Lean Menad¾ment u Graditeljstvu - LEAN MENAD½MENT •...

download Lean Menad¾ment u Graditeljstvu - LEAN MENAD½MENT • Sviprocesiu$poduze‡u$mogu$se$kontinuirano$unaprje‘ivatiprema Lean$principima • Lean$podruja:$Lean$proizvodnja,Lean$graditeljstvo,Lean$prodaja,

of 19

 • date post

  01-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Lean Menad¾ment u Graditeljstvu - LEAN MENAD½MENT •...

 • Lean Menadment u Graditeljstvu

  Prof. dr. sc. Nedeljko tefani

  WITH LESS, MORE

 • Inputi Industrija Outputi

  Energija

  Materijal

  Proizvodi

  INDUSTRIJA U EUROPI

  Dodana vrijednostVrijednost

  Vrijeme

  Industrija e bit motor nove ekonomije bazirane na znanju, uz visoku efektivnost resursa i niske emisije tetnih plinova.

  LjudiZnanje

 • Inputi

  LEAN MENADMENT

  Lean je metodologija i filozofija koja je uvela revoluciju u proizvodne i uslune procese

  Lean razmiljanje Lean Thinking sa svojih 5 principa jedna je od najboljih menaderskih ideja u zadnjih 100godina

 • Inputi

  LEAN MENADMENT

  Svi procesi u poduzeu mogu se kontinuirano unaprjeivati prema Lean principima

  Lean podruja: Lean proizvodnja, Lean graditeljstvo, Lean prodaja, Lean nabava, Lean inenjering, Lean financije...

  Funkcijske jedinice poduzea ne smiju biti izolirane proizvodnja i konstrukcija osiguravaju vrijednost za klijenta, ali sve funkcijske jedinice odgovaraju za kvalitetu proizvoda

 • Inputi

  LEAN MENADMENT- CILJEVI

  Eliminacija svih vrsta gubitaka

  Smanjenje trokova proizvodnje, nabave i prodaje, te rast profita

  Rast produktivnosti, motivacije i vrijednosti zaposlenika

  Skraivanje ciklusa proizvodnje

  Smanjenje broja reklamacija

  Smanjenje karta i dorade u proizvodnji

  Prepoznavanje konkurentske prednosti i diferencijacije

  Inovativnost i kreativnost poduzea

 • LEAN MENADMENTMUDA (waste, gubitak) je sve u procesu proizvodnje to ne dodaje vrijednost sa stanovita kupca Postoji 7+1 gubitakneumoljivo raditi na otklanjanju gubitaka

  Kvantiteta Zaposlenici Kvaliteta

  Suvina proizvodnja

  Zalihe

  Transport

  Greke, kart i dorada

  ekanjeSuvini pokreti

  Suvina obrada

  Neiskoriten ljudski

  potencijal

 • LEAN MENADMENT

  Rad na procesu za koji zaposlenik nije obuen1.

  Loe rasporeeno radno mjesto

  2. KorakNejasne radne upute

  Nedostatak odgovarajueg alata i opreme

  Neodgovarajue odravanjenepouzdana oprema

  Nepouzdanost radnog procesa

  Loi i oteani kanali komunikacije

  2.

  3.

  4.

  7.

  5.

  6.

 • Potrebno je raditi na izvoru (upstream) otkloniti uzrokeproblema

  Mura i muri su uzroci pojave rasipanja (muda) u mnogim organizacijama. Najgora posljedica je ponovna pojava rasipanja koje je prethodno uklonjeno.

  Kada ne razumijemo varijacije, te kako djelovati na njih, javljaju se posljedice

  Muri(Preoptereenost)

  Mura(Neuravnoteenost)

  Muda(rasipanje)

  Najee ulaemo nae napore ovdje, traei neki od 7+1 oblika rasipanja !!

 • u graditeljstvu