KURIKULUM PKJR

22
Kurikulum Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

Transcript of KURIKULUM PKJR

KurikulumPendidikan Keselamatan Jalan Raya

Matlamat PKJR

• Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) di sekolah rendah bermatlamat untuk:– meningkatkan pengetahuan dan kemahiran

asas tentang keselamatan jalan raya – memelihara keselamatan diri dan pengguna jalan

raya yang lain – membina sikap positif.

Kurikulum PKJR

Perkembangan Kanak-kanak

Penglibatan aktif murid

Kemahiran membuat keputusan

Pembelajaran berasaskanpermasalahan Kurikulum berfikir

Kurikulum berpilin

Kecerdasan pelbagai

Taksonomi Bloom

Pengetahuan tentang penggunaan jalan raya

Kurikulum PKJR

Pengetahuan tentang KJR

• Berasaskan Garis Panduan PKJR- sebagai satu tema.

• Fokus tema dalam Garis Panduan.

• Objektif khusus Tahap 1 & 2.

Fokus Tema Garis Panduan

1. Persekitaran jalan raya2. Kenderaan3. Peraturan & undang-undang4. Sebagai pejalan kaki 5. Sebagai penunggang basikal 6. Sebagai penumpang 7. Melintas jalan dengan selamat 8. Bermain 9. Kenderaan awam 10. Tingkah laku yang berisiko 11. Pengaruh media & budaya popular dalam KJR

Skop PKJR

Pejalan kaki

Penumpang

Keselamatan am jalan raya dan kenderaan

Pengangkutan awam

Aktiviti luar

Penunggang basikal

Taksonomi Bloom

• Atau dikenali sebagai Bloom’s Taxonomy.

• Perlu dikuasai dari tahap ke tahap:– Kognitif– Afektif – Psikomotor.

Taksonomi Bloom samb.

• Sebagai contoh: – Lima langkah untuk melintas.

• Sebagai contoh:

Taksonomi Bloom samb.

C6Penilaian

C5Sintesis

C4Analisis

C3Aplikasi

C2Pemahaman

C1Pengetahuan

Domain Kognitif

(Sumber: Taksonomi Pengajaran & Pembelajaran, UPM)

Kecerdasan Pelbagai

• Atau dikenali sebagai Multiple Intelligence– Bahasa/Linguistik – Logik-Matematik – Muzik– Ruang – Kinestatik – Interpersonal – Intrapersonal.

Kecerdasan Pelbagai samb.

Bahasa / Linguistik

Kecerdasan Pelbagai samb.

Muzik

Kecerdasan Pelbagai samb.

Kinestatik

Kecerdasan Pelbagai samb.

Ruang

Kurikulum Berpilin

• Atau dikenali sebagai Spiral Learning

• Memperkenalkan prinsip asas dan memperkukuh konsep dari semasa ke semasa. - diserapkan dalam minda (“embedded”)

Kurikulum Berpilin samb.

Tahun 6

Tahun 5

Tahun 4

Tahun 3

Tahun 2

Tahun 1

Pembelajaran BerasaskanPermasalahan

• Permasalahan menghasilkan pembelajaran.

• Salah satu proses kognitif yang kompleks dan “high order”.

Kemahiran Membuat Keputusan

• Membantu membina kemahiran membuat keputusan yang berkesan.

• Proses ini menghasilkan satu pemilihan – tindakan atau pandangan.

Penglibatan Aktif Murid

• Tanggungjawab pembelajaran berfokus pada pelajar.

• Pelajar perlu melakukan sesuatu untuk mendapat maklumat.

Perkembangan Kanak-kanak

• Perkembangan kanak-kanak adalah berbeza pada setiap tahap: – Kognitif– Fizikal – Psikososial.

Pendekatan PKJR

• Kad imbasan perkataan dan gambar • Video & Iklan• Lagu• Perbincangan • Peta minda / Carta / Jadual / Peta • Main peranan • Simulasi• Pemerhatian • Eksperimen

Kesimpulan

• Pembelajaran melalui keterangan/bukti.

• Program bersama Kementerian Pengangkutan & Kementerian Pelajaran:– Garis Panduan PKJR.– Huraian Sukatan Pelajaran.

• Sebagai sisipan dalam Bahasa Malaysia.