KOTE Valgkampspesial : bypolitikk …S

download KOTE Valgkampspesial : bypolitikk …S

of 28

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  8

Embed Size (px)

description

 

Transcript of KOTE Valgkampspesial : bypolitikk …S

 • s

  Valgkampspesial : bypolitikk

  Hva sier partiene i s om aktuelle

  byutviklingssprsml?

 • Bybanesppel -rotte-bananskall

  grnne lunger

  Levende bysentrumbefolkningsvekst

  2

  BIDRAGSYTERE:s Fremskrittsparti

  s Hyre s Kristelig Folkeparti

  s Venstres Miljpartiet De Grnne

  s Senterpartis Arbeiderparti

  s Sosialistisk Venstreparti

  Vi har forbeholdt oss retten til kutte ned p lange svar, rette p skrivefeil og korte ned

  setninger der det har vrt ndvendig. Vi har ikke endret p setninger slik at

  meningsinnholdet endres.

  TYKKERI:Nilz&Otto

  Opplag: 750

  Magasinet KOTE er gratis

  REDAKTRER OG lAYOuT: Kjersti Brve SkjelbreidAnna Rosa Strassegger Tina Fast

  IlluSTRASjONER: Anna Rosa StrasseggerKjersti Brve SkjelbreidTina Fast

  KONTAKT OSS:bypolitikk@magasinetkote.notwitter:@KOTEmag

  KOTE P NETT:www.magasinetkote.nofacebook.com/magasinetKOTEwww.issuu.com/magasinetkote

  KOTE valgkampspesial utgis med sttte fra:NORSKE lANDSKAPSARKITEKTERS FORENING (NlA) - STuDENTuTVAlGET VED AHO (SAHO) -VESTRE - DARK ARKITEKTER

 • Bybanesppel -rotte-bananskall

  grnne lunger

  Levende bysentrumbefolkningsvekst

  Bypolitikk? Hva er det, og gjelder det egentlig deg?

  Bypolitikk er nr du m sykle lange omveier til jobb fordi du er livredd for sykle i den gata som faktisk er raskeste vei. Nr du ikke lenger har fantastisk utsikt mot fjorden fordi et hyhus prangende reiser seg mot himmelen. Og nr favorittparken din plutselig blir borte til fordel for nok et boligkompleks eller bilvei.

  Men bypolitikk er ogs t-banen som tar deg raskt og punktlig til jobb hver eneste dag, som du er helt avhengig av. Det er avfallet ditt som du s pliktoppfyllende har sortert og som hver uke blir hentet. Det er joggeturen i parken med fantastisk utsikt over byen din, og muligheten du har til stikke av fra byens mas til uberrt mark eller et nrliggende fjell.Enten du er klar over det eller ei, s vil de valgene politikerne tar innen byutvikling prege din hverdag fra du str opp om morgenen til du legger deg om kvelden.

  Det heftet du n holder i hnden din er Magasinet KOTEs spesialutgave i forbindelse med fylkes- og kommunevalget. Vi har stilt alle de strste partiene de samme sprsmlene med fokus p forskjellige tema og utfordringer innen byutvikling og bypolitikk som vi mener er viktige for hvilket parti vi vil stemme p. Mlet har vrt skape et politisk nytralt hefte som enkelt skal gi leseren en oversikt over partienes meninger og forslag til lsninger, slik at det skal bli lettere for deg som velger sammenligne bypolitikken deres.

  KOTE har laget tre utgaver av bypolitikkmagasinet en for Oslo, en for Bergen og en for s sentrum. Vi har samarbeidet med tidsskriftet A, som drives av arkitektstudenter ved NTNu, som gir ut sin versjon for Trondheim, og i tillegg har KOTE medarbeidere i Kbenhavn som gir ut en tilsvarende utgave om bypolitikk der.

  utover hsten vil deler av innholdet i heftene ogs publiseres p nettsidene til KOTE. Her kommer bde tema som er med i magasinene, og tema som det ikke er plass til p trykk.

  VI NSKER DEG ET RIKTIG GODT VAlG!

  3

 • 41 : tiltak for god byutvikling

  Hva er deres 3 viktigste konkrete tiltak innenfor tettstedsutvikling / bypolitikk, som dere vil jobbe med i kommende kommunestyre? (2015 2019)

  s FrP1. jobbe for en landlig og bygdevennlig boligpolitikk med tanke p bevare jorder og kulturlandskap. 2. Gjennomfre en praktisk boligutvikling.

  s Hyre1. Bygge tett og hyt i randsonen til sentrum2. Bevare de pne jordene inntil sentrum 3. Gjennomfre Europan-prosjektet, idrettshaller og svmmehall

  s KrF1. Fortetting og videreutvikling av eksisterende sentrumsomrder, nr eksisterende skoler.2. Bevaring av dyrka mark rundt s sentrum som er viktig for matproduksjonen, og s sin identitet. 3. Vi nsker varierte botilbud, ogs eneboliger, og pner derfor opp for nye boligomrder i sykkelavstand til s sentrum og Campus s, som kan betjenes med kollektivtrafikk. Det ligger ogs til rette for nye boligomrder p Vinterbro/Sjskogen og Nygrd/Solberg nord i s kommune.

  s Venstre1. Tett samarbeid med NMBu (gjennom prosjektet s 2040).2. Bruke plansmie som verkty for innbyggermedvirkning og uttesting av alternativer.3. Bygge langs busstraseer, p omrder som ikke kommer i konflikt med matjord og verdifullt biomangfold/kulturminner.

  s MdG1 Fortetting av miljvennlige boliger med mye grnt (felles bakhager, grnne tak etc.)

 • 52. Bilfritt sentrum 3. Mate-ruter eller bestillingslsninger med minibuss til omrder som ligger usentralt til i forhold til tog og buss.

  s sP1. utvikle s sentrum til et alternativt regionsenter der samarbeid med forskningsmiljene, knoppskytende nringsliv og med en grnn miljprofil skal gi en annen utvikling enn andre vekstsentra.2. Samarbeide med NMBus fagmilj om sentrumsplan og utvikling av arealene mellom Campus og s sentrum.3. utvikle et forpliktende, formalisert samarbeid med Campus s innen innovasjon og nringsutvikling, ressursutnytting, fornybar energi etc. Dette skal skje gjennom et formelt samarbeidsorgan som skal styrke Campus s plass i kommunen og pvirke profilen til kommunen og sentrumsomrdet.

  s AP1. Ha boligbygging langs kollektivakser utenfor dagens sentrum.2. Fortette i s sentrum.3. Ha et levende sentrum med gode mteplasser, arbeidsplasser og boliger.

  s sV1. Trivelige fellesarealer for barn og voksne i alle aldre- skatepark, barnepark, svmmeanlegg med utebasseng2. Hyppig buss- og togtilbud internt i bygda og til og fra Oslo3. Tilgang til friomrder og kulturlandskap gjennom grnne korridorer

 • Bybanesppel -rotte-bananskallgrnne lunger

  Levende bysentrumbefolkningsvekst

  6

  2 : SykkEl i S

  Sprsml: Hvilke konkrete tiltak vil dere ha for forbedre s for syklister?

  s FrPVi har allerede et godt utbygd gang- og sykkelveinett i s. Men, det gjenstr noe for f det til bli sammenhengende slik at det s langt som mulig frer folk dit de skal.

  s Hyrelegge til rette for mer og bedre sykkelparkering, fortsette utvikle et godt gang- og sykkelveinett i nrt samarbeid med fylkeskommunen. Opprette ladestasjoner for el-sykler ved strre sykkelparkeringsanlegg som s stasjon. s KrFVi trenger frst og fremst utvikle en helhetlig sykkelstrategi for kommunen. Viktige elementer er et sammenhengende og godt vedlikeholdt sykkelveinett, gode parkeringsmuligheter og tilbud om sykkelutleie.

  s VenstreGjennomgende og trygge sykkelveier i alle deler av kommunen, bde for daglig sykling til skole, arbeid og fritidsaktiviteter, og som deler av lengre sykkeltraseer p tvers av kommunegrensene. Dette m planlegges srskilt, og ikke klattes p langs bilveiene. Systematisk merking for skille gende og syklende p gang- og sykkelveiene, srlig der det er mange gende og syklende og der det er hy fart. Bygge nok tyverisikre sykkelparkeringer ved togstasjonen og sentrale busstopp (v/E6, E18 og Vinterbro)

 • Bybanesppel -rotte-bananskallgrnne lunger

  Levende bysentrumbefolkningsvekst

  Bybanesppel -rotte-bananskallgrnne lunger

  Levende bysentrumbefolkningsvekst

  s MdGutvikle flere sykkeltraseer, ke antall sykkelparkeringer, utrede mulighetene for en bygdesykkel ordning (slik som by-sykkel ordningen i Oslo). jobbe for et bilfritt s sentrum.

  s sPSeparat sykkelvei fra Korsegrden til Rustad og fra Meierikrysset til Nordby.

  s APs AP vil ha gode, sammenhengende sykkelveier innen kommunen og til nabokommuner.Vi vil ha rikelig med sykkelparkering.s AP vil gjerne ha bysykkelordning.

  s sVEtablere utleieordning for sykler, gjerne el-sykler.utbedre og merke sykkelveinettet.Trygge og gode sykkelparkeringer.

  7

 • 83 : Et lEvEndE bySEntruM

  Hvordan vil dere skape et levende sentrum? nevn de 3 viktigste tiltakene!

  s FrPVr rolle er legge til rette for utvikling og velge prosjekter som passer for bygda s.

  s Hyre1. Gjennomfre sentrumsplanen som forutsatt i vedtatte planbestemmelser, inkludert Europankonkurransens vinnerplan.2. Arbeide for et penere sentrum med kvalitet i plan og utfrelse.3. Sttte opp om bde frivillig og profesjonelt kultur- og uteliv.

  s KrF1. Gi gode vilkr for det lokale nringslivet, blant annet ved fjerne eiendomsskatten p nringseiendommer. Kommunen m gjre mer for samordne nringsutvikling i sentrumsomrdene.2. utvikling av trivelige mteplasser med godt utformede grntarealer, utendrs leke- og treningsapparat osv.3. Inng i et spleiselag for bygge ut svmmeanlegg og kunstisbane

  s Venstre1. Omrderegulering av hele sentrum, og konsekvent oppflging av planen, bde gjennom egne tiltak og overfor utbyggere.2. Videreutvikle Kulturhuset, Borggrden, parken og sgrd-kvartalet for kultur og opplevelser.3. utvikle sammenhengende parkdrag fra s stasjon til Campus p universitetet.

  s MdG1. Mteplasser for innbyggere i alle aldre, lavterskeltilbud for kulturelle arrangementer2. Mye grntinnslag i form av trr, blomster, urter/mat, la folk delta i dyrke og plante i sentrum.3. Arrangere jevnlige markedsdager, f.eks. 2 ganger i mneden med utsalg av lokal mat og andre lokale produkter.

 • 9s sP1. Mteplasser i offentlig uterom og serveringssteder2. Kulturaktiviteter3. Handel

  s AP1. s AP vil ha flerefolk i sentrum, i boliger, arbeidsplasser, forretninger og kulturtilbud.2. s AP vil ha flere studentboliger i s sentrum3. s AP vil ferdigstille sentrumsplanen, og srge for plan og struktur i videre fortetting.

  s sV1. Flere boenheter og aktivt nringsliv i sentrum. Vurdere muligheter for et hyreist og fremtidsretta trebygg2. Aktivt jordvern og bevaring av grnne lunger3. Oppgradering av parkomrdet og etablering av svmmeanlegg

 • 1 2 3 4

  10

  4 : PrirotEring av infraStruktur

  Sett opp disse 4 etter hvordan de vil prioriteres i utby