KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN & EPPU … · 2018-04-06 · Linnainmaa Srk (Linnainmaan...

4
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN & EPPU-KERHOTOIMINNAN HAKU Hakuaika 9.–22.4.2018 3.4.2018

Transcript of KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN & EPPU … · 2018-04-06 · Linnainmaa Srk (Linnainmaan...

Page 1: KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN & EPPU … · 2018-04-06 · Linnainmaa Srk (Linnainmaan srk-keskus) 040 091 3217 Messukylä Ilves ry./jalkapallojaosto 040 777 8316 Normaalikoulu/Muotiala

KOULULAISTEN

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN

& EPPU-KERHOTOIMINNAN HAKU

Hakuaika 9.–22.4.2018

3.4.2018

Page 2: KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN & EPPU … · 2018-04-06 · Linnainmaa Srk (Linnainmaan srk-keskus) 040 091 3217 Messukylä Ilves ry./jalkapallojaosto 040 777 8316 Normaalikoulu/Muotiala

2/4

Aamu- ja iltapäivätoiminta & Eppu-kerhot Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvallisen, lapsen kasvua ja kehitystä tukevan vapaa-ajan toiminnan tarjoaminen. Toimintaa ohjaavat Opetushallituksen laatimat perusteet, sekä kuntakohtainen toimintasuunnitelma. Tampereella aamu- ja iltapäivätoiminta toteutetaan sekä kunnan omana palveluna että yksityisten järjestämänä toimintana.

Kunnan Eppu-kerhot järjestetään osana esi- ja alkuopetuksen kokonaisuutta. Eppu-kerhoissa 1.-2. -luokkalaiset lapset toimivat yhdessä esiopetusikäisten lasten kanssa. Yhteinen toiminta sisältää mm. pajatoimintaa, projekteja ja tapahtumia. Ohjelmaan kuuluu myös ulkoilua, lepoa ja liikuntaa, sekä koululaisilla mahdollisuus läksyjen tekoon. Iltapäivätoiminta sisältää myös välipalan.

Lapselle voidaan myöntää paikka aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmään, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy. Erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija esittää riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin (Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 20.11.2014 § 127).

Toimintaan hakeminen Hakuaika on 9.–22.4.2018. Paikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta http://www.tampere.fi/aamujailtapaivatoiminta

Toimintapaikan myöntämisestä ilmoitetaan 13.6.2018 mennessä Helmi-järjestelmässä. Yksityiset toimijat ilmoittavat paikan myöntämisestä suoraan huoltajille.

Toimintapaikan peruminen Mikäli myönnettyä paikkaa ei oteta vastaan, se tulee perua 3.8.2018 mennessä sähköisesti https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12221/lomake.html sivulta löytyvällä muutos-/irtisanoutumislomakkeella tai kirjallisesti osoitteeseen:

Tampereen kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut /Asiakaspalvelu, PL 487, 33100 Tampere

Perumatta jätetystä paikasta peritään puolet maksusta irtisanoutumiskuukauden loppuun asti.

Vaihtoehtoja aamu- ja iltapäivätoimintaan Vanhemmilla on mahdollisuus hakea osittaista hoitorahaa korvauksena viikoittaisen työajan lyhentämisestä, lapsen ollessa ensimmäisellä tai toisella luokalla. Lisätietoja http://www.kela.fi/osittainen-hoitoraha

Koululuilla järjestetään myös Harrastavaa iltapäivätoimintaa, joka on suunnattu niille lapsille, jotka eivät ole mukana aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Lisätietoja https://www.tampere.fi/hip

Toiminta-aika Aamutoimintaa järjestetään klo 8.00–10.00, mikäli järjestämisen edellytykset täyttyvät (riittävästi tarvitsijoita). Iltapäivätoimintaa järjestetään klo 12.00–17.00.

Syyslukukausi 9.8.–21.12.2018 Kevätlukukausi 7.1.–1.6.2019

Kerhojen loma-ajat noudattavat koulujen loma-aikoja. Loma-aikojen toiminnasta tiedotetaan erikseen.

Valitun palveluntarpeen tunnit voivat jakautua sekä aamu- että iltapäivään niissä toimipaikoissa, joissa on myös aamutoimintaa.

Toimintamaksut Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on kiinteä kuukausimaksu, valitun palveluntarpeen mukaan. Elokuusta peritään puolet kuukausimaksusta.

Palveluntarpeet Palvelun-tarve

Kuukausi-maksu

Vanhemman sisaruksen maksu

1 - 3 h/pv 70 € 60 €

3 - 4,5 h/pv 120 € 110 €

4,5 - 6 h/pv 140 € 120 € Palveluntarpeen (toiminta-ajan) vähentäminen:

Toiminta-aikaa voi vähentää syyskaudelle elokuun (31.8.) loppuun mennessä ja kevätkaudelle tammikuun (31.1.) loppuun mennessä.

Palveluntarpeen (toiminta-ajan) lisääminen:

Toiminta-ajan lisääminen on mahdollista koko lukuvuoden ajan. Palveluntarpeen muutos ilmoitetaan kirjallisesti palveluntarvemuutoslomakkeella toimintaryhmään (kerhoon).

Page 3: KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN & EPPU … · 2018-04-06 · Linnainmaa Srk (Linnainmaan srk-keskus) 040 091 3217 Messukylä Ilves ry./jalkapallojaosto 040 777 8316 Normaalikoulu/Muotiala

3/4

Palveluntarvetta on mahdollista muuttaa palveluntarvemuutoslomakkeella, joka löytyy Tampereen kaupungin verkkosivuilta, osoitteesta: https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/toimintamaksut.html Muutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa aamu- ja iltapäivätoiminnasta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta niille perheille, joilta ei ole tulojen mukaan peritty asiakasmaksua kunnallisesta päivähoidosta. Maksuvapautusta on haettava kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella ja maksuvapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu. Sähköinen maksuvapautushakemus sijaitsee osoitteessa: http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/lomakkeet.html

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetusta täydentävä kerhotoiminta on

maksutonta 1.3.2017 alkaen perheille, joiden bruttotulot alittavat tulorajat. Tulorajat löytyvät osoitteesta: https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus/asiakasmaksut.html

Erityisen tuen oppilaat Kaikki erityisen tuen oppilaat (myös jo toiminnassa olevat) hakevat paikkaa sähköisesti Helmen kautta.

Vakuutukset Toiminnan järjestäjä on vakuuttanut lapset tapaturman varalta. Vakuutus kattaa kerhon toiminta-ajan, sekä kerholaisten siirtymiset toimintaryhmään ja ryhmästä kotiin.

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen Hakeminen, paikat

Kasvatus- ja opetuspalvelut/Asiakaspalvelu, puh. 040 800 7260, ma-pe klo 9-12 [email protected]

Maksut, maksuvapautukset: Asiakasmaksut, puh. 040 180 8476, ma-pe klo 9-11 [email protected]

Toimintapaikat KOULU JÄRJESTÄJÄ YHTEYSTIEDOT

Annala kaupunki 040 8004564

Atala kaupunki 040 716 9075

Etelä-Hervanta kaupunki 040 8016428

Etelä-Hervanta/Pelipuiston koulutalo

kaupunki 040 806 4212

Härmälä kaupunki 040 098 7771

Härmälä/Talvitie TNMKY 040 168 6621

Juhannuskylä Dannys`s Bollywood Dance Crew Oy (Tullintori)

010 501 2277

Juhannuskylä/Johanneksen koulutalo

Ahjolan setlementti ry. 044 553 8460

Kaarila/Hyhkyn koulutalo Ahjolan setlementti ry. 044 553 8460

Kanjoni kaupunki 040 1430750, 0408016837

Kanjoni/Hallilan koulutalo kaupunki 040 0279558, 0408016766

Kaukajärvi kaupunki 040 8063846

Kaukajärvi Kaukajärven vaparin Liikunta ip 040 530 0444

Kissanmaa kaupunki 0400 617066

Koivisto kaupunki 050 517 7049

Koivisto Srk (Koivistonkylän srk-talo) 040 091 3217

Kämmenniemi kaupunki 050 516 7490

Kämmenniemi/Terälahden koulutalo

kaupunki 040 095 8895

Page 4: KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN & EPPU … · 2018-04-06 · Linnainmaa Srk (Linnainmaan srk-keskus) 040 091 3217 Messukylä Ilves ry./jalkapallojaosto 040 777 8316 Normaalikoulu/Muotiala

4/4

Lamminpää Ahjolan setlementti ry. 044 553 8460

Leinola kaupunki 040 8012722

Lentävänniemi kaupunki 040 517 9829

Lielahti Ahjolan setlementti ry. 044 553 8460

Linnainmaa kaupunki 050 4320542

Linnainmaa Srk (Linnainmaan srk-keskus) 040 091 3217

Messukylä Ilves ry./jalkapallojaosto 040 777 8316

Normaalikoulu/Muotiala Ahjolan setlementti ry. 044 553 8460

Normaalikoulu/Nekala Ahjolan setlementti ry. 044 553 8460

Olkahinen Tampereen NMKY 040 168 6621

Olkahinen/Sorilan koulutalo kaupunki 050 348 5558

Peltolammi kaupunki 040 800 7474

Peltolammi Srk (Peltolammin srk-talo) 040 091 3217

Pispala Ahjolan setlementti ry. 044 553 8460

Pispala Srk (Tahmelan srk-talo) 040 091 3217

Pohjois-Hervanta kaupunki 040 7663172

Puistokoulu kaupunki 040 571 1465

Rahola kaupunki 040 8063981

Rahola/Harjun koulutalo kaupunki 040 771 7381

Rahola/Harjun koulutalo Srk (Epilän srk-talo) 040 091 3217

Sampo kaupunki 040 820 7573

Sampo/Järvensivun koulutalo kaupunki 040 820 7573

Saukonpuisto kaupunki 040 585 6490

Svenska Samskolan i Tammerfors Kouluyhdistys 050 568 8809

Takahuhti kaupunki 040 800 4174

Takahuhti Hämeen Naisvoimistelijat ry. (Irjalan makasiini)

045 891 9457

Tammela Ahjolan setlementti ry.(Saukkola) 044 553 8460

Tammela Dannys`s Bollywood Dance Crew Oy (Tullintori)

010 501 2277

Tammela Saksankielinen iltapäivä ry. 041 705 1535

Tampereen kansainvälinen koulu FISTA

International Early Education Center IEEC (Pirkankatu 1)

040 1431743

Tampereen kansainvälinen koulu FISTA

Sunshine Early Learning Centre 050 330 2686

Tampereen kansainvälinen koulu FISTA

Tanssillinen Iltapäiväkerho (Pirkankatu 1)

050 303 5188

Tampereen kansainvälinen koulu FISTA

The English School of Tampere (Amurinkuja 21)

050 345 3844

Tampereen kristillinen koulu 040 845 2198

Tampereen Steiner -koulu Kouluyhdistys 03 314 16123

Tesoma kaupunki 040 0764165

Tesoma/Ikurin koulutalo Rientolan setlementti ry. 044 974 4476

Tesoma/Kalkun koulutalo kaupunki 0400 368624

Tesoma/Kalkunvuoren koulutalo kaupunki 0400 368624

Vehmainen Danny`s Bollywood Dance Crew 010 501 2277

Vehmainen kaupunki 050 406 7152

Wivi Lönn Ipanala Oy - ulkoilu- ja luontopainotteinen ip

040 5118165

Wivi Lönn kaupunki 050 5013944

Wivi Lönn Tampereen ranskalais - suomalainen päiväkotiyhdistys ry. (Pyynikki)

Wivi Lönn Tanssillinen iltapäiväkerho (Pirkankatu 1)

050 303 5188

Vuores Ilves ry./jalkapallojaosto 040 777 8316