Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

download Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

of 163

 • date post

  13-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  275
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  1/163

  KRUH,TJESTENINA,

  PECIVA,VAFLI

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  2/163

  Kruh na svagdanjidaj nam danas

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  3/163

  Temeljna namirnica najveeg dijelasvjetske populacije koja sepriprema od brana, soli i vode teraznih dodataka

  Kruh se moe pripremati od raznihvrsta brana i njihovih kombinacija,i to na razliite naine

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  4/163

  Kruh je glavni izvor kroba, biljnih proteinai vlaknaste strukture te znaajan izvor

  vitamina B-kompleksa i nekih mineralaako je pripremljen od cijelog zrna!kidanjem vanjskog omotaa "perikarpa#peninog zrna, gubi se najvei dio svih

  tih korisnih tvari i kruh zapravo postajera$nirana namirnica

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  5/163

  % prometu se kruh i pecivo smatrajusvjeim namirnicama ogranienogroka valjanosti &ajee sepripremaju nou, a korisnicimadostavljaju u ranim jutarnjim iliprijepodnevnim satimaPenino brano tip 500 koristi se za bijelikruh, tip 850 za polubijeli i tip 1100 za crni

  kruh, a koristi se jo i penina prekrupaza graham kruh i raeno brano tip 750 ,tip 950 i tip 1250 za svijetli i tamni raenikruh.

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  6/163

  'zme(u bijelog i crnog kruha razlika jeu organoleptikim svojstvima, ali jeisto tako velika razlika i u kemijskomsastavu

  Kemijski sastav peninog bijelog i crnog kruha )elementi crni kruh bijeli kruhir!"i #r!tein $%,& ',&ir!"( "l(kn( ),' *,+

  u ljik!hi-r(ti .',& //,)miner(li net!#lji"i *,0 2

  miner(li t!#lji"i ) *,03! 3!r *,' 24elje5! *,*0 2k(lcij *,) *,$

  m( ne5ij *,) 2k(lij *,% 2

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  7/163

  Crni kruh

  Bijeli kruh

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  8/163

  *otovo je jedinanamirnica koja se

  jede triput dnevno,pa se estoobogauje

  proteinskimkoncentratima,vitaminima imineralima

  Kruh je u kombinaciji s mlijekom, jajetom ili ribom kompletna hrana kojamoe zadovoljiti sve dnevne potrebe uproteinima

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  9/163

  +izanje kruha vezano je uz pucanje

  tijesta i ormiranje upljina"mjehuria# koji su ispunjeni ugljinimdioksidom orastom temperature

  tijekom peenja, mjehurii se ire tetako nastaje poeljna poroznastruktura

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  10/163

  Kvaliteta pekarskih proizvoda zavisi, uprvom redu, od kvalitete brana, i to sobzirom na kvalitetu lijepka, moiupijanja vode itd , zatim od kvalitetesredstva za dizanje tijesta, dobrogomjera glavnih i pomonih sirovina, kaoi o pravilnom tehnolokom procesuspremanja tijesta, vrenja tijesta ipeenjaoboljanje opih karakteristika kruha ipeciva pa tako i volumena postie sedozvoljenim dodacima "aditivima ikonzervansima#

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  11/163

  ekarski kvasac*erma, ista kultura kvasnica !accharom.ces

  cerevisiae% proizvodnji kruha i peciva industrijski kvasac je nuna sirovina /unkcija kvasca uproizvodnji kruha svodi se na ermentativnurazgradnju malih koliina eera "maltoze# ukrunom branu na etanol i ugljikov dioksid&astali alkohol pri peenju kruha ispari, a 012stvara upljine u tijestu, prouzrokujuinjegovo dizanje "rastenje# 3ijepak u branu

  ne doputa izlazak plina iz tijesta Kasnije, prihla(enju, ugljikov dioksid izlazi iz kruha1vako dobiven rahli kruh lake je probavljiv

  Kvasac u promet dolazi svje i u osuenom

  obliku

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  12/163

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  13/163

  raci za pekarske proizvode

  % pekarskoj proizvodnji se upotrebljavajuza bolje dizanje tijesta i da tijesto buderahlo Kao i kod pekarskog kvascaglavni inilac dizanja tijesta je ugljik"'4# oksid koji nastaje iz razliitihhidrogenkarbonata i kiselih sastojaka"a oni su glavni sastojci praaka# koji,

  kada do(u u dodir s vodom primijeanju tijesta, kemijskim reakcijamastvaraju ugljikov dioksid

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  14/163

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  15/163

  T'56!T1

  oluproizvod vrsto-elastinekonzistencije koji se dobiva odsmjese brana, vode, jaja i soli, a

  postupkom mijeanja i gnjeenjapretvara se u oblik za pravljenjeodgovarajuih modela te zanjihovo peenje Tijesto je samo

  jedna od aza u proizvodnji kruha,peciva i kolaa

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  16/163

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  17/163

  PR6I7V68NJA KRUHA

  7 riprema sirovina "brana i ostalihsirovina#, sastoji se od ienja brana,mijeanja vie vrsta brana i sl

  2 'zrada tijesta8 9astenje ili vrenje tijesta " ermentacija u

  masi#: +ijeljenje; onovno kratkotrajno vrenje tijesta

  "intermedijarna ermentacija#< 1blikovanje= >avrna ermentacija? eenje

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  18/163

  % modernim pekarnicama velikog

  kapaciteta svi radovi se obavljajupomou mehaniziranih ure(aja

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  19/163

  riprema sirovina

  >a proizvodnju kruha trai seodleano brano, tj brano koje jestajalo nakon meljave najmanjemjesec dana, zatim da jekvalitetno s obzirom na lijepak,mo upijanja vode i dr

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  20/163

  Brano se mora prosijati jer se pri

  prosijavanju odstranjujueventualne neistoe, razbijaju segrudice, a brano se pritom iprozrai

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  21/163

  4oda ili mineralna voda koja slui zapripremu tijesta mora odgovaratiuvjetima vode za pie Tvrda je vodabolja od mekane jer omoguuje boljuiskoristivost brana, a naroito je

  pogodna upotreba sirutke ili mlijekapri mijeanju tijesta!ve ostale sirovine za proizvodnju

  kruha i peciva tako(er se pripremaju,vau, da bi mogle pripremljen ui udaljnji proces izrade tijesta

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  22/163

  N(j"(4niji #ek(r ki (-iti"i u @ poboljivai oksidativnog djelovanja"askorbinska kiselina#, emulgatori,enzimi, organske kiseline,konzervansi, sredstva za dizanjetijesta, prirodne arome i boje tesintetike arome@ vanilin i etil vanilin

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  23/163

  'zrada tijesta

  Koliina vode odre(uje se prema moiupijanja pojedinih sorti peninogbrana i tipa brana &a 7AA kgkvalitetnog brana, u grubim odnosima,troi se od ;A do =A 3 vode, a kodkukuruznog kruha 8? do :? 3 vode 1dove ukupne koliine vode jedan dio sluiza spremanje suspenzije kvasca, drugidio za otapanje soli, a ostatak slui da bise sve sirovine dobro izmjeale

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  24/163

  Koliina potrebnog kvasca je razliita sobzirom na sortu i tip brana, kao i na

  razliite postupke za dobivanje kruha"direktni postupak, indirektni postupaks tvrdim kvasnim tijestom i indirektnipostupak s mekim kvasnim tijestom#

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  25/163

  +irektni se postupak sastoji u izravnom i

  istovremenom dodavanju vode,kvasca i soli branu od kojeg seizra(uje tijesto, i pri tome se stavljavie kvasca da bi se skratilo vrijeme

  ermentacije i rastenja tijesta'ndirektnim postupkom najprije seumijesi kvasno tijesto koje stoji radirastenja tijesta rednost ovog

  postupka je bolji okus i manjapotronja kvasca

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  26/163

  9astenje ili vrenje kvasca" ermentacija u masi#

  ripremljeno tijesto preputa se procesuvrenja koje uzrokuju kvaeve gljivice

  ri tome se stvara ugljik "'4# oksid kojise skuplja u tijestu u obliku mjehuria,a time se poveava i volumen tijesta

  4renje se vri u zatvorenim posudama,na temperaturi od 2? do 8A 0, aduina vrenja ovisi o sorti i tipu branai o tehnolokom postupku prire(ivanja

  kruha

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  27/163

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  28/163

  +ijeljenje tijesta

  &akon procesa vrenja tijesto se ponovokratko mijea, a onda se, strojevimaili runo, ree na komade

  Djelilica tijesta sapodizaem i okruglimoblikovaem

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  29/163

  onovno vrenje"intermedijarna ermentacija#

  &akon dijeljenja tijesto se ponovnoprepusti vrenju na temperaturi od8A 0 i to

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  30/163

  1blikovanje

  !trojno ili runo tijesto se oblikuje nakomade

  Zavrna fermentacija

  Traje 4 !"# min. Temperatura

  fermentacijske komore iznosi $ !$%&' uzrelativnu vlagu o( )#!*#+.

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  31/163

  eenje

  0rni se kruh pee na temperaturi od 2;A-2?A 0, bijeli na 27A-28A 0, a mijeanikruh na temperaturi od 28A-2=A 0

  4rijeme peenja ovisi o kvaliteti brana,veliini komada i o nainu pripremanja

  >a pravilno peenje kruha, poredodgovarajue temperature, treba i

  dosta vlage % protivnom kruh imadebelu koru

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  32/163

  +ok se kruh pee, toplina pei sporo prodire uunutranjost kruha tako da temperaturasredine kruha ne prelazi CA-7AA 0

  >a vrijeme peenja u kruhu nastaju mnogepromjene &a temp od

 • 7/26/2019 Kruh, Tjestenina, Peciva, Vafli

  33/163

  Kad peenje predugo traje na visokimtemperaturama, nastupa nagloraspadanje dekstrina u