Lederforum kvalitetsklubber - Fotball · PDF file 2020. 2. 4. · •Lederforum...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lederforum kvalitetsklubber - Fotball · PDF file 2020. 2. 4. · •Lederforum...

 • Lederforum kvalitetsklubber Emblem 30. januar 2020

 • Agenda

  • Status kvalitetsklubb Sunnmøre

  • Nytt kriteriesett og oppfølgingsplan

  • Kvalitetsklubb Extra

  • Utviklingsmål 2020

  • Oppfølging/møteplan 2020

  • Eventuelt

 • Status kvalitetsklubb

  24 %

  27 %

  30 %

  33 %

  33 %

  35 %

  38 %

  38 %

  39 %

  39 %

  39 %

  39 %

  40 %

  50 %

  55 %

  58 %

  65 %

  69 %

  0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

  INDRE ØSTLAND

  NORDLAND

  AGDER

  BUSKERUD

  TROMS

  FINNMARK

  ØSTFOLD

  HORDALAND

  ROGALAND

  TRØNDELAG

  TELEMARK

  SOGN OG FJORDANE

  HÅLOGALAND

  OSLO

  SUNNMØRE

  AKERSHUS

  VESTFOLD

  NORDMØRE OG ROMSDAL

  Andel pr. krets

  Mål: Minst en tredjedel av alle

  barn og unge skal være

  tilknyttet en godkjent

  kvalitetsklubb

 • Trenerkompetanse

  Mål: Alle lag i barne- og

  ungdomsfotballen skal ha en

  trener med minst relevant

  delkurs C-lisens

 • Trenerkompetanse i kvalitetsklubbene

  Mål: Alle lag i barne- og

  ungdomsfotballen skal ha en

  trener med minst relevant

  delkurs C-lisens

 • Lagsutviklingen på Sunnmøre – 2014 – 2019

  • Kvalitetsklubbene + 4,5%

  • Øvrig klubber + 3,0%

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  600

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

  Lagsutvikling 2014 -2019

  Kvalitetsklubber Øvrige klubber

 • 10%

  21%

  31%

  33%

  35%

  38%

  39%

  41%

  42%

  44%

  44%

  52%

  60%

  63%

  66%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

  BERGSØY

  HAREID

  ØRSTA

  VOLDA

  VALDER

  HØDD

  VIGRA*

  LANGEVÅG

  HERD

  BLINDHEIM

  SPJELKAVIK

  LARSNES

  AKSLA

  EMBLEM

  STRANDA

  Andel jenter 6-12 år

 • Kvalitetsklubb 2.0

 • Justering av kriteriesettet

  Sportslig ledelse

  • Styrke klubbens sportslige ledelse

  • Avhjelpe trenerveilederen

  Dommerutvikling

  • Plan for å rekruttere og videreutvikle dommere

  Sesongplanlegging og kampavvikling

  • Retningslinjer for antall spillere pr. lag

  • Gode rutiner for påmelding av lag

  • Retningslinjer for håndtering av sanksjoner fra krets

  • Klubben har deltatt på sonemøter

  Trygge rammer

  • Klubben skal utarbeide retningslinjer for ulike tema

  Trenerkompetanse

  • 6-12 år – alle lag skal ha trener med delkurs 1

  • 13-19 år – alle lag skal ha trener med delkurs 3

  Private og kommersielle aktører

  • Skal si nei til de som bryter NFF regler

  Årshjul

  • Skal være synlig for klubbens medlemmer

 • Kriteriesettet kvalitetsklubb nivå 1

 • Kvalitetsklubb 3.0

 • XE T R A

  En klubb som er sterk på

  spillerutvikling

  - differensiering - kompetanse - organisering

  - verdier

  En klubb som legger til rette for

  aktivitet i alle årsklasser

  - Voksenfotball - Lavterskel

  En klubb som er god på inkludering

  - Funksjons- nedsettelser

  - Migranter

  En klubb som samhandler med lokalmiljøet om

  aktiviteter ut over fotballaktiviteten

  En klubb som er fremragende til å legge til rette for like muligheter

  mellom jenter og gutter

  Spillerutvikling Livslangt løp Inkludering Samfunnsaktør Like muligheter

 • Krets og klubb mot felles mål

  Spillerutvikling

  • Både topp bredde og topp nasjonalt

  • Hva med guttene?

  Jenter/kvinner

  • Toppfotball kvinner

  • Jenteløftet – vi må ha flere stabile seniortilbud

  Trenerutvikling

  • Ja til enda flere grasrottrenere

  • Men vi må ha flere dyktige trenere til ungdom og seniorlagene

  Kvalitetsklubb

  • Forplikte seg til handlingsplanen?

  • Konkrete mål om sportslig utvikling

  • Alle kvalitetsklubber skal velge seg ut minst tre utviklingstiltak som skal gjennomføres i 2020 – minst ett av disse skal være innen sport/aktivitet.

  • SFK vil følge opp alle kvalitetsklubbene tettere på området sport – fokus på sportslig ledelse, planer og måloppnåelse.

  • SFK vil følge opp alle jenteløft-klubbene tettere, fokus på status, mål og tiltak. Ønsker også tettere samarbeid mellom klubbene (og toppklubb)

  • Trenerkompetanse i klubb – utfordrer alle klubber til å ha kompetanse til å kunne gjennomføre interne grasrottrenerkurs.

  • Lanserer konseptet «Morgendagens trenere»

 • Møteplasser mellom krets og kvalitetsklubber

  • Lederforum

  • Samling kvalitetsklubbansvarlige (mars)

  • To samlinger med trenerveiledere (februar og oktober)

  • Weekendsamling kvalitetsklubber (høsten)

  • Individuell oppfølging av klubbene med fokus på sportslig ledelse/planer

  • 12 klubber skal resertifiseres innen 1. november

  • Rapportering av måltall – 1. april og 1. oktober.

 • Lykke til med sesongen 2020!