L'AVALUACI“ DELS PROJECTES GRUP ASSES

Click here to load reader

download L'AVALUACI“ DELS PROJECTES GRUP ASSES

of 25

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of L'AVALUACI“ DELS PROJECTES GRUP ASSES

 • LAVALUACI DELS PROJECTES COMENIUS

  Document elaborat a partir de materials de Pilar Cortejoso ( Consejera de Educacin y Ciencia, Principado de Asturias) , lOAPEE i el Servei de Llenges del Departament dEducaci

 • Avaluaci s un procs estructurat, a travs del qual es

  valoren i sentenen les actuacions que conformen un projecte

  Implica lanlisi i la interpretaci de les diferents informacions del projecte amb la finalitat didentificar el grau dacompliment dels objectius

 • Per qu s important avaluar?

  Ens ajuda a millorar la qualitat del projecte

  Contribueix a desenvolupar la cultura de lautoavaluaci en els nostres centres

  i a reduir la crrega de treball a lhora de complimentar sollicituds i elaborar informes

 • AvaluaciHaurem de preveure un pla davaluaci ben definit.

  Definir les fases del projecte en qu avaluarem(imprescindibles: inici, desenvolupament i acabament). Per no podem deixar de mencionar lautoavaluaci i com lhem prevista.

  Definir els mbits i els aspectes de lavaluaci Decidir els agents de lavaluaci Decidir quins instruments utilitzarem i explicar els

  motius: Comuns a tota lassociaci Interns a la nostra instituci

 • Definir els aspectes de lavaluaci:Qu podem avaluar?

  ASSOCIACIDESENVOLUPA

  MENT DEL PROJECTE

  PRODUCTES IMPACTE

  Planificaci i gesti

  Objectius PertinenaLocal / Nacional

  Internacional

  ComposiciActivitats i seguiment

  Integraci en el curriculum

  Alumnat / Professorat /

  Comproms / Ownership

  Enfocament pedaggic i Mtodes de

  treball

  TransferibilitatCentre /

  Comunitat educativa

  Coordinaci i lideratge

  Innovaci Innovaci

  Comunicaci Difusi Difusi

 • Instruments per a lavaluaci

  Qestionaris Entrevistes Observaci Mesura del nivell de participaci Anlisi de documents Discussi en grup/s Diari de lalumne/a Presentaci

 • Atenci! Un instrument qualsevol no serveix per a tots els

  propsits: Alguns sn ms adequats per a aspectes

  tangibles o quantificables Daltres, per a aspectes ms personals o

  interpretatius Per acordar el tipus dinstrument que volem utilitzar i

  el contingut haurem de tenir en compte els indicadors i el context de cada instituci

  La finalitat s: crear els nostres propis instruments davaluaci obtenir una perspectiva ms clara dels resultats

  concrets fer el projecte ms visible

 • Fases de lFases de lFases de lFases de lavaluaciavaluaciavaluaciavaluaciQuanQuanQuanQuan????

  1. Planificaci2. Durant lexecuci3. Al final del projecte

 • Participaci Activa

  Paper que lalumnat/participants/ personal pertinent tindr en les diferents etapes de lassociaci(implicaci de lalumnat en la planificaci, l aplicaci i avaluacidel projecte)

 • Autoavaluaci

  s un procs participatiu intern que:

  Consisteix en precisar on ens trobem i on tenem previst arribar

  Identifica els resultats obtinguts, per tambels aspectes que shan de millorar

  Incentiva la presa de decisions: canvis en els objectius i en la metodologia

  Facilita el treball i ajuda a assolir els objectius

 • Autoavaluaci com a seguiment

  Forma part del desenvolupament del projecte: s una reflexi contnua sobre els processos i resultats

  Sha de contemplar en cadascuna de les fases: fins i tot en la planificaci del projecte (no noms a la fase final)

  No es pot avaluar tot: sha de centrar latenci en els aspectes ms pertinents

 • Fer-se les preguntes adequades

  Sha seguit el pla de treball? Si no, per qu? Els objectius sn apropiats? Shauria de modificar el projecte? Quins beneficis aporta una activitat determinada a

  lalumnat? Com ha realitzat les tasques lalumnat? Els mitjans de comunicaci sn apropiats i eficaos? El professorat treballa en equip? Shan implicat els pares i mares en el projecte? ...?

 • Agents de lavaluaciQui?

  Implicar els diversos sectors que participen en el projecte:

  Professorat /Formadors / Educadors Personal no docent Alumnat

  Equip directiu Altres ( AMPAs, ONGs ...)

 • Passos que shan de seguirCom?

  Definir i prioritzar els objectius del projecte Definir els aspectes i els objectius de

  lavaluaci Definir els indicadors Fer les preguntes adequades Buscar els instruments apropiats Interpretar el material Actuar en conseqncia

 • INDICADORS

  Conjunt de variables que proporcionen informaci - quantitativa o qualitativa -segons laspecte del projecte

  Caracterstiques: Ser coherent i fcil dutilitzar Sollicitar informaci duna sola cosa Estar expressat amb claredat semntica, sense

  ambigitat Enunciat: directe i descriptiu Relacionar-se amb els altres Es pot desglossar i especificar en tems

 • Exemple dIndicadors

  mbit de lavaluaci Indicadors

  Producte:

  Website

  s atractiva i convida a seguir llegint

  Proporciona informaci sobre el projecte o el tema de manera apropiada

  s un instrument o eina de comunicaci eficas accessible i fcil de trobar

  Ofereix informaci clara sobre els contactes

  s fcil treure la informaci i publicar-la

 • mbit de lavaluaci

  Indicadors

  Comunicacien

  lassociaci

  Els mitjans de comunicaci seleccionats sn accessibles a tots els socis

  La comunicaci es produeix regularmentExisteix un registre de les comunicacions realitzades

  Els conceptes que sutilitzen resulten comprensibles a tots els socis

  Els materials i la informaci es distribueixen eficament

  Exemple dindicadors per a lmbit de:

  Associaci (Comunicaci)

 • mbit de lavaluaci Indicadors

  Visibilitat del projecte en el

  centre

  Es menciona el projecte al butllet del centre que es distribueix a lalumnat, famlies, professorat

  Hi ha un stand /vitrina/panell dedicat al projecte al vestbul del centre o a la biblioteca

  Els productes del projecte estan exposats o disponibles per a la comunitat escolar

  Sha creat un web especfic/un frum per al projecteEls recursos del centre (TIC, biblioteca) sutilitzen de manera diferent

  Exemple dindicadors per a lmbit de:

  Impacte (Professorat)

 • mbit de lavaluaci

  Indicadors

  Motivaci de lalumnat

  Demanen ms feina relacionada amb el projecte amb ms freqncia

  Estan disposats a estudiar msEstan ms atents a classe

  Participen en activitats extra-curriculars amb ms freqncia

  Se senten part del projecte

  Exemple dindicadors per a lmbit de:

  Impacte (Alumnat)

 • mfasi de lavaluaci

  Indicadors Possibles instruments

  Motivaci de lalumnat

  Lalumnat se sent part del projecte

  1.- Entrevista:Vas participar en el procs de presa de decisions del projecte?

  Es van tenir en compte les teves idees quan es va posar en marxa el projecte?

  Veus el projecte del professorat o de lalumnat?

  Creus que ts til? En quin sentit?

  Has acceptat responsabilitats en alguna de les activitats?

  Has fet treball extra per al projecte fora de les hores lectives?

  Has motivat els teus companys?

  Ests satisfet amb els resultats?

  De lmbit a linstrument

  Impacte >Alumnat>Motivaci>Ownership>Instrument (I)

 • Instrument: Entrevista

  1. Entrevista

  Qu? Una o ms persones pregunten. Sol ser un complement als qestionaris. Poden ser estructurades o no estructurades.

  Qui? Professorat, equip de gesti del projecte, ajudants lingstics

  AvantatgesOportunitat dexaminar el projecte i el procs de manera ms completa; s una eina apropiada per avaluar opinions, conductes, valors, sentiments.

  Riscos, limitacions

  No sha de convertir en un debat en qu lentrevistador defensa la seva postura.

  Recomanacions

  Grup : Alumnat, professorat / formadors , pares i mares...Lentrevistador/a sassegurar dadoptar tcniques adequades. Lentrevista la poden realitzar persones no directament implicadesen el projecte.

 • mfasi de lavaluaci

  Indicadors Possibles instruments

  Motivaci de lalumnat

  Lalumne/a se sent part del projecte

  2.- Observaci:Qui assumeix la iniciativa del debat?

  Qui presenta qu?Com sexpressen (el nostre projecte, el meupaper, el nostre producte )?Qui motiva a qui?

  De lmbit a linstrument

  Impacte >Alumnat>Motivaci>Ownership>Instrument (II)

 • Tipus dinstrument (Observaci / Presentaci ...)

  Qu?

  Qui?

  Avantatges

  Riscos, limitacions

  Recomanacions

  Com seleccionar linstrumentadequat

 • I desprs?Implementar canvis

  Interpretaci de les dades recollides En una reuni, tractar qu significa aix per

  a nosaltres Modificaci dobjectius, pla de treball,

  activitats, productes, procs, formes de comunicaci...

  Creaci dun dossier amb totes les dades recollides (til per presentacions, reunions, informe intermedi i/o final)

  Introducci del procs i els resultats de lautoavaluaci a linforme intermedi i/o final

 • CAL EVITAR Mostrar moltes fotos de les trobades amb els

  socis

  Donar informaci detallada de cada reuni Deixar les activitats de difusi per al final

  Donar a tothom la mateixa informaci

  RECOMANAT Compartir les experincies a ms a ms dels

  resultats

  Pensar en termes de qualitat, no de quantitat