Školní časopis Fénix / III. roční . číslo Fénixe...

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Školní časopis Fénix / III. roční . číslo Fénixe...

 • Školní časopis Fénix / III. ročník - XI. číslo

  - 2 -

  Úvodník

  Milí čtenáři!

  nedávno jsme zahájili nový kalendářní rok, připomněli

  si různá výročí a přehoupli se do druhé poloviny dru-

  hého pololetí. Ten čas strašně letí!

  Abychom se alespoň na chvilku zastavili, čekají nás

  velikonoční prázdniny. Nejdůležitější křesťanský svá-

  tek, kdy si lidé po celém světě připomínají ukřižování

  a nanebevstoupení Ježíše Krista. Připomeňte si

  v tomto období, že jsme lidé, kteří nejsou dokonalí,

  chybují a hlavně by měli být schopni uznat svou chybu.

  Jak důležité v této uspěchané době.

  Jarní číslo jsme protentokrát věnovali tématu svo-

  boda. Dočtete se, jak svoboda byla a někde je třeba

  stále potlačována. Dozvíte se, že mnohé je spjato

  právě s tímto slovem a možná o tom ani sami nevíte.

  Připravili jsme pro vás i ukázky prací našich žáků,

  kteří se nad tímto tématem v hodinách zamýšleli.

  Věříme, že se Vám toto číslo bude líbit. Snad nad ním

  nezamrznete kvůli příchodu zimy nejen prostřednic-

  tvím nejnovější a poslední sezóny seriálu Hry o trůny,

  anebo Vás naopak nerozohní jako požár, který zasáhla

  nejslavnější pařížská katedrála Notre Dame.

  Pokud budete mít jakékoliv připomínky a nápady k ča-

  sopisu i webu (skolnicasopisfenix.webnode.cz) rádi

  naopak Vás uvítáme na redakčním e-mailu

  [email protected]

  Přejeme Vám příjemné počtení a poklidné Velikonoce!

  P. S. Zkuste se během konce dubna a začátkem května

  podívat na náš web, uvidíte, jak si počínáme na cizí

  půdě v zahraničí. A že to bude cool, to je bez debat!

  Redakční rada

  Obsah

  Úvodník strana 2

  Nesvoboda za druhé světové války – Osvobození Osvětimi strana 3-5

  Co se zrovna děje – Cirkus = vězení pro zvířata? strana 5-6

  Článek na téma – Nesvoboda ve světě strana 6-7

  Kresli a dozvídej se – Svobodné hrátky strana 7-8

  Práce našich žáků – Zamyšlení nad citáty o svobodě strana 8-9

  Článek na téma – Svoboda kolem nás strana 10-11

  Příběh na pokračování – Beznaděj na moři strana 11-12

  Kulturní a sportovní výběr událostí strana 13-14

  Výkresy našich žáků strana 15

  Na čísle spolupracovali strana 16

 • Školní časopis Fénix / III. ročník - XI. číslo

  - 3 -

  Nesvoboda za druhé světové války

  OSVOBOZENÍ OSVĚTIMI

  Kde se nachází?

  Dnes se Osvětim nachází na území Polska v Malopolském vojvodství.

  Proč vznikla?

  Tábor byl založen na základě rozkazu Heinricha Himmlera ze dne 27. dubna 1940 v bývalých kasárnách

  rakouské a později polské armády. Hlavním důvodem vzniku ještě nebylo masové vyhlazování, ale po-

  třeba uvěznění velkého počtu Poláků. Roku 1941 začal být realizován plán tzv. „konečného řešení židov-

  ské otázky“(holokaust), tedy plán vyvraždění židovské rasy jako takové.

  Co byla Osvětim?

  Dnes má tento tábor značení Auschwitz, který byl rozdělen do tří částí: Auschwitz I, II a III. Stejně jako

  všechny nacistické koncentrační tábory, byly i tábory komplexu Auschwitz spravovány nacistickou oz-

  brojenou organizací SS.

  Auschwitz I. fungoval převážně jako mužský tábor. Od října 1941 do března 1942 v něm byl zřízen oddě-

  lený tábor pro sovětské válečné zajatce. V březnu 1942, kdy z původních 10 000 zajatců zůstalo naživu už

  jen 945, byli přestěhováni do nově vznikajícího tábora v Birkenau. Krátce po jejich odchodu byla vyme-

  zena část tábora pro ženský koncentrační tábor.

 • Školní časopis Fénix / III. ročník - XI. číslo

  - 4 -

  Auschwitz II – Birkenau. Hlavní táborová cesta měla vést mezi karanténním táborem a tábory I a II. Po-

  čítalo se také s výstavbou železniční vlečky až do tábora. S následujícími transporty se ale tábor rychle

  rozrůstal a vyvstala potřeba rychle stavět další a další „ubytovací“ kapacity, což vedlo nejprve k využití

  koňských stájí a poté k výstavbě dalších dřevěných staveb. Nad vstupní branou byla vystavěna věž,

  ze které byl rozhled na celý areál tábora a na rampu, kde probíhala selekce vězňů na schopné a neschopné

  práce.

  Auschwitz III – Monowitz. Stavba tábora začala v říjnu 1942 na pokyn vedoucích představitelů koncernu

  IG Farben, aby mohl poskytovat otrockou práci továrnám a průmyslovému komplexu Buna Werke.

  IG Farben hodlala postavit továrnu na výrobu syntetického kaučuku a kapalných paliv. Mezitím ně-

  mecké vládní orgány vyhnaly všechny Židy v obcích Sosnowiec a Chrzanów (včetně menšího počtu Po-

  láků) a prodaly jejich domy IG Farben, která do nich následně ubytovala své zaměstnance z Německa.

  Po několika zdrženích byli do tohoto tábora trvale internováni první vězni 26. října 1942; na začátku lis-

  topadu to bylo již asi 2000 vězňů. Počet osvětimských vězňů pracujících v Buně se v roce 1944 pohyboval

  okolo 80 tisíc. Buna byla továrna určená na výrobu syntetického kaučuku, která se stavěla čtyři roky. ale

  nikdy se z ní nedostal ani kilogram kaučuku.

  Odchod nacistů

  Ke konci války bylo jasné, že postupující Rudá armáda během svého postupu osvobodí i oblast okolo

  Osvětimi, což přimělo nacisty jednat a pokusit se zahladit stopy zločinů. Před jejich odchodem byla kre-

  matoria a plynové komory vyhozeny do vzduchu (demontovány). Obytné bloky byly i s lidmi uvnitř

  zapáleny a podle celkového plánu měl být celý tábor srovnán se zemí. Díky rychlému postupu Rudé

  armády však nebyl celý záměr uskutečněn, a tak byly vypáleny jen některé části tábora.

  Nacisté 18. ledna 1945 odeslali přes 58 000 lidí na nucené práce do Říše. V táboře zůstalo jen minimum

  vězňů, většinou nemocní a neschopní dlouhého pochodu. V noci na 19. ledna byla část tábora III-Mo-

  nowitz zasažena náletem, který zničil několik v tu dobu již prázdných baráků a tábor se ocitl

  bez elektřiny.

  Konečné osvobození

  27. ledna 1945 byl tábor osvobozen vojáky Rudé armády (60. armáda 1. Ukrajinského frontu). V kmeno-

  vém táboře, Březince a Monowicích se osvobození dočkalo přibližně 7 000 vězňů, dalších asi 500 se na-

  cházelo v okolních pobočných táborech

 • Školní časopis Fénix / III. ročník - XI. číslo

  - 5 -

  Počet obětí

  Ve všech táborech KL Auschwitz-Birkenau zemřelo nejméně 1,3 miliónu osob, z nichž bylo:

  960 000 Židů,

  70 000–75 000 Poláků,

  21 000 Romů,

  15 000 sovětských válečných zajatců (3 000 nezaregistrovaných, 12 000 zaregistrovaných),

  10–15 000 vězňů jiných národností

  (počty obětí jsou pouze přibližné).

  Text: Štěpánka M., 9. B

  Fotografie: Josef N.

  Co se zrovna děje

  CIRKUS = VĚZENÍ PRO ZVÍŘATA?

  Jak jste možná zaslechli, ministerstvo zemědělství chce zakázat zvířata v cirkusech. Říkají, že v cirkusech

  se zvířata týrají.

  Podle první třetiny lidí by se měli zakázat cirkusy, ve kterých se zvířata opravdu týrají. Druhá třetina

  říká, že by se měli zrušit všechny cirkusy, bez ohledu na to, jaké jsou. Poslední třetina říká, že se nemají

  zrušit žádné cirkusy. V jaké skupině jste vy, to je na vás.

  Tento zákaz už platí v Itálii, Nizozemsku (Holandsku) nebo v Řecku. V Německu a v Polsku o tom teprve

  diskutují. Tento názor ministerstva zemědělství nesdílí pan Berousek a mnoho dalších principálů.

  Podle pana Berouska je to hloupost, aby se zvířata v cirkusech zakázala. Kdybyste náhodou nevěděli, kdo

  je pan Berousek, je to vlastník Národního cirkusu Original Berousek, ve kterém ministerstvo zemědělství

  zaznamenalo údajné týrání zvířat. Toto nebyl jediný výrok pana Berouska, řekl ještě: „Česká republika

  již vydala nařízení, jehož dodržování nás stojí nemalé peníze. Pokud všechny nařízení splňujeme,

  nevidím důvod, proč to teda omezovat. Naše zvířata žijí pohodlný život,“ a k tomu dodal: „Budeme

  bojovat za to, aby to nedopadlo jako v Mexiku, kde podobný zákaz vedl k utracení stovek zvířat, načež

  vláda jejich vystupování znovu dovolila.“

  Těmito výroky si naklonil, ale i znepřátelil velké množství lidí.

  Teď můžeme jen hádat, jak to celé dopadne.

 • Školní časopis Fénix / III. ročník - XI. číslo

  - 6 -

  Jestli ten zákaz bude platit nebo ne?

  Jestli má stát plán, kam zvířata z cirkusu umístit?

  Jestli pan Berousek půjde i s dalšími principály do vězení za to, že týrali zvířata? Možné je cokoliv.

  Text: Filip B., 5. A