Labturība mājas-istabas dzīvniekiem

Click here to load reader

 • date post

  08-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  37
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Labturība mājas-istabas dzīvniekiem. Vienmēr atceries - dzīvnieks cilvēkam ir ne tikai draugs, bet arī ļoti liela atbildība!. Zini:. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Labturība mājas-istabas dzīvniekiem

Labturba mjas-istabas dzvmiekiem

Labturba mjas-istabas dzvniekiem Vienmr atceries - dzvnieks cilvkam ir ne tikai draugs, bet ar oti liela atbildba!

Zini:Pirms pieem lmumu sav imen emt dzvnieku, noskaidro visu par viu. Vispirms labi apdom, vai saskans Jsu raksturi un cik daudz laika katru dienu Tu varsi viam veltt

Vienmr !!!Rdi labu piemru sabiedrbas attieksmei pret msu mazajiem briem

Vienmr !!!Padom, kur no Taviem draugiem sps parpties(savaldt un kontrolt) Tavu etrkjaino draugu, kamr Tu bsi projm

Vienmr !!! Rpjies par savu, bet paldzi ar citiem nelaim nokuvuajiem dzvniekiem

Rpjies par to, lai Tavs draugs ar savu uzvedbu(rieanu, gaudoanu, vai smaku) netrauctu kaimius un apkrtjo sabiedrbu

Vienmr !!!Ja Tu redzi, ka Tavs kaimi cietsirdgi vai bezatbildgi izturas pret dzvniekiem, esi modrs un inform PVD un pavaldbas policiju

Bezatbildga saimnieka RCBAS sekas

Likumdoana, kas nosaka dzvnieka panieka atbildbu

Dzvnieku aizsardzbas likums

Veterinrmedicnas likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.266 Labturbas prasbas mjas (istabas) dzvnieku turanai, tirdzniecbai un demonstranai publisks izstds, k ar sua apmcbai 04.04.2006.pilnvrtgu dinanu ne retk k reizi dien;

vienmr brvi pieejamu svaigu deni;

vismaz 30 minu ilgu pastaigu ne retk k reizi diennakt;

sua augumam atbilstou bdu vai mtni (kas garum, augstum un platum prsniedz sua izmrus ne mazk k par 30 centimetriem), kur patverties nelabvlgos laika apstkos un kur ir pakaii vai cits silts grdas segums;

trbu sua bd vai mtn un laukum, kur suns uzturas;JA SUNI PATSTVGI TUR PIESIETU RPUS TELPM, DZVNIEKA PANIEKS VAI TURTJS NODROINA : dus aksesurus:

vismaz divus centimetrus platu das kaklasiksnu vai citu sua ermenim piegulou aksesuru, kur sunim nerada ievainojumus, k ar nepieauj iespju sunim patvargi atbrvoties no t;

vismaz trs metrus garu di vai pavadu;

des vai pavadas savienojumu ar kaklasiksnu, izmantojot rotjou elementu. Ja de sld pa stiepli, rotjoie elementi ir pie kaklasiksnas un pie stieples.

JA SUNI PATSTVGI TUR PIESIETU RPUS TELPM, DZVNIEKA PANIEKS VAI TURTJS NODROINA :

SVARGI ATCERTIES !!! Sadarbb ar veterinrrstu! Lieto medikamentus cai ar iekjiem un rjiem paraztiem 2 reizes gad jveic attrpoana Obligti - reizi gad sui un kai jvakcin pret trakumsrgu!!!!! (Veterinrmedicnas likuma 59.panta 14.punkts)

K sazinties ar Prtikas un veterinro dienestu?Ja Tev ir sdzbas par dzvnieku labturbu, zvani uz diennakts uzticbas telefonu 67027402- automtisko atbildtju un atstj maksimli preczu informciju! PVD Ziemekurzemes prvalde - 63291660Paldies par uzmanbu!