KESTEREN TE KOOP VOORMALIG ... 4 5 LIGGING Het stationscomplex Kesteren ligt aan de Stationsstraat...

Click here to load reader

 • date post

  29-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KESTEREN TE KOOP VOORMALIG ... 4 5 LIGGING Het stationscomplex Kesteren ligt aan de Stationsstraat...

 • KESTEREN

  VOORMALIG STATIONSGEBOUW DIENSTWONING BOUWKAVEL

  TE KO O

  P

  VERKOOPBROCHURE STATIONSSTRAAT 38 EN 40 TE KESTEREN

 • 2 3

  INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3

  2. OMSCHRIJVING OBJECT 5 Ligging Geschiedenis Rijksmonument Architectuur Kenmerken kavels Bestemmingsplan Subsidie en fiscale informatie Bodem- en asbestonderzoek

  3. VERKOOPPROCEDURE 9 Meer informartie Disclaimer Verkoopprocedure

  Stationscomplex Kesteren werd aan het einde van de 19e eeuw ontwikkeld en had aan het begin van de twintigste eeuw een belangrijke functie, zowel voor vracht- als perso- nenvervoer. Voor personenvervoer had het station vooral een (internationale) overstapfunctie. Het complex omvatte oorspronkelijk vier gebouwen; het dubbele stationsge- bouw gelegen tussen de sporen en langs de beide sporen een identiek, gespiegeld dienstgebouw.

  Vanwege de ligging in de vuurlinie raakte het stationscom- plex aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Vanwege de oorlogsschade en later door brand is het complex in de loop der jaren verkleind van vier naar de huidige twee gebouwen.

  In 2001 hebben de gebouwen de status van Rijksmo- nument gekregen. De beide gebouwen zijn zeer fraaie uitvoeringen van de eind negentiende-eeuw modieuze neorenaissance. Qua exterieur zijn de panden nagenoeg origineel.

  De laatste stationsfuncties zijn in de jaren ’80 opgeheven. Sindsdien zijn de gebouwen verhuurd aan derden. Het stationscomplex staat momenteel leeg en de bewoner van het dienstgebouw zal medio 2018 de woning verlaten.

  NS Vastgoed heeft daarom besloten over te gaan tot verkoop van de twee Rijksmonumenten en één te ontwik- kelen kavel. NS Vastgoed heeft BOEi gevraagd haar te begeleiden bij de verkoop, welke zal plaatsvinden door middel van een openbare inschrijving.

  In deze brochure vindt u een nadere omschrijving van de objecten en een toelichting op de verkoopprocedure en de voorwaarden. Ten behoeve van de verkoop is door BOEi een digitale dataroom ingericht waar aanvullende informatie is in te zien en op basis waarvan koper haar due diligence kan uitvoeren. Voor het verkrijgen van toegang tot de dataroom, kan bij BOEi een inlogcode opgevraagd worden.

  1 INLEIDING

 • 4 5

  LIGGING Het stationscomplex Kesteren ligt aan de Stationsstraat 38 en 40 in Kesteren, aan de oostkant van het dorp Kesteren en ten zuiden van het bedrijventerrein ‘t Panhuis. ’t Pan- huis is een gemengd bedrijventerrein, waar naast kleinere bedrijven ook een aantal grote bedrijven (Babypark, Go- Tan, Recticel en Vlastuin) gevestigd zijn. De locatie is uitstekend bereikbaar. Voor het stationscom- plex stopt de regionaal busvervoerder Arriva. Deze bus rijdt naar Wageningen, Rhenen en Tiel. De Arriva treinen rijden van Kesteren naar Arnhem en Dordrecht. De Stati- onsstraat ligt op circa 5 autominuten van de rijksweg A15 (Rotterdam – Nijmegen).

  GESCHIEDENIS Station Kesteren werd in 1885 ontwikkeld in de oksel van de spoorlijnen Dordrecht – Elst en Amersfoort – Kesteren en wordt ook wel een vorkstation genoemd. Het com- plex omvatte oorspronkelijk vier gebouwen; het dubbele stationsgebouw dwars tussen de sporen en langs de beide sporen een identiek, gespiegeld dienstgebouw. Het dubbele stationsgebouw bestond uit een breed ondiep pleingebouw dat via een tussenlid was verbonden met een rechthoekig perrongebouw.

  Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog raakte het stationscomplex zwaar beschadigd door de ligging in de vuurlinie. Het noordelijke dienstgebouw stortte groten- deels in. Op de muurvlakken en op de zolder van het pleingebouw is de granaatscherfschade nog goed zicht- baar. Een andere bijzondere oorlogsherinnering is de muurtekening die gemaakt is door een krijgsgevangene.

  Na de oorlog werd het noordelijke dienstgebouw afgebro- ken. De andere gebouwen werden hersteld.

  In de jaren ’60 werd het perrongebouw getroffen door een brand. De ruïne werd gesloopt en niet meer herbouwd. Sinds de brand resteert hierdoor slechts de helft van het oorspronkelijke stationsgebouw. Het oorspronkelijke tussenlid werd vervangen voor de huidige uitbouw van dezelfde grootte.

  Rond 1985 werden de laatste stationsfuncties in het sta- tionsgebouw opgeheven. Tot eind 2017 werd het gebouw verhuurd aan de gemeente Neder-Betuwe, die het gebouw op haar beurt onderverhuurde aan Historische Kring Kesteren.

  Het dienstgebouw werd –om kraak tegen te gaan- in dezelfde periode onklaar gemaakt. Hierbij zijn vrijwel alle originele details in het pand beschadigd, vernietigd of ontvreemd. In 1988 werd het gebouw opnieuw verhuurd en voerde huurder het herstel van het gebouw uit. Hierbij werden oude interieurelementen uit slooppanden in en om Kesteren in het gebouw toegepast.

  De cultuurhistorische waardestelling beschrijft de vol- gende waarden van het huidige stationscomplex: • Als herkenbaar en zeldzaam restant van een vorksta-

  tion. • Als gebouw-ensemble waaraan de vroegere grandeur

  van station Kesteren potentieel leesbaar is als (internationaal) spoorkruispunt.

  2 OMSCHRIJVING OBJECT

 • 6 7

  RIJKSMONUMENT De gebouwen zijn in 2001 aangewezen Rijksmonument en staan geregistreerd onder de monumentennummers 522900 en 522902.

  ARCHITECTUUR Station Kesteren is een uniek complex, zowel in haar opzet als vorkstation en in haar vormgeving als ensem- ble van stationsgebouw met de twee dienstgebouwen. Het ontwerp van het station is sterk geïnspireerd op de neorenaissance. Deze bouwstijl is tot in de detaillering doorgevoerd, waardoor het architectonisch een sterk en sprekend karakter heeft. Er is geen vergelijkbaar station in Nederland aanwezig of gebouwd.

  Er is geen architect van het station bekend. In de litera- tuur wordt architect M.A. van Wadenoijen als mogelijke architect genoemd. Van Wadenoijen is bekend als ontwer- per van andere stations langs de beide spoorlijnen.

  Meer informatie over de architectonische context van beide gebouwen is terug te vinden in de Cultuurhistori- sche Waardestelling in de dataroom.

  KENMERKEN KAVELS Het totale complex is kadastraal bekend Gemeente Kes- teren, sectie F, nummer 630 en groot 83 are 50 centiare. Het complex zal gesplitst worden in zes kavels, zie bijge- voegd concept inrichtingsplan. De kavels 1, 4 en 6 worden te koop aangeboden.

  De gemeente Neder-Betuwe is voornemens de openbare inrichting van het stationsplein aan te passen (Kavel 3) zodat de routering en haltering van de busvervoerder en busreizigers geoptimaliseerd wordt.

  Het totale perce l dient bij verkoop opnieuw kadastraal ingemeten te worden. Onderstaande metrages betreffen derhalve een benadering van de toe te wijzen metrage.

  KAVEL 1: BOUWKAVEL Perceeloppervlak: circa 800 m2 (nader uit te meten)

  KAVEL 4: STATIONSGEBOUW Bouwjaar: 1885 Monumentennr.: 522900 Architect: onbekend, waarschijnlijk M.A.

  van Wadenoijen Perceeloppervlak: circa 291 m2 (nader uit te meten)

  KAVEL 6: DIENSTGEBOUW Bouwjaar: 1886 Monumentennr.: 522902 Architect: onbekend, waarschijnlijk M.A.

  van Wadenoijen Perceeloppervlak: circa 921 m2 (nader uit te meten)

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  ! !

  !

  !

  !

  61 3

  65 7

  63 0

  64 3

  63 4

  45 7

  63 3

  17 21

  56 0

  17 20

  20 6

  13 01

  59 8

  12 3

  18 42

  49 1

  49 6

  58 9

  29 3

  14 8

  23 9

  53 0

  59 3

  39 1

  12 21

  57 7

  11 81

  18 3

  39 0

  13 00

  14 6

  13 7

  20 7

  88 9

  53 1

  20 8

  39 4

  16 79

  10 13

  59 1

  59 0

  43 9

  64 4

  16 78

  59 2

  18 43

  20 .9

  20 .8

  20 .7

  20 .6

  Km 21

  Sc ha

  al: Fo

  rm aa

  t:

  AM In

  for ma

  tie

  Te ke

  na ar:

  Ge oc

  od e:

  Km :

  A4 x3

  1:7 50

  Da tum

  :

  Ve rsi

  e:Se cti

  e: F

  KE ST

  ER EN

  Ra aip

  un t

  Le ge

  nd a

  Ka da

  str ale

  ge me

  en teg

  ren s

  Rij ks

  gre ns

  Pr ov

  inc ieg

  ren s

  Se cti

  eg ren

  s

  Pe rce

  elg ren

  s

  Be bo

  uw ing

  !

  ¥

  W. Ve

  ldi nk

  Inf orm

  ati e p

  erc ee

  l K es

  ter en

  F 63

  0

  Vo rk

  - K es

  ter en 04 2

  20 .6

  18 i00

  5 I NF

  O 09

  -03 -20

  18

  1.0INF OR

  MA TIE

  TE KE

  NIN G

  Ke ten

  vo orz

  ien ing

  en

  Op en

  ba re