Kernun Clear Web EDU

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2015
 • Category

  Software

 • view

  108
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Kernun Clear Web EDU

1. Vzdlvn Potaov hry Sociln st Hudba-Filmy Extremismus-Nsil ci Studenti Uitel editel Zamstnanec Kernun Clear Web Edu 2. Internetov bezpenost ve kolch Jak je skutenost? Vyuvn internetu v potaovch uebnch me mt jist pravidla. Je vbec v lidskch silch vyuujcho mt pehled a plnou kontrolu? Kdo hld internet o pestvkch, v druin, ve kolnm krouku nebo v knihovn? Je zcela bn, e koly poskytuj vlastn, veejn pstupnou Wi-Fi. ci a studenti se tak na internetu mohou pohybovat zcela samostatn. A nejde jen o ky a studenty. Jsou zde uitel, zamstnanci, host a nvtvnci. Hroz nekontrolovan pstup na internet prostednictvm koln st. Nvtvy zvadnch strnek, zavirovn st, stahovn film, hudby kola je zodpovdn za veker webov provoz ve sv sti. Spolhat pouze na osvtu by bylo jen zbonm pnm. 3. Pbhy ze ivota Zdaj se bt nereln, ale jen do t doby ZDROJ: Rizika virtuln komunikace (pruka pro uitele a rodie) Mgr. Kamil Kopeck, Ph.D. a Mgr. Veronika Krej NET UNIVERSITY, Olomouc, 2010 4. Kybergrooming Predtor napodobuje ob ve snaze prolomit jej zbrany. ZDROJ: Rizika virtuln komunikace (pruka pro uitele a rodie) Mgr. Kamil Kopeck, Ph.D. a Mgr. Veronika Krej NET UNIVERSITY, Olomouc, 2010 5. Bezpe i prevence Nasazen webovho filtru do st koly. Bezpen pstup na internet z cel koln st. Pehled, kontrola a centrln zen vekerho webovho provozu. Vznamn snen bezpenostnch rizik a zavirovn potaov st. Odpovdnost za poskytovan IT zdroje v rmci koly. inn prevence proti negativnm sociln-patologickm jevm. Obrana proti neleglnmu chovn uivatel na internetu. Transparentn nastaven pravidel a jejich okamit uplatnn v praxi. Snen nrok na kapacitu penosov linky a uvolnn lidskch zdroj. Detailn pehledy a statisticky pro odpovdn zen a veden koly. inn bezpenostn pil, kter umouje aktivn pedchzet rizikm a chrnit tak kolu ped nedoucmi incidenty. 6. Internet Internetov pipojen WEBFILTR KnihovnaDruina Uebny Ekonom IT sprvceeditelUitel Bezpen internet z cel koln st 7. Jak systm filtrovn funguje? Srdcem je katalog webovch strnek, kter jsou zatdny do tematicky odpovdajcch kategori. kategorie: Vzdlvn www.proskoly.cz www.wikipedia.com www.spisovatele.cz www.cesky-jazyk.cz kategorie: Hazard www.casino.com www.poker.cz kategorie: Sociln st www.facebook.com www.twitter.com 8. Pravidla pstupu na internet Webov filtr Kernun podporuje flexibiln nastaven. 61 tematickch kategori: Sami urte a nastavte pravidla pstup. Ti zkladn reimy: POVOLENO BYPASS ZAKZNO. Profily uivatel: Odpovdajc nastaven pro jednotlivce i skupiny: k student uitel editel ekonom kolnk IT sprvce uebny kabinety knihovna druina chodba Soust je zkladn pednastaven pro koly. Pokroil nastaven pravidel. Jin weby budou vhodn pro ky a studenty, jin budou k prci vyuvat uitel, veden koly i zamstnanci. Vichni pitom mohou bezpen vyuvat jeden internet ve stejn kole. 9. Ti zkladn reimy ZAKZNOPOVOLENO BYPASS BYPASS doasn povolen kategorie Uivatel je nejprve automaticky upozornn na nevhodn obsah strnky. A po vbru poloky Povolit vstup je mu umonn asov omezen pstup. 10. Nastaviteln profily uivatel ci Studenti Uitel editel Zamstnanec Vzdlvn Potaov hry Sociln st Hudba-Filmy Extremismus-Nsil POVOLENO BYPASS ZAKZNO 11. Uivatel 1: Mirek 8.B www.idnes.cz kategorie: Zpravodajstv-asopisy POVOLENO Mirka zaujalo video a chce vidt bicha Vilhelmov a Geislerov KLIKNE 12. Uivatel 1: Mirek 8.B Hudba-Rdio-Kino-Televize , Zpravodajstv-asopisy KERNUN CLEAR WEB BYPASS Mirek je upozornn, e strnka pro nj nen vhodn a pat do blokovanch kategori. Pro doasn povolen vstupu mus aktivovat: BYPASS 13. Uivatel 2: Tlocvik Seznam.cz vyhledvn Zadal klov slovo: www.sex.cz Vyhledat 14. Uivatel 2: Tlocvik Uivateli se zobrazil vpis s vsledky vyhledvn. Vybral si prvn odkaz KLIK 15. Uivatel 2: Tlocvik Erotika-Nahota KERNUN CLEAR WEB Uivatel je upozornn, e nem oprvnn pro pstup na poadovanou strnku www.sex.cz, kter je zaazena v blokovan kategorii: Erotika-Nahota ZAKZNO 16. Administran rozhran Centrln sprva a detailn pehled o webov komunikaci. editel, sprvce st, personalista i koln psycholog, ti vichni mohou Kernun Clear Web Edu vyut pi sv manaersk i pedagogick innosti. 17. Kategorizace: 1. den, 10:45 Uivatel: student / uitel / Jak funguje kategorizace novch neznmch strnek? Uivatel pistupuje na webovou strnku, kter jet nen zaazena v katalogu. Napklad: www.seznamka.cz ??? 18. Kategorizace: 2. den, 01:00 Non odesln anonymnho reportu V noci je odesln anonymn report: seznam nov navtvench neznmch strnek urench ke kategorizaci. 19. Kategorizace: 2. den, 07:10 Opertor kategorizace Profesionln tm opertor vyhodnot skuten obsah neznm www strnky a provede jej pesn zatdn do pslunch kategori. Probhne AKTUALIZACE. 20. Kategorizace: 2. den, 10:45 Uivatel: student / uitel / Druh den chce uivatel pistoupit opt na strnku www.seznamka.cz. Strnka je ji zaazena v kategorii: Osobn strnky-Spoleensk ivot Pro doasn povolen vstupu mus uivatel aktivovat: BYPASS 21. Vyzkouejte si Kernun filtrovn www.kernun.cz/demoTestovac On-line demo na: