Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury...

17
Konstrukcje oporowe –są to konstrukcje, których glównym zadaniem jest podpieranie są to konstrukcje, których glównym zadaniem jest podpieranie uskoków naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych, a glównym uskoków naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych, a glównym obciążeniem jest parcie podpieranego gruntu. obciążeniem jest parcie podpieranego gruntu. Do konstrukcji oporowych zaliczamy: 1) Ściany lub mury oporowe 2) Ścianki szczelne i szczelinowe 3) Obudowy wykopów

Transcript of Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury...

Page 1: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Konstrukcje oporowe–– są to konstrukcje, których głównym zadaniem jest podpieranie są to konstrukcje, których głównym zadaniem jest podpieranie

uskoków naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych, a głównym uskoków naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych, a głównym

obciążeniem jest parcie podpieranego gruntu.obciążeniem jest parcie podpieranego gruntu.

Do konstrukcji oporowych zaliczamy:

1) Ściany lub mury oporowe

2) Ścianki szczelne i szczelinowe

3) Obudowy wykopów

Page 2: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem
Page 3: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Zabezpieczenie podstawy stoku za pomocą muru oporowego:Zabezpieczenie podstawy stoku za pomocą muru oporowego:

1 1 –– dawna masa osuwiska; 2 dawna masa osuwiska; 2 –– powierzchnia poślizgu; 3 powierzchnia poślizgu; 3 –– grunt nienaruszony; grunt nienaruszony;

4 4 –– wypełnienie pachwiny gruntem filtrującym; 5 wypełnienie pachwiny gruntem filtrującym; 5 –– drenaż;drenaż;

6 6 –– warstwa nieprzepuszczalna; 7 warstwa nieprzepuszczalna; 7 –– usunięty grunt dawnego osuwiska;usunięty grunt dawnego osuwiska;

8 8 –– wylot drenażowy.wylot drenażowy.

Page 4: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Etapy budowy masywnej ściany oporowej:a) kształt projektowany wykopu,

b) wykonany wykop,

c) wykonana ściana oporowa,

d) ułożona zasypka.

Źródło: [Lambe T., 1977].

Page 5: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Mury oporowe• jako zabezpieczenie stateczności skarp i zboczy,

• przyczółków mostowych i kolejowych;

• ścian śluz,

• nabrzeża zbiorników wodnych i składów materiałów sypkich.

Page 6: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Mury oporowe

Klasyfikacja ze Klasyfikacja ze względu na względu na konstrukcję:konstrukcję:

•• masywne (ciężkie);masywne (ciężkie);

•• lekkie (płytowolekkie (płytowo--kątowe, płytowokątowe, płytowo--żebrowe);żebrowe);

•• z gruntu zbrojonego;z gruntu zbrojonego;

•• z z gabionówgabionów..

Page 7: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Mury masywne i Mury masywne i półmasywnepółmasywne

Page 8: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Mury lekkieMury lekkie

płytowo-kątowe, płytowo-żebrowe, płytowe z elementami kotwiącymi

Page 9: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Mury Mury płytowopłytowo--kątowe, prefabrykowanekątowe, prefabrykowane

Page 10: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Mury oporowe płytowo-kątoweŚciany płytowo – żebrowe – składają się z płyty fundamentowej,pionowej oraz pionowych żeber rozstawionych wzdłuż ściany oporowejco 2.5 – 3.5m,• wykonane wyłącznie z żelbetu,• duża sztywność i mała odkształcalność na działanie poziomego parcia

gruntu w porównaniu z konstrukcjami płytowo kątowymi bez żeber.

płyta fundam entowa

płyta pionowa

żebra pionowe

Page 11: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Obrót ściany oporowej Obrót ściany oporowej z wyparciem

Stateczność murów oporowychStateczność murów oporowych

Przesunięcie ściany oporowej

Page 12: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Stateczność murów oporowychStateczność murów oporowych

Page 13: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Odwodnienie Odwodnienie murów oporowychmurów oporowych

Page 14: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Odwodnienie Odwodnienie murów oporowychmurów oporowych

Page 15: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Odwodnienie Odwodnienie murów oporowychmurów oporowych

Page 16: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Zastosowanie geosyntetyków

Warstwy filtracyjne i drenażowe

Page 17: Konstrukcje oporowe - pracownicy.uwm.edu.plpracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/mury oporowe.pdf · Konstrukcje oporowe – ssą to konstrukcje, których głównym zadaniem

Mury oporowe z gruntu zbrojonegoMury oporowe z gruntu zbrojonego