L168 - Biologija - Zglavkari - Aleksandra Živadinović - Danijela Veljković

Click here to load reader

download L168 - Biologija - Zglavkari - Aleksandra Živadinović - Danijela Veljković

of 17

 • date post

  15-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  5.603
 • download

  6

Embed Size (px)

description

L168 - Biologija - Zglavkari - Aleksandra Živadinović - Danijela Veljković

Transcript of L168 - Biologija - Zglavkari - Aleksandra Živadinović - Danijela Veljković

 • 1. ZglavkariAleksandra ivadinoviAleksinaka gimnazijaBilologijaProfesor Danijela Veljkovi

2. Osnovno o zglavkarima Zglavkari ili lankonoci su najobimnija inajraznovrsnija grupa ivotinja. Naseljavaju svaivotna stanita. 3. Gde ive?Naseljavaju sva ivotna stanita: morsku i slatku vodu, kopnena stanita i vazduh. 4. Osnovne odlike Osnovna odlika zglavkara jeheteronomna segmentacija tela. Za razlikuod segmentacije anelida, kod kojih su svisegmenti meusobno jednaki, kodzglavkara se segmenti jasno morfolokirazlikuju. Telesni segmenti se grupiu udva ili tri telesna regiona. Poredsegmentacije tela oni imaju segmentisanei ekstremitete (noge). lanci (segmenti)nogu su meusobno pokretno zglobljeni. 5. Telesni regioni Osnovni telesni regioni su: glava, grudi i trbuh (abdomen), mada se kod pojedinih grupa oviregioni drugaije grupiu. 6. Zatita zglavkara Na povrini tela imaju vrstu hitinsku kutikulu. vrstomota je dobra zatita telu i oslonac za miie pa sezbog toga naziva spoljanji skelet (egzoskelet).Egzoskelet je graen od veeg broja ploa koje pokrivajutelo i ekstremitete. Pojedinane skeletne ploe su unajveem broju sluajeva meusobno pokretno spojene,to uostalom i omoguava pokretljivost ovih organizama.Osim te skelet ima i zatitnu ulogu organizmaod predatora, a unutranje organe od povreda.Istovremeno, egzoskelet ograniava rast zglavkara, pazbog toga da bi mogli da rastu oni se moraju presvlaiti. 7. Sistemi organa kod zglavkara Misini sistem, za razliku od anelida, nije rasporeen u slojevima, ve jeorganizovan u miine snopove (tu se prvi put u ivotinjskom svetu javljaju)koji su privreni za unutranju povrinu egzoskeleta. Miii i skeletneploe funkcioniu kao sistem poluga. Telesna duplja je miksocel, to znai da je to meovita duplja nastaje utoku embrionalnog razvia spajanjem ostatka blastocela iceloma. Krvni sistem je otvorenog tipa. Srce se sastoji iz jedne ili vie komora,koje su linearno rasporeene i imaju bone, parne otvore ostije, kroz kojekrv (hemolimfa) iz perikardijalnog prostora ulazi u srce. Iz srca polaze krvisudovi koji odvode krv do tkiva i organa, gde se ona izliva u upljine ilakune oko tih organa. Respiratorni organi vodenih zglavkara su krge, a kod suvozemnih sutraheje, mada kod nekih oblika postoje plua (pauci, korpije). Traheje surazgranate cevice koje poinju sitnim otvorima na kutikuli (stigme), a zatimse granaju po itavom telu. Nervni sistem dostie visok stepen razvoja, to je sigurno u vezi i sanjihovim sloenim ponaanjem. Imaju razvijen mozak. 8. ula zglavkara ula su dobro razvijena, posebno ulo vida koje je glavno orijentaciono ulo. Oi mogu biti pokretne, na drkama ili nepokretne na prednjem delu glave. Postoje proste (ocele] i facetovane oi, koje se sastoje od velikog broja [od nekoliko hiljada do nekoliko stotina hiljada] ocela. Vid je sloen mozaian. 9. Razmnoavanje zglavkara Polni organi su po pravilu odvojeni, est jepolni dimorfizam, a polne lezde i njihovi odvodisu parni. Oploenje je unutranje. Kod nekihpredstavnika razvie je direktno (ametabolno),odnosno iz jajeta izlazi jedinka koja lii na imago (odrasla jedinka). Kod sloenijih zglavkara razvie je sametamorfozom i moe biti: nepotpuno (hemimetabolno) i potpuno (holometabolno). 10. Neki zglavkari 11. Klasifikacija zglavkara Tip zglavkara deli se na 4 podtipa(subphylum-a) : 1. trilobiti (Trilobitomorpha), obuhvataizumrle primitivne, vodene zglavkare,poznate samo na osnovu fosilnih ostataka;2. paukolike ivotinje(Chelicerata); 3. rakovi (Crustacea); 4. stonoge i insekti (Uniramia). 12. Neki zglavkari 13. Prikaz delova tela zglavkara 14. Trilobiti Trilobiti (Trilobita) su izumrli zglavkari koji su iveli u morima i bili veoma brojni u paleozoiku. Najvii stepen razvoja su dostigli u kambrijumu, a u permusu nestali sa planete Zemlje. Smatra se da su ivele puzei po morskom dnu ili plivajui, dok su najsitnije vodile planktinski nain ivota. Veliina im se u proseku kretala od 4-10 cm. 15. Rakovi Rakovi(Crustacea) su zglavkari zakoje je karakteristino daimaju dva para antena,dvograne ekstremitete, da diuna krge i da su, sa malimizuzecima, vodene ivotinje.Ovaj podtip zglavkaraobuhvata oko 30000 vrsta najee dobropokretnih ivotinja koje vodeslobodan nain ivota, sa samonekoliko vrsta koje su sesilne iretkim parazitskim vrstama. 16. Insekti Insekti ili kukci (Insecta) sunamnogobroniaklasa ivotinja. Vrlo surazvoliki po obliku inainu ivota;veinom su malihrazmera; telo im esastavljeno iz tri asnoodeljena dela: glave,grudi i trbuha. 17. Stonoge Stonoge (Myriapoda) su zglavkari koji se zajednosa insektima svrstavaju u podtip uniramija. Pripadaju imsuvozemne vrste sa izraenom homonomnomsegmentacijom i sa jednim ili dva para nogu nasvakom trupnom segmentu.