Kurier Plus - 6 października 2012, NUMER 944

of 28/28
NEW YORK PENNSYLVANIA CONNECTICUT NEW JERSEY MASSACHUSETTS KURI ER POLISH WEEKLY MAGAZINE NUMER 944 (1244) ROK ZA£O¯ENIA 1987 TYGODNIK 6 PAÌDZIERNIKA 2012 PE£NE E-WYDANIE KURIERA W INTERNECIE: WWW.KURIERPLUS.COM Ofensywa PiS – str. 4 Dzisiaj by³by demokrat¹ – str. 5 Konstruktywny premier Gliñski – str. 7 Rozmowa z Richardem Mazurem – str. 11 Diamentowy Bankiet w Marriotcie – str. 14 W niedzielê, 7 paŸdziernika o godz.12:00 spotykamy siê na Diamentowej Paradzie Pu³askiego. Maszerujemy 5 Alej¹ od 35 do 56 ulicy. Parada Pu³askiego œwiêtem ca³ej Polonii FOTO: ZOSIA ¯ELESKA-BOBROWSKI
 • date post

  20-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Kurier Plus - 6 października 2012, NUMER 944

Transcript of Kurier Plus - 6 października 2012, NUMER 944

 • NEW YORK PENNSYLVANIA CONNECTICUT NEW JERSEY MASSACHUSETTS

  KURIERP L U SP O L I S H W E E K L Y M A G A Z I N E

  NUMER 944 (1244) ROK ZAOENIA 1987 TYGODNIK 6 PADZIERNIKA 2012

  PENE E-WYDANIE KURIERA W INTERNECIE: WWW.KURIERPLUS.COM

  Ofensywa PiS str. 4 Dzisiaj byby demokrat str. 5 Konstruktywny premier Gliski str. 7 Rozmowa z Richardem Mazurem str. 11 Diamentowy Bankiet w Marriotcie str. 14

  W niedziel, 7 padziernika o godz.12:00 spotykamy si na Diamentowej Paradzie Puaskiego.Maszerujemy 5 Alej od 35 do 56 ulicy.

  Parada Puaskiego witem caej PoloniiFO

  TO: Z

  OS

  IAE

  LES

  KA-B

  OB

  RO

  WS

  KI

 • 2 KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  Enjoy the Largest PolishParade in America

  From Brooklyn AKA Polonia

  Brooklyn BeepMarty Markowitz

  POLACY I AMERYKANIE

  POLSKIEGO POCHODZENIASolidarni i dumni z polskiego dziedzictwa

  liderzy organizacji polonijnych, weterani, studenci, modzie szkolna, rodzice i nauczyciele, ksia i harcerze,

  biznesmeni i naukowcy, politycy i dziennikarzena 75. Diamentowej Paradzie Puaskiego

  7 padziernika 2012 roku

  Ewa Junczyk ZiomeckaKonsul Generalna RP w Nowym Jorku

  z gratulacjamidla Pastwa Krystyny i Kazimierza Szczchw

  Wielkich Marszakw Paradyoraz dla Marszakw Regionalnych i organizatorw.

  Richard Mazur i Dominika apiska

 • 3KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  yczenia udanej Jubileuszowej 75. Parady Puaskiego 2012

  skada:

  OKRG 2. SWAP

  Placwki: Pl. 21/201 - New York, NY; Pl. 36 - Passaic, NJ; Pl. 51 - Jersey City, NJ;

  Pl. 57 - Elizabeth, NJ; Pl. 99 - Harrison, NJ; Pl. 123 - New York, NY; Pl. 209 - Port Chester, NY;

  Zarzd Okrgu 2. SWAP: Kapelan o. Mikoaj Socha

  Komendant - Antoni Chrocielewski (Wielki Marszaek Parady Puaskiego 2005) I wice komendant Anthony Domino; II wice komendant Andrzej Pityski Adiutant finansowy - Sylwia Peka; Adiutant protokoowy - Teofil Lachowicz

  Parafia w. Stanisawa Kostki, Greenpoint, Brooklyn, jest reprezentowana w Paradach Puaskiego na Manhattanie od samego jej pocztku.

  Maszerujemy razem z Parad take i w tym roku, aby wsplnie zamanifestowa katolickwiar, ktra jest czci naszego polskiego dziedzictwa narodowego.

  Dzikujemy czonkom Komitetu Parady Puaskiego za ich bezcenny wysiekw jej organizacj, a Marszakom tegorocznej, Diamentowej Parady,

  pastwu Krystynie Szewczyk-Szczch i Kazimierzowi Szczchskadamy serdeczne gratulacje.

  Zapraszamy do wsplnej modlitwy w naszym kociele codziennie rano i wieczorem, a szczeglnie naniedzielne msze w. w jzyku polskim, ktre s odprawiane w nastpujcych godzinach:

  sobota - 19:00, niedziela - 7:30, 10:15, 11:30, 13:00, 20:00. W padzierniku zapraszamy na Naboestwa Racowe odprawiane po polsku

  od wtorku do pitku bezporednio po mszy w. o godz. 19:00.Kapani i wierni Parafii w. Stanisawa Kostki, 607 Humboldt Street, Greenpoint, tel. 718.388.0170

 • Episkopat murem za TV TrwamMetropolita gdaski abp. Leszek Gd zo-sta delegatem konferencji Episkopatu Pol-ski d.s. TV Trwam, aby zostaa potrakto-wana na rwni z innymi nadawcami i miaaprawo by obecna w multipleksie. Prze-wodniczcy Konferencji Episkopatu abp.Jzef Michalik powiedzia, e dotd niemamy zastrzee do dziaalnoci tej telewi-zji. Sekretarz Episkopatu bp. Wojciech Po-lak powiedzia, e nie ma mowy o likwidacjiFunduszu Kocielnego a zdaniem Episkopa-tu odpis podatkowy na Koci powinienby wikszy ni 0,3 procent proponowaneprzez rzd.

  PiS dogoni PONa Platform Obywatelsk zagosowao-by 28 proc. Polakw i tyle samo na Prawoi Sprawiedliwo wynika z najnowszegosondau Wirtualnej Polski, zrealizowanegoprzez Homo Homini. Sonda przeprowa-dzono 2 padziernika, a wic ju po debacieekonomicznej nt. propozycji PiS, po mar-szu Obud si Polsko oraz po skandaluz ekshumacjami. Trzecie miejsce w rankin-gu zajmuje Sojusz Lewicy Demokratycznej,na ktry chce gosowa 14 procent Pola-kw. Na czwartej pozycji jest PSL z 6-pro-centowym wynikiem. Na Ruch Palikotai Solidarn Polsk chce gosowa 5 procentankietowanych.

  1000 numer Gazety PolskiejUkaza si tysiczny numer tygodnika Ga-zeta Polska, zaoonego przez PiotraWierzbickiego. Pocztkowo rozchodzia siw nakadzie kilkunastu tysicy egzempla-rzy. Obecnie pod redakcj Tomasza Sakie-wicza staa si duym, opiniotwrczymkonglomeratem z wasnym dziennikiemGazet Polsk Codziennie, miesiczni-kiem Nowe Pastwo, portalem niezale-zna. pl oraz telewizj internetow. GaPolzwalczajca postkomunizm a obecnie rzdPO, bya od pocztku nkana przez organycigania III RP. Reklamodawcw zmusza-no szantaem do wycofywania reklam. Mi-mo to staa si realn si polityczn m.in.dziki kilkuset klubom Gazety Polskiejw kraju, a take za granic, w tym w No-wym Jorku.

  Sd Najwyszy pod parasolemFunkcjonariusze CBA s wstrzniciumorzeniem przez prokuratur ledztwaw sprawie apownictwa w Sdzie Najwy-szym. Prokuratura uznaa, e jej funkcjo-nariusze oraz wsppracownicy muszmie zgod na podsuch, chocia do tejpory bya to powszechna metoda zdoby-wania dowodw: sdy jej nie kwestiono-way. CBA zebrao dowody na korupcjjednego z sdziw Sdu Najwyszego, aleprokuratura apelacyjna uznaa, e zebranoje nielegalnie i bada, czy CBA przekroczyouprawnienia. Byy szef CBA jest oburzonydecyzj prokuratury, ktra uniemoliwiazbadanie dowodw przez sd. Mariusz Ka-miski wysa w tej sprawie list otwartydo prokuratora generalnego Andrzeja Se-remeta.

  Niebywae okruciestwoFundacja Viva! i niemiecka organizacjaAnimals Angels bronice dobra zwierzttwierdz, e w Polsce nagminne jestznecanie si nad zwierztami. Nka sizwierzta chore, nie majce si, by wejdo samochodw a czasem nawet sta.Zwierzta bije si, kopie, wykrca im ogo-ny, szarpie za uszy, zrzuca z wysokich sa-mochodw. Przewozi si krowy niedojone,z mlekiem kapicym z wymion. Zwierzt niechroni si przed z pogod ani ich nie poi,wrzuca je do workw i przewozi w bagani-kach samochodw.

  POLSKA

  KURIER PLUSredaktor naczelny

  Zofia Doktorowicz-Kopotowska

  staa wsppraca

  Izabela Barry,

  Andrzej Jzef Dbrowski,

  Halina Jensen, Czesaw Karkowski,

  Krzysztof Kopotowski, Boena Konkiel

  Weronika Kwiatkowska, Krystyna Mazurwna

  Konrad Lata, Agata Ostrowska-Galanis,

  Aneta Radziejowska, Katarzyna Zikowska

  korespondenc i z Po lsk i

  Jan Ry o ,E ryk P romiesk i

  koresponden tka z F ranc j i

  Krystyna Mazurwna

  fotografia

  Zosia eleska-Bobrowski

  skad komputerowy

  Marek Rygielski

  wydawcy

  John Tapper

  Zofia Doktorowicz-Kopotowska

  Kurier Plus, Inc

  .

  Adres : 145 Java Street

  Brooklyn, NY 11222

  Tel : (718) 389-0134 (718) 389-3018

  Fax : (718) 389-3140

  E-mail : [email protected]

  Internet : ht tp://www.kurierplus.com

  Redakcja nie odpowiada

  za tre ogosze.

  Adam Mattauszek

  6 padziernika - sobotaFryderyki, Artura, Brunona7 padziernika - niedzielaMarii, Marka, Sergiusza8 padziernika - poniedziaekBrygidy, Pelagii, Walerii9 padziernika - wtorekBogdana, Dionizego, Wincentego10 padziernika - rodaPauliny, Daniela, Franciszka11 padziernika - czwartekAldony, Aleksandra, Emila12 padziernika - pitek Edwina, Eustachego, Maksymiliana

  4 KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  Pogoda na weekend:SOBOTA NIEDZIELA

  23

  11

  dzeszczowomoliwy deszcz

  Myl tygodnia:

  Martwienie si nie pozbawiajutra kopotw - a pozbawia dzisiaj siy.

  art na dobry tydzie

  Skoczyli w przepa optymistai pesymista.

  - Spadam - jczy pesymista.- Lec - krzyczy optymista.

  Imieniny tygodnia

  JESTEMY TE NA:

  Takiej iloci ludzi wyprowadzonychna ulice nie widziano jeszcze w III Rzecz-pospolitej. Wedle rnych szacunkw, ichliczba moga siga nawet 150 tysicy.Wprawdzie walnie uczestniczyli w niej tak-e czonkowie Rodzin Radia Maryja i Tele-wizji Trwam, politycy Solidarnej Polski,czonkowie stowarzyszenia Solidarni 2010oraz liczne delegacje Zwizku Zawodowe-go Solidarno, to gwnym jej bohate-rem by Jarosaw Kaczyski i jego partia.Wspieray j, nie tylko kluby Gazety Pol-skiej przybye z wielu stron kraju, alei zwykli przechodnie, nie zajmujcy sina co dzie polityk. Raz po raz wnoszonookrzyki na cze jej przywdcy, przeplata-jce si z okrzykami antyrzdowymi i anty-platformerskimi.

  Wrd manifestantw byo wielu ludzimodych, ktrzy przyszli tu indywidualnie.Ze sztandarami i bez. Nie brakowao rw-nie grup modzieowych i dzieci niesio-nych przez rodzicw na ramionach. W per-spektywie Nowego wiatu i KrakowskiegoPrzedmiecia pochd przedstawia si bar-dzo malowniczo. opotao nad nim tysicebiao-czerwonych flag, bya duga flaga--wstga niesiona przez setki osb, byy tepcienne flagi-skrzyda niesione przez tzw.pisowsk husari. Otaczay one prezesa Ka-czyskiego i jego wsppracownikw.

  Byy take banery z dowcipnymi napisa-mi, oczywicie wrogimi wobec rzdzcych,byy te transparenty goszce, i w Smo-lesku doszo do zamachu oraz, e Tusk,Komorowski i Sikorski s zdrajcami naro-du. Haso Bg, Honor i Ojczyzna prze-platao si z napisami, e prawd mwitylko: Radio Maryja, Telewizja Trwami Nasz Dziennik.

  Ojciec Tadeusz Rydzyk by wielceukontentowany. Podczas caego przemar-szu od placu Trzech Krzyy do placu Zam-kowego szed otoczony wiecem swychwiernych zwolennikw. Jake licznych.Manifestacj poprzedza patriotyczny kon-cert muzyczno-poetycki zorganizowanyna placu Trzech Krzyy oraz uroczystamsza w intencji Telewizji Trwam i ojczy-zny, koncelebrowana przez wielu ksiy.

  Biy dzwony, powieway flagi i piewa-no Gaude Mater Polonia. Punktem kul-minacyjnym byo pomienne przemwienieprezesa Kaczyskiego wygoszone pod Ko-lumn Zygmunta, osobno za przemawiaszef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.Obaj mwili o koniecznoci odsuniciaobecnego rzdu od wadzy i potrzebiezmian.

  Jeli celem tej manifestacji byo pokaza-nie jak wielki jest sprzeciw opozycji prawi-cowo-katolicko-narodowej wobec obecne-go establishmentu, to zosta on osignityz nawizk, gdy mierzy j iloci i deter-minacj uczestnikw. Powikszajcych siszeregw teje opozycji nie sposb lekce-way. Zasilaj j teraz take i zwizkowcyz Solidarnoci, zasilaj take modzi bez-robotni, legitymujcy si coraz czciej dy-plomem wyszej uczelni. Trudno zatem,eby nie dawali wyrazu swojej frustracji.

  Manifestacj zorganizowano pod hasemwalki o prawo Telewizji Trwam do nada-wania w systemie cyfrowym, staa si onajednak elementem walki niemal ze wszyst-kimi poczynaniami rzdu, od edukacji po-czwszy a na reformie emerytalnej sko-czywszy. I trudno si dziwi, e coraz wi-cej osb chce wyj na ulice, by wykrzy-cze swoje nie, gdy zarobki stoj w miej-scu a ceny s coraz wysze, gdy zawodzisystem opieki medycznej i gdy, albo nie malekarstw, albo trzeba paci za nie corazwicej. Rozmiary biedy, zamiast si kur-czy, rosn, zwolnienia grupowe s corazczstsze a moliwoci zatrudnienia s zni-

  kome. Miejsc pracy wcale nie przybywa,co oznacza brak perspektyw dla nowegopokolenia. Bdzie on dawa o sobie zna zezdwojon si, naley si wic spodziewa,e Platforma nie bdzie moga liczyna modych w takim stopniu jak dotych-czas. W dodatku w teje Platformie kam-stwo goni kamstwo, afera afer, niekompe-tencja niekompetencj, nieudolno nie-udolno. Wystarczy choby popatrzena prac resortw zdrowia, edukacji, czyinfrastruktury. Ostatnio okazuje si rw-nie, e zagroone s dobra dziedzictwa na-rodowego, nie mwic ju o znikomychnakadach na nauk i kultur.

  W tej sytuacji PiS moe w nieskoczo-no punktowa swoj rywalk za nie-udacznictwo. I owszem robi to nieustannie,dorzucajc odpowiedzialno za katastrofsmolesk. Czyni to jednak w taki sposb,e zazwyczaj nie przekada si to na noto-wania tej partii w sondaach i wynikachwyborw.

  Czyby zatem wikszoci spoeczestwanie wystarczaa tylko permanentna krytykai obmiewanie PO i czeka ono na recepty,co robi? PiS niby je co jaki czas daje, alejako nie trafiaj one tej wikszocido przekonania. A moe i trafiaj, ale mimoto, nie chce ona odda kraju w rce obozu,ktry postrzega jako zbyt radykalny, anty-europejski i konserwatywny. Jego hasaniepodlegociowe, bogojczyniane i anty-platformerskie, owszem s none dla czcispoeczestwa.

  Niemaej, ale jednak tylko czci. Wik-szo czeka na nowoczesny program, ktryna tyle trafi jej do przekonania, e go po-prze. PiS nie widzi jak do tej pory po-trzeby pozyskiwania nowych zwolenni-kw, wychodzc z zaoenia, e powinienrzdzi, bo to wanie on ma monopolna polsko i jest depozytariuszem patrioty-zmu. To przekonanie owocuje wyklucza-niem tych, ktrzy go nie podzielaj.

  Dzi, po tak efektownej i dobrze zorga-nizowanej manifestacji, PiS ma szansprzycign do siebie wiele osb dotych-czas niezdecydowanych lub chwiejnychpolitycznie. Przede wszystkim jednak musipostawi na owo pokolenie wchodzcew dorose ycie. Bo to ono moe mie gosdecydujcy w przyszych wyborach. Skd-ind PiS nie wierzy, i wygra te wyboryi chciaby wczeniej doj do wadzyw wyniku rozruchw ulicznych. Zatem ma-nifestacje, owszem mog by tu pomocnejako spektakularna demonstracja siyi eskalacja protestu. Jednak przede wszyst-kim potrzebny jest program.

  Program z ktrego wynika czarnona biaym, e jest on lepszy od rozwizakonkurencji i stwarza perspektywy dla mo-dych. I jeszcze jedno owa wikszooczekuje take zakoczenia wojny polsko--polskiej. PiS musi wyranie powiedzie,czy i jak tego dokona, gdy uda mu si zdo-by wadz.

  Eryk Promieski

  Ofensywa PiSAntyrzdowa manifestacja, ktra si odbya w Warszawie jest spektakular-nym sukcesem Prawa i Sprawiedliwoci.

 • 5KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  Jak Kazimierz Puaski trafido USA?

  Podobnie jak Kociuszko przezPary. Z tym, e Puaski po ucieczcez Polski, nie mia ju do niej powrotu.Pamitamy, e da si namwi przy-wdcom Konfederacji Barskiej na po-rwanie krla Stanisawa Poniatowskiego.Porwanie si nie udao i po upadku Kon-federacji Puaski musia ucieka, bo towanie jego uznano inicjatorem tegoczynu. Wydano na niego infami i zaocz-nie za prb krlobjstwa skazano gona kar mierci. Puaski uciek do Turcji,ale i stamtd musia uchodzi. I tak otoprzez Marsyli dotar go Parya, gdziespotka generaa Lafayetta. Ten z jednejstrony nakoni go na wyjazd do walcz-cych brytyjskich kolonii w Ameryce,ktre ogosiy swoj niepodlego,a z drugiej opowiedzia o nim Beniami-nowi Franklinowi. Franklin nawet napi-sa list do Jerzego Waszyngtona, w kt-rym zwraca uwag na uyteczno Pua-skiego w walce o niepodlego.

  Ale Puaski przyby do Amerykii generaem nie zosta To prawda, a przynajmniej nie od razu.Waszyngton nie by z pocztku przeko-nany do przydatnoci Puaskiego, jakofachowca od kawalerii. Prosz sobie wy-obrazi tak scen: niemwicy po an-gielsku Puaski demonstruje swoje umie-jtnoci jedzieckie zdumionemu Wa-szyngtonowi, ktry nie do koca widziprzydatno wojsk konnych w wcze-snym sposobie prowadzenia walki.Wszystko zmienio si dopiero po bitwienad Brandywine. Co si wtedy stao? Wyjanijmy najpierw jak wwczas An-glicy prowadzili wojny, a robili to zupe-nie inaczej ni mieszkacy Europy kon-tynentalnej. Poniewa mieli wietn ma-rynark wojenn, z reguy najpierwostrzeliwali z okrtw gwne porty ata-kowanego kraju, a pniej na ld wycho-dzia piechota i dokonywaa podboju.Kawaleria bya jedynie uywana jakowojska zwiadowcze. Naturalnie takiej tetaktyki uywa Waszyngton. Wszystkozmienio si po tym, kiedy nad rzekBrandywine w Pensylwanii spotkay sipiechota angielska i amerykaska. Bitwarozgrywaa si w gstej mgle i Waszyng-ton zginby niechybnie, gdyby nie akcjaPuaskiego, ktry wskaza mu drogucieczki, a tyy uchodzcej armii osaniawanie konnic. Na czym waciwie polegaa inno-wacyjno Puaskiego?

  Puaski tumaczy, e lepiej byobynajpierw wysa kawaleri do przodu, e-by atakowaa piechot przeciwnika i ro-bia zamieszanie. A po przebiciu siprzez szeregi wroga, moga atakowaod tyu. Byyby to swego rodzaju wcze-

  sne siy specjalne. Ale generaowie ame-rykascy wymiali jego pomys, bo prze-cie oni wiedzieli lepiej jak si walczy. Waszyngton jednak natychmiastspostrzeg moliwoci nowej forma-cji wojskowej i poleci Puaskiemuutworzy doborowe oddziay kawa-lerii Tak, ale pienidze na ten pomys musiaznale Kongres. Mimo, e Waszyngtonmianowa Puaskiego generaem brygadyi dowdc wojsk konnych, funduszewci byy niewystarczajce. Puaski za-cz nawet organizowa pienidze z Pol-ski, bo przecie pochodzi z zamonej ro-dziny. W kocu udao mu si utworzyosobny rodzaj wojsk, nazwany od jegonazwiska Legionem Puaskiego. Byo tookoo 300 jedcw, bardzo dobrze wy-szkolonych i tworzcych szybk, zwrotni gron jednostk wojskow. Udowodnilito wkrtce w bitwie pod Charleston. P-niej przedostali si na poudnie do Georgiii tam brali udzia w obleniu Savan-nah. I tam wanie zgin Puaski. Do niedawna nie wiadomo byojednak, gdzie go pochowano i cigle nie mamy ostatecznej pew-noci. Wedug niektrych dokumentwoddano go wodzie z pokadu okrtuWasp, na ktrym mia umrze dwa dnipo odniesieniu miertelnej rany. In-na wersja wskazuje, e mg zosta po-chowany na jednej z plantacji na staymldzie, tam gdzie dzi stoi jego pomnik.Niedawno znaleziono koci pod tym po-mnikiem. Przebadano je i wyglda na to,e rzeczywicie nale do niego. Jednakczowiek, ktry prowadzi te badania, za-trzymuje ich wyniki dla siebie i nie chcesi nimi podzieli. Dlaczego?! Naprawd, nie wiem Puaski nie oeni si nigdy, praw-da? Nie, nie oeni si. A wiadomo, z jakiego powodu? Najpewniej spotka mio swego yciajako nastolatek. Zakocha si w trzy lata

  starszej dziewczynie, ktra potem wyszaza m za ksicia Kurlandii. Nie wiado-mo, czy pniej wydarzyo si w jego y-ciu co podobnego. Wrmy jeszcze na chwil do Ko-ciuszki i Puaskiego. Czy oni jakoze sob wspdziaali w czasie Woj-ny o Niepodlego? Nie. ? Oni najprawdopodobniej nigdy si niepoznali. Pewnie wiedzieli o sobie, alekiedy Kociuszko zakada West Point,Puaski przebywa w Filadelfii. Proszpamita, e w tamtych czasach prze-pyw informacji by bardzo ograniczony,i to tym bardziej, e kraj by w staniewojny. Jest jednak moliwe, e przez je-den dzie przebywali w tym samymmiejscu, w obozie w Valley Forge,na granicy Pensylwanii i New Jersey.Szukaem dowodu na ich spotkanie, lecznie znalazem nic konkretnego na ten te-mat. Do tej pory nie udao si to nikomu. A z jakiego powodu waciwie Pu-aski i Kociuszko walczyli o nie-podlego USA? Myl, e oni raczej walczyli w dostp-ny sobie sposb z bezwzgldnym absolu-tyzmem. Puaski w Konfederacji Bar-skiej, a Kociuszko w powstaniu nazwa-nym pniej jego imieniem, walczyliprzede wszystkim z absolutyzmem rosyj-skim zagraajcemu niepodlegociRzeczpospolitej. Oczywicie obaj przy-czyli si do wojny przeciwko KoronieBrytyjskiej, kiedy rodziy si Stany Zjed-noczone. Ta walka bya urzeczywistnie-niem wielu modnych pogldw owiece-niowej myli spoecznej i politycznej. Czy zatem obaj byli demokratami? Tak, myl, e tak wanie mona ichnazwa. Trzeba jednak pamita, e Ko-ciuszko by w swoich pogldach znacz-nie bardziej radykalny. On widzia demo-kracj, jako rzdy wszystkich mieszka-cw danego kraju, a Puaski jako arysto-krata pewnie opowiedziaby si za demo-kracj szlacheck. m

  Dzisiaj byby demokratZ Alexem Storoyskim szefem Fundacji Kociuszkowskiej i dziennikarzem rozmawia Mariusz A. Wolf.

  - 79-09

  Wieczr autorski dr Ewy Kurek

  Ksika autorstwa dr Ewy Kurek

  na temat stosunkw polsko-ydowskich

  1939-1945

  pt. Poza granicami solidarnoci

  zostaa przetumaczona na jzyk angielski

  i wydana w Stanach Zjednoczonych.

  Ksika ta budzi due zainteresowanie,

  bo jest oparta wycznie

  na danych z archiww ydowskich.

  Spotkanie z autork odbdzie si

  w poniedziaek, 8 padziernika

  o godzinie 7 wieczorem

  w Domu Weterana

  119 East 15th Street (blisko Union Square)

  na Manhattanie.

  Wstp wolny.

 • Wtedy to Pan sprawi, e mczyznapogry si w gbokim nie, i gdy spa,wyj jedno z jego eber, a miejsce to za-peni ciaem. Po czym Pan Bg z ebra,ktre wyj z mczyzny, zbudowa nie-wiast.

  A gdy j przyprowadzi do mczyzny,mczyzna powiedzia: Ta dopiero jestkoci z moich koci i ciaem z mego cia-a. Ta bdzie si zwaa niewiast, bo ta zmczyzny zostaa wzita. Dlatego tomczyzna opuszcza ojca swego i matkswoj i czy si ze sw on tak cile, estaj si jednym ciaem.

  Rdz 2, 21-24

  W jednym z polonijnych mediw za-uwayem artyku pod mylcym tytuemRozwd kocielny. Czego takiego wKociele katolickim nie ma. Maestwozawarte w Kociele katolickim nigdy niemoe by rozwizane. Nierozerwalnomaestwa dyktuje prawo boe, przy kt-rym czowiek nie moe manipulowa.W liturgii sakramentu maestwa t pra-wd wyraaj ewangeliczne sowa: CoBg zczy, czowiek niech nie rozdzie-la. A zatem mwienie o rozwodach ko-cielnych jest duym nieporozumieniem.W Kociele katolickim mona uzyskatak zwane stwierdzenie niewanoci ma-estwa. Nie jest to jednak rozwd, czyuniewanienie maestwa, tylko stwier-dzenie, e maestwo z jakiego powoduod samego pocztku byo niewane. Na-rzeczeni winni spenia pewne warunki.Jeli ich nie speniaj, to jako maonko-wie mog uzyska dekret stwierdzajcyniewano maestwa. Gdy istnieje po-dejrzenie zaistnienia przeszkd mae-skich, wtedy zainteresowani mog sizgosi do ksidza w swojej parafii, gdzieotrzymaj wstpne informacje i zostanskierowani do Sdu Biskupiego, ktryrozstrzyga, czy maestwo jest waniezawarte czy nie. Przeszkd maeskichmoe by wiele. Maestwo moe byniewane, gdy narzeczeni nie akceptujw peni zgody maeskiej wyraanejprzy otarzu w lubowaniu mioci, wier-noci i uczciwoci maeskiej.

  Najczciej jednak maestwa rozpa-daj si nie z powodu zaistnienia prze-szkd, ale chorobliwych relacji mae-skich, ktre istniay od pocztku lub zaist-niay pniej. Zdrowe relacje maeskiemusz opiera si na rwnoci, partner-stwie, wolnoci, tolerancji, zaufaniu iwzajemnym poszanowaniu. Musz rodzisi z prawdziwej mioci i t mioci sikarmi. Mwi o tym Ksiga Rodzaju za-cytowana na wstpie. A trzeba wiedzie,e te sowa byy zapisane ponad trzy ty-sice lat temu. A w tamtych czasach, wcywilizacji bliskowschodniej, pozycja ko-biety bya nie do pozazdroszczenia. WBabilonii i Asyrii kobieta bya niewolnicma, ktry mg j sprzeda, wypoy-czy, okaleczy lub zabi. Taki stosunekdo kobiet by nie bez wpywu na yciespoeczne Izraelitw. Majc to na uwadzemoemy powiedzie, e biblijne spojrze-nie na relacje maeskie byo na tamteczasy rewolucyjne. Wrmy do opisu zKsigi Rodzaju. Bg stworzy kobietz ebra Adama, a gdy Adam j ujrza, po-wiedzia: Ta dopiero jest koci z moichkoci i ciaem z mego ciaa. W tym obra-zowym opisie zawarta jest bardzo istot-na prawda. ebro jest koci, a wedug se-mickiego rozumienia ko bya synoni-

  mem istoty czowieka. A zatem autor bi-blijny mwi, e mczyzna i kobieta majt sam natur i s sobie rwni. W tej sa-mej Ksidze czytamy inne wane sowa:Dlatego to mczyzna opuszcza ojcaswego i matk swoj i czy si ze swon tak cile, e staj si jednym cia-em. Te sowa przytacza Chrystus w dzi-siejszej Ewangelii. Mwi one o rwnocimczyzny i kobiety. Nie ma tu mowy oniszej roli kobiety i o ulegoci mczy-nie w zwizku maeskim. Oboje pocho-dz od Boga.

  Naruszenie tej biblijnej zasady bywabardzo czsto powodem rozpadu wspl-noty maestwa. Z racji swojej posugiduszpasterskiej bardzo czsto rozmawiamz maonkami, ktrzy dowiadczaj r-nych problemw. Musz powiedzie, eo wiele czciej przychodz na rozmowzapakane ony ni mowie. Ta dyspro-porcja jest odzwierciedleniem danych sta-tystycznych. W ostatnim czasie wielu znas byo zaskoczonych wyznaniem znanejaktorki Katarzyny Figury. Wygldao, ejest spenion aktork, a take on i mat-k. A tu w telewizji moglimy oglda jakze zami w oczach mwia, e m od latznca si nad ni i to nie tylko psychicz-nie. W wywiadzie dla Vivy powiedzia-a: To bya szarpanina, plucie w twarz,bicie w gow, w twarz, kopanie. Wiesz,jak bardzo boli, jak ci kto kopnie w kopiszczelow?. Okazuje si, e co ro-ku 800 tys. kobiet w Polsce dowiadczaprzemocy, a 150 ginie z rk partnerw.Patologiczne relacje maeskie mogmie mniej drastyczne formy, ale s niemniej zabjcze dla trwaoci zwizku.Spotka mona idealne maestwa,ktre po kilkudziesiciu latach rozpadajsi, nawet w przypadku, gdy nie wchodziw gr osoba trzecia. Rozmawiaem kiedyz kobiet, ktra w wieku 62 lat postanowi-a odej od ma. Wszyscy byli zasko-czeni, bo uwaali ich idealne maestwo.A ona miaa ju dosy ma pana. Onpracowa, zarabia na utrzymanie rodziny,ona siedziaa w domu i wychowywaadzieci. Dla ma to nie bya praca, tylkosiedzenie w domu. Tak j zdominowa, enie miaa nic do powiedzenia. Dla dobrarodziny, dla dzieci, dla witego spokojutumia w sobie bunt i siedziaa cicho.Draa na myl, e m moe j skarci,wpatrywaa si w jego twarz, aby wyczy-ta z jego grymasu, co mu si nie podoba,co zrobi, aby si umiechn. Do tegodochodzia patologiczna nieufno. onamusiaa si tumaczy z kadej godzinyspdzonej poza domem. M nie musiatego robi. Taka patologiczna relacjawczeniej czy pniej przynosi ze owoce.W tym wypadku trzeba byo czeka na niekilkadziesit lat.

  W Ewangelii na dzisiejsz niedzielsyszymy zdecydowane sowa Jezusa:

  Kto oddala on swoj, a bierze inn, po-penia cudzostwo wzgldem niej. I jeliona opuci swego ma, a wyjdzie za in-nego, popenia cudzostwo. Byy totrudne sowa nawet dla samych aposto-w, dlatego mwili: Jeli tak ma sisprawa czowieka z on, to nie warto sieni. Znakomita wikszo maonkwmoe powiedzie: warto. Aby z penymprzekonaniem powiedzie warto niewystarczy wanie zawrze maestwo.Konieczne jest ksztatowanie relacji ro-dzinnych wedug boego zamysu i zapro-szenie Boga przez sakrament do wsplno-ty maeskiej. Bo tam gdzie jest Bg,tam jest prawdziwa mio, bo Bg jestmioci. I tylko wedug takiej miocimoemy stworzy poprawne relacje ma-eskie i uchroni si przed tragedi, jakjest rozpad maestwa.

  Narzeczeni bardzo czsto na swojuroczysto zalubin, w ramach czytamszalnych wybieraj hymn o mioci zListu w. Pawa do Koryntian. Warto nazakoczenie przytoczy niektre cechymioci, ktra ma stanowi fundamentjednoci maeskiej: Mio cierpliwajest, askawa jest. Mio nie zazdroci,nie szuka poklasku, nie unosi si pych;nie dopuszcza si bezwstydu, nie szukaswego, nie unosi si gniewem, nie pami-ta zego; nie cieszy si z niesprawiedliwo-ci, lecz wpweseli si z prawd. Wszyst-ko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszyst-kim pokada nadziej, wszystko przetrzy-ma. Powrt do takiej mioci jest powro-tem do ksztatu maestwa, jakim Bguczyni go od samego pocztku.

  Ks. Ryszard Koper

  www.ryszardkoper.pl

  Turcja na SyriParlament w Istambule wyda zgod armiina dziaania wojenne poza granicami kraju.To reakcja na ostrza modzierzowy przezSyri tureckiego miasta Akcakale. W rodrozpocza odwetowy ostrza terytorium Sy-rii. Zachowanie Syrii zagraa bezpieczestwunarodowemu, owiadczy rzd turecki i we-zwa do reakcji Rad Bezpieczestwa ONZ.Zgoda parlamentu nie ma na celu wojny zSyri, lecz odstraszanie - zapewni tureckiwicepremier Besir Atalay. - Rzdowy wnio-sek poparo 320 deputowanych. Sprzeciwiosi 129 posw w liczcym 550 miejsc Wiel-kim Zgromadzeniu Narodowym.

  Niemcy wymierajStarzenie si spoeczestwa i coraz mniej-sza liczba ludnoci, s najwikszym wyzwa-niem dla Niemiec oprcz globalizacji - po-wiedziaa kanclerz Angela Merkel, zaczynajcspoeczn debat na ten temat. Do 2060 r.liczba ludnoci dzi 80-milionowych Nie-miec moe skurczy si o jedn pit, czyli o17 mln ludzi. Jedna trzecia mieszkacwkraju bdzie starsza ni 65 lat... Do dyspo-zycji bdzie coraz mniej rk do pracy, nawetjeli wszystkich dobrze wyksztacimy -ostrzega Merkel. - Nie mona pomija te-matu imigracji wykwalifikowanej siy robo-czej.

  Rosja tePrawie 40 procent Rosjan, ktrzy zmarli w2011 roku, miao mniej ni 60 lat - poinfor-mowao rosyjskie ministerstwo zdrowia.Wikszo zgonw (56,7 proc.) jest spowo-dowana przez choroby sercowo-naczyniowe.38 procent ludnoci Rosji cierpi na nadci-nienie. Rak jest przyczyn ponad 14 pro-cent zgonw. Pna wykrywalno raka - w40 procentach przypadkw w 3. lub 4. stop-niu zaawansowania choroby - powodujemier 27,4 proc. pacjentw w cigu rokuod jej wykrycia.

  Lekarze przeciw ObamiePrzyjcie Obamacare kosztowao prezyden-ta Obam poparcie poowy lekarzy, ktrzy wnadchodzcych wyborach popr Mitta Rom-neya. Reforma medyczna Obamy ma obni-y koszty opieki lekarskiej i liczb Ameryka-nw bez ubezpieczenia zdrowotnego przezobowizek wykupu ubezpieczenia. Sd Naj-wyszy potwierdzi kilka tygodni temu kon-stytucyjno ustawy.Huffington Post po-daje, e ponad 50 procent lekarzy powiedzia-o, e w najbliszych wyborach poprze kan-dydata republikanw. Uwaaj, e najlepiejbyoby znie ustaw.

  Wylosuj AmerykRozpoczo si losowanie loterii wizowej;w tym roku jak w poprzednim jest otwartarwnie dla Polakw. Na stroniewww.dvlottery.state.gov mona si rejestro-wa za darmo. Rzd zachca, eby nie ko-rzysta z pomocy porednikw, ale samemuwypenia formularze. Zdobywca zielonejkarty moe zabra ze sob do USA wsp-maonka i dzieci do 21 lat. Rejestracja po-trwa do 3 listopada. Trzeba mie co najmniejrednie wyksztacenie lub dowiadczenie za-wodowe.

  Gruzja bliej RosjiPrezydent Saakaszwili uzna przegranswej partii w wyborach parlamentarnych izapowiedzia przejcie jej do opozycji. We-dug wstpnych danych wygraa koalicjaGruziskie Marzenie, utworzona przez Bidzi-n Iwaniszwilego, miliardera. Koalicja poko-naa Zjednoczony Ruch Narodowy. PartiaSaakaszwilego rzdzia prawie dziewi lat.Kandydat na nowego premiera Iwaniszwilichce uczy si od Polakw, jak poprawistosunki z Rosj. Dodajmy, e nie ma oby-watelstwa gruziskiego.

  WIAT

  Powrt do pocztku

  6 KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  Na drogach Prawdy Boej

  O sprawach bezdomnychZebranie otwarte Grupy Pro-Life w.

  Maksymiliana Kolbe, powicone ochronieycia pocztego odbdzie si

  we wtorek, 9 padziernik br. po Mszy w.ogodz. 7 wieczorem.Temat: O wito ycia".

  Zebranie odbdzie si w kociele w. St. Kostkina Greenpoincie, w salce przy 185 Driggs Ave,

  a poprowadzi je ks. kapelan Jzef Szpilski.Info: brat Jan: 718-389-7785

  Katolicki Klub Dyskusyjnyim. B. Jana Pawa II sercem ogarnia ca POLONI.

  Kochani Rodacy!

  Uczestniczc w 75-ej Paradzie Puaskiego bdmyzawsze razem i pamitajmy, ePOLONIA SEMPER FIDELIS

  Wierno Bogu i Ojczynie niech na zawsze pozostanie si czc naswszystkich.

  u Wesele w Kanie Galilejskiej.

 • 7KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  Po sukcesie sobotniego marszuObud si Polsko, na ktry stawiosi ponad 100 tysicy ludzi, Prawoi Sprawiedliwo zgosio w ponie-dziaek swego kandydata na premierapozapartyjnego, przejciowego rzdu.

  Jest nim profesor Micha Gliski, cenio-ny socjolog z Polskiej Akademii Nauk,wyznawca idei spoeczestwa obywatel-skiego, wyznajcy liberalne pogldy po-za gopodark. W listopadzie 2010 rokukrytykowa Jarosawa Kaczyskiego zapolityk skupion na Smolesku.

  Profesor Gliski przedstawi swj pro-gram na konferencji prasowej, ktry mo-na streci wicej rzdu w gospodarcea mniej w innych dziedzinach. Dr. An-drzej Sadowski z Centrum Adama Smithauwaa, e zapowiedziana przez kandydatana premiera likwidacja barier administra-cyjnych to slogan, z ktrego nic nie wyni-ka. A to dlatego, e te bariery rosn z po-wodu rozrostu rozmaitych regulacji. W tejsprawie nie obejdzie si bez rewolucji,czyli zniesienia mnstwa przepisw zautrzymania tylko tych, ktre narzuca Pol-sce czonkostwo w Unii Europejskiej.

  Profesor Gliski duy nacisk pooyna odbiurokratyzowanie pastwa i wpro-wadzenie apolitycznej suby cywilnej.Zapowiedzia przegld instytucji publicz-nych, zmiejszenie zatrudnienia w biuro-kracji i zniesienie wpywu niejasnychgrup interesw na tworzenie prawa. Dr.Sadowski jest sceptyczny rwnie wobectych zamiarw. Jego zdaniem zmniejsze-nie adminstracji wymaga najpierw likwi-dacji masy szkodliwych przepisw, bobiurokracja nie rozmnaa si przez pcz-kowanie ale jest konsekwencj rozrostu te-go prawa.

  Kandydat PiS na premiera zapowie-dzia, e samorzdy bd dostawa tylepienidzy, ile maj zada do wykonania.Obieca poparcie rozwoju organizacji po-zarzdowych i wsplnot lokalnych orazedukacji obywatelskiej i prawnej, w tymutworzenie polskiego korpusu pokoju,czyli organizacji wolontariuszy w pracyspoecznej. Zapowiedzia take energicznpolityk prorodzinn, wsparcie wsi, zana ostatnim miejscu walk z korupcj. Ze-pchnicie na koniec sztandarowego ele-mentu programu PiS wskazuje, e prof.Gliski ma jednak inne pogldy do panu-jcych w Prawie i Sprawiedliwoci.

  PiS zapowiedzia zoenie w poowie li-stopada wniosku o tzw. konstruktywnewotum nieufnoci dla rzdu Donalda Tu-ska, co wymaga przedstawienia wasnegokandydata na premiera. Takim kandyda-tem mgby zosta Jarosaw Kaczyski,ale wtedy inicjatywa ta nie miaaby ad-nych skutkw, poza z miejsca odrzuce-niem przez pozostae partie. Natomiastwystawienie kandydatury osoby umiarko-wanej, kiedy zwizanej nawet z UniWolnoci, niepolityka, pozwoli przynaj-mniej rozpocz rozmowy z posami in-nych partii na temat obalenia Tuska, jelinie teraz, to w przyszoci. Obecnie bo-wiem utworzenie rzdu prof. Gliskiegonie ma adnych szans. Nawet gdyby po-para taki rzd caa opozycja, to i tak za-brakoby piciu gosw.

  Jest to kolejny w ostatnim tygodniu,trzeci wany ruch PiSu. Pierwszym byadebata z ekonomistami na temat programugospodarczego partii w poprzedni ponie-dziaek. W sobot odby si wspomnianymarsz, doskonale zorganizowany przezPiS, Solidarno i parafie. A w ostatni po-

  niedziaek konferencja prasowa kandydatana premiera. To wszystko razem skada siw krtkim czasie na mocno poprawionywizerunek PiS jako najwikszej partii opo-zycyjnej, ktra posiada program, jest goto-wa do rozmowy merytorycznej i zarazemdysponuje si ulicy.

  Natomiast w tle tych wydarze jestskandal z zamian w trumnach zwok ofiarkatastrofy smoleskiej, co pozwala na no-wo przypomina fatalne dziaalnia rzduprzed i po katastrofie i oczywicie aferaAmber Gold ujawniajca rozkad aparatupastwa. Ponowny pogrzeb Anny Walen-tynowicz da okazj do snucia porwnamidzy pocztkiem Solidarnoci, ktrazrodzia si ze strajku w obronie pani An-ny przed zwolnieniem z pracy w stocznigdaskiej, a obecn sytuacj polityczn.Drugi pogrzeb Matki Solidarnoci, juz udziaem Jarosawa Kaczyskiego i czo-

  owych politykw PiS podkrela symbo-liczn wymow dnia. Jak wtedy tak i te-raz zacznie si od Anny Walentynowicz,powiedzia jej biograf Sawomir Cenckie-wicz.

  Ale co si zacznie? Wsppracujcy bli-sko z PiS redaktor naczelny Gazety Pol-skiej Tomasz Sakiewicz zapowiada orga-nizacj masowych demonstracji i wielo-dniowy protest okupacyjny na wiosnprzyszego roku. 10 kwietnia 2013 r.w trzeci rocznic katastrofy smoleskiejma powsta miasteczko namiotowe podSejmem, eby wymusi na PO rozpisanieprzedterminowych wyborw. Ekonomicizapowiadaj na przyszy rok powany kry-zys gospodarczy w Polsce, wic masoweprostesty mog wcig duo ludzi do tejpory trzymajcych si z dala od PiS i poli-tyki w ogle.

  Jan Ryo

  Konstruktywny premier Gliski

  Total Health Care126 Greenpoint Ave. Brooklyn, NY 11222

  Assistant Professor

  KARDIOLOGLEKARZ CHORB UKADU KRENIA

  Christopher L. Gade

  Wizyty w kady pitek po wczeniejszym umwieniu si. tel. (718) 389-0100

  Pracujcy w Weill Cornell Medical Centeri New York Presbyterian Hospital, od niedawnaprzyjmuje rwnie na Greenpoincie w:

  Opiekujemy si krgosupami mieszkacwGreenpointu, dzielnicy Brooklynu przez 30 lat.Oferujemy najnowsze metody leczenia blw

  plecw (korzonkw), blw szyi, blwpromieniujcych do ng (rwa kulszowa),

  blw gowy, blw promieniujcych do ramion.Specjalizujemy si w nowoczesnych, bezoperacyjnych

  chiropraktorskich technikach odbarczania staww, mini i wizade krgosupa oraz nastawiania wypadnitych,przesunitych i zdegenerowanych dyskw krgosupa.

  Prowadzimy skomplikowane przypadki z ponad dwudziestoletnim dowiadczeniem w:

  3 Wypadkach w pracy (Workers Compensation)3 Urazach komunikacyjnych (No Fault)

  Akceptujemy wszystkie wiksze ubezpieczenia zdrowotne.Dzwo po bezpatn konsultacj w jzyku polskim do naszej przychodni. Kontakt: Robert Interewicz,

  menader przychodni: 718-389-0953

  Dr DAVID ABOTT LEKARZ SPECJALISTA W SCHORZENIACH I DOLEGLIWOCIACH KRGOSUPA

  SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA NA GREENPOINCIE

  Manhattan Avenue Chiropractic Associates715 Manhattan Avenue, Brooklyn, New York 11222

  Telefon: (718) 389-0953

  Wrastajce paznokcie, rekonstrukcja stopy, halluksy, narola, odciski, kurzajki, ostrogi.

  Zamania, urazy stp/staww skokowych, zapalenia mini, zwyrodnieniastaww, lecznicze wkadki ortopedyczne po penym badaniu biomecha- nicznym, wady wrodzone noworodkw, szpotawe nki, paskostopie.

  Grzybice skry oraz paznokci, uczulenia, zmiany nowotworopodobne skry, zapalenia.

  63-61 99 Street, Suite G1 (Wejcie od 63 Drive)Rego Park, NY 11374 Tel. (718) 896-5953

  LEKARZ PODIATRA

  CHIRURG STPDr Inessa Borochov D.P.M.

  Pracuje w North Shore University Hospital

  CHIRURGIA

  ORTOPEDIADOROLIDZIECINOWORODKI

  DERMATOLOGIA

  LECZENIE STPPACJENTW CHORYCHNA CUKRZYC

  REKLAMIE W KURIERZE NAJBARDZIEJ WIERZ

  u Pozapartyjny profesor Gliski.

 • 8 KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  Zachwycajce s tace zespoulsk. Zarwno polskie, jak izagraniczne. Choreografowie po-kazali to, co w nich najbardziejcharakterystyczne i dopenili jestylizacjami wywiedzionymi ztempa, rytmu i ducha. To, co byopierwotnie tylko ludowe, prze-ksztacili w sztuk. Jak zaczaro-wany siedz na prbie w siedzi-bie tego zespou w Koszcinie.Polonez, mazur, kujawiak, krako-wiak i oberek poruszaj w duszy

  polskie struny, za suity islandz-kie, wgierskie i sowackie zdu-

  miewaj dynamik i niemal ekstatycznym zapamitaniem,nie mwic ju greckiej Zorbie. Przy powtrkach po-szczeglnych elementw tancerze wydaj si szarzy i jakbyznueni, kiedy jednak idzie cay taniec wraz z muzyk,wstpuje w nich duch, ktry w niepojty dla mnie sposb,oywia kade pas. Wszyscy nagle staj si adniejsi i bar-dziej wyrazici ni przed chwil, by ponownie zszarze pozakoczeniu. Ciekawe zjawisko, znane mi przecie z teatrudramatycznego, a mimo to wci fascynujce. Istota tacajest dla mnie tajemnic. Nie umiem jej zdefiniowa. Wiemtylko, e jest w nim jaki pierwiastek nadprzyrodzony, kt-remu nie mog si oprze. Staroytni Grecy nazwaliby gopierwiastkiem boskim. Po prbie baletu podsuchuj przezchwil prb chru i orkiestry, doznajc sumarycznego wra-enia, e jestem w jakim innym wiecie. Lepszym, pik-niejszym, bajkowym wrcz. Gdyby nie widok zielonych pli pianie kogutw za oknem, mona by mie wraenie, i sijest na innej planecie.

  Po prbie id na spotkanie z dyrektorem ZbigniewemCierniakiem, od ktrego dowiaduj si, e lsk bdziekoncertowa w USA na przeomie padziernika i listopadabr. W marcu za nastpnego roku wystpi m.in. w nowo-jorskim Lehman Center. Dyrektor stawia na elazny reper-tuar lska, zatwierdzony jeszcze przez Stanisawa Ha-dyn. Z dystansem podchodzi do moich sugestii, by jed-nak poszerza program o kompozycje tak efektowne jakOrawa Wojciecha Kilara w ukadzie Conrada Drzewiec-

  kiego. Pokazuj one moliwoci tancerzy w nietradycyj-nych konwencjach. Oczywicie, zdaj sobie spraw, epubliczno oczekuje przede wszystkim znanych pieni itacw. Trudno si jej dziwi, bo niewiele jest okazji, byje usysze i zobaczy w tak profesjonalnym wykonaniu.Mimo, e tradycja i ludowo nie s dzisiaj trendy, dy-rektor Cierniak z optymizmem myli o przyszoci l-ska, co w jakim stopniu uspokaja moje obawy. W ka-dym razie koncerty tego zespou s wci wydarzeniemnajwyszej rangi.

  *Do Koszcina przyjechaem na zaproszenie Mileny Bur-

  chardt i Adama Filipa Czechlewskiego, wietnych tancerzy,bardzo przywizanych do lska. Dziki nim mogem zo-baczy od kuchni prac tego zespou. Pojawiem si trochnie w por, bo Milena umieraa ze strachu przed egzaminemlicencjackim i zaraz po nim na studia magisterskie z peda-gogiki baletu, Adam za by w przededniu egzaminu z filo-zofii nowoytnej. Lki Mileny okazay si nieuzasadnione,bo wszystko pozdawaa celujco, zdobywajc drug lokat,Adam za musia zadowoli si jedynie ocen bardzo do-br. Oboje bardzo korzystnie prezentuj si w balecie, wczym dopomaga im talent, uroda i wdzik. Patrzy si nanich z wielk przyjemnoci, nie tylko w tacach ludowychi narodowych, ale take w kompozycjach Mozarta, Weberaczy walcach Straussa. Adam zachwyca rwnie w hopaku,solwkach rosyjskich i tacu hinduskim. Mam wraenie, emoe on zataczy niemal wszystko, nie wyczajc uka-dw liryczno-poetyckich. On sam ocenia swe moliwoci znadmiernym sceptycyzmem, nie wierzc adnym pochwa-om. Nie uwierzy nawet w opini swego, wspomnianegoju dyrektora, ktry nazwa go artyst wielkiego formatu.Ja rwnie go tak postrzegam.

  *W domu rodzicw Adama Zofii i Jana Czechlew-

  skich, take znakomitych tancerzy, ogldam fragmentykoncertw lska zarejestrowane na filmach. Przez 30lat pracy w tym zespole zgromadzili oni cenne archiwum.Ogldamy m.in. film pokazujcy Stanisawa Hadyn jakodyrygenta. Kierowa orkiestr bez nut, majc na pulpiciejedynie program koncertu. Pod jego batut poszczeglnekompozycje dostaway dodatkowego ycia i ich niezwyke

  brzmienie, pene nieprzeczuwalnych wczeniej cudowno-ci, wysuwao si na pierwszy plan, czynic z muzyki, nieakompaniament dla chru i baletu, tylko samodzieln war-to. Nieprawdopodobne doznanie. Takim te doznaniembyo ogldanie solwek obojga gospodarzy, bdcychwrcz uosobieniem taca. Oboje urodziwi, szczuplusiecyi peni modzieczej werwy. Tak, jak dla Adama i Mileny,taniec jest dla nich wszystkim. Z dum pokazuj mi mu-zeum zespou, pene pamitek z wystpw na caym nie-mal wiecie. S tu take pamitki po Hadynie jako twrcylska i po Elwirze Kamiskiej, pierwszej choreografcei wieloletniej szefowej baletu. W jednej z gablot znajdujesi list dyrektorki Mazowsza Miry Zimiskiej Sygie-tyskiej napisany do Hadyny. Uj mnie jego lekko figlar-ny ton - Kochany mj Przyjacielu i Niebezpieczny Kon-kurencie! Czy nie byoby lepiej si razem pooy prze-praszam Ci, chciaam powiedzie poczy, byby topikny owoc ywota naszego. A oprcz tego, Drogi Przy-jacielu, WIELKI STANISAWIE HADYNO, ycz To-bie, Twoim podopiecznym i sobie, bymy dalej krzewili>tom nasom sztuke ludowom

 • Mitt Romney wygra pierwsz debatprezydenck z Barackiem Obam wrod wieczr w Denver.

  Prezydent musia broni si przed ata-kami rywala na swoj czteroletni polity-k gospodarcz. Czasami wydawa sizmczony i znudzony debat, w gbi du-szy przekonany o swej racji. Wedugprzewaajcej opinii mediw, wypad go-rzej. Republikaknin pokaza doskonaznajomo problemw przewyszajcurzdujcego szefa wadzy wykonawczej,ktry w kocu nie potrafi ukry frustacjiprzebiegiem debaty. Kto mia wtpliwo-ci, czy Romney nadaje si do BiaegoDomu, ten ujrza, e jest z nim Moc. Wy-stpi z prezydentem jak rwny z rw-nym, ktremu zamierza odebra najbar-dziej prestiow posad na wiecie. I sa-molot.

  Zdaniem Romneya, polityka Obamyokazaa si nieskuteczna w tworzeniu

  miejsc pracy i troski o klas redni. Jakgdyby troska o klas redni zamiast owielokrotnych milionerw bya najwa-niejsza dla republikanina. Jakby Obamanie odziedziczy po prezydencie Bushudwch wojen opacanych kartami kredy-towymi - jak si wyrazi - oraz kryzysufinansowego grocego katastrof Ame-ryce i wiatu. Obama mia racj alebrzmia mao przekonujco. Ludzie wolwiedzie, czy i kiedy bdzie im lepiej, za-miast dlaczego jest im gorzej. Z tego po-wodu obietnice Romneya wypaday bar-dziej zachcajco. Zapowiada poparcieprywatnej przedsibiorczoci. To prywat-ny kapita powinien tworzy miejsca pra-cy, a nie rzd, ktry ma tylko uatwiaprac prywatnemu sektorowi, zamiastwchodzi mu w drog.

  Romney wypar si w ywe oczy swo-ich propozycji podatkowych goszonychdo tej pory w kampanii wyborczej. Twier-

  dzi, e nie chce nikomu podnosi podat-kw, e nie ma zamiaru obnia podatkwdla bogatych a zamierza oglnie obniaje w taki cudowny sposb, by nie powik-szy deficytu budetowego. W takim razie wytkn mu Obama - bdzie musia ciwydatki na owiat, pomoc dla biedakw iinne programy federalne. Jednak Romneyutrzymywa, e wystarczy, jeeli zniesieulgi podatkowe. Niestety, nie wymieni ja-kie, eby nie zraa wyborcw, ktrzy natym strac. W takim razie trudno wyli-czy, czy jest to plan realny finansowo.Ale wiadomo, e jest nierealny politycz-nie. Wymagaby wojny domowej lobby-stw wszystkich grup interesw, skorowszystkie miayby na tym straci.

  Jak wypunktowa New York Times,Romney pragnie utrzyma przejciowe ob-niki podatkowe Busha, ktre trac wa-no z kocem roku, na czym skorzystajgwnie zamoniejsi; chce znie podatekspadkowy i od podarunkw, co da korzy-ci gwnie dziedzicom wielomilionowychspadkw kosztem biliona (trillion) dola-rw deficytu w cigu 10 lat. Chce zacho-wa niskie podatki od zyskw kapitao-wych, dobra wiadomo znw dlamultimilionerw. I chce wszystkie podatkiobniy o 20 procent; te na tym skorzystagwnie ten sam rodzaj patnikw.

  Debata o gospodarce ukazaa rnicefilozofii rzdzenia midzy obu kandyda-tami. Romney skupi si na wzrocieprzez sektor prywatny i reformie podat-kw, ktra pobudzi inwestycje, zwikszyliczb miejsc pracy i dochody z podat-kw. Natomiast prezydent podkrelasprawiedliwo, czyli redystrybucjprzez rzd cudzych dochodw i inwesty-cje rzdowe w energi i edukacj. Tech-nokrata Romney pokaza take sw ludz-k twarz wspominajc spotkania ze zwy-kymi ludmi.

  Romney ma cakowicie inn filozofirzdzenia, ni prezydent Obama. W sza-lestwie republikanina jest metoda. Uwa-a on, zreszt susznie, e bogacze nieprzejadaj pienidzy ale je inwestuj two-rzc nowe miejsca pracy i dobrobyt dlawszystkich. A niejako przy okazji bardziejsi bogac. To prawda. W roku 2010 je-den procent najbogatszych Amerykanwzgarn 93 procent przyrostu dochodu na-rodowego. Szeciu spadkobiercw SamaWaltona, zaoyciela sieci supermarketwWalmart, ma tyle samo majtku, ile dolne100 milionw Amerykanw. Wskaniknierwnoci osign najwyszy poziomod Wielkiego Kryzysu lat 1930-tych.

  Ma to ze konsekwencje dla demokra-cji. Kampaniami wyborczymi rzdz wiel-kie pienidze, i czsto pochodzce z nie-

  wiadomego rda. Dzieje si tak wtedy,kiedy jaki komitet pod wznios nazwnie popiera wprost kandydata, a tylko bli-skie mu sprawy i pogldy, lub je zwalcza -przez kosztowne ogoszenia w telewizji.Daj na to pienidze ci, ktrzy pienidzemaj. I nie musz si ujawnia. Zamiastzasady jeden czowiek jeden gos poja-wia si zasada jeden dolar jeden gos.

  Prezydent Obama postanowi jednakby w debacie uprzejmy nie chcc pos-dzdzenia o wszczynanie walki klasowej.Wda si w bardzo szczegowe polemi-ki, trudno zrozumiae dla wikszoci wi-dzw, ale nie uy kilku cikich argu-mentw przeciw Romneyowi. Nie wypo-mnia mu gaffy 47 procent obywatelirzekomo na rzdowych zasikach, ktrzynie bior za swoje ycie odpowiedzialno-ci. Nie wytkn, e Bain Capital, firmarestrukturyzacyjna pod kierunkiem Rom-neya wyprowadzaa miejsca pracy za gra-nic. Nie wytkn mu, e nie chce ujaw-ni swoich deklaracji podatkowych zaokres duszy, ni ostatnie dwa lata.

  Co si stao, e znakomity mwcaObama przegra pierwsze starcie? Prezy-dent Stanw Zjednoczonych jest tak im-ponujc postaci, e atwo moe uwie-rzy we wasn nieomylno, za Obamajest bardzo pewny siebie, tak e wielu ko-mentatorw zarzuca mu arogancj. Nieszanuje on rwnie Romneya uwaajcgo za polityka bez waciwoci, ktry niema staych pogldw. W rezultacie Rom-ney wygra. To nie znaczy, e wygra wy-bory. Przed nami dwie debaty prezydenc-kie i jedna kanydatw na wiceprezydenta.Przez niecae pi tygodni do wyborw,wiele moe si zdarzy.

  Adam Sawicki

  9KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  Congratulations toGreenpoint Marshal Richard Mazur

  Sto lat!You deserve this honor

  for your dynamic leadership. Nancy i Robert Petrullo

  ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGOPOZA GRANICAMI POLSKI - Z.H.P.

  HUFIEC HARCEREK PODHALE

  HUFIEC HARCERZY WARMIA

  Na 75 Jubileuszowej Paradzie Puaskiego bd maszerowayjednostki harcerskie i grono instruktorskie

  z NY, NJ, CT i PA.

  Nasze haso: W SUBIE BOGU I OJCZYNIE

  Druyny Harcerek i Harcerzy i Gromady Zuchowe istniejw 12-stu stanach w Ameryce: w New Yorku, New Jersey,Connecticut, Massachussetts, w Pennsylvanii, Maryland,

  Michigan, Illinois, w stanie Washington, Arizonie i Kaliforniioraz od roku, w Colorado.

  W 2011-tym roku Z.H.P. rozpoczo nastpny wiek ruchuharcerskiego zaoonego w Polsce przez Andrzeja

  Makowskiego w 1911 roku. Take w tym roku obchodzimy60-cio lecie powstania Chorgwi w U.S.A.

  ! "#! "#! "#! "#

  $!

  %" #&

  '()*!+,-./0./')))12-3'34)45)66

  &!7"--"-

  Republikanin gr, pki co

  u Obietnice Romneya wypady bardziejzachcajco.

 • 10 KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  INGLOT COSMETICS

  gratuluje Marszakom75. Parady Puaskiegooraz serdecznie zachcado udziauw polonijnym wicie.

  Online Store:www.inglotusa.com

  NEW YORK, NY - 1592 BroadwayNEW YORK, NY - PRO Studio at Chelsea Market BuildingPARAMUS, NJ - Westfield Garden State PlazaNEW YORK, NY - Macys Herald SquareNEW YORK, NY - Macy's Queens CenterPARAMUS, NJ - Macy's Westfield Garden State Plaza

 • 11KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  - Kiedy przyjechae do Ameryki i jakiebyy Twoje pocztki?- Miaem dwa lata, gdy z rodzin przypyn-em do Ameryki. By to rok 1950.Zamieszkalimy na Greenpoincie i przez 62lata jestemy zwizani z t dzielnic. Tumieszkam, pracuj i udzielam si spoecznie,podobnie jak moja siostra Halina. Pomimoe urodziem si w Niemczech, to w domurodzinnym zawsze rozmawialimy po pol-sku. Do momentu pjcia do szkoy waci-wie nie znaem jzyka angielskiego. Jednakpracujc w amerykaskich korporacjach, je-dc po kraju i przebywajc z dala od domutroch zapomiaem polsk gramatyk. Terazjednak pracuj nad tym, eby mwi po-prawnie. Jzyka polskiego uczyem si takew szkole im. Marii Konopnickiej, ktraw tamtych czasach miecia si na w DomuNarodowym na Greenpoincie. W teje szko-le po raz pierwszy wystpowaem na scenie.Taczyem polskie tace ludowe. Wystpo-wanie na scenie bardzo mi si podobaoi miao znaczcy wpyw na moje pniejszeycie. Moja starsza siostra Halina uczya sigry na fortepianie, mnie natomiast zapisanona lekcje gry na akordeonie. Nie bardzochciao mi si wiczy, wic byem gorszyod niej. W wieku 13 lat przestaem gra, cze-go do dzisiaj bardzo auj.

  - Przez wiele lat zwizany bye z Ame-rican Folk Dance Campany, dziaajcejw Domu Narodowym na Greenpoincie.- Aktywnie braem udzia w yciu zespouprzez 45 lat. Do dzisiaj jestem z nim bardzozwizany. Myl e na 75-lecie zespoujeszcze zatacz. Zesp by moj drug ro-dzin. To tam poznaem moj nieyjc juon. Z prac w zespole kojarz mi si naj-ciekawsze wspomnienia. Z zwizku z tym,e los nie pozwoli abym zosta aktorem,zesp by namiastk tego, co chciaem ro-bi cae moje ycie. A chciaem wystpo-wa. Scena to miejsce, gdzie czuj si kom-fortowo. Ponadto dziki dziaalnoci w ze-spole, nauczyem si taczy nie tylko ta-ce ludowe jak krakowiak, oberek, czy ma-zur, ale poznaem take kultur innych re-gionw. Znam tace i przypiewki gw-nych regionw i podregionw polskich.Ostatnio mody czowiek zarzuci mi, eprzez ten nasze tace ludowe, Amerykaniepostrzegaj nas tylko poprzez folklor i kie-bas. Ja przepraszam, ale dlaczego ktochce utasamia si z Polsk, jeli nie sza-nuje swojej tradycji i kultury? Zreszt Pola-

  cy wcale nie s postrzegani przez ten pry-zmat. Wiem co mwi, bo obracam siwrd Amerykanw. Nigdy nie wstydziemsi swojego polskiego pochodzenia.

  - Ale teraz ju nie taczysz ?- Ale tacz. Zawsze duo i chtnie. Ta-cz na wszystkich polonijnych imprezach.Tacz z seniorkami, ktre mieszkaj nanaszym osiedlu seniora. Ale uwaam, escena ma swoje prawa i ludzie chtniejogldaj wystpy w wykonaniu modziey,a nie starszych panw.

  - Czym si obecnie zajmujesz?- Jestem dyrektorem The North BrooklynDevelopment Corporation. Na pocztku by-em jej prezesem, ale po jakim czasie zo-staem dyrektorem i tak jest do dzisiaj. Kor-poracja powstaa w 1979 roku w celu rato-wania Greenpointu, ktra jak wikszo no-wojorskich dzielnic w tymtych czasach by-a bardzo zaniedbana. Zostaa zaoo-na przez liderw dzielnicy i jej zadaniembyo poprawi warunki mieszkaniowe ludzimieszkajcych na Greenpoincie i podniepoziom edukacji w placwkach dydaktycz-nych. Przez prawie trzydzieci pi lat uda-o nam si zrealizowa kilka wspaniaychprojektw, ktre pomogy i w dalszym ci-gu pomagaj wielu ludziom.

  - Jakiego rodzaju projekty wykonali-cie?- Naszym pierwszym projektem bya budo-wa dziewiciu domw przy McQuinnessBlvd. (pomidzy Norman Ave i MessoroleAve). Przed postawieniem domw, byo topuste miejsce, gdzie spoeczno Greenpo-intu najczciej wyrzucaa mieci. Wyglda-o to odraajco i nie zachcao nikogodo inwestowania w nasz dzielnic. Dzikitej inwestycji uniknito pustych, brudnychprzestrzeni, ktre straszyy potencjalnychmieszkacw tej dzielnicy i przyszych in-westorw. Pozwolio to take podnie po-ziom ycia mieszkacw. Warto wspo-mnie, e w latach 60 i 70- tych nowojor-skie dzielnice popaday w ruin. Domy byypopalone, waciciele je opuszczali, bo zbytduo kosztowao ich utrzymanie. Greenpo-int nie dawa si. Emigranci z Polski dbalio swoje domy, wszyscy si bali, e moenas to samo spotka, co spotkao ssiedniedzielnice. I dlatego powstaa organizacja,ktra dziaa do dzisiaj i pracuje na rzeczdzielnicy.

  - Czy oprcz domw na McQuinnessBlvd macie na swoim koncie inne in-westycje?

  - Domy na McQuinness Blvd nie byynaszym pierwszym wyzwaniem. Waciwiezaczo si od budowy domw na FreemanStreet, gdzie powstao 30 mieszka dla lu-dzi, ktrzy po raz pierwszy kupowalimieszkanie. Koszt tych mieszka wynosiponiej 90 tysicy dolarw, gdy ich wartorynkowa wynosia okoo 200 tysicy dola-rw. Prawie poowa kupujcych to byli Pol-acy. Krzysztof Olechowski, nasz kandydatna radnego, zakupi dla swojej rodziny takiewanie pierwsze mieszkanie, ktre pozwo-lio w pocztkowym okresie emigracji god-nie mieszka.

  - Czyli mona powiedzie, e organiza-cja zajmuje si budow domw? - Niedokadnie tak. Nasza organizacja zaj-muje si wyszukiwaniem i wprowadzaniemw ycie rnych programw oferowanychprzez miasto, aby udostpni mieszkacomjak najwiksze iloci miesza w przyzwo-itej cenie. Walczymy o nisze czynsze,i dostp do wikszej iloci mieszka dlaskromnie sytuowanych mieszkacw na-szej dzielnicy.

  Naszym oczkiem w gowie jest zbudo-wany i prowadzony przez nas Dom Senio-ra, mieszczcy si przy Dupont Street.W domu tym mieszka 97 seniorw, z czegopoow stanowi Polacy. Oczywicie przy-dzia tych mieszka odbywa si loteryjnie,ale odpowiednie nagonienie w prasie po-lonijnej zachcio wielu Polakw do skada-nia poda i szczliwcy otrzymali mieszka-nia.

  - Wiem e duo robicie dla polepsze-nia warunkw bytowych dzieci. - Ju w latach osiemdziesitych zorganizo-walimy pierwsze wietlice pozalekcyjnew piciu okolicznych szkoach. Programutrzyma si przez prawie 18 lat. Na kilkalat, z braku funduszy, program zosta za-wieszony. Udao si nam jednak wznowijego dziaalno. W chwili obecnej prowa-dzimy wietlice w szkole PS110. W czasiezaj, dzieci nie tylko odrabiaj lekcje, aletake ucz si taczy, maj zajcia sporto-we, plastyczne i komputerowe. Dzieciuwielbiaj te zajcia. My natomiast cieszy-

  my si, bo nasi podopieczni osigaj terazlepsze wyniki w szkole.

  - W 2006 r. Pulaski Association ofBusiness and Professional Man uho-norowaa Ci nadajc tytu CzowiekaRoku.

  Tak, dziki temu wyrnieniu, zaczembliej wsppracowa z t organizacj.Dzisiaj jestem jej czonkiem i musz pod-kreli, e jest to najprniej dziaajca po-lonijna organizacja, ktra zrzesza stu profe-sjonalistw dziaajcych na rzecz Polonii.Dawniej organizacja nie bya tak prna. Tonasi polscy biznesmeni j rozwinli.

  - Skd pomysy na takiego rodzajudziaalno?- Pracowaem kiedy w firmie maklerskiej.Znam si na prowdzeniu przedsibiorstwi ekonomii. Przez wiele lat pracowaem ja-ko doradca finansowy a take jako kontro-ler firm. Wiem dokadnie jak dziaa biz-nes. Ale tak naprawd to nudziem si, boja lubi wzywania. Jestem czowiekiemakcji i lubi dziaa, budowa, projekto-wa i pomaga. Praca w The North Bro-oklyn Development Corporation jestczym co zaspokaja moje ambicje. Poma-gam ludziom, czuj si potrzebny, a jedno-czenie codziennie robi co innego. Po-przez walk o rne programy i cigykontakt z politykami, poznaem wieluwpywowych ludzi, ktrzy pomogli zrobico dobrego dla naszej dzielnicy. Nigdynie chciaem zosta politykiem, ale na-uczyem si jak wykorzystywa politykwdo dobrych celw.

  - Zostae wybrany Marszakiem Dziel-nicy. Jaki jest Twj stosunek do tegotytuu?- Nie potrzebuj pochwa, tytuw i nagrd,ale to mio, e kto zauwaa moj dziaal-no i wyrnia mnie w ten sposb. Od 56roku bior udzia w Paradzie Puaskiego,opuciem moe pi parad. Przewanieszedem z zespoem folklorystycznym.W tegorocznej paradzie bd szed nie tyl-ko na czele zespou, ale i wielu organizacjii biznesw dziaajcych na Greenpoincie.Jestem z tego bardzo dumny. Dzikujwszystkim, ktrzy mnie wybrali, a taketym, ktrzy bior udzia w paradzie i j po-pieraj. m

  Lubi wyzwaniaRichard Mazur: ekonomista, biznesmen, dziaacz spoeczny, tan-cerz i niedoszy aktor. Nieoficjalny burmistrz Greenpointu. Wszyst-kich zna, wszystkim pomaga i o wszystkich si troszczy. Z Richardem Mazurem - Marszakiem Parady Puaskiego 2012z Greenpointu rozmawia Boena Konkiel.

  Gratulujemy Wielkim Marszakomi Marszakowi Greenpointu

  Ryszardowi Mazurowi yczc wspaniaej 75 Parady

  w sercu Manhattanu

  DYREKCJA, ZARZD I PRACOWNICY

  POLSKI DOM NARODOWY - DOM INC. I WARSAW CONCERTS

  261 Driggs Avenue, GreenpointBrooklyn, NY 11222tel. 718-387-5252

  www.polishnationalhome.com

  u Richard Mazur: Tacz na wszystkich polonijnych imprezach.

 • 12 KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  Z okazji 75 Parady gen. K. Puaskiegoserdeczne gratulujemy

  Marszakowi GreenpointuRyszardowi Mazurowi

  i yczymy Mu dalszych sukcesw w pracyna rzecz Polonii

  MARIE SKODOWSKA CURIE

  PROFESSIONAL WOMENS ASSOCIATION, INC.

  Barbara R. Blyskal President

  We Invite Every Member to March in the 2012

  Diamond Jubilee Pulaski Parade

  For information about MSCPWA or the

  Anthony and Josephine Chmura Memorial Scholarship

  visit our website www.curiewomen.org

  Serdeczne gratulacjei yczenia dalszych sukceswMarszakowi Greenpointu

  Ryszardowi Mazurowi

  oraz wszystkim uczestnikom 75. Paradyz podzikowaniem za zaangaowanie w podtrzymywaniu polskichtradycjiyczy

  Wielki Marszaek Parady 2011Dariusz Knapik z on Elbiet i crkami Joann i Victori

  Gratulacje i najlepsze yczenia

  Marszakowi Parady,

  najlepszemu tancerzowiwrd biznesmenw

  i najlepszemu biznesmenowiwrd tancerzy,

  Ryszardowi Mazurowiskadaj:

  Krakowianki i Grale dziaajce przy parafiiw. Stanisawa Kostki na Greenpoincie.

  Barbara Konopka z personelemThe Princess Manor

  92 Nassau Ave., Brooklyn NY 11222(718)389-6565

  Dariusz Knapik z on Elbiet

 • 13KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  z tym kuponem BIOVITAL, 1000 ml

  $19.99

  #

  Serdeczne gratulacje dla redaktor

  Danuty witek

  Marszaka Parady Puaskiego 2012z Rockland County

  Z wielkim uznaniemza jej prac na rzecz Polonii

  i jej oddanie w wychowaniu nowego pokoleniaPolakw za granic.

  M Kazimierzz crkami Kimberly i Natalie.

  Z okazji 75. Diamentowej ParadyGeneraa Kazimierza Puaskiegoskadam serdeczne yczenia wszystkim Rodakomzachcajc jednoczenie do korzystania z usugMarkowej Apteki.

  Dzikuj te wszystkim, ktrzy ju odnaleli mnie pod nowym adresem.

  Nasza cianaorganizuje Pulaski Parade AfterpartyOctober 7th Warsaw Club, 5 pmGreenpoint

 • 14 KURIER PLUS 6 PAZDZIERNIKA 2012

  Niepen byaby Parada Puaskiego, gdyby tydzie przed ni nie odbysi wielki bankiet, ktry zgromadzi najwaniejsze osobistoci ycia polo-nijnego z Wschodniego Wybrzea USA. Podobnie jak w latach ubiegych,w przestronnej sali hotelu Mariott na Times Square krloway pikne missposzczeglnych okrgw, dumni marszakowie a nawet mae misski.Byli ksia, biznesmeni, prawnicy i lekarze, byli te dziennikarze. Byy ofi-cjalne przemwienia i nieoficjalne tace, wystpy dzieci oraz tradycyjnypolonez. Starsi i modzi bawili si wietnie. Do zobaczenia za rok!

  Diamentowy Bankiet w MarriotcieDiamentowy Bankiet w Marriotcie

  u Wielcy Marszakowie, od prawej: Krystyna i Kazimierz Szczchowie - 2012i Dariusz Knapik - 2011.

  u Dr Maria Siemionow z mem.

  u Richard Mazur z rodzin.

  u Na pierwszym planie druhna Dzidka Bielskaw wydaniu balowym.

  u Panowie Czulada i Zawisny - filary Komitetu Parady Puaskiego.

  u Dorota Andraka z mem i Miss Greenpointu.

  u Pastwo Stawiarscy lekarze z Greenpointu.

  Zdjcia: Boena Konkiel

 • 15KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  Antoni Chrocielewskiprezes Domu Narodowego, komendantOkrgu 2 SWAP

  Do USA przyjechaem w52 roku. Miaem wtedy26 lat. Rok pniej przy-padkowo znalazem sina 5 Alei i zobaczyemtumy maszerujcych mi-mo deszczu rodakw.

  Ludzie maszerowali od 26 do 55 ulicy, apo obu stronach 5 Alei stao po kilkana-cie rzdw ludzi. To robio wraenie.Postanowiem, e w nastpnej Paradzie ija wezm udzia. W czasach mojej mo-doci to bya wielka manifestacja polsko-ci, pokazujca si naszej grupy etnicz-nej. Amerykaskie media na ywo rela-cjonoway parad. W 1956 r. szedem naczele Zwizku Modziey Polskiej, w1999 byem marszakiem dywizji Green-point, a w 2005 Wielkim MarszakiemParady. Od lat prowadz grup osbzwizanych z Domem Narodowym naGreenpoincie. Apeluj do nowej Polonii -przyjdmy ubrani odwitnie, pokamyswoj liczebno i si.

  Maria Bielskadruhna Dzidka - dziaaczka harcerska

  Traktuj udzia w Para-dzie Puaskiego jakomj obowizek patrio-tyczny. I chocia nie-wielu nas zauwaa bomy, harcerze maszeru-jemy spokojnie w sza-

  rych mundurkach to na paradzie jeste-my rok w rok. Bardzo mio wspomi-nam parady, kiedy szy w nich mojedzieci mamy z mem dwch synw.A teraz obaj ju jako doroli mczynis zaangaowani w pomoc przy organi-zacji naszej parady.

  Richard Zawisnyszef Komitetu Parady

  Kiedy tu przyjechaemw 1962 roku i zaczempoznawa dzieje Polski,zauwayem, e historianaszego kraju jest pomi-jana w nauczaniuw szkoach ameryka-

  skich. To spowodowao, e zaangao-waem si w ycie polonijne. Jestemynarodem, ktry wiele wnis w budowStanw Zjednoczonych a jednak wcijestemy zamiatani pod dywan, nie-wystarczajco doceniani. Musimy jakonard nauczy si by bardziej widocz-ni. Bardzo zaley mi na tym, aby do or-ganizacji parady zachci jak najwicejmodych ludzi, ktrzy bd dbali o jejwaciwy rozwj. Nie wolno si wsty-dzi tego, e jestemy Polakami. Mamytak wielkiego bohatera, ktry walczyo wolno USA. Nie wiadomo, kto bynami dzi rzdzi, gdyby nie byo Pua-skiego.

  Dr Maria Siemionowchirurg (przeprowadzia pierwsz wUSA transplantacj twarzy).

  Mieszkam w Cleve-land, to mj pierwszyudzia w Paradzie Pua-skiego, zostaam tu za-proszona i z przyjem-noci przyjechaam.Ta parada to jedyny

  sposb na przypominanie Amerykanomo Polakach i ich wkadzie w powstaniei rozwj USA. A w moim przekonaniuPolacy s niewystarczajco dostrzegani

  w Stanach, ale to gwnie dziki temu,e albo nie umiemy, albo nie chcemysi promowa. Polacy czsto pozostajw nie chciabym uy zego sowa poddaczej pozycji. To sprawia, eczujemy si gorsi od innych. A niesu-sznie, bo co najmniej jestemy rwno-rzdni w stosunku do innych nacji. Naszczcie inaczej do tego podchodzmodsze generacje.

  Dariusz Knapikwaciciel Victoria Consulting

  W paradach aktywniebior udzia od 2000 r.,kiedy mj kolega zostamarszakiem Greenpoin-tu. Wtedy zaczem dzia-a w komitecie organiza-cyjnym i tak jest do dzi-

  siaj. Jednak najwiksze wraenie wywarana mnie parada w 1992 r., kiedy przyje-chaem tu do Stanw. Uwaam za swjobowizek, eby podtrzymywa t trady-cj amerykaskiej Polonii i przekaza jmodym pokoleniom. Kiedy w ubiegymroku byem Wielkim Marszakiem, bardzonaciskaem na to, eby w komitetachuczestniczyli modzi ludzie. I tak, moimzdaniem, powinien postpowa gwnykomitet organizacyjny parady. Prawda jesttaka, e jeli w komitetach nie bdzie dzimodych ludzi, to moe si okaza, eza par lat bdziemy mieli problemy z or-ganizacj parady w ogle.

  Dorota Andraka -Prezes Centrali Szk Doksztacaj-cych, dyrektor Szkoa Sobotniejprzy parafii sw. Cyryla i Metodego.

  Parada Puaskiego jestprzede wszystkim mani-festacj polskoci ludzi,ktrzy wyemigrowaliz Polski. Ludzi, ktrzypragn pokaza innymnasze tradycje, naszekolorowe stroje, polsk

  muzyk i uwiadomi, e my Polacy od-nielimy sukces jako nard. W para-dzie braam udzia 12 razy. W 2007 ro-ku byam marszakiem i reprezentowa-am Greenpoint. Ten rok, w ktrym by-am marszakiem powiciam na uwia-damianie modziey, e wane jest, abyosign sukces w kraju zamieszkania,ale jednoczenie nie wstydzi si krajuswojego pochodzenia.

  Niadia GryziecWieloletnia prezeska Zespou Folklory-stycznego Krakowianki i GraleOd 43 lat nie opuciam adnej parady.Wczeniej chodziam z dziemi, ktrebyy czonkami Krakowianek. Teraz naparad zabieram wnuki. Przez udziaw paradzie, staraam si pokazywamoim dzieciom a teraz wnuczkom, jakwane jest manifestowanie swojej przy-nalenoci. Polacy i Amerykanie pol-skiego pochodzenia, powinni czu sidumni i podkrela to na kadym kro-ku.

  Krystyna CieloszczykDyrektorka szkoy w. Stanisawa Kost-ki na Greenpoincie

  Szkoa w. StanisawaKostki bierze udziaw paradzie od pocztkujej istnienia. Zmieniajsi uczniowie, zmienia-j si nauczyciele i dy-rektorzy, ale nigdy nie

  byo zmiany co co udziau w paradzie.

  Jestem dyrektork szkoy dopierood trzech lat, a w tym roku to bdziemj czwarty raz, gdy bd sza na czelemoich polskich uczniw i ich rodzicw.Chocia urodziam si w Ameryce, towiem jak pikna jest Polska i jestemz niej bardzo dumna.

  dr Marek Stawiarskikardiolog

  Jestemy tutaj, bo jeste-my czci Polonii.Kiedy to moliwe bie-rzemy udzia w para-dzie, kiedy cae miasto i nie tylko miasto przypomina sobie, e

  mieszkaj tu Polacy. Parad, ktra zosta-a w naszej pamici jest ta pierwsza, kie-dy dopiero przyjechalimy do USAi czulimy si w tym kraju obco i bardzonam pomogo, kiedy zobaczylimy tesetki i tysice Polakw na 5 Alei w No-wym Jorku. Okazao si, e nie jestemysami a Polonia ma ogromn si.

  Marta KustekRedaktor Naczelna strony: www.DobraPolskaSzkola.com

  Uwaam, e Polacy jaknajbardziej powinnimie swj dzie w No-wym Jorku na pokaza-nie ilu nas jest, zapre-zentowanie naszych in-stytucji lub firm, zapre-

  zentowanie naszej polskoci. Jestemjednak za zmodyfikowaniem dotych-czasowej formy tej naszej corocznej wi-zytwki. wiat si zmienia, my rw-nie, Pomylmy o nowych, oryginal-nych sposobach przycignicia uwaginowojorczykw do polskoci. Moe za-miast parady zorganizujmy na Manhat-tanie Polski Dzie, w ktorym zaprezen-tujemy to, z czego jestemy dumni, wciekawy medialnie sposb? Multime-dialny pokaz najpikniejszych miejsc wPolsce na cianie duego budynku, wy-stp grupy teatralnej, pokaz nowocze-snego taca w wykonaniu najmodszejgeneracji, ktra odnosi sukcesy - z pew-noci pozycji byoby wiele, a wszyst-ko zaprezentowane w naprawd niepo-wtarzalny sposb. Zaskoczmy oryginal-noci, technologi. owickie stroje ipieni, cho nie chc ujmowa im uro-ku, s pokazywane od wielu lat, i szcze-rze mwic, nie kady z nas do kocasi z nimi identyfikuje.

  Wojciech Malankadziennikarz

  Paradzie Puaskiegoprzygldam si od pra-wie dziesiciu lat i z jed-nej strony bardzo siciesz, e jest taki dzie,w ktrym Polonia jed-noczy si i ma moli-

  wo zaznaczenia swojej obecnoci wmetropolii nowojorskiej, a najwaniej-sza aleja wiata chocia na kilka godzinrobi si biao-czerwona. Z drugiej stro-ny smuci mnie fakt, e poza zmianaminazwisk w przypadku marszakw oraz hase towarzyszcych tej imprezie,parada kompletnie si nie zmienia, z ro-ku na rok widzimy to samo - w opiniiwielu osb z zewntrz - pochd przy-pominajcy procesj lub doynki, i tyl-ko wszdobylska gona muzyka disco--polo utwierdza nas w przekonaniu, ejest to co innego. Ta formua paradyju dawno si przeterminowaa, a nie-

  stety nowej nikt nie potrafi wymyli. Iby moe, to jest rwnie powodemprawie cakowitego braku zainteresowa-nia polonijnym witem, ze strony ame-rykaskich mediw. Uwaam, e poten-cja jaki wie si z Parad Puaskiegonie jest do koca wykorzystany. Oddawna zastanawiam si, dlaczego niktnie pomyla o zakoczeniu tej imprezyjakim duym wydarzeniem rozrywko-wo-kulturalnym, np. w Parku Central-nym. Nie myl o tym ani przedstawi-ciele komitetu organizacyjnego, ani po-lonijni promotorzy koncertw. Tysiceosb, ktre kocz swj marsz 5 Alejw okolicy katedry w. Patryka, nie wie-dz co pniej ze sob zrobi. To dziw-ne, e majc na miejscu tylu potencjal-nych uczestnikw duej plenerowej im-prezy, nikt w tym dniu nie sprbowazorganizowa promocji polskiej kultury,a przy okazji promocji Polski w Amery-ce, bo nie wierz, e amerykaskie me-dia pozostayby obojtne, gdyby w Par-ku Centralnym miao miejsce wydarze-nie artystyczne z udziaem tysicy ludzi.

  Monika GalikRedaktor Naczelna Radia RAMPA

  Parada Puaskiego topikna okazja dlawszystkich Polakw,aby si spotka, poka-za ilu, i jak dobrze zor-ganizowanych nas jest.Z sentymentem wspo-

  minam ubiegoroczn parad, wtedywraz z Nasz cian i Radio RAMPAdumnie szam Piat Alej... Dumna by-am z nas i modziey polskiej. Tak b-dzie i w tym roku!

  Artur AdamskiPrezes Nasza ciana i Radia RAMPA

  Parada to najwikszepoczenie caej Poloniiw jednym miejscu.Wraz z Nasz cian, ateraz i Radiem RAM-PA, po raz kolejny b-dziemy szli Pit Alej.

  Rok temu byo to dla nas super przey-cie. Ale emocje nie skocz si naManhattanie, po paradzie organizujemyAfterparty na Greenpoincie! To rw-nie wana cz poczenia caej Polo-nii.

  Danusia witekdziennikarka portalu www.DobraPol-skaSzkola.com, mama dwch crek.

  Co roku chodz z mojrodzin na parad. Koja-rzy mi si wic z przy-jemnym, rodzinnym po-poudniem na Manhatta-nie, w towarzystwie zna-jomych i nieznajomych

  Polakw, by pokaza nasz polskow Ameryce. To naturalna i obrazowalekcja polskiego dla moich maych c-rek. Co roku dziwi si na widok licz-nych Polakw w Nowym Jorku. Cieszsi, gdy patrz na nie z polskimi chor-giewkami w rkach. A potem w szkoleamerykaskiej opowiadaj, e byyna paradzie. Nie da si nikogo zmusi,by szed w paradzie, ale czym skorupkanasiknie za modu, tym na staro trci.Moe w przyszoci moje ju dorosecrki te bd maszeroway ze swoimidziemi? Wierz, e tradycja parady niezaginie. Ale musimy j pielgnowa.Wanie to bdziemy robi w pierwszniedziel padziernika. m

  Parada czy Poloni Wysuchali: Boena Konkiel i Mariusz A. Wolf

 • 16 KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

 • 17KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  Na Alej 5. chodmyNa Parad Puaskiego

  Bo dzi ziemia si obracaW takt Mazurka Dbrowskiego.

  Nauczycielom, rodzicom i uczniom z okazji 75. Parady Puaskiego wszelkiejpomylnoci w pracy, szkole i w yciu osobistym

  yczy Zarzd Centrali Polskich Szk Doksztacajcych w Ameryce

  na czele z prezes Dorot Andrak.

  CPSD zrzesza 74 polskie szkoy z kilku stanw na terenie USA, w ktrych uczy si ponad 8300 uczniw i pracuje 680 nauczycieli. Zapraszamy do naszych placwek, w ktrych kultywujemy polskie tradycje, pielgnujemy mow ojczyst oraz dziaamy

  na rzecz jednoci naszej polonijnej rodziny.

  www.centralapolskichszkol.org

  Z okazji 75 Parady Puaskiego naszym polonijnym studentomZ okazji 75 Parady Puaskiego naszym polonijnym studentomi absolwentom skadamy najserdeczniejsze yczenia.i absolwentom skadamy najserdeczniejsze yczenia.

  POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES

  Pierwsza w Polsce uczelnia medyczna

  oferujca programy w jzyku angielskim.

  Pozna University ksztaci studentw

  w standardach amerykaskich i europejskich.

  KIERUNKI STUDIW

  4-letni Program Medyczny6-letni Program MedycznyStomatologiaFarmacjaFizjoterapia

  BIURO REKRUTACYJNE W NOWYM JORKU: TEL. (914) 277-2300WWW.MDPROGRAM.COM

 • 18 KURIER PLUS 6 PAZDZIERNIKA 2012

  Naszemu Przyjacielowi

  Ryszardowi Mazurowi

  Marszakowi Parady z Greenpointu

  gratulujemy tego zaszczytnego

  wyrnienia

  Artur Dybanowski z on Agnieszk

  i creczk Anabelle

  Wadysaw Lubiskiz personelem

  W-Nassau Meat Market915 Manhattan AvenueBrooklyn, N.Y. 11222Tel.: (718) 389-6149

  Z okazji 75 Parady Generaa Kazimierza Puaskiegoskadamy najserdeczniejsze yczenia caej Polonii,

  a zwaszcza naszym Klientom

 • 19

  Kurier Plus poszukuje operatywnych osb, atwo nawizujcych kontakty

  z ludmi do zbierania ogosze. Tel. 718-389-3018

  KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  JOANNA BADMAJEW, MD, DO6051 Fresh Pond Road, Maspeth, NY 11378; tel. 718-456-0960

  MEDYCYNA RODZINNA I Badania okresowe i prewencyjne I Elektrokardiogram - USG I Badania laboratoryjne na miejscu I Badania ginekologiczne, cytologia I Planowanie rodziny I Szczepienia okresowe I Prowadzenie chorb przewlekych - cukrzyca,nadcinienie,

  astma,leczenie uzalenie I Medycyna estetyczna - laserowe usuwanie owosienia I LimeLight - leczenie zmian skrnych, trdzik modzieczy, rowaty I NOWO TITAN - usuwanie efektw wiotczejcej i starzejcej si skry

  Godziny otwarcia gabinetu: Pon.3-7pm / Wt.-r.9am-2pm / Czw. 3-8pm / Sob. 9am-2pm. Zapraszamy.

  Greenpoint Eye Care LLCSerdecznie zapraszamy do Gabinetu Okulistycznego Dr. Michaa Kisielowa.Nowoczesne metody leczenia wad i chorb oczu (jaskra. kontrola chorych na cukrzyc,badanie dna oka, pomiar cinienia rdgakowego oraz komputerowe badanie polawidzenia). Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu laserowej korekty wad wzroku orazusuwania zamy. Peny zakres opieki okulistycznej dorosych i dzieci; dobr soczewekkontaktowych; wysoka jako szkie korekcyjnych; duy wybr oprawek (Prada, Dior,Ray Ban, Tom Ford, Oliver Peoples); okulary przeciwsoneczne; akcesoria optyczneoraz okuluistyczne badania dla kierowcw (DMV)

  Dr Micha KiselowDOKTOR MWI PO POLSKUWikszo medycznych i optycznych ubezpiecze honorowana.

  909 Manhattan Ave. Brooklyn NY 11222, 718-389-0333Gabinet otwarty:

  Poniedziaek - Pitek - 10 am - 7 pm;Sobota - 9 am - 5 pm

  www.greenpointeyecare.com

  PEDIATRA - BOARD CERTIFIED

  Dr Anna DuszkaOstre i przewleke choroby dzieci i modziey

  Badania okresowe i szkolne, szczepienia

  Manhattan Medical Center - 934 Manhattan Ave. Greenpoint

  (718)389-8585Moliwo umwienia wizyty przez komputer - ZocDoc.com

  Dr Andrzej Salita F Choroby wewntrzne, skrne i weneryczne, drobne zabiegi chirurgiczne, ewaluacja psychiatrycznaDr Urszula SalitaF Lekarz rodzinny, badania ginekologiczneDr Florin MeroviciF Skuteczne metody leczenia blu krgoslupaDOSTPNI SPECJALICI: GASTROLOG, UROLOG

  PRZYCHODNIA MEDYCZNA

  126 Greenpoint Ave, Brooklyn NY 11222, tel. 718- 389-8822; 24h. 917-838-6012Przychodnia otwarta 6 dni w tygodniu

  Board Certified in Internal Medicine, Board Certified in Anti-aging MedicineDiplomate of American Academy of Anti-aging and Regenerative Medicine

  G Terapia hormonalna (hormony bioidentyczne dla kobiet i mczyzn G konsultacje anti-aging (hamujce proces starzenia)G subkliniczna niewydolno tarczycy G zmczenie nadnerczy

  G wykrywanie i leczenie zatru metalami cikimi G wykrywanie i leczenie niedoborw aminokwasw/kwasw tuszczowychG terapia antyoksydantami (witaminowa) dostosowana do indywidualnych potrzeb

  G wykrywanie chorb na tle autoimmunologicznym: lupus, stwardnienie rozsiane, scleroderma G zabiegi kosmetyczne (Botox, Restylane, Radiesse, Sculptra, Mezoterapia)

  MEDYCYNA ODMADZAJCA I REGENERUJCA Sabina Grochowski, MD, MS

  850 7th Ave., Suite 501, Manhattan (pomidzy 54th a 55th St.)Tel. 212-586-2605 Fax: 212-586-2049

  126 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-6000; 718-472-7306

  TOTAL HEALTH CAREPHYSICAL THERAPY

  3 Nowe technologie leczenia: fluoroskop do zabiegw na krgosupie

  3 Rozciganie krgosupa (dekompresja)3 Leczenie powypadkowe, zmian artretycznych

  oraz neuropatii

  W naszej klinice przyjmuj rwnie lekarze innych specjalnoci,m.in.: gastrolog, neurolog, ortopeda, urolog, chirurg, lekarz

  zajmujcy si zwalczaniem blu.Wykonujemy rne badania diagnostyczne, m.in. USG,

  przewodnictwa nerwowego. Wikszo ubezpiecze honorowana. Dla osb bez ubezpiecze mamy specjalne ceny.

  718-389-0100

  Acupuncture and Chinese Herbal CenterDr Shungui Cui, L.Ac, OMD, Ph.D jeden z najbardziej znanych specjalistw w dziedzinietradycyjnych chiskich metod leczenia. Autor 6 ksiek.Praktykuje od 43 lat. Pracowa we Woszech, Kuwejcie, wChinach. Pomaga nawet wtedy, gdy zawodz inni.

  LECZY:

  l

  katar sienny

  l

  ble plecw

  l

  rw kulszow

  l

  nerwoble

  l

  impotencj

  l

  zapalenie cewki moczowej

  l

  bezpodno

  l

  parali

  l

  artretyzm

  l

  depresj

  l

  nerwice

  l

  zesp przewlekego zmczenia

  l

  naogi

  l

  objawy menopauzy

  l

  wylewy krwi do mzgu

  l

  alergie

  l

  zapalenie prostaty itd.

  Do akupunktury uywane s wycznie igy jednorazowego uytku

  144-48 Roosevelt Ave. #MD-A, Flushing NY 11354Poniedziaek, roda i pitek: 12:00 - 7:00 pm

  (718) 359-09561839 Stillwell Ave. (off 24th. Ave.), Brooklyn, NY 11223

  Od wtorku do soboty: 12:00-7:00 pm, w niedziele 12:00 - 3:00 pm(718) 266-1018 www.drshuiguicui.com

  CARINGPROFESSIONALS, INC.

  * Oferujemy prace dla opiekunek posiadajcych legalny pobyt i certyfikat HHA.* Tym, ktrzy nie maj certyfikatu organizujemy bezpatne kursy.* Wszyscy, ktrzy kiedy u nas pracowali s rwnie mile widziani.

  OSOBOM MOGCYM PRACOWA Z ZAMIESZKANIEM OFERUJEMY BONUS W WYSOKOCI $1000 (po przepracowaniu 100 dni)

  Oferujemy prace we wszystkich dzielnicach.Rejestracja w poniedziaki i rody od godz. 10 am.

  Po informacje prosimy dzwoni od poniedziaku do pitku w godz. 10 am - 4 pm. Mwimy po polsku.

  70-20 Austin St, suite 135, Forest Hills, NY 11375(718) 897-2273 wew.114 (F do 71 Ave. Forest Hills)

 • 20 KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  Kilka tygodni temu zawiadomiam czy-telnikw w artykule Znikajce punkty,e Happy End przy 924 Manhattan Ave-nue na Greenpoincie trafi w ameryka-skie rce pod now nazw Brooklyn Po-int Cafe. Zmyli mnie wystrj nie w pol-skim stylu, amerykascy klienci.

  Brooklyn Point Cafe jest w polskich r-kach, nawet w tych samych rodzinnychrkach. Marcin Cyran, ktry przez kilkaostatnich lat w dawnym Happy Endziepracowa z mam, podj wyzwanie i od-powiedzia na nowe czasy, na zmieniajcysi Greenpoint.

  W cigu ostatnich kilku lat zmienia sistruktura demograficzna dzielnicy. Napy-nli nowi, amerykascy mieszkacy. Naj-pierw rewolucj przeyli waciciele do-mw, ktrzy zmienili w duym stopniuswoich lokatorw z polskich na amery-kaskich, przy okazji podejmujc ko-nieczne remonty domw, by pozyska no-wych, mogcych wicej zapaci za wy-najem mieszka lokatorw. Teraz przy-szed czas na polskie biznesy.

  Marcin Cyran i jego ona, modzi lu-dzie, czujcy dobrze amerykask rzeczy-wisto, zmienili dawny Happy End wmiejsce jak najbardziej amerykaskie.Nowy wystrj jest w caoci ich pomy-sem. Najpierw otworzyli ca przestrze,ktr dysponowali. Zaprojektowali nowy,pomysowy bar, ktrego blatem s staredrzwi. Zrobili ciekawy sufit, prostea efektowne owietlenie, dekoracje nacianach z pustych puszek po napojach,ktre wygldaj jak wspczesne dzieosztuki. Do tego aweczki na starych ela-znych koach samochodowych z jedneji z drugiej strony baru, pomysowa toale-ta, resztki drewnianych robarwnych de-seczek na cianach i co wane dostpdo internetu i dobra kawa.

  A dobra kawa to dla Amerykanw po-owa sukcesu. To, jak kaw si parzy,czy jest wieo parzona, skd pochodzi wszystko to jest niezmiernie wane.W Brooklyn Point Cafe korzysta si z fir-my Brooklyn Rosting Company. Kawapochodzi z Tanzanii, Kenii, Bali i Etiopii.

  Przetestowana na wszelkie sposoby iniezbyt tania, najwaniejsze, e jest dobra.Amerykanie to rozpoznaj. W BrooklynPoint Cafe s te przygotowywane niada-nia, obiady, kolacje. Oferta jest rnoro-dna, ale wacicielom zaley, by inniklienci poznali te tradycje polskiej kuch-ni. Rano s omlety, kanapki, hamburgerya w poudnie i wieczorem: kurczaki, pol-skie gobki, pierogi, schabowe, bo o tedania dopominaj si te Amerykanie. Be-d te zupy, a w niedugim czasie takedobre piwa i wina, bo lokal stara si o li-cencj na sprzeda tych napojw.

  Dosownie kilka domw dalej, na par-terze budynku przy 940 Manhattan Ave-nue na Greenpoincie, po dawnej Jubilatceotwarta zostaa Cafe Rochelle, nadal pol-ska, a bardzo odmieniona po dugimi gruntownym remoncie. Mariusz Kule-sza, dawny waciciel Restauracji Bona naRidgewood i Dariusz Poski, modzi Po-lacy, ktrym bardzo bliska te jest amery-kaska rzeczywisto, take dostosowaliswj nowy lokal Cafe Rochelle do zmie-niajcego si Greenpointu. Kawa najlep-sza, ktra jest tylko w niewielu miejscachna Manhattanie Intelligentsia Coffee,jeszcze tutaj stosunkowa tania i wypiekiwe francuskim stylu synne na caywiat, kolorowe macaroons, firmowe cia-steczka Rochelle, ciastka ze wieymi ma-linami na bazie macaroons, tarty z owoca-mi, danishe, troch ciast, sernikw, pol-

  skie pczki, do tego wieo wyciskane so-ki pomaraczowe i grejfrutowe, wybranei najlepsze wody mineralne, do tego wy-piekane na zapleczu francuskie bagietkii na pocztek dwa rodzaje wasnych,ziarnistych chlebw. Ale oferta jest cayczas wzbogacana. Wkrtce bd tu tewypiekane delikatne torty.

  Cafe Rochelle otwarta na zewntrz, gu-stownie urzdzona, z fragmentami cianz cegy, lustrami, z toalet i wygodnymifotelami, adnymi stolikami, z dostpemdo internetu, mimo niedawnego otwarcianie narzeka na brak klientw. Spodobaasi Polakom, ktrzy tu chtnie przycho-dz, ale dobrze poczuli si take Amery-kanie, nowi mieszkacy Greenpointu.

  Innej drogi nie ma zapewniali mniemodzi Polacy, waciciele Brooklyn Po-int Cafe i Rochelle Cafe. Do zmian, ktreju nastpiy, trzeba si dostosowa, jelinie chce si przegra. Zmian si nie cof-nie, wic ich zdaniem to jedyna drogadla wielu polskich biznesw. Przeszedczas, by oprcz Polakw pozyska amery-kaskich klientw.

  Amerykaskie i francuskie jak w przy-toczonych przykadach nazwy lokali, mi-dzynarodowe menu, ciekawy wystrjwntrz, mia anglojzyczna obsuga -otwieraj szerzej drzwi kadego biznesui daj szans Polakom na konkurowaniew tym multikulturowym miecie.

  Ludwika Lisiecka

  Obserwatorium

  Multikulturowi Polacy

  u Pomysowy wystrj Brooklyn Point Cafe.

  Wszyscy ju poszli. Prze-strze wraca do poprzedniegoksztatu. Cisza rozwleczo-na po pododze. Po cianach.Sycha dyszenie przedmio-tw zaprzgnitych w czo-wieczy kierat. Chlupot yciaza oknem. wiato przeciskasi szczelinami. Na krzelesoneczny rzucik. cigamskalpy z poduszek. Wyuskujkodr. Zrywam przecierada.Zacieram lady. Wszystkich

  obecnoci. Pod dywanem dziecica skarpetka. Opusz-czona gumka do wosw. Pudeko po butach. Stary bilet.Wydziobuj resztki wspomnie. Wyszarpuj ocalae re-kwizyty. Jeszcze wczoraj. Tydzie temu. Miesic. Dwa.Umiecham si do letnich reminiscencji. Kiedy dom pul-sowa miechem dzieci. Muzyk. Rozmow. To byodugie lato. Pene radosnego oczekiwania na przyjazdnajbliszych. I cierpkiego smaku poegna. Gorcych,lepkich dni i wieczorw taplajcych si w czerwonymwinie. Dzisiaj nikogo ju nie ma. Miejsce w szafie, ktrezrobiam dla goci, powoli zapeni si zbdnymi skraw-kami codziennoci. Znowu wcignie mnie czarna dziuraobowizkw i atwych przyjemnoci. Zapadn si w tro-ciny ycia. Wyczerpujc ca energi na dbanie o nor-malno. Troch w tym smutku. Ale niewiele. Zadziwia-jca skonno czowieka do adaptacji pozwala oswoi

  niewygodn rzeczywisto. Przyzwyczaiam si, e toPolska przychodzi do mnie. e jestem jak latarnik, ktrynie moe opuci wyspy. Raz na jaki czas przypywadka z poczt, jedzeniem, czowiekiem. Poza tym wy-penianie powinnoci, zwyczajna, codzienna krztani-na. I wysyanie sygnaw. Z wiey. Niektrzy auj la-tarnika. Niepotrzebnie. Przecie zamkn si na wyspiena wasne yczenie. I w kadej chwili moe j opuci.

  Pij herbat z lukrecj. Lukrecja. Obracam tosowo na jzyku. Ma sodko-cierpki smak. Od-sya do zakurzonych kredensw. Konfitur.Prosz cioci. I starych koronek. Czytam na opako-waniu, e specjaln mieszank stworzono dla potrzebciaa i ducha. Do torebki przytroczona zota myl:Empty yourself and let the universe fill you. Druga fili-anka radzi may your mind learn to love with com-passion. Mistyka z imbryka. Duchowy fast food. Spi-rytualno zamknita w atwo przyswajalnych sloga-nach. Kiedy modne byy zbiory aforyzmw. Dzisiajzote rady drukuj na etykietkach. Zamiast pyta pre-miera jak y wystarczy kupi opakowanie kawy(koniecznie 100% organic) albo energetyzujcy ba-tonik. Na portalach spoecznociowych to samo. Cochwil jaka dobra rada wujka Chopry. Powtarza-na bez namysu. Opacznie interpretowana, lub wcale.Czsto, obok siebie, wykluczajce si nawzajem filo-zofie i idee. Irytuj mnie te dziecice wyklejanki. Wy-dzieranki. Hasa przyklejane na gorczkujce od na-

  miaru bodcw, czoa. Ale nie oceniam. Parz kolejnykubek i uspokajajc oddech powtarzam: I am beauti-ful, I am bountiful, I am blissful.

  Czwartkowy wieczr. Spniona wchodzw sam rodek przedstawienia. Nieprzygotowa-na. Wrzucona w rodek eksplozji. wiato.Muzyka. Artysta miota si po scenie. Wypluwa sowa.W konwulsjach uniesienia. Zapala wiece. Otwieraszampana. Od-tacowuje mier czajc si po drugiejstronie biaej kartki. Publiczno w skupieniu. Zahipno-tyzowana. Czy rozumie? Czy z wykatapultowanychsw potrafi zoy znaczenie? Muzyka skrapla si.Spywa wska struk, zbiera si, niczym lina w kci-kach ust Straceca. Jestemy uwizieni w opowieciwykrzykiwanej prosto w bezbronne twarze. Chc pod-y za tym obdem, ale potykam si tylko o kanty arty-kulacji. Nie rozrniam sw. Nie potrafi skupi na tre-ci. Za plecami czai si wrzeniowa noc. Za chwil Ar-tysta zejdzie ze sceny. Bd ukony i oklaski. Bukietkwiatw i krtkie przemwienie, przywoujce na mylnajlepsze lata PRL-u. A potem kulejce rozmowyo tym, co przed chwil. Bo wszyscy przecie maj tzw.swoje zdanie i nie zawahaj si go uy. Przeciwko Ar-tycie. Czciej, przeciwko sobie. Z dum obnaajcwasne ubstwo intelektualne, biorc je za cnot.W przerwach cigi znudze, zniecierpliwie nie do da-rowania. Potem znw ci sami ludzie, sytuacje. Raz ywei niezwykle podniecajce, potem nudne, okropne.*

  Nieznona lepko od-bytu.

  Napisz do Autorki: [email protected]*Miron Biaoszewski

  Podwjne ycie Weroniki K

  WERONIKA KWIATKOWSKA

  Lukrecja

  u Mariusz Kulesza, jeden z wacicieli Cafe Rochelle.

  FOTO

  : LU

  DW

  IKA

  LIS

  IEC

  KA

 • 21KURIER PLUS 6 PADZIERNIKA 2012

  24-GODZINNY SERVICERyszard Limo: usugi transportowe,wyjazdy, odbir osb z lotniska,luby, komunie, szpitale, pomocjzykowa w urzdach, szpitalachbardzo drobne przeprowadzki. Tel. 646-247-3498

  PRACA: GABINET FIZYKOTERAPIIw Connecticut zatrudni rehabilitanta/masayst. Najchtniej kobiet.Prosz dzwoni: Tel. 203-606-4549

  MASZ PROBLEM z rw kulszow,krgosupem, bol kolana, dokucza reumatyzm a moe zaczyna si katarakta? Opaski i nakadki znapylonymi zioami s bardzoskuteczne, likwiduj bl i regenerujorganizm. Dodatkowe informacje: Tel. (347) 645 2838; (718) 894 0369

  SESJE: Tarot (przepowiednieprzyszoci), Strategia ycia (podej-mowanie trafnych decyzji), Irydologia(stan caego organizmu), TalizmanyOchronne i Olejki przycigajcePienidze (Money Oil). Zapisy nasesje: 917-753-4182, Yoganna (Greenpoint), website: www.yoganna.netZapraszamy.

  CEZARY DODA - BETTER HOMESand GARDENS RE - FH Realty office:Tel. 718-544-4000mobile: 917-414-8866 email: [email protected]

  PRZYCHODNIA MEDYCZNA naGreenpoincie poszukuje osoby dopracy w recepcji. Dobre benefity.Jzyk angielski konieczny, polskipomocny. Prosi Regin.Tel. 718-389-0100

  ODDAM ZA DARMO - osobie chorejpampersy mskie i wiele innychrzeczy. Tel. 718-383-6069

  Ogoszenia drobneCena $10 za maksimum 30 sw

  ADAS REALTY

  DANIEL ANDREJCZUKLicensed Real Estate Broker

  Biuro czynne codziennie od 9:30 rano do 7:30 wiecz.w Domy w Condo w Co-Op w Dziaki budowlane w

  Notariusz publiczny. Fachowa wycena domw.

  MIESZKANIA DO WYNAJCIATel. (718) 599-2047

  (347) 564-8241 150 N. 9 Street, Brooklyn, NY 11211

  MICHA PANKOWSKITAX & CONSULTING EXPERT97 Greenpoint Avenue - Brooklyn, NY 11222

  Tel: (718) 609-1560, (718) 383-6824, Fax: (718) 383-2412

  3 Rejestracja biznesu i licencje

  3 Konsultacje3 Bezpodatkowa zamiana domw

  3 #SS - korekty danych

  3 Ksigowo3 Rozliczenia podatkowe indywidualnei biznesowe, w tym samochodwciarowych

  Usugi w zakresie:

  Email: [email protected]

  PaczkiDrog lotnicz i morsk,dostarczane do domu odbiorcyszybko i bezpiecznie.

  Wysyka pojazdwMotocykle, samochody, vany, limuzyny,sprzt wodny a nawet mae samoloty moemy atwo wysa.

  Przewz towarwZapewniamy pen dokumentacj,aby ubezpieczy twoje towary i dostarczydo miejsca przeznaczenia na czas.

  Midzynarodowe przeprowadzki

  Zapewniamy peny serwis przy przeprowadzkach wszystkich rzeczy (opakowania, transport), ktre wysyasz do Twojego nowego domu.

  Naszym celem jest zapewnienie najwyszej jakoci usug, co czyni nas najlepsz i najwiksz firm przewozow do Polski i innych krajw Europy Wschodniej.Wraz z ponad setk agentw ze Wschodniego Wybrzea USA staramy si, by Twoje wszystkie przesyki dotary na miejsce we waciwym czasie.Powierzajc nam swoje rzeczy, moesz by pewien, e oddae je w najlepszerce, firmie z ponad 50-letnim dowiadczeniem, najstarszej na rynku.

  1-800-229-DOMA / www.domaexport.com / [email protected]

  WYCIECZKINiagara & 1000 Wysp, Boston,

  Washington, Filadelfia i wiele innych

  CZSTOCHOWA 28 PAZDZIERNIKA

  FLORYDA 26 GRUDNIA - 4 STYCZNIA

  WYSYKA PACZEKMIENIE PRZESIEDLECZE

  APOSTILLE $80TUMACZENIA

  ODWOZY NA LOTNISKADROBNE PRZEPROWADZKI

  WYNAJEM MAYCH I DUYCHAUTOBUSW NA RNE OKAZJE

  POLONEZ Z GREENPOINTU159 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11222

  Tel. 718-389-6001; 718-389-2422www.poloneztour.com

  KONSULTACJE PRAWNE

  835 Manhattan Ave. (na pitrze), Brooklyn, NY 11222, Tel: 347-357-4337

  * Stwierdzenie niewanoci zawarcia maestwa kocielnego w USA i Polsce.

  * Sprawy cywilne i kryminalne na terenie Polski: Krakw, Warszawa, Lublin, Rzeszw, Sandomierz. Wkrtce - Biaystok, oma, Gdask.

  * Upowanienia i penomocnictwa do spraw administracyjnychi sdowych, kupna, sprzeday itp.

  * Notary Public

  Dr Marek Suchocki bdzie przyjmowa na Greenpoincie we wtorki oraz czwartki od 2 po poudniu. Konsultacje tylko po wczeniejszym umwieniu si. Prosz dzwoni lub wysa e-mail: [email protected] Website: suchockillc.com

  DUE, MAE PRACEELEKTRYCZNE. Solidnie i niedrogo.

  Tel. 917