Kssr thn 4 rbt

20
LOGO Reka Bentuk Dan Teknologi Taklimat Kurikulum Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Pengurusan Kurikulum Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Bersama JPN dan Bahagian-Bahagian KPM 1/2013

Transcript of Kssr thn 4 rbt

Page 1: Kssr thn 4 rbt

LOGO

Reka Bentuk Dan TeknologiTaklimat Kurikulum

Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Pengurusan KurikulumPendidikan Teknikal Dan Vokasional Bersama JPN danBahagian-Bahagian KPM 1/2013

Page 2: Kssr thn 4 rbt

Latar Belakang

PERTANIAN

RBT

www.moe.gov.my/bpk

KEUSAHAWANAN

KREATIVITI DAN INOVASI

KEMAHIRAN TMK

SAINS

RUMAH

TANGGA

TEKNIKAL

Page 3: Kssr thn 4 rbt

RBT

Kurikulum Standard Reka Bentuk dan

Teknologi bertujuan supaya murid

memperoleh pengetahuan dan menguasai

kemahiran asas praktis, mereka bentuk,

keusahawanan serta berkebolehan

mengaplikasikan asas teknologi ke arah

melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.

MATLAMAT

www.moe.gov.my/bpk

Page 4: Kssr thn 4 rbt

Menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran

asas bagi membolehkan mereka menyambung pelajaran dalam

bidang teknikal dan vokasional di peringkat lebih tinggi.

Kurikulum RBT memberi fokus kepada ilmu dalam bidang

teknikal, pertanian dan sains rumah tangga

Memberi penekanan asas kemahiran dengan aplikasi

teknologi & asas keusahawanan serta TMK bagi melahirkan

murid yang kreatif & inovatif.

Kurikulum ini juga mencakupi aplikasi kepelbagaian

kemahiran selaras dengan keperluan dalam abad ke-21

PengenalanRBT

Page 5: Kssr thn 4 rbt

• Mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan

amalan kerja yang selamat

• Menguasai proses mereka bentuk daripada

pelbagai sumber

• Menguasai asas teknologi dalam bidang teknikal,

sains pertanian dan SRT

• Memahami asas keusahawanan•..

OBJEKTIFRBT

www.moe.gov.my/bpk

Page 6: Kssr thn 4 rbt

• Berkebolehan membuat kerja-buat-sendiri dan

penyelenggaraan mudah peralatan dan perkakasan.

• Berfikiran kreatif, inovatif dan berdaya usaha dalam

mereka bentuk dan menghasilkan produk

• Berkemahiran memilih bahan, alatan, mesin dan

perisian serta menggunakannya dengan teknik yang

betul dan beretika

• Berkemahiran menjana idea untuk menyelesaikan

masalah.

ObjektifRBT

www.moe.gov.my/bpk

Page 7: Kssr thn 4 rbt

www.themegallery.comLOGO

Page 8: Kssr thn 4 rbt

Kreativiti & InovasiKemahiran TMKKeusahawanan

Organisasi Kurikulum RBT

Page 9: Kssr thn 4 rbt

PERINGKAT

PENGUKUHAN

PERINGKATPRA

PENGKHUSUSAN

PERINGKAT

ASAS

PERINGKATPENGKHUSUSAN

Pemeringkatan Pengetahuan dan Kemahiran Teknikal dan Vokasional

Tahun 1-3

DST

Tahun 4-6

RBT

Tkt.1-3

PVT

Tkt.1-3

PAV

Kolej Vokasional

ILKS/ILKA

Tkt. 4-5 Aliran

Perdana

TMK

Page 10: Kssr thn 4 rbt

TEKNIKAL

BIDANG PEMBELAJARANRBT

TAHUN 4 - 6

Organisasi dan Keselamatan

Bengkel

Asas Teknologi

Reka Bentuk

Penghasilan Projek

Teknologi Pertanian

Sains Rumah Tangga

Page 11: Kssr thn 4 rbt

Kandungan Bidang RBT

Organisasi dan Keselamatan Bengkel

• Memberi pendedahan kepada murid

dengan suasana bengkel RBT di sekolah

rendah

• Memberi peluang kepada murid untuk

mengetahui, memahami dan

mengamalkan peraturan dan aspek

keselamatan semasa mereka berada

dalam bengkel.

Page 12: Kssr thn 4 rbt

Kandungan BidangRBT

Asas Teknologi

• Kemahiran memasang dan membuka kit model

berfungsi secara mekanikal berpandukan manual.

• Membaca dan memahami manual

• Mengenal pasti fungsi komponen

• Kemahiran memasang, menguji dan membuka kit

model berpandukan manual.

• Penyimpanan dan keselamatan komponen

Page 13: Kssr thn 4 rbt

Kandungan BidangRBT

Reka Bentuk

• Menyatakan masalah berdasarkan situasi

• Pengumpulan maklumat

• Menjana idea kreatif

• Membuat lakaran projek

• Mengenal pasti jenis alatan dan bahan

• Proses pembinaan, pengujian & penambahbaikan

• Pendokumentasian

Page 14: Kssr thn 4 rbt

Kandungan Bidang RBT

Penghasilan Projek

• Murid akan menghasilkan projek menggunakan:

a. bahan bukan logam dengan litar elektrik;

b. bahan logam dan bukan logam dengan litar

elektronik; dan

c. bahan bukan logam dengan litar elektrik dan

elektronik.

• Kemahiran seperti mengukur, menanda dan

memotong, menggunakan alatan dan membuat

anggaran kos.

Page 15: Kssr thn 4 rbt

Kandungan BidangRBT

Teknologi Pertanian

• Kaedah penanaman dalam bekas dan hidroponik.

• Pemilihan dan penyediaan bahan tanaman

menggunakan biji benih, anak benih, batang atau

sulur bagi ditanam dalam bekas

• Pemilihan bekas tanaman, medium tanaman dan

peralatan sebelum penanaman .

• Aspek penjagaan tanaman .

Page 16: Kssr thn 4 rbt

Kandungan BidangRBT

Sains Rumah Tangga

• Dua komponen utama :

• Jahitan

Penghasilan artikel mudah merangkumi proses seperti

menentukan jenis bahan dan kuantiti, mengenal pasti

alatan tangan, menyusun dan memindahkan

pola, menjahit artikel dan menghias artikel.

• Masakan

Penyediaan sajian ringkas.

Pengenalpastian alatan dan bahan sajian . Langkah

penyediaan, menghidang dan membungkus.

Page 17: Kssr thn 4 rbt

Peruntukan MasaRBT

• DUA WAKTU SEMINGGU

(60 MINIT)

• DIKENDALIKAN SELAMA

6 BULAN

Page 18: Kssr thn 4 rbt

Peruntukan Masa ALTERNATIF 1RBT

• Hanya SATU kelas ( 1 guru RBT , 1 guru TMK dan murid < 30)

• RBT dikendalikan selang

sebulan/6 bulan

• Guru /Bengkel berfungsi

Page 19: Kssr thn 4 rbt

Peruntukan Masa ALTERNATIF 1RBT

• Hanya SATU kelas ( 1 guru RBT , 1 guru TMK dan murid > 30)

• Murid dibahagi 2 kumpulan

• RBT dikendalikan selang

seminggu / sebulan ikut

kumpulan

• Guru /Bengkel berfungsi

Page 20: Kssr thn 4 rbt

LOGO

Unit Reka Bentuk dan TeknologiSektor Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Bahagian Pembangunan Kurikulum

www.moe.gov.my/bpk