Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning...

12
Kopen van een woning Kopen van een woning

Transcript of Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning...

Page 1: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)

Kopen van een woningKopen van een woning

Page 2: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)

bel

eid

: maa

rt 2

007,

ver

sie:

201

3

Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed en betaalbaar moeten kunnen wonen. Ook zijn we er voor huishoudens met hogere inkomensniveaus die geen reële kansen hebben op een passende woning. Een deel van ons woningbezit is te koop. Behalve de verhuur en verkoop van woningen verhuurt Waterweg Wonen ook bedrijfsruimte en parkeergarages. Waterweg Wonen is de grootste sociale verhuurder in Vlaardingen.

Waterweg Wonen doet meer dan woningen bouwen, verhuren en verkopen. We stekenveel geld en energie in het leefbaar maken en houden van de omgeving waarin onzewoningen staan. Extra oog hebben we voor groepen die door de leeftijd of een lichamelijke beperking niet goed in een 'gewoon' huis kunnen wonen. Daarvoor zoeken we samen­werking met zorginstellingen en bouwen we woningen die voor hen speciaal geschikt zijn.

Page 3: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)

1

Kopen van een woning

Algemeen

Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen,

bedrijfs­ en winkelpanden) in heel Vlaardingen. Eengezinswoningen

en appartementen verspreid over de diverse wijken. Waterweg

Wonen verkoopt ook woningen. Deze worden aangeboden op

onze website www.waterwegwonen.nl en in de etalage van het

kantoorpand van Waterweg Wonen (Burgemeester Van Lierplein 51).

Een aantal woningen uit het bestaand bezit wordt in koopgarant

verkocht. Raadpleeg hiervoor onze brochure 'Betaalbaar kopen'.

Naast bestaande woningen verkoopt Waterweg Wonen ook nieuw­

bouwwoningen. Met enige regelmaat realiseert Waterweg Wonen

nieuwbouw in Vlaardingen. Als een nieuwbouwproject in de

verkoop gaat wordt dit gepubliceerd in de lokale krant 'Groot

Vlaardingen', het bewonersblad 'Watermerk' en via de website

www.waterwegwonen.nl.

Voor het kopen van een woning worden er regelmatig subsidie­

vormen ontwikkeld bij de overheid. Informeer bij de gemeente of bij

de Rijksoverheid naar subsidiemogelijkheden.

Page 4: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)

2

WaterWeg Wonen

Kopen of huren: een kwestie van goed afwegenDe keuze tussen een huurwoning en een koopwoning hangt af van uw

mogelijkheden en wensen. Uw inkomen, gezinssamenstelling en de prijs

van de woning bepalen uw keuze. Daarnaast is de overweging om te kopen

of huren iets persoonlijks. De belangrijkste voordelen op een rij.

De voordelen van kopen*:

- Eigendom. Bij een eigen woning bouwt u vermogen op. Door de maan-

delijkse aflossing wordt de woning steeds meer uw eigendom.

- Eigen plek. Een eigen woning is een plek voor u en uw gezin. U kunt uw

woning inrichten zoals u wilt, zonder rekening te houden met de regels

van uw verhuurder.

- Buitenzijde aanpassen. Ook aan de buitenzijde van de eengezinswoning

kunt u, in overleg met de gemeente, aanpassingen aanbrengen.

- Stabiele woonlasten. De maandelijkse lasten van een eigen woning

kunnen gedurende de looptijd van de hypotheek gelijk blijven.

- Betrouwbare investering. U kunt als huiseigenaar profiteren van de

waardestijging van uw woning.

- Belastingvoordelen. De rente die u betaalt voor de lening voor uw

woning is vaak aftrekbaar van de belasting. Dit is afhankelijk van de

gekozen hypotheekvorm.

- Doorverkopen. Waterweg Wonen kent bij vrije verkoop geen anti-

speculatiebeding.

* Eén en ander is mede afhankelijk van overheidsbeleid.

Page 5: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)

3

Kopen van een woning

De voordelen van huren:

- Onderhoud. Uw woningcorporatie is verantwoordelijk voor het onder-

houd aan uw woning.

- Flexibiliteit. Een huurder kan op korte termijn de woning opzeggen en

ergens anders gaan wonen. Een woning verkopen neemt vaak wat meer

tijd in beslag.

- Maandelijkse lasten. Als eigenaar van een woning heeft u meestal te

maken met hogere maandlasten. Naast de hypotheek heeft u ook te

maken met onroerend zaakbelasting voor huiseigenaren, kosten voor

onderhoud enz.

Het kopen van een sociale huurwoningHet kopen van uw eigen huurwoningAls Waterweg Wonen een sociale huurwoning heeft aangewezen voor ver-

koop, heeft de zittende huurder als eerste het recht om de woning te kopen.

U ontvangt, als zittende huurder, automatisch een koopaanbieding van

Waterweg Wonen. De koopaanbieding is opgesteld naar aanleiding van een

taxatie op basis van de marktwaarde. Afhankelijk van de woonduur krijgen

huurders een bepaalde korting op de koopsom.

Page 6: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)

4

Wilt u als zittende huurder gebruik maken van onze koopaanbieding, dan

zal er een bouwkundige keuring van uw woning plaatsvinden door een

bouwtechnisch bureau. Hiermee wordt de bouwkundige staat, waarin u de

woning koopt, bepaald. De kosten voor het uitvoeren van de bouwkundige

keuring zijn voor rekening van Waterweg Wonen.

Wilt u liever blijven huren, dan kan dat natuurlijk ook. Uiteraard onder de

huidige condities van uw huurcontract. Heeft u in een later stadium toch

interesse in de aankoop van uw sociale huurwoning, neem dan contact op

met de afdeling verkoop bij Waterweg Wonen.

Huurders van Waterweg Wonen hebben extra voordeel!Hoeveel korting krijgt u?Voor huurders van Waterweg Wonen die een huurwoning willen kopen heeft

Waterweg Wonen een aantrekkelijk aanbod. In overleg met de Huurdersraad

heeft Waterweg Wonen een kortingsregeling ingesteld. Afhankelijk van uw

totale woonduur bij Waterweg Wonen kan de korting op de koopsom

op lopen tot tien procent.

WAterWeg Wonen

Page 7: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)

5

Kopen van een woning

De kortingsregeling geldt voor de hoofdhuurder van een woning en is

afhankelijk van de totale, aaneengesloten en schriftelijk vastgelegde woon-

duur bij Waterweg Wonen. Daarbij geldt de datum waarop de hoofdhuur-

der een eerste huurcontract heeft afgesloten bij Waterweg Wonen en daar-

na aaneengesloten een woning heeft gehuurd. Huurders met een tijdelijk

huurcontract komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Kortingspercentages

Woonduur Korting

Tot 5 jaar 4%

Tot 6 jaar 4,5%

Tot 7 jaar 5%

Tot 8 jaar 5,5%

Tot 9 jaar 6%

Tot 10 jaar 6,5%

Tot 11 jaar 7%

Tot 12 jaar 7,5%

Tot 13 jaar 8%

Tot 14 jaar 8,5%

Tot 15 jaar 9%

Meer dan 15 jaar 10%

Het kopen van een andere huurwoning in vrije verkoopMet regelmaat biedt Waterweg Wonen woningen uit het bestaande bezit te

koop aan. Heeft u geen interesse in de koop van uw eigen woning of wordt

uw woning niet te koop aangeboden? Dan kunt u altijd een andere leegge-

komen woning van Waterweg Wonen kopen.

Ons actuele aanbod kunt u terugvinden op onze website

www.waterwegwonen.nl en in de etalage van het kantoorpand van

Waterweg Wonen (Burgemeester Van Lierplein 51).

Let op: ook bij aankoop van een woning in vrije verkoop geldt de kortings-

regeling voor de hoofdhuurders van Waterweg Wonen.

Page 8: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)

6

WaterWeg Wonen

Hoe gaat dat in zijn werk?

Zowel huurders als niet huurders kunnen bieden op deze woningen.

De geïnteresseerde bieder met de beste biedingsvoorwaarden koopt de

woning. Bij hoofdhuurders van Waterweg Wonen met een vast huurcon-

tract wordt de korting tijdens de overdracht bij de notaris verrekend. U

betaalt wel overdrachtsbelasting over de overeengekomen koopsom.

Als tegenprestatie voor de kortingsregeling geldt een huuropzegging van

het huurcontract per datum notariële eigendomsoverdracht tot maximaal

tien weken daarna. De huuropzegging moet schriftelijk bij het notariële

transport worden ingediend.

De koopsom is 'kosten koper'. Dat wil zeggen dat de bijkomende kosten onder

andere zijn: 2%* overdrachtsbelasting, notariskosten voor het verkrijgen van

de woning in eigendom en de kosten voor het verkrijgen van de hypotheek.

* Dit percentage is mede afhankelijk van overheidsbeleid.

Vereniging van eigenaren (Vve)Bij aankoop van een appartement heeft u te maken met een VvE.

Wat is een Vve? Een VvE is een vereniging met als doel ‘het behartigen van de

gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren in hetzelfde complex’.

Het appartementencomplex is gesplitst in zogenaamde appartements-

rechten. Deze zijn vastgelegd in een akte (splitsingsakte). Onderdeel daar-

van vormt het huishoudelijk reglement waarin aanvullende afspraken

binnen de VvE zijn vastgelegd.

Wat valt er onder het gezamenlijk onderhoud? Gezamenlijk te onderhouden delen in een gebouw zijn o.a.: de gevel, de

fundering, het dak, de schoorstenen, portieken/ trappenhuizen, de liften, de

riolering en het leidingwerk.

WAterWeg WonenWAterWeg Wonen

Page 9: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)

7

Kopen van een woningKopen van een woning

Wat koopt u?U koopt uw appartement (het privé gedeelte in het complex). De binnen-

zijde daarvan kunt u geheel naar eigen smaak en inzicht afwerken. Als u

een appartement van Waterweg Wonen koopt wordt u automatisch lid van

een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Wat zijn uw rechten en plichten? Elke eigenaar van een appartement is verplicht om samen met de andere

eigenaren het gebouw te onderhouden en netjes in stand te houden. Om te

zorgen dat iedereen ook aan deze verplichting voldoet, is bij wet geregeld

dat een VvE wordt opgericht. Gezamenlijk beslist u als eigenaren dus over

het gebouw waarin u uw appartement heeft.

Wat moet ik zelf organiseren? De uit te voeren werkzaamheden voor de VvE worden verricht door een

organisatie die daarmee veel ervaring heeft (VvE-beheerder). Daar kunt u

ook alle vragen stellen over het complex. Per maand betaalt u een onder-

houdsbijdrage aan de VvE. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergade-

ringen beslist u als eigenaar mee over het te reserveren bedrag.

Page 10: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)

8

WaterWeg Wonen

Waar kunt u alles terugvinden? In de verkoopinformatie wordt altijd informatie opgenomen over het

maandbedrag voor de VvE. Als u een appartement koopt van Waterweg

Wonen krijgt u de splitsingsakte en de stukken van de Vereniging van

Eigenaren overhandigd. Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft,

kunt u deze altijd stellen aan de makelaar.

Wie verkoopt de woningen? Voordat u besluit tot aankoop over te gaan, wilt u uiteraard een uitgebreide

toelichting en meer informatie over alle aspecten die bij eventuele aankoop

en rol gaan spelen.

Waterweg Wonen heeft de verkoop uit handen gegeven aan een makelaar.

De makelaar kan u uitgebreid informeren en maakt graag een berekening

van uw woonlasten. Daarnaast kan zij u van een op maat gesneden

hypotheek advies voorzien.

Informatie over de verkopend makelaar kunt u vinden op onze internetsite

www.waterwegwonen.nl.

Page 11: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)
Page 12: Kopen van een woning - Waterweg Wonen - Waterweg Wonen · PDF file1 Kopen van een woning Algemeen Waterweg Wonen bezit circa 12.000 verhuureenheden (woningen, bedrijfs­ en winkelpanden)

Bezoekadres Burgemeester Van Lierplein 51 Postadres Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen Tel (010) 248 88 88Internet www.waterwegwonen.nl E-mail [email protected] Waterweg Wonen is lid van KWH