezien B1, B7, B9, B11 en Z8,

Z24… dient S-Sport de kostprijs

voor de organisatie van activiteiten

zo laag mogelijk te houden.

Dit SWOT-rooster kan herleid worden tot volgende belangrijke beleidsuitdagingen binnen

basisopdracht 1:

Beleidsuitdaging 1

1. Gezien de besparingen van de Vlaamse regering (externe bedreiging) en S-Sport beperkt is in

personeelsaangroei en beperkte financiële middelen heeft (interne zwakte), …

2. Gezien S-Sport sterk is in laagdrempelige activiteiten en projecten en een ruim gevarieerd aanbod heeft voor

actieve en minder actieve senioren (zowel vijftiger als tachtiger) (interne sterkte) en meer organisaties uit

allerlei sectoren zich naar de doelgroep senioren richten (externe bedreiging), …

3. Gezien S-Sport sterk is in laagdrempelige activiteiten en projecten en een ruim gevarieerd aanbod heeft voor

actieve en minder actieve senioren (zowel vijftiger als tachtiger) (interne sterkte), maar vele senioren een

drukker leven hebben en meer shoppen (individualiserende maatschappij) (externe bedreiging), …

DIENT S-SPORT TE KIEZEN VOOR EEN STERKE MAAR BEPERKTE

ACTIVITEITENKALENDER MET DOELGERICHTE KWALITATIEVE

ACTIVITEITEN.

Page 25: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1 25

Beleidsuitdaging 2: 1. Gezien S-Sport sterk is in laagdrempelige activiteiten en projecten en een ruim gevarieerd aanbod heeft voor

actieve en minder actieve senioren (zowel vijftiger als tachtiger) (interne sterkte) en er een groeiend besef is

bij de bevolking dat sport en bewegen belangrijk is (externe kans), …

2. Gezien S-Sport dynamisch en creatief personeel heeft met knowhow en expertise inzake sport en bewegen

voor 50+ (interne sterkte) en gezien de vergrijzing ook meer senioren deelnemen aan bewegings- en

sportactiviteiten in de buurt (externe kans), …

3. Gezien de grote concurrentie, de besparingen van de Vlaamse regering, de financiële crisis waardoor

senioren minder geld uitgeven en het grote aantal mensen die in armoede leven (externe bedreigingen), en

S-Sport zelf beperkte financiële middelen heeft (interne zwakte)…

DIENT S-SPORT DE ACTIVITEITEN ZO LAAGDREMPELIG MOGELIJK AAN TE

BIEDEN (zowel logistieke als financiële drempels).

Een overzicht van de verschillende beleidsopties per beleidsuitdaging is terug te vinden in

Bijlage 6: Tabel beleidsopties – doelstellingen.

Page 26: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

26 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1

Punt 5. Strategische en operationele doelstellingen

Een overzicht van alle strategische en operationele doelstellingen per basisopdracht is terug te

vinden in bijlage 7: Overzicht strategische en operationele doelstellingen.

Strategische doelstelling 1

Tegen eind 2016 heeft S-Sport een beperkte activiteitenkalender met

klemtoon op laagdrempelige kwalitatieve ontmoetingsactiviteiten.

Indicator(en) Aantal ontmoetingsactiviteiten per jaar

Definitie indicator Een ontmoetingsactiviteit heeft tot doel bestaande S-Sport

clubs samen te brengen op 1 activiteit

vb. recreatieve competitie (interclub of 1-dagstornooi),

dansnamiddagen, fiets- en wandeltocht, …

Meetnorm 2013 - 2014: Maximum 90

2015 - 2016: Maximum 80

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Operationele doelstelling 1.1

Vanaf 2013 ontmoeten jaarlijks minimaal 65% van de S-Sport clubs elkaar op één

van de regionale recreatieve ontmoetingsactiviteiten.

Indicator(en) % aantal clubs dat deelgenomen heeft aan minimum 1

recreatieve ontmoetingsactiviteit

Definitie indicator Een ontmoetingsactiviteit heeft tot doel bestaande

S-Sport clubs samen te brengen op 1 activiteit

vb. recreatieve competitie (interclub of 1-dagstornooi),

dansnamiddagen, fiets- en wandeltocht, … Bij voorkeur

wordt de activiteit georganiseerd in en voor een

bepaalde regio in de provincie. Dicht bij de mensen

dus… Uitzonderingen kunnen gemaakt worden indien

clubs bereid zijn zich te verplaatsen naar een andere

regio vb. provinciaal tornooi.

Meetnorm 65%

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Page 27: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1 27

Operationele doelstelling 1.3

Tegen eind 2014, eind 2015 en eind 2016 haalt de kwaliteit van de activiteiten een

gemiddelde score van respectievelijk 70%, 75% en 80%.

Indicator(en) Gemiddelde Kwaliteitsscore

Definitie indicator

Meetnorm 2014: 70%

2015: 75%

2016: 80%

Meetbron(nen) Kwaliteitsfiche

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Page 28: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

28 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1

Strategische doelstelling 2

Tegen eind 2016 bereikt S-Sport 20% niet-leden op minimum 20

promotionele activiteiten.

Indicator(en) 1. Aantal promotionele sportactiviteiten

2. Aantal deelnemers die geen lid zijn

Definitie indicator Een promotionele activiteit is een activiteit die voornamelijk

georganiseerd wordt om nieuwe leden te laten kennismaken

met S-Sport. Deze activiteit zal dus extra gepromoot moeten

worden naar niet-leden.

Meetnorm 1. 20 promotionele sportactiviteiten

2. 20%

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 2.1

Tegen eind 2014 nemen in elke provincie minimaal 100 50-plussers, waarvan 10%

niet-leden, deel aan een grote promotionele sportactiviteit in samenwerking met

minstens 1 S-Sport club.

Indicator(en) 1. Aantal promotionele sportactiviteiten per provincie

2. Aantal deelnemers

3. Aantal niet-leden

4. Aantal meewerkende clubs

Definitie indicator Een promotionele activiteit is een activiteit die

voornamelijk georganiseerd wordt om nieuwe leden te

laten kennismaken met S-Sport. Deze activiteit zal dus

extra gepromoot moeten worden naar niet-leden.

Meetnorm 1. Eén promotionele activiteit per provincie

2. 100 deelnemers

3. 10% van de deelnemers zijn niet-leden

4. Minimum 1 meewerkende club

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni – december 2014

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Page 29: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1 29

Operationele doelstelling 2.2

Tegen eind 2015 nemen in elke provincie minimaal 100 50-plussers, waarvan 15%

niet-leden, deel aan een grote promotionele sportactiviteit in samenwerking met

minstens 1 S-Sport club.

Indicator(en) 1. Aantal promotionele sportactiviteiten per provincie

2. Aantal deelnemers

3. Aantal niet-leden

4. Aantal meewerkende clubs

Definitie indicator Een promotionele activiteit is een activiteit die

voornamelijk georganiseerd wordt om nieuwe leden te

laten kennismaken met S-Sport. Deze activiteit zal dus

extra gepromoot moeten worden naar niet-leden.

Meetnorm 1. Eén promotionele activiteit per provincie

2. 100 deelnemers

3. 15% van de deelnemers zijn niet-leden

4. Minimum 1 meewerkende club

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni – december 2015

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 2.3

Tegen eind 2016 nemen in elke provincie minimaal 100 50-plussers, waarvan 20%

niet-leden, deel aan een grote promotionele sportactiviteit in samenwerking met

minstens 1 S-Sport club.

Indicator(en) 1. Aantal promotionele sportactiviteiten per provincie

2. Aantal deelnemers

3. Aantal niet-leden

4. Aantal meewerkende clubs

Definitie indicator Een promotionele activiteit is een activiteit die

voornamelijk georganiseerd wordt om nieuwe leden te

laten kennismaken met S-Sport. Deze activiteit zal dus

extra gepromoot moeten worden naar niet-leden.

Meetnorm 1. Eén promotionele activiteit per provincie

2. 100 deelnemers

3. 20% van de deelnemers zijn niet-leden

4. Minimum 1 meewerkende club

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni – december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Page 30: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

30 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1

Operationele doelstelling 2.4

Tegen eind 2014, eind 2015 en eind 2016 haalt de kwaliteit van de activiteiten een

gemiddelde score van respectievelijk 70%, 75% en 80%.

Indicator(en) Gemiddelde Kwaliteitsscore

Definitie indicator

Meetnorm 2014: 70%

2015: 75%

2016: 80%

Meetbron(nen) Kwaliteitsfiche

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Page 31: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1 31

Punt 6.1 Actieplan voor de duur van het beleidsplan / 4-jaarlijks

actieplan

SD1 Actie 2013 2014 2015 2016

OD1.1 Juli-Augustus jaar x-1: beperkte activiteitenkalender

samenstellen op basis van de evaluatie van de activiteiten

van het vorige jaar en de behoeften van de clubs: - Provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen:

± 10 activiteiten

- Provincie West-Vlaanderen: ± 30 activiteiten

- Provincie Vlaams-Brabant: ± 20 activiteiten

- Provincie Limburg: ± 8 activiteiten

x x x

In Limburg een petanquetornooi organiseren: - Voorbereidende vergadering met de S-Sport clubs die

petanque spelen

- Datum en locatie vastleggen

- Concept afspreken

- Draaiboek opmaken

- Communicatie/promotie bepalen

- Na de activiteit: evaluatie met de clubs

x x x x

In Limburg een interclubcompetitie petanque organiseren:

Voorbereidende vergadering met de S-Sport clubs die

petanque spelen: peilen naar de vraag/behoefte

x

In Limburg een interclubcompetitie petanque organiseren: - Indien voldoende clubs wensen in te stappen: tornooischema

met locaties vastleggen.

- Reglementen bepalen.

- …

x x

Tegen 15 augustus van het jaar x-1: doorgeven van de

activiteiten aan het nationale secretariaat waar gekeken

wordt of er een afstemming is in de programmatie tussen

de provincies onderling.

x x x x

Per activiteit bekijken waar een samenwerking met

andere partners een meerwaarde biedt (sportdienst,

sportfederaties, …) en contacten leggen.

x x x x

Januari: Alle activiteiten invoeren in de SCT

(Smartbrowser)

x x x x

Organisatie van de vastgelegde activiteiten: - Locatie zoeken en vastleggen

- Programma en deelnamegeld bepalen

- Lesgevers/begeleiders zoeken

- Inschrijvingen invoeren in de SCT (smartbrowser)

x x x x

Bepalen van een communicatie- en promotiestrategie

voor deze activiteiten en dit opnemen in het

marketingplan.

x x x x

Page 32: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

32 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1

SD1 Actie 2013 2014 2015 2016

OD1.1

Het evalueren van elke activiteit: - Hoeveel clubs worden bereikt met de activiteit?

- Hoeveel leden vaardigt elke club gemiddeld af?

- Totaal aantal deelnemers? Meer of minder in vgl. met vorig

jaar?

- Aantal leden/niet-leden?

- Behouden we de activiteit?

- Zo ja, verbeterpunten?

x x x x

OD1.3 Kwaliteitsfiche om de kwaliteit te meten aanpassen zodat

de fiche voor alle soorten activiteiten kan gebruikt

worden.

x

Begin van het jaar: een selectie van activiteiten maken

waarop de kwaliteit zal gemeten worden.

x x x

Gemiddelde kwaliteitsscore berekenen voor het

desbetreffende jaar.

x x x

Jaarlijks wordt de organisatie van de

ontmoetingsactiviteit bijgestuurd.

x x

Page 33: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1 33

SD2 Actie 2013 2014 2015 2016

OD2.1

OD2.2

OD2.3

Tegen 15 augustus 2013, 2014 en 2015 wordt in elke

provincie 1 of meerdere promotionele activiteiten

vastgelegd: Activiteit, datum en locatie.

x x x

Tegen 15 augustus van het jaar x-1: doorgeven van de

activiteiten aan het nationale secretariaat waar gekeken

wordt of er een afstemming is in de programmatie tussen

de provincies onderling.

x x x

Per activiteit bekijken waar een samenwerking met

andere partners een meerwaarde biedt (sportdienst,

sportfederaties, …) en contacten leggen

x x x

Januari: Alle activiteiten invoeren in de SCT

(Smartbrowser)

x x x

Organisatie van de vastgelegde activiteiten: - Locatie zoeken en vastleggen

- Programma en deelnamegeld bepalen

- Lesgevers/begeleiders zoeken

- Inschrijvingen invoeren in de SCT (smartbrowser)

x x x

Op elke promotionele activiteit worden acties

ondernomen om de bereikte niet-leden in een eerste fase

aan te sluiten bij S-Sport en in een tweede fase te laten

doorstromen naar het clubaanbod: - Promostand van S-Sport op elke activiteit

- Niet-leden kunnen zich op de activiteit zelf lid laten maken

(formulieren voorzien)

- Het aanbod op de promotionele activiteit is ook het aanbod

in de clubs van die provincie.

- Clubs helpen mee bij de organisatie, geven initiaties.

- Promofolder van S-Sport wordt bezorgd aan alle niet-leden.

- Contactgegevens van de niet-leden bezorgen aan de clubs

zodat zij deze voor activiteiten kunnen uitnodigen.

x x x

Bepalen van een communicatie- en promotiestrategie

voor deze activiteiten en dit opnemen in het

marketingplan.

x x x

Het evalueren van elke activiteit: - Totaal aantal deelnemers? Meer of minder in vgl. met vorig

jaar?

- Aantal leden/niet-leden?

- Hoeveel nieuwe leden gemaakt?

- Medewerking S-Sport club?

- Behouden we de activiteit?

- Zoja, verbeterpunten?

x x x

OD2.4 Kwaliteitsfiche om de kwaliteit te meten aanpassen zodat

de fiche voor alle soorten activiteiten kan gebruikt

worden.

x

Begin van het jaar: een selectie van activiteiten maken

waarop de kwaliteit zal gemeten worden.

x x x

Gemiddelde kwaliteitsscore berekenen voor het

desbetreffende jaar.

x x x

Jaarlijks wordt de organisatie van de promotionele

activiteit bijgestuurd.

x x

Page 34: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

34 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO1

Punt 6.2 Bij het ACTIEPLAN horende begroting voor de duur

van het beleidsplan

jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 jaar 2016

Nummer Subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

60003 Aankopen sportmateriaal (<250 EUR) 100,00 100,00 100,00 100,00

60013 Aankopen technologisch materiaal (<250 EUR) 20,00 20,00 20,00 20,00

60023 Aankopen didactisch materiaal (<250 EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

60803Aankopen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven (<250

EUR)0,00 0,00 0,00 0,00

61003 Huur sportmateriaal 150,00 153,00 156,06 159,18

61013 Huur technologisch materiaal 250,00 255,00 260,10 265,30

61023 Huur didactisch materiaal 0,00 0,00 0,00 0,00

61033 Huur voertuigen, reddings- en volgboten 0,00 0,00 0,00 0,00

61043 Huur sportaccommodaties, vergader- en leslokalen 12.500,00 10.500,00 10.710,00 10.924,20

61103 Verbruikskosten voor interne en externe communicatie 3.300,00 3.366,00 3.433,32 3.501,99

61113 Aankoop van bureelbenodigdheden 150,00 150,00 150,00 150,00

61203 Verplaatsingskosten: Administratieve medewerkers en bestuursleden 100,00 102,00 104,04 106,12

61213 Verplaatsingskosten: Sporttechnische medewerkers 1.400,00 1.428,00 1.456,56 1.485,69

61223 Verplaatsingskosten: Deelnemers 10.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

61233 Kosten voor vervoer van sportmateriaal 170,00 173,40 176,87 180,41

61303 Kosten drukwerken 3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62

61313 Kosten voor informatie- en promotiemateriaal 1.250,00 1.275,00 1.300,50 1.326,51

61403 Kosten voor medische hulpposten 100,00 100,00 100,00 100,00

61413 Kosten aangerekend door verenigingen ter bescherming van auteursrechten 400,00 400,00 400,00 400,00

61423Kosten voor financiële verslaggeving (opmaak, neerlegging en controle van de

jaarrekening)0,00 0,00 0,00 0,00

61463Kosten inzake dienstverlening door zelfstandigen in de functie van occasionele

sporttechnische medewerker of occasionele administratieve medewerker2.500,00 2.550,00 2.601,00 2.653,02

61503 Inschrijvingsgeld cursussen 0,00 0,00 0,00 0,00

61513 Bijdrage aan de erkende koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw) 300,00 306,00 312,12 318,36

61603 Verblijfskosten administratieve medewerkers en bestuursleden 0,00 0,00 0,00 0,00

61613 Verblijfskosten sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

61623 Verblijfskosten deelnemers 12.500,00 12.750,00 13.005,00 13.265,10

61703 Kosten voor kwaliteits- en effectmeting 0,00 0,00 0,00 0,00

61803 Diensten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven 0,00 0,00 0,00 0,00

62023 Brutosalaris: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62033 Brutosalaris: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62123 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62133 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62223 Vakantiegeld: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62233 Vakantiegeld: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62323 Eindejaarstoelage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62333 Eindejaarstoelage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62803Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft

gegeven0,00 0,00 0,00 0,00

63003 Afschrijvingen sportmateriaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 47,07 47,07 47,07 47,07

63013 Afschrijvingen technologisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 24,20 24,20 24,20 24,20

63023 Afschrijvingen didactisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 106,99 106,99 106,99 106,99

63803Afschrijvingen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven

(>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen)0,00 0,00 0,00 0,00

48.368,26 45.366,66 46.085,03 46.817,76

Nummer Niet-subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

611330 Niet-personeelsgebonden verzekeringen 27,61 28,16 28,72 29,29

611530 Eet- en drinkwaren 20.000,00 20.400,00 20.808,00 21.224,16

614730 Belastingsvrije vergoedingen 7.000,00 7.140,00 7.282,80 7.428,46

27.027,61 27.568,16 28.119,52 28.681,91

75.395,87 72.934,82 74.204,55 75.499,67TOTAAL KOSTEN:

Begroting 2013-2016 basisopdracht 1: Organiseren van recreatieve sportbeoefening

of competitiegerichte recreatieve sportbeoefening

Naam sportfederatie: S-Sport Federatie vzw

SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

Page 35: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2 35

Basisopdracht 2 (BO2) Organiseren van kaderopleiding en bijscholing

Punt 3. Gegevensverzameling

3.1 Profiel van de organisatie

3.1.1. Inventarisatie van het heden

S-Sport motiveert volgende doelgroepen om deel te nemen aan bijscholingen en opleidingen:

- Personeel (sporttechnisch en administratief)

- Bestuursleden (federatie & clubs)

- Lesgevers / begeleiders

- Professionelen in de rust- en verzorgingssector

Dit doet de federatie door middel van de organisatie van een eigen opleidingsaanbod of het

inspelen op het opleidingsaanbod van externe instanties.

3.1.2. Evaluatiegegevens uit vorige beleidsperiode

In de vorige beleidsperiode werd het merendeel van de doelstellingen bereikt en waren steeds

70% van de deelnemers tevreden over de aangeboden opleiding.

Zie tabel op volgende pagina, alsook in Bijlage 2: Evaluatiegegevens uit vorige

beleidsperiode.

Volgende aandachtspunten zijn belangrijk voor de komende beleidsperiode:

- Het merendeel van de lesgevers/vrijwilligers van de federatie zijn nog steeds niet

gediplomeerd.

o Het is dan ook belangrijk om de bestaande acties hieromtrent (terugbetaling

inschrijvingsgeld VTS, e.a.) duidelijker te communiceren naar de lesgevers.

o Daarnaast dient de federatie blijvend inspanningen te leveren om de drempels van

erkende opleidingen te verlagen.

- Op bijscholingen van de federatie is er een lage opkomst van eigen lesgevers/vrijwilligers,

zowel op bestuurlijke en sporttechnische bijscholingen.

o De noden van de lesgevers/begeleiders zijn provinciaal zeer verschillend.

Sporttechnische bijscholingen dienen hier rekening mee te houden.

o De administratieve bijscholingen voor bestuursleden worden momenteel

hoofdzakelijk centraal georganiseerd. Vrijwilligers verplaatsen zich echter niet

voor dergelijke bijscholingen. Hier kan rekening mee gehouden worden door

bijscholingen minstens één maal om de 2 jaar regionaal te organiseren.

Page 36: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

36 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2

3.2 Stakeholdersanalyse

Aangezien S-Sport een uitgebreide stakeholdersbevraging heeft gedaan in 2007 en de

federatie hier geen grote wijzigingen in verwacht, heeft S-Sport geopteerd om in de fase van

de gegevensverzameling een ledenbevraging uit te voeren. Meer informatie over de

stakeholdersanalyse en de ledenbevraging (zoals plan van aanpak, vragenlijst, resultaten) is

terug te vinden in bijlage.

Bijlage 3: Stakeholdersanalyse 2007

Bijlage 4: Ledenbevraging 2012

BO 2 SD 4

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

22% 24,50% 21,80% 24,50% 21,50% 24,00% 21,50%

BO 2 SD 5

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

18 geen doel 18 geen doel 18 geen doel 12

1 2 1 2 1 2

1 6 1 6 1 1

1 6 1 6 1 5

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

242 geen doel 293 geen doel 252 geen doel 191

13 10 15 10 14 15 16

onbekend 60% onbekend 65% 80% 70% 71%

2 geen doel geen doel 2 geen doel 2

1 geen doel 0 geen doel 0

1 geen doel 0 geen doel 0

1 geen doel 0 geen doel 0

1 geen doel 2 geen doel 2

1 geen doel 0 geen doel 0

2 geen doel geen doel 24 geen doel 0

13 10 10 12 15 13,5

onbekend 60% 65% onbekend 70% onbekend

BO 2 SD 6

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

16u 6u 6u 6u 22u + 14u 6u 21u + 6u

12u 6u 9u 6u 21u 6u 15u

32u geen doel 0 geen doel 0 geen doel 0

BO 2 SD 7

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

6 geen doel 14 geen doel 17 geen doel 13

102 210 287 255 380 90 335

17 15 20 15 22 15 25

onbekend 80% onbekend 80% 90% 80% 74%

Gemiddelde tevredenheid van de deelnemers sporttechnisch

Tegen 2012 organiseert S-Sport voor elke provincie eigen sporttechnische en bestuurlijke opleidingen voor

bestuursleden en lesgevers van de aangesloten sportclubs, alsook voor externen, waarbij min 15 deelnemers per

opleiding bereikt worden, waarvan 80% tevreden tot heel tevreden is.

Beleidsindicator

Gemiddeld aantal deelnemers sporttechnische opleidingen

Aantal aangeboden sporttechnische opleidingen

Aantal sporttechnische opleidingen West-Vlaanderen

Aantal sporttechnische opleidingen Oost-Vlaanderen

Gemiddeld aantal deelnemers per aangeboden opleiding

Gemiddelde tevredenheid van de deelnemers

Aantal aangeboden bestuurlijke opleidingen

Gemiddeld aantal deelnemers bestuurlijke opleidingen

Gemiddelde tevredenheid van de deelnemers bestuurlijk

Opleiding administratief coördinator (erkende uren)

Opleiding Raad van Bestuur

Tijdens de volledige beleidsperionde behoudt S-Sport de goede contacten met de rust- en verzorgingssector en

dienstencentra door middel van een blijvend opleidingsaanbod, waarbij min 15 deelnemers per opleiding bereikt

worden, waarvan 80% tevreden tot heel tevreden is.

Beleidsindicator

Aantal aangeboden opleidingen

Totaal aantal deelnemers aangeboden opleidingen

Aantal bestuurlijke opleidingen West-Vlaanderen

Aantal bestuurlijke opleidingen Oost-Vlaanderen

Aantal bestuurlijke opleidingen Antwerpen

Aantal bestuurlijke opleidingen Vlaams-Brabant

Het sporttechnische en administratief personeel en de Raad van Bestuur verwerft de nodige kennis met betrekking

tot zijn/haar functie dmv ervaring en het volgen van opleidingen om de S-Sport werking te professionaliseren.

Beleidsindicator

Opleiding sporttechnisch coördinator (erkende uren)

geïn

teg

reerd

in

co

nta

ctm

om

en

ten

Aantal bestuurlijke opleidingen Limburg

Totaal aantal deelnemers bestuurlijke opleidingen

Aantal sporttechnische opleidingen Antwerpen

Aantal sporttechnische opleidingen Vlaams-Brabant

Aantal sporttechnische opleidingen Limburg

Totaal aantal deelnemers sporttechnische opleidingen

Tegen het einde van de beleidsperiode stijgt het aantal gediplomeerde lesgevers met 10% .

Beleidsindicator

% gediplomeerde lesgevers

Page 37: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2 37

Hieronder worden de resultaten van de ledenbevraging met betrekking tot basisopdracht 2

weergegeven, vertaald in sterkten en zwakten. Per onderdeel wordt dit weergegeven van

totaal onbelangrijk tot zeer belangrijk en van zwak tot zeer sterk.

Totaal

onbelangrijk

Eerder

onbelangrijk

Belangrijk Zeer

belangrijk

Sporttechnische opleidingen 5,05% 31,77% 50,18% 13%

Bestuurlijke opleidingen 4,40% 23,99% 57,33% 14,29%

Zwak Minder

sterk

Sterk Zeer sterk Geen

Mening

Sporttechnische opleidingen 4,40% 24,73% 36,81% 10,07% 23,99%

Bestuurlijke opleidingen 2,41% 25,19% 39,07% 7,59% 25,74%

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat:

- S-Sport leden de bestuurlijke opleidingen iets belangrijker achten dan de sporttechnische

opleidingen (57,33% ten opzichte van 50,18%).

- S-Sport leden eveneens de bestuurlijke opleidingen iets sterker vinden dan de

sporttechnische opleidingen (39,07 ten opzichte van 36,81%).

- Er nog vrij veel leden zijn die zowel de sporttechnische als de bestuurlijke opleidingen

eerder onbelangrijk tot totaal onbelangrijk en zwak tot minder sterk vinden.

Er werden geen verschillen gevonden tussen leden, vrijwilligers en lesgevers inzake

sporttechnische en administratieve bijscholingen.

Conclusies en richtlijnen voor het toekomstig beleid:

- S-Sport zal de komende beleidsperiode aan de clubs het belang van bijscholingen en

opleidingen nog meer moeten duidelijk maken.

- De federatie zal het aanbod meer afstemmen op de vraag.

Page 38: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

38 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2

3.3 Externe analyse

Hieronder worden de resultaten van de externe analyse met betrekking tot basisopdracht 2

weergegeven, vertaald in kansen en bedreigingen. Meer informatie, zoals werkwijze en

volledige SWOT-tabel is terug te vinden in Bijlage 5: SWOT-tabel S-Sport 2012.

EXTERN

KANSEN

K6: Sportparticipatie verhogen is een centrale doelstelling van de Vlaamse Regering o.a.

Sportel campagne, prioriteitenbeleid seniorensport, naar een vernieuwd sport- en

beweegbeleid voor senioren in Vlaanderen.

K7: De vergrijzing van de maatschappij betekent een groeiende doelgroep voor S-Sport

(groeiend 55+ aandeel).

K8: Segmentering van de seniorenpopulatie (jonge senioren kunnen al zeer goed

overweg met computer en internet).

K9: Sportorganisaties blijven aantrekkelijk voor vrijwilligers: bereidheid om zich te

engageren voor S-Sport.

K11: Gezondheidsthema’s zijn hot bij de bevolking, via samenwerking met de

mutualiteit hier meer op inspelen.

K12: Senioren nemen meer deel aan bewegings- en sportactiviteiten in de buurt. Ze

nemen deel voor de ontspanning en voor hun gezondheid. Bewegen op latere leeftijd

wordt steeds een belangrijker onderwerp.

K13: Door een verbeterde gezondheidszorg blijven senioren langer actief en zijn ze

langer fysiek in staat om te sporten en te bewegen.

BEDREIGINGEN

B1: Meer en meer organisaties uit allerlei sectoren richten zich naar de doelgroep

senioren en betekenen dus concurrentie: OKRA-Sport, sportdiensten, dienstencentra,

anderen (vrije tijd, welzijn,…).

B2: Individualiserende maatschappij.

B5: Drukker leven / tijdsdruk.

B7: Besparingen van de Vlaamse regering (staatshervorming met invloed op provinciale

werking en subsidies, ook op sportvlak) wat kan leiden tot beperkte financiële middelen

door verlies van subsidies.

B8: Vrijwilligers engageren zich niet meer langdurig en pinnen zich niet graag vast aan

één organisatie (zappen).

B9: Financiële crisis waardoor senioren minder geld uitgeven.

B11: 1,5 miljoen mensen leven in armoede en de inkomensongelijkheid blijft toenemen.

Armoede gaat gepaard met een lagere participatiegraad.

B13: Mensen moeten langer werken en gaan later op pensioen. Dit vormt een probleem

bij het aantrekken van vrijwilligers.

B14: Sportinfrastructuur: In bepaalde gebieden toch nog een tekort aan sporthallen en/of

zwembaden.

Page 39: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2 39

3.4 Interne analyse

Hieronder worden de resultaten van de interne analyse met betrekking tot basisopdracht 2

weergegeven, vertaald in sterktes en zwaktes. Meer informatie, zoals werkwijze en volledige

SWOT-tabel is terug te vinden in Bijlage 5: SWOT-tabel S-Sport 2012.

INTERN

STERKTES

S1: Laagste lidgeld in de sector.

S9: Degelijke sportverzekering.

S10: Opleidingsaanbod in de rusthuizen: uniek en sterk sporttechnisch aanbod naar de

rusthuissector.

S11: Socialistische Mutualiteiten als partner is een meerwaarde voor S-Sport.

S12: S-Plus als partner is een meerwaarde voor S-Sport.

S14: Personeel: dynamisch en creatief personeel met knowhow en expertise inzake sport

en bewegen voor 50+, alsook frisse, jonge groep met breed kijkveld.

ZWAKTES

Z1: Lage naambekendheid. (communicatiebeleid naar niet-leden)

Z3: Veroudering van het ledenbestand, hoge gemiddelde leeftijd van aangesloten leden.

Z4: Te kort aan vrijwilligers/lesgevers om aan de vraag te voldoen. De vrijwilligers

verouderen. Het is moeilijk om goede gemotiveerde lesgevers/vrijwilligers aan te

trekken.

Z8: Personeel: beperkte mogelijkheden personeelsaangroei, te weinig personeel, beperkt

personeelsbestand in de provincies.

Z9: Personeel: geen medewerker promotie en communicatie nationaal.

Z13: Lage opkomst van clubbesturen en eigen lesgevers op bestuurlijke en

sporttechnische opleidingen.

Z14: Merendeel van de lesgevers/vrijwilligers niet gediplomeerd.

Z24: Beperkte financiële middelen.

Page 40: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

40 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2

Punt 4. Conclusies van de gegevensverzameling

KANSEN BEDREIGINGEN

STERKTES INVESTEER

- Gezien S11, S12, S14 en K7,

K9 … dient S-Sport via een

specifiek en kwalitatief

bijscholingsaanbod nieuwe

vrijwilligers aan te trekken en

bestaande vrijwilligers op te

leiden.

VERDEDIG

- Gezien S10, S14 en B1… dient

S-Sport het huidige sterk en uniek

opleidingsaanbod in de

rusthuissector te verdedigen.

- Gezien S14 en B1… dient S-Sport

het personeel te stimuleren om

opleidingen te volgen en zo hun

expertise te behouden.

ZWAKTES BESLIS

- Gezien Z13, Z14 en K6, K7,

K9… dient S-Sport het aanbod

van erkende opleidingen

laagdrempeliger te maken en

beter te promoten bij eigen

lesgevers en vrijwilligers.

BEHEERS DE SCHADE

- Gezien Z8, Z9 en B1, B7… dient

S-Sport samenwerkingsverbanden

betreffende het bijscholingsaanbod

aan te gaan.

Dit SWOT-rooster kan herleid worden tot volgende belangrijke beleidsuitdagingen binnen

basisopdracht 2:

Beleidsuitdaging 3

1. Gezien S-Sport dynamisch en creatief personeel heeft met knowhow en expertise inzake sport en bewegen

voor 50+ (interne sterkte) en gezien de vergrijzing van de maatschappij en het feit dat sportorganisaties

aantrekkelijk blijven voor vrijwilligers (externe kans),…

2. Gezien S-Sport beperkte mogelijkheden heeft wat personeelsaangroei betreft en niet beschikt over een

medewerker communicatie en promotie (interne zwakte) en er meer concurrentie is (externe bedreiging), …

3. Gezien S-Sport beperkte mogelijkheden heeft wat personeelsaangroei betreft (interne zwakte) en gezien de

besparingen van de Vlaamse regering (externe bedreiging), …

DIENT S-SPORT EEN SPECIFIEK EN KWALITATIEF OPLEIDINGSAANBOD TE

VOORZIEN VOOR BESTUURSVRIJWILLIGERS, LESGEVERS EN

BEGELEIDERS, IN DE MATE VAN HET MOGELIJKE IN SAMENWERKING MET

EXTERNE PARTNERS.

Page 41: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2 41

Beleidsuitdaging 4: 1. Gezien het uniek en sterk sporttechnisch aanbod naar de rusthuissector (interne sterkte) en de toenemende

concurrentie (externe bedreiging), …

2. Gezien het dynamisch en creatief personeel met knowhow en expertise inzake sport en beweging voor 50+

(interne sterkte) en de toenemende concurrentie (externe bedreiging), …

DIENT S-SPORT HET HUIDIGE STERK EN UNIEK OPLEIDINGSAANBOD IN DE

RUSTHUISSECTOR TE VERDEDIGEN.

Beleidsuitdaging 5: Gezien het dynamisch en creatief personeel met knowhow en expertise inzake sport en beweging voor 50+

(interne sterkte) en de toenemende concurrentie (externe bedreiging), …

DIENT S-SPORT HET PERSONEEL TE STIMULEREN OM OPLEIDINGEN TE

VOLGEN EN ZO HUN EXPERTISE TE BEHOUDEN.

Beleidsuitdaging 6: 1. Gezien de sterke inspanningen naar deelnemers en vrijwilligers (interne sterkte) en de achteruitgang van het

verenigingsleven (externe bedreiging), …

2. Gezien het trouw netwerk van vrijwilligers in de lokale clubwerking (interne sterkte) en het drukker leven

waardoor vrijwilligers zich niet meer langdurig engageren en vastpinnen aan één organisatie (externe

bedreiging), …

3. Gezien de vergrijzing en het feit dat sportorganisaties aantrekkelijk blijven voor vrijwilligers (externe kans)

en gezien de partnerships die S-Sport heeft (interne sterkte), …

DIENT S-SPORT HET TROUW NETWERK VAN VRIJWILLIGERS TE

VERDEDIGEN DOOR BESTAANDE VRIJWILLIGERS MAXIMAAL TE

ONDERSTEUNEN EN NIEUWE VRIJWILLIGERS TE REKRUTEREN.

Een overzicht van de verschillende beleidsopties per beleidsuitdaging is terug te vinden in

Bijlage 6: Tabel beleidsopties – doelstellingen.

Page 42: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

42 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2

Punt 5.1 Strategische doelstelling(en)

Een overzicht van alle strategische en operationele doelstellingen per basisopdracht is terug te

vinden in bijlage 7: Overzicht strategische en operationele doelstellingen.

Strategische doelstelling 3

Tegen eind 2016 heeft S-Sport een kwalitatief bijscholings- en

opleidingsaanbod op maat van de eigen bestuursvrijwilligers, lesgevers en

begeleiders.

Indicator(en) De operationele doelstellingen OD3.1 tot en met OD3.6 zijn

gerealiseerd.

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Strategische doelstelling 4

Tegen eind 2016 bestendigt S-Sport het bijscholingsaanbod in de rust- en

verzorgingssector.

Indicator(en) De operationele doelstellingen OD4.1 en OD4.2 zijn

gerealiseerd.

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Page 43: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2 43

Strategische doelstelling 5

Tegen eind 2016 zijn de opleidingen van personeel afgestemd op het

opleidingsplan van de federatie.

Indicator(en) De operationele doelstellingen OD5.1 en OD5.2 zijn

gerealiseerd.

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) AX

Meetwijze Excel-tabel

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Page 44: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

44 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2

Basisopdracht 2.1 (BO2.1)

Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische

verantwoordelijken van de sportfederatie en de aangesloten

clubs

Punt 5.2 Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 3.1

Vanaf eind 2013 worden jaarlijks gemiddeld 60 S-Sport lesgevers of begeleiders

bijgeschoold.

Indicator(en) Aantal bijgeschoolde lesgevers

Definitie indicator

Meetnorm Gemiddeld 60

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Operationele doelstelling 3.3

Vanaf eind 2013 scoort jaarlijks 70% van de deelnemers minimaal tevreden op de

evaluatie van de gevolgde bijscholing.

Indicator(en) % tevredenheid

Definitie indicator

Meetnorm 70% scoort minimaal tevreden

Meetbron(nen) Evaluatieformulieren

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Page 45: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2 45

Operationele doelstelling 3.4

Tegen eind 2013 en eind 2014 zijn telkens minimaal 40 personen, waarvan 2

S-Sport lesgevers, opgeleid via de erkende sporttechnische cursussen (*) in

samenspraak met de VTS.

Indicator(en) 1. Aantal deelnemers aan de VTS-cursussen

2. Aantal deelnemende S-Sport lesgevers

Definitie indicator

Meetnorm 1. 40 deelnemers

2. 2 S-Sport lesgevers

Meetbron(nen) VOTAS databank

Meetwijze Overzicht in Excel-tabel

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni – december 2013 en 2014

Meeteigenaar STC

Meetbewaker STC

(*) Zo goed mogelijk afgestemd op de noden in de praktijk: momenteel bestaande uit

sporttakoverschrijdende module begeleiden van sportende senioren, initiator gym voor

senioren, initiator dans voor senioren.

Operationele doelstelling 3.5

Tegen eind 2015 en eind 2016 zijn telkens minimaal 40 personen, waarvan 3

S-Sport lesgevers, opgeleid via de erkende sporttechnische cursussen (*) in

samenspraak met de VTS.

Indicator(en) 1. Aantal deelnemers aan de VTS-cursussen

2. Aantal deelnemende S-Sport lesgevers

Definitie indicator

Meetnorm 1. 40 deelnemers

2. 3 S-Sport lesgevers

Meetbron(nen) VOTAS databank

Meetwijze Overzicht in Excel-tabel

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni – december 2015 en 2016

Meeteigenaar STC

Meetbewaker STC

(*) Zo goed mogelijk afgestemd op de noden in de praktijk: momenteel bestaande uit

sporttakoverschrijdende module begeleiden van sportende senioren, initiator gym voor

senioren, initiator dans voor senioren.

Page 46: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

46 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2

Operationele doelstelling 3.6

Tegen eind 2013 heeft S-Sport een promotieplan voor het volledige opleidings- en

bijscholingsaanbod.

Indicator(en) De aanwezigheid van een promotieplan

Definitie indicator

Meetnorm Nvt

Meetbron(nen) Dashboard

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2013

Meeteigenaar STC

Meetbewaker STC

Operationele doelstelling 4.1

Vanaf eind 2013 worden jaarlijks gemiddeld 250 professionelen uit de rust- en

verzorgingssector bijgeschoold.

Indicator(en) Aantal bijgeschoolde professionelen uit de rust- en

verzorgingssector

Definitie indicator

Meetnorm Gemiddeld 250

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Operationele doelstelling 4.2

Vanaf eind 2013 scoort jaarlijks 70% van de deelnemers minimaal tevreden op de

evaluatie van de gevolgde bijscholing.

Indicator(en) % tevredenheid

Definitie indicator

Meetnorm 70% scoort minimaal tevreden

Meetbron(nen) Evaluatieformulieren

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Page 47: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2 47

Operationele doelstelling 5.1

Eind 2014 heeft S-Sport een opleidingsplan van de federatie.

Indicator(en) De aanwezigheid van een opleidingsplan

Definitie indicator

Meetnorm Nvt

Meetbron(nen) Dashboard

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2014

Meeteigenaar ADC

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 5.2

Vanaf 2015 is het opleidingsplan een vast onderdeel van de FBS-gesprekken met de

personeelsleden.

Indicator(en) % FBS gesprekken waarin het opleidingsplan aan bod

komt

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) MyPep

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Jaarlijks, 2x

Meetmoment(en) December 2015 en 2016

Meeteigenaar ADC

Meetbewaker ADC

Page 48: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

48 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2

Punt 6.1 Actieplan voor de duur van het beleidsplan / 4-jaarlijks

actieplan

SD3 Actie 2013 2014 2015 2016

OD 3.1 Behoefteanalyse bij clubs en medewerkers. x

Prospecteren vernieuwend aanbod seniorensport via - Internet

- Literatuur

- Deelname beurzen, studiedagen,…

x x x x

Organiseren van sporttechnische opleidingen voor

lesgevers: - Thema bepalen in elke provincie

- Locatie zoeken en vastleggen

- Lesgevers / docenten zoeken en vastleggen

- Inschrijvingen invoeren in de SCT (smartbrowser)

x x x x

Bij elke opleiding worden volgende documenten

opgemaakt: - Syllabus

- Deelnameattest

- Evaluatieformulier

x x x x

Jaarlijks wordt er bij de cursisten gepeild naar de noden

van de lesgevers in het kader van de opleidingen voor

volgende jaren.

x x x x

Promotie van alle opleidingen (vanaf 2014 zoals bepaald in

het promotieplan).

x x x x

Via het clubondersteuningssysteem clubs stimuleren om

lesgevers bij te scholen.

x x

OD3.1

OD3.3

Na elke opleiding worden evaluatieformulieren door de

deelnemers ingevuld.

x x x x

Na elke opleiding wordt de tevredenheid gerapporteerd. x x x x

Na elke evaluatie wordt de organisatie van opleidingen

indien nodig bijgestuurd.

x x x x

OD3.4

OD3.5

Meewerken aan de planning en organisatie van de VTS-

cursussen in het opleidingsforum seniorensport.

x x x x

Drempels van de bestaande VTS-opleidingen verlagen

door in het opleidingsforum seniorensport mee inhoud te

geven aan een aangepaste opleiding naast de bestaande

initiator gym en dans voor senioren.

x

STC is docent in de cursus ‘Begeleiden van sportende

senioren.’: lesgeven en afnemen van examens.

x x x x

Opname van de VTS-cursussen in het promotieplan voor

het volledige opleidings- en bijscholingsaanbod van de

federatie.

x

Ruime promotie van de VTS-cursussen met aandacht voor

persoonlijke aanspreking van kandidaat lesgevers door

lesgevers die al een VTS-diploma behaald hebben.

x x x x

Begeleiding van lesgevers bij het inschrijven op VTS-

cursussen.

x x x x

Page 49: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2 49

SD3 Actie 2013 2014 2015 2016

OD3.4

OD3.5

Informeren van clubs en lesgevers over de terugbetaling

van inschrijvingsgelden voor VTS-cursussen via: - Reglement in de clubmap

- Reglement op de website

- Opname in specifieke promotiefolder voor lesgevers

- Infosessies voor clubs en lesgevers

x x x x

Via het clubondersteuningssysteem clubs stimuleren om

lesgevers bij te scholen.

x x

OD3.6 Inventarisatie van bestaande opleidingen (zowel

sporttechnisch als bestuurlijk)

x

Oplijsten doelgroepen per opleiding. x

Oplijsten geschikte kanalen per doelgroep. x

Opmaak van promotieplan met de te gebruiken

promotiemiddelen en promotiekanalen voor de

verschillende opleidingen.

x

Continue evaluatie en bijsturing van het opgemaakte

promotieplan.

x x x

SD4 Actie 2013 2014 2015 2016

OD4.1 Prospecteren beweegaanbod in rust-, verzorgings- en

dienstencentra via - Internet

- Literatuur

- Deelname beurzen, studiedagen,…

x x x x

Organiseren van een opleidingsaanbod in rust-,

verzorgings- en dienstencentra verspreid in de

verschillende provincies: - Thema bepalen in elke provincie

- Locatie zoeken en vastleggen

- Lesgevers / docenten zoeken en vastleggen

- Inschrijvingen invoeren in de SCT (smartbrowser)

x x x x

Bij elke opleiding worden volgende documenten

opgemaakt: - Syllabus

- Deelnameattest

- Evaluatieformulier

x x x x

Jaarlijks wordt er bij de cursisten gepeild naar de noden

van de lesgevers in het kader van de opleidingen voor

volgende jaren.

x x x x

Promotie van alle opleidingen zoals bepaald in het

promotieplan.

x x x x

OD4.2 Na elke opleiding worden evaluatieformulieren door de

deelnemers ingevuld.

x x x x

Na elke opleiding wordt de tevredenheid gerapporteerd. x x x x

Na elke evaluatie wordt de organisatie van opleidingen

indien nodig bijgestuurd.

x x x x

Page 50: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

50 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2

SD5 Actie 2013 2014 2015 2016

OD5.1 Inventarisatie van de opleidingsnoden van de

personeelsleden.

x

Inventarisatie van de expertise/kennis/kunde die nodig is

om de werking van de federatie kwalitatief te verbeteren.

x

Opleidingsnoden uitschrijven in een opleidingsplan van de

federatie.

x

OD5.2 FBS-gesprekken met de personeelsleden. x x x x

In een vast onderdeel van de FBS-gesprekken worden de

opleidingen van het personeel getoetst aan het

opleidingsplan.

x x

Page 51: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2 51

Basisopdracht 2.2 (BO2.2)

Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader

van de sportfederatie en de aangesloten clubs

Punt 5.2 Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 3.2

Vanaf eind 2013 worden jaarlijks gemiddeld 50% van de clubbesturen bijgeschoold.

Indicator(en) % aantal bijgeschoolde clubbesturen

Definitie indicator

Meetnorm Gemiddeld 50%

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Operationele doelstelling 3.3

Vanaf eind 2013 scoort jaarlijks 70% van de deelnemers minimaal tevreden op de

evaluatie van de gevolgde bijscholing.

Indicator(en) % tevredenheid

Definitie indicator

Meetnorm 70% scoort minimaal tevreden

Meetbron(nen) Evaluatieformulieren

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Page 52: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

52 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2

Operationele doelstelling 3.6

Tegen eind 2013 heeft S-Sport een promotieplan voor het volledige opleidings- en

bijscholingsaanbod.

Indicator(en) De aanwezigheid van een promotieplan

Definitie indicator

Meetnorm Nvt

Meetbron(nen) Dashboard

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2013

Meeteigenaar STC

Meetbewaker STC

Operationele doelstelling 5.1

Eind 2014 heeft S-Sport een opleidingsplan van de federatie.

Indicator(en) De aanwezigheid van een opleidingsplan

Definitie indicator

Meetnorm Nvt

Meetbron(nen) Dashboard

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2014

Meeteigenaar ADC

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 5.2

Vanaf 2015 is het opleidingsplan een vast onderdeel van de FBS-gesprekken met de

personeelsleden.

Indicator(en) % FBS gesprekken waarin het opleidingsplan aan bod

komt

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) MyPep

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Jaarlijks, 2x

Meetmoment(en) December 2015 en 2016

Meeteigenaar ADC

Meetbewaker ADC

Page 53: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2 53

Punt 6.1 Actieplan voor de duur van het beleidsplan / 4-jaarlijks

actieplan

SD3 Actie 2013 2014 2015 2016

OD3.2 Inventaris maken van het bestaande bijscholingsaanbod in

de sportsector.

x x x x

Bespreking en selectie van de thema’s die het onderwerp

zullen uitmaken van de bijscholing.

x x x x

Vastleggen van de datum en locatie van 1 bijscholing voor

clubbestuurders per regio.

x x

Vastleggen van een datum en locatie van 1 Vlaamse

bijscholingsdag.

x x

Organiseren van de bijscholingsdagen: PowerPoint

opmaken, infomappen voor de deelnemers, catering, …

x x x x

Uitnodigen van de clubbesturen. x x x x

Inschrijvingen registreren met vermelding van de clubs die

de aanwezigen vertegenwoordigen.

x x x x

Via het clubondersteuningssysteem clubs stimuleren om

clubbestuurders bij te scholen.

x x

OD3.2

OD3.3

Na elke opleiding worden evaluatieformulieren door de

deelnemers ingevuld.

x x x x

Na elke opleiding wordt de tevredenheid gerapporteerd. x x x x

Na elke evaluatie wordt de organisatie van opleidingen

indien nodig bijgestuurd.

x x x x

OD3.6 Inventarisatie van bestaande opleidingen (zowel

sporttechnisch als bestuurlijk).

x

Oplijsten doelgroepen per opleiding. x

Oplijsten geschikte kanalen per doelgroep. x

Opmaak van promotieplan met de te gebruiken

promotiemiddelen en promotiekanalen voor de

verschillende opleidingen.

x

Continue evaluatie en bijsturing van het opgemaakte

promotieplan.

x x x

SD5 Actie 2013 2014 2015 2016

OD5.1 Inventarisatie van de opleidingsnoden van de

personeelsleden.

x

Inventarisatie van de expertise/kennis/kunde die nodig is

om de werking van de federatie kwalitatief te verbeteren.

x

Opleidingsnoden uitschrijven in een opleidingsplan van de

federatie.

x

OD5.2 FBS-gesprekken met de personeelsleden. x x x x

In een vast onderdeel van de FBS-gesprekken worden de

opleidingen van het personeel getoetst aan het

opleidingsplan.

x x

Page 54: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

54 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO2

Basisopdracht 2 (BO2) Organiseren van kaderopleiding en bijscholing

Punt 6.2 Bij de ACTIEPLANNEN van BO 2 horende begroting

voor de duur van het beleidsplan

jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 jaar 2016

Nummer Subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

60000 Aankopen sportmateriaal (<250 EUR) 150,00 150,00 150,00 150,00

60010 Aankopen technologisch materiaal (<250 EUR) 20,00 20,00 20,00 20,00

60020 Aankopen didactisch materiaal (<250 EUR) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

60800Aankopen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven (<250

EUR)0,00 0,00 0,00 0,00

61000 Huur sportmateriaal 0,00 0,00 0,00 0,00

61010 Huur technologisch materiaal 250,00 255,00 260,10 265,30

61020 Huur didactisch materiaal 0,00 0,00 0,00 0,00

61030 Huur voertuigen, reddings- en volgboten 0,00 0,00 0,00 0,00

61040 Huur sportaccommodaties, vergader- en leslokalen 900,00 918,00 936,36 955,09

61100 Verbruikskosten voor interne en externe communicatie 1.300,00 1.326,00 1.352,52 1.379,57

61110 Aankoop van bureelbenodigdheden 150,00 150,00 150,00 150,00

61200 Verplaatsingskosten: Administratieve medewerkers en bestuursleden 550,00 561,00 572,22 583,66

61210 Verplaatsingskosten: Sporttechnische medewerkers 2.650,00 2.703,00 2.757,06 2.812,20

61220 Verplaatsingskosten: Deelnemers 0,00 0,00 0,00 0,00

61230 Kosten voor vervoer van sportmateriaal 520,00 530,40 541,01 551,83

61300 Kosten drukwerken 1.350,00 1.377,00 1.404,54 1.432,63

61310 Kosten voor informatie- en promotiemateriaal 450,00 459,00 468,18 477,54

61400 Kosten voor medische hulpposten 0,00 0,00 0,00 0,00

61410 Kosten aangerekend door verenigingen ter bescherming van auteursrechten 0,00 0,00 0,00 0,00

61420Kosten voor financiële verslaggeving (opmaak, neerlegging en controle van de

jaarrekening)0,00 0,00 0,00 0,00

61460Kosten inzake dienstverlening door zelfstandigen in de functie van occasionele

sporttechnische medewerker of occasionele administratieve medewerker2.750,00 2.805,00 5.361,10 5.418,32

61500 Inschrijvingsgeld cursussen 600,00 612,00 624,24 636,72

61510 Bijdrage aan de erkende koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw) 0,00 0,00 0,00 0,00

61600 Verblijfskosten administratieve medewerkers en bestuursleden 250,00 255,00 260,10 265,30

61610 Verblijfskosten sporttechnische medewerkers 600,00 612,00 624,24 636,72

61620 Verblijfskosten deelnemers 0,00 0,00 0,00 0,00

61700 Kosten voor kwaliteits- en effectmeting 0,00 0,00 0,00 0,00

61800 Diensten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven 0,00 0,00 0,00 0,00

62020 Brutosalaris: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62030 Brutosalaris: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62120 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62130 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62220 Vakantiegeld: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62230 Vakantiegeld: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62320 Eindejaarstoelage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62330 Eindejaarstoelage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62800Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft

gegeven0,00 0,00 0,00 0,00

63000 Afschrijvingen sportmateriaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 47,07 47,07 47,07 47,07

63010 Afschrijvingen technologisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 24,20 24,20 24,20 24,20

63020 Afschrijvingen didactisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 106,99 106,99 106,99 106,99

63800Afschrijvingen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven

(>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen)0,00 0,00 0,00 0,00

14.168,26 14.411,66 17.159,93 17.413,14

Nummer Niet-subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

611300 Niet-personeelsgebonden verzekeringen 27,61 28,16 28,72 29,29

611500 Eet- en drinkwaren 950,00 969,00 988,38 1.008,15

614700 Belastingsvrije vergoedingen 1.200,00 1.224,00 1.248,48 1.273,45

2.177,61 2.221,16 2.265,58 2.310,89

16.345,87 16.632,82 19.425,51 19.724,03TOTAAL KOSTEN:

Begroting 2013-2016 basisopdracht 2: Kaderopleiding en bijscholing

Naam sportfederatie: S-Sport Federatie vzw

SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

Page 55: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 55

Basisopdracht 3 (BO3) Begeleiding van de aangesloten sportclubs

Punt 3. Gegevensverzameling

3.1 Profiel van de organisatie

3.1.1. Inventarisatie van het heden

S-Sport heeft bij de opmaak van dit beleidsplan 182 clubs, verspreid over gans Vlaanderen:

- 44 clubs in Antwerpen

- 17 clubs in Limburg

- 59 clubs in Oost-Vlaanderen

- 18 clubs in Vlaams-Brabant

- 44 clubs in West-Vlaanderen

Bijna alle clubs zijn omnisportclubs, dit wil zeggen dat ze meerdere sporttakken aanbieden.

50-plussers beoefenen graag verscheidene sporten. Zo gebeurt het vaak dat men in de

winterperiode een binnensport (vb. curve bowls) beoefent en in de zomer een buitensport (vb.

fietsen of wandelen).

De begeleiding van deze aangesloten sportclubs is een absolute prioriteit binnen S-Sport. De

clubs binnen S-Sport worden continu begeleid door het provinciaal personeel. Er dient nog

steeds preventief ingegrepen te worden indien men ziet dat het ledenaantal of het aantal

bestuursleden in een club daalt of indien de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden of de

leden heel hoog is.

3.1.2. Evaluatiegegevens uit vorige beleidsperiode

Tegenover het begin van vorige beleidsperiode is er in elke provincie minimum 1 S-Sport

club bijgekomen, behalve in West-Vlaanderen waar het clubaantal gelijk bleef. Oost-

Vlaanderen kende de grootste stijging van 31 clubs naar 59 clubs. In Antwerpen, Limburg en

Vlaams-Brabant kwamen er 3, 5 en 1 club bij.

In de vorige beleidsperiode werd het merendeel van de doelstellingen bereikt. Enkel het %

clubs dat aangesloten is bij de lokale sportraad is tijdens de vorige beleidsperiode niet

gestegen.

Zie tabel op volgende pagina, alsook in Bijlage 2: Evaluatiegegevens uit vorige

beleidsperiode.

Page 56: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

56 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

Op het vlak van begeleiding werden in de vorige beleidsperiode al een aantal positieve zaken

verwezenlijkt:

Kwaliteitszorg:

- Het ondersteuningssysteem van de clubs werd verdergezet. Tijdens de vorige

beleidsperiode werd dit enkel gekoppeld aan ledenaantal (0,5€ per aangesloten lid). De

doelstelling om dit te koppelen aan kwaliteitscriteria werd niet bereikt. In de komende

beleidsperiode zal S-Sport dit clubondersteuningssysteem koppelen aan ledenaantal,

aantal gevolgde bijscholingen door lesgevers en/of bestuursleden en de aansluiting bij de

lokale sportraad.

Sporttechnische werking:

- De clubs konden een initiatieles aanvragen die dan gegeven wordt door een personeelslid.

- Jaarlijks worden verscheidene sporttechnische opleidingen georganiseerd waaraan de

lesgevers uit de S-Sportclubs aan gunstprijs kunnen deelnemen.

- Lesgevers bij S-Sport kunnen gespreid een terugbetaling van hun deelnamegeld

ontvangen indien men een VTS-diploma behaalt. In de vorige beleidsperiode werd dit

enkel het laatste jaar (2012) aangevraagd. Deze financiële stimulans dient duidelijk beter

gecommuniceerd en gepromoot te worden.

BO 3 SD 8

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

6506 6875 6757 7250 7780 7625 8680

1803 1875 1953 1950 2058 2025 2127

1324 1410 1268 1500 1556 1590 1620

1983 2070 2081 2160 2258 2250 2457

486 545 466 605 584 665 521

910 970 989 1030 1324 1090 1955

BO 3 SD 9

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

152 157 159 162 176 168 182

44 45 44 46 46 47 44

38 39 42 40 50 41 59

41 42 41 43 45 44 44

17 18 17 19 18 20 18

12 13 15 14 17 15 17

BO 3 SD 10

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

/ / / / ja neen

onbekend 44 14 46 46 44 26

onbekend 42 34 50 42 59 59

onbekend 41 37 45 31 44 33

onbekend 17 14 18 11 18 13

onbekend 15 12 17 12 17 11

37% 40% 29,6% 34% 30,1% 42% 31,3%

geen doel 55 geen doel 43 geen doel 39

geen doel onbekend geen doel onbekend geen doel onbekend

geen doel onbekend geen doel onbekend geen doel onbekend

%clubs in de gemeentelijke sportraad

Totaal aantal contactmomenten

Totaal aantal aanwezige clubs

Gemiddeld aantal clubs op deze contactmomenten

Bestaande sportbonus gekoppeld aan stimulerende

incentives

Aantal sportclubs bezocht in West-Vlaanderen

Aantal sportclubs bezocht in Oost-Vlaanderen

Aantal sportclubs bezocht in Antwerpen

Aantal sportclubs bezocht in Vlaams-Brabant

Aantal sportclubs bezocht in Limburg

Aantal sportclubs in Oost-Vlaanderen

Aantal sportclubs in Antwerpen

Aantal sportclubs in Vlaams-Brabant

Aantal sportclubs in Limburg

Jaarlijks biedt S-Sport zijn aangesloten sportclubs een begeleiding/ondersteuning op maat zodat de

lokale clubs tegen het einde van de beleidsperiode hun leden een kwaliteitsvoller beweeg- en sportaanbod

kunnen bieden, aangepast aan de specifieke noden van de doelgroep.

Beleidsindicator

Aantal leden in Vlaams-Brabant

Aantal leden in Limburg

Tegen het einde van de beleidsperiode heeft S-Sport een aangroei van 20 nieuwe sportclubs.

Beleidsindicator

Aantal sportclubs

Aantal sportclubs in West-Vlaanderen

Tegen 2012 heeft S-Sport een ledenaantal van minimum 8000 leden bereikt (een stijging van 1500 leden

op 4 jaar; 375 /jaar)

Beleidsindicator

Totaal aantal leden

Aantal leden in West-Vlaanderen

Aantal leden in Oost-Vlaanderen

Aantal leden in Antwerpen

Page 57: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 57

Bestuurs- en administratieve werking:

- Jaarlijks werden 2 SPORTAC-opleidingen georganiseerd voor bestuursleden in de

S-Sport clubs.

- Folders, affiches, ledenlijsten, en andere werden ter beschikking gesteld aan de sportclubs.

- Sportclubs konden steeds beroep doen op S-Sport voor hulp bij het invullen van de

subsidiedossiers binnen de gemeente.

Sportpromotionele werking:

- Clubs konden gebruik maken van computers op de regionale secretariaten om folders,

affiches e.d. aan te maken.

- De federatie heeft verscheidene promotionele middelen opgemaakt en ter beschikking

gesteld van de clubs: voorstellingsbrochure, affiches, flyers, …

- Clubs konden aan een ledenprijs promotiemateriaal aankopen.

- Clubs konden aankondigingen doen, berichten plaatsen in het tijdschrift, op de website.

3.2 Stakeholdersanalyse

Aangezien S-Sport een uitgebreide stakeholdersbevraging heeft gedaan in 2007 en de

federatie hier geen grote wijzigingen in verwacht, heeft S-Sport geopteerd om in de fase van

de gegevensverzameling een ledenbevraging uit te voeren. Meer informatie over de

stakeholdersanalyse en de ledenbevraging (zoals plan van aanpak, vragenlijst, resultaten) is

terug te vinden in bijlage.

Bijlage 3: Stakeholdersanalyse 2007

Bijlage 4: Ledenbevraging 2012

Hieronder worden de resultaten van de ledenbevraging met betrekking tot basisopdracht 3

weergegeven, vertaald in sterkten en zwakten. Per onderdeel wordt dit weergegeven van

totaal onbelangrijk tot zeer belangrijk en van zwak tot zeer sterk.

Totaal

onbelangrijk

Eerder

onbelangrijk

Belangrijk Zeer

belangrijk

Ondersteunen

lokale werking/clubs

2,53% 5,78% 57,22% 34,48%

Zwak Minder

sterk

Sterk Zeer sterk Geen

Mening

Ondersteunen

lokale werking/clubs

4,21% 21,25% 43,77% 17,95% 12,82%

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat meer dan 90% van de leden het ondersteunen van de

lokale sportclubs belangrijk tot zeer belangrijk vindt. De helft van de leden is van mening dat

deze ondersteuning sterk tot zeer sterk is. Toch vindt 21,25% van de leden deze ondersteuning

minder sterk.

Daarnaast viel op dat 10% van de leden ‘Via lokale bestuur van de clubs’ op de hoogte wil

gehouden worden. Dit wil toch zeggen dat S-Sport aandacht dient te hebben voor het tijdig

informeren en de sportpromotionele ondersteuning van de sportclubs.

Page 58: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

58 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

3.3 Externe analyse

Hieronder worden de resultaten van de externe analyse met betrekking tot basisopdracht 3

weergegeven, vertaald in kansen en bedreigingen. Meer informatie, zoals werkwijze en

volledige SWOT-tabel is terug te vinden in Bijlage 5: SWOT-tabel S-Sport 2012.

EXTERN

KANSEN

K1: Groeiend besef bij de bevolking dat sport en bewegen belangrijk is. In Vlaanderen

doen meer en meer personen aan regelmatige fysieke activiteit.

K2: Veel S-Plus afdelingen hebben nog geen S-Sport werking.

K3: Veel leden van de mutualiteit kennen S-Sport nog niet.

K4: De mutualiteit voorziet een tussenkomst van het inschrijvingsgeld bij een sportclub.

K5: De lokale overheid subsidieert sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie.

K6: Sportparticipatie verhogen is een centrale doelstelling van de Vlaamse Regering o.a.

Sportel campagne, prioriteitenbeleid seniorensport, naar een vernieuwd sport- en

beweegbeleid voor senioren in Vlaanderen.

K7: De vergrijzing van de maatschappij betekent een groeiende doelgroep voor S-Sport

(groeiend 55+ aandeel).

K9: Sportorganisaties blijven aantrekkelijk voor vrijwilligers: bereidheid om zich te

engageren voor S-Sport.

K11: Gezondheidsthema’s zijn hot bij de bevolking, via samenwerking met de

mutualiteit hier meer op inspelen.

K12: Senioren nemen meer deel aan bewegings- en sportactiviteiten in de buurt. Ze

nemen deel voor de ontspanning en voor hun gezondheid. Bewegen op latere leeftijd

wordt steeds een belangrijker onderwerp.

K13: Door een verbeterde gezondheidszorg blijven senioren langer actief en zijn ze

langer fysiek in staat om te sporten en te bewegen.

K17: Opkomst van de elektrische fiets.

K18: De subsidie van de gemeenten kunnen de organisatie positief beïnvloeden daar

S-Sport een erkende sportfederatie is, nemen redelijk wat clubs met ons contact op om de

verzekering bij ons af te sluiten.

Page 59: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 59

EXTERN

BEDREIGINGEN

B1: Meer en meer organisaties uit allerlei sectoren richten zich naar de doelgroep

senioren en betekenen dus concurrentie: OKRA-Sport, sportdiensten, dienstencentra,

anderen (vrije tijd, welzijn,…).

B2: Individualiserende maatschappij.

B3: Senioren shoppen en zijn minder trouw in het lidmaatschap aan één vereniging.

B4: De achteruitgang van het verenigingsleven.

B5: Drukker leven / tijdsdruk.

B6: Clubs die willen aansluiten omwille van een goedkope verzekering hebben geen

binding met de organisatie.

B7: Besparingen van de Vlaamse regering (staatshervorming met invloed op provinciale

werking en subsidies, ook op sportvlak) wat kan leiden tot beperkte financiële middelen

door verlies van subsidies.

B8: Vrijwilligers engageren zich niet meer langdurig en pinnen zich niet graag vast aan

één organisatie (zappen).

B9: Financiële crisis waardoor senioren minder geld uitgeven.

B10: Buiten clubverband sporten wint aan populariteit, mensen vinden elkaar via o.a.

Facebook.

B11: 1,5 miljoen mensen leven in armoede en de inkomensongelijkheid blijft toenemen.

Armoede gaat gepaard met een lagere participatiegraad.

B13: Mensen moeten langer werken en gaan later op pensioen. Dit vormt een probleem

bij het aantrekken van vrijwilligers.

B14: Sportinfrastructuur: In bepaalde gebieden toch nog een tekort aan sporthallen en/of

zwembaden.

B15: Lokale subsidiereglementen voor sportclubs aangesloten bij erkende sportfederaties

zijn meestal afgestemd op jeugd- en topsport, waardoor S-Sport clubs minder financiële

ondersteuning ontvangen.

Page 60: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

60 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

3.4 Interne analyse

Hieronder worden de resultaten van de interne analyse met betrekking tot basisopdracht 3

weergegeven, vertaald in sterktes en zwaktes. Meer informatie, zoals werkwijze en volledige

SWOT-tabel is terug te vinden in Bijlage 5: SWOT-tabel S-Sport 2012.

INTERN

STERKTES

S1: Laagste lidgeld in de sector.

S2: Laagdrempelige projecten / activiteiten, inspanningen naar sedentaire senioren.

S3: Ruim en gevarieerd aanbod voor

o actieve en minder actieve senioren.

o zowel vijftiger als tachtiger.

S5: Hoge toegankelijkheid in de clubs: sterkte van de aangeboden activiteiten van de

sportclubs, vooral traditioneel aangeboden sporten zoals wandelen, fietsen, zwemmen,

bowling en petanque.

S6: Inspanningen naar deelnemers en vrijwilligers (S-Sport Feest, gadgets,…).

S7: Sterke persoonlijke begeleiding en goed contact clubs, goede opvolging en coaching

van vrijwilligers.

S8: Goede materiële ondersteuning van de sportclubs: logistiek en financieel (Sportbonus:

extra financiële ondersteuning van de clubs vanuit de federatie).

S9: Degelijke sportverzekering.

S11: Socialistische Mutualiteiten als partner is een meerwaarde voor S-Sport.

S12: S-Plus als partner is een meerwaarde voor S-Sport.

S14: Personeel: dynamisch en creatief personeel met knowhow en expertise inzake sport

en bewegen voor 50+, alsook frisse, jonge groep met breed kijkveld.

S16: Sterk in diversiteit

S17: Trouw netwerk van vrijwilligers in de lokale clubwerking.

Page 61: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 61

INTERN

ZWAKTES

Z1: Lage naambekendheid. (communicatiebeleid naar niet-leden)

Z2: Niet overal een S-Sport club in de buurt, de spreiding van de clubs is te laag.

Z3: Veroudering van het ledenbestand, hoge gemiddelde leeftijd van aangesloten leden.

Z4: Te kort aan vrijwilligers/lesgevers om aan de vraag te voldoen. De vrijwilligers

verouderen. Het is moeilijk om goede gemotiveerde lesgevers/vrijwilligers aan te

trekken.

Z5: Lokale clubs steunen sterk op enkelen.

Z6: Moeilijk opvolging te vinden van lokale clubbesturen.

Z7: Beperkt aanbod voor 50 – 60 plussers (o.a. jonge werkende senioren)

Z8: Personeel: beperkte mogelijkheden personeelsaangroei, te weinig personeel, beperkt

personeelsbestand in de provincies.

Z11: Jaarlijks hoge drop-out van leden. Te weinig zicht op de reden van drop-out.

Z12: Minderheid van de clubs is vertegenwoordigd in de lokale sportraad.

Z15: Te weinig aanspreken van lokale mandatarissen.

Z19: Sportbonus: financiële ondersteuning van de clubs enkel op basis van aantal leden.

Z20: Lokale overheden zien S-Sport als een politiek gekleurde organisatie waardoor

lokale initiatieven of uitbreiding belemmerd worden (zuilgebonden organisatie).

Z21: Vernieuwende trends moeilijk op te nemen in een blijvend duurzaam clubaanbod.

Z23: Geen duidelijke visie / plan van S-Sport en S-Plus samen: er wordt momenteel

weinig samen nagedacht hoe S-Plus en S-Sport elkaar kunnen versterken.

Z24: Beperkte financiële middelen.

Z25: Ledenbestand niet aangepast aan de werking van een sportfederatie.

Page 62: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

62 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

Punt 4. Conclusies van de gegevensverzameling

KANSEN BEDREIGINGEN

STERKTES INVESTEER

- Gezien S7 en K1, K12 … dient

S-Sport verder te blijven

investeren in de persoonlijke

begeleiding en ondersteuning

van de lokale clubs.

- Gezien S2, S3, S5, S8, S11, S12

en K1, K2, K3, K4, K6, K7 …

wil S-Sport streven naar een

uitbreiding van het aantal

aangesloten sportclubs en naar

een uitbreiding van het aantal

aangeboden sporttakken per

club.

VERDEDIG

- Gezien S6, S17 en B4, B5, B8…

moet S-Sport het trouw netwerk van

vrijwilligers verdedigen door

bestaande vrijwilligers maximaal te

ondersteunen en nieuwe vrijwilligers

te rekruteren.

ZWAKTES BESLIS

- Gezien Z12 en K5… dient

S-Sport de inspraak van lokale

clubs in het gemeentelijk

sportbeleid te stimuleren.

BEHEERS DE SCHADE

- Gezien Z1, Z2, Z3, Z11 en B1, B2,

B3, B4, B5 … moet S-Sport de clubs

ondersteunen om hun lokale werking

zo ruim mogelijk te promoten.

- Gezien Z11 en B1, B3… dient

S-Sport de jaarlijkse drop-out te

verminderen.

Dit SWOT-rooster kan herleid worden tot volgende belangrijke beleidsuitdagingen binnen

basisopdracht 3:

Beleidsuitdaging 6: 1. Gezien de sterke inspanningen naar deelnemers en vrijwilligers (interne sterkte) en de achteruitgang van het

verenigingsleven (externe bedreiging), …

2. Gezien het trouw netwerk van vrijwilligers in de lokale clubwerking (interne sterkte) en het drukker leven

waardoor vrijwilligers zich niet meer langdurig engageren en vastpinnen aan één organisatie (externe

bedreiging), …

3. Gezien de vergrijzing en het feit dat sportorganisaties aantrekkelijk blijven voor vrijwilligers (externe kans)

en gezien de partnerships die S-Sport heeft (interne sterkte), …

DIENT S-SPORT HET TROUW NETWERK VAN VRIJWILLIGERS TE

VERDEDIGEN DOOR BESTAANDE VRIJWILLIGERS MAXIMAAL TE

ONDERSTEUNEN EN NIEUWE VRIJWILLIGERS TE REKRUTEREN.

Page 63: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 63

Beleidsuitdaging 7:

1. Gezien de bestaande sterke persoonlijke begeleiding en goede contacten met de clubs (interne sterkte) en

gezien het groeiend besef dat sport en bewegen belangrijk is en senioren meer deelnemen aan bewegings- en

sportactiviteiten in de buurt (externe kans), …

2. Gezien de lage naambekendheid en er niet overal een S-Sport club in de buurt is (interne zwakte) en gezien

er meer en meer organisaties zich op de doelgroep richten (externe bedreiging), …

3. Gezien het ledenbestand verouderd en er een te kort aan vrijwilligers en lesgevers is om aan de vraag te

voldoen (interne zwakte) en gezien de achteruitgang van het verenigingsleven (externe bedreiging),…

DIENT S-SPORT VERDER TE BLIJVEN INVESTEREN IN DE PERSOONLIJKE

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE CLUBS.

Beleidsuitdaging 8: Gezien een minderheid van de sportclubs vertegenwoordigd is in de lokale sportraad (interne zwakte) en gezien

de lokale overheid sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie subsidieert (externe kans), …

DIENT S-SPORT DE INSPRAAK VAN LOKALE CLUBS IN HET GEMEENTELIJK

SPORTBELEID TE STIMULEREN.

Beleidsuitdaging 9: 1. Gezien de sterke laagdrempelige projecten en de hoge toegankelijkheid van de clubs (interne sterkte) en

gezien het groeiend besef bij de bevolking dat sport en bewegen belangrijk is (externe kans), …

2. Gezien de Socialistische Mutualiteiten als partner een meerwaarde zijn voor S-Sport (interne sterkte) en

gezien veel leden van de Mutualiteiten S-Sport nog niet kennen (externe kans), …

3. Gezien S-Plus als partner een meerwaarde is voor S-Sport (interne sterkte) en gezien veel S-Plus afdelingen

nog geen S-Sport werken hebben (externe kans), …

4. Gezien het ruime en gevarieerde aanbod van de federatie en de goede materiële ondersteuning van de

sportclubs (interne sterke) en gezien de mutualiteit een tussenkomst voorziet van het inschrijvingsgeld bij

een sportclub (externe kans), …

STREEFT S-SPORT NAAR EEN UITBREIDING VAN HET AANTAL

AANGESLOTEN CLUBS EN LEDEN.

Beleidsuitdaging 10: 1. Gezien S-Sport jaarlijks een hoge drop-out van leden kent (interne zwakte) en gezien meer en meer

organisaties zich naar de doelgroep senioren richt (externe bedreiging), …

2. Gezien S-Sport jaarlijks een hoge drop-out van leden kent (interne zwakte) en gezien senioren shoppen en

minder trouw zijn in het lidmaatschap aan één vereniging (externe bedreiging), …

DIENT S-SPORT DE JAARLIJKSE DROP-OUT TE VERMINDEREN.

Een overzicht van de verschillende beleidsopties per beleidsuitdaging is terug te vinden in

Bijlage 6: Tabel beleidsopties – doelstellingen.

Page 64: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

64 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

Punt 5.1 Strategische doelstelling(en)

Een overzicht van alle strategische en operationele doelstellingen per basisopdracht is terug te

vinden in bijlage 7: Overzicht strategische en operationele doelstellingen.

Strategische doelstelling 6

Tegen eind 2016 kent S-Sport een groei in aangesloten clubs, leden en

vrijwilligers.

Indicator(en) De operationele doelstellingen OD6.1, OD6.2 en OD6.3 zijn

gerealiseerd.

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Strategische doelstelling 7

Tegen eind 2016 is de kwaliteit in de lokale werking van de sportclubs

verhoogd.

Indicator(en) De operationele doelstellingen OD7.1, OD7.2, OD7.3 en

OD7.4 zijn gerealiseerd.

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Nvt

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Page 65: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 65

Basisopdracht 3.1 (BO3.1)

Begeleiding inzake kwaliteitszorg

Punt 5.2 Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 7.1

Vanaf 2013 heeft de regionale sportverantwoordelijke jaarlijks persoonlijk contact

met elke sportclub.

Indicator(en) Aantal clubs waarmee de regionale medewerker

persoonlijk contact heeft

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Checklist ‘Clubcontact’

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Operationele doelstelling 7.2

Tegen eind 2016 zijn alle verbeterpunten uit het evaluatierapport van de

ondersteuningstools voor de clubs uitgevoerd.

Indicator(en) Aantal uitgevoerde verbeterpunten

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Evaluatierapport 2013

Meetwijze Checklist

Meetfrequentie Jaarlijks: 2014, 2015 en 2016

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar STC

Meetbewaker STC

Page 66: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

66 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

Operationele doelstelling 7.3

Tegen eind 2014 beschikt de federatie over een nieuw clubondersteuningssysteem,

gekoppeld aan kwaliteitscriteria.

Indicator(en) De aanwezigheid van een nieuw

clubondersteuningssysteem gekoppeld aan

kwaliteitscriteria

Definitie indicator

Meetnorm Minimum 2 kwaliteitscriteria

Meetbron(nen) Nvt

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2014

Meeteigenaar ADC

Meetbewaker ADC

Page 67: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 67

Punt 6.1 Actieplan voor de duur van het beleidsplan / 4-jaarlijks

actieplan

SD7 Actie 2013 2014 2015 2016

OD7.1 Persoonlijke clubbegeleiding voorbereiden: planning van

de contacten.

x x x x

Opmaak van een checklist ‘Clubcontact’ met To Do lijst. x

Registratie van de clubcontacten. x x x x

Opvolgen van de clubcontacten door middel van een To

Do lijst.

x x x x

OD7.2 Inventarisatie van de huidige ondersteuningstools voor de

clubs.

x

Evaluatie van de ondersteuningstools voor de clubs. x

Bestuderen van ondersteuningspakket

‘sportclubondersteuning’ van VSF.

x

Opmaak evaluatierapport met verbeterpunten aan de hand

van: - Evaluatie bestaande ondersteuningstools

- Ondersteuningspakket VSF

x

Uitvoeren verbeterpunten uit het evaluatierapport met

acties 2014, 2015 en 2016.

x x x

Up-date van de inventaris van de ondersteuningstools. x x

Check: zijn alle verbeterpunten uitgevoerd? + eventuele

bijsturingen/aanvullingen.

x

OD7.3 Opmaak voorstel aanpassing clubondersteuningssysteem - Extra incentive betreft aansluiting bij de Sportraad

- Extra incentive betreft het volgen van bijscholingen.

x

Opmaak bijhorende begroting. x x x

Voorstel aftoetsen met de secretaris/penningmeester. x

Voorlegging van het voorstel op de AV/RVB van S-Sport

in maart 2013.

x

Clubs op de hoogte brengen van het nieuwe

clubondersteuningssysteem via de infomomenten die per

regio georganiseerd worden voor de clubs.

x

Evaluatie van het nieuwe reglement. x x

Page 68: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

68 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

Basisopdracht 3.2. (BO3.2.)

Begeleiding inzake sporttechnische werking

Punt 5.2 Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 6.1

Tegen eind 2016 heeft S-Sport 100 nieuwe vrijwilligers.

Indicator(en) Aantal nieuwe vrijwilligers

Definitie indicator Nieuwe vrijwilligers zijn vrijwilligers gestart in het

rapporteringsjaar.

Meetnorm 100

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 7.1

Vanaf 2013 heeft de regionale sportverantwoordelijke jaarlijks persoonlijk contact

met elke sportclub.

Indicator(en) Aantal clubs waarmee de regionale medewerker

persoonlijk contact heeft

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Checklist ‘Clubcontact’

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Page 69: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 69

Operationele doelstelling 7.4

Tegen eind 2016 vertoont het aantal sportclubs in de betrokken sporttak

vertegenwoordigd in de desbetreffende commissie een stijgende trend.

Indicator(en) Verhouding van het aantal clubs in de betrokken

sporttak die deelnemen aan de commissie ten opzichte

van het totaal aantal clubs in die sporttak

Definitie indicator

Meetnorm Stijgende trend

Meetbron(nen) Verslag van de commissie

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) December

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Page 70: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

70 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

Punt 6.1 Actieplan voor de duur van het beleidsplan / 4-jaarlijks

actieplan

SD6 Actie 2013 2014 2015 2016

OD6.1 Inventarisatie van het opleidingsaanbod betreffende het

rekruteren van vrijwilligers.

x

Inventarisatie van bestaande methoden om vrijwilligers te

rekruteren.

x

Weerhouden van de beste opleiding/ beste methode binnen

S-Sport. Eventueel via testing met een pilootclub.

x

Dit als thema/workshop opnemen op de Vlaamse

bijscholingsdag.

x

Registreren van de nieuwe vrijwilligers in het

ledenbestand.

x x x x

SD7 Actie 2013 2014 2015 2016

OD7.1 Persoonlijke clubbegeleiding voorbereiden: planning van

de contacten.

x x x x

Opmaak van een checklist ‘Clubcontact’ met To Do lijst. x

Registratie van de clubcontacten. x x x x

Opvolgen van de clubcontacten door middel van een To

Do lijst.

x x x x

OD7.4 Vastleggen van inhoudelijk doel en taakomschrijving per

commissie.

x

Opnemen van vertegenwoordiging in commissies op de

checklist ‘Clubcontact’.

x

Persoonlijk aanspreken van de sportclubs die nog niet

vertegenwoordigd zijn.

x x x x

Oplijsten huidige aanwezigheid in de desbetreffende

commissie, zowel regionaal als nationaal.

x

Aanwezigheidslijsten bijhouden. x x x x

Page 71: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 71

Basisopdracht 3.3. (BO3.3.)

Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking

Punt 5.2 Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 6.1

Tegen eind 2016 heeft S-Sport 100 nieuwe vrijwilligers.

Indicator(en) Aantal nieuwe vrijwilligers

Definitie indicator Nieuwe vrijwilligers zijn vrijwilligers gestart in het

rapporteringsjaar.

Meetnorm 100

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 7.1

Vanaf 2013 heeft de regionale sportverantwoordelijke jaarlijks persoonlijk contact

met elke sportclub.

Indicator(en) Aantal clubs waarmee de regionale medewerker

persoonlijk contact heeft

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Checklist ‘Clubcontact’

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Page 72: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

72 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

Operationele doelstelling 7.2

Tegen eind 2016 zijn alle verbeterpunten uit het evaluatierapport van de

ondersteuningstools voor de clubs uitgevoerd.

Indicator(en) Aantal uitgevoerde verbeterpunten

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Evaluatierapport 2013

Meetwijze Checklist

Meetfrequentie Jaarlijks: 2014, 2015 en 2016

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar STC

Meetbewaker STC

Page 73: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 73

Punt 6.1 Actieplan voor de duur van het beleidsplan / 4-jaarlijks

actieplan

SD6 Actie 2013 2014 2015 2016

OD6.1 Inventarisatie van het opleidingsaanbod betreffende het

rekruteren van vrijwilligers.

x

Inventarisatie van bestaande methoden om vrijwilligers te

rekruteren.

x

Weerhouden van de beste opleiding/ beste methode binnen

S-Sport. Eventueel via testing met een pilootclub.

x

Dit als thema/workshop opnemen op de Vlaamse

bijscholingsdag.

x

Registreren van de nieuwe vrijwilligers in het

ledenbestand.

x x x x

SD7 Actie 2013 2014 2015 2016

OD7.1 Persoonlijke clubbegeleiding voorbereiden: planning van

de contacten.

x x x x

Registratie van de clubcontacten. x x x x

Opmaak van een checklist ‘Clubcontact’ met To Do lijst x

Opvolgen van de clubcontacten door middel van een To

Do lijst.

x x x x

OD7.2 Inventarisatie van de huidige ondersteuningstools voor de

clubs.

x

Evaluatie van de ondersteuningstools voor de clubs. x

Bestuderen van ondersteuningspakket

‘sportclubondersteuning’ van VSF.

x

Opmaak evaluatierapport met verbeterpunten aan de hand

van: - Evaluatie bestaande ondersteuningstools

- Ondersteuningspakket VSF

x

Uitvoeren verbeterpunten uit het evaluatierapport met

acties 2014, 2015 en 2016.

x x x

Up-date van de inventaris van de ondersteuningstools. x x

Check: zijn alle verbeterpunten uitgevoerd? + eventuele

bijsturingen/aanvullingen.

x

Page 74: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

74 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

Basisopdracht 3.4. (BO3.4.)

Begeleiding inzake sportpromotionele werking

Punt 5.2 Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 6.2

Tegen eind 2016 heeft S-Sport minimum 205 aangesloten clubs.

Indicator(en) Aantal aangesloten clubs

Definitie indicator

Meetnorm 205

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 6.3

Tegen eind 2016 heeft S-Sport minimum 10.500 aangesloten leden.

Indicator(en) Aantal aangesloten leden

Definitie indicator

Meetnorm 10500

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 6.4

Tegen eind 2016 is de jaarlijkse drop-out gedaald tot maximum 15% van het

ledenaantal.

Indicator(en) Jaarlijkse drop-out

Definitie indicator

Meetnorm Maximum 15% van het ledenaantal

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Page 75: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 75

Operationele doelstelling 7.2

Tegen eind 2016 zijn alle verbeterpunten uit het evaluatierapport van de

ondersteuningstools voor de clubs uitgevoerd.

Indicator(en) Aantal uitgevoerde verbeterpunten

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Evaluatierapport 2013

Meetwijze Checklist

Meetfrequentie Jaarlijks: 2014, 2015 en 2016

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar STC

Meetbewaker STC

Page 76: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

76 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

Punt 6.1 Actieplan voor de duur van het beleidsplan / 4-jaarlijks

actieplan

SD6 Actie 2013 2014 2015 2016

OD6.2 Het boekje ‘Hoe start ik een S-Sport club?’ evalueren en

bijsturen waar nodig.

x x

Inventarisatie van het potentieel op te richten clubs via

S-Plus.

x

Clubs opstarten gebruik makend van de leidraad ‘Hoe start

ik een S-Sport club?’

x x x x

Bestaande clubs persoonlijk begeleiden om het stopzetten

van sportclubs te vermijden.

x x x x

Lessenreeksen oprichten, waaruit nieuwe clubs kunnen

groeien.

x x x x

OD6.3 Evaluatie huidige voordelen bij de lidkaart. x

Opmaak actieplan volgens de conclusies van de evaluatie. x

OD6.4 In kaart brengen van de drop-out van 2009-2012: - Hoeveel drop-out?

- Redenen van drop-out?

- Gemiddelde leeftijd van de drop-out?

- …

x

In kaart brengen van de acties die in het verleden en

momenteel nog gedaan worden om de drop-out te

verminderen vb. aanschrijven van de drop-out.

x

Evaluatie van deze acties. x

Actieplan opstellen om de drop-out te doen dalen. x

Uitvoeren van de acties, bepaald in het actieplan. x x x

SD7 Actie 2013 2014 2015 2016

OD7.2 Inventarisatie van de huidige ondersteuningstools voor de

clubs.

x

Evaluatie van de ondersteuningstools voor de clubs. x

Bestuderen van ondersteuningspakket

‘sportclubondersteuning’ van VSF.

x

Opmaak evaluatierapport met verbeterpunten aan de hand

van: - Evaluatie bestaande ondersteuningstools

- Ondersteuningspakket VSF

x

Uitvoeren verbeterpunten uit het evaluatierapport met

acties 2014, 2015 en 2016.

x x x

Up-date van de inventaris van de ondersteuningstools. x x

Check: zijn alle verbeterpunten uitgevoerd? + eventuele

bijsturingen/aanvullingen.

x

Page 77: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3 77

Basisopdracht 3 (BO3) Begeleiding van de aangesloten sportclubs

Punt 6.2 Bij de ACTIEPLANNEN van BO 3 horende begroting

voor de duur van het beleidsplan

jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 jaar 2016

Nummer Subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

60001 Aankopen sportmateriaal (<250 EUR) 900,00 900,00 900,00 900,00

60011 Aankopen technologisch materiaal (<250 EUR) 20,00 20,00 20,00 20,00

60021 Aankopen didactisch materiaal (<250 EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

60801Aankopen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven (<250

EUR)0,00 0,00 0,00 0,00

61001 Huur sportmateriaal 0,00 0,00 0,00 0,00

61011 Huur technologisch materiaal 250,00 255,00 260,10 265,30

61021 Huur didactisch materiaal 0,00 0,00 0,00 0,00

61031 Huur voertuigen, reddings- en volgboten 0,00 0,00 0,00 0,00

61041 Huur sportaccommodaties, vergader- en leslokalen 0,00 0,00 0,00 0,00

61101 Verbruikskosten voor interne en externe communicatie 900,00 3.418,00 3.436,36 3.455,09

61111 Aankoop van bureelbenodigdheden 150,00 150,00 150,00 150,00

61201 Verplaatsingskosten: Administratieve medewerkers en bestuursleden 1.050,00 1.071,00 192,42 1.114,27

61211 Verplaatsingskosten: Sporttechnische medewerkers 750,00 765,00 780,30 795,91

61221 Verplaatsingskosten: Deelnemers 0,00 0,00 0,00 0,00

61231 Kosten voor vervoer van sportmateriaal 70,00 71,40 72,83 74,29

61301 Kosten drukwerken 50,00 51,00 52,02 53,06

61311 Kosten voor informatie- en promotiemateriaal 17.500,00 17.850,00 18.207,00 18.571,14

61401 Kosten voor medische hulpposten 0,00 0,00 0,00 0,00

61411 Kosten aangerekend door verenigingen ter bescherming van auteursrechten 0,00 0,00 0,00 0,00

61421Kosten voor financiële verslaggeving (opmaak, neerlegging en controle van de

jaarrekening)0,00 0,00 0,00 0,00

61461Kosten inzake dienstverlening door zelfstandigen in de functie van occasionele

sporttechnische medewerker of occasionele administratieve medewerker0,00 1.000,00 0,00 0,00

61501 Inschrijvingsgeld cursussen 0,00 0,00 0,00 0,00

61511 Bijdrage aan de erkende koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw) 0,00 0,00 0,00 0,00

61601 Verblijfskosten administratieve medewerkers en bestuursleden 0,00 0,00 0,00 0,00

61611 Verblijfskosten sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

61621 Verblijfskosten deelnemers 0,00 0,00 0,00 0,00

61701 Kosten voor kwaliteits- en effectmeting 0,00 0,00 0,00 0,00

61801 Diensten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven 0,00 0,00 0,00 0,00

62021 Brutosalaris: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62031 Brutosalaris: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62121 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62131 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62221 Vakantiegeld: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62231 Vakantiegeld: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62321 Eindejaarstoelage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62331 Eindejaarstoelage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62801Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft

gegeven0,00 0,00 0,00 0,00

63001 Afschrijvingen sportmateriaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 47,07 47,07 47,07 47,07

63011 Afschrijvingen technologisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 24,20 24,20 24,20 24,20

63021 Afschrijvingen didactisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 106,99 106,99 106,99 106,99

63801Afschrijvingen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven

(>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen)0,00 0,00 0,00 0,00

21.818,26 25.729,66 24.249,29 25.577,32

Nummer Niet-subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

611310 Niet-personeelsgebonden verzekeringen 27,61 28,16 28,72 29,29

611510 Eet- en drinkwaren 275,00 280,50 286,11 291,83

302,61 308,66 314,83 321,12

22.120,87 26.038,32 24.564,12 25.898,44TOTAAL KOSTEN:

Begroting 2013-2016 basisopdracht 3: Begeleiding sportclubs

Naam sportfederatie: S-Sport Federatie vzw

SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

Page 78: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

78 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO3

Page 79: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4 79

Basisopdracht 4 (BO4) Informatieopdracht uitvoeren

Punt 3. Gegevensverzameling

3.1 Profiel van de organisatie

3.1.1. Inventarisatie van het heden

- Nieuwe website www.s-sport.be

- Maandelijkse elektronische nieuwsbrief

- Lidkaart

- Ledenblad (4x/jaar)

- Vertegenwoordiging in overlegorganen

- Clubmap: elke club ontvangt een infomap over de werking van de federatie. Jaarlijks

worden de aanpassingen bezorgd aan de clubs.

3.1.2. Evaluatiegegevens uit vorige beleidsperiode

In de vorige beleidsperiode was S-Sport vertegenwoordigd in diverse beleidsorganen en

commissies inzake sport en beweging voor ouderen. Enkel met betrekking tot het aantal

bezoekers op de website werd de doelstelling van 27555 bezoekers in 2011 niet gehaald.

Zie tabel op volgende pagina, alsook in Bijlage 2: Evaluatiegegevens uit vorige

beleidsperiode.

BO 4 SD 11

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

BO 4 SD 12

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

opmaak

neen, wel

brainstorm opmaak OK

onbekend geen doel 1339 >1339 1449 1430 1430

onbekend geen doel 25831 >25831 24091 27555 23398

Beleidsindicator

Opmaak communicatie- en promotieplan

Naambekendheid van S-Sport: emailadressen

nieuwsbrief

Naambekendheid van S-Sport: totaal aantal

bezoekers site

S-Sport doet gedurende de volledige beleidsperiode aan belangenbehartiging (o.a. door de

vertegenwoordiging in diverse beleidsorganen- en commissies in het sportlandschap)

Beleidsindicator

Vertegenwoordiging Commissie sport en bewegen,

Vlaamse Ouderenraad

Vertegenwoordiging in de Vlaamse Sportraad

Vertegenwoordiging opleidingsforum VTS

Tegen december 2012 vergroot S-Sport de interne communicatie tussen haar geledingen (hoofdzetel,

provinciale en regionale secretariaten, Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, personeelsleden,

clubs en leden) en de externe communicatie en promotie.

Page 80: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

80 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4

3.2 Stakeholdersanalyse

Aangezien S-Sport een uitgebreide stakeholdersbevraging heeft gedaan in 2007 en de

federatie hier geen grote wijzigingen in verwacht, heeft S-Sport geopteerd om in de fase van

de gegevensverzameling een ledenbevraging uit te voeren. Meer informatie over de

stakeholdersanalyse en de ledenbevraging (zoals plan van aanpak, vragenlijst, resultaten) is

terug te vinden in bijlage.

Bijlage 3: Stakeholdersanalyse 2007

Bijlage 4: Ledenbevraging 2012

Hieronder worden de resultaten van de ledenbevraging met betrekking tot basisopdracht 4

weergegeven, vertaald in sterkten en zwakten. Per onderdeel wordt dit weergegeven van

totaal onbelangrijk tot zeer belangrijk en van zwak tot zeer sterk.

Totaal

onbelangrijk

Eerder

onbelangrijk

Belangrijk Zeer

belangrijk

Belangenbehartiging van ouderen

inzake sport en bewegen

1,65% 5,86% 55,68% 36,81%

Publiceren eigen tijdschrift voor

leden

4,03% 18,68% 55,49% 21,79%

Zwak Minder

sterk

Sterk Zeer sterk Geen

Mening

Belangenbehartiging van ouderen

inzake sport en bewegen

2,78% 14,63% 48,89% 20,37% 13,33%

Publiceren eigen tijdschrift voor

leden

1,85% 18,89% 45,37% 13,52% 20,37%

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat:

- 92,49% belangenbehartiging van ouderen met betrekking tot sport en bewegen belangrijk

tot zeer belangrijk vindt.

- 69,26% meent dat S-Sport sterk tot zeer sterk is in belangenbehartiging.

- Het publiceren van een ledenblad wordt ook door 77,28% belangrijk tot zeer belangrijk

gevonden.

- Het merendeel (58,89%) vindt ook het ledenblad sterk tot zeer sterk. Toch is er nog

20,74% die het ledenblad minder sterk tot zwak beoordeelt.

Conclusies en richtlijnen voor het toekomstig beleid:

- Van de bevraagde items komt het ledenblad er iets minder sterk uit. S-Sport dient haar

ledenblad verder te evalueren en bij te sturen indien nodig.

- S-Sport zal het beleid betreft belangenbehartiging verderzetten.

Page 81: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4 81

3.3 Externe analyse

Hieronder worden de resultaten van de externe analyse met betrekking tot basisopdracht 4

weergegeven, vertaald in kansen en bedreigingen. Meer informatie, zoals werkwijze en

volledige SWOT-tabel is terug te vinden in Bijlage 5: SWOT-tabel S-Sport 2012.

EXTERN

KANSEN

K4: De mutualiteit voorziet een tussenkomst van het inschrijvingsgeld bij een sportclub.

K5: De lokale overheid subsidieert sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie.

K6: Sportparticipatie verhogen is een centrale doelstelling van de Vlaamse Regering o.a.

Sportel campagne, prioriteitenbeleid seniorensport, naar een vernieuwd sport- en

beweegbeleid voor senioren in Vlaanderen.

K7: De vergrijzing van de maatschappij betekent een groeiende doelgroep voor S-Sport

(groeiend 55+ aandeel).

K8: Segmentering van de seniorenpopulatie (jonge senioren kunnen al zeer goed

overweg met computer en internet).

K11: Gezondheidsthema’s zijn hot bij de bevolking, via samenwerking met de

mutualiteit hier meer op inspelen.

K13: Door een verbeterde gezondheidszorg blijven senioren langer actief en zijn ze

langer fysiek in staat om te sporten en te bewegen.

K14: Senioren vinden de weg naar de sociale media, hierin liggen kansen naar

informeren.

BEDREIGINGEN

B1: Meer en meer organisaties uit allerlei sectoren richten zich naar de doelgroep

senioren en betekenen dus concurrentie: OKRA-Sport, sportdiensten, dienstencentra,

anderen (vrije tijd, welzijn,…).

B2: Individualiserende maatschappij.

B3: Senioren shoppen en zijn minder trouw in het lidmaatschap aan één vereniging.

B4: De achteruitgang van het verenigingsleven.

B5: Drukker leven / tijdsdruk.

B7: Besparingen van de Vlaamse regering (staatshervorming met invloed op provinciale

werking en subsidies, ook op sportvlak) wat kan leiden tot beperkte financiële middelen

door verlies van subsidies.

B8: Vrijwilligers engageren zich niet meer langdurig en pinnen zich niet graag vast aan

één organisatie (zappen).

B9: Financiële crisis waardoor senioren minder geld uitgeven.

B10: Buiten clubverband sporten wint aan populariteit, mensen vinden elkaar via o.a.

Facebook.

B11: 1,5 miljoen mensen leven in armoede en de inkomensongelijkheid blijft toenemen.

Armoede gaat gepaard met een lagere participatiegraad.

B12: Digitale kloof.

B15: Lokale subsidiereglementen voor sportclubs aangesloten bij erkende sportfederaties

zijn meestal afgestemd op jeugd- en topsport, waardoor S-Sport clubs minder financiële

ondersteuning ontvangen.

Page 82: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

82 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4

3.4 Interne analyse

Hieronder worden de resultaten van de interne analyse met betrekking tot basisopdracht 4

weergegeven, vertaald in sterktes en zwaktes. Meer informatie, zoals werkwijze en volledige

SWOT-tabel is terug te vinden in Bijlage 5: SWOT-tabel S-Sport 2012.

INTERN

STERKTES

S1: Sterke persoonlijke begeleiding en goed contact clubs, goede opvolging en coaching

van vrijwilligers.

S13: Nieuwe website, aansluitend bij S-Plus.

S14: Personeel: dynamisch en creatief personeel met knowhow en expertise inzake sport

en bewegen voor 50+, alsook frisse, jonge groep met breed kijkveld.

S15: Sterke belangenbehartiging en vertegenwoordigingswerk.

S16: Sterk in diversiteit

ZWAKTES

Z3: Veroudering van het ledenbestand, hoge gemiddelde leeftijd van aangesloten leden.

Z8: Personeel: beperkte mogelijkheden personeelsaangroei, te weinig personeel, beperkt

personeelsbestand in de provincies.

Z9: Personeel: geen medewerker promotie en communicatie nationaal.

Z10: S-Sport Wereld beperkt naar inhoud.

Z22: Communicatie tussen nationaal en provincies.

Z23: Geen duidelijke visie / plan van S-Sport en S-Plus samen: er wordt momenteel

weinig samen nagedacht hoe S-Plus en S-Sport elkaar kunnen versterken.

Z24: Beperkte financiële middelen.

Page 83: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4 83

Punt 4. Conclusies van de gegevensverzameling

KANSEN BEDREIGINGEN

STERKTES INVESTEER

- Gezien S1 en K4, K5, K6…

moet S-Sport zorgen voor een

efficiënte

informatiedoorstroming naar de

lokale clubs.

VERDEDIG

- Gezien S15 en B7, B15 … dient

S-Sport het belang van seniorensport

te verdedigen en erover te waken dat

er voldoende middelen naar

seniorensport gaan.

ZWAKTES BESLIS

- Gezien Z24 en K8, K14… dient

S-Sport digitale

communicatiekanalen optimaal

te benutten.

BEHEERS DE SCHADE

- Gezien Z8, Z9, Z24 en B7 moet

S-Sport zorgen voor een efficiënte

informatiedoorstroming naar de

lokale clubs.

Dit SWOT-rooster kan herleid worden tot volgende belangrijke beleidsuitdagingen binnen

basisopdracht 4:

Beleidsuitdaging 11: 1. Gezien S-Sport het laagste lidgeld heeft uit de sector (interne sterkte) en gezien de sportparticipatie

verhogen een centrale doelstelling is van de Vlaamse Regering (externe kans), …

2. Gezien de beperkte financiële middelen (interne zwakte) en gezien de segmentering van de

seniorenpopulatie en het feit dat senioren de weg vinden naar sociale media (externe kans), …

3. Gezien de beperkte personeelsbezetting en het feit dat er geen medewerker promotie is (interne zwakte) en

gezien de besparingen van de Vlaamse Regering (externe bedreiging), …

MOET S-SPORT ZORGEN VOOR EEN EFFICIENTE

INFORMATIEDOORSTROMING, ZOWEL INTERN ALS NAAR DE LOKALE

CLUBS.

Beleidsuitdaging 12: 1. Gezien de huidige sterke belangenbehartiging en vertegenwoordigingswerk (interne sterkte) en gezien de

besparingen van de Vlaamse Regering (externe bedreiging), …

2. Gezien de huidige sterke belangenbehartiging en vertegenwoordigingswerk (interne sterkte) en gezien de

lokale subsidiereglementen voor sportclubs aangesloten bij erkende sportfederaties meestal afgestemd zijn

op jeugd- en topsport (externe bedreiging), …

DIENT S-SPORT HET BELANG VAN SENIORENSPORT TE VERDEDIGEN EN

EROVER TE WAKEN DAT ER VOLDOENDE MIDDELEN NAAR

SENIORENSPORT GAAN.

Een overzicht van de verschillende beleidsopties per beleidsuitdaging is terug te vinden in

Bijlage 6: Tabel beleidsopties – doelstellingen.

Page 84: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

84 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4

Punt 5.1 Strategische doelstelling(en)

Een overzicht van alle strategische en operationele doelstellingen per basisopdracht is terug te

vinden in bijlage 7: Overzicht strategische en operationele doelstellingen.

Strategische doelstelling 8

Tegen eind 2016 is de informatiedoorstroming naar de clubs en leden

geoptimaliseerd.

Indicator(en) De operationele doelstellingen OD8.1 tot en met OD8.11 zijn

gerealiseerd.

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Nvt

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Strategische doelstelling 9

Tegen 2016 is de belangenverdediging van seniorensport op alle niveaus

gesystematiseerd en verhoogd.

Indicator(en) De operationele doelstellingen OD9.1 en OD9.2 zijn

gerealiseerd.

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Nvt

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Page 85: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4 85

Basisopdracht 4.1. (BO4.1.)

Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en

de eigen organisatie aan de sportclubs en hun aangesloten leden

Punt 5.2 Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 8.1

Tegen eind 2013 voldoet de nieuwe sportrubriek aan de vooropgestelde

kwaliteitscriteria.

Indicator(en) Aantal behaalde kwaliteitscriteria

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Marketingplan

Meetwijze Checklist

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2013

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 8.2

Tegen eind 2016 bereikt S-Sport minimaal 50% van de clubs op een jaarlijks

infomoment.

Indicator(en) % aantal aanwezige clubs op het jaarlijks infomoment

Definitie indicator

Meetnorm 50%

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Page 86: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

86 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4

Operationele doelstelling 8.3

Alle ongevalsaangiftes zijn gedurende de volledige beleidsperiode systematisch

opgevolgd.

Indicator(en) Aantal opgevolgde ongevalsaangiftes

Definitie indicator Een ongevalsaangifte is systematisch opgevolgd indien

de reden van weigering gekend is op het nationaal

secretariaat.

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Map met dossiers ongevalsaangiftes

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) December

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 8.4

Tegen eind 2014 is de informatie van de clubmap ook digitaal beschikbaar.

Indicator(en) De aanwezigheid van een digitale clubmap

Definitie indicator

Meetnorm Nvt

Meetbron(nen) Nvt

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2014

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 8.5

Tegen eind 2016 beschikt S-Sport over de e-mailadressen van alle clubs.

Indicator(en) Aantal e-mailadressen van de clubs

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Page 87: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4 87

Operationele doelstelling 8.6

Tegen eind 2016 beschikt S-Sport over de e-mailadressen van alle lesgevers.

Indicator(en) Aantal e-mailadressen van lesgevers

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 8.7

Tegen eind 2016 beschikt S-Sport over de e-mailadressen van 30% van de leden.

Indicator(en) Aantal e-mailadressen van leden

Definitie indicator

Meetnorm 30%

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 8.10

Tegen eind 2016 heeft S-Sport een digitaal portaal voor de sportclubs.

Indicator(en) De aanwezigheid van een digitaal portaal voor de

sportclubs

Definitie indicator

Meetnorm Nvt

Meetbron(nen) Website

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Page 88: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

88 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4

Operationele doelstelling 8.11

Tegen eind 2016 is de communicatie nationaal – provinciaal aangepast aan de

conclusies van de provinciale ronde.

Indicator(en) De graad van aanpassing van het intern overleg aan de

conclusies van de provinciale ronde

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Verslag provinciale ronde

Meetwijze Checklist

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 9.1

Vanaf 2013 heeft S-Sport betreffende seniorensport een vertegenwoordiging in alle

organen en structuren van de opgestelde prioriteitenlijst.

Indicator(en) Aantal organen en structuren van de prioriteitenlijst

waarin S-Sport vertegenwoordigd is

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Prioriteitenlijst

Meetwijze Checklist

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) December

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 9.2

Tegen eind 2016 stijgt het aantal clubs dat aangesloten is bij de lokale sportraad met

20 clubs ten opzichte van 2012.

Indicator(en) Aantal clubs lid van de lokale sportraad per provincie

Definitie indicator

Meetnorm Een stijging van 20 clubs ten opzichte van de meting in

2012

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Page 89: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4 89

Punt 6.1 Actieplan voor de duur van het beleidsplan / 4-jaarlijks

actieplan

SD8 Actie 2013 2014 2015 2016

OD8.1 Overleg met S-Plus betreft de integratie van de S-Sport

Wereld in de Kras (lay-out) (S-Sport Wereld niet meer

apart versturen).

x

Opmaak kwaliteitscriteria ivm de inhoud. x

Inhoud en lay-out aanpassen. x

Vernieuwde inhoud aftoetsen aan de kwaliteitscriteria. x

Via steekproef de leden bevragen ivm de sportrubriek. x x

OD8.2 Vastleggen van een datum en locatie. x x x x

Bepalen van het programma. x x x x

Voorbereiding van het infomoment: inhoud voorbereiden,

infomappen maken, …

x x x x

Uitnodigingen versturen, indien noodzakelijk opbellen van

de clubs.

x x x x

Aanwezigheden registreren. x x x x

OD8.3 Nakijken van de binnengekomen ongevalsaangiftes op

volledigheid, formulering, …

x x x x

Indien onvolledig, contact opnemen met de indiener van de

aangifte.

x x x x

Kopie nemen, klasseren en origineel opsturen naar de

verzekeringsmaatschappij.

x x x x

Opvolgen van het antwoord van de

verzekeringsmaatschappij. Indien nodig contact opnemen

met de verzekeringsmaatschappij.

x x x x

OD8.4 Bepaalde onderdelen van de clubmap op de website

plaatsen (statuten, huishoudelijk reglement, organogram,

verzekering, beleidsplan, organisatienota).

x

Onderzoeken of het ook zinvol is de clubmap aan te bieden

via een memory stick.

x

Indien een meerwaarde, het digitaal aanbieden van de

volledige clubmap aan de clubs via memory stick.

x

OD8.5 Trekken lijst e-mailadressen uit de SCT (smartbrowser). x x x x

Bij oprichting van een nieuwe club onmiddellijk

e-mailadres opvragen.

x x x x

Opnemen e-mailadres op checklist ‘Clubcontact’. x

Bij clubbezoek of contact e-mail opvragen. x x x x

Clubs die nog geen e-mailadres hebben aansporen om

e-mailadres aan te maken zodat ze op die manier bepaalde

tools kunnen gebruiken op de website.

x x x x

E-mail adres opnemen in de jaarlijks na te kijken clubfiche. x

Page 90: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

90 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4

SD8 Actie 2013 2014 2015 2016

OD8.6 Trekken lijst e-mailadressen uit de SCT (smartbrowser). x x x x

Bij aansluiting van nieuwe lesgever onmiddellijk

e-mailadres opvragen.

x x x x

Lesgevers die nog geen e-mailadres aansporen om een

e-mailadres aan te maken zodat ze op die manier bepaalde

tools kunnen gebruiken op de website.

x x x x

Nieuwe nuttige informatie naar lesgevers wordt enkel

doorgestuurd per mail of via nieuwsbrief.

x

OD8.7 Trekken lijst e-mailadressen uit de SCT (smartbrowser) x x x x

Bij aansluiting van nieuwe leden onmiddellijk e-mailadres

opvragen via de ledenlijst.

x x x x

OD8.5

OD8.6

OD8.7

Continue up-daten van de e-mailadressen in de SCT

(smartbrowser)

x x x x

OD8.10 Overleg met informaticadienst. x

Uitwerken van digitaal portaal. x x

Clubs kennis laten maken met het gebruik ervan. x x

OD8.11 Provinciale ronde waar in elke provincie de communicatie

besproken wordt.

x

Opmaak conclusies / actieplan per provincie. x

Communicatie aanpassen aan de conclusies / actieplan van

de provinciale ronde.

x x x

Elke provincie wordt ondersteund door een nationale

medewerker.

x x x x

Page 91: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4 91

SD9 Actie 2013 2014 2015 2016

OD9.1 Opstellen van een prioriteitenlijst van organen en

structuren inzake seniorensport.

x

Continue up-daten van deze prioriteitenlijst volgens de

veranderingen in het sportlandschap.

x x x

Voorbereiden van de vergaderingen van organen en

structuren van de prioriteitenlijst.

x x x x

Aanwezig zijn op organen en structuren van de

prioriteitenlijst.

x x x x

Voorzitten van vergaderingen, indien aangegeven op de

prioriteitenlijst.

x x x x

Opvolgen van organen en structuren van de prioriteitenlijst. x x x x

OD9.2 Aansluiting sportraad opnemen in de checklist

‘Clubcontact’.

x

Clubs persoonlijk begeleiden in de aanvraag om aan te

sluiten bij de sportraad.

x x x x

Clubs persoonlijk begeleiden bij het indienen van hun

gemeentelijk subsidiedossier.

x x x x

Aansluiting bij de gemeentelijke sportraad stimuleren via

het clubondersteuningssysteem.

x x

Infosessie rond ‘Aansluiting bij de sportraad’. x x

Nieuwe clubs informeren over het belang van aansluiting

bij de lokale sportraad via het boekje ‘Hoe start ik een

S-Sport club?’

x x x x

.

Page 92: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

92 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4

Basisopdracht 4.2. (BO4.2.)

Maatregelen om alle interne en externe communicatie te

verbeteren

Punt 5.2 Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 8.8

Tegen eind 2016 stijgt het aantal e-mailadressen in de databank van de

elektronische nieuwsbrief met 20% ten opzichte van 2012.

Indicator(en) Aantal e-mailadressen in het bestand van de

elektronische nieuwsbrief

Definitie indicator

Meetnorm Een stijging met 20% ten opzichte van de meting in

2012

Meetbron(nen) Databank van de elektronische nieuwsbrief

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar STM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 8.9

Tegen eind 2016 stijgt het aantal jaarlijkse bezoekers op de website met 10% ten

opzichte van 2012.

Indicator(en) Aantal jaarlijkse bezoekers van de website

Definitie indicator

Meetnorm Een stijging met 10% ten opzichte van de meting in

2012

Meetbron(nen) Google analytics

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar STM

Meetbewaker ADC

Page 93: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4 93

Operationele doelstelling 8.11

Tegen eind 2016 is de communicatie nationaal – provinciaal aangepast aan de

conclusies van de provinciale ronde.

Indicator(en) De graad van aanpassing van het intern overleg aan de

conclusies van de provinciale ronde

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Verslag provinciale ronde

Meetwijze Checklist

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Page 94: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

94 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4

Punt 6.1 Actieplan voor de duur van het beleidsplan / 4-jaarlijks

actieplan

SD8 Actie 2013 2014 2015 2016

OD8.8 E-mailbestand nieuwsbrief up-daten met adressen clubs,

lesgevers en leden.

x x x x

Bij grotere evenementen e-mailadressen verzamelen voor

nieuwsbrief.

x x x x

Nieuwsbrief promoten via website, S-Sport Wereld,… x x x x

OD8.9 Website up-to-date houden. x x x x

Interactieve tools op website aanmaken voor clubs en

lesgevers:

Vb. Acties zoals ‘Wie ben ik’ via website.

x x x

OD8.11 Provinciale ronde waar in elke provincie de communicatie

besproken wordt.

x

Opmaak conclusies / actieplan per provincie. x

Communicatie aanpassen aan de conclusies / actieplan van

de provinciale ronde.

x x x

Elke provincie wordt ondersteund door een nationale

medewerker.

x x x x

Page 95: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4 95

Basisopdracht 4 (BO4) Informatieopdracht uitvoeren

Punt 6.2 Bij de ACTIEPLANNEN van BO 4 horende begroting

voor de duur van het beleidsplan

jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 jaar 2016

Nummer Subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

60004 Aankopen sportmateriaal (<250 EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Aankopen technologisch materiaal (<250 EUR) 20,00 20,00 20,00 20,00

60024 Aankopen didactisch materiaal (<250 EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

60804Aankopen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven (<250

EUR)0,00 0,00 0,00 0,00

61004 Huur sportmateriaal 0,00 0,00 0,00 0,00

61014 Huur technologisch materiaal 250,00 255,00 260,10 265,30

61024 Huur didactisch materiaal 0,00 0,00 0,00 0,00

61034 Huur voertuigen, reddings- en volgboten 0,00 0,00 0,00 0,00

61044 Huur sportaccommodaties, vergader- en leslokalen 0,00 0,00 0,00 0,00

61104 Verbruikskosten voor interne en externe communicatie 3.550,00 3.621,00 3.693,42 3.767,29

61114 Aankoop van bureelbenodigdheden 150,00 150,00 150,00 150,00

61204 Verplaatsingskosten: Administratieve medewerkers en bestuursleden 600,00 612,00 624,24 636,72

61214 Verplaatsingskosten: Sporttechnische medewerkers 1.750,00 1.785,00 1.820,70 1.857,11

61224 Verplaatsingskosten: Deelnemers 10.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

61234 Kosten voor vervoer van sportmateriaal 70,00 71,40 72,83 74,29

61304 Kosten drukwerken 10.250,00 10.455,00 10.664,10 10.877,38

61314 Kosten voor informatie- en promotiemateriaal 1.000,00 2.020,00 1.040,40 1.061,21

61404 Kosten voor medische hulpposten 0,00 0,00 0,00 0,00

61414 Kosten aangerekend door verenigingen ter bescherming van auteursrechten 0,00 0,00 0,00 0,00

61424Kosten voor financiële verslaggeving (opmaak, neerlegging en controle van de

jaarrekening)3.037,54 3.098,29 3.160,26 3.223,47

61464Kosten inzake dienstverlening door zelfstandigen in de functie van occasionele

sporttechnische medewerker of occasionele administratieve medewerker0,00 0,00 0,00 0,00

61504 Inschrijvingsgeld cursussen 700,00 714,00 728,28 742,85

61514 Bijdrage aan de erkende koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw) 0,00 0,00 0,00 0,00

61604 Verblijfskosten administratieve medewerkers en bestuursleden 0,00 0,00 0,00 0,00

61614 Verblijfskosten sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

61624 Verblijfskosten deelnemers 0,00 0,00 0,00 0,00

61704 Kosten voor kwaliteits- en effectmeting 0,00 0,00 0,00 0,00

61804 Diensten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven 0,00 0,00 0,00 0,00

62024 Brutosalaris: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62034 Brutosalaris: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62124 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62134 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62224 Vakantiegeld: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62234 Vakantiegeld: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62324 Eindejaarstoelage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62334 Eindejaarstoelage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62804Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft

gegeven0,00 0,00 0,00 0,00

63004 Afschrijvingen sportmateriaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 47,07 47,07 47,07 47,07

63014 Afschrijvingen technologisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 24,20 24,20 24,20 24,20

63024 Afschrijvingen didactisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 106,99 106,99 106,99 106,99

63804Afschrijvingen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven

(>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen)0,00 0,00 0,00 0,00

31.555,80 31.479,95 30.912,59 31.353,88

Nummer Niet-subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

611340 Niet-personeelsgebonden verzekeringen 27,61 28,16 28,72 29,29

611540 Eet- en drinkwaren 100,00 102,00 104,04 106,12

127,61 130,16 132,76 135,41

31.683,41 31.610,11 31.045,35 31.489,29TOTAAL KOSTEN:

Begroting 2013-2016 basisopdracht 4: Informatieplicht

Naam sportfederatie: S-Sport Federatie vzw

SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

Page 96: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

96 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO4

Page 97: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5 97

Basisopdracht 5 (BO5) Promoten van de eigen sporttak(ken)

Punt 3. Gegevensverzameling

3.1 Profiel van de organisatie

3.1.1. Inventarisatie van het heden

S-Sport promoot momenteel de eigen sporttakken door:

- De organisatie van Vlaamse promotionele activiteiten

- De organisatie van sportieve vakanties

- Infostanden op evenementen en beurzen

- Fietsvaardigheidspakket

- FitWijzer

- Website

- Nieuwe huisstijl

3.1.2. Evaluatiegegevens uit vorige beleidsperiode

In de vorige beleidsperiode heeft S-Sport de doelstelling van 1400 deelnemers op recreatieve

activiteiten op Vlaams niveau bereikt. In 2011 werden iets minder deelnemers dan beoogd

bereikt op recreatieve competities op Vlaams niveau. Het vooropgestelde aantal

seniorenbeurzen werd voorlopig enkel in 2011 niet behaald.

Zie tabel op volgende pagina, alsook in Bijlage 2: Evaluatiegegevens uit vorige

beleidsperiode.

BO 5 SD 13

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011 Bereikt 2011

1614 1200 2799 1300 1380 1400 2683

BO 5 SD 14

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011 Bereikt 2011

251 excl SG 500 575 600 500 700 612

BO 5 SD 15

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011 Bereikt 2011

18 19 19 >19 33 >33 26

1

Vaardig de

fiets op /

Vaardig de

fiets op 1

Fietsvaardigheids

pakket

Tegen 2012 zorgt S-Sport voor een verhoogde actieve promotie en een vernieuwend aanbod met een stijging van

het aantal leden tot gevolg.

Beleidsindicator

Vertegenwoordiging op seniorenbeurzen

Sportpromotionele actie: tweejaarlijks

Tegen 2012 bereikt S-Sport jaarlijks 1500 deelnemers door de organisatie van recreatieve activiteiten op

Vlaams niveau (uitgezonderd de Senior Games).

Beleidsindicator

Aantal deelnemers recreatieve activiteiten op

Vlaams niveau

Tegen 2012 bereikt S-Sport jaarlijks 800 deelnemers door de organisatie van recreatieve competities op

Vlaams niveau (inclusief de Senior Games; enkel S-Sport leden op competities georganiseerd door S-Sport).

Beleidsindicator

Aantal deelnemers competities op Vlaams niveau

Page 98: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

98 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5

3.2 Stakeholdersanalyse

Aangezien S-Sport een uitgebreide stakeholdersbevraging heeft gedaan in 2007 en de

federatie hier geen grote wijzigingen in verwacht, heeft S-Sport geopteerd om in de fase van

de gegevensverzameling een ledenbevraging uit te voeren. Meer informatie over de

stakeholdersanalyse en de ledenbevraging (zoals plan van aanpak, vragenlijst, resultaten) is

terug te vinden in bijlage.

Bijlage 3: Stakeholdersanalyse 2007

Bijlage 4: Ledenbevraging 2012

Hieronder worden de resultaten van de ledenbevraging met betrekking tot basisopdracht 5

weergegeven, vertaald in sterkten en zwakten. Per onderdeel wordt dit weergegeven van

totaal onbelangrijk tot zeer belangrijk en van zwak tot zeer sterk.

Totaal

onbelangrijk

Eerder

onbelangrijk

Belangrijk Zeer

belangrijk

Sportieve buitenlandse vakanties 9,03% 42,60% 39,71% 8,66%

Vernieuwende projecten lanceren 2,38% 11,72% 61,17% 24,73%

Promotie van sport en beweging

voor 50+

1,65% 1,28% 48,9% 48,17%

Zwak Minder

sterk

Sterk Zeer sterk Geen

Mening

Sportieve buitenlandse vakanties 5,86% 26,74% 35,35% 6,04% 26,01%

Vernieuwende projecten lanceren 4,07% 22,78% 40,93% 13,15% 19,07%

Promotie van sport en beweging

voor 50+

3,15% 13,70% 48,89% 25,19% 9,07%

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat:

- De sportieve buitenlandse vakanties door meer dan de helft van de leden (51,63%) eerder

onbelangrijk tot totaal onbelangrijk gevonden worden. Deze vakanties worden ook minder

sterk gevonden door 26,74%. Hoewel een iets grotere groep deze vakanties wel sterk tot

zeer sterk waardeert (41,39%).

- Vernieuwende projecten lanceren wordt dan weer door de leden (85,9%) wel als (zeer)

belangrijk beschouwd en hier scoort S-Sport sterk tot zeer sterk (54,08%).

- Promotie van sport en beweging voor 50+ scoort bij de leden ‘zeer belangrijk’ (48,17%)

en wordt door de grote meerderheid (74,08%) als sterk tot zeer sterk ervaren.

Conclusies en richtlijnen voor het toekomstig beleid:

- S-Sport dient in de komende beleidsperiode de buitenlandse vakanties te beperken,

zodanig dat een beperkt aantal attractieve vakanties aangeboden worden. Deze vakanties

dienen uniek te zijn in de sector en dus een meerwaarde te hebben voor de deelnemers ten

opzichte van het bestaande vakantie-aanbod in de toeristische sector.

- In de komende beleidsperiode is het tevens belangrijk om opnieuw een sportpromotioneel

project te lanceren dat leden kan opbrengen voor de lokale clubs.

- Promotie van S-Sport zal een heel belangrijke opdracht zijn in de komende

beleidsperiode. De bekendheid van S-Sport is momenteel te laag.

Page 99: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5 99

3.3 Externe analyse

Hieronder worden de resultaten van de externe analyse met betrekking tot basisopdracht 5

weergegeven, vertaald in kansen en bedreigingen. Meer informatie, zoals werkwijze en

volledige SWOT-tabel is terug te vinden in Bijlage 5: SWOT-tabel S-Sport 2012.

EXTERN

KANSEN

K1: Groeiend besef bij de bevolking dat sport en bewegen belangrijk is. In Vlaanderen

doen meer en meer personen aan regelmatige fysieke activiteit.

K2: Veel S-Plus afdelingen hebben nog geen S-Sport werking.

K3: Veel leden van de mutualiteit kennen S-Sport nog niet.

K6: Sportparticipatie verhogen is een centrale doelstelling van de Vlaamse Regering o.a.

Sportel campagne, prioriteitenbeleid seniorensport, naar een vernieuwd sport- en

beweegbeleid voor senioren in Vlaanderen.

K7: De vergrijzing van de maatschappij betekent een groeiende doelgroep voor S-Sport

(groeiend 55+ aandeel).

K8: Segmentering van de seniorenpopulatie (jonge senioren kunnen al zeer goed

overweg met computer en internet).

K9: Sportorganisaties blijven aantrekkelijk voor vrijwilligers: bereidheid om zich te

engageren voor S-Sport.

K10: Meer aandacht voor gezondheid in de media, lokale media meer benutten.

K11: Gezondheidsthema’s zijn hot bij de bevolking, via samenwerking met de

mutualiteit hier meer op inspelen.

K13: Door een verbeterde gezondheidszorg blijven senioren langer actief en zijn ze

langer fysiek in staat om te sporten en te bewegen.

K14: Senioren vinden de weg naar de sociale media, hierin liggen kansen naar promotie.

BEDREIGINGEN

B1: Meer en meer organisaties uit allerlei sectoren richten zich naar de doelgroep

senioren en betekenen dus concurrentie: OKRA-Sport, sportdiensten, dienstencentra,

anderen (vrije tijd, welzijn,…).

B2: Individualiserende maatschappij.

B4: De achteruitgang van het verenigingsleven.

B5: Drukker leven / tijdsdruk.

B7: Besparingen van de Vlaamse regering (staatshervorming met invloed op provinciale

werking en subsidies, ook op sportvlak) wat kan leiden tot beperkte financiële middelen

door verlies van subsidies.

B8: Vrijwilligers engageren zich niet meer langdurig en pinnen zich niet graag vast aan

één organisatie (zappen).

B9: Financiële crisis waardoor senioren minder geld uitgeven.

B10: Buiten clubverband sporten wint aan populariteit, mensen vinden elkaar via o.a.

Facebook.

B11: 1,5 miljoen mensen leven in armoede en de inkomensongelijkheid blijft toenemen.

Armoede gaat gepaard met een lagere participatiegraad.

B12: Digitale kloof.

B13: Mensen moeten langer werken en gaan later op pensioen. Dit vormt een probleem

bij het aantrekken van vrijwilligers.

B14: Sportinfrastructuur: In bepaalde gebieden toch nog een tekort aan sporthallen en/of

zwembaden.

Page 100: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

100 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5

3.4 Interne analyse

Hieronder worden de resultaten van de interne analyse met betrekking tot basisopdracht 5

weergegeven, vertaald in sterktes en zwaktes. Meer informatie, zoals werkwijze en volledige

SWOT-tabel is terug te vinden in Bijlage 5: SWOT-tabel S-Sport 2012.

INTERN

STERKTES

S1: Laagste lidgeld in de sector.

S2: Laagdrempelige projecten / activiteiten, inspanningen naar sedentaire senioren.

S3: Ruim en gevarieerd aanbod voor

o actieve en minder actieve senioren.

o zowel vijftiger als tachtiger.

S4: Innoverend, vernieuwend aanbod: S-Sport speelt waar mogelijk in op nieuwe trends.

S6: Inspanningen naar deelnemers en vrijwilligers (S-Sport Feest, gadgets,…).

S9: Degelijke sportverzekering.

S11: Socialistische Mutualiteiten als partner is een meerwaarde voor S-Sport.

S12: S-Plus als partner is een meerwaarde voor S-Sport.

S13: Nieuwe website, aansluitend bij S-Plus.

S14: Personeel: dynamisch en creatief personeel met knowhow en expertise inzake sport

en bewegen voor 50+, alsook frisse, jonge groep met breed kijkveld.

S16: Sterk in diversiteit

ZWAKTES

Z1: Lage naambekendheid. (communicatiebeleid naar niet-leden)

Z3: Veroudering van het ledenbestand, hoge gemiddelde leeftijd van aangesloten leden.

Z4: Te kort aan vrijwilligers/lesgevers om aan de vraag te voldoen. De vrijwilligers

verouderen. Het is moeilijk om goede gemotiveerde lesgevers/vrijwilligers aan te

trekken.

Z7: Beperkt aanbod voor 50 – 60 plussers (o.a. jonge werkende senioren)

Z8: Personeel: beperkte mogelijkheden personeelsaangroei, te weinig personeel, beperkt

personeelsbestand in de provincies.

Z9: Personeel: geen medewerker promotie en communicatie nationaal.

Z11: Jaarlijks hoge drop-out van leden. Te weinig zicht op de reden van drop-out.

Z14: Merendeel van de lesgevers/vrijwilligers niet gediplomeerd.

Z16: Te weinig zicht en impact op de prijzen van de aangeboden reizen.

Z18: Te weinig aandacht voor doorstroming van deelnemers naar de clubs.

Z20: Lokale overheden zien S-Sport als een politiek gekleurde organisatie waardoor

lokale initiatieven of uitbreiding belemmerd worden (zuilgebonden organisatie).

Z24: Beperkte financiële middelen.

Page 101: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5 101

Punt 4. Conclusies van de gegevensverzameling

KANSEN BEDREIGINGEN

STERKTES INVESTEER

- Gezien S11, S12 en K2, K3 …

moet S-Sport gerichte promotie

voeren bij partnerorganisaties.

VERDEDIG

- Gezien S2, S3 en B4, B10 … dient

S-Sport inspanningen te leveren om

het sporten in clubverband te

promoten.

ZWAKTES BESLIS

- Gezien Z1 en K1, K2, K3, K7

… moet S-Sport de

naambekendheid bij 50-plussers

vergroten.

BEHEERS DE SCHADE

- Gezien Z8, Z9 en K1, K2, K3, K6,

K7, K10… moet S-Sport

samenwerkingsverbanden aangaan

om S-Sport te promoten.

Dit SWOT-rooster kan herleid worden tot volgende belangrijke beleidsuitdagingen binnen

basisopdracht 5:

Beleidsuitdaging 13: 1. Gezien de mutualiteit als partner een meerwaarde betekent voor S-Sport (interne sterkte) en gezien veel

leden van de mutualiteit S-Sport nog niet kennen (externe kans), …

2. Gezien S-Plus als partner een meerwaarde betekent voor S-Sport (interne sterkte) en gezien veel S-Plus

afdelingen nog geen S-Sport werking hebben (externe kans), …

3. Gezien het beperkt personeelsbestand van S-Sport (interne zwakte) en gezien de vergrijzing van de

maatschappij (externe kans), …

4. Gezien S-Sport geen aparte medewerker promotie heeft (interne zwakte) en gezien er meer aandacht voor

gezondheid in de media is (externe kans), …

DIENT S-SPORT, IN SAMENWERKING MET PARTNERS, HAAR AANBOD

AANTREKKELIJK, CREATIEF EN GERICHT TE VERKOPEN OM NIEUWE

LEDEN AAN TE TREKKEN.

Beleidsuitdaging 14: 1. Gezien de huidige lage naambekendheid van S-Sport (interne zwakte) en gezien er een groeiend besef is bij

de bevolking dat sport en bewegen belangrijk is (externe kans), …

2. Gezien de huidige lage naambekendheid van S-Sport (interne zwakte) en gezien veel leden van de

mutualiteit S-Sport nog niet kennen (externe kans), …

3. Gezien de huidige lage naambekendheid van S-Sport (interne zwakte) en gezien de vergrijzing van de

maatschappij een groeiende doelgroep betekent voor de federatie (externe kans), …

MOET S-SPORT DE NAAMBEKENDHEID BIJ 50-PLUSSERS VERGROTEN.

Page 102: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

102 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5

Beleidsuitdaging 15: 1. Gezien het ruim en gevarieerd aanbod voor zowel actieve als minder actieve senioren (interne sterkte) en

gezien de achteruitgang van het verenigingsleven (externe bedreiging), …

2. Gezien de huidige sterke laagdrempelige activiteiten (interne sterkte) en gezien het sporten buiten

clubverband aan populariteit wint (externe bedreiging), …

DIENT S-SPORT INSPANNINGEN TE LEVEREN OM HET SPORTEN IN

CLUBVERBAND TE PROMOTEN.

Een overzicht van de verschillende beleidsopties per beleidsuitdaging is terug te vinden in

Bijlage 6: Tabel beleidsopties – doelstellingen.

Page 103: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5 103

Punt 5. Strategische en operationele doelstellingen

Een overzicht van alle strategische en operationele doelstellingen per basisopdracht is terug te

vinden in bijlage 7: Overzicht strategische en operationele doelstellingen.

Strategische doelstelling 1

Tegen eind 2016 heeft S-Sport een beperkte activiteitenkalender met

klemtoon op laagdrempelige kwalitatieve ontmoetingsactiviteiten.

Indicator(en) Aantal ontmoetingsactiviteiten per jaar

Definitie indicator Een ontmoetingsactiviteit heeft tot doel bestaande S-Sport

clubs samen te brengen op 1 activiteit

vb. recreatieve competitie (interclub of 1-dagstornooi),

dansnamiddagen, fiets- en wandeltocht, …

Meetnorm 2013 - 2014: Maximum 90

2015 - 2016: Maximum 80

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Operationele doelstelling 1.2

Tegen eind 2016 nemen 8000 50-plussers deel aan Vlaamse recreatieve activiteiten.

Indicator(en) Aantal deelnemers aan Vlaamse recreatieve activiteiten

Definitie indicator Een Vlaamse recreatieve activiteit is een activiteit die

openstaat voor deelnemers uit alle Vlaamse provincies.

Meetnorm 8000

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker STC

Page 104: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

104 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5

Operationele doelstelling 1.3

Tegen eind 2014, eind 2015 en eind 2016 haalt de kwaliteit van de activiteiten een

gemiddelde score van respectievelijk 70%, 75% en 80%.

Indicator(en) Gemiddelde Kwaliteitsscore

Definitie indicator

Meetnorm 2014: 70%

2015: 75%

2016: 80%

Meetbron(nen) Kwaliteitsfiche

Meetwijze Berekening in Excel-tabel

Meetfrequentie Halfjaarlijks

Meetmoment(en) Juni - december

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Strategische doelstelling 10

Tegen eind 2016 is de promotie volledig aangepast aan het nieuw

marketingplan van de federatie.

Indicator(en) Promotie aangepast aan het nieuw marketingplan

Definitie indicator

Meetnorm 100%

Meetbron(nen) Marketingplan

Meetwijze Checklist

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADC

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 10.1

Tegen eind 2014 heeft S-Sport een marketingplan.

Indicator(en) De aanwezigheid van een marketingplan

Definitie indicator

Meetnorm Nvt

Meetbron(nen) Dashboard

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2014

Meeteigenaar ADC

Meetbewaker ADC

Page 105: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5 105

Operationele doelstelling 10.2

Vanaf 2015 promoot S-Sport in elke provincie de werking en de activiteitenkalender

via 2 nieuwe kanalen in vergelijking met 2014.

Indicator(en) Aantal nieuwe communicatiekanalen per provincie in

vergelijking met 2014

Definitie indicator Communicatiekanalen die in 2014 nog niet gebruikt

werden, uitgezonderd Facebook

Meetnorm 2

Meetbron(nen) Marketingplan

Meetwijze Checklist

Meetfrequentie 2x

Meetmoment(en) December 2015 en 2016

Meeteigenaar STM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 10.3

Tegen eind 2016 vertoont het aantal volgers op sociale media een stijgende trend ten

opzichte van de nulmeting eind 2013.

Indicator(en) Aantal volgers op sociale media

Definitie indicator

Meetnorm Stijgende trend ten opzichte van nulmeting eind 2013

Meetbron(nen) Sociale media o.a. Facebook

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 3x

Meetmoment(en) December 2014, 2015 en 2016

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Operationele doelstelling 10.4

Tegen eind 2016 vertoont het aantal S-Plus leden dat deelneemt aan regionale

activiteiten een stijgende trend.

Indicator(en) Aantal deelnemers aan activiteiten die aangesloten

zijn bij S-Plus

Definitie indicator

Meetnorm Stijgende trend

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Page 106: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

106 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5

Operationele doelstelling 10.5

Vanaf 2013 neemt S-Sport jaarlijks deel aan minimum 10 externe promo-

evenementen.

Indicator(en) Aantal externe promo-evenementen waar S-Sport aan

meewerkt

Definitie indicator Een promo-evenement is een evenement waar

S-Sport geen hoofdorganisator is, maar wel promotie

voert via een stand en/of een activiteit.

Meetnorm 10

Meetbron(nen) ASP-maker

Meetwijze Rapport uit ASP-maker

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) December

Meeteigenaar ADM

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 10.6

Tegen eind 2016 zijn 12 nieuwe ‘Stap je Sterk’ – initiatieven gestart.

Indicator(en) Aantal nieuwe Stap je Sterk initiatieven

Definitie indicator

Meetnorm 12

Meetbron(nen) Ledenbestand

Meetwijze Rapport uit het ledenbestand

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Operationele doelstelling 10.7

Vanaf 2015 biedt S-Sport een nieuw sportpromotioneel project aan met een directe

link naar gezondheidswinst.

Indicator(en) De lancering van een nieuw sportpromotioneel

project

Definitie indicator

Meetnorm Nvt

Meetbron(nen) Nvt

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2015

Meeteigenaar STC

Meetbewaker STC

Page 107: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5 107

Operationele doelstelling 10.8

Tegen eind 2016 heeft S-Sport een Europees netwerk met minimum 5 landen

betreffende de organisatie van de Europese Senior Games.

Indicator(en) Aantal andere Europese landen in het netwerk van

S-Sport

Definitie indicator

Meetnorm 5

Meetbron(nen) Nvt

Meetwijze Nvt

Meetfrequentie 1x

Meetmoment(en) December 2016

Meeteigenaar ADC

Meetbewaker ADC

Operationele doelstelling 10.9

Tegen eind 2016 staat S-Sport met de FitWijzer gemiddeld op 1 locatie per jaar in

elke regio.

Indicator(en) Aantal locaties per regio waar de FitWijzer staat

Definitie indicator

Meetnorm 1

Meetbron(nen) ASP-maker

Meetwijze Rapport uit ASP-maker

Meetfrequentie Jaarlijks

Meetmoment(en) Jaarlijks december en eindmeting december 2016

Meeteigenaar STM

Meetbewaker STC

Page 108: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

108 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5

Punt 6.1 Actieplan voor de duur van het beleidsplan / 4-jaarlijks

actieplan

SD1 Actie 2013 2014 2015 2016

OD1.2

Januari: Alle activiteiten invoeren in de SCT

(Smartbrowser)

x x x x

Organisatie van de vastgelegde activiteiten: - Locatie zoeken en vastleggen

- Programma en deelnamegeld bepalen

- Lesgevers/begeleiders zoeken

- Inschrijvingen invoeren in de SCT (smartbrowser)

x x x x

Bepalen van een communicatie- en promotiestrategie

voor deze activiteiten en dit opnemen in het

marketingplan.

x x x x

Het evalueren van elke activiteit: - Hoeveel clubs worden bereikt met de activiteit?

- Hoeveel leden vaardigt elke club gemiddeld af?

- Totaal aantal deelnemers? Meer of minder in vgl. met vorig

jaar?

- Aantal leden/niet-leden?

- Behouden we de activiteit?

- Zo ja, verbeterpunten?

x x x x

Tegen 15 augustus: Bepalen van de Vlaamse activiteiten: - Nationaal bowlingtornooi

- Nationale Wandeldag ‘De Zilveren Vloot’

- Nationaal petanquetornooi

- Buitenlandse reizen

- Danshart (om de 2 jaar)

- Senior Games: S-Sport organiseert de badminton- en

bowlingcompetitie

x x x x

Najaar jaar x-1 : Opnemen van de activiteiten in de

provinciale jaarkalenders en brochures.

x x x x

OD1.3 Kwaliteitsfiche om de kwaliteit te meten aanpassen zodat

de fiche voor alle soorten activiteiten kan gebruikt

worden.

x

Begin van het jaar: een selectie van activiteiten maken

waarop de kwaliteit zal gemeten worden.

x x x

Gemiddelde kwaliteitsscore berekenen voor het

desbetreffende jaar.

x x x

Jaarlijks wordt de organisatie van de

ontmoetingsactiviteit bijgestuurd.

x x

Page 109: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5 109

SD10 Actie 2013 2014 2015 2016

OD10.1 Bepalen van de inhoudelijke onderdelen van het

marketingplan.

x

Via de verschillende vergaderingen (interne staf,

sportcommissie, …) en opzoekingswerk input aanleveren

voor het marketingplan.

x x

Eindredactie van het marketingplan. x

Uitvoeren van de acties, bepaald in het marketingplan. x x

OD10.2 Inventarisatie per provincie van de huidige

promotiekanalen.

x

Oplijsten van mogelijke promotiekanalen per provincie. x x

Selectie van de 2 nieuwe promotiekanalen per provincie. x

De activiteitenkalender wordt gepromoot via de 2 extra

kanalen per provincie.

x x

Evaluatie van de nieuwe promotiekanalen per provincie. x

OD10.3 Opmaak Facebookpagina(‘s). x

Facebook-icoon op de website plaatsen. x

Bekendmaking bij leden en niet-leden via nieuwsbrief,

website en andere kanalen.

x x x x

Mensen uitnodigen om ‘fan’ te worden van de organisatie

zodat zij op de hoogte worden gebracht van de ‘status-

updates’.

x x x x

Via reacties en vragen op de pagina iedereen aanzetten om

te reageren.

x x x x

‘Vrienden’ uitnodigen voor activiteiten. x x x x

OD10.4 Het promoten van de activiteitenkalender bij S-Plus. x x x x

Speciale deelnameprijs voor leden van S-Plus op

activiteiten.

x x x x

Via de SCT meten hoeveel deelnemers aan S-Sport

activiteiten ook lid zijn van S-Plus.

x x x x

OD10.5 Ontwikkelen registratiemethode deelname/aanwezigheid

senioren aan infostand.

x

Ontwikkelen attractieve incentive m.b.t. maximale

deelname/aanwezigheid senioren aan infostand.

x x

Prospectie en vertegenwoordiging van/tijdens grote

seniorenevenementen al dan niet gelinkt aan sport.

x x x x

De provinciale S-Sport verantwoordelijke maakt een

inventaris van de beurzen / evenementen in zijn/haar

provincie.

x x x x

Regionale verantwoordelijken zijn met een infostand

aanwezig op verschillende seniorenbeurzen.

x x x x

Vanuit het nationaal secretariaat wordt gezorgd voor een

goede logistieke ondersteuning: - Promotiestand

- FitWijzer

- Beach flags

x x x x

Onderhouden en vernieuwen promostand. x x

Page 110: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

110 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5

SD10 Actie 2013 2014 2015 2016

OD10.6 Opmaak promotieplan. x

Uitvoeren van de acties vermeld in het promotieplan. x x x x

Leveren stock wandelpakketten (stappentellers,

wandelboekjes, wandelschema’s en lintjes) aan de

provincies.

x x x x

Aanstellen van een wandelcoach voor elk initiatief. x x x x

Op vraag initiaties en infosessies geven. x x x x

OD10.7 Het thema, concept en de doelstellingen bepalen van het

nieuw promotioneel project.

x

Een planning met tijdslijn opstellen voor de organisatie van

het project.

x

Contacten leggen met mogelijke partners die een

meerwaarde kunnen bieden in het project.

x x

Uitwerking van het project in samenwerking met de

partners.

x

Opmaak van een promotieplan. x

Aankondiging van het project. x x

Lancering van het project (organisatie van een

startmoment).

x

Organisatie van het project en eventuele bijsturing. x x

Evaluatie draagkracht en uitvoering van project. x

OD10.8 Bepalen van de doelstellingen betreffende de Europese

Senior Games.

x

Via de huidige contacten een netwerk opbouwen van

mogelijke Europese partners betreffende de organisatie van

de Europese Senior Games.

x x x x

OD10.9 Vernieuwing van de FitWijzer met: - Aanvulling met een weegschaal voor meting van vet%, visceraal

vet%, skeletspiermassa

- Aanvulling met evenwichtsschijf

- Nieuw FitRapport

x

Opmaak afspraken FitWijzer voor clubs rond: - Vergoeding

- Logistieke ondersteuning

- Promotie S-Sport

x

Organisatie van bijscholing FitWijzer voor vrijwilligers. x x

Opmaak jaarplanning locaties FitWijzer door: - Overzicht van mogelijke locaties

- Selectie na contact met de clubs

x x x x

Verdeling personeel/vrijwilligers per locatie. x x x x

Controle van de FitWijzer en promotiemateriaal, telkens

voor de activiteit/beurs.

x x x x

Laatste afspraken met de club, telkens voor de

activiteit/beurs.

x x x x

Drukken van de FitRapporten. x x x x

Afnemen van fittesten FitWijzer en uitdelen

promotiemateriaal op de geplande activiteiten.

x x x x

Page 111: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik II – BO5 111

Punt 6.2 Bij het ACTIEPLAN horende begroting voor de duur van

het beleidsplan

jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 jaar 2016

Nummer Subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

60002 Aankopen sportmateriaal (<250 EUR) 0,00 0,00 2.070,00 2.070,00

60012 Aankopen technologisch materiaal (<250 EUR) 20,00 20,00 20,00 20,00

60022 Aankopen didactisch materiaal (<250 EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

60802Aankopen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven (<250

EUR)0,00 0,00 0,00 0,00

61002 Huur sportmateriaal 0,00 0,00 0,00 0,00

61012 Huur technologisch materiaal 250,00 255,00 260,10 265,30

61022 Huur didactisch materiaal 0,00 0,00 0,00 0,00

61032 Huur voertuigen, reddings- en volgboten 0,00 0,00 0,00 0,00

61042 Huur sportaccommodaties, vergader- en leslokalen 2.850,00 1.907,00 2.965,14 2.024,44

61102 Verbruikskosten voor interne en externe communicatie 800,00 816,00 1.582,32 1.598,97

61112 Aankoop van bureelbenodigdheden 150,00 150,00 150,00 150,00

61202 Verplaatsingskosten: Administratieve medewerkers en bestuursleden 2.250,00 2.195,00 2.340,90 2.287,72

61212 Verplaatsingskosten: Sporttechnische medewerkers 3.400,00 3.268,00 4.037,36 3.908,11

61222 Verplaatsingskosten: Deelnemers 0,00 0,00 0,00 0,00

61232 Kosten voor vervoer van sportmateriaal 650,00 663,00 676,26 689,79

61302 Kosten drukwerken 5.175,00 2.778,50 6.634,07 4.241,75

61312 Kosten voor informatie- en promotiemateriaal 2.725,00 279,50 2.835,09 391,79

61402 Kosten voor medische hulpposten 0,00 0,00 0,00 0,00

61412 Kosten aangerekend door verenigingen ter bescherming van auteursrechten 1.000,00 20,00 1.000,00 60,00

61422Kosten voor financiële verslaggeving (opmaak, neerlegging en controle van de

jaarrekening)0,00 0,00 0,00 0,00

61462Kosten inzake dienstverlening door zelfstandigen in de functie van occasionele

sporttechnische medewerker of occasionele administratieve medewerker5.000,00 1.100,00 5.202,00 1.306,04

61502 Inschrijvingsgeld cursussen 0,00 0,00 0,00 0,00

61512 Bijdrage aan de erkende koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw) 0,00 0,00 0,00 0,00

61602 Verblijfskosten administratieve medewerkers en bestuursleden 0,00 0,00 0,00 0,00

61612 Verblijfskosten sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

61622 Verblijfskosten deelnemers 0,00 0,00 0,00 0,00

61702 Kosten voor kwaliteits- en effectmeting 0,00 0,00 0,00 0,00

61802 Diensten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven 0,00 0,00 0,00 0,00

62022 Brutosalaris: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62032 Brutosalaris: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62122 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62132 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62222 Vakantiegeld: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62232 Vakantiegeld: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62322 Eindejaarstoelage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62332 Eindejaarstoelage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

62802Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft

gegeven0,00 0,00 0,00 0,00

63002 Afschrijvingen sportmateriaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 47,07 47,07 47,07 47,07

63012 Afschrijvingen technologisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 24,20 24,20 24,20 24,20

63022 Afschrijvingen didactisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 106,99 106,99 106,99 106,99

63802Afschrijvingen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven

(>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen)0,00 0,00 0,00 0,00

24.448,26 13.630,26 29.951,50 19.192,17

Nummer Niet-subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

611320 Niet-personeelsgebonden verzekeringen 27,61 28,16 28,72 29,29

611520 Eet- en drinkwaren 3.620,00 2.192,40 3.766,25 2.341,58

614720 Belastingsvrije vergoedingen 470,00 479,40 488,99 498,77

4.117,61 2.699,96 4.283,96 2.869,64

28.565,87 16.330,22 34.235,46 22.061,81TOTAAL KOSTEN:

Begroting 2013-2016 basisopdracht 5: Promoten van de aangeboden sporttak(ken)

Naam sportfederatie: S-Sport Federatie vzw

SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

Page 112: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

112 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Facultatieve opdrachten

Facultatieve opdracht 1 (FO1) Jeugdsport

Niet van toepassing

Page 113: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Facultatieve opdrachten 113

Facultatieve opdracht 2 (FO2) Sportkampen

Niet van toepassing

Page 114: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

114 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Facultatieve opdrachten

Facultatieve opdracht 3 (FO3) Prioriteitenbeleid

Niet van toepassing

Page 115: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III MVS 115

LUIK III MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN

Punt 7. Medisch Verantwoord Sporten (MVS)

7.1 De verplichtingen van sportfederaties inzake de medisch

verantwoorde sportbeoefening

7.1.1 Het waarborgen van de medisch verantwoorde sportbeoefening voor de sporter

1. S-Sport is een sportfederatie voor 50-plussers. Aangezien deze doelgroep

vanwege de ouderdom frequenter in aanraking komt met bepaalde

aandoeningen is het belangrijk te weten of de leden sportmedisch geschikt zijn

om te sporten en te bewegen.

Hoe werd dit in het verleden gedaan?

Via de sportclubs werden de leden aangespoord met een medische

controlefiche een bezoek te brengen aan de huisarts voor een sportmedische

keuring. Er werd gevraagd deze medische controlefiche om de 3 jaar te laten

invullen door de huisarts. Doordat een bezoek aan de huisarts geld kost en de

respons elk jaar daalde, werd beslist dit systeem af te schaffen. Bovendien

merkten we dat sommige huisartsen zonder voorafgaandelijk onderzoek

gewoon het document tekenden.

Omdat we als federatie achter het idee staan dat leden, vooraleer aan een sport

te beginnen, nagaan of ze medisch wel geschikt zijn om de betreffende sport te

beoefenen, wordt een nieuw systeem uitgewerkt. In 2013 wordt daarom

gezocht naar een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst, bestaande uit een

aantal basisvragen. De leden hebben de mogelijkheid deze in te vullen. Indien

de uitslag van de vragenlijst wijst op enig risico, wordt aangeraden eerst een

bezoek te brengen aan de huisarts voor een sportmedische keuring. Indien de

uitslag van de vragenlijst positief is, dient men geen bezoek te brengen aan de

huisarts en kan men beginnen/verder sporten en bewegen. Op die manier dient

enkel de risicogroep naar de huisarts te gaan.

2&3. Vanaf 2014 worden de vragenlijsten bezorgd aan de clubs. De

clubverantwoordelijken vullen deze samen in met het nieuwe lid.

4. Er worden geen maximale leeftijdsgrenzen gehanteerd. S-Sport is een

recreatieve sportfederatie die zich vooral richt naar 50-plussers. Zelfs bewoners

van rust- en verzorgingscentra worden via speciale projecten aangezet tot meer

bewegen. Je bent nooit te oud om te bewegen! Bij sommige recreatieve

competities worden wel leeftijdscategorieën gemaakt.

Page 116: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

116 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III MVS

5.&6. Regelmatig worden opleidingen EHBO aangeboden aan de bestuursleden en de

lesgevers in de clubs. S-Sport streeft ernaar dat op elke sportactiviteit iemand

aanwezig is die in noodgevallen de eerste zorgen kan toedienen. Elke club kan

via het clubondersteuningssysteem een uitgebreide EHBO-koffer aankopen.

Voor de wandel- en fietsclubs is dit een rugzak zodat deze kan meegenomen

worden op activiteiten. Elk provinciaal S-Sport secretariaat beschikt recentelijk

ook over een uitgebreide EHBO-koffer om mee te nemen naar activiteiten.

Op elke sportmanifestatie worden de nodige voorzorgen genomen. Deze zijn

afhankelijk van de grootte van het evenement:

Een EHBO-post wordt voorzien.

Er is minimaal een EHBO-koffer aanwezig.

Er wordt minimaal iemand aangeduid die verantwoordelijk is voor het

verwittigen van de hulpdiensten.

7.1.2 Initiatieven en maatregelen om sportletsels, fysieke en psychische overbelasting en

dopingpraktijken te voorkomen en te bestrijden

1. Indien de vraag van de clubbestuurders en lesgevers voldoende groot is, wordt

er een praktijkgerichte bijscholing EHBO georganiseerd. In de initiatorcursus

“sport voor senioren” van de VTS, waar S-Sport als partner aan meewerkt,

krijgen de cursisten in de eerste algemene module een deeltje veilig sporten.

2. Op het jaarlijks infomoment staat MVS op het programma indien er

wijzigingen zijn in het decreet en/of de uitvoeringsbesluiten. In de

sporttechnische opleidingen voor lesgevers wordt steeds de aanpassing naar de

doelgroep 50-plussers gemaakt: Welke soort oefeningen moet men absoluut

vermijden bij 50-plussers?

3. In de statuten van S-Sport staan volgende paragrafen m.b.t MVS:

Artikel 3: De vereniging volgt de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991

inzake medisch verantwoorde sportbeoefening:

zij zal de medisch verantwoorde sportbeoefening voor haar sportbeoefenaars

waarborgen;

zij zal initiatieven en maatregelen uitwerken die de omstandigheden die

negatief zijn voor de fysieke integriteit en het psychisch welzijn van de

sportbeoefenaar voorkomen en bestrijden en op het vlak samenwerken met de

executieve en/of overkoepelende organen;

zij zal de executieve de garantie verlenen dat alle maatregelen genomen zijn

om medisch verantwoorde sportbeoefening te bevorderen;

zij zal de disciplinaire maatregelen door de sportbeoefenaars doen naleven.

Page 117: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III MVS 117

In het landelijk huishoudelijk reglement van de sportclubs staan volgende

paragrafen m.b.t. MVS:

Artikel 38:

De clubs stellen vrij het programma van hun sportactiviteiten vast, rekening

houdend evenwel met de fysieke mogelijkheden van de toetredende leden.

Artikel 43: Bijzonderheden

Medisch verantwoord sporten

Sportbeoefenaars die dopingmiddelen zouden nemen worden onmiddellijk

uitgesloten.

Bij iedere activiteit dient men de nodige preventieve hulpverlening te

voorzien.

In 2014 zal bekeken worden of de statuten en het huishoudelijk reglement

dienen aangepast te worden in functie van de veranderingen aangegeven in 1A.

4. Dopingbestrijding is niet direct van toepassing voor de federatie, aangezien we

een recreatieve sportfederatie zijn. Niettegenstaande staat in het huishoudelijk

reglement dat “sportbeoefenaars die dopingmiddelen zouden nemen

onmiddellijk uitgesloten worden” (artikel 43 van het huishoudelijk reglement).

Elke club krijgt een clubmap met alle informatie betreft de federatie. Hierin zit

ook het huishoudelijk reglement.

7.1.3 Samenwerking met de regering of met een overkoepelend orgaan van

sportverenigingen

1. Dit wordt gecommuniceerd op het jaarlijks infomoment met de bestuursleden

van de sportclubs aangesloten bij S-Sport.

Belangrijke wijzigingen worden ook gecommuniceerd via de website en de

nieuwsbrief.

2. Bij elke beslissing of aanbeveling wordt in de medische commissie bekeken

hoe dit kan toegepast worden binnen S-Sport.

De medische commissie bestaat uit een adviserend geneesheer, de

administratief en de sporttechnisch coördinator en staat in voor de opvolging

van het decreet ‘medisch verantwoord sporten’, geeft advies, zorgt voor

preventie, controle en sanctionering.

De medische commissie komt enkel samen volgens noodzaak.

7.1.4 Rapporteren over de maatregelen om medisch verantwoorde sportbeoefening te

bevorderen

1. Zie 7.1.2 puntje 3.

2. De initiatieven worden geëvalueerd in de medische commissie. Een leemte is

dat niet elk lid regelmatig zichzelf de vraag stelt of men nog wel medisch

geschikt is om een bepaalde sport te beoefenen. Dit is een prioritaire behoefte,

waar we door middel van de acties in 7.1.1 puntje A iets zullen proberen aan te

doen. Medische informatie over “risico”- leden dient bovendien door te

stromen naar de lesgever/begeleider.

Page 118: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

118 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III MVS

7.1.5 Mededeling van geplande sportmanifestaties, verblijfsgegevens en dopingcontroles

buiten wedstrijdverband

1. Als de jaarkalender vastligt voor het komende jaar, wordt deze per mail

doorgestuurd naar de administratie. Hierin worden alle geplande

sportmanifestaties in opgenomen, met datum en locatie. Eventuele wijzigingen

in de loop van het jaar worden ook doorgegeven via mail.

2. Niet van toepassing. Wij zijn een recreatieve sportfederatie en hebben dus geen

elitesporters binnen de federatie.

7.1.6 Disciplinaire maatregelen tegen sporters

1. Niet van toepassing. Aangezien wij een recreatieve sportfederatie zijn, hebben

wij geen elitesporters binnen de federatie en voorzien wij dus ook geen

disciplinaire maatregelen ten aanzien van sporters.

Page 119: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III MVS 119

7.2 Contactpersonen van de federatie

7.2.1 Algemeen aanspreekpunt voor MVS

David De Vlieger

Administratief Coördinator S-Sport

Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel

[email protected]

Tel. 02/515 17 16

7.2.2 Aanspreekpunt voor de lijst van elitesporters

Niet van toepassing:

S-Sport is een recreatieve sportfederatie.

7.2.3 Aanspreekpunt voor de interne tuchtregeling inzake dopingpraktijken

Niet van toepassing:

S-Sport is een recreatieve sportfederatie.

7.2.4 Contactgegevens van de internationale federatie

Niet van toepassing:

S-Sport heeft als recreatieve sportfederatie geen internationale federatie.

Page 120: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

120 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III MVS

Page 121: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III EVS 121

Punt 8. Ethisch Verantwoord Sporten

8.1 Aanspreekpunt federatie

Verantwoordelijke EVS: Sandra Vandereet

Functie: S-Sport Federatie vzw

E-mailadres: [email protected]

8.2 Situatieschets en visie over ethisch verantwoord sporten

8.2.1 Huidige situatie

Sinds 2010 levert S-Sport Federatie vzw inspanningen om ervoor te zorgen dat de

sportclubs respectvol omgaan met de rijkdom aan diversiteit en om alle vormen van

discriminatie en racisme in de sport te voorkomen en uit de sport te bannen.

S-Sport heeft in 2011 vooral voorbereidende acties genomen waaronder het samenstellen van

een werkgroep diversiteit, het samenwerken met het ‘Centrum voor gelijkheid van kansen en

voor racismebestrijding’, het samen met de expert vastleggen van de juiste werkwijze.

In 2012 heeft S-Sport met een workshop ‘Iedereen beweegt mee. Altijd.’ de sportclubs

geïnformeerd betreffende sport en respect voor diversiteit. In deze workshop werd er samen

met de clubs gewerkt aan een diversiteitscharter van de federatie.

Ongeveer 30% van de clubs namen hieraan deel. In het najaar 2012 en voorjaar 2013 trekt

S-Sport met het diversiteitscharter naar de clubs waar elke club de kans krijgt om het charter

te ondertekenen.

Na de inspanningen van de voorbije jaren beginnen de waarde en het belang van

‘respect voor diversiteit’ echt wel actief te leven binnen de federatie. In 2011 bleef dit

voornamelijk beperkt tot het personeel van de federatie en de leden van de werkgroep

diversiteit. In 2012 heeft de federatie tot op heden 30% van de sportclubs bereikt met een

workshop ‘Iedereen beweegt mee. Altijd.’ Het was niet eenvoudig om clubs hiervoor warm te

maken. De clubs die de workshop volgden waren echter allemaal enthousiast over het thema.

12 clubs lieten zelfs weten interesse te hebben om in de toekomst als pilootclub actief te

werken rond diversiteit en inclusie. Nadat de clubs het diversiteitscharter ondertekend hebben,

zal dit charter verder doorstromen naar alle leden van de federatie.

De inspanningen die de federatie tot op heden geleverd heeft situeren zich nog steeds op

het niveau van sensibilisering van de clubs en leden. De federatie heeft bewust gekozen

voor een ruime sensibilisering van de sportclubs en leden. Het is immers belangrijk dat de

basis van de federatie, de S-Sport clubs, zich bewust zijn van het belang van diversiteit

vooraleer diezelfde clubs warm te maken om hun sportaanbod toegankelijker te maken voor

kansengroepen, waaronder mensen in armoede, mensen met een etnisch-cultureel diverse

achtergrond e.a.

De federatie wil in de toekomst een stap verder gaan door sportclubs te begeleiden om

bestaande participatiedrempels weg te werken. Vanuit het belang van diversiteit zal

S-Sport de komende jaren samen met de clubs werken aan inclusie.

Page 122: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

122 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III EVS

8.2.2 Visie

S-Sport Federatie vzw wil in de komende jaren inspanningen leveren om de participatie

van 50-plussers uit bijzondere groepen aan sport te verhogen. Het is immers niet de

bedoeling dat het diversiteitscharter van S-Sport een papieren actie blijft waarmee de praktijk

niet of weinig mee aan de slag gaat.

De ervaring uit vorige projecten toont aan dat omwille van divers uiteenlopende redenen

sommige groepen nog steeds niet of weinig participeren aan het sportaanbod. Iedereen heeft

recht op gelijke kansen, ook op vlak van sportparticipatie. Sommigen moeten ondersteund en

gestimuleerd worden om te participeren aan de samenleving, waaronder het sportgebeuren.

Aan sport worden immers verschillende functies toegeschreven: bevorderen van de algemene

gezondheid, plezierbeleving, mogelijkheid tot interactie, sport als uitlaatklep, persoonlijke

ontwikkeling e.a.

Kortom sport is belangrijk als vorm van menselijke ontplooiing en sociale activering.

Daarenboven bevordert deelname aan sport de maatschappelijke integratie.

S-Sport wil binnen de federatie een sportbeleid voeren dat inclusief is van karakter:

iedereen hoort erbij, iedereen wordt ermee bereikt en op een evenredige manier. Vandaar ook

de slogan van Ethisch Verantwoord Sporten binnen de federatie: ‘Iedereen beweegt mee.

Altijd.’ Dit inclusief beleid betekent niet dat iedereen gelijk is, maar dat in het beleid rekening

wordt gehouden met relevante verschillen.

De federatie wil dan ook het sportaanbod toegankelijker maken voor kansengroepen door het

nemen van drempelverlagende maatregelen op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. De

federatie heeft hier in het bijzonder volgende doelgroepen voor ogen:

- Alleenstaande ouderen

- Mensen in armoede of financieel zwakkeren

- Senioren met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.

Om dit te kunnen realiseren dient S-Sport samenwerkingen aan te gaan. Zelf heeft de

sportfederatie immers niet de nodige expertise met betrekking tot diversiteit en

interculturaliteit. Samenwerking is noodzakelijk om maximale ontplooiingskansen te bieden

aan alle mensen, ook zij die momenteel nog niet participeren aan het bestaande sportaanbod.

Op basis van de ervaringen binnen de integratiesector met interculturele projecten in de sport

is het van belang de brug te maken tussen beide sectoren. S-Sport dient dus vooral

sectoroverschrijdend samen te werken om volgende redenen: samenwerken om de doelgroep

te bereiken en te betrekken, samenwerken om kennis en ervaring te delen, samenwerken voor

een coherente en constructieve aanpak, samenwerken om sterk te staan, samenwerken om

tegemoet te komen aan noden en behoeften vanuit verscheidene sectoren.

Page 123: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III EVS 123

In de komende beleidsperiode kan S-Sport nog steeds beroep doen op het ‘Centrum voor

gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding’, die de federatie eveneens ondersteund

heeft bij de organisatie van de workshops en de opmaak van het diversiteitscharter.

Daarnaast is S-Sport tevens als lid van de stuurgroep betrokken bij het participatieproject

‘Start to sport’ van de8 vzw, Antwerps minderhedencentrum. Het project wil Antwerpse

ouderen van andere herkomst aanzetten tot bewegen en is een structurele samenwerking

tussen sport en integratie. De8 vzw brengt partners samen rond het thema allochtone ouderen

en sport. Dit zijn partners uit de allochtone gemeenschap, sportpartners en

gezondheidspartners. De 8vzw legt de brug naar het aanbod van buurtsport, maar ook naar

recreatieve sportclubs, seniorensportclubs, allochtone sportclubs en fitnesscentra. Vanuit een

pilootproject in Oud-Borgerhout worden expertise en inzichten verzameld, die nadien

verspreid worden naar andere wijken in Antwerpen en naar Vlaanderen. Na de pilootfase zal

de samenwerking tussen S-Sport en de8 vzw vooral gericht zijn op het bekijken hoe we deze

expertise om met de groep allochtone ouderen te werken kunnen inzetten binnen de eigen

sportfederatie. S-Sport hoopt dan ook om via een samenwerking met experten succes te

boeken om de doelgroep te bereiken en interculturaliseringsprocessen op te starten binnen de

federatie.

Door de handen in elkaar te slaan wil S-Sport meewerken aan een samenleving die

positief omgaat met diversiteit en wil de sportfederatie het eigen sportaanbod

toegankelijker maken voor kansengroepen (inclusie).

Page 124: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

124 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III EVS

8.3 Keuze thema en richtsnoeren

8.3.1 Thema 1: INCLUSIE

= Voortzetting van EVS Diversiteit 2011 - 2012

8.3.2 Richtsnoer 1: De sportfederatie levert de nodige inspanningen om de

sportclubs te sensibiliseren en te begeleiden zodat de bestaande

drempels bij de sportclubs weggewerkt worden.

8.3.3 Richtsnoer 2: De sportfederatie levert de nodige inspanningen om ervoor te

zorgen dat personen uit bijzondere groepen deelnemen aan de

sport en zich aansluiten bij een sportclub.

Page 125: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III EVS 125

8.4 Uitwerking

8.4.1 Thema 1: INCLUSIE

8.4.1.A Richtsnoer 1: De sportfederatie levert de nodige inspanningen om de

sportclubs te sensibiliseren en te begeleiden zodat de bestaande

drempels bij de sportclubs weggewerkt worden.

Doelstelling

Tegen eind 2016 stellen alle clubs hun werking open voor iedereen.

Indicator: Aantal clubs die het diversiteitscharter ondertekend hebben tegen eind 2016.

Norm: alle clubs.

Acties

Actie 1:

Verderzetting van de werkgroep ‘Diversiteit en inclusie’.

Timing:

De bestaande werkgroep diversiteit wordt behouden.

Jaarlijks: de werkgroep komt samen in functie van de nood, minimum 1x/jaar.

Te verwachten resultaat:

De werkgroep levert gedurende de komende beleidsperiode een actieve inbreng in de

uitwerking en/of bijsturing van de acties onder richtsnoer 1 en 2. Ze fungeert als

klankbordgroep, waarin de sportclubs vertegenwoordigd zijn.

Actie 2:

Verdere verspreiding diversiteitscharter ‘Iedereen beweegt mee. Altijd.’

Timing:

1. Voorjaar 2013:

Roadshow waarop alle S-Sport clubs de kans krijgen om het charter te ondertekenen.

2. Voorjaar 2013:

Het diversiteitscharter wordt opgenomen in de clubmap, op de website.

3. Najaar 2013:

Clubs die het charter nog niet hebben ondertekend, worden persoonlijk aangesproken

om dit alsnog te doen.

Clubs communiceren het charter naar hun leden.

4. 2014 – 2016:

Nieuwe clubs ondertekenen het diversiteitscharter.

Clubs communiceren het charter naar nieuwe leden.

Te verwachten resultaat:

Tegen eind 2016 hebben alle S-Sport clubs het diversiteitscharter ondertekend.

Page 126: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

126 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III EVS

Actie 3:

Praktische tips gericht naar alle clubs om participatiedrempels te verlagen.

De federatie geeft praktische tips aan de sportclubs om hun drempels te verlagen via:

- Clubmap (1x per jaar)

- S-Sport Wereld (4x/jaar)

- Elektronische nieuwsbrief / website (4x/jaar, gelijktijdig met S-Sport Wereld)

- Regionale contactmomenten

- Persoonlijke contacten / persoonlijke begeleiding

Timing: Jaarlijks worden er tips gegeven rond de verschillende thema’s:

1. Januari - maart: Tips rond sportclubcultuur en communicatie

2. April - juni: Tips rond inschrijving

3. Juli - september: Tips rond financiën

4. Oktober - december: Tips rond toegankelijkheid en begeleiding

Te verwachten resultaat:

Aan de hand van de praktische tips zijn clubs in staat om de bestaande drempels in de eigen

sportclub te verlagen.

Actie 4:

Uitwerking en verspreiding van ondersteunende documenten voor de clubs.

Timing:

1. 2013:

Onderzoek naar nuttige documenten voor de sportclubs: o.a. model onthaalbrochure,

activiteitenkalender, checklist bij inschrijving, afbetalingsplan, …

2. 2013 – 2016:

Naar aanleiding van de resultaten eventuele uitwerking van documenten en verspreiding

naar de clubs via de clubmap en andere communicatiekanalen.

Te verwachten resultaat:

Aan de hand van de modeldocumenten zijn clubs in staat om de bestaande drempels in de

eigen sportclub te verlagen.

Actie 5: Communicatie van goede praktijkvoorbeelden naar alle clubs

Timing:

- Vanaf 2014: Goede praktijkvoorbeelden van sportclubs die participatiedrempels

verlagen worden in de kijker gezet en gecommuniceerd naar de andere clubs.

Te verwachten resultaat:

Clubs leren van elkaar:

- Clubs met goede praktijken krijgen de kans om dit naar buiten te brengen en krijgen

hierdoor een vorm van waardering.

- Andere clubs kunnen van deze praktijkvoorbeelden leren om de eigen clubwerking te

verbeteren en/of aan te passen.

Page 127: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III EVS 127

Communicatie

Doelgroep Communicatiekanaal Timing

Leden werkgroep EVS

‘Diversiteit en inclusie’

- Vergaderingen

- Tussentijds via e-mail, telefoon

- Volgens noodzaak

- Continu

Leden RvB / AV - Vergaderingen

- Tussentijds via e-mail, telefoon

- Tweejaarlijks

- Continu

Provinciale medewerkers - Vergaderingen Sportcommissie

- Tussentijds via e-mail, telefoon

- Tweemaandelijks

- Continu

Sportclubs

(bestuursleden en

lesgevers)

- Clubmap

- S-Sport Wereld

- Elektronische nieuwsbrief

- Regionale ontmoetingen

- Persoonlijke begeleiding

- 1x per jaar

- 4x per jaar

- 4x per jaar

- Regionaal bepaald

- Min. 1x/jaar

Leden - S-Sport Wereld

- Elektronische nieuwsbrief

- Clubcontacten

- 4x per jaar

- 4x per jaar

- Bij inschrijving

Samenwerking

S-Sport zal met volgende partners/organisaties samenwerken om bovenstaande acties uit te

voeren:

- VSF: o.a. www.laagdrempeligesportclub.be

- ICES

- Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

- Lesgevers S-Sport

- Bestuursleden S-Sport

- Leden S-Sport

- Mutualiteit

- S-Plus

- Eventuele andere partners die ervaring hebben met het wegwerken van

participatiedrempels in de sport.

Page 128: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

128 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III EVS

8.4.1.B Richtsnoer 2: De sportfederatie levert de nodige inspanningen om ervoor te

zorgen dat personen uit bijzondere groepen deelnemen aan de

sport en zich aansluiten bij een sportclub.

Doelstelling

Tegen eind 2016 heeft elke provincie een pilootclub die zich richt naar

kansengroepen.

Indicator: Aantal pilootclubs per provincie.

Norm: Minimum 1 pilootclub in elke provincie.

Acties

Actie 1:

Verderzetting van de werkgroep ‘Diversiteit en inclusie’.

Timing:

De bestaande werkgroep diversiteit wordt behouden.

De werkgroep komt samen in functie van de nood, minimum 1x/jaar.

Te verwachten resultaat:

De werkgroep levert gedurende de komende beleidsperiode een actieve inbreng in de

uitwerking en/of bijsturing van de acties onder richtsnoer 1 en 2. Ze fungeert als

klankbordgroep, waarin de sportclubs vertegenwoordigd zijn.

Actie 2: Deelname in Stuurgroep de8 ‘Start to sport’

Het project ‘Start to sport’ wil Antwerpse ouderen van andere herkomst aanzetten tot

bewegen en loopt tot 31/12/2014. S-Sport zit in de stuurgroep om nadien samen met de8 vzw

de opgedane expertise en inzichten te benutten om processen van interculturalisering op te

starten binnen de federatie. De stuurgroep kwam al samen in 2012.

Timing:

- 2013 – 2014: Verderzetting aanwezigheid stuurgroep de8

- 2015 – 2016: Opgedane expertise benutten in het begeleiden van pilootclubs.

Te verwachten resultaat:

S-Sport werkt als federatie samen met de integratiesector om:

- Kennis en ervaring op te doen.

- De doelgroep te bereiken en te betrekken.

- Samen sterk te staan.

- Te komen tot een coherente en constructieve aanpak.

Page 129: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III EVS 129

Actie 3: Opstarten en ondersteunen pilootclubs

Timing:

- 2013: Opstart pilootclubs uit kandidaat pilootclubs 2012.

- 2014: Begeleiding pilootclubs

- 2015: Nieuwe oproep pilootclubs ‘om ouderen van andere herkomst aan te zetten tot

bewegen’, naar aanleiding van de resultaten van het proefproject van de8.

- 2016: Begeleiding pilootclubs

Te verwachten resultaat:

Tegen eind 2016 heeft elke provincie een pilootclub die zich richt naar kansengroepen.

De federatie heeft hier in het bijzonder volgende doelgroepen voor ogen:

- Alleenstaande ouderen

- Mensen in armoede of financieel zwakkeren

- Senioren met een etnisch-cultureel diverse achtergrond

Actie 4: Communicatie van goede praktijken van pilootclubs naar alle clubs

Timing:

- Vanaf 2014: Goede praktijken van pilootclubs worden in de kijker gezet en

gecommuniceerd naar de andere clubs.

Te verwachten resultaat:

Clubs leren van elkaar.

- Clubs met goede praktijken krijgen de kans om dit naar buiten te brengen en krijgen

hierdoor een vorm van waardering.

- Andere clubs kunnen van deze praktijkvoorbeelden leren om de eigen clubwerking te

verbeteren en/of aan te passen.

Actie 5: Evaluatie en bijsturing

Timing:

- Jaarlijks: 1x/jaar tussentijdse evaluatie en bijsturing waar nodig

- 2016: eindevaluatie EVS 2013-2016

Te verwachten resultaat:

Door het jaarlijks tussentijds evalueren van ‘Ethisch Verantwoord Sporten’ binnen de

federatie, kunnen er tijdig aanpassingen gedaan worden. Zoals het diversiteitscharter van S-

Sport zegt: “S-Sport Federatie vzw engageert zich om aan positieve ervaringen speciale

aandacht te schenken en minder geslaagde pogingen te evalueren. Een constante evaluatie

van onze werking is noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen.”

Page 130: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

130 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Luik III EVS

Communicatie

Doelgroep Communicatiekanaal Timing

De8 vzw - Vergaderingen stuurgroep

‘Start to sport’

- 4x/jaar

Leden werkgroep EVS

‘Diversiteit en inclusie’

- Vergaderingen

- Tussentijds via e-mail,

telefoon

- Volgens noodzaak

- Continu

Leden RvB / AV - Vergaderingen

- Tussentijds via e-mail,

telefoon

- Tweejaarlijks

- Continu

Provinciale medewerkers - Vergaderingen

Sportcommissie

- Tussentijds via e-mail,

telefoon

- Tweemaandelijks

- Continu

Sportclubs

(bestuursleden en lesgevers)

- Clubmap

- S-Sport Wereld

- Elektronische nieuwsbrief

- Regionale ontmoetingen

- Persoonlijke begeleiding

- 1x per jaar

- 4x per jaar

- 4x per jaar

- Regionaal bepaald

- Min. 1x/jaar

Leden - S-Sport Wereld

- Elektronische nieuwsbrief

- Clubcontacten

- 4x per jaar

- 4x per jaar

- Bij inschrijving

Samenwerking

S-Sport zal met volgende partners/organisaties samenwerken om bovenstaande acties uit te

voeren:

- De8 vzw, Antwerps minderhedencentrum

- VSF

- ICES

- Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

- Lesgevers S-Sport

- Bestuursleden S-Sport

- Leden S-Sport

- Mutualiteit

- S-Plus

- Eventuele andere partners die ervaring hebben met het wegwerken van

participatiedrempels in de sport.

Page 131: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlagen

131

Bijlagen

1. Timing beleidsplan S-Sport 2013 – 2016…………………………………....…132

2. Evaluatiegegevens vorige beleidsperiode…………………...………………….134

3. Stakeholdersanalyse 2007…...…………………………………………….……138

4. Ledenbevraging 2012………………………………………………………...…144

5. SWOT-tabel S-Sport 2012…………………………………………………...…152

6. Tabel beleidsopties – doelstellingen……………….……………………………154

7. Overzicht strategische en operationele doelstellingen……………………….....160

Page 132: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

132 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 1 TIMING BELEIDSPLAN

1. Timing beleidsplan S-Sport 2013 – 2016

FASE ACTIE: WAT? WANNEER/TIMING?

DE START:

PLAN VAN AANPAK

augustus - september 2011

Opmaken van een planning met timing voor

het beleidsplan

Begin augustus 2011

Voorleggen ter goedkeuring september 2011

Toelichting plan van aanpak Raad van Bestuur 28/11/2011

MISSIE EN VISIE

september - november 2011

Herbekijken

+ opmaak voorstel tot aanpassing

september 2011

Toelichting plan van aanpak, bespreking en

goedkeuring missie tijdens de

sportcommissie

10 oktober 2011

Goedkeuring Raad van Bestuur 28 november 2011

20 maart 2012

GEGEVENSVERZAMELING

september 2011 - februari 2012

Opvragen kencijfers vorige jaren september - november 2011

Opmaak digitale enquête september - november 2011

Bespreking eerste versie enquête tijdens de

sportcommissie + eventuele aanpassingen

10 oktober 2011

Verspreiding digitale enquête

(ruime verspreiding)

na de RVB 28/11/2011

Invullen enquêtes december 2011 - januari 2012

Resultaten enquêtes verwerken 2e helft januari 2012

Opmaak SWOT-analyse adhv resultaten

huidige beleidsperiode,

resultaten enquête,

brainstormsessies personeel en

klankbordgroep

januari - maart 2012

8 maart 2012

Definitieve opmaak documenten

gegevensverzameling

15 mei 2012

BELEIDSUITDAGINGEN

april 2012

Opstellen beleidsuitdagingen

(vanuit de SWOT worden er beslissingen

genomen mbt investeren, beslissen,

verdedigen, schade beheersen)

april 2012

16 april 2012:

Begeleidingssessie VSF

Voorleggen beleidsuitdagingen aan

klankbordgroep Bespreken aanpassingen / verbeteringen /

suggesties

14 juni 2012

Page 133: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 1 TIMING BELEIDSPLAN

133

FASE ACTIE: WAT? WANNEER/TIMING?

BELEIDSOPTIES

mei 2012

Opstellen beleidsopties per beleidsuitdaging Kadertweedaagse personeel

21 en 22 mei 2012

Voorleggen beleidsopties aan

klankbordgroep Bespreken aanpassingen / verbeteringen /

suggesties

14 juni 2012

DOELSTELLINGEN

februari - half mei 2012

AD: algemene doelstellingen

OD: operationele doelstellingen

Jaaractieplan

Personeelsplan

Middelenbeleid

mei – begin juni 2012

11 mei 2012:

Begeleidingssessie VSF

Ronde van de provincies Half april- half mei 2012

Eerste versie

Half mei - juni 2012

Afwerken eerste versie beleidsplan:

de bekomen doelstellingen worden getest

op hun haalbaarheid, wenselijkheid en

binding met de missie + opmaken van

meetbare indicatoren per doelstelling

Half mei -juni 2012

19 juni 2012:

Begeleidingssessie VSF

AFRONDING

juni - augustus 2012

Opmaak definitief beleidsplan na feedback

klankbordgroep

juni - juli 2012

Goedkeuring RVB / AV 23 augustus 2012

Binnenbrengen BLOSO Tegen 1 september 2012

DOELGROEP FEEDBACKMOMENTEN EN TIMING

RVB / AV - 28 november 2011

- 20 maart 2012

- 23 augustus 2012

Personeel S-Sport - Sportcommissievergaderingen

- Kadertweedaagse op 21 en 22 mei 2012

- Ronde van de provincies: half april – half mei

Klankbordgroep:

vrijwilligers, personeel, RVB en AV

- 08/03/2012

- 14/06/2012

Page 134: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

134 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 2 EVALUATIE 2009 - 2012

2. Evaluatiegegevens vorige beleidsperiode – kengetallen 2011

BO 1 SD 1

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

43 0 19 13 21 7 23

6083 3500 4816 3700 4347 4100 4636

1594 / 1352 / 1395 / 1612

849 / 635 / 491 / 512

1541 / 1135 / 1184 / 1328

754 / 393 / 594 / 534

1345 / 1301 / 683 / 650

200 374 200 414

200 150

200 497

BO 1 SD 2

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

1112 1025 1286 1150 1713 1275 1887

528 300 563 325 631 350 639

193 250 227 275 485 300 698

103 125 186 150 168 175 134

240 325 295 350 411 375 384

48 25 15 50 18 75 32

BO 1 SD 3

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

ja neen ja ja

nulmeting 33% 38% 29%

OVERZICHT WERKING S-SPORT / KENGETALLEN BASISOPDRACHT 1

Kwaliteitscriteria opgenomen in het kwaliteitshandboek

Aantal evenementen dat aan de criteria voldoet

Tegen 2012 bereikt S-Sport jaarlijks 4500 deelnemers door de organisatie van recreatieve activiteiten op

provinciaal niveau, waaronder de organisatie van minimum 5 grote provinciale evenementen (min 200

deelnemers per evenement)

Aantal deelnemers op grote provinciale activiteit in Vlaams-Brabant

Aantal deelnemers op grote provinciale activiteit in Oost-Vlaanderen

Aantal deelnemers op grote provinciale activiteit in Antwerpen

Tegen 2012 bereikt S-Sport jaarlijks 1400 deelnemers door de organisatie van recreatieve competities op

provinciaal niveau.

Beleidsindicator

Aantal deelnemers provinciale recreatieve competities

Aantal deelnemers recreatie Limburg

Aantal deelnemers competities West-Vlaanderen

Beleidsindicator

Aantal regionale/provinciale activiteiten met minder dan 30 deelnemers

Aantal deelnemers op provinciale activiteiten

Aantal deelnemers recreatie West-Vlaanderen

Aantal deelnemers recreatie Oost-Vlaanderen

Aantal deelnemers recreatie Antwerpen

Aantal deelnemers recreatie Vlaams-Brabant

Beleidsindicator

Aantal deelnemers op grote provinciale activiteit in West-Vlaanderen

Aantal deelnemers op grote provinciale activiteit in Limburg

Tegen 2012 is het aantal georganiseerde grote provinciale en nationale evenementen dat voldoet aan de

vooropgestelde kwaliteitscriteria, opgenomen in het kwaliteitshandboek, gestegen met 10% .

Aantal deelnemers competities Antwerpen

Aantal deelnemers competities Vlaams-Brabant

Aantal deelnemers competities Limburg

Aantal deelnemers competities Oost-Vlaanderen

Page 135: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 2 EVALUATIE 2009 - 2012

135

BO 2 SD 4

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

22% 24,50% 21,80% 24,50% 21,50% 24,00% 21,50%

BO 2 SD 5

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

18 geen doel 18 geen doel 18 geen doel 12

1 2 1 2 1 2

1 6 1 6 1 1

1 6 1 6 1 5

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

242 geen doel 293 geen doel 252 geen doel 191

13 10 15 10 14 15 16

onbekend 60% onbekend 65% 80% 70% 71%

2 geen doel geen doel 2 geen doel 2

1 geen doel 0 geen doel 0

1 geen doel 0 geen doel 0

1 geen doel 0 geen doel 0

1 geen doel 2 geen doel 2

1 geen doel 0 geen doel 0

2 geen doel geen doel 24 geen doel 0

13 10 10 12 15 13,5

onbekend 60% 65% onbekend 70% onbekend

BO 2 SD 6

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

16u 6u 6u 6u 22u + 14u 6u 21u + 6u

12u 6u 9u 6u 21u 6u 15u

32u geen doel 0 geen doel 0 geen doel 0

BO 2 SD 7

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

6 geen doel 14 geen doel 17 geen doel 13

102 210 287 255 380 90 335

17 15 20 15 22 15 25

onbekend 80% onbekend 80% 90% 80% 74%

Gemiddelde tevredenheid van de deelnemers sporttechnisch

Tegen 2012 organiseert S-Sport voor elke provincie eigen sporttechnische en bestuurlijke opleidingen voor

bestuursleden en lesgevers van de aangesloten sportclubs, alsook voor externen, waarbij min 15 deelnemers per

opleiding bereikt worden, waarvan 80% tevreden tot heel tevreden is.

Beleidsindicator

Gemiddeld aantal deelnemers sporttechnische opleidingen

Aantal aangeboden sporttechnische opleidingen

Aantal sporttechnische opleidingen West-Vlaanderen

Aantal sporttechnische opleidingen Oost-Vlaanderen

Gemiddeld aantal deelnemers per aangeboden opleiding

Gemiddelde tevredenheid van de deelnemers

Aantal aangeboden bestuurlijke opleidingen

Gemiddeld aantal deelnemers bestuurlijke opleidingen

Gemiddelde tevredenheid van de deelnemers bestuurlijk

Opleiding administratief coördinator (erkende uren)

Opleiding Raad van Bestuur

Tijdens de volledige beleidsperionde behoudt S-Sport de goede contacten met de rust- en verzorgingssector en

dienstencentra door middel van een blijvend opleidingsaanbod, waarbij min 15 deelnemers per opleiding bereikt

worden, waarvan 80% tevreden tot heel tevreden is.

Beleidsindicator

Aantal aangeboden opleidingen

Totaal aantal deelnemers aangeboden opleidingen

Aantal bestuurlijke opleidingen West-Vlaanderen

Aantal bestuurlijke opleidingen Oost-Vlaanderen

Aantal bestuurlijke opleidingen Antwerpen

Aantal bestuurlijke opleidingen Vlaams-Brabant

Het sporttechnische en administratief personeel en de Raad van Bestuur verwerft de nodige kennis met betrekking

tot zijn/haar functie dmv ervaring en het volgen van opleidingen om de S-Sport werking te professionaliseren.

Beleidsindicator

Opleiding sporttechnisch coördinator (erkende uren)

geïn

teg

reerd

in

co

nta

ctm

om

en

ten

OVERZICHT WERKING S-SPORT / KENGETALLEN BASISOPDRACHT 2

Aantal bestuurlijke opleidingen Limburg

Totaal aantal deelnemers bestuurlijke opleidingen

Aantal sporttechnische opleidingen Antwerpen

Aantal sporttechnische opleidingen Vlaams-Brabant

Aantal sporttechnische opleidingen Limburg

Totaal aantal deelnemers sporttechnische opleidingen

Tegen het einde van de beleidsperiode stijgt het aantal gediplomeerde lesgevers met 10% .

Beleidsindicator

% gediplomeerde lesgevers

Page 136: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

136 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 2 EVALUATIE 2009 - 2012

BO 3 SD 8

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

6506 6875 6757 7250 7780 7625 8680

1803 1875 1953 1950 2058 2025 2127

1324 1410 1268 1500 1556 1590 1620

1983 2070 2081 2160 2258 2250 2457

486 545 466 605 584 665 521

910 970 989 1030 1324 1090 1955

BO 3 SD 9

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

152 157 159 162 176 168 182

44 45 44 46 46 47 44

38 39 42 40 50 41 59

41 42 41 43 45 44 44

17 18 17 19 18 20 18

12 13 15 14 17 15 17

BO 3 SD 10

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

/ / / / ja neen

onbekend 44 14 46 46 44 26

onbekend 42 34 50 42 59 59

onbekend 41 37 45 31 44 33

onbekend 17 14 18 11 18 13

onbekend 15 12 17 12 17 11

37% 40% 29,6% 34% 30,1% 42% 31,3%

geen doel 55 geen doel 43 geen doel 39

geen doel onbekend geen doel onbekend geen doel onbekend

geen doel onbekend geen doel onbekend geen doel onbekend

Aantal sportclubs bezocht in Limburg

Aantal sportclubs bezocht in West-Vlaanderen

Aantal sportclubs bezocht in Oost-Vlaanderen

OVERZICHT WERKING S-SPORT / KENGETALLEN BASISOPDRACHT 3

Aantal sportclubs in Oost-Vlaanderen

Aantal sportclubs in West-Vlaanderen

Beleidsindicator

Gemiddeld aantal clubs op deze contactmomenten

%clubs in de gemeentelijke sportraad

Totaal aantal contactmomenten

Totaal aantal aanwezige clubs

Beleidsindicator

Bestaande sportbonus gekoppeld aan stimulerende incentives

Aantal sportclubs bezocht in Antwerpen

Aantal sportclubs bezocht in Vlaams-Brabant

Aantal sportclubs in Antwerpen

Aantal sportclubs in Vlaams-Brabant

Aantal sportclubs in Limburg

Jaarlijks biedt S-Sport zijn aangesloten sportclubs een begeleiding/ondersteuning op maat zodat de lokale clubs

tegen het einde van de beleidsperiode hun leden een kwaliteitsvoller beweeg- en sportaanbod kunnen bieden,

aangepast aan de specifieke noden van de doelgroep.

Aantal sportclubs

Tegen 2012 heeft S-Sport een ledenaantal van minimum 8000 leden bereikt (een stijging van 1500 leden op 4 jaar;

375 /jaar)

Beleidsindicator

Aantal leden in Limburg

Tegen het einde van de beleidsperiode heeft S-Sport een aangroei van 20 nieuwe sportclubs.

Totaal aantal leden

Aantal leden in West-Vlaanderen

Aantal leden in Oost-Vlaanderen

Aantal leden in Antwerpen

Aantal leden in Vlaams-Brabant

BO 4 SD 11

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

BO 4 SD 12

0-meting

2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

opmaak

neen, wel

brainstorm opmaak OK

onbekend geen doel 1339 >1339 1449 1430 1430

onbekend geen doel 25831 >25831 24091 27555 23398

Vertegenwoordiging Commissie sport en bewegen,

Vlaamse Ouderenraad

Vertegenwoordiging in de Vlaamse Sportraad

Tegen december 2012 vergroot S-Sport de interne communicatie tussen haar geledingen (hoofdzetel, provinciale

en regionale secretariaten, Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, personeelsleden, clubs en leden) en de

externe communicatie en promotie.

Beleidsindicator

Opmaak communicatie- en promotieplan

OVERZICHT WERKING S-SPORT / KENGETALLEN BASISOPDRACHT 4

Naambekendheid van S-Sport: totaal aantal bezoekers site

Naambekendheid van S-Sport: emailadressen nieuwsbrief

Vertegenwoordiging opleidingsforum VTS

S-Sport doet gedurende de volledige beleidsperiode aan belangenbehartiging (o.a. door de vertegenwoordiging in

diverse beleidsorganen- en commissies in het sportlandschap)

Beleidsindicator

Page 137: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 2 EVALUATIE 2009 - 2012

137

BO 5 SD 13

0-meting 2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

1614 1200 2799 1300 1380 1400 2683

BO 5 SD 14

0-meting 2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

251 excl SG 500 575 600 500 700 612

BO 5 SD 15

0-meting 2008

Beoogd

2009

Bereikt

2009

Beoogd

2010

Bereikt

2010

Beoogd

2011

Bereikt

2011

18 19 19 >19 33 >33 26

1

Vaardig

de fiets

op /

Vaardig

de fiets

op 1

Fietsvaar

digheids

pakket

Aantal deelnemers recreatieve activiteiten op Vlaams niveau

OVERZICHT WERKING S-SPORT / KENGETALLEN BASISOPDRACHT 5

Sportpromotionele actie: tweejaarlijks

Tegen 2012 bereikt S-Sport jaarlijks 800 deelnemers door de organisatie van recreatieve competities op

Vlaams niveau (inclusief de Senior Games; enkel S-Sport leden op competities georganiseerd door S-

Sport).

Beleidsindicator

Aantal deelnemers competities op Vlaams niveau

Tegen 2012 zorgt S-Sport voor een verhoogde actieve promotie en een vernieuwend aanbod met een

stijging van het aantal leden tot gevolg.

Beleidsindicator

Vertegenwoordiging op seniorenbeurzen

Tegen 2012 bereikt S-Sport jaarlijks 1500 deelnemers door de organisatie van recreatieve activiteiten op

Vlaams niveau (uitgezonderd de Senior Games).

Beleidsindicator

Page 138: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

138 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 3 STAKEHOLDERSANALYSE 2007

3. Stakeholdersanalyse 2007

a. Identificeren en classificeren van de stakeholders

Voor het inventariseren van de stakeholders werd beroep gedaan op een classificatiemodel

waarbij de stakeholders worden weergegeven volgens de organisatiestructuur. Er werd bewust

gekozen om de stakeholders niet in te delen volgens de basisopdrachten omdat deze vaak door

elkaar lopen en de verschillende stakeholders onder verschillende basisopdrachten geplaatst

kunnen worden.

De stakeholders werden eerst ingedeeld in twee groepen: interne en externe stakeholders.

Vervolgens werd er binnen deze groepen nog een verdere onderverdeling gemaakt om een

duidelijk en gestructureerd overzicht te krijgen van de stakeholders van S-Sport.

Interne stakeholders:

1. Klanten / gebruikers - S-Sport clubs

- S-Sport lesgevers (vrijwilligers)

- S-Sport actieve leden

2. Raad Van Bestuur en Algemene vergadering - Leden raad van bestuur

- Leden algemene vergadering

3. Personeel

Externe stakeholders:

1. Opdrachtgevers / subsidiërende instanties - NVSM (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten)

- BLOSO (Vlaamse overheid)

- P&V (Verzekeringen)

2.Ondersteuningsstructuren / koepels - VSF (Vlaamse Sport Federatie)

- VTS (Vlaamse TrainersSchool)

- Sociare (Werkgeversfederatie)

- De Verenigde Verenigingen

- Ouderen OverlegKomitee (OOK) - Vlaamse OuderenRaad

Page 139: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 3 STAKEHOLDERSANALYSE 2007 139

3. Partners / netwerken - Aanverwante vzw’s Socialistische Mutualiteiten

o VIVA-SVV

o VFG

o MJA/Fx

o S-Reizen

o S-Relax

o Recreas

- Nationale + Provinciale secretariaten S-Plus

- FROS

- ATB De Natuurvrienden

- SP.A

- Seniorennet

- ABVV-senioren Linx+

- Lokale dienstencentra

o Dienstencentrum De Zonnebloem

o Dienstencentrum De Zonnewijzer

o Dienstencentrum De Smis

o Dienstencentrum De Kollebloem

o Dienstencentrum Ten Hove

- Koepels rusthuizen

o Ferubel

o FOSS

o VVFG

o VVI

4. Leveranciers - Van In – Concentra (drukwerken, tijdschrift)

- De Vuyst (drukwerken)

- Van Bavel (gadgets)

- Proprint (lidkaarten)

5. Universiteiten, hogescholen en scholen - Universiteit Gent

- VUB

- KUL

- In mindere mate: Arteveldeschool, Hogeschool Gent, Parnas Dilbeek en andere hogescholen

6. De maatschappij, diverse organisaties en diensten - ESO (European Senior Organisation)

- AGE (Europees platform seniorenorganisaties)

Page 140: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

140 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 3 STAKEHOLDERSANALYSE 2007

b. Prioriteitenmatrix van de externe stakeholders

Na het in kaart brengen van de diverse stakeholders, is het belangrijk om in te schatten welke

de belangrijkste stakeholders zijn en waar dus de meeste aandacht aan moet worden besteed.

We hebben ervoor gekozen om ons te beperken tot een bevraging en analyse van de externe

stakeholders. Aangezien de interne stakeholders al in het verleden bevraagd werden.

Voor de bevraging van de externe stakeholders werd gebruik gemaakt van het model van

Mitchell, Agle & Wood. Dit model classificeert de stakeholders volgens macht, legitimiteit,

urgentie en salience die ze ten opzichte van de organisatie bezitten:

- Macht:

De macht van de stakeholder om de organisatie te beïnvloeden.

- Legitimiteit:

Legitimiteit van de relatie en acties van de stakeholder met de organisatie in termen van

wenselijkheid, juistheid, gepastheid.

- Urgentie of dringendheid:

Dringendheid van de eisen die aan de organisatie worden gesteld door de stakeholder in

termen van cruciaalheid en tijdgevoeligheid voor de stakeholder.

- Salience of prominentie:

De mate waarin een stakeholder in staat is om de belangstelling van de organisatie op te

wekken.

De vragenlijsten van Mitchell, Agle & Wood werden ingevuld voor alle externe stakeholders.

De scores werden berekend door eerst in SPSS vragen 7, 10,12 en 14 van de vragenlijst te

hercoderen, aangezien het hier om negatieve vragen gaat en deze dus voor een vertekening

konden zorgen; vervolgens werden alle scores per stakeholder opgeteld voor de peilers macht,

legitimiteit, urgentie en salience, zodat we kunnen zien welke stakeholder op welke dimensie

het hoogst scoort. Tenslotte worden de totaalscores berekend door deze afzonderlijke scores

per stakeholder bij elkaar op te tellen zodat men een rangschikking verkrijgt van de meest

belangrijke stakeholder naar de minst belangrijke stakeholder.

Een overzicht is terug te vinden op de volgende pagina.

Page 141: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 3 STAKEHOLDERSANALYSE 2007 141

c. Selectie van de stakeholders

Aan de hand van de prioriteitenmatrix werd beslist om geen stakeholders te bevragen met een

totaalscore lager dan 60. Zo werden de stakeholders nummer 1 tot 20 in de rangschikking

bevraagd, namelijk:

1. Opdrachtgevers / Subsidiërende instanties - NVSM

- BLOSO

- P&V

2.Ondersteuningsstructuren / koepels - VSF

- VTS

- Sociare

- De Verenigde Verenigingen

- OOK- Vlaamse OuderenRaad

3. Partners / netwerken - Aanverwante vzw’s Socialistische Mutualiteiten

- Provinciale secretariaten S-Plus

- FROS

- ATB De Natuurvrienden

- SP.A

- Seniorennet

- ABVV-senioren Linx+

- Lokale dienstencentra

- Koepels rusthuizen

d. Selectie van de bevragingsmethode

Aangezien de groep stakeholders niet te groot is en we nood hebben aan concrete antwoorden

over de sterkten en zwakten en de behoeften van de stakeholders opteren we voor de

benadering van Aelbrechts voor de stakeholdersconsultatie. We stelden een open vragenlijst

op en stuurden deze op naar de geselecteerde stakeholders, samen met een brief waarin

vermeld werd wat het doel van de enquête precies is en wanneer we de vragenlijst terug

verwachtten. Om de respons te verhogen werd ook een voorgefrankeerde envelop

meegestuurd.

Page 142: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

142 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 3 STAKEHOLDERSANALYSE 2007

Page 143: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 3 STAKEHOLDERSANALYSE 2007 143

e. Opgestelde vragenlijst

Volgende vragen werden gesteld aan de stakeholders:

1. Wat verwacht uw organisatie van S-Sport en beantwoordt S-Sport aan deze verwachting?

2. Wat moet S-Sport meer doen en waarom?

3. Wat dient S-Sport af te bouwen en waarom?

4. Waarom is uw organisatie wel/niet tevreden met de S-Sportwerking?

5. Krijgt u voldoende informatie over de werking van S-Sport? Zo niet, hoe kan de

informatieverspreiding verbeterd worden?

6. Wat zijn volgens uw organisatie de huidige sterke punten van S-Sport en waarom?

7. Wat zijn volgens uw organisatie de huidige zwakke punten van S-Sport en waarom?

8. Wat zijn uw suggesties om deze punten te verbeteren?

9. Welke kansen zie je in de omgeving die de organisatie positief kunnen beïnvloeden?

10. Welke bedreigingen zie je in de omgeving die de organisatie negatief kunnen

beïnvloeden?

11. Andere bedenkingen en suggesties

f. Respons en verwerking van de vragenlijsten

Respons

In totaal kregen we 19 ingevulde vragenlijsten terug van de 57 die we hadden opgestuurd. De

respons was vrij behoorlijk; de voor de federatie meest belangrijke stakeholders gaven

antwoord.

Verwerking van de teruggekregen vragenlijsten

Per vraag werden de antwoorden van de stakeholders samengevat en uiteindelijk verwerkt in

een SWOT-analyse

Literatuur Mitchell, R.K., B.R. Agle & D.J. Wood (1997). Toward a theory of stakeholder identification and

salience: defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review, Vol.

22, No. 4, pp. 853-886.

Page 144: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

144 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 4 LEDENBEVRAGING 2012

4. Ledenbevraging 2012

a. Plan van aanpak

TIMING WAT

September - oktober Opmaak bevraging

21 oktober Bespreking bevraging tijdens sportcommissie

November Bevraging afronden dwz:

Opmaak in Questionpro voor digitale versie

Opmaak van versie op papier

November

(laatste week)

Testen van digitale bevraging en eventueel verbeteren

November Goedkeuring op RvB 28/11/2011

December Verspreiding van de digitale versie via:

Elektronische nieuwsbrief S-Sport

Elektronische nieuwsbrief S-Sport Brabant

Website S-Sport

Aparte mailing naar e-mailadressen SCT

Januari Verspreiding van de digitale versie via:

Elektronische nieuwsbrief S-Plus

Website S-Plus

Verspreiding van de versie op papier via:

S-Sport Wereld (binnenkatern Kras)

2e helft januari Verwerking antwoorden

Page 145: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 4 LEDENBEVRAGING 2012 145

b. Vragenlijst

1. Ben je lid van S-Sport? o Ja.

Ga rechtstreeks naar vraag 3.

o Neen. Waarom ben je geen lid?

o Ik ken S-Sport niet.

o Er is geen aanbod in de buurt.

o Ik ben te jong/oud.

o Mijn gezondheid laat het niet toe om deel te nemen aan de activiteiten.

o Ik heb geen interesse om te sporten en te bewegen.

o Andere:..................................................................

o Niet meer. Waarom heb je je lidmaatschap stopgezet?

o Wegens gezondheidsredenen.

o Het aanbod spreekt me niet aan.

o Wegens het afhaken van vrienden.

o Ik heb geen tijd meer.

o De activiteiten gaan door op dagen/uren die niet passen.

o De activiteiten gaan te ver van de woonplaats door.

o Het is te duur.

o Ik heb andere interesses/hobby’s.

o Andere:……………………………………………

2. Ben je lid van S-Plus, de seniorenvereniging van de Socialistische Mutualiteiten? o Ja

o Neen

Ga na vraag 2 rechtstreeks naar vraag 14.

3. Waarom ben je aangesloten bij S-Sport?

(Duid aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden zijn mogelijk.) o Het aanbod spreekt me aan.

o Omwille van de sociale contacten.

o Blijven bewegen is goed voor mijn gezondheid

o Om goedkoper deel te kunnen nemen aan een bepaald evenement.

Welk? …………………………………………

o Andere:………………………………………..

4. Hoe heb je S-Sport leren kennen?

(Duid aan wat van toepassing is, opgelet slechts 1 antwoord mogelijk.) o Via internet

o Via de Socialistische Mutualiteiten (De Voorzorg / Bond Moyson / FSMB)

o Via de seniorenvereniging S-Plus

o Via familie, vrienden, …

o Via mijn beroep

o Andere: ……………………………………………

5. Op welke manier bent u verbonden met S-Sport?

(Duid aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden zijn mogelijk.) o Lid

o Vrijwilliger

o Lesgever

o Bestuurslid

o Betrokken organisatie / socio-cultureel middenveld

o Andere:……………………………………………..

Page 146: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

146 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 4 LEDENBEVRAGING 2012

6. Duid aan hoe belangrijk je volgende taken vindt voor S-Sport vzw?

Totaal

onbelangrijk

Eerder

onbelangrijk

Belangrijk Zeer

belangrijk

Uitbreiden lokale werking / clubs Ondersteunen lokale werking / clubs Regionale/provinciale activiteiten Regionale/provinciale tornooien Sportieve binnenlandse vakanties Sportieve buitenlandse vakanties Sporttechnische opleidingen organiseren Bestuurlijke opleidingen organiseren Vernieuwende projecten lanceren.

Indien (zeer) belangrijk,

Suggesties?.....................................................

Belangenbehartiging van ouderen mbt sport en

bewegen

Promotie van sport en beweging voor 50+ Publiceren eigen tijdschrift voor leden Werken rond diversiteit in de S-Sportclub Andere: ………………….

7. Zet in volgorde van belangrijkheid naar welke doelgroepen S-Sport extra inspanningen

moet leveren. (1 = belangrijkste; 6= minst belangrijkste) o Allochtone senioren

o Senioren met een handicap

o Holebi-senioren

o Laaggeschoolde senioren

o Kansarme senioren

o Andere doelgroepen:………………………………

8. In welke mate vind je het belangrijk dat S-Sport op deze doelgroepen inspeelt? o Totaal onbelangrijk

o Eerder onbelangrijk

o Belangrijk

o Zeer belangrijk

Page 147: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 4 LEDENBEVRAGING 2012 147

9. Duid aan welke de sterke en minder sterke punten van S-Sport vzw zijn?

Zeer sterk Sterk Minder

sterk

Zwak Geen

Mening

Uitbreiden lokale werking / clubs Ondersteunen lokale werking / clubs Regionale/provinciale activiteiten Regionale/provinciale tornooien Sportieve binnenlandse vakanties Sportieve buitenlandse vakanties Sporttechnische opleidingen organiseren Bestuurlijke opleidingen organiseren Vernieuwende projecten lanceren.

Indien (zeer) belangrijk,

Suggesties?.....................................................

Belangenbehartiging van ouderen mbt sport en

bewegen

Promotie van sport en beweging voor 50+ Publiceren eigen tijdschrift voor leden Werken rond diversiteit in de S-Sportclub Andere: ………………….

10. Wanneer dient volgens jou een sport- en beweegaanbod voor 50+ plaats te vinden?

(Duid aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden zijn mogelijk.) o Voormiddag

o Namiddag

o ’s Avonds

o Weekdagen

o Weekend

o Tijdens de schoolvakanties

o Buiten de schoolvakanties

11. Het activiteitenaanbod van S-Sport vzw… o Ken ik niet

o Is te beperkt

o Is voldoende

o Is te ruim

12. Wat is volgens jou de beste manier om op de hoogte gehouden te worden van onze

activiteiten?

(Duid aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden zijn mogelijk.) o S-Sport Wereld

(4 binnenpagina’s in het tijdschrift Kras, ledentijdschrift van S-Plus vzw)

o www.s-sport.be

o S-Sport elektronische nieuwsbrief

o Facebook

o Folder

o Brief

o Regionaal secretariaat

o Lokaal clubbestuur

o Lesgever

o Via de seniorenvereniging S-Plus

o Andere:……………………………

13. Heb je nog andere bemerkingen en/of suggesties om de werking van S-Sport te

verbeteren?

Page 148: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

148 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 4 LEDENBEVRAGING 2012

14. Ik ben een o Man

o Vrouw

15. Mijn geboortejaar is: ….

16. Ik ben afkomstig uit: o Antwerpen

o Oost-Vlaanderen

o West-Vlaanderen

o Limburg

o Vlaams-Brabant

o Andere: ………………….

17. Wens je de elektronische nieuwsbrief van S-Sport te ontvangen? o Ja, mijn e-mailadres is ……………………………………..

o Neen

o Ik ben al geabonneerd.

c. Resultaten ledenbevraging

1) Wie heeft de enquête ingevuld?

918 personen zijn begonnen aan de enquête en 527 personen hebben deze volledig

ingevuld.

Deze zijn vooral afkomstig uit Oost-Vlaanderen (209), Antwerpen (116), Limburg (108);

West-Vlaanderen (94). Vlaams-Brabant heeft met 14 respondenten een heel lage respons.

Leeftijd van 57-71 jaar heeft de enquête vooral ingevuld:

51 jaar: 31

52 – 56 jaar: 40

57 – 61 jaar: 99

62 – 66 jaar: 165

67 – 71 jaar: 105

72 – 76 jaar: 46

77 – 84 jaar: 21

89% van de respondenten is lid dus de opzet om een ledenbevraging te doen is geslaagd.

2) Waarom geen lid?

Van de 51 respondenten die geen lid zijn, kent de meerderheid S-Sport niet (45%). Te

jong/te oud (20%) en geen aanbod in de buurt (16%) zijn de voornaamste andere redenen.

3) Waarom lidmaatschap stopgezet?

Maar 17 respondenten. Voor 4 personen gaat de activiteit te ver van de woonplaats door.

4) Ben je lid van S-Plus?

71% van de niet-leden is ook geen lid van S-Plus.

Page 149: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 4 LEDENBEVRAGING 2012 149

Analyse van respons van de leden

1) Ben je lid?

481 respondenten zijn lid (=89%)

2) Waarom ben je aangesloten bij S-Sport?

Blijven bewegen voor de gezondheid en voor de sociale contacten zijn de belangrijkste

redenen (40% en 32%)

Het aanbod met 17% scoort ook goed.

3) Hoe heb je S-Sport leren kennen?

Via S-Plus is het belangrijkste kanaal (50%), gevolgd door de Mutualiteit (27%)

Via familie, vrienden, … (13%)

4) Op welke manier bent u verbonden met S-Sport?

Vooral gewone leden hebben de enquête ingevuld (50%), gevolgd door bestuursleden

(22%) en andere vrijwilligers (12%)

Conclusies:

Gezondheid en het sociale contact in de club gebruiken in de promo om mensen te overtuigen

zich aan te sluiten bij S-Sport.

S-Plus en de Mutualiteit zijn belangrijke kanalen om S-Sport te leren kennen. Ook mond-aan

mond reclame is belangrijk. Ism S-Plus en de Mutualiteit bekijken hoe Sport nog meer kan

gepromoot worden?

Page 150: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

150 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 4 LEDENBEVRAGING 2012

5) De belangrijkste taken van S-Sport volgens de respondenten

Tot.

onbelangr.

Eerder

onbel.

Belangrijk Zeer bel.

Uitbreiden lokale werking/clubs 2,89% 6,50% 61,91% 28,70%

Ondersteunen lokale werking/clubs 2,53% 5,78% 57,22% 34,48%

Regionale/provinciale activiteiten 3,25% 15,70% 64,80% 16,25%

Regionale/provinciale tornooien 8,84% 29,96% 50,18% 11,01%

Sportieve binnenlandse vakanties 4,51% 30,32% 52,71% 12,45%

Sportieve buitenlandse vakanties 9,03% 42,60% 39,71% 8,66%

Sporttechnische opleidingen

organiseren

5,05% 31,77% 50,18% 13%

Bestuurlijke opleidingen

organiseren

4,40% 23,99% 57,33% 14,29%

Vernieuwende projecten lanceren 2,38% 11,72% 61,17% 24,73%

Belangenbehartiging van ouderen

mbt sport en bewegen

1,65% 5,86% 55,68% 36,81%

Promotie van sport en beweging

voor 50+

1,65% 1,28% 48,9% 48,17%

Publiceren eigen tijdschrift voor

leden

4,03% 18,68% 55,49% 21,79%

Werken rond diversiteit in de S-

Sportclub

2,93% 15,02% 65,57% 16,48%

6) Sterkten en zwaktes volgens de respondenten:

Zwak. Minder

sterk

Sterk Zeer

sterk

Geen

Mening

Uitbreiden lokale werking/clubs 4,40% 23,81% 43,22% 11,54% 17,03%

Ondersteunen lokale

werking/clubs

4,21% 21,25% 43,77% 17,95% 12,82%

Regionale/provinciale

activiteiten

2,75% 18,35% 50,55% 12,82% 15,57%

Regionale/provinciale tornooien 2,93% 22,89% 42,49% 13% 18,68%

Sportieve binnenlandse

vakanties

3,66% 23,26% 40,66% 9,34% 23,08%

Sportieve buitenlandse vakanties 5,86% 26,74% 35,35% 6,04% 26,01%

Sporttechnische opleidingen

organiseren

4,40% 24,73% 36,81% 10,07% 23,99%

Bestuurlijke opleidingen

organiseren

2,41% 25,19% 39,07% 7,59% 25,74%

Vernieuwende projecten

lanceren

4,07% 22,78% 40,93% 13,15% 19,07%

Belangenbehartiging van

ouderen mbt sport en bewegen

2,78% 14,63% 48,89% 20,37% 13,33%

Promotie van sport en beweging

voor 50+

3,15% 13,70% 48,89% 25,19% 9,07%

Publiceren eigen tijdschrift voor

leden

1,85% 18,89% 45,37% 13,52% 20,37%

Werken rond diversiteit in de S-

Sportclub

3,33% 24,63% 43,15% 9,07% 19,81%

Page 151: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 4 LEDENBEVRAGING 2012 151

7) Zet in volgorde van belangrijkheid de doelgroep waar S-Sport extra inspanningen moet

voor leveren

Kansarme senioren (40%)

Senioren met een handicap (29%)

Laaggeschoolde senioren (20%)

90% van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat S-Sport op deze

doelgroep inspeelt.

Via de opmerkingen valt op dat ook alleenstaande senioren een belangrijke doelgroep

zijn.

8) Wanneer dient het aanbod plaats te vinden?

Buiten de schoolvakanties, op weekdagen in de namiddag.

9) Het activiteitenaanbod van S-Sport

Voor de meesten is dit voldoende (73%)

Voor sommigen is dit te beperkt (17%)

10) Wat is de beste manier om op de hoogte gehouden te worden?

Via S-Plus (19%)

Via de elektronische nieuwsbrief (17%)

Via de S-Sport Wereld (14%)

Via de website (12%)

Via folders (11%)

Via lokaal bestuur van de clubs (10%)

Via brief (7%)

Via het regionaal secretariaat (5%)

Via de lesgever (3%)

Via Facebook (2%)

Conclusies:

Zich richten naar specifieke doelgroepen is een belangrijke taak voor S-Sport. In eerste

instantie kansarme en alleenstaande senioren. Maar ook senioren met een handicap en

laaggeschoolde senioren.

Het tijdstip van het aanbod dient niet veranderd te worden. Momenteel wordt het clubaanbod

ook al vooral overdag en buiten de schoolvakanties georganiseerd.

Het aanbod is voor de meesten voldoende, toch kan dit blijkbaar op sommige plaatsen wat

uitgebreider.

S-Plus, de elektronische nieuwsbrief, de S-Sport Wereld en de website zijn de belangrijkste

kanalen om de leden op de hoogte te brengen van activiteiten. Op de voet gevolgd door

folders en het lokale bestuur van de club.

Facebook scoort laag maar misschien is dit ook omdat S-Sport momenteel nog niet op

Facebook zit?

Page 152: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

152 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 5 SWOT-TABEL

5. SWOT-tabel S-Sport 2012

Onderstaande SWOT-tabel is het resultaat van een bevraging van personeel en leden van de

klankbordgroep. Er werden 4 open vragen gesteld met betrekking tot sterktes, zwaktes,

kansen en bedreigingen.

INTERN EXTERN

STERKTES KANSEN

1. Laagste lidgeld in de sector.

2. Laagdrempelige projecten / activiteiten,

inspanningen naar sedentaire senioren.

3. Ruim en gevarieerd aanbod voor

- actieve en minder actieve senioren.

- zowel vijftiger als tachtiger.

4. Innoverend, vernieuwend aanbod: S-Sport speelt

waar mogelijk in op nieuwe trends.

5. Hoge toegankelijkheid in de clubs: sterkte van de

aangeboden activiteiten van de sportclubs, vooral

traditioneel aangeboden sporten zoals wandelen,

fietsen, zwemmen, bowling en petanque.

6. Inspanningen naar deelnemers en vrijwilligers (S-

Sport Feest, gadgets,…).

7. Sterke persoonlijke begeleiding en goed contact

clubs, goede opvolging en coaching van

vrijwilligers.

8. Goede materiële ondersteuning van de sportclubs:

logistiek en financieel (Sportbonus: extra

financiële ondersteuning van de clubs vanuit de

federatie).

9. Degelijke sportverzekering.

10. Opleidingsaanbod in de rusthuizen: uniek en

sterk sporttechnisch aanbod naar de

rusthuissector.

11. Socialistische Mutualiteiten als partner is een

meerwaarde voor S-Sport.

12. S-Plus als partner is een meerwaarde voor S-

Sport.

13. Nieuwe website, aansluitend bij S-Plus.

14. Personeel: dynamisch en creatief personeel met

knowhow en expertise inzake sport en bewegen

voor 50+, alsook frisse, jonge groep met breed

kijkveld.

15. Sterke belangenbehartiging en

vertegenwoordigingswerk.

16. Sterk in diversiteit

17. Trouw netwerk van vrijwilligers in de lokale

clubwerking.

1. Groeiend besef bij de bevolking dat sport en

bewegen belangrijk is. In Vlaanderen doen meer

en meer personen aan regelmatige fysieke

activiteit.

2. Veel S-Plus afdelingen hebben nog geen S-Sport

werking.

3. Veel leden van de mutualiteit kennen S-Sport nog

niet.

4. De mutualiteit voorziet een tussenkomst van het

inschrijvingsgeld bij een sportclub.

5. De lokale overheid subsidieert sportclubs

aangesloten bij een erkende sportfederatie.

6. Sportparticipatie verhogen is een centrale

doelstelling van de Vlaamse Regering o.a.

Sportel campagne, prioriteitenbeleid

seniorensport, naar een vernieuwd sport- en

beweegbeleid voor senioren in Vlaanderen.

7. De vergrijzing van de maatschappij betekent een

groeiende doelgroep voor S-Sport (groeiend 55+

aandeel).

8. Segmentering van de seniorenpopulatie (jonge

senioren kunnen al zeer goed overweg met

computer en internet).

9. Sportorganisaties blijven aantrekkelijk voor

vrijwilligers: bereidheid om zich te engageren

voor S-Sport.

10. Meer aandacht voor gezondheid in de media,

lokale media meer benutten.

11. Gezondheidsthema’s zijn hot bij de bevolking,

via samenwerking met de mutualiteit hier meer

op inspelen.

12. Senioren nemen meer deel aan bewegings- en

sportactiviteiten in de buurt. Ze nemen deel voor

de ontspanning en voor hun gezondheid.

Bewegen op latere leeftijd wordt steeds een

belangrijker onderwerp.

13. Door een verbeterde gezondheidszorg blijven

senioren langer actief en zijn ze langer fysiek in

staat om te sporten en te bewegen.

14. Senioren vinden de weg naar de sociale media,

hierin liggen kansen naar promotie.

15. Europese regelgeving met meer aandacht voor

sport.

16. Overleg tussen kabinet sport en welzijn is

opgestart.

17. Opkomst van de elektrische fiets.

18. De subsidie van de gemeenten kunnen de

organisatie positief beïnvloeden daar S-Sport een

erkende sportfederatie is, nemen redelijk wat

clubs met ons contact op om de verzekering bij

ons af te sluiten.

Page 153: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 5 SWOT-TABEL 153

INTERN EXTERN

ZWAKTES BEDREIGINGEN

1. Lage naambekendheid. (communicatiebeleid naar

niet-leden)

2. Niet overal een S-Sport club in de buurt, de

spreiding van de clubs is te laag.

3. Veroudering van het ledenbestand, hoge

gemiddelde leeftijd van aangesloten leden.

4. Te kort aan vrijwilligers/lesgevers om aan de

vraag te voldoen. De vrijwilligers verouderen.

Het is moeilijk om goede gemotiveerde

lesgevers/vrijwilligers aan te trekken.

5. Lokale clubs steunen sterk op enkelen.

6. Moeilijk opvolging te vinden van lokale

clubbesturen.

7. Beperkt aanbod voor 50 – 60 plussers (o.a. jonge

werkende senioren)

8. Personeel: beperkte mogelijkheden

personeelsaangroei, te weinig personeel, beperkt

personeelsbestand in de provincies.

9. Personeel: geen medewerker promotie en

communicatie nationaal.

10. S-Sport Wereld beperkt naar inhoud.

11. Jaarlijks hoge drop-out van leden. Te weinig

zicht op de reden van drop-out.

12. Minderheid van de clubs is vertegenwoordigd in

de lokale sportraad.

13. Lage opkomst van clubbesturen en eigen

lesgevers op bestuurlijke en sporttechnische

opleidingen.

14. Merendeel van de lesgevers/vrijwilligers niet

gediplomeerd.

15. Te weinig aanspreken van lokale mandatarissen.

16. Te weinig zicht en impact op de prijzen van de

aangeboden reizen.

17. Activiteiten voornamelijk naar eigen leden en te

weinig benut als promo.

18. Te weinig aandacht voor doorstroming van

deelnemers naar de clubs.

19. Sportbonus: financiële ondersteuning van de

clubs enkel op basis van aantal leden.

20. Lokale overheden zien S-Sport als een politiek

gekleurde organisatie waardoor lokale

initiatieven of uitbreiding belemmerd worden

(zuilgebonden organisatie).

21. Vernieuwende trends moeilijk op te nemen in een

blijvend duurzaam clubaanbod.

22. Communicatie tussen nationaal en provincies.

23. Geen duidelijke visie / plan van S-Sport en S-

Plus samen: er wordt momenteel weinig samen

nagedacht hoe S-Plus en S-Sport elkaar kunnen

versterken.

24. Beperkte financiële middelen.

25. Ledenbestand niet aangepast aan de werking van

een sportfederatie.

1. Meer en meer organisaties uit allerlei sectoren

richten zich naar de doelgroep senioren en

betekenen dus concurrentie: OKRA-Sport,

sportdiensten, dienstencentra, anderen (vrije tijd,

welzijn,…).

2. Individualiserende maatschappij.

3. Senioren shoppen en zijn minder trouw in het

lidmaatschap aan één vereniging.

4. De achteruitgang van het verenigingsleven.

5. Drukker leven / tijdsdruk.

6. Clubs die willen aansluiten omwille van een

goedkope verzekering hebben geen binding met

de organisatie.

7. Besparingen van de Vlaamse regering

(staatshervorming met invloed op provinciale

werking en subsidies, ook op sportvlak) wat kan

leiden tot beperkte financiële middelen door

verlies van subsidies.

8. Vrijwilligers engageren zich niet meer langdurig

en pinnen zich niet graag vast aan één organisatie

(zappen).

9. Financiële crisis waardoor senioren minder geld

uitgeven.

10. Buiten clubverband sporten wint aan populariteit,

mensen vinden elkaar via o.a. Facebook.

11. 1,5 miljoen mensen leven in armoede en de

inkomensongelijkheid blijft toenemen. Armoede

gaat gepaard met een lagere participatiegraad.

12. Digitale kloof.

13. Mensen moeten langer werken en gaan later op

pensioen. Dit vormt een probleem bij het

aantrekken van vrijwilligers.

14. Sportinfrastructuur: In bepaalde gebieden toch

nog een tekort aan sporthallen en/of zwembaden.

15. Lokale subsidiereglementen voor sportclubs

aangesloten bij erkende sportfederaties zijn

meestal afgestemd op jeugd- en topsport,

waardoor S-Sport clubs minder financiële

ondersteuning ontvangen.

16. Rationalisatie in de sportfederatiesector.

Eventuele verandering decretale wetgeving en

herindeling sportlandschap.

Page 154: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

154 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 6 TABEL OPTIES - DOELSTELLINGEN

6. Tabel beleidsopties – doelstellingen

Beleidsuitdaging 1:

S-Sport dient te kiezen voor een sterke, maar beperkte activiteitenkalender met

doelgerichte kwalitatieve activiteiten.

Beleidsopties Doelstellingen Regionale activiteiten om eigen S-Sport clubs

samen te brengen.

Vlaamse activiteiten

Promotionele activiteiten met provinciale

uitstraling om nieuwe leden aan te trekken.

Activiteiten zoveel mogelijk in samenwerking

met een lokale S-Sport club.

Aandacht voor doorstroming bereikte nieuwe

leden naar het clubaanbod.

Kwaliteit van alle activiteiten bewaken en

verbeteren.

OD1.1: Vanaf 2013 ontmoeten jaarlijks minimaal

65% van de S-Sport clubs elkaar op één van de

regionale recreatieve ontmoetingsactiviteiten.

OD1.2: Tegen eind 2016 nemen 8000 50-plussers

deel aan Vlaamse recreatieve activiteiten.

OD2.1: Tegen eind 2014 nemen in elke provincie

minimaal 100 50-plussers, waarvan 10% niet-

leden, deel aan een grote promotionele

sportactiviteit in samenwerking met minstens 1

S-Sport club.

OD2.2: Tegen eind 2015 nemen in elke provincie

minimaal 100 50-plussers, waarvan 15% niet-

leden, deel aan een grote promotionele

sportactiviteit in samenwerking met minstens 1

S-Sport club.

OD2.3: Tegen eind 2016 nemen in elke provincie

minimaal 100 50-plussers, waarvan 20% niet-

leden, deel aan een grote promotionele

sportactiviteit in samenwerking met minstens 1

S-Sport club.

OD1.3 en OD2.4: Tegen eind 2014, eind 2015 en

eind 2016 haalt de kwaliteit van de activiteiten

een gemiddelde score van respectievelijk 70%,

75% en 80%.

Beleidsuitdaging 2:

S-Sport dient de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden.

Beleidsopties Doelstellingen Kostprijs van activiteiten laag houden.

Verhoudingsgewijs meer regionale activiteiten en

beperkter provinciaal.

Keuze van activiteiten die gelinkt zijn met

clubaanbod.

Keuze van sporttakken die laagdrempelig

aangeboden kunnen worden in S-Plus afdelingen.

Zie doelstellingen beleidsuitdaging 1:

Regionale activiteitenkalender uitgebreider in

vergelijking met aantal provinciale promotionele

activiteiten.

Activiteiten in samenwerking met S-Sport clubs.

Page 155: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 6 TABEL OPTIES - DOELSTELLINGEN 155

Beleidsuitdaging 3:

S-Sport dient een specifiek en kwalitatief opleidingsaanbod te voorzien voor

bestuursvrijwilligers, lesgevers en begeleiders, in de mate van het mogelijke in

samenwerking met externe partners.

Beleidsopties Doelstellingen Bijscholingsmomenten in elke provincie in

functie van de nood (zeer provinciaal

verschillend).

Bijscholingsweekends organiseren.

Administratieve bijscholingen voor clubbesturen

per regio (Dynamoproject / Sportac), eventueel in

samenwerking met Recreas

Vanuit beleid trachten huidig erkend

opleidingsaanbod meer af te stemmen op de

noden in de praktijk.

Drempels verlagen om deel te nemen aan de

VTS-cursus.

Gerichte promotie naar lesgevers,

sporttakspecifiek

OD3.1: Vanaf eind 2013 worden jaarlijks

gemiddeld 60 S-Sport lesgevers of begeleiders

bijgeschoold.

OD3.2: Vanaf eind 2013 worden jaarlijks

gemiddeld 50% van de clubbesturen

bijgeschoold. OD3.3: Vanaf eind 2013 scoort jaarlijks 70% van

de deelnemers minimaal tevreden op de evaluatie

van de gevolgde bijscholing.

OD3.4: Tegen eind 2013 en eind 2014 zijn

telkens minimaal 40 personen, waarvan 2 S-Sport

lesgevers, opgeleid via de erkende

sporttechnische cursussen (*) in samenspraak met

de VTS.

OD3.5: Tegen eind 2015 en eind 2016 zijn

telkens minimaal 40 personen, waarvan 3 S-Sport

lesgevers, opgeleid via de erkende

sporttechnische cursussen (*) in samenspraak met

de VTS.

(*) Zo goed mogelijk afgestemd op de noden in

de praktijk: momenteel bestaande uit

sporttakoverschrijdende module begeleiden van

sportende senioren, initiator gym voor senioren,

initiator dans voor senioren.

OD3.6: Tegen eind 2013 heeft S-Sport een

promotieplan voor het volledige opleidings- en

bijscholingsaanbod.

Beleidsuitdaging 4:

S-Sport dient het huidige sterk en uniek opleidingsaanbod in de rusthuissector te

verdedigen.

Beleidsopties Doelstellingen Huidig aanbod behouden.

OD4.1: Vanaf eind 2013 worden jaarlijks

gemiddeld 250 professionelen uit de rust- en

verzorgingssector bijgeschoold.

OD4.2: Vanaf eind 2013 scoort jaarlijks 70% van

de deelnemers minimaal tevreden op de evaluatie

van de gevolgde bijscholing.

Page 156: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

156 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 6 TABEL OPTIES - DOELSTELLINGEN

Beleidsuitdaging 5:

S-Sport dient het personeel te stimuleren om opleidingen te volgen en zo hun expertise te

behouden.

Beleidsopties Doelstellingen Opleidingen afstemmen op nood van het

personeel en de federatie

Opleidingsnoden opnemen in de FBS-

gesprekken.

OD5.1: Eind 2014 heeft S-Sport een

opleidingsplan van de federatie.

OD5.2: Vanaf 2015 is het opleidingsplan een vast

onderdeel van de FBS-gesprekken met de

personeelsleden.

Beleidsuitdaging 6:

S-Sport moet het trouw netwerk van vrijwilligers verdedigen door bestaande

vrijwilligers maximaal te ondersteunen en nieuwe vrijwilligers te rekruteren.

Beleidsopties Doelstellingen Persoonlijk aanspreken van kandidaat

vrijwilligers promoten in de federatie.

Via mail het bestaande contact met vrijwilligers

verbeteren: verzamelen van e-mail adressen van

vrijwilligers.

Clubs begeleiden in het rekruteren en houden van

vrijwilligers.

OD6.1: Tegen eind 2016 heeft S-Sport 100

nieuwe vrijwilligers.

Beleidsuitdaging 7:

S-Sport dient verder te blijven investeren in de persoonlijke begeleiding en

ondersteuning van de lokale clubs.

Beleidsopties Doelstellingen Persoonlijke contact met de S-Sport clubs.

Gebruik maken van het dynamoproject voor

bestuurlijke begeleiding van de sportclubs.

Sportbonus versterken en uitbreiden met

kwaliteitscriteria.

Analyse van de werking van bestaande

commissies en eventuele heroriëntatie.

OD7.1: Vanaf 2013 heeft de regionale

sportverantwoordelijke jaarlijks persoonlijk

contact met elke sportclub.

OD7.2: Tegen eind 2016 zijn alle verbeterpunten

uit het evaluatierapport van de

ondersteuningstools voor de clubs uitgevoerd.

OD7.3: Tegen eind 2014 beschikt de federatie

over een nieuw clubondersteuningssysteem,

gekoppeld aan kwaliteitscriteria.

OD7.4: Tegen eind 2016 vertoont het aantal

sportclubs in de betrokken sporttak

vertegenwoordigd in de desbetreffende

commissie een stijgende trend.

Page 157: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 6 TABEL OPTIES - DOELSTELLINGEN 157

Beleidsuitdaging 8:

S-Sport dient de inspraak van lokale sportclubs in het gemeentelijke sportbeleid te

stimuleren.

Beleidsopties Doelstellingen Persoonlijke begeleiding.

Infosessies rond aansluiting lokale sportraad.

OD9.2: Tegen eind 2016 stijgt het aantal clubs

dat aangesloten is bij de lokale sportraad met 20

clubs ten opzichte van 2012.

Beleidsuitdaging 9:

S-Sport streeft naar een uitbreiding van het aantal aangesloten sportclubs en leden.

Beleidsopties Doelstellingen Samenwerking met partner S-Plus.

Via vernieuwde kant- en klare projecten zoals

Stap je Sterk, het aanbod van de clubs helpen

uitbreiden.

Via de lokale contacten, nieuwe clubs trachten op

te richten.

OD6.3: Tegen eind 2016 heeft S-Sport minimum

10.500 aangesloten leden. (een stijging van

ongeveer 1500 leden op 4 jaar; of 375 per jaar)

OD6.2: Tegen eind 2016 heeft S-Sport minimum

205 aangesloten clubs. (een stijging van ongeveer

25 clubs)

Beleidsuitdaging 10:

S-Sport dient de jaarlijkse drop-out te verminderen.

Beleidsopties Doelstellingen Actieplan opmaken om deelnemers van

éénmalige activiteiten/bijscholingen/reizen aan te

sluiten in de clubs.

De redenen van drop-out en aansluiting

registreren in de socio-culturele toepassing.

Meer en sterkere ledenvoordelen.

OD6.4: Tegen eind 2016 is de jaarlijkse drop-out

gedaald tot maximum 15% van het ledenaantal.

Page 158: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

158 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 6 TABEL OPTIES - DOELSTELLINGEN

Beleidsuitdaging 11:

S-Sport moet zorgen voor een efficiënte informatiedoorstroming, zowel intern als naar

de lokale clubs

Beleidsopties Doelstellingen S-Sport Wereld optimaliseren.

Verzendingen naar de clubs optimaliseren.

Gericht informeren

Digitale communicatiekanalen optimaal benutten.

Interne communicatie

OD8.1: Tegen eind 2013 voldoet de nieuwe

sportrubriek aan de vooropgestelde

kwaliteitscriteria.

OD8.2: Tegen eind 2016 bereikt S-Sport

minimaal 50% van de clubs op een jaarlijks

infomoment.

OD8.3: Alle ongevalsaangiftes zijn gedurende de

volledige beleidsperiode systematisch opgevolgd.

OD8.4: Tegen eind 2014 is de informatie van de

clubmap ook digitaal beschikbaar.

OD8.5: Tegen eind 2016 beschikt S-Sport over

de e-mailadressen van alle clubs.

OD8.6: Tegen eind 2016 beschikt S-Sport over

de e-mailadressen van alle lesgevers.

OD8.7: Tegen eind 2016 beschikt S-Sport over

de e-mailadressen van 30% van de leden.

OD8.8: Tegen eind 2016 stijgt het aantal e-

mailadressen in de databank van de elektronische

nieuwsbrief met 20% ten opzichte van 2012.

OD8.9: Tegen eind 2016 stijgt het aantal

jaarlijkse bezoekers op de website met 10% ten

opzichte van 2012.

OD8.10: Tegen eind 2016 heeft S-Sport een

digitaal portaal voor de sportclubs.

OD8.11: Tegen eind 2016 is de communicatie

nationaal – provinciaal aangepast aan de

conclusies van de provinciale ronde.

Beleidsuitdaging 12:

S-Sport dient het belang van seniorensport te verdedigen en erover te waken dat er

voldoende middelen naar seniorensport gaan.

Beleidsopties Doelstellingen Belangenverdediging door te zetelen in

verschillende raden en organen.

Lokaal: zoveel mogelijk clubs stimuleren zich lid

te maken van de sportraad.

OD9.1: Vanaf 2013 heeft S-Sport betreffende

seniorensport een vertegenwoordiging in alle

organen en structuren van de opgestelde

prioriteitenlijst.

- OD9.2: Tegen eind 2016 stijgt het aantal clubs

dat aangesloten is bij de lokale sportraad met 20

clubs ten opzichte van 2012.

Page 159: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 6 TABEL OPTIES - DOELSTELLINGEN 159

Beleidsuitdaging 13:

S-Sport dient, in samenwerking met de partners, haar aanbod aantrekkelijk, creatief en

gericht te verkopen om nieuwe leden aan te trekken.

Beleidsopties Doelstellingen Digitale kanalen gebruiken om promotie te

maken (websites, nieuwsbrieven, Facebook,…)

per provincie.

Analyse en verbetering van bestaande

samenwerkingen (S-Plus, mutualiteit,

Recreas,…)

Vrijwilligers begeleiden in lokale promotie van

activiteiten.

OD: 10.2: Vanaf 2015 promoot S-Sport in elke

provincie de werking en de activiteitenkalender

via 2 nieuwe kanalen in vergelijking met 2013.

OD10.3: Tegen eind 2016 vertoont het aantal

volgers op sociale media een stijgende trend ten

opzichte van de nulmeting eind 2013.

Beleidsuitdaging 14:

S-Sport moet de naambekendheid bij 50-plussers vergroten.

Beleidsopties Doelstellingen Activiteiten kenbaar maken bij S-Plus.

Activiteiten kenbaar maken bij leden mutualiteit.

Lokale naambekendheid van clubs verhogen.

Europese naambekendheid

OD10.4: Tegen eind 2016 vertoont het aantal

S-Plus leden dat deelneemt aan regionale

activiteiten een stijgende trend.

OD10.5: Vanaf 2013 neemt S-Sport jaarlijks deel

aan minimum 10 externe promo-evenementen.

OD10.6: Tegen eind 2016 zijn 12 nieuwe ‘Stap je

Sterk’ – initiatieven gestart.

OD10.7: Vanaf 2015 biedt S-Sport een nieuw

sportpromotioneel project aan met een directe

link naar gezondheidswinst.

OD10.1: Tegen eind 2014 heeft S-Sport een

marketingplan.

OD10.8: Tegen eind 2016 heeft S-Sport een

Europees netwerk met minimum 5 landen

betreffende de organisatie van de Europese

Senior Games.

Beleidsuitdaging 15:

S-Sport dient inspanningen te leveren om het sporten in clubverband te promoten.

Beleidsopties Doelstellingen Lokale naambekendheid van clubs verhogen.

Doorstroming van bereikte niet-leden naar de

lokale clubs bevorderen.

OD10.9: Tegen eind 2016 staat S-Sport met de

FitWijzer gemiddeld op 1 locatie per jaar in elke

regio.

Page 160: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

160 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 7 OVERZICHT DOELSTELLINGEN

7. Overzicht strategische en operationele doelstellingen

BO1: ORGANISEREN VAN RECREATIEVE SPORTBEOEFENING

SD1:

Tegen eind 2016 heeft S-Sport een beperkte activiteitenkalender met klemtoon op

laagdrempelige kwalitatieve ontmoetingsactiviteiten.

OD1.1 Vanaf 2013 ontmoeten jaarlijks minimaal 65% van de S-Sport clubs elkaar op

één van de regionale recreatieve ontmoetingsactiviteiten.

OD1.3 Tegen eind 2014, eind 2015 en eind 2016 haalt de kwaliteit van de activiteiten

een gemiddelde score van respectievelijk 70%, 75% en 80%.

SD2:

Tegen eind 2016 bereikt S-Sport 20% niet-leden op minimum 20 promotionele

activiteiten.

OD2.1 Tegen eind 2014 nemen in elke provincie minimaal 100 50-plussers, waarvan

10% niet-leden, deel aan een grote promotionele sportactiviteit in

samenwerking met minstens 1 S-Sport club.

OD 2.2 Tegen eind 2015 nemen in elke provincie minimaal 100 50-plussers, waarvan

15% niet-leden, deel aan een grote promotionele sportactiviteit in

samenwerking met minstens 1 S-Sport club.

OD 2.3 Tegen eind 2016 nemen in elke provincie minimaal 100 50-plussers, waarvan

20% niet-leden, deel aan een grote promotionele sportactiviteit in

samenwerking met minstens 1 S-Sport club.

OD 2.4 Tegen eind 2014, eind 2015 en eind 2016 haalt de kwaliteit van de activiteiten

een gemiddelde score van respectievelijk 70%, 75% en 80%.

Page 161: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 7 OVERZICHT DOELSTELLINGEN 161

BO2: ORGANISEREN VAN KADEROPLEIDING EN BIJSCHOLING

SD3:

Tegen eind 2016 heeft S-Sport een kwalitatief bijscholings- en opleidingsaanbod op maat

van de eigen bestuursvrijwilligers, lesgevers en begeleiders.

OD3.1 Vanaf eind 2013 worden jaarlijks gemiddeld 60 S-Sport lesgevers of

begeleiders bijgeschoold.

OD3.2 Vanaf eind 2013 worden jaarlijks gemiddeld 50% van de clubbesturen

bijgeschoold.

OD3.3 Vanaf eind 2013 scoort jaarlijks 70% van de deelnemers minimaal tevreden op

de evaluatie van de gevolgde bijscholing.

OD3.4 Tegen eind 2013 en eind 2014 zijn telkens minimaal 40 personen, waarvan 2

S-Sport lesgevers, opgeleid via de erkende sporttechnische cursussen (*) in

samenspraak met de VTS.

OD3.5 Tegen eind 2015 en eind 2016 zijn telkens minimaal 40 personen, waarvan 3

S-Sport lesgevers, opgeleid via de erkende sporttechnische cursussen (*) in

samenspraak met de VTS.

(*) Zo goed mogelijk afgestemd op de noden in de praktijk: momenteel

bestaande uit sporttakoverschrijdende module begeleiden van sportende

senioren, initiator gym voor senioren, initiator dans voor senioren.

OD3.6 Tegen eind 2013 heeft S-Sport een promotieplan voor het volledige

opleidings- en bijscholingsaanbod.

SD4:

Tegen eind 2016 bestendigt S-Sport het bijscholingsaanbod in de rust- en

verzorgingssector.

OD4.1 Vanaf eind 2013 worden jaarlijks gemiddeld 250 professionelen uit de rust- en

verzorgingssector bijgeschoold.

OD4.2 Vanaf eind 2013 scoort jaarlijks 70% van de deelnemers minimaal tevreden op

de evaluatie van de gevolgde bijscholing.

SD5:

Tegen eind 2016 zijn de opleidingen van personeel afgestemd op het opleidingsplan van

de federatie.

OD5.1 Eind 2014 heeft S-Sport een opleidingsplan van de federatie.

OD5.2 Vanaf 2015 is het opleidingsplan een vast onderdeel van de FBS-

gesprekken met de personeelsleden.

Page 162: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

162 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 7 OVERZICHT DOELSTELLINGEN

BO3: BEGELEIDEN VAN DE AANGESLOTEN CLUBS

SD6:

Tegen eind 2016 kent S-Sport een groei in aangesloten clubs, leden en vrijwilligers.

OD6.1 Tegen eind 2016 heeft S-Sport 100 nieuwe vrijwilligers.

OD6.2 Tegen eind 2016 heeft S-Sport minimum 205 aangesloten clubs.

OD6.3 Tegen eind 2016 heeft S-Sport minimum 10.500 aangesloten leden.

OD6.4 Tegen eind 2016 is de jaarlijkse drop-out gedaald tot maximum 15% van het

ledenaantal.

SD7:

Tegen eind 2016 is de kwaliteit in de lokale werking van de sportclubs verhoogd.

OD7.1 Vanaf 2013 heeft de regionale sportverantwoordelijke jaarlijks persoonlijk

contact met elke sportclub.

OD7.2 Tegen eind 2016 zijn alle verbeterpunten uit het evaluatierapport van de

ondersteuningstools voor de clubs uitgevoerd.

OD7.3 Tegen eind 2014 beschikt de federatie over een nieuw

clubondersteuningssysteem, gekoppeld aan kwaliteitscriteria.

OD7.4 Tegen eind 2016 vertoont het aantal sportclubs in de betrokken sporttak

vertegenwoordigd in de desbetreffende commissie een stijgende trend.

Page 163: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 7 OVERZICHT DOELSTELLINGEN 163

BO4: INFORMATIEOPDRACHT UITVOEREN

SD 8:

Tegen eind 2016 is de informatiedoorstroming naar de clubs en leden geoptimaliseerd.

OD8.1 Tegen eind 2013 voldoet de nieuwe sportrubriek aan de vooropgestelde

kwaliteitscriteria.

OD8.2 Tegen eind 2016 bereikt S-Sport minimaal 50% van de clubs op een jaarlijks

infomoment.

OD8.3 Alle ongevalsaangiftes zijn gedurende de volledige beleidsperiode

systematisch opgevolgd.

OD8.4 Tegen eind 2014 is de informatie van de clubmap ook digitaal beschikbaar.

OD8.5 Tegen eind 2016 beschikt S-Sport over de e-mailadressen van alle clubs.

OD8.6 Tegen eind 2016 beschikt S-Sport over de e-mailadressen van alle lesgevers.

OD8.7 Tegen eind 2016 beschikt S-Sport over de e-mailadressen van 30% van de

leden.

OD8.8 Tegen eind 2016 stijgt het aantal e-mailadressen in de databank van de

elektronische nieuwsbrief met 20% ten opzichte van 2012.

OD8.9 Tegen eind 2016 stijgt het aantal jaarlijkse bezoekers op de website met 10%

ten opzichte van 2012.

OD8.10 Tegen eind 2016 heeft S-Sport een digitaal portaal voor de sportclubs.

OD8.11 Tegen eind 2016 is de communicatie nationaal – provinciaal aangepast aan de

conclusies van de provinciale ronde.

SD 9:

Tegen 2016 is de belangenverdediging van seniorensport op alle niveaus

gesystematiseerd en verhoogd.

OD9.1 Vanaf 2013 heeft S-Sport betreffende seniorensport een vertegenwoordiging in

alle organen en structuren van de opgestelde prioriteitenlijst.

OD9.2 Tegen eind 2016 stijgt het aantal clubs dat aangesloten is bij de lokale

sportraad met 20 clubs ten opzichte van 2012.

Page 164: Leidraad beleidsplan 2013-2016 (rec fed)€¦ · PUNT 6.1 ACTIEPLAN VOOR DE DUUR VAN HET BELEIDSPLAN / 4-JAARLIJKS ACTIEPLAN.....31 PUNT 6.2 BIJ HET ... Tegen het einde van de beleidsperiode

164 S-Sport vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 / Bijlage 7 OVERZICHT DOELSTELLINGEN

BO5: PROMOTEN VAN DE EIGEN SPORTTAKKEN

SD1:

Tegen eind 2016 heeft S-Sport een beperkte activiteitenkalender met klemtoon op

laagdrempelige kwalitatieve ontmoetingsactiviteiten.

OD1.2 Tegen eind 2016 nemen 8000 50-plussers deel aan Vlaamse recreatieve

activiteiten.

OD1.3 Tegen eind 2014, eind 2015 en eind 2016 haalt de kwaliteit van de activiteiten

een gemiddelde score van respectievelijk 70%, 75% en 80%.

SD 10:

Tegen eind 2016 is de promotie volledig aangepast aan het nieuw marketingplan van de

federatie.

OD10.1 Tegen eind 2014 heeft S-Sport een marketingplan.

OD10.2 Vanaf 2015 promoot S-Sport in elke provincie de werking en de

activiteitenkalender via 2 nieuwe kanalen in vergelijking met 2014.

OD10.3 Tegen eind 2016 vertoont het aantal volgers op sociale media een stijgende

trend ten opzichte van de nulmeting eind 2013.

OD10.4 Tegen eind 2016 vertoont het aantal S-Plus leden dat deelneemt aan regionale

activiteiten een stijgende trend.

OD10.5 Vanaf 2013 neemt S-Sport jaarlijks deel aan minimum 10 externe promo-

evenementen.

OD10.6 Tegen eind 2016 zijn 12 nieuwe ‘Stap je Sterk’ – initiatieven gestart.

OD10.7 Vanaf 2015 biedt S-Sport een nieuw sportpromotioneel project aan met een

directe link naar gezondheidswinst.

OD10.8 Tegen eind 2016 heeft S-Sport een Europees netwerk met minimum 5 landen

betreffende de organisatie van de Europese Senior Games.

OD10.9 Tegen eind 2016 staat S-Sport met de FitWijzer gemiddeld op 1 locatie per jaar

in elke regio.