Kkp pkk pismp 2010

35
1.1 Konsep dan Prinsip Perkembangan Kanak-kanak Melalui kajian saya, Menurut Crow dan Crow (1978, dipetik daripada Haliza hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan) pula, perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Selain itu, Menurut Karl E. Garrison (2004, dipetik daripada Haliza hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan) pula, perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan, sama ada berbentuk struktur, kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah, adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Secara ringkas, perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu dan yang dijangkakan. Seterusnya, D.S. Wright dan Ann Taylor (2004, dipetik daripada Haliza hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan) mentakrifkan perkembangan sebagai perubahan yang berlaku dalam warisan hayat (baka) dan organisasi kepada struktur organisma dalam keadaan yang saling berkait serta berhubung dengan pertambahan umur. Kesimpulannya, Menurut Atan Long (2006, dipetik daripada Haliza hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan) pula, perkembangan ialah perubahan kualitatif. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal. Tambahan pula, perkembangan sentiasa berlaku secara berterusan dari permulaan percambahan hingga ke akhir hayat organisma. Ini bermakna, perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma ke peringkat matang, tetapi perkembangan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan dilampaui. Tegasnya, perkembangan sentiasa berlaku terus- menerus, dari awal sehingga akhir hayat sesuatu organisma. Proses

Transcript of Kkp pkk pismp 2010

Page 1: Kkp pkk pismp 2010

1.1 Konsep dan Prinsip Perkembangan Kanak-

kanak

Melalui kajian saya, Menurut Crow dan Crow (1978, dipetik daripada Haliza

hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda

Perguruan) pula, perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta

cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial.

Selain itu, Menurut Karl E. Garrison (2004, dipetik daripada Haliza hamzah :

Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan) pula,

perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan

jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan, sama ada berbentuk struktur,

kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah, adalah mengikut

beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Secara ringkas,

perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait antara

perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu dan

yang dijangkakan.

Seterusnya, D.S. Wright dan Ann Taylor (2004, dipetik daripada Haliza

hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda

Perguruan) mentakrifkan perkembangan sebagai perubahan yang berlaku dalam

warisan hayat (baka) dan organisasi kepada struktur organisma dalam keadaan

yang saling berkait serta berhubung dengan pertambahan umur.

Kesimpulannya, Menurut Atan Long (2006, dipetik daripada Haliza hamzah :

Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan) pula,

perkembangan ialah perubahan kualitatif. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif

tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada

peringkat yang lebih awal. Tambahan pula, perkembangan sentiasa berlaku secara

berterusan dari permulaan percambahan hingga ke akhir hayat organisma. Ini

bermakna, perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma ke peringkat

matang, tetapi perkembangan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan

dilampaui. Tegasnya, perkembangan sentiasa berlaku terus-menerus, dari awal

sehingga akhir hayat sesuatu organisma. Proses perkembangan bagi sesuatu

Page 2: Kkp pkk pismp 2010

organisma itu sudah sedia terancang dalam Gen-gen yang diwarisi daripada

keturunan yang terdahulu. Bagi sesuatu jenis organisma, sifat umum jenis itu iaitu

phylogenetic adalah serupa.

Akhirnya, Gesell (1949, dipetik daripada Haliza hamzah : Perkembangan

Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan) menyatakan,

walaupun tidak ada dua individu yang benar-benar serupa, secara global semua

kanak-kanak yang normal cenderung mengikut susunan pertumbuhan yang biasa

dilalui oleh kanak-kanak.

1.2 Ciri-ciri Perkembangan Individu

Pada kajian saya, perkembangan mempunyai beberapa ciri-ciri yang boleh

dilihat. Antara ciri-ciri perkembangan yang penting adalah ia merupakan satu proses

perubahan yang berlaku akibat tindakan yang saling berkait antara perkembangan

jasmani dengan pembelajaran. Perubahan-perubahan ini adalah dari segi jasmani,

emosi, mental dan sosial. Ringkas kata, perubahan itu bersifat kualitatif.

Melalui kajian saya, perubahan-perubahan itu adalah dari segi fungsi. Proses

perkembangan membawa perubahan ke arah sifat-sifat yang sejagat serta mengikut

aturan semula jadi. Contohnya, seseorang kanak-kanak kecil berupaya meniarap

sebelum merangkak, duduk sebelum berdiri dan berjalan sebelum berlari. Proses

perkembangan berterusan sepanjang hayat seseorang individu. Perubahan tingkah

laku berlaku dalam keadaan yang berterusan dan menerusi peringkat-peringkat

kematangan tertentu. Peringkat-peringkat perkembangan membawa perubahan

yang menuju ke arah tertentu serta dijangkakan.

Perkembangan juga dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Baka

menentukan had perkembangan manakala persekitaran akan menolong

perkembangan mencapai tahap yang maksimum.

Page 3: Kkp pkk pismp 2010

1.3 Prinsip-prinsip Perkembangan

Ada arah tertentu yang dapat diramalkan:

– Arah dari kepala ke kaki (cephalocaudal)

– Arah dari tengah ke tepi (proximodistal)

Melalui kajian saya, susunannya adalah serupa bagi semua ahli iaitu ada

yang dahulu dan ada yang kemudian, tapi urutan tidak berubah. Contohnya duduk

sebelum berdiri atau berdiri sebelum berjalan. Perkembangan daripada keadaan

menyeluruh kepada keadaan tertentu iaitu mulanya umum kemudian khusus.

Namun ada juga yang berlaku secara berterusan iaitu perkembangan berlaku dari

detik masa fertilisasi ovum oleh sperma sehingga ke peringkat kematian.

Selain itu ada yang berlaku mengikut kepantasan yang berbeza iaitu

walaupun berterusan tetapi beberapa aspek perkembangan pada satu organisma

mungkin berbeza. Perkembangan satu bahagian saling berhubung dengan bahagian

yang lain iaitu wujud pertalian yang nyata antara kematangan jasmani dan

kematangan mental. Corak perkembangan berbeza-beza kerana tidak semua

kanak-kanak mencapai titik perkembangan yang sama pada umur yang sama.

Perkembangan berlaku mengikut peringkat iaitu peringkat belum lahir,bayi, kanak-

kanak, remaja, dewasa dan seterusnya.

Melalui kajian saya, proses perkembangan berlaku dalam keadaan yang

saling berkait dan meliputi perubahan dari segi bentuk tubuh dan tingkah laku.

Perubahan-perubahan tersebut melibatkan perubahan jasmani, emosi, mental dan

sosial dari segi kuantiti serta kualiti. Keseluruhan proses perubahan tersebut adalah

proses penyuburan. Oleh itu, proses penyuburan merangkumi pertumbuhan dan

perkembangan. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membangkitkan

kebijaksanaan di dalam diri anak-anak dengan mendidiknya secara holistik dalam

cara-cara seperti memberikan makanan berkhasiat yang berkualiti, mewujudkan

peluang dan ruang untuk perkembangan fizikal, memberikan panduan dan

rangsangan yang sesuai untuk perkembangan kognitif dan memberi galakan dan

empati bagi melengkapkannya secara emosi dan sosial.

Page 4: Kkp pkk pismp 2010

1.6 Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget

Melalui kajian saya, Menurut Jean Piaget, kanak-kanak akan melalui

peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang

berbeza-beza. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-

kanak, sebaliknya, kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk

memahami persekitarannya. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses

penerokaan, manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya.

Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini, Piaget

memperkenalkan 4 konsep utama:

Skema (Schema)

Penyerapan (Assimilation)

Pengubahsuaian (Accomodation) dan

Keseimbangan (Equilibrium)

Gambar rajah: Jean Piaget’s

Page 5: Kkp pkk pismp 2010

1.6.1 Skema

Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu

mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Skema adalah

seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu

skema. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin

bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu

semakin diperhalusi. Skema adalah proses mencipta, memperhalus, membuat

perubahan, menyusun dan mengurus. Apabila seorang bayi dilahirkan, skema sedia

ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. Apa sahaja benda yang

dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. Seperti puting susu atau jari tangan. Bayi

berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan

susu atau sebaliknya, kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap.

1.6.2 Asimilasi

Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan

maklumat-maklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang

sedia ada, iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada.

Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai

maklumat dan pengalaman. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon

yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. Oleh itu, perubahan

yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif.

Page 6: Kkp pkk pismp 2010

1.6.3 Akomodasi

Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif

serta perkembangan skema (development of schema). Jika maklumat yang diterima

sesuai dengan skema yang ada, maka ia akan diserap ke dalam skema, sebaliknya

jika maklumat itu tidak sesuai, maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau

diubahsuai. Oleh itu, proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada

diubahsuai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-

pengalamanbaru. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap

skema sedia ada. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu

mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran

tertentu.

1.6.4 Equilibirium

Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak

menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Contohnya, apabila

seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru, ia akan menyerap maklumat itu

ke dalam skemanya. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai.

Sebaliknya, jika ia tidak dapat diserap, maka maklumat itu akan diubahsuai melalui

pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. Jikalau maklumat baru itu

dapat disesuaikan, maka tahap keseimbangan akan tercapai. Proses ini berlaku

secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa.

Dari kajian dan pemerhatiannya, Piaget mendapati bahawa perkembangan

kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut

perubahan umur mereka. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai

peringkat sensori motor, pra operasi, operasi konkrit dan operasi formal.

Page 7: Kkp pkk pismp 2010

1.6.5 Perkembangan Kognitif kanak-kanak

a) Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun)

Gamba rajah: (0-2 tahun)

Dalam peringkat ini, kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk

memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Selepas dilahirkan selamadua

bulan, seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam

persekitarannya. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambing

yang mudah. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan

gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang

dapat dilihat dalam persekitarannya

Page 8: Kkp pkk pismp 2010

b) Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun)

Gamba rajah: (2-7 tahun)

Kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk

menggambarkan sesuatu konsep. Apabila mencapai umur 4 tahun, kanak-kanak

telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasainya itu,

perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Mereka menganggap pengalaman

dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. Mereka mula berupaya

memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka, boleh mengelaskan objek

mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan.

Page 9: Kkp pkk pismp 2010

c) Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun)

Gamba rajah: ( 7-12 tahun)

Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi, menguasai proses

kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. Di samping itu, kanakkanak

sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Kanak-kanak

sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep

masa dan kelajuan.

Bagaimanapun, keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit

sahaja. Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak.

Oleh itu, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Di dalam

peringkat ini, kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung

kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung.

Page 10: Kkp pkk pismp 2010

d) Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun)

Gambar rajah: ( selepas 12 tahun)

Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah

yang lebih kompleks. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif, dan

menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta

membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Remaja juga

boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang

abstrak, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik

untuk menyelesaikan masalah matematik.

Page 11: Kkp pkk pismp 2010

1.4 Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan

Melalui kajian saya, perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi

oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. Baka atau keturunan merupakan

ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. Ciri-ciri seperti

warna kulit, saiz fizikal, warna mata dan lain-lain.

Pada pendapat saya, Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada

anak-anak. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Baka juga

menetapkan had keupayaan, kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak

pandai. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan

manusia,bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa

dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. Akan tetapi, kadar

perkembangan setiap individu, walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama,

tetap berbeza dari segi fizikal, kognitif, emosi dan sosial. Kajian ahli-ahli psikologi

telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar

perkembangan yang sama. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah

faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya

perbezaan individu di antara satu sama lain.

Pada pendapat saya, Pengaruh genetik atau faktor baka kini dikenali sebagai

gen yang terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan.

Ia terletak di lokus tertentu pada kromosom, iaitu sejenis benda seni berbentuk

panjang yang didapati dalam nukleus sel sperma (jantan) dan juga sel ovum

(betina). Mengikut kajian, kromosom mengandungi bahan DNA dan RNA dan

masing-masing membawa gen-gen yang mengandungi sifat-sifat baka. Individu yang

normal biasanya mempunyai 23 pasangan kromosom. Semasa proses

persenyawaan, iaitu percantuman sel sperma (gamet jantan) dengan sel ovum

(gamet betina) dengan membentuk zigot yang mula mendapat 23 kromosom

daripada ibu bapa masing-masing. Seterusnya, proses pertukaran di antara

kromosom daripada ibu dan bapanya berlaku dan menjadi ciri-ciri baka tersendiri,

kemudian diwarisi oleh bayi yang akan dilahirkan pada masa kelak.

Page 12: Kkp pkk pismp 2010

Rajah berikut mengilustrasikan bagaimana proses percantuman dan

pertukaran kromosom berlaku dalam proses persenyawaan di antara sel sperma

dan sel ovum.

Proses persenyawaan, percantuman dan pertukaran kromosom lelaki dan

Perempuan

Page 13: Kkp pkk pismp 2010

Gen merupakan penentu utama dalam perwarisan. Ciri-ciri perkembangan

individu serta sesetengah penyakit ibu bapa. Pengaruh genetikterhadap

perkembangan manusia dapat diperhatikan ke atas ciri-ciri perbezaan individudari

segi fizikal, mental dan emosi. Setiap individu, kecuali sesetengah kanak-kanak

berkembar, mempunyai ciri fizikal, seperti saiz badan, tinggi-rendah, berat-ringan,

bentuk dan warna organ deria serta kemahiran fizikal yang unik. Kajian telah

menunjukkan bahawa ciri-ciri fizikal luaran, khasnya warna rambut dan organ deria

adalah diwarisi daripada gen-gen ibu bapa.

Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865 , dipetik daripada Haliza hamzah :

Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan),

Goddard (1890, dipetik daripada Haliza hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak

Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan), Newman (1937, dipetik daripada

Haliza hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda

Perguruan) dan Shieldo (1962, dipetik daripada Haliza hamzah : Perkembangan

Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan) telah membuktikan

bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza

dengan rakan sebayanya. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh

diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Kajian ahli-ahli psikologi

sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa

mereka. Biasanya, ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga

cerdas pintar. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi, emosi seseorang individu juga

diwarisi daripada baka ibu bapa. Misalnya, ibu bapa yang mempunyai emosi yang

kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan

autokratik.

Di samping faktor-faktor seperti keluarga, rakan sebaya, status sosio-

ekonomi, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat, sumber teknologi, guru dan

sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat

pertumbuhannya. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap

perkembangan manusia. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi

perkembangan individu ialah suasana rumah, makanan, asuhan dan status sosio-

Page 14: Kkp pkk pismp 2010

ekonomi keluarga. Adalah telah diketahui umum, perbezaan suasana rumah,

makanan, asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu

mengikut perbezaan kadar perkembangannya.

Misalnya, Kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan

penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat.

Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan

jasmaninya dengan sempurna. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang

baik akan mengalami perkembangan potensi, tingkah laku dan emosi dengan

sempurna. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu

perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini

berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan

pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Pengaruh rakan sebaya

adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak, khasnya dari perkembangan

intelek, sahsiah, emosi dan sosial. Misalnya; kanak-kanakbergaul dengan rakan

sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke

tahap optimum. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang

bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka.

Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children,

dipetik daripada Haliza hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program

Ijazah Sarjana Muda Perguruan) perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi

oleh persekitaran yang melingkunginya, seperti rumah dan sekolah.

Page 15: Kkp pkk pismp 2010

Ibu bapa dan rumah Guru dan sekolah

1.4.1 Perkembangan kognitif kanak-kanak

dipengaruhi oleh faktor persekitaran iaitu rumah

dan sekolah

Pada pendapat saya, Masyarakat merupakan alam kehidupan manusia.

Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi

perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi, personaliti dan mental.

Contohnya perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan

individu. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidupserta

tingkah laku manusia.

Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk

sikap yang sihat seperti bertanggungjawab, rajin berusaha, bermoral, beretika serta

kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. Masyarakat yang

menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang

mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik, serta mengabaikan nilai

Page 16: Kkp pkk pismp 2010

kerohanian dan nilai kejiwaan. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan

kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman. Perkembangan individu

pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di

alam kehidupannya. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang

diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar, majalah, iklan, filem,

radio, televisyen dan komputer.

Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber

teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif, emosi dan

sosialnya. Sebaliknya, kanakkanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang

berunsur keganasan, kuning atau kezaliman, akan membentuk sikap yang negatif

dan personaliti yang tidak diingini.

1.4.2 Ibu bapa dan rumah,Guru dan sekolah

Pada pendapat saya, Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling

penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal, intelek, emosi dan sosialnya.

Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-

pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu,

berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

kemakmuran negara. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan

kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan

kognitif, afektif dan psikomotor pelajar.

Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi

tugasuntuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu, demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang

diisytiharkan pada tahun 1988, dipetik daripada Haliza hamzah : Perkembangan

Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Page 17: Kkp pkk pismp 2010

1.5 Perkembangan Fizikal Peringkat Kanak-

kanakIndividu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu

perkembanganfizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai

kematangan). Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan

bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa

1.5.1 Perkembangan Fizikal

Pada pendapat saya, Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz

fizikal, kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota

badan dan perawakan manusia. Semasa pembesaran kanak-kanak akan mengalami

perubahan dalam ketinggian, berat badan, menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan

diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks.

Pada pendapat saya, Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku

kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung (Hurlock, 1978 dipetik daripada

Haliza hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda

Perguruan), . Secara langsung, perkembangan fizikal Woolfolk & Margetts, 2007,

dipetik daripada Haliza hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program

Ijazah Sarjana Muda Perguruan) menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan

sesuatu, misalnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya dalam sukan

atau permainan. Walaupun bentuk dan saiz tubuh manusia adalah lebih banyak

disebabkan oleh pengaruh-pengaruh bukan kebakaan seperti pemakanan, iklim,

senaman dan juga pekerjaan, baka merupakan satu faktor yang mempengaruhi

perkembangan aspek fizikal seseorang itu. Biasanya anak-anak daripada ibu bapa

yang besar badan adalah lebih tinggi dan lebih berat daripada anak-anak ibu bapa

yang kecil. Warna kulit, warna mata dan warna rambut juga dipengaruhi oleh trait

fenotaip. Umur panjang atau pendeknya juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran,

tetapi pengaruh baka juga memainkan peranan penting.

Page 18: Kkp pkk pismp 2010

Pada pendapat saya, Kajian mendapati kanak-kanak yang kembar seiras

mempunyai persamaan dalam tahap aktiviti, emosi dan kebolehsesuaian berbanding

dengan kanak-kanak yang terdiri daripada anak-anak kembar lain uri. Kajian ini

membuktikan baka mempunyai pengaruh yang besar ke atas pertumbuhan dan

perkembangan individu.

Page 19: Kkp pkk pismp 2010

1.5.2 Implikasi perkembangan fizikal

Pada pendapat saya, Perkembangan fizikal lebih kepada bentuk dan saiz

tubuh badan kanak-kanak tersebut. Terdapat beberapa implikasi mengenai

perkembangan fizikal kanak-kanak yang dapat saya tafsirkan di sini. Walaupun umur

mereka sebaya tetapi tidak bermakna mereka mempunyai saiz, bentuk dan

kecerdasan badan yang sama. Ini bergantung kepada sifat fizikal yang ada pada

kanak-kanak tersebut.

Selain itu, pertumbuhan pada kanak-kanak adalah perlahan iaitu dua

sehingga tiga inci dan tiga hingga enam paun setahun. Ini akan berterusan sehingga

ke tahap praremaja. Semasa kanak-kanak, pertumbuhan kanak-kanak lelaki dan

perempuan adalah sama iaitu bahagian otot sebelah atas tubuh dan kaki akan terus

mengalami pertumbuhan serta bersambung dengan tulang badan seterusnya tubuh

memanjang dan membesar. Ianya akan berpadu antara satu sama lain membentuk

satu sistem urat saraf. Pada kebiasaanya ketinggian lebih menonjol berbanding

berat badan dan otot-otot.

Seterusnya, Semasa awal persekolahan, kanak-kanak menjadi kurus

kemudian pertumbuhan lemak berkembang semula. Ianya berlaku secara beransur-

ansur dan bertambah dengan cepat semasa remaja. Pertumbuhan ini lebih ketara

pada kanak-kanak perempuan berbanding lelaki. Kajian menunjukkan hubung kait

pertumbuhan badan dengan kebolehan bersukan. Implikasinya, kebanyakan kanak-

kanak yang berumur 10 dan 11 tahun akan mengaktifkan diri dalam kegiatan

kokurikulum di sekolah. Sukan dan aktiviti yang berlainan menyebabkan

pertumbuhan yang berlainan pada tubuh badan. Contohnya, mereka yang bermain

bola tampar lebih tinggi dan gimnastik menyebabkan mereka lebih kecil dan rendah.

Kajian menunjukkan terdapat ramai kanak-kanak yang tidak sihat. Ini kerana

ramai di antara mereka yang hanya melakukan aktiviti sambil duduk seperti bermain

video game dan menonton televisyen. Selain itu, kanak-kanak yang tinggal di

kawasan bandar selalunya mengehadkan waktu untuk bersenam. Walau

bagaimanapun, mereka aktif bersukan selepas berumur 20 tahun. Di US

Page 20: Kkp pkk pismp 2010

dianggarkan 46 juta kanak-kanak yang menceburi bidang sukan. Sungguhpun

begitu, penglibatan kanak-kanak di dalam bidang sukan ada keburukannya. Mereka

akan menghadapi kecederaan kecil seperti terseliuh dan kejang otot. Ada juga yang

mengakibatkan pertumbuhan tulang panjang terbantut seandainya aktiviti sukan

tidak terancang.

Kanak-kanak yang memiliki berat melebihi 20 peratus berat ideal dikatakan

sebagai obesiti. ( Wisniewski dan Marcus, 1998 ) dalam kajiannya menyatakan, 9 %

daripada 13 % perempuan adalah terlebih berat badan. Ini harus diambil perhatian

daripada kanak-kanak lagi. Kelebihan berat badan akan menyumbang kepada

masalah kesihatan iaitu mudah mendapat berpenyakit dan membawa kepada jangka

hayat yang singkat. Ini kerana kebanyakan mereka akan mengalami sakit jantung,

diabetis, kanser dan masalah pernafasan. Kanak-kanak yang menghidap obesiti

tidak aktif, banyak makan dan selalunya mengalami tekanan kerana disisihkan oleh

kawan-kawan dan mempunyai rasa rendah diri yang tinggi.

Page 21: Kkp pkk pismp 2010

1.6 Perkembangan Kognitif

Pada pendapat saya, Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan

keupayaan pemikiran, pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak

dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah,

memahami, menganalisa, dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru

terhadap pengalaman yang dilaluinya.

Pada pendapat saya, Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada

proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Proses ini sangat penting

kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak.

Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek

seseorang. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan

dan pola berfikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan

dari lingkungannya. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi,

menghafal sajak atau doa, memecahkan soal-soal matematik, dan menceritakan

pengalaman, merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak. Dalam konteks

ini, kita tidak boleh lari daripada membincangkan teori perkembangan kognitif yang

diutarakan oleh Buss dan Plomin (1985, dipetik daripada Haliza hamzah :

Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan)

dalam Ramlah Jantan dan Mahani Razali (2004)

Pada pendapat saya, Jean Piaget. Beliau berpendapat pemikiran sebagai

satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. Pada

peringkat ini, perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan

koordinasi yang lebih baik. Kemahiran motor yang telah dikuasai pada peringkat

awal kanak-kanak seperti berlari, memanjat, melompat, dan sebagainya sudah

mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru

telahpun dikuasai. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping,

berenang, menunggang basikal dan meluncur (skating).

Page 22: Kkp pkk pismp 2010

Misalnya,kanakkanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti

seperti mengetuk, mengikat tali kasut, memakai pakaian, melukis dengan

menggunakan pensel untuk menggantikan krayon, dan tulisan mereka menjadi

semakin kecil. Kanak-kanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji,

mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. Bagi mereka yang sudah

berusia antara 10 hingga 12 tahun, tulisan mereka semakin kecil dan kemas, dan

mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulative yang hampir sama dengan

orang dewasa seperti bermain alat muzik.

Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan

memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar

mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri. Menurut Piaget pula, pada

peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak, Pemikiran Olahan Konkrit meliputi

olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang

terdahulu dilakukan secara fizikal. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan

pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. Daripada segi

ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan

akan memberikan kesan kepada IJP kanakkanak.

Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. Kanak-kanak pada

peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk

menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. Menurut Jean Piaget, kanak-kanak

menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran

sesuatu benda yang berada di sekeliling. Kanak-kanak sudah mula berfikir perkara

akan datang dan berbincang perkara lepas. Mereka tidak lagi hanya menumpukan

pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. Perkembangan kognitif kanak-

kanak pada peringkat ini, menggunakan symbol bagi menunjukkan sesuatu objek

dan membuat perbandingan antara satu sama lain. Keupayaan mereka

menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain, mengingat dan kemahiran

menggunakan bahasa. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak dapat meniru

perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari

yang lepas. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad

dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan

simbol.

Page 23: Kkp pkk pismp 2010

Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan

perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. Kurikulum Prasekolah

Kebangsaan menggariskan enam komponen utama yang menyumbang kepada

perkembangan menyeluruh. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi, perkembangan

kognitif, kerohanian moral, perkembangan emosi, perkembangan fizikal serta

kreativiti dan estetika. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan

pemerhatian, perbandingan dan diskriminasi, ramalan, konsep masa, konsep ruang

dan penyelesaian masalah, pengelasan, padanan satu dengan satu konsep nombor,

operasi nombor dan pengukuran.

Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk

melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek, tahu bagaimana untuk

meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. Kanak-kanak ini juga sudah

mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. Selain itu, nombor dan

warna sudah mula difahami.

Kesimpulannya ialah, kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami

apa yang tidak difahaminya sebelum ini. Perkembangan ini sangat penting untuk

menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. Peranan yang

dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan

perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu.

Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik

dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak.

Pada tahap ini juga, kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya

ialah memikirkan perkara yang abstrak, memikirkan proses dalam pemikirannya dan

juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. Pada

tahap ini juga, kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui

lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain.

Page 24: Kkp pkk pismp 2010

1.6.6 Implikasi perkembangan kognitif

Pada pendapat saya, Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia

muncul di tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. Menurut beliau

lagi, perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan

berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan

terdedah kepada pengalaman yang relevan. Tanpa pengalaman-pengalaman

tersebut, kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan

kognitif yang tinggi. Oleh yang demikian, beliau telah membahagikan perkembangan

kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. Tahap-tahap

perkembangan tersebut ialah tahap Sensorimotor atau deria motor ( dari lahir hingga

dua tahun ), tahap praoperasi ( dua tahun hingga tujuh tahun ), tahap operasi konkrit

( tujuh hingga dua belas tahun ) dan tahap operasi formal ( dua belas tahun ke

atas ).

Pada umur enam hingga tujuh tahun, kanak-kanak selalunya sudah

bertambah maju. Mereka belajar berfikir sebagaimana yang diperkenalkan dalam

teori Piaget. Kanak-kanak menggunakan pendekatan logic bagi menyelesaikan

masalah pada peringkat awal. Apabila semakin dewasa, mereka dapat berfikir lebih

fleksibel dan cuba mencari punca masalah dan bersifat egosentrik. Mereka melihat

kepada pelbagai cara penyelesaian daripada memfokuskan satu sahaja

penyelesaian.

Bagi kanak-kanak sekolah rendah, tahap operasi konkrit adalah yang paling

sesuai. Pada tahap ini, kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang

berlaku pada tahap praoperasi. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada

tahap ini gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang

yang lebih dewasa. Semangat inkuiri yang semakin berkembang menyebabkan

mereka mula menerima pendapat orang lain. Kanak-kanak akan mula belajar

bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini

mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. Satu lagi perubahan yang dapat

dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur

pemikiran logik. Mereka faham akan konsep-konsep nombor, berat, susunan dan

Page 25: Kkp pkk pismp 2010

padatan. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek.

Walau bagaimanapun, kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami

atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan,

ketuhanan, makna hidup dan sebagainya. Mereka hanya memahami konsep-konsep

yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan, tumbuhan dan sebagainya.

Inhelder dan Piaget (1958, dipetik daripada Haliza hamzah : Perkembangan Kanak-

Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan) menegaskan bahawa

kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek

lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri.

Kanak-kanak yang berumur enam hingga lapan tahun perkembangan otak

mereka akan terus berlaku. Pada umur lapan tahun, saiz otak kanak-kanak adalah

90 % seperti otak orang dewasa. Sepanjang tahun persekolahan, fungsi otak kanak-

kanak semakin berkembang. Menurut Black ( 1998, dipetik daripada Haliza

hamzah : Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Ijazah Sarjana Muda

Perguruan) maklumat yang diproses lebih efisien kerana pertambahan myelin iaitu

dibaluti lemak bagi mempercepatkan penghantaran neuron pada tisu otak dan

pertambahan sisipan pada dua himesfera otak.

Page 26: Kkp pkk pismp 2010

2.5 Implikasi Perkembangan Fizikal dan

Kognitif

Pada pendapat saya, Faktor-faktor genetik dan persekitaran yang

mempengaruhi perkembangan manusia melahirkan pelajar yang berbeza dari segi

jasmani, intelek, emosi dan sosial di antara satu dengan yang lain. Ini bermakna,

setiap pelajar di dalam bilik darjah adalah unik dan berbeza di antara satu sama lain.

Oleh itu, guru harus merancang aktiviti pengajaran-pembelajaran mengikut

kebolehan pelajar. Sehubungan ini, guru harus menggunakan strategi dan

pendekatan yang sesuai seperti aktiviti kumpulan, pemulihan, pengayaan dan

sebagainya, untuk melayan pelajar yang berbeza dari segi jasmani, intelek, emosi

dan sosialnya.

Pada pendapat saya, Mengikut kajian pakar-pakar pendidik, kanak-kanak

pada keseluruhannya mempunyai daya intelek dan kecerdasan yang rendah serta

kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa dengan sepenuhnya. Mereka

kurang mampu membuat kesimpulan dan kurang menghadapi masalah dalam

aktiviti pembelajaran mereka. Untuk membantu murid-murid ini mengatasi masalah

pembelajaran mereka, program pemulihan merupakan satu-satunya aktiviti

pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan.

Pada pendapat saya, Seperti mana yang telah dihuraikan, murid-murid di

dalam sesebuah kelas berbeza dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi,

pengalaman, minat, bakat dan sebagainya. Oleh yang demikian, kadar keupayaan

mereka belajar juga berbeza. Di dalam sesebuah kelas yang mengandungi ramai

murid, perbezaan-perbezaan ini sememangnya tidak dapat diberi perhatian dan

dilayani oleh guru secara penuhnya. Tambahan pula, untuk menghabiskan sukatan

pelajaran yang begitu berat, guru terpaksa menggunakan kaedah seluruh kelas

dalam aktiviti pengajaran mereka. Dalam keadaan ini, murid-murid yang mempunyai

kebolehan belajar yang rendah tentu tidak boleh menerima apa yang diajarkan oleh

guru. Akibatnya, murid-murid ini ketinggalan di belakang kerana tidak dapat

menguasai kemahiran-kemahiran asas yang ditentukan.

Page 27: Kkp pkk pismp 2010

Pada pendapat saya, Dalam situasi ini, program pemulihan hendaklah

disediakan untuk mereka dengan serta-merta supaya masalah-masalah

pembelajaran tidak berhimpun hingga ke peringkat yang tidak dapat dipulihkan lagi.

Murid-murid yang lemah dalam pelajaran mereka memang memerlukan perhatian

dan bimbingan guru semasa mereka menjalani aktiviti pembelajaran dan membuat

kerja bertulis. Murid-murid dalam golongan ini biasanya tidak bermotivasi untuk

belajar, tidak tahu cara belajar dan cara menyelesaikan masalah di samping tidak

berdisiplin semasa belajar. Mereka juga mudah terganggu dan mudah berputus asa.

Mereka biasanya kurang cerdas, lambat berfikir dan bertindak serta cepat

lupa kemahiran atau fakta yang baru dipelajari. Murid-murid ini memang

memerlukan banyak perhatian dan bimbingan guru, sama ada secara kumpulan

kecil atau secara individu. Justeru itu, program pemulihan haruslah disediakan untuk

membantu mereka mengatasi masalah pembelajaran yang mereka hadapi.

Gambar rajah 21: suasana di dalam kelas

Page 28: Kkp pkk pismp 2010

8.0 Rumusan

Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat

kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. Perubahan tingkah laku

berlaku dalam keadaan yang berterusan dan menerusi peringkat-peringkat

kematangan tertentu. Peringkat-peringkat perkembangan membawa perubahan

yang menuju ke arah tertentu serta dijangkakan.

Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Baka menentukan

had perkembangan manakala persekitaran akan membantu individu mencapai tahap

perkembangan yang maksimum. Perkembangan satu bahagian saling berhubung

dengan bahagian yang lain iaitu wujud pertalian nyata antara kematangan jasmani

dan kematangan mental. Corak perkembangan berbeza-beza di mana semua

kanak-kanak mencapai titik perkembangan yang sama pada umur yang sama.

Perkembangan berlaku mengikut peringkat iaitu peringkat belum lahir, bayi, kanak-

kanak, remaja, dewasa dan seterusnya.

Page 29: Kkp pkk pismp 2010

10.0 RUJUKAN

Haliza Hamzah, Joy N. Samuel (2009). Perkembangan kanak-kanak untuk Program

Sarjana Muda Perguruan. Selangor Darul Ehsan. Kumpulan Budiman Sdn.

Bhd.

Kamaruddin Hj. Husin (1996). Sekolah dan Perkembangan Kanak-kanak.

Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Sharifah Alwiah Alsagoff (1992). Psiologi Pendidikan 1 Konsep Asas

Psikologi dan Psikologi Pendidikan, Psikologi Perkembangan. Subang Jaya:

Longman

Haliza Hamzah, Joy N. Samuel, Rafidah Kastawi (2008).

Perkembangan Kanak-kanak Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah

Pengajian Empat Tahun. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Nor’aini bt Tahir, Roszikin bt Zakaria, Zainab bt Zakaria (2007).

Perkembangan Kognitif dan Pembelajaran Kanak-kanak. Kuala Lumpur:

Meteor Doc. Sdn. Bhd.

http://myschoolnet.ppk.kpm.my/sp_hsp/pra/hk_pra_sek_keb2.pdf

Akmal Hisyam Ar Syad, Kasnani Ab Karim, Ramlah Jantan, Siti Norsyafika

Kamarudin. ( 2006 ). Perkembangan Pendidikan Pra Sekolah. Subang Jaya :

Kumpulan Budiman.

Atan Long. ( 1978 ). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur : Bewan Bahasa dan

Pustaka.

Page 30: Kkp pkk pismp 2010

Mohd Sharani Ahmad. ( 2004 ). Psikologi Kanak-kanak. Pahang : PTS Publications

& Distributors.

Mok Soon Sang. ( 2001 ). Psikologi Pendidikan untuk Kursus Diploma Perguruan.

Subang Jaya : Kumpulan Budiman.

Tiada Nama Pengarang. ( 2007 ). Perkembangan Fizikal Kanak-kanak. Dilayari pada

15 Mac 2007 di URL http://www.google/search.com

Tiada Nama Pengarang. ( 2007 ). Teori Perkembangan Jean Piaget. Dilayari pada

15 Mac 2007 di URL http://www. teori piaget.blogspot.com/

Page 31: Kkp pkk pismp 2010

Isi kandungan

NO

.

PERKARA MUKA

SURAT

1. Profil Guru Pelatih i

2. Isi kandungan ii

3. Pengenalan iii

4. Pendahaluan

5. 1.0Konsep dan Prinsip Perkembangan Kanak-Kanak

1.1 Konsep Perkembangan Kanak-Kanak

1.2 Ciri-ciri perkembangan

1.3 Prinsip Perkembangn kanak-Kanak

1.4 Faktor yang mempengaruhi perkembangan

kanak-kanak

Perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi

oleh faktor persekitaran iaitu rumah dan sekolah

Ibu bapa dan rumah,Guru dan sekolah

1.5 Perkembangan fizikal

Teori

Ciri-ciri perkembangan fizikal

Implikasi perkembangan fizikal

1.6 Perkembangan kognitif

Teori Piaget’s

Ciri –ciri perkembangan kognitif

Implikasi perkembangan kognitif

Page 32: Kkp pkk pismp 2010

6. 2.0 Dapatan kajian kanak-kanak

2.0.1 Prosedur ujian kognitif terhadap murid-murid

2.1 murid-murid tahap 2 ( 10-12 tahun)

Biodata murid

Data ukuran fizikal murid

Soalan ujian kognitif terhadap murid-murid

Faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-

kanak

Perkembangan fizikal murid

Perkembangan kognitif murid

2.2 murid-murid tahap 1 ( 7-9 tahun)

Biodata murid

Data ukuran fizikal murid

Soalan ujian kognitif terhadap murid-murid

Faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-

kanak

Perkembangan fizikal murid

Perkembangan kognitif murid

2.3 murid-murid Pra Sekolah ( 6 tahun)

Biodata murid

Data ukuran fizikal murid

Soalan ujian kognitif terhadap murid-murid

Faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-

kanak

Perkembangan fizikal murid

Perkembangan kognitif murid

2.4 Keputusan keseluhuran ujian kognitif terhadap

murid-murid tahap 1, tahap 2 dan pra sekolah

2.5 Perbincangan perkembangan fizikal

Page 33: Kkp pkk pismp 2010

2.6 Implikasi perkembangan fizikal dan kognitif

kanak-kanak

7. Rumusan kajian dan cadangan

8. Rumusan

9. Refleksi

10. Rujukan

11. Lampiran

Page 34: Kkp pkk pismp 2010

Tugasan kali ini merupakan tugasan khas yang harus dilakukan melalui

Pengalaman Berasaskan Sekolah ( PBS ). Pengalaman berasaskan sekolah (PBS)

selama lima hari di sekolah memerlukan kami mencari pengalaman dan beberapa

maklumat bagi mengenali profesion perguruan yang sebenar di samping

merapatkan diri dan mengenali kanak-kanak dan sifat mereka. Tugasan khas ini di

bawah penyeliaan Jabatan Ilmu Pendidikan bagi subjek Perkembangan Kanak-

kanak. Saya telah memilih Sekolah Kebangsaan Seri Duyong untuk tugasan kali ini.

Tugasan kali ini memerlukan saya membuat pembacaan dan kajian

pemerhatian mengenai perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak bagi

peringkat enam hingga dua belas tahun. Hasil kajian yang telah saya buat

dihuraikan dalam bentuk esei akademik. Di antara perkara yang perlu ada dalam

tugasan ini ialah konsep dan prinsip perkembangan kanak-kanak, faktor-faktor yang

mempengaruhi perkembangan kanak-kanak, perkembangan fizikal dan kognitif

peringkat kanak-kanak, implikasi perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak

serta rumusan dan cadangan daripada tugasan ini.

Bagi menganalisis perkembangan fizikal, saya perlu mendapatkan data

perkembangan saiz badan, saiz kepala, tinggi dan berat kanak-kanak. Purata

daripada maklumat tersebut dibandingkan bagi tiap-tiap peringkat umur untuk

mendapatkan rumusan bagi bentuk perkembangan yang dilalui oleh kanak-kanak.

Manakala bagi perkembangan kognitif, saya melaksanakan tiga jenis Piaget’s

Conservatio Tasks bagi setiap tahap dan mengumpul serta menganalisis data yang

diperoleh. Data-data adalah di dalam bentuk jadual dan graf.

Page 35: Kkp pkk pismp 2010

Assalamualaikum…

Bersyukur saya ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnianya maka

dapatlah saya menyiapkan folio mengenai Perkembangan Kanak-Kanak yang telah

saya lalui selama lima hari di Sekolah Kebangsaan Seri Duyong, Melaka. Tugasan

ini adalah di bawah penyeliaan Jabatan Ilmu Pendidikan bagi subjek Perkembangan

Kanak-kanak ( EDU 3102 Perkembangan Kanak-Kanak ). Tugasan ini memerlukan

saya membuat pemerhatian dan menimba pengalaman di samping mengenali

kanak-kanak dengan lebih dekat lagi.

Jutaan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada pihak SK Seri

Duyong yang telah banyak membantu dalam proses mencari maklumat di sepanjang

saya menjalani pengalaman berasaskan sekolah (PBS). Bantuan dan kerjasama

daripada pihak pengurusan, guru-guru, kakitangan dan murid-murid sekolah sangat

saya hargai. Layanan yang diberikan amat saya hargai. Segala jasa baik warga

sekolah tidak dapat saya balas dan saya berharap semoga Tuhan merahmati

mereka.

Ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga saya yang banyak

memberi dorongan dan nasihat supaya saya dapat belajar menjadi seorang pendidik

yang baik. Selain itu, bantuan kewangan dari ibu bapa saya sepanjang pengalaman

berasaskan sekolah (PBS) sangat membantu dalam proses saya menyediakan diri

untuk ke sekolah.

Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada pensyarah yang memberi

bantuan. Tidak lupa kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak bertukar

maklumat dan pengalaman sepanjang pengalaman berasaskan sekolah (PBS).

Bantuan dari kalian semua sangat saya hargai dan akan saya kenang selalu.

Sekian, terima kasih.