KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM ISLAM .Konsep Keadilan Allah Dalam Islam 1 1 KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM

download KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM ISLAM .Konsep Keadilan Allah Dalam Islam 1 1 KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM

of 72

 • date post

  03-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM ISLAM .Konsep Keadilan Allah Dalam Islam 1 1 KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM

Konsep Keadilan Allah Dalam Islam

1

1

KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM ISLAM

Oleh:

Sayyid Said Akhtar Rizvi

_______________________________________________

Edisi Terjemahan

KOLEKSI PEMIKIRAN ISLAM

Konsep Keadilan Allah Dalam Islam

2

2

MISI ISLAM BILAL, TANZANIA

P.O.BOX 20033,

DAR AL-SALAM, TANZANIA

Diterjemahkan dari buku aslinya THE JUSTICE OF GOD

Cetakan Bahasa Inggeris: Tanzania

__________________________________________________

__________________________________________________

Hak terjemahan dilindungi undang-undang

All rights reserved

__________________________________________________

Cetakan Pertama: Oktober, 1996

__________________________________________________

___________________________________________________

Edisi Bahasa Inggeris

THE JUSTICE OF GOD

___________________________________________________

Edisi Bahasa Melayu Copyright @

Konsep Keadilan Allah Dalam Islam

3

3

BAHAGIAN PERTAMA (1) Pengertian al-Adl (Keadilan). (2) Kebaikan dan keburukan? (3) Perbuatan-perbuatan Allah. (4) Tiada sesuatu tanpa tujuan. (5) Bolehkah kita mengetahui semua alasan? (6) Keterpaksaan atau kebebasan? (7) Kepercayaan Ahl al-Sunnah. (8) Kepercayaan Syiah. (9) Kedudukan ketika kita bebas. (10) Qada dan Qiyamat. (11) Abu Hanifah dan Behlul. (12) Tujuan penciptaan. (13) Tawfiq dan Khidhlan. (14) Lutf (Kebaikan Allah). (15) Syariah, Nabi-nabi, Imam-imam, Qiyamat: Di antara contoh-contoh Lutf. (16) Aslah: Perkara yang terbaik. (17) Naluri-naluri. (18) Janji dan ancaman. BAHAGIAN KEDUA (19) Ujian. (20) Kenapa ujian sedangkan Allah mengetahui segala-galanya? (21) Dua jenis ujian. (22) Faktor-faktor penderitaan. (23) Apakah pilihan itu? (24) Sebagai kesimpulan. (25) Persoalan utama. (26) Penderitaan sebagai amaran atau hukuman.

Konsep Keadilan Allah Dalam Islam

4

4

BAHAGIAN KETIGA (27) Ilmu Ghaib. (28) Lauh Mahfuz dan Lauh Mahw-Ithbat. (29) Suatu kisah yang menarik: Kaum Nabi Yunus (a.s). (30) Penyembelihan Nabi Ismail (a.s). (31) Tawrat dikurniakan kepada Nabi Musa (a.s). (32) Bada: Penampilan. (33) Kepentingan Bada. BAHAGIAN KEEMPAT (34) Sifat keistimewaan Allah. (35) Ukuran yang ditetapkan (Qadr). (36) Persamaan dalam undang-undang (hukum). (37) Di manakah keadilan? (38) Tadbir dan Taqdir. (39) Hidup dan mati. (40) Rezeki. (41) Dua (Doa). (42) Tawakkal. (43) Pengetahuan (ilm) Allah dan perbuatan manusia.

Konsep Keadilan Allah Dalam Islam

5

5

KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM ISLAM

BISMI-LLAH AL-RAHMAN AL-RAHIM (1) PENGERTIAN AL- ADL (KEADILAN)

Perkataan Adl ( ( pada asalnya dicipta untuk

membawa maksud menjadikan dua benda itu sama dan pengagihan secara saksama. Samalah juga dalam perkara Ansaf yang membawa pengertian dari segi bahasanya sebagai persamaan atau keadilan, dan sebagai hasilnya,

Adl ( ( merujuk kepada keadilan, persamaan, berada

di jalan yang lurus, ke arah kebenaran, berada di tahap yang betul, tidak berkurang atau berlebih dan juga meletakkan sesuatu kena pada tempatnya.

Perkataan lawannya ialah Jaur ) ) dan Zulm

)) Jaur bererti cenderung kepada sebelah pihak, yang akhirnya membawa pengertian tidak memihak kepada keadilan, menyebelahi sesuatu pihak. Perkataan Zulm pula bererti meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Seseorang hakim (Qadi) yang zalim membuat keputusan atau hukuman yang salah dengan tidak memberikan pihak yang tertindas akan haknya, dan dia dikatakan sebagai zalim.

Adl merupakan salah satu sifat yang amat penting bagi Allah, berdasarkan akidah Syi`ah Imamiyyah Ithna-Asyariah. Dalam hal yang berkait dengan kewujudan dan keesaan Allah, ia adalah tergolong dalam rukun agama

Konsep Keadilan Allah Dalam Islam

6

6

yang pertama iaitu al-Tawhid )( dan telah pun dijelaskan dalam kitab terdahulu.

Namun begitu, perbuatan-perbuatan Allah pula tergolong dalam rukun kedua ini, iaitu Adl (keadilan). Oleh kerana pelbagai perbezaan di kalangan umat Islam mengenai Adl Allah (keadilan Allah) begitu luas dan berbagai-bagai, sudah pastilah bab-bab berikut ini perlu dikaji dengan lebih teliti.

Ingatlah bahawa setiap istilah atau rangkaikata dalam bab-bab ini mempunyai kepentingannya, dan sekiranya seseorang pelajar cuba mengubah sebarang istilah atau rangkaikata itu, tentulah dia akan meletakkan dirinya dalam kecelaruan pemikiran. (2) KEBAIKAN DAN KEBURUKAN?

Perbezaan yang paling utama ialah kepercayaan mazhab Sunni yang mempercayai bahawa tidak ada kebaikan atau keburukan pada sesuatu, dan apa yang Allah perintahkan kita supaya melakukannya adalah baik manakala apa yang ditegah-Nya adalah buruk.

Di satu pihak, Syiah Imamiyyah Ithna-Asyariah percaya bahawa tanpa memandang kepada perintah-perintah agama, sememangnya terdapat kebaikan dan keburukan dalam pelbagai bentuk perbuatan, dan kerana perkara itu baik, maka Allah memerintahkan kita melakukannya, dan kerana sesuatu perkara itu buruk, maka Allah menegah kita daripada melakukannya. (3) PERBUATAN-PERBUATAN ALLAH

Allah tidak boleh melakukan keburukan atau kejahatan. Saya tidak menggunakan rangkaikata ini

Konsep Keadilan Allah Dalam Islam

7

7

dengan maksud raja tidak melakukan kesalahan. Ini kerana raja tidak melakukan kesalahan sebenarnya bererti bahawa dia tidak berbuat sesuatu apa pun, dia hanya menandatangani apa yang telah diluluskan oleh Parlimen. Oleh itu, penghormatan tersebut adalah berdasarkan kepada perbuatan yang masih berlaku.

Bagaimanapun, Allah tidak melakukan kesalahan membawa pengertian bahawa Dia Maha Esa dan Maha Kuasa, tetapi Allah tidak boleh melakukan kesalahan. Barangsiapa yang melakukan kesalahan atau kezaliman, dia melakukannya sama ada kerana dia tidak mengetahui perbuatan itu adalah salah (tetapi Allah Maha Mengetahui tentang segala sesuatu), atau kerana dia memerlukan sesuatu yang tidak boleh diperolehi kecuali dengan kejahatan (sedangkan Allah tidak mempunyai keinginan) ataupun kerana dia dipaksa oleh orang lain supaya melakukan kesalahan (namun begitu Allah Maha Kuasa dan tiada seorang pun boleh memaksa-Nya berbuat sesuatu). Oleh itu, secara rasionalnya adalah mustahil sama sekali bagi Allah melakukan sebarang kezaliman atau kesalahan. (4) TIADA SESUATU TANPA TUJUAN

Tuhan tidak pernah melakukan perkara sia-sia iaitu tanpa tujuan. Semua perbuatan-Nya adalah berasaskan hikmah dan kebijaksanaan-Nya, walaupun kita tidak mengetahuinya.

Di satu pihak, Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah

mengatakan bahawa tidak ada salahnya melakukan sesuatu yang sia-sia dan sekiranya Tuhan melakukan sesuatu tanpa tujuan, hakikat bahawa Tuhan melakukannya itu dapat menjadikan perbuatan tersebut baik.

Konsep Keadilan Allah Dalam Islam

8

8

(5) BOLEHKAH KITA MENGETAHUI SEMUA ALASAN? Seperti yang telah saya sebutkan, Tuhan tidak

melakukan sesuatu tanpa tujuan atau alasan. Tentunya ada alasan bagi setiap sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi tidaklah wajib bagi kita mengetahui semua alasan tersebut.

Kami mengatakan bahawa setiap perbuatan Allah

sedemikian rupa hinggakan jika kita dibolehkan mengetahui alasannya, kita tentu sekali mengakui bahawa ia adalah sesuatu yang memang patut kita lakukan. Kita sering merasa terganggu dengan sesetengah kejadian atau masalah kerana kita tidak tahu tujuan sebenar di sebaliknya. Gambaran itu dapatlah ditemui dalam al-Quran ketika pertemuan di antara Nabi Musa (a.s) dengan seorang (yang mempunyai banyak keilmuan berbanding dengan Nabi Musa (a.s). Orang alim itu telah membenarkan Nabi Musa (a.s) mengikutinya dengan syarat bahawa tidak boleh bertanya kepadaku mengenai apa yang aku tahu, sehinggalah aku sendiri memberitahunya kepadamu.

Berikut ini adalah keseluruhan cerita itu:1 Lalu mereka meneruskan perjalanan dengan kapal.

Ketika mereka berada di dalam kapal, dia (orang alim) melubangkan kapal tersebut. Musa membantahnya lalu kemudian dia diperingatkan akan janjinya. Kemudian, orang alim itu membunuh seorang kanak-kanak. Untuk itu, Musa tidak dapat menahan dirinya lalu mencelanya dengan bahasa yang keras. Sekali lagi, dia diperingatkan akan janjinya agar tidak bertanya.

1Al-Quran, surah al-Kahfi (18): 69.

Konsep Keadilan Allah Dalam Islam

9