Kvalitetsklubb vidare utvikling - Fotball · PDF file Gjennom arrangementet skal vi stimulere...

Click here to load reader

 • date post

  26-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kvalitetsklubb vidare utvikling - Fotball · PDF file Gjennom arrangementet skal vi stimulere...

 • Kvalitetsklubb – vidare utvikling Fagsamling 27.-30.sep 2018

 • «Ved utagngen av handlingsplanperioden (2019) skal 1/3 av born og unge i NFF vere tilknytt ein Kvalitetsklubb»

 • NFF Sogn og Fjordane

  32.5% av born og ungdom

  23% av born og ungdom

 • Kva ligg det i det?

  • Minimum 50 % av born og unge er (i 2019) i ein klubb med forutsetningar for god aktvitet

  • Ein klubb der visjonar og verdiar er tett knytt til eit utviklingsløp i ein sportsplan.

  • Planverk på plass – alt på stell?

  • Namsos IL er ein klubb mange kanskje vil kjenne seg igjen i.

 • Drift av ein kvalitetsklubb

  • Fire år fra start til dei merka ordentlig utvikling

  • Det tek tid å endre ein kultur

  • Tommy om Namsos:

  • Den viktigaste årsaken til at Namsos har lykkast, er at dei i har sett på kriteriesettet som eit minimum.

  - Ref: Trenerveileder

  Korleis fungerar trenerveileder i din klubb?

 • Ei viktig rolle

  Kva gjer klubben for å sikre at sportsplanen kjem til syne på feltet?

 • Frå sertifisering til levering

  • Evaluering etter sertifisering - Årleg møte, framdriftsplan

  • Rammer på plass – vidare utvikling: - Nivå 2 – Ola - Støttesenter – Svein Olav

 • Toppleiarsamling

  29.09.2018

 • Veien til kvalitetsklubb nivå 2

  - Forstå rammene rundt prosessen

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

 • Stimulere til videreutvikling i alle klubbens ledd, som vil forsterke helheten.

  Strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige.

  Øke kontinuiteten hos klubblederne, og styrke frivilligheten.

  Sikrer trygge omgivelser i aktivitet for barn og unge.

  Sunne verdier og god kompetanse gir grobunn for kvalitet i barne- og ungdomsfotballen

  PS: Vi deler opp kriteriene i to.

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Hva er målet med prosessen?

 • EKSTRATILBUD:

  Klubben skal tilby to ekstraaktiviteter. - Tilbudet skal være åpent for alle. - Tilbudet kan være kompetansehevende tiltak - Klubben skal ha en bevisst holdning til økonomi rundt tilbudene og kunne synliggjøre inntekter og kostnader. - Klubben skal ha dialog med de forskjellige gruppene i utviklingen av tilbudene. - Klubben skal ha trenere og ledere med riktig kompetanse knyttet til aktivitetene.

  Aktivitetene kan være tidsbegrenset, men ikke være enkelttiltak. Under følger eksempler på aktiviteter som kan benyttes i klubbene:

  - Tine Fotballskole - Telenor x-tra - Trenerkurs - Lederkurs - Dommerkurs - Keeperskole

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Aktivitet - NYTT

 • Årshjul:

  - Klubben skal ha et årshjul som er synlig for medlemmene.

  Beskrivelse:

  Et aktivt årshjul skal inneholde følgende: - Lovpålagte frister for idrettslaget og aktiviteten - «Hoved aktiviteter» i klubben - Styremøter - Kretssamlinger i forhold til fagområder

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Organisasjon - NYTT

 • Kommunikasjon:

  - Klubben skal ha en kommunikasjonsstrategi.

  Beskrivelse:

  En kommunikasjonsstrategi skal bestå i hovedsak av tre elementer:

  - Nå-situasjon: Et klart bilde av hvordan vi faktisk er i dag - Ønsket situasjon: Et klart bilde av hva vi ønsker å være på et gitt tidspunkt i framtiden - Strategiske valg: Tiltak for å komme fra nå-situasjon til ønsket situasjon

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Organisasjon - NYTT

 • Frivillighetskontakt:

  - Klubben skal ha en person som er ansvarlig for de frivillige.

  Alle klubber er avhengig av frivillige, og klubbens frivillighetskontakt skal ha et overordnet ansvar for alle klubbens frivillige ved å:

  - Arbeide tett med de andre rollene mot skoleringsplaner - Ha oversikt over de frivillige i klubben med informasjon verv/roller, formell/uformellkompetanse og kontaktopplysninger. - Kvalitetssikre klubbens jobb med registrering av roller i FIKS - Kartlegge behov, rekruttere inn nye og beholde frivillige i nært samarbeid med valgkomiteen. - Være en pådriver i å bygge et godt miljø for de frivillige. - Implementere klubbens plan for de frivillige - Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i klubben. - Bindeledd mellom styret i klubben og de frivillige. Denne personen bør sitte i styret.

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Organisasjon - NYTT

 • Trenerkompetanse:

  Trenerveileder: Kompetansekrav til rolle - Minimum hele NFF Grasrottreneren og trenerveilederkurset.

  Barnefotball 6-12 En trener pr. lag med minimum ett delkurs fra NFF Grasrottreneren

  Ungdomsfotball 13- 19 En trener pr. lag med minimum to delkurs fra NFF Grasrottreneren En trener pr. årskull, også pr. kjønn, med minimum hele NFF Grasrottreneren

  Klubbtrener 1 trener med minimum UEFA-B

  Veilederkompetanse Minimum 1 person med kursveilederkompetanse NFF Grasrottreneren

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Kompetanse - NYTT

 • Lederkompetanse:

  Alle i klubben sitt styre skal ha minimum FLK 1 og flertallet i styret skal ha FLK 2.

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Kompetanse - NYTT

 • Klubbens dag:

  Klubben skal samle alle sine lag til en morsom dag på tvers av kjønn og alder.

  På KLUBBENS DAG skal klubben arrangere en samling for foreldre/foresatte der klubbens budskap og tilbud presenteres. Fotballens verdigrunnlag er utgangspunktet. Hensikten med KLUBBENS DAG er å skape mer, bedre og varig aktivitet. Gjennom arrangementet skal vi stimulere til frivillighetens nytte- og egenverdi.

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Samfunns- og verdiarbeid - NYTT

 • Inkluderingsansvarlig:

  Klubben skal ha en person som er ansvarlig for inkluderingsarbeidet

  Inkluderingsansvarlig har et overordnet ansvar for at visjonen «Fotball for alle» virkeliggjøres i klubbens hverdag. Styret må vedta en inkluderingsstrategi som blir det overordnede dokument og utfra lokale forhold identifisere utfordringer og utsatte grupper som skal vies særskilt oppmerksomhet og som det kan utvikles til egne strategier for utsatte gruppe som: - Minoriteter – herunder både bosatte innvandrere og flyktninger/asylsøkere. - Funksjonshemmede - Økonomisk vanskeligstilte - Homofile og lesbiske

  Inkluderingsansvarlig skal: - Være en tydelig fagperson i klubben på inkludering - Ha en rådgivende og initierende rolle overfor lag og styret - Implementere klubbens inkluderingsstrategi - Ha fokus på både rekruttering og hindre frafall - Være kontaktpunkt ut mot andre klubber, krets, forbund og offentlige myndigheter - Være pro-aktiv i forhold til underrepresenterte og utsatte grupper

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Samfunns- og verdiarbeid - NYTT

 • Eat Move Sleep: Klubben skal aktivt kommunisere innholdet i Eat Move Sleep med sine medlemmer

  Et godt arbeid med Eat Move Sleep i klubben avhenger av at målsettinger er forankret i hele klubben og styret, gjerne gjennom tydelige retningslinjer.

  EKS på konkrete råd:

  - Holde et foredrag om EMS (mal finnes i verktøykassa) - Benytte seg av idrettsfrukt avtalen

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Samfunns- og verdiarbeid - NYTT

 • - Gjennomføringsplan

  - 12-18 måneder

  - Egen prosessveileder

  - 4-5 møter med klubben

  - Elektronisk kommunikasjon

  NB: egen nasjonal gjennomføringsplan

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Metode

 • Relasjonsbygging = godt samarbeid

  Viktig med en dedikert kvalitetsklubbansvarlig

  Etabler en arbeidsgruppe

  Gruppen bør bestå av:

  Kvalitetsklubbansvarlig – overordnet ansvar • Ansvarlig aktivitet • Ansvarlig kompetanse • Ansvarlig organisasjon • Ansvarlig samfunns- og verdiarbeid

  Trygghet – Glede – Respekt – Likeverd - Folkelighet

  Eksempel på hvordan vi kan organisere oss i arbeidet

 • Ditta får vi til! Eller?

 • Prosessleiing - Evy