Kien thuc chung ve phap luat lien quan toi dat dai

of 31/31
Quan hệ đất đai Nhà Nước (Đại diện chủ sở hữu) Người sử dụng đất Đất Đai Quản lý nhà nước Quyền chủ sở hữu Quyền cuả người sử dụng đất Giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất … Thực hiện nghĩa vụ Siêu thị điện máy Việt Long www.vietlongplaza.com.vn
 • date post

  22-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  610
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Kien thuc chung ve phap luat lien quan toi dat dai

Transcript of Kien thuc chung ve phap luat lien quan toi dat dai

 • 1. Quan h t ai Nh Nc (i din ch s hu) Ngi s dng t t ai Qun l nh nc Quyn ch s hu Quyn cu ngi s dng t Giao t, cho thu t, cng nhn quyn s dng t Thc hin ngha vSiu th in my Vit Longwww.vietlongplaza.com.vn

2. t ai

 • Thuc s hu ton dn do Nh nc l i din ch s hu;(Hin php v Lut t ai)
 • Cc loi t (phn loi theo mc ch s dng)
  • Nhm t nng nghip;detail
  • t phi nng nghip;detai l
  • t b hoang cha xc nh mc ch.
  • (iu 13 Lut t ai 2003)

Siu th in my Vit Longwww.vietlongplaza.com.vn 3. Nhm t nng nghip (Khon 1 iu 13 Lut t ai 2003)

 • t trng cy hng nm gm t trng la, t ng c dng vo chn nui, t trng cy hng nm khc;
 • t trng cy lu nm;
 • t rng sn xut;
 • t rng phng h;
 • t rng c dng;
 • t nui trng thy sn;
 • t lm mui;
 • t nng nghip khc theo quy nh ca Chnh Ph.

Siu th in my Vit Longwww.vietlongplaza.com.vn 4. Nhm t phi nng nghip (Khon 2 iu 13 Lut t ai 2003)

 • t gm t ti nng thn, t ti th;
 • t xy dng tr s c quan, xy dng cng trnh s nghip;
 • t s dng vo mc ch quc phng, an ninh;
 • t sn xut kinh doanh phi nng nghip gm t xy dng khu cng nghip, t lm mt bng xy dng c s sn xut, kinh doanh; t s dng cho hot ng khong sn, t sn xut vt liu xy dng, lm gm;
 • t s dng vo mc ch cng cng gm t giao thng, thy li; t xy dng cc cng trnh vn ha, y t, gio dc v o to, th dc th thao phc v li ch cng cng; t c di tch lch s vn ha, danh lam thng cnh; t xy dng cc cng trnh cng cng khc theo quy nh ca Chnh Ph;
 • t do cc c s tn gio s dng;
 • t c cng trnh n, miu, am, t ng, nh th h;
 • t lm ngha trang, ngha a;
 • t sng, ngi, knh, rnh, sui v mt nc chuyn dng;
 • t phi nng nghip khc theo quy nh ca Chnh Ph.

Siu th in my Vit Longwww.vietlongplaza.com.vn 5. Nh Nc

 • Thc hin chc nng qun l t ai vi t cch l c quan quyn lc cao nht;detail
 • Thc hin quyn ch s hu i t ai vi t cch l i din ch s hu.detail

6. Chc nng qun l i vi t ai caNh Nc (iu 6 Lut t ai 2003)

 • Ban hnh cc quy phm php lut v qun l, s dng t ai v t chc thc hin cc vn bn ;
 • Xc nh a gii hnh chnh, lp v qun l h s a gii hnh chnh, lp bn hnh chnh;
 • Kho st, o c, nh gi, phn hng t; lp bn a chnh, bn hin trng s dng t v bn quy hoch s dng t;
 • Qun l quy hoch, k hoch s dng t;
 • Qun l vic giao t, cho thu t, thu hi t, chuyn mc ch s dng t;
 • ng k quyn s dng t, lp v qun l h s a chnh, cp giy chng nhn quyn s dng t;
 • Thng k, kim k t ai;
 • Qun l ti chnh v t ai;
 • Qun l v pht trin th trng quyn s dng t trong th trng bt ng sn;
 • Qun l v gim st vic thc hin quyn v ngha v ca ngi s dng t;
 • Thanh tra, kim tra cc chp hnh cc quy nh v t ai v x l vi phm php lut v t ai;
 • Gii quyt tranh chp v t ai; gii quyt khiu nim, t co cc vi phm trong qun l v s dng t ai;
 • Qun l cc hot ng dch v cng v t ai.

Siu th in my Vit Longwww.vietlongplaza.com.vn 7. T chc c quan qun l t ai (Khon 2 iu 7 Lut t ai)

 • Chnh ph => Thng nht qun l
 • B ti nguyn v mi trng (C quan qun l t ai TW); => C quan trc tip qun l cp TW
 • S ti nguyn v mi trng (C quan qun l t ai tnh, thnh ph trc thuc TW);
 • Phng ti nguyn v mi trng (C quan qun l t ai huyn, qun, thnh ph trc thuc tnh);
 • => C quan trc tip qun l cp a phng
 • C quan qun l a phng c vn phng ng k quyn s dng t l c quan thc hin dch v cng v t ai.

Siu th in my Vit Longwww.vietlongplaza.com.vn 8. Chc nng i din ch s hui vi t ai ca Nh Nc

 • Thc hin quyn nh ot i vi t ai
  • Quyt nh mc ch s dng t thng qua thng qua vic quyt nh, ph duyt quy hoch s dng t, k hoch s dng t;
  • Quy nh v hn mc giao t v thi gian s dng t;
  • Quyt nh giao t, cho thu t, thu hi t, cho php chuyn i mc ch s dng t;
  • nh gi t.
 • Thc hin vic iu tit cc ngun li t t ai thng qua cc chnh sch ti chnh v t ai
  • Thu tin s dng t; tin thu t;
  • Thu thu s dng t, thu thu nhp t chuyn nhng quyn s dng t;
  • iu tit phn gi tr tng thm m khng do u t ca ngi s dng t mang li.
 • Trao quyn s dng t cho ngi s dng t thng qua cc hnh thc:
  • Giao t;
  • Cho thu t;
  • Cng nhn quyn s dng t i vi ngi ang s dng t n nh;
  • Quy nh quyn v ngha v ca ngi s dng t

9. T chc c quan i din ch s hu (Khon 1, 3, 4 iu 7 Lut t ai)

 • Gim st
  • Quc hi;
  • Hi ng nhn dn
 • Thc hin quyn ch s hu
  • UBND tnh, thnh ph trc thuc TW;
  • UBND huyn, qun, th x, thnh ph trc thuc tnh;
  • UBND x, phng, th trn.

10. Ngi s dng t (iu 9 Lut t ai 2003)

 • Cc t chc trong nc c Nh nc giao t, cho thu t hoc cng nhn quyn s dng t; t chc kinh t nhn chuyn nhng quyn s dng t;detail
 • H gia nh, c nhn trong nc c Nh nc giao t, cho thu t hoc cng nhn quyn s dng t; t chc kinh t nhn chuyn nhng quyn s dng t;detail
 • Cng ng dn c c Nh nc giao t hoc cng nhn quyn s dng t;detail
 • C s tn gio c Nh nc cng nhn quyn s dng t hoc giao t;
 • T chc nc ngoi c chc nng ngoi giao c Nh nc Vit Nam cho thu t;
 • Ngi Vit Nam nh c nc ngoi v u t, hot ng vn ha, hot ng khoa hc thng xuyn hoc v sinh sng n nh ti Vit Nam c Nh nc Vit Nam giao t, cho thu t, c mua nh gn lin vi quyn s dng t ;
 • T chc, c nhn nc ngoi u t vo Vit Nam theo php lut v u t c Nh nc Vit Nam cho thu t.

11. Quyn ca ngi s dng t (iu 105, 106, 108 Lut t ai 2003)

 • Quyn chung:
  • c cp giy chng nhn quyn s dng t;
  • Hng thnh qu lao ng, kt qu u t trn t;
  • Hng cc li ch do cng trnh ca Nh nc v bo v, ci to t nng nghip;
  • c Nh nc hng dn v gip trong vic ci to, bi b t nng nghip;
  • c Nh nc bo h khi b ngi khc xm phm n quyn s dng t hp php ca mnh;
  • Khiu ni, t co, khi kin v nhng hnh vi vi phm quyn s dng t hp php ca mnh v nhng hnh vi khc vi phm php lut v t ai.
 • Quyn chuyn i, chuyn nhng, cho thu, cho thu li, tha k, tng cho quyn s dng t; th chp, bo lnh, gp vn bng quyn s dng t(iu 106 Lut t ai);
 • c bi thng khi Nh nc thu hi t;
 • La chn hnh thc giao t, cho thu t.

12. Ngha v ca ngi s dng t (iu 107 Lut t ai 2003)

 • Ngha v chung ca ngi s dng t:
  • S dng ng mc ch, ng ranh gii tha t, ng quy nh v s dng su lng t v chiu cao trn khng, bo v cc cng trnh cng cng trong lng t v tun theo cc quy nh khc ca php lut;
  • ng k quyn s dng t, lm y cc th tc khi chuyn i, chuyn nhng, cho thu, cho thu li, tha k, tng cho quyn s dng t; th chp, bo lnh, gp vn bng quyn s dng t theo quy nh ca php lut;
  • Thc hin ngha v ti chnh theo quy nh ca php lut;
  • Thc hin cc bin php bo v t;
  • Tun theo cc quy nh v bo v mi trng, khng lm tn hi li ch hp php ca ngi s dng t c lin quan;
  • Tun theo cc quy nh ca php lut v vic tm thy vt trong lng t;
  • Giao li t khi Nh nc c quyt nh thu hi t hoc khi ht thi hn s dng t.

13. Quyn v ngha v ca t chc s dng t (Mc 2 chng IV Lut t ai 2003)

 • Quyn v ngha v ca t chc s dng t c Nh nc giao t khng thu tin;detail
 • Quyn v ngha v ca t chc s dng t c Nh nc giao t c thu tin s dng t;detail
 • Quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t thu;detail
 • Quyn v ngha v ca t chc kinh t nhn chuyn nhng quyn s dng t, chuyn mc ch s dng t.detail

14. Quyn v ngha v ca t chc s dng t c Nh nc giao t khng thu tin (iu 109 Lut t ai 2003)

 • C cc quyn v ngha v theo quy nh ca iu 105 v 107 Lut t ai 2003 (Quyn v ngha v chung nu trn);
 • Khng c quyn chuyn i, chuyn nhng, tng cho, cho thu quyn s dng t; th chp, bo lnh, gp vn bng quyn s dng t;
 • Xy dng cc cng trnh khng bng ngun vn t ngn sch nh nc c quyn bn ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t; th chp, bo lnh, gp vn bng ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t. Ngi mua ti sn c c Nh nc tip tc giao t khng thu tin s dng t theo mc ch xc nh.

15. Quyn v ngha v ca t chc s dng t c Nh nc giao t c thu tin s dng t (iu 110 Lut t ai 2003)

 • C cc quyn v ngha v theo quy nh ca iu 105 v 107 Lut t ai 2003 (Quyn v ngha v chung nu trn);
 • Ngoi ra c cc quyn v ngha v sau:
  • Chuyn nhng quyn s dng t v cng trnh kin trc, kt cu h tng c xy dng gn lin vi t;
  • Cho thu quyn s dng t v cng trnh kin trc, kt cu h tng c xy dng gn lin vi t;
  • Tng cho quyn s dng t cho Nh nc, tng cho quyn s dng t cho cng ng dn c xy dng cc cng trnh phc v li ch ca cng ng;
  • Th chp, bo lnh bng quyn s dng t v ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t ti t chc tn dng c php hot ng ti VN vay vn theo quy nh ca php lut;
  • Gp vn bng quyn s dng t v ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t hp tc sn xut, kinh doanh vi t chc, c nhn, ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi theo quy inh ca php lut.

16. Quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t thu (iu 111 Lut t ai 2003)

 • Quyn v ngha v khi c nh nc cho thu t:
  • C cc quyn v ngha v theo quy nh ca iu 105 v 107 Lut t ai 2003 (Quyn v ngha v chung nu trn);
  • Th chp, bo lnh bng quyn s dng t v ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t ti t chc tn dng c php hot ng ti VN vay vn sn xut, kinh doanh theo quy nh ca php lut;
  • Bn ti sn, gp vn bng ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t thu; ngi mua c Nh nc tip tc cho thu theo mc ch xc nh;
  • Cho thu li t xy dng xong kt cu h tng trong trng hp c php u t xy dng kinh doanh kt cu h tng ti khu cng nghip, khu cng ngh cao, khu kinh t;
  • c NN cho thu trc khi lut ny c hiu lc tr tin thu t 1 ln, hoc tr cho nhiu nm m thi hn thu cn t nht 5 nm th c quyn v ngha v nh iu 110 trong thi hn thu; hoc chuyn sang hnh thc giao t v np tin s dng t tr i tin thu t tr trc.

17. Quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t thu (iu 111 Lut t ai 2003)

 • T chc kinh t thu li t trong cc khu cng nghip c cc quyn v ngha v nh c Nh nc cho thu t;
 • T chc kinh t thu li t ca t chc, h gia nh, c nhn khng trong khu cng nghip c quyn v ngha v theo quy nh ca php lut dn s.

18. Quyn v ngha v ca t chc kinh t nhn chuyn nhng quyn s dng t, chuyn mc ch s dng t (iu 112 Lut t ai 2003)

 • C cc quyn v ngha v theo quy nh ca iu 105 v 107 Lut t ai 2003 (Quyn v ngha v chung nu trn);
 • Nhn chuyn nhng m tin tr ko thuc ngn sch th c quyn v ngha v nh quy nh ti khon 2 iu 110 Lut t ai;
 • Nhn chuyn nhng m tin tr thuc ngn sch nh nc th c quyn v ngha v nh quy nh ti khon 2, 3 iu 109 Lut t ai;
 • Quyn v ngha v khi chuyn t t ko thu tin s dng t sang t c thu tin s dng t;
  • Tin chuyn i ko thuc ngn sch v chn hnh thc giao t th c quyn v ngha v nh khon 2 iu 110 Lut t ai;
  • Tin chuyn i ko thuc ngn sch v chn hnh thc thu t th c quyn v ngha v ti cc im b, c, d khon 1 iu 111;
  • Tin chuyn i thuc ngn sch nh nc th c quyn v ngha v ti khon 2 v 3 iu 109 Lut t ai.

19. Quyn v ngha v ca h gia nh, c nhn, cng ng dn c s dng t

 • Quyn v ngha v ca h gia nh, c nhn s dng t khng phi l t thu;detail
 • Quyn v ngha v ca h gia nh, c nhn s dng t thu;detail
 • Quyn v ngha v ca h gia nh, c nhn chuyn t t ko thu tin sd sang c thu tin sd hoc t thu;detail
 • Quyn v ngha v ca c s tn gio, cng ng dn c s dng t;detail

20. Quyn v ngha v ca h gia nh, c nhn s dng t khng phi l t thu (iu 113 Lut t ai 2003)

 • C cc quyn v ngha v theo quy nh ca iu 105 v 107 Lut t ai 2003 (Quyn v ngha v chung nu trn);
 • Chuyn i quyn s dng t nng nghip trong cng 1 x, phng, th trn vi h gia nh, c nhn khc;
 • Chuyn nhng quyn s dng t tr trng hp chuyn nhng c iu kin theo quy nh ca Chnh ph;
 • Cho t chc, c nhn, ngi VN nh c nc ngoi u t ti VN thu quyn s dng t;
 • C nhn c quyn tha k QSD theo di chc hoc theo php lut;
 • Tng cho quyn s dng t cho cc i tng c s hu QSD;
 • Th chp, bo lnh QSD ti cc t chc tn dng, t chc kinh t, c nhn vay vn sn xut, kinh doanh;
 • Gp vn bng QSD vi c nhn, t chc, h gia nh, ngi VN nh c nc ngoi hp tc sn xut, kinh doanh.

21. Quyn v ngha v ca h gia nh, c nhn s dng t thu (iu 114 Lut t ai 2003)

 • c Nh nc cho thu t:
  • C cc quyn v ngha v theo quy nh ca iu 105 v 107 Lut t ai 2003 (Quyn v ngha v chung nu trn);
  • Bn, tha k, tng cho ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t thu; ngi mua c Nh nc cho thu theo mc ch xc nh;
  • Th chp, bo lnh ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t thu ti cc TCTD c php hot ng ti VN, t chc, c nhn vay vn hot ng kinh doanh;
  • Gp vn bng ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t thutrong thi hn thu vi cc t chc, c nhn, h gia nh, ngi VN nh c nc ngoi hp tc sn xut kinh doanh.

22. Quyn v ngha v ca h gia nh, c nhn s dng t thu (iu 114 Lut t ai 2003)

 • c NN cho thu trc khi lut ny c hiu lc tr tin thu t 1 ln, hoc tr cho nhiu nm m thi hn thu cn t nht 5 nm th c quyn v ngha v nh ti khon 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iu 113 trong thi hn thu; hoc chuyn sang hnh thc giao t v np tin s dng t tr i tin thu t tr trc v c quyn, ngha v nh ti iu 113;
 • Thu li t trong khu cng nghip th c cc quyn v ngha v nh ti khon 1 iu 114;
 • Thu li t ca t chc, h gia nh, c nhn khng trong khu cng nghip c quyn v ngha v theo quy nh ca php lut dn s

23. Quyn v ngha v ca h gia nh, c nhn chuyn t t ko thu tin sd sang c thu tin sd hoc t thu (iu 115 Lut t ai 2003)

 • Chuyn t t ko thu tin sd sang t c thu tin s dng t c quyn v ngha v quy nh ti iu 105 v 107 Lut t ai;
 • Cc quyn khc:
  • Chn hnh thc giao t c quyn v ngha v ti 2,3,4,5,6,7,8 iu 113 Lut t ai 2003;
  • Chn hnh thc thu t c quyn v ngha v ti b,c,d khon 1 iu 114 Lut t ai 2003.

24. Quyn v ngha v ca c s tn gio, cng ng dn c s dng t (iu 117 Lut t ai 2003)

 • C quyn v ngha v quy nh ti iu 105 v 107 Lut t ai 2003;
 • Khng c chuyn i, chuyn nhng, cho thu, cho tng quyn s dng t; khng c th chp, bo lnh, gp vn bng quyn s dng t.

25. Quyn v ngha v ca ngi VN nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi s dng t (Mc 4 Chng IV Lut t ai)

 • Quyn v ngha v ca t chc nc ngoi c chc nng ngoi giao;detail
 • Quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi s dng t thc hin d n u t ti Vit Nam;detail
 • Quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi s dng t trong khu cng nghip, khu cng ngh cao, khu kinh t;detail
 • Quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi c quyn mua nh gn lin vi quyn s dng t ti Vit Nam.detail

26. Quyn v ngha v ca t chc nc ngoi c chc nng ngoi giao (iu 118 Lut t ai 2003)

 • C quyn v ngha v quy nh ti iu 105 v 107 Lut t ai 2003;
 • Xy dng cc cng trnh trn t theo giy php ca c quan nh nc Vit Nam c thm quyn;
 • S hu cng trnh trn t thu trong thi hn thu t;
 • c hng cc quyn theo iu c quc t m nc CHXHCN VN k kt hoc gia nhp; cc quyn khc ghi trong hp ng thu t.

27. Quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi s dng t thc hin d n u t ti Vit Nam (iu 119 Lut t ai 2003)

 • Ngi VN inh c nc ngoi u t v VN c NN giao t c thu tin c quyn v ngha v:
  • Quyn v ngha v quy nh ti iu 105 v 107 Lut t ai 2003;
  • Quyn v ngha v quy nh ti khon 2 iu 110 Lut t ai 2003.
 • Ngi VN inh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi u t vo VN c NN cho thu t c thu tin hng nm c quyn v ngha v :
  • Quyn v ngha v quy nh ti iu 105 v 107 Lut t ai 2003;
  • Th chp, bo lnh, gp vn bng ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t thu ti cc TCTD c php hot ng ti VN;
  • Bn TS thuc s hu ca mnh gn lin vi t thu; ngi mua l t chc, c nhn th c NN giao t, cho thu t c thu tin thu t hng nm; trng hp l c nhn t chc nc ngoi th cho thu t thu tin 1 ln hoc tr hng nm; ngi c giao, c thu tip tc s dng t theo ng mc ch t c xc nh;
  • Cho thu nh trong trng hp c php u t, xy dng, kinh doanh nh .

28. Quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi s dng t thc hin d n u t ti Vit Nam (iu 119 Lut t ai 2003)

 • Ngi VN inh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi u t vo VN c NN cho thu t c thu tin 1 ln c quyn v ngha v:
  • Quyn v ngha v quy nh ti iu 105 v 107 Lut t ai 2003;
  • Chuyn nhng quyn s dng t thu v ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t thu trong thi gian thu;
  • Cho thu li quyn s dng t thu v ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t thu trong thi gian thu;
  • Th chp, bo lnh quyn s dng t thu v ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t thu trong thi gian thu vi TCTD c php hot ng ti VN;
  • Gp vn bng quyn s dng t thu v ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t thu sn xut kinh doanh trong thi gian thu;
  • c php u t xy dng nh th c quyn bn, cho thu nh theo quy nh ca CP; ngi mua c cp GCNQSD theo quy nh ca php lut.

29. Quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi s dng t trong khu cng nghip, khu cng ngh cao, khu kinh t (iu 120 Lut t ai 2003)

 • Ngi VN nh c nc ngoi nhn chuyn nhng quyn s dng t trong khu cng nghip, khu cng ngh cao, khu kinh t c quyn v ngha v:
  • Quyn v ngha v quy nh ti iu 105 v 107 Lut t ai 2003;
  • Quyn v ngha v quy nh ti khon 2 iu 110 Lut t ai 2003.
 • Ngi VN nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi thu t, thu li t trong khu cng nghip, khu cng ngh cao, khu kinh t c quyn v ngha v:
  • Quyn v ngha v quy nh ti iu 105 v 107 Lut t ai 2003;
  • Bn, th chp, bo lnh, gp vn ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t thu, t thu li i vi t thu tr tin hng nm;
  • Chuyn nhng quyn s dng t thu, t thu li v ti sn thuc s hu ca mnh gn lin vi t thu, t thu li ti cc TCTD c php hot ng ti VN; gp vn bng quyn s dng t thu, t thu li v ti sn thuc s hu hp php ca mnh gn linvi t thu, t thu li hp tc lin doanh vi vi t chc, c nhn, ngi VN nh c nc ngoi, t chc, c nhn ngi nc ngoi trong thi hn thu t, thu li t trong trng hp tr tin 1 ln.

30. Quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi c quyn mua nh gn lin vi quyn s dng t ti Vit Nam (iu 121 Lut t ai 2003)

 • Ngi VN nh c nc ngoi thuc cc i tng sau th c mua nh gn lin vi quyn s dng t ti VN:
  • Ngi v u t lu di c nhu cu v nh trong thi gian u t ti VN;
  • Ngi c cng ng gp vi t nc;
  • Nhng nh hot ng vn ha, nh khoa hc c nhu cu v hot ng thng xuyn ti VN phc v cho s nghip xy dng t nc;
  • Ngi c nhu cu v sng n nh ti VN;
  • Cc i tng theo quy nh ca UBTVQH.

31. Quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi c quyn mua nh gn lin vi quyn s dng t ti Vit Nam (iu 121 Lut t ai 2003)

 • Ngi VN nh c nc ngoi c mua v s hu nh gn lin vi quyn s dng t c quyn v ngha v sau:
  • Quyn v ngha v quy nh ti iu 105 v 107 Lut t ai 2003;
  • Bn nh v quyn s dng t cho t chc, c nhn, ngi VN nh c nc ngoi c quyn s hu nh gn lin vi quyn s dng t;
  • Th chp nh gn lin vi quyn s dng t ti cc t chc tn dng c php hot ng ti VN;
  • li tha k nh gn lin vi quyn s dng t cho t chc, c nhn, ngi VN nh c nc ngoi c s hu; trng hp khng c s hu th ch c hng gi tr ca phn tha k .
  • Tng cho nh gn lin vi qsd cho NN, cng ng dn c, tng cho nh tnh ngha theo quy nh ti im c khon 2 iu 110 Lut t ai 2003; tng cho t chc, c nhn, ngi VN nh c nc ngoi c s hu.