Kni¾n­ katalog Zoner Press

download Kni¾n­ katalog Zoner Press

of 28

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Knižní katalog Zoner Press 2010

Transcript of Kni¾n­ katalog Zoner Press

 • Zoner Press

  www.zonerpress.cz

  jaro 2010

  Knin katalog

 • jaro 20Zoner PressNOVINKYFotografi e

  Fotogra ck experimenty 52 projekt pro lep (digitln) fotogra eChris GatcumZR917, 176 stran, 298 K

  Digitln krajinsk fotogra e

  Michal FryeZR924, 160 stran, 329 K

  Digitln fotogra e 3Scott KelbyZR923, 256 stran, 295 K

 • 010Hra za hrou strategie pokerovho turnaje profesionlaGus Hansen ZR912, 320 stran, 329 KKadou hru, kter se autor Gus zastnil, rozebr a vysvtluje, pro uinil ta kter rozhodnut. Na vce ne 300 hrch vm uke, jak postupovat od zatku turnaje a po jeho zvrenou heads-up st.

  C# - nvrhov vzoryJudith BishopovZR805, 328 stran, 329 K

  Windows 7 prvodce pro nov uivatele, Steve SinchakZR942, 376 stran, 299 K

  www.zonerpress.cz

 • EDICE-!.'!

  Gravitation 5ZR1001, 224 stran

  GraZR1

  Kategorie: Stvry 2Gokurakuin SakurakoZR944, 136 stran, 170 K

  Kategorie: Stvry 3Gokurakuin SakurakoZR1010, 136 stran, 172 K

  GRAVITATION PIT

  Hetalie 1 mocnosti OsyHidekaz Himaruja

  ZR1006, 136 stran, 149 K

  NOVINKA

 • www.mangazoner.cz

  Pipravujeme

  avitation 61008, 208 stran

  Gravitation 7ZR1012, 224 stran

  ALIVOST, cena 169 K/kus

  Gravitation 8ZR1020, 176 stran

 • Obsah:

  Digitln fotografie Grafika Webdesign, programovn Bezpenost Ostatn Doprodej, posledn kusy Populrn naun Hobby, kreslen Japonsk manga Komiksy a fantasy

  Vysvtlivky:

  Novinka

  Bestseller

  Posledn kusy

  Dotisk

  Edice:

  Encyklopedie Zoner Press (bezpenost, programovn, hobby, populrn naun)

  Encyklopedie grafika a fotografie (digitl- n fotografie, grafika)

  Encyklopedie webdesignera (webdesign)

  Zoner Manga

  Zoner Fantazie

  Uveden ceny knih jsou orientan. Platn ceny najdete na:

  Knin katalog Zoner Press jaro 2010

  Zoner Press

  jednodue dobr knihyVen teni,

  do rukou se Vm dostv nov katalog s nabdkou publikac vydavatelstv Zoner Press.

  Od poslednho vydn edinho katalogu jsme iro-kou knin nabdku pro fotografy rozili o titul RAW digitln fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4. Pvodn skvlou knihu odbornka na digitln fotografii a autora bestseller Bruce Frasera (zemel 16. prosince 2006) aktualizoval pro Photoshop CS4 a Camera Raw 5 mezinrodn uznvan fotograf Jeff Schewe. V krtk dob vyjdou v edici pro fotografy dva nov tituly: jedinen publikace Digitln kra-jinsk fotografie ve lpjch Ansela Adamse a velkch mistr od Michaela Frye a pro vechny, kte rdi zkouej a hledaj nov podnty Fotogra-fick experimenty 52 projekt pro lep digitln fotografii od Chrise Gatcuma.

  S ohledem na velk zjem z ad naich ten o mangu a komiksy jsme se rozhodli vydvat Zoner mangu v pravidelnch intervalech a v irm rozsa-hu. Od poloviny jna vychz v Zoner Press kadch trnct dn nov manga v etin! Pi vbru pekla-dovch knih a pro zlepen distribuce ns inspiruj webov diskuse, nzory, tipy a pn naich ten, kter probhaj na Facebooku Manga Zoner (zo-nerpress.cz/facebook.html), kde tak najdete aktuln informace.

  V roce 2009 jsme navzali spoluprci s eskm autorem, jednm z tvrc fantasy svta Asterion Zbykem Kuerou Holubem, za jeho pomoci plnujeme rozit adu titul v edici Zoner Fantazie o dla znmch eskch autor. Z novinek, kter se v souasn dob pipravuj, je mon zmnit tituly Lvi Lucemburt a Wilth Ahwa, ale pracuje se i na ad dalch.

  Vzhledem k tomu, e tituly v nabdce vydavatelstv velmi rychle pibvaj a my se sname vybrat a ak-tuln vdy zaadit zajmav titul, kter nai teni daj, nikdy nememe doclit stoprocentn aktul-nosti tohoto katalogu. Pokud vs tedy zajm kom-pletn nabdka vydavatelstv, sledujte webov strnky www.zonerpress.cz.

  Dkujeme za vai pzeVae vydavatelstvZoner Press

  www.zonerpress.cz

  N

  B

  PK

  D

  -!.'!

  Chcete se nco zeptat, diskutovat, sdlit pipomnky?

  Navtivte: www.blog.zonerpress.cz

 • SPORTnaute se fotografovat

  kreativn

  Joe Klamar Ji KoliJi KenekPavel LebedaZdenk LhotkMarkta NavrtilovPavel NesvadbaPavel RakuanMichal RikaVladimr RysHerbert SlavkLudk ipla

  E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E

  Digitln fotografie

  NAUTE SE FOTOGRAFOVAT SPORT KREATIVN

  sestavil J. Koli, kolektiv autor, 200 stran 390 K/16,80 (507 Sk), ZR902

  Koordintor celho projektu, Ji Koli oslovil adu vznamnch sportovnch fotograf a kad z nich pispl do knihy nkolika fotografi emi z jednoho druhu sportu a doprovodil je poznmkami, ra-dami a vahami.

  Bryan PETERSON

  NAUTE SE EXPONOVAT KREATIVNBryan Peterson, 160 stran 329 K/14,20 (428 Sk), ZR501

  NAUTE SE FOTOGRAFOVAT DIGITLN

  Bryan Peterson, 160 stran 329 K/14,20 (428 Sk), ZR519

  PORTRT NAUTE SE FOTOGRAFOVAT KREATIVNBryan Peterson, 160 stran329 K/14,20 (428 Sk), ZR621

  NAUTE SE POUVATEXPOZIN AS KREATIVNBryan Peterson, 160 stran 349 K/15,06 (454 Sk), ZR744

  je pedevm svtov uznvan fotograf, ale i skvl uitel.

  V edici Encyklopedie grafika a digitln fotografie vm pinme jednu z nejirch nabdek knih na

  eskm trhu pro zanajc i pokroil fotografy.

  Autor v knize u fotografovat akn scny pln pohybu, uka-zuje, jak pidat pohyb do pli klidnch zbr a vysvtluje prci s expozinm asem pi snmn nonch fotografi nebo snmk poizovanch pi nzk hladin osvtlen.

  Pesto, e je Bryan Peterson kla-sickm fotografem, nevyhb se zpracovn snmk na potai a v zvru knihy uka-zuje n-kter sv oblben postupy.

  3. DOTISK

  PK

  D

  N

 • 178

  OIMA FOTOGRAFA

  179

  PROCES T VORBY

  Fotografie se vtinou spo

  lh na jednoduch

  kompozin nstroje, ktermi nakl

  d

  s jednm nebo vce prvky, kter jsou

  spolen

  v zbru. km vtinou pro nai v

  rozenou

  tendenci pedpokldat vztahy mezi

  vcmi, kter

  vidme vedle sebe. Umstn prvk

  vedle sebe

  nm umon vnovat jim pozornost

  souasn,

  a jakmile zane divk pemlet na

  d tm, co vedlo

  fotografa prv k tto kombinaci pr

  vk a zda

  je jejich sousedstv mysln, nebo n

  hodn, je

  mylenkov proud sputn.

  Pro vzjemn vztahy sousedcch o

  bjekt jsou

  zkladnmi zdroji obsah a grafick

  forma, ako-

  li dva sousedc objekty nevyhnute

  ln vytv sv

  vlastn vztahy. Mon by bylo lep

  pout slo-

  vo motivy namsto zdroje, prot

  oe v prvnm

  ppad vnmme iniciativu spe n

  a stran zob-

  razovanho objektu, kdeto ve druh

  m pichz

  inspirace astji z nahodil pleito

  sti (jako je

  napklad snmek odrazu ve skle, za

  kterm je

  vidt jin objekt). Dvojici obsah a g

  rafika nem-

  eme nikdy pln oddlit.

  Mra plnovn pro snmky zajma

  vch vz-

  jemnch sousedstv je velmi rznor

  od od plno-

  van vpravy, kter m zachytit zn

  m vzjemn

  vztah dvou subjekt, a po zachycen

  prchavho

  nhodnho okamiku ve zcela nee

  kan situaci.

  Jestlie by ml divk hdat zpsob v

  zniku snmku

  pouze z jednoho uveejnnho zb

  ru, potom asi

  neuspje. Pklady, kter jsem tady

  uvedl pokr-

  vaj celou zmnnou stupnici. Snm

  ek odrazu

  hor byl plnovn dlouho dopedu,

  zatmco sn-

  mek s reklamou na mobiln telefony

  byl dlem

  okamiku.

  VZJEMN VZTAHY PRVK SN

  MKU UMSTNCH VEDLE SEB

  E ODRAZ ALP

  Pro tento snmek zasnench ho

  rskch heben,

  odrejcch se v nablskan kapo

  t vozu Rolls-Royce je

  podstatn jeho obsah. Znak pat

  hotelu Badrutts Palace

  ze Svatho Moice a chtl jsem ho

  njak zkombinovat

  s horami. Jednoduch mylenka s

  obtnou realizac

  vyadovala pesn umstn vozu.

  Vz jsme mnohokrt

  pemisovali, ne jsme doshli tt

  o pozice, a i tady jsme

  pod popojdli. Del dobu trv

  alo i nalezen sprvn

  pozice fotoapartu a vbr vhodn

  ho ohniska objektivu

  a ve jsme museli stihnout dostat

  en dlouho ped

  zpadem slunce. Vysok clonov

  slo zajistilo velkou

  hloubku ostrosti.

  REKLAMA NA S MOBILNHO

  OPERTORA

  Plakt v severnm Sdnu byl troc

  hu bokem od

  hlavnho runho trit a tak se

  mi nezdl bt vhodnm

  pedmtem pro fotografovn. A

  le pozice a svtlo na

  tvi trhovce pod nm m pimlo

  stisknout spou.

  Musel jsem snmek tsn oznou

  t, abych odstranil

  vechny ruiv prvky a musel jsem

  bt rychl. Byl jsem

  velmi npadn a v pt vtein s

  e mu dval pmo na

  m, co by v mch och snmek

  pln pokazilo.

  KIOVATKA SHIBUYA

  Cel jedna stna domu na tokijsk

  kiovatce Shibuya

  je jeden velk digitln displej. Kd

  y se v jednom spotu

  objevilo velk oko, pipomnlo m

  i Velkho Bratra

  ( Big Brother, podle romnu 1984, G

  eorge Orwel, pozdji

  inspirace pro reality show, pozn. re

  dakce). Tento vznam

  jsem poslil zvolenm vezem s k

  avrnou Starbucks ve

  spodn sti zbru.

  DVKA VE VESNICI JIE

  Zbran jsou ve vesnici Jie na jiho

  vchod Sdnu kvli

  neustlm kmenovm bojm b

  n. Mlad dvka drt

  irok a po ruce m pipraven kala

  nikov. Abych zdraz-

  nil zajmav sousedstv obou vc

  , postoupil jsem bl

  k samopalu a pouil jsem objekti

  v s krtkm ohniskem,

  abych obsahu pidal i hloubku.

  179

  PROCES T VORBY

  ODRAZ ALP

  Pro tento snmek zasnench ho

  rskch heben,

  odrejcch se v nablskan kapo

  t vozu Rolls-Royce je

  podstatn jeho obsah. Znak pat

  hotelu Badrutts Palace

  ze Svatho Moice a chtl jsem ho

  njak zkombinovat

  s horami. Jednoduch mylenka s

  obtnou realizac

  vyadovala pesn umstn vozu.

  Vz jsme mnohokrt

  pemisovali, ne jsme doshli tt