Kompjuterski kamp za decu broura sr 2012

download Kompjuterski kamp za decu broura sr 2012

of 6

 • date post

  24-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  2.050
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Kompjuterski kamp za decu broura sr 2012

 • 1. KOMPKAMPKOMPJUTERSKI KAMP ZA DECU KREIRANJE VIDEO IGARA & BUDUNOSTI+ ZABAVANOVI SAD SRBIJA KompKamp selo ima sve ono o emu jedan kamper moe da sanja i vie! Osnovan je 2008. na inicijativu jednog deaka, zaljubljenika u kompjuter, koji nije eleo da provede letnji raspust na moru, zbog toga to tamo nije bilo kompjutera. On je zamolio svoju majku da organizuje kompjuterski kamp za decu, gde deca mogu provesti svoj letnji raspust i gde mogu biti uz svoju omiljenu ,,igraku-mainu,,. Tako je nastao Kompjuterski kamp, na radost sve dece od 8 to 15 godina. Kompjuterski kamp je Udruenje dece, roditelja i mladih, razvijen uz podrku brojnih institucija i kompanija.WWW.COMPCAMP.NET U toku prve etiri godine rada kampu se pridruilo oko 800 lanova. Svakoga leta u kamp dolazi oko 200 dece i mladih iz svih delova Srbije i sveta: SAD, Kanade, V. Britanije, vajcarske, Rusije, Slovake. Kamp se odrava dva meseca, tokom jula i avgusta u pet smena po 12 dana. U svakoj smeni bo- ravi po 30-40 dece i po 6-oro odraslih: IT profesori ili nastavnici, psiholozi, pedagozi, nastavnici za sport, muziku i likovnu kulturu, kao i stalni saradnici - lekar, kuvarice, spremaice, uvari. Kamp je smeten u seoskom okruenju, zbog mira i harmonije, zbog istog i sveeg vazduha i idilinog seoskog ambijenta. Smetaj ukljuuje ishranu, u iznajmljenom objektu - internatu, pogodnom za smetaj dece, uz DECI TO TREBA, obezbeene seminare - kurseve za raunar, nekoliko radionica, pedagoke, sportske aktivnosti i za- bavu. Informatika tehnologija je kao zlatna nit koja se provlai kroz obrazovanje. Kroz kreativnu i korisnuONI TO VOLE I ZASLUUJU! upotrebu raunara mi uimo o poslednjim dostignuima u oblasti IKT. Slogan : Deco, nemojte samo igrati igrice, nauite da ih pravite, osnovni je i polazni motiv ideje o KompKampu. Mi uimo decu kako da provedu vreme za raunarom u korisne svrhe i sa dobrim razlogom. Uimo kroz zabavu i igru, jer se tako postiu najbolji rezultati i stie samopouzdanje.

2. PROGRAMDeca stiu vetine uei najnovije programe, pre svega za kreiranje video igara - Multimedia Fusion 2 Developer,Unity 3D, Google SketchUp, Adobe Flash i dizajn web sajta - HTML, CSS, Inkscape, KompoZer, GIMPS, Blender, 3DGames Creator, pravljenje i editovanje video zapisa - Windows Movie Maker, izraavajui svoju kreativnost i sposob-nost kroz sopstvene projekte. Deci se posebno ukazuje na edukativni pristup i korienje raunara. KompKampistovremeno u svom programu sadri i zabavne/rekreativne letnje aktivnosti da zaokrui dobar provod u kampu.Smene su po 12 dana tako da uesnici kampa imaju vremena da postanu deo zajednice, steknu nove prijatelje iizgrade samopouzdanje. Tokom 12 -dnevnog boravka uesnicima je omogueno da se opredele za tri softvera iuzmu uee u svim kreativnim i sportskim radionicama, to je velika raznovrsnost u kvalitetnom uenju i zabavi.Dnevni programDan u kampu poinje ustajanjem u 8 sati i sportom za razbuivanje.Sledi doruak, vebe na raunarima, koje traju dva sata , za svaku gru-pu, a koje su formirane po nivou znanja, sa pauzom za uinu. Istovre-meno se odravaju sportske aktivnosti, po izboru - plivanje, koarka,odbojka, tenis... Ruak je u 13 asova, zatim odmor, po izboru. Sledinastavak rada na raunarima u sledee dva sata. Istovremeno, za drugegrupe, odvijaju se slobodne aktivnosti u okviru kreativnih radionica:umetnikih, filmskih, muzikih, ekolokih, kluba zdravlja, pedagokih...uina je u 16:30 -17h. a zatim plivanje ili druge sportske aktivnostido veere. Posle veere organizujemo parti ili diskoteku, maskenbalili se druimo sa gostima, profesionalcima iz oblasti nauke, umetnos-ti, knjievnosti, muzike i drame, a koji nam dolaze na po jedan dan.Mnogi uesnici bi voleli da budu na raunarima vie od 4 satadnevno, ali smatramo da su rekreacija i socijalizacija veoma bit-ni za zdrav razvoj dece i da su dobar okvir naeg iskustva u radu.Uesnici provode svakog dana vreme u nekoj od mnogobrojnih ra-dionica: psiholoke i pedagoke radionice podstiu uesnike zapraktian timski rad, probaju nove aktivnosti i razvijaju nove vetine. 3. Filmska radionica je jedna od najpopularnijih. Deca, uzpomo profesionalnih snimatelja, ue tehnike u filmskomBoe Bot je komplet robot, spreman za programiranjestvaralatvu, i ne samo to, oni piu svoj scenario i snima- sopstvenih pravila i ponaanja.ju svoj film. Svako ima svoju ulogu i zadatak u tom pro-Uei osnove robotike, programiramo vetakucesu: neki su scenaristi, drugi producenti, trei glumci, inteligenciju odreujui akciju i reakciju. Istraujemomnoge varijacije dizajna ovog robota koristei Boe-tonci, snimatelji, reiseri...Kada je film snimljen, materijalBot komplet.se edituje i obrauje u programu Windows Movie Mak-er, ili Adobe Premier. I tu se ne zaustavljamo, snimljen iureen film se postavlja na internet (Youtube, Vimeo...).Imaju svi ne samo autorska prava, nego i razlogza h v a lisa n je !Dizajniramo edukativne igreProgramiranje video igara na temu: nauka u slubizdravlja, Svet bez granica, bezbednost dece usaobraaju, Tatamata u matematici, arolije hem-ije, Kad porastem biu astronom, Bajke iz mojemate - samo su deo programskih tema , u sarad-nji sa departmanima Univerziteta Novog Sada.Internet moe biti zabavan i koristan. Uimo da surfujemo bezbedno i potujemo etiku. 4. Na osnovni cilj je da nauimo decukako da kreiraju video igre,a ne samo da ih igraju.Obrazovanje i lepo ponaanje su klju dobrog ivota. Deca su srena jer saznaju vie omogunostima na raunaru, stiu nove prijatelje, postaju zrelija, nezavisna isigurna u sebe! 5. Deca mogu da uivaju u kupanju i igranju u kompleksu bazena, da vebaju : koarku, odbojku , stoni tenis, fudbal, gimnastiku , moderni ples, tradi-cionalne plesove. Mogu da budu kreativni u slikarstvu , umetnosti u radionici rukotvorina , da ue i vebaju u oblasti ekologije, dramskoj radionici,da se zabavljaju u diskoteci, da uestvuju na konkursima. Poseta farmi domaih ivotinja, jahanje i imaju dogaaje iznenadjenja . Sve se planira isprovodi pod rukovodstvom iskusnih i pouzdanih profesionalaca.KompKamp je zajednica profesionalaca sa iskustvom u oblasti kamperskog ivota, koji imaju znanje i doboku posveenost deci, da obogate ivotu grupi razliitim aktivnostima. Naa ljubav prema deci i pouzdanost garantuju kvalitetan boravak za kampere. U ovoj sredini i zahvaljujui naembeskrajnom zalaganju deca stiu nove prijatelje iz celog sveta, vebaju da razvijaju timski rad i postanu samostalni.KompKamp je pruanje organizovanog obrazovnog i rekreativnog korienja letnjeg odmora . To je dragocen nain za razvoj dece u tehnolokimvetinama neophodnim za 21. vek, a koje se ue u kolama i na fakultetima.Istraivanje o dokazanim letnjim programima za decu u svetu u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija pokazuje da su deca igrom i za-bavom vie spremna da ue i upijaju informacije, ideje i iskustva. KompKamp koristiti proverene prakse i iskustva iz sveta raunara u kampovima daprobudi interes i entuzijazam za uenje, pa ak i moguu potragu za karijerom u IT industriji. 6. DOB RODOLI STE! KOMPJUTERSKI KAMP ZA DECU Tel:+381-21/6396-774E-mail: kompkamp@kompkamp.netNovi Sad, Srbija WWW.COMPCAMP.NET About the founder: www.kompkamp.org