Koop van Mij goud

download Koop van Mij goud

of 64

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Spiritual

 • view

  44
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Koop van Mij goud

 • WelkomVoorganger Ds. SnijderOrganist: Joh. de Vries

 • Zingen voor de dienst:Gez. 430: 1,2,4,7

 • Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. Knig (?)

 • Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. Knig (?)

 • Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. Knig (?)

 • Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. Knig (?)

 • Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. Knig (?)

 • Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. Knig (?)

 • Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. Knig (?)

 • Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. Knig (?)

 • WelkomMededelingen

  Voorganger: Ds. SnijderOrganist: Joh. de Vries

 • Aanvangslied Ps. 107:1

 • Psalm 107 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genve 1551

 • Psalm 107 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genve 1551

 • Stil gebedVotum en Groet

  Zingen: Klein Gloria

 • Ere zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.

 • Lezen: 1e deel HA formulier

  Zingen: Ps. 107: 3 en 4

 • Psalm 107 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genve 1551

 • Psalm 107 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genve 1551

 • Psalm 107 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genve 1551

 • Psalm 107 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genve 1551

 • Gebed om de Heilige Geest

 • Zingen: Kinderlied Elb. 430Een wijs man bouwde zijn huis

 • Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes

 • Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes

 • Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes

 • Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes

 • Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes

 • Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes

 • Schriftlezing: Op.3:14-22 (hsv)

 • Zevende brief: aan Laodicea

  14En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:

 • 15Ik ken uw werken,en weetdat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!

  16Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

 • 17Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet datjuistu ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

 • 18Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.

 • 19Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

 • 20Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

 • 21Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoalsookIk overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

 • 22Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

 • Zingen: Gez. 295:1,2,3

 • Aan de deur van s harten woning (LvdK 295)t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661

 • Aan de deur van s harten woning (LvdK 295)t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661

 • Aan de deur van s harten woning (LvdK 295)t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661

 • Aan de deur van s harten woning (LvdK 295)t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661

 • Aan de deur van s harten woning (LvdK 295)t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661

 • Aan de deur van s harten woning (LvdK 295)t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661

 • Prediking:Koop van Mij goud

 • Zingen: Opw.222

 • Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

 • Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

 • Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

 • Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

 • Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

 • Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

 • Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

 • Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

 • Dank- en voorbede

 • Collecte:1.Shelter Ministery 2. Kerk

 • Slotlied: Ps. 72: 4 en 7

 • Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543

 • Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543

 • Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543

 • Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543

 • Zegen3 x Amen