Latvijas skolas somas koordinatori pašvaldībās · PDF file Latvijas skolas somas...

Click here to load reader

 • date post

  17-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Latvijas skolas somas koordinatori pašvaldībās · PDF file Latvijas skolas somas...

 • Latvijas skolas somas koordinatori pašvaldībās

  1

  Pašvaldības nosaukums

  Vārds Uzvārds Amats Tel. nr. E-pasts

  Aglonas novada pašvaldība

  Sandra Rakova Priežmalas pamatskolas direktore 29365706 sandrarakova@inbox.lv

  Aizkraukles novada

  pašvaldība Zane Romanova Aizkraukles Interešu izglītības centra direktore

  65122862 26699677

  zane.romanova@aizkraukle.lv

  Aizputes novada pašvaldība

  Elita Malovka Izpilddirektore izglītības jomā 29138082 elita.malovka@aizpute.lv

  Aknīstes novada pašvaldība

  Aivars Ielejs Aknīstes vidusskolas direktora vietnieks

  audzināšanas jomā 26429367 aivars_ielejs@inbox.lv

  Alojas novada pašvaldība

  Ilze Kapmale Alojas novada izglītības darba speciālisti 29332084 ilze.kapmale@aloja.lv

  Alsungas novada pašvaldība

  Aīda Vanaga Alsungas novada izglītības pārvaldes vadītāja 26397069 aida.vanaga@inbox.lv

  Alūksnes novada pašvaldība

  Inga Meirāne Alūksnes novada pašvaldības iestādes ,,Izglītības

  pārvalde” izglītības metodiķe 64381521 inga.meirane@aluksne.lv

  Amatas novada pašvaldība

  Dina Dombrovska Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības

  pārvaldes vadītāja 26389722 dina.dombrovska@amatasnovads.lv

  Apes novada pašvaldība

  Gunta Ļuļe Apes novada pašvaldības izglītības darba

  speciāliste 64307215 26609215

  gunta.lule@ape.lv

  Auces novada pašvaldība

  Valda Zvirbule Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja 29515868 valda.zvirbule@dome.auce.lv

  mailto:sandrarakova@inbox.lv mailto:zane.romanova@aizkraukle.lv mailto:elita.malovka@aizpute.lv mailto:ilze.kapmale@aloja.lv mailto:aida.vanaga@inbox.lv mailto:inga.meirane@aluksne.lv mailto:gunta.lule@ape.lv mailto:valda.zvirbule@dome.auce.lv

 • Latvijas skolas somas koordinatori pašvaldībās

  2

  Ādažu novada pašvaldība

  Ināra Briede Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste 25936485 inara.briede@adazi.lv

  Babītes novada pašvaldība

  Ginta Kaire-Kūlupa Babītes novada pašvaldības izglītības darba

  speciāliste 29169314 67914552

  ginta.kaire-kulupa@babite.lv

  Baldones novada pašvaldība

  Renārs Manuilovs Jauniešu lietu speciālists 28663569 renars.manuilovs@baldone.lv

  Baltinavas novada

  pašvaldība Inta Ločmele Baltinavas kultūras nama vadītāja 26571774 kultura@baltinava.lv

  Balvu novada pašvaldība

  Ilona Naļivaiko Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu

  izglītības darba speciāliste 29440694 ilona.nalivaiko@balvi.lv

  Bauskas novada pašvaldība

  Līga Kirilko Bauskas novada administrācijas metodiķe 63924389

  29858288 liga.kirilko@bauska.lv

  Beverīnas novada

  pašvaldība Inguna Kondratjeva Trikātas pamatskolas direktore 26548247 inguna.kondratjeva@gmail.com

  Brocēnu novada pašvaldība

  Gundega Vorobjova Izglītības nodaļas plānotāja 63807307 gundega.vorobjova@broceni.lv

  Burtnieku novada

  pašvaldība Sandra Purmale

  Burtnieku novada Izglītības pakalpojumu speciāliste

  27338859 sandra.purmale@burtniekunovads.lv

  Carnikavas novada

  pašvaldība Antra Krasta

  Carnikavas novada pašvaldības Izglītības metodiķe

  29389606 antra.krasta@carnikava.lv

  mailto:inara.briede@adazi.lv mailto:ginta.kaire-kulupa@babite.lv mailto:renars.manuilovs@baldone.lv mailto:kultura@baltinava.lv mailto:ilona.nalivaiko@balvi.lv mailto:liga.kirilko@bauska.lv mailto:mara.bauvare@bauska.lv mailto:mara.bauvare@bauska.lv mailto:inguna.kondratjeva@gmail.com mailto:gundega.vorobjova@broceni.lv mailto:gundega.vorobjova@broceni.lv mailto:sandra.purmale@burtniekunovads.lv mailto:antra.krasta@carnikava.lv

 • Latvijas skolas somas koordinatori pašvaldībās

  3

  Cesvaines novada

  pašvaldība Lāsma Markeviča izglītības darba speciāliste 22034268 markevica.lasma@gmail.com

  Cēsu novada pašvaldība

  Ramona Urtāne Cēsu novada pašvaldības izglītības satura un

  kvalitātes vadītāja

  29877772 ramona.urtane@cesis.lv

  Ciblas novada pašvaldība

  Sarmīte Leščinska Ciblas novada izglītības koordinatore 26439768 sarmite.lescinska@inbox.lv

  Dagdas novada pašvaldība

  Regīna Pauliņa Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta

  nodaļas izglītības darba speciāliste 26569588 65653240

  regina_rutka@inbox.lv

  Daugavpils novada

  pašvaldība Inese Zuģicka

  Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes metodiķe

  65422259 26155633

  Inese.zugicka@dnd.lv

  Daugavpils pilsētas dome

  Lidija Plavinska Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības

  atbalsta nodaļas vadītāja 65407437 28330063

  lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv lidija.plavinska@inbox.lv

  Dobeles novada pašvaldība

  Anita Celmiņa Dobeles novada Izglītības pārvaldes interešu

  izglītības metodiķi 63700134 anita.celmina@dobele.lv

  Dundagas novada

  pašvaldība Dinārs Neifelds Dundagas novada izglītības speciālists 26162075 ndinars@gmail.com

  Durbes novada pašvaldība

  Kristīne Bruzule Durbes novada izglītības speciāliste 63498783 kristinebruzule@durbe.lv

  Engures novada pašvaldība

  Alise Indriksone Engures novada attīstības plānotāja 63192109 20219888 alise.indriksone@enguresnovads.lv

  mailto:markevica.lasma@gmail.com mailto:ramona.urtane@cesis.lv mailto:regina_rutka@inbox.lv mailto:Inese.zugicka@dnd.lv mailto:anita.celmina@dobele.lv mailto:ndinars@gmail.com mailto:kristinebruzule@durbe.lv mailto:alise.indriksone@enguresnovads.lv

 • Latvijas skolas somas koordinatori pašvaldībās

  4

  Ērgļu novada pašvaldība

  Lelde Strazdiņa Ērgļu novada kultūras pasākumu organizatore 29453486 leldezosaare@inbox.lv

  Garkalnes novada

  pašvaldība Inga Pelcmane

  Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas direktora vietniece

  67998460 26597233

  inga.pelcmane@inbox.lv

  Grobiņas novada pašvaldība

  Aija Niedola Grobiņas novada Skolēnu interešu centra

  metodiķe 26557745 aija.nied@inbox.lv

  Gulbenes novada

  pašvaldība Baiba Muceniece

  Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe

  64497724 26619643

  baiba.muceniece@gulbene.lv

  Iecavas novada pašvaldība

  Sanita Reinsone Iecavas novada pašvaldības administrācijas

  Izglītības nodaļas izglītības speciāliste 63941601 29428476

  sanita.reinsone@iecava.lv

  Ikšķiles novada dome

  Liene Šmite Ikšķiles novada izglītības darba speciāliste 29157980 liene.smite@ikskile.lv

  Ilūkstes novada pašvaldība

  Vita Tolmante Ilūkstes novada izglītības, kultūras un sporta

  nodaļas izglītības metodiķe

  65447859 ,

  20219090 vita.tolmante@ilukste.lv

  Inčukalna novada

  pašvaldība Ludmila Vorobjova Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieci 25622590 ludmila.vorobjova@incukalns.lv

  Jaunjelgavas novada

  pašvaldība Evija Šteina Lodziņa

  Jaunjelgavas novada domes Attīstības un projektu nodaļā

  26954795 evija.steina@jaunjelgava.lv

  Jaunpiebalgas novada

  pašvaldība Arnis Ratiņš Jaunpiebalgas vidusskolas direktors 29478891 arnis.ratins@jvdc.edu.lv

  mailto:leldezosaare@inbox.lv mailto:aija.nied@inbox.lv mailto:baiba.muceniece@gulbene.lv mailto:sanita.reinsone@iecava.lv mailto:liene.smite@ikskile.lv mailto:vita.tolmante@ilukste.lv mailto:ludmila.vorobjova@incukalns.lv mailto:evija.steina@jaunjelgava.lv mailto:arnis.ratins@jvdc.edu.lv

 • Latvijas skolas somas koordinatori pašvaldībās

  5

  Jaunpils novada pašvaldība

  Ilze Jansone - Peipiņa

  Jaunpils novada jaunatnes un tūrisma lietu speciāliste

  26164405 ilze.jansone-peipina@jaunpils.lv

  Jelgavas novada pašvaldība

  Ineta Freimane Jelgavas novada izglītības pārvaldes galvenā

  speciāliste 26392154 ineta.freimane@jelgavasnovads.lv

  Jelgavas pilsētas dome

  Inita Mazūdre Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste 63012463 inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv

  Jēkabpils novada pašvaldība

  Rainelda Muižniece Izglītības un kultūras pārvaldes galvenā

  speciāliste izglītības jautājumos 65220737 29866485

  rainelda.muizniece@jekabpilsnovads.lv

  Jēkabpils pilsētas pašvaldība

  Elīna Puķe Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra Vizuālās, vides un jaunatnes lietu izglītības metodiķe

  29828683 elina.puke@gmail.com

  Jūrmalas pilsētas dome

  Spodra Austruma Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes

  Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļas vadītāja

  29274811 spodra.austruma@jurmala.lv

  Kandavas novada

  pašvaldība Egija Muižniece

  Kandavas novada Izglītības pārvaldes vispārējās izglītības speciāliste

  26335356

  egija.muizniece@kandava.lv

  Kārsavas novada pašvald