KR°Z Y–NET°M°

download KR°Z Y–NET°M°

of 64

 • date post

  09-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  114
 • download

  7

Embed Size (px)

description

KRİZ YÖNETİMİ. Prof. Dr. İsmail Üstel. “Kriz” Deyince. Kriz: Önceden “hesaba katılmayan”; Rutin risk yönetimi sistemlerinin yetersiz kaldığı; Acil müdahale gerektiren ; bir durumdur. Kriz Yönetimi Çerçevesi. Kriz yönetimine ilişkin: . kurum politikaları , stratejiler , - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of KR°Z Y–NET°M°

 • KRZ YNETMProf. Dr. smail stel

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • Kriz: nceden hesaba katlmayan; Rutin risk ynetimi sistemlerinin yetersiz kald; Acil mdahale gerektiren;

  bir durumdur. Kriz Deyince...

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • Kriz ynetimine ilikin:

  . kurum politikalar, stratejiler, . rgtsel yaplar, sreler, . uygulama klavuzlar

  btndr.Kriz Ynetimi erevesi

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • Kriz farkndal, izleme, belirleme, tanmlama, snflandrma, analiz, deerlendirme, lekleme, ncelikleme, srekli gzden geirme, kriz iletiimi ve proaktif anlayla eylemlerin sistem yaklamyla ve maliyet-etkili biimde srdrlmesidir. Kriz Ynetimi Deyince - I

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • Krizi ynetebilmek iin, hereyden nce kriz unsurunu tanmlamak / lmek gerekir.

  Kriz kanlabilir (nlenebilir) ise, ncelikle bu yola gidilmelidir.

  Kanlmaz olduunda ise, ykc etkilerinin en dk dzeye ekilmesi hedeflenmelidir. Kriz Ynetimi Deyince - II

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • Kriz Ynetimi n Koullar - IKonunun kurumsal politikalarda ve kurum kltrnde yanklanmas

  Bu konudaki hedeflerinin aka ortaya konulmas

  lgili biimsel yaplarn ve srelerin yazl tanmlanmas

 • Kriz Ynetimi n Koullar - II

  nsan kaynaklarnn bu alanda ok ynl glendirilmesi

  Sz konusu eksene dnk kurumsal iletiim srelerinin ilemesi

  Konuya odakl bilgi ynetimi sistemi varl

 • Kriz Ynetimininn Koullar - III

  Kriz konusunda karar becerisi yeterlilii

  Kriz Ynetimi performans deerlendirme sisteminin altrlmas

  Kriz Ynetimi kalitesinin srekli gelitirilmesi

 • Kriz Ynetiminin Sre Sahibi

  Kriz Ynetimi erevesinin; planlanmasn, uygulanmasn ve gzden geirilmesi ile srekli gelitirilmesini stlenen birey ya da takmdr.

  Tepe ynetim konuyu sahiplenmeli, bunu davranlaryla ortaya koymaldr.

 • Kriz Ynetimi - Sre Sahibinin Ykmllkleri

  Kriz Ynetimi stratejilerinin tanmlanmas

  Kriz Ynetimi bilincinin kazandrlmas

  Kriz Ynetimi konusunda, insan kaynaklarnn her anlamda gelitirilmesi - glendirilmesi

 • Kriz Yneticisi Yetkinlikleri Krizin kokusunu alabilmek (erken farkndalk)Stratejik pencereden bakabilmek ve yedek planlama yapabilmekKaynak sorun analizi refleksi edinmekSrekli renme kavray sergilemek

 • Kriz Matrisi

 • KRZ YNETM DENLDNDE; KANAAT DEL, KANIT (veri - bilgi - istatistiksel bulgu) ESASLI BR YAKLAIM SERGLENMELDR. Dikkat!..

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • Potansiyel krizlerin ortaya konulabilmesini salar.En dk olaslktan en yksek olasla kadar yaylan bir dizi senaryo zerinde allr.En zayf etkiden en gl etkiye kadar bir dizi senaryo almas yaplr.Kriz Senaryolar

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • Hangi Senaryo?..

  Gerekleme olasl ne denli dk olursa olsun;

  EN KTMSER SENARYO

  esas alnmaldr

 • Krizleri snflandrma

  Krizlerin kaynan belirleme

  Krizleri derecelendirme

  Krizlerin ynetilebilirlik dzeyini tanmlamaKriz Deerlendirme

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • in Pf Noktas: Tetiktelik

  Hereyin ba;

  * Her an * Her bakmdan

  hazrlkl olmaktr.

 • Bilimsel Kukuculuk Yaklam

  Ya olursa? sorusu, ardk biimde sorulmaldr (domino etkisi).

  Yakn izleme - youn gzetim sistemleri devreye alnmaldr.

  Yant senaryolar Kriz Aac biiminde ilikilendirilmelidir.

 • Kriz Aac skeleti

 • Kriz Ynetiminde Karlalan ncelikli Sorunlar

  Konuya stratejik yaklam yetmezlii

  Tanml sistemler bulunmamas

  Rol (yetki - sorumluluk) belirsizlii

  Duyarsz kurumsal kltr

 • KRZ NCES DNEM

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • Kriz ncesinin Ynetimi ngr ve Etki Analizi

  Erken Uyar Sistemi Tasarm

  evik Giriim Planlamas (Bu evre, arlkl olarak Risk Ynetimi odakldr)

 • Hazrlk almasnn TemelleriPlanlama ve Kaynak Planlamas Yaplanma (rgtlenme) ve Yetki - Sorumluluk ereveleriKurum i ve D Paydalarla Egdm ve Gbirlii AdokusuSenaryo - Simlasyon TatbikatPsikolojik Hazrlk

 • Kriz Ynetimi - Yedek PlanlamaYedek planlar, nceden hazrlanmaldr. Yedek planlama yaplrken, en ktmser senaryo da (en yksek olaslk ve en iddetli etki seenekleri de) gz nne alnmaldr.Yedek planlarn, ncelikler ve kaynaklar nda yaplabilirlii (gerekilii) gzden geirilmelidir.

 • Yeni Bir Atletizm Dal: Se-tat-lon800 metreyi nasl koardnz?

  Allagelmi biimde10 adet engelli, 15 saniye silinerekKaygan zeminde, 75 metre nden balayarak150 metresi gzler bal olarak, 3. dl garantili

 • KRZ DURUMUNDA

  YAPILACAK LK :

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • Triyaj Refleksi Edinmek Durum Taramas

  n Deerlendirme

  Dinamik ve Esnek ncelikleme

 • ncelikleme Eksenleri nem Derecesi

  Aciliyet Dzeyi

 • ncelikleri nceliklemek !..

  Problem: Dmekte olan bir sepetli balondan atlacak olanlar sralamak

  Sepette bulunanlar:Bilgisayar, su bidonu, 35 yanda isiz gen, kum torbalar, iki kpek, makinal tfek, motosiklet, 70 yanda i adam, ilk yardm kutusu, uydu telefon sistemi, cephane sand, balon havasn stma dzenei, keskin nianc, yiyecek dolu srt antalar.

 • n Deerlendirme Satr Balar Ykc Etki Boyutu: Etkilenen kii says, etki iddeti, etki sresi, ardl etkilerGereksinim Analizi: Ynetim-rgtlenme, lojistik, psikolojik Gereksinim x Kaynak rttrmesi: Kaynaklarn odaklanm kullanm

 • Kaynak Yelpazesinsan Unsuru (Grevliler - Gnlller)Psikolojik sermayeBilgi - Beceri - DeneyimYazlmVeri - Bilgi - statistiksel BulguZamanAra - Gere - Malzeme - Tehizat Finansman

 • KRZ

  LETM

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • Kriz letiimi erevesiKurum i Paydalara Ynelik

  Kurum D Paydalara Dnk

  Egdm, birlii, Gbirlii Adresleri

 • Kriz letiiminin Gerekesi - IKriz Erken Uyar Sinyallerine likin FarkndalkKrizin Eksik veya Yanl Alglanmasn (r. Aldrmazlk ya da Abartmak) nlemek letiim Adreslerini, Kanallarn ve Duruma Odaklanm Temalar Esnek ve Dinamik Biimde Ynetmek

 • Kriz letiiminin Gerekesi - IIKriz Ynetiminin Karar Destek Sistemi Altyapsn OluturmakPaydalar Aras Egdm, birliini ve Gbirliini Gvence Altna Almak effaf, Srekli Gncellenen ve Gvenilir letiimi Srdrlebilir Klmak

 • Kriz letiiminin Gerekesi - IIIGerek ve Tzel Kii Mterilere Psikolojik Destek Salamak

  Kurum Saygnln Savunmak

 • Kriz letiimi - Szc ProfiliDuygusal Zeks YksekOlaylara Sistem Yaklam SergileyenKanta Dayal OlanBeceri Karmas Yeterli (r. Zamanlama, letiim, kna)Profesyonel maj Elisi

 • KRZ YNETLRKEN

  EVK

  OLMAK GEREKR

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • evikartrd Benzer Kavramlar: Dinamik, atak, proaktif, atik, tetik

  artrd Kart Kavramlar: Rehavet, hantallk, atalet

 • evik Olabilmek: Anahtar Szckler

  Erken farkndalkDoru zamanlamaDeer katmakKalplanmadan tanmlanmlkDeiim - dnm - geliim

 • evik Kurumun Temelleri - I

  Kurumsal iklimi esnek kurgulayabilmekGelecek zaman okuyabilmekGeliime ak alanlar glendirmekeviklik koluu destei vermek Srekli renen kurum olabilmek

 • evik Kurumun Temelleri - II

  Hedeflerle - srelerle ynetimPerformans - verimlilik esasl yaklamAmatr-profesyonel olabilmeknsan kaynaklarna yatrm yapmak

 • KALDIRA ETKL BR UNSUR:

  NSYATF

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • nisiyatif Kavramnn Kardeleri Yaama seyirci kalmamak niyetinc (proaktif) hamle yapmak becerisiGndem mhendislii enerjisiEylem odakllk kararll

 • zetle, nisiyatif Bu, benim iim deil ki! kolayclna kaplmamaktr

  Hedefleri ve sreleri sahipsiz brakmamaktr.

 • nisiyatif Forml = 2 A + 2

  A: Adanmlk + Azim

  : zgven + zerklik

 • nisiyatif Kullanmannn koullarKurumsal deerleri-ilkeleri esas almakZamanlamay doru yapmakDinamik ve esnek karar verebilmekRiskleri ve sonularn kabullenmek

 • nisiyatif Kullanma Davrannn Temelleri

  Aidiyet / roln sahiplenme dzeyi (role brnrken, yreini de katmak) Farkndalk derecesi (i krln amak) Mkemmellik savas olmak

 • nisiyatif KullanmannPsikolojik Altyapssel ykmlenme (kendiliinden sorumluluk stlenme)Gnlllk sermayesi (tutkulu - cokulu olmak)Stres ynetimi yetkinlii

 • KRZ KOULLARINDA

  OLMAZSA OLMAZ BR BECER :

  STRES YNETM

  Prof.Dr.smail STEL - ARGE

 • Stres Nedir?Her trl stres tetikleyicisine: * Belirli bir kalp erevesinde verilen; * Genel nitelikte; * Bedensel ve ruhsal yanttr.

 • Stresin Farkl CepheleriEUSTRES: Dozunda zorlanma (YAPICI)

  DSTRES: * Ar zorlanma * Yetersiz zorlanma (YIKICI)

 • Stresin Performansa Etkileri

 • Bireysel Stres Ynetimi-IBaar inanc

  zgven

  Gereki iyimserlik

  renilmi aresizlik tuzana dmemek

 • Bireysel Stres Ynetimi-IIKendini ve bakalarn cokulandrabilmek

  Hesapl risk alabilmek

  nisiyatif kullanabilmek

  Dinamik ve esnek karar verebilmek

 • Bireysel Stres Ynetimi-IIIYapc mental monolog

  Bardan dolu tarafn da grmek

  Pireyi deve yapmamak

  Ps