KR°Z SONRASI KœRESEL KAP°TAL°ZM°N GELECE‍°

download KR°Z SONRASI KœRESEL KAP°TAL°ZM°N GELECE‍°

of 27

 • date post

  30-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of KR°Z SONRASI KœRESEL KAP°TAL°ZM°N GELECE‍°

 • Alternatif Politika, Cilt. 1, Say. 3, 363-389, Aralk 2009 363

  KRZ SONRASI KRESEL KAPTALZMN GELECE

  Serap DURUSOY*

  ZET

  ABD konut piyasas merkezli global finansal krizin oluumu ve geliimi ok tartma

  konusu oldu. ABD ekonomisi 2008 ylnda krize girdiinde balangta krizin finansal

  piyasalar ile snrl kalaca sanlyordu. Ancak kriz hzla reel sektr iine ald ve dnya

  ekonomisinde yln son eyreinde byme orannda keskin dler meydana geldi. Sermaye

  hareketlerinin serbestlii finans piyasalarndaki trev aralarn says ve hacminde nemli

  arta yol amas krizin derinlemesinde nemli bir faktr olarak ortaya kmtr. Bu

  almada krizlerin dnya kapitalist ekonomik sisteminin bir zellii olduu zerinde

  durularak kresel kapitalizm sreci ele alnacaktr. Ayrca bu krizin IMFnin Dnya ekonomi

  ynetimindeki yetisini nasl etkiledii de irdelenecektir.

  Anahtar kelimeler: Global Resesyon, 2008 Finansal Krizi, IMFnin Yeni Rol, G-20.

  THE FUTURE OF GLOBAL CAPITALISM AFTER THE CRISIS

  ABSTRACT

  The global financial crisis emerged from the subprime mortgage market in the USA

  has been discussed on and on since its beginning. When the ABD economy fell into recession

  in 2008 it was assumed that effect of crisis would be limited with financial markets. However

  it would not be case. Crisis affected real economy rapidly. In the last quarter of the 2009, the

  growth rate of world economy decreased severely. Free movement of capital caused an

  increase on the number and the volume of the hedges in financial markets and this turned in to

  an important element which made the crisis more devastating. This study argues that crisis is

  an intrinsic characteristic of world capitalist economic system and the process of the

  globalization of capitalism. The study also discusses the fact that global crisis has been

  affecting the ability of the IMF in conducting the world economy.

  Key words: Global Resession, Financial Crisis of 2008, New Role of IMF,G-20.

 • 364 Serap Durusoy

  Giri

  20. yzyln ekonomik toplumsal ve kltrel olarak biimlenmesinde nemli bir rol

  oynayan kreselleme uluslararas sistemi aklamakta kullanlan parametrelerin neredeyse

  tamamen ortadan kalkt bir dnm ifade etmekte kullanlmaktadr. erii ve kapsamna

  ilikin tam bir uzlama salanmamakla birlikte kresellemeye, yaanmakta olan srecin

  tanmlanmasnda hem deneysel hem de normatif gerekliin tanmlayc zellii olarak grev

  yklenmitir. Kresellemenin dnsel, sosyal ve kltrel alanda birok etkinin yan yana yer

  ald sreci ifade ettii ynndeki vurgularla birlikte iddialarn temel gnderim noktas

  iktisadi dzleme ve gnmzde yaanan ekonomik olgunun kavramlamasna

  odaklanmaktadr. Bunun da nedeni kapitalizmin kendi mantnda yer almaktadr.

  Kresellemeyi kapitalizmin dngsel doasnn bir gerei olarak kapitalizmin

  gelimesindeki bir aama, dinamik bir boyut ve yaylma eilimi olarak gren bak as

  kresellemeyi, kkleri kapitalizmin sistem mantnda bulunan bir deiim sreci eklinde

  tanmlamaktadr. Post modern savlar rtmeye ilikin bu bak as kresellemenin ne

  olduu tartmalarna ilave olarak etki ve tepkilerine ilikin kutuplamay da beraberinde

  getirmektedir.

  zellikle kapitalist ilikilerin dnya leinde belirleyici bir aamas olan kresel

  kapitalizm ierisinde ki iliki a ve bu iliki iindeki kurumlar tartmalarda baat rol

  oynamaktadr. II. Dnya Savann srd 1944 ylnda, John Maynard Keynes ve Harry

  Dexter White bakanlndaki Anglo-Sakson delegasyonlar tarafndan Bretton Woods

  sisteminin finansal merkezi olarak tasarlanan Uluslararas Para Fonu (IMF), o gnden beri

  kresel kapitalist sistemin kurumsal bir yap ta olarak evrilmeye devam ediyor. te yandan

  IMF, kinci Dnya Sava sonras bamszlklarn kazanan lkeler iin de Dnya Bankas ile

  birlikte temel kalknma finansman kaynaklarndan birini oluturmaktadr. Ancak 80li

  yllarda uygulanan stand-by anlamalar ve yapsal uyum programlar Fonun neo-emperyal

  imajn pekitirerek onu kreselleme kartlar ve nc Dnya liderlerinin balca hedefi

  haline getirmitir. 1990larn sonundaki Asya Krizi ise bu sreci daha da perinlemitir.

  Ardndan yakn zamanda ABDde ortaya kp btn dnyay etkisi altna alan mortgage krizi

  ile birlikte kresel kapitalizme ilikin bu balamdaki eletirilerin iddeti farkl bir boyuta

  brnmtr. Yani kresel sistemin ekonomik yansmalarnn kresel dzeyde meydana

  getirdii nemli sonular kapitalist anlaya ilikin olarak da nemli deiimler yaratmaktadr

  (Hardt ve Negri, 2003:204).

 • Alternatif Politika, Cilt. 1, Say. 3, 363-389, Aralk 2009 365

  Dnya ekonomisinde son aylarda meydana gelen deiimlerin bundan sonraki srece

  muhtemel etkileri tm lkeleri yakndan ilgilendirmektedir. Gerek kresel dzlemde, gerekse

  Amerikan ekonomisinde oluan eilimlerin tespiti nem tamaktadr. Sz konusu eilimlerin

  kimilerinin, daha nceki dnemlerde hi grlmemi gelimeler olduu iddia edilemez.

  Ancak tm bu gelimelerin tesadfi olmayacak ekilde bir arada tezahr etmesinin ne gibi

  sonular dourabilecei zerinde durmak yararldr. te bu almada kresel kriz sonras

  kapitalizmin gelecei irdelenmeye allmtr. ncelikle kresellemenin ne olduu

  kapitalimiz ve kreselleme arasndaki dngsel iliki boyutu ile ele alnmtr. Bunu takip

  eden blmde, 2007 ylnda ortaya kp dalga dalga yaylan krizin nedenleri ve nasl

  yayld irdelenmitir. Son blmde ise IMFnin kriz ynetimi imajnn sarslmas ile birlikte

  kriz sonras srete kapitalist dnya ekonomisinin nasl ynetilecei irdelenmitir.

  Kapitalizm ve Kreselleme Dngs

  erii ve kapsamna ilikin tam bir uzlama salanmamakla birlikte kreselleme,

  yaanmakta olan srecin tanmlanmasnda hem deneysel hem de normatif gerekliin

  tanmlayc zellii olarak grev yapmaktadr. Kreselleme zerine yaplan almalar daha

  ok dnya koullarndaki deiimin temellerini salt nesnel ekonomik gstergelerde arayan

  yada uluslararas rgtleri, finansal sistemin karlarna uygun bir ideoloji olarak

  deerlendiren ve monolojik varlklar eklinde tanmlayan bir bak as sergilemektedir.

  Kreselleme, dnsel sosyal ve kltrel alanda bir ok etkinin yan yana yer ald ve

  i ie getii sreci ifade ettii ynndeki vurgularla birlikte(Appadurai,1990:s.295)

  iddialarn temel gnderim noktas iktisadi dzleme ve gnmzde yaanan ekonomik olgunun

  kavramsallatrlmasna odaklanmaktadr. Bunun da nedeni kapitalizmin kendi mantnda yer

  almaktadr. Nitekim kresellemeyi dnya kapitalist ekonomisi, ulus devlet sistemi,ve uluslar

  aras askeri i blm balamnda tartan Giddens en nemli rol kresel olarak kendini

  etkin klan kapitalist ekonomiye vermitir (Giddens,1991). Kreselleme ve kapitalizm

  arasndaki dngsel iliki sre ideoloji- strateji ve teknoloji balamnda ele alnabilir (Petras

  ve Veltmeyer, 2006:11-12, Ercan, 2006:66-67). Bu dng ayn zamanda kresellemenin ne

  olduunun anlalmas asndan da nem tamaktadr.

  Kreselleme Kapitalizmin Tarihsel Olarak inden Getii Srecin Aamasdr.

  Kreselleme hi kuku yok ki ekonomik deerlere dier btn deerlerin yannda

  ncelik tanyan ancak tarihsel srete kendini aa karan sosyal kltrel ekonomik

 • 366 Serap Durusoy

  deerlerden bamsz olarak dnlemeyecek bir olgudur. Bu bak asna bal olarak

  kreselleme ekonomik olarak rekabeti, siyasi olarak ise evrensel emperyalizmi temsil

  etmektedir. Ancak ekonomik kreselleme srecine yn veren dinamikler, kapitalizmin

  yksek birikim temposunun yaratt kriz, uluslararas kapitalizmin younlamas, finansal

  sistemin serbestlemesi ve bu serbestlemeye bal olarak finansal sermaye ve speklatif

  birikim tercihlerinin nne gemesi olarak gsterilebilir ( Yeldan,2002:21).

  Kresellemenin dnsel, sosyal ve kltrel alanda birok etkinin yan yana yer ald

  sreci ifade ettii ynndeki vurgularla birlikte (Appadurai,1990:295) iddialarn temel

  gnderim noktas iktisadi dzleme ve gnmzde yaanan ekonomik olgunun

  kavramsallatrlmasna odaklanmaktadr. Nitekim kresellemeyi dnya kapitalist ekonomisi

  ulus devlet sistemi ve uluslararas askeri i blm balamnda tartan Giddens en nemli

  rol kresel olarak kendini etkin klan kapitalist ekonomiye vermitir ( Giddens,1991). Bu

  bak as ile ele alndnda kreselleme kapitalizmin sahip olduu doma ve gelime

  yasalarna son derece uygun, tm dnyay denetimi altna alan bir sre ve tarihsel bir aama

  olarak yaanmaktadr.Yani kreselleme kapitalizmin gelimesindeki bir aama ve yaylma

  eilimi olarak ifade edilmektedir. Aslnda kapitalizm dnya tarih sahnesine kt andan

  itibaren uluslararas bir btn olarak ilemi ve bunu srdrerek gnmzde kresel

  btnleme dzeyine ulam bir sistemdir (Hrst ve Thomson,1998:8). Byle bir tespiti

  kapitalizmin kendi mantnda da bulmak olasdr. Daha fazla kar edebilmek ii ksa srede

  daha az girdi ile daha fazla rn ya da hizmet retmek sermaye birikim srecinin temel

  belirleyicileridir. Bu balamda kapitalizmi tanmlayan bu kriterler balangtan beri

  kapitalizmin mekansal anlamda dnya leinde ileyen bir sistem olmasna yol amtr

  (Ercan, 2000 ). Bu nedenle kresellemenin geliime ilikin tartmalar kapitalizmin geirmi

  olduu evrelerden ulam olduu ada evre aamas erevesinde deerlendirilmesi

  gerekmektedir. Kresellemenin tarihsel bir sre olarak grlmesi onun gizemli bir kavram

  olmaktan kmas ve uluslararas arenadaki belirleyici rolnn anlalmas asndan da nem

  tamaktadr.

  Merkantilist Aama (1500-1800): Feodalizmden olgunlam kapitalizme gei

  dnemidir. lkel sermaye birikiminin gerekletii merkantilist aama kapitalizmin dou ve

  ocukluk aamas olarak da ifade edilmektedir. Dnemde kapitalizmin kutuplamasn

  yaratan politikalarn uygulanmaya konulmu, Amerika k