Katalog LIK 2015.

of 64/64
LIK 2015.
 • date post

  31-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Katalog LIK 2015.

 • LIK 2015.

 • Dvorac Eltz je barokni dvorac smjeten na obali Dunava u gradu Vukovaru. Dvorac je jedno od najznaajnijih djela barokno-klasicistike arhitekture kon-tinentalne Hrvatske. Gradski muzej Vu-kovar danas djeluje u kompleksu Dvorca Eltz, kad bude u cijelosti obnovljen, biti e jedinstveni muzeoloko-galerijski, znanstveni i multimedijalni centar u kojemu e se uvati i prezentirati kul-turna batina kao element nacionalnog identiteta i kontinuiteta ivota na ovom podruju. Za poseban doprinos u razvoju turizma Republike Hrvatske 2013. godine Grad-ski muzej Vukovar osvojio je prestinu nagradu Anton tifani.

 • 3

  LIK 2015.

 • 4

 • 5

  LIK 2015.

  17. dravno Natjecanje - izloba uenika osnovnih i srednjih kola iz podruja vizualnih umjet-nosti i dizajna

  Katalog izlobe

  Posljednja zagonetkakola domain: Osnovna kola Dragutina Tadijanovia, Vukovar

  Izloba: od 29. travnja do 15. svibnja 2015.Gradski muzej Vukovar, Dvorac Eltz

  Organizatori

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sportaAgencija za odgoj i obrazovanje

  Domain

  Osnovna kola Dragutina Tadijanovia, Vukovar

  Nosioci projekta: Zvjezdana Prohaska, prof. i Majda Leskovar, prof.

  Likovni postav izlobeDr. art. Marko oi i Drenka Mayer, nas.

  Likovna i tehnika realizacija: Majda Leskovar, prof., Borislav Boi, prof. i Zvjezdana Prohaska, prof.

  Kulturno-umjetniki programUenici Osnovne kole Dragutina Tadijanovia, Vukovar

  Obrada podataka

  Zvjezdana Prohaska, prof.Dr. art.Marko oiIvana upo, prof.Elen Zubek, prof.

 • 6

  Dravno povjerenstvo

  1. Majda Leskovar, prof., kola za primijenjenu umjetnost u Rijeci2. Zvjezdana Prohaska, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podrunica Rijeka3. Borislav Boi, prof., Prirodoslovna i grafika kola Rijeka4. Ivana upo, prof., Osnovna kola Ravne njive, Split5. Zrinka Kralj, akad. slikar i grafiar, kola za primijenjenu umjetnost u Rijeci6. Dr. art. Goran Kujundi, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku7. Drenka Mayer, dipl. u., Osnovna kola Dragutina Tadijanovia, Vukovar8. Vinka Mortigjija Anui, akad. slikar, kola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb9. Blaga Petreski, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podrunica Split10. Lana Skender, dipl. pov. umjetnosti i informatolog, Umjetnika akademija Sveuilita J. J. Stross-mayera u Osijeku11. Dr. art. Marko oi, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku12. Mr. art. Sonja Vuk, Akademija likovnih umjetnosti Sveuilita u Zagrebu13. Elen Zubek, prof., Gimnazija Velika Gorica

 • 7

  LIK 2015.

  Posljednja zagonetka

  Kljune rijei: mimezis, dekonstrukcija, rekonstrukcija, optika iluzija

  to je posljednja zagonetka? Mo pretvaranja jedne stvari u drugu.

  Marsilio Ficino /firentinski sveenik, filozof i mistik, 15.st./

  Antiki grki slikar Zeuksis bio je poznat kao majstor iluzije. Iako njegova djela nisu ostala sauvana, pria o nji-ma nadivjela je stoljea. Uz Zeuksisa se vee i jedna urbana legenda, nastala najvjerojatnije na umjetnikim kolama u 18. i 19. stoljeu, a koritena je kao primjer vrsnoga realistinog slikarstva. Zeuksis je izazvao svog kolegu slikara Parazija na slikarski dvoboj u kojem bi se odluilo koji je od njih dvojice bolji slikar. I zaista, Zeuksis je bio u stanju imitirati prirodu u toj mjeri, da je ptica koja je doletjela zamijenila naslikano groe za stvarno i poela ga kljucati. Parazijeva slika je bila prekrivena draperijom, pa kad su traili da ju otkrije, ispostavilo se da je i sama draperija naslikana. I sam Zeuksis je priznao, da je njegovo djelo uspjelo prevariti pticu, no Parazijevo i samoga Zeuksisa.Za razliku od ivotinja koje je mogue prevariti, ljudski ego provjerava stvarnost onoga to vidi, jer je u na sud ukljuen i razum. No mi se ipak preputamo falsifikatu, simbolima i zamjenama; kazalinoj predstavi, igri, umjetnikom djelu. Dok su nae emocije sklone u jednom objektu vidjeti neto drugo, razum stvara razliku izmeu zbiljskog i metaforikog. Zahvaljujui tome, u naelu moemo razlikovati zbilju od onoga to ona nije.Radoznalost duha i njegova sposobnost asocijativnosti tako je stvorila sazvijea ili crtee i skulpture u peini; i najmanje naznake slinosti postaju tumaenja a ne vienje. Prikazi zvjezdanih konstelacija ili bizona na zidu peine ipak moraju biti uvreni objanjenjem pomou dodatne likovne intervencije, da bi postali vidljivi za druge.No predstavljanje nije replika. Jerihonska glava iz 7. tisuljea prije n.e. nastala je od stvarne ljudske lubanje na koju su nadodani razliiti anorganski materijali, poput gline i ljuture morskoga pua. Cilj joj nije imitirati

 • 8

  ljudsku glavu, nego ju predstaviti; vjernost u prikazu podreena je znaenju i djelovanju koje takva glava ima. Povijesna znaenja i djelovanja ovakvih predstavljanja uvrtena su u rituale i kultove, a iz njih sustavnim ob-likovanjem i u religije.Sposobnost da nas neto asocira ili ak neodoljivo podsjea na neto sasvim drugo u psihologiji se naziva projekcija. Mi projiciramo poznate i konkretne oblike u neke sasvim druge, pogotovo ako su sami po sebi amorfni i time podatni za projekciju, poput oblaka, sjena i mrlja. O ovome je pisao Da Vinci u svom Traktatu o slikarstvu, kao jednu od metoda kojom bi se trebali koristiti mladi slikari da razviju svoju matu. Giuseppe Archimboldo slika brino posloeno voe i povre, neive predmete iz svakodnevne uporabe i stvara portrete; Picasso sklapa Glavu bika od dijelova staroga bicikla. vicarski psihijatar Hermann Rorschach stvara svoje znamenite mrlje od tinte koje koristi kao didaktiko pomagalo pri dijagnosticiranju i analizi stanja pacijen-ta. Snagu pretvaranja jedne stvari u drugu, Marsilio Ficino, firentinski sveenik i filozof, naziva Posljednjom zagonetkom.Ovim motivom pretvaranja bavili su se brojni umjetnici kroz povijest u razliitim medijima i konteksti-ma; itavo razdoblje manirizma podlijee ovom principu, u likovnoj i u primijenjenoj umjetnosti; barokno iluzionistiko slikarstvo otkriva prostore koji ne postoje, no ipak nas ostavljaju u uenju. Pejzano slikarstvo romantizma svojim eksterijerima prikazuje vie nego to se moe vidjeti. M.C. Escher, Salvador Dal, De Chirico poigravaju se s granicama ljudske percepcije i shvaanja onoga to se vidi. Revolucionarni izum fotografije i filma iluziju dovodi na jo veu razinu uvjerljivosti. Ready-made, kao pokret u umjetnosti, od postojeeg i nesvrstanog stvara nove oblike i svjetove. Ameriki umjetnik japanskoga podrijetla Kumi Yamashita, kao i u perzijskom kazalitu sjena, stvara apstraktne skulpture iji se karakter otkriva tek u sjeni koju bacaju.itava umjetnost se temelji na preobrazbi jednog pojma u drugi; pigmenti u meusobnim kombinacijama tvore sono voe ili zapanjujue ivi portret, brino oblikovan kamen gubi svoju krutost i teinu i postaje leprava draperija barokne skulpture. Optike iluzije intrigiraju svako oko - jednostavni oblici postaju neto sasvim drugo i ostavljaju nas barem na trenutak u nedoumici, bilo da se radi o staroj iluziji patka ili zec ili pak kompleksnim radovima suvremenog street-arta. Stvaranje iluzije i uivljavanje u njezinu maginost motiv je koji se provlai kroz itavu povijest likovne umjetnosti i neiscrpan je izvor svakog umjetnikog djelovanja.

  Dr. art. Marko oi

 • 9

  LIKOVNA KULTURAKATEGORIJA OSNOVNE KOLElikovni rad na zadanu temu - poticaj

 • Uenica: Korina Dorii, 5. razredMentor: Ivana DueviO Srdoi, Rijeka

  10

 • 11

  Uenica: Iva Peharec, 8. razredMentor: Iva uri

  O Ljudevita Gaja, Zaprei

 • Uenica: Lorena Dugorepec, 8. razredMentor: eljko KropfO Ksavera andora Gjalskog, Zabok

  12

 • 13

  Uenica: Helena Mlinar, 8. razredMentor: Zvjezdana Mihalke

  O Zvonimira Franka, Kutina

 • Uenik: Darko Cetina, 8. razredMentor: Elena VitasoviO Divii, Divii

  14

 • 15

  Uenica: Josipa Bebi, 8. razredMentor: Dubravka eelj

  O Don Mihovila Pavlinovia, Metkovi

 • Uenica: Katarina Toljan, 7. razredMentor: Robert SamardiO Stjepana Radia, Bojakovina

  16

 • 17

  Uenik: Marko Sunara, 5. razredMentor: Eleonora Marinkovi

  O Kamen-ine, Split

 • Uenica: Mia Krakan, 7. razredMentor: Zvjezdana MihalkeO Zvonimira Franka, Kutina

  18

 • 19

  Uenica: Hela Makovi, 8. razredMentor: Iva uri

  O Ljudevita Gaja, Zaprei

 • 20

  Uenica: Katina Jermani, 5. razredMentor: Ana Emili OdoviO Hreljin, Hreljin

 • 21

  Uenica: Elena Tuti, 7. razredMentor: Andrea Gaparec Drai

  O Lipik, Lipik

 • Uenica: Vanna Hojski, 6. razredMentor: Verica Vlahovi 1. Osnovna kola Varadin, Varadin

  22

 • 23

  Uenica: Larisa Koak, 6. razredMentor: Dajana Prekodravac

  O eerana, eerana

 • Uenica: Klara Luci, 8. razredMentor: Stela uturi O Vidici, ibenik

  24

 • 25

  Uenica: Dajana krniki, 6. razredMentor: Tatjana Luli Prpi

  O J. Kozarca, Slatina

 • 26

  Uenik: Kristijan Kos, 8. razredMentor: Zoran Kranjec IV, osnovna kola Varadin

 • LIKOVNA UMJETNIST I POVIJEST LIKOVNE UMJETNOSTI

  KATEGORIJA SREDNJE KOLElikovni rad na zadanu temu - poticaj

  27

 • 28

  Uenica: Ivana Vadlja, 3. razredNaziv rada: Meaning of lifeMentor: Kristina Janec S Prelog, Prelog

 • Uenica: Franka Bihar, 3. razredNaziv rada: Introspekcija

  Mentor: Kristina Rismondo XV. gimnazija, Zagreb

  29

 • 30

  UeniK: Luka estan, 3. razredNaziv rada: Life is an enigmaMentor: Kristina Janec, prof. S Prelog, Prelog

 • UeniK: Juraj Franoli, 2. razredNaziv rada: Zagrebaka refleksija

  Mentor: Romina MakoterPrivatna umjetnika gimnazija s pravom javnosti, Zagreb

  31

 • 32

  Uenica: Gabrijela Novak, 3. razredNaziv rada: Sve strane 21. stoljeaMentor: Majana tor S Bartula Kaia, Grubiino Polje

 • Uenik: Robert Erdelji, 2. razredNaziv rada: Svjetlost i boja

  Mentor: Jelena Lulikola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

  33

 • 34

  Uenica: Magnolia Karjakovi, 4. razredNaziv rada: Posljednja zagonetka, videoMentor: Tihomir Taborski kola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

 • Uenica: Petra Hrak, 2. razredNaziv rada: Magini autoportret

  Mentor: Mirjana Smolikola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeu, Zabok

  35

 • 36

  Uenica: Tamara Topalovi, 2. razredNaziv rada: Ono je to eli da budeMentor: Sanja ernko Delerue XV. gimnazija, Zagreb

 • Uenica: Petra Vukoti, 4. razredNaziv rada: Karna

  Mentor: Karin Miloti S Zvane rnje, Rovinj

  37

 • 38

  Uenica: Hana Bosilj, 2. razredNaziv rada: Gle! KnjigaMentor: Vesna Puelj S Krapina, Krapina

 • Uenik: Andrej ikvari, 4. razredNaziv rada: Platonovo Carstvo ideja Mentor: Mihaela Gelemanovi Pracai

  Gimnazija Matije Antuna Reljkovia, Vinkovci

  39

 • 40

  Uenica: Barbara Bre, 1. razredNaziv rada: TransformacijaMentor: Marija Barievi Gimnazija Andrije Mohoroviia, Rijeka

 • Uenik: Leonardo ajin, 4. razredNaziv rada: Sijamski blizanci

  Mentor: Mihaela Gelemanovi PracaiGimnazija Matije Antuna Reljkovia, Vinkovci

  41

 • 42

  Uenik: Toma irok, 1. razredNaziv rada: Ocean paradiseMentor: Antonia Muhoberac Kesovija Biskupijska klasina gimnazija Ruera Bokovia s pravom javnosti, Dubrovnik

 • Uenica: Teuta Vuajnk, 3. razredNaziv rada: Zrano gibanje

  Mentor: Mirjana Smoli, prof.kola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeu Zabok

  43

 • 44

  Uenik: Anela Stipi, 4. razredNaziv rada: IluzijaMentor: Marijana Dodig, prof. S Fra Andrije Kaia Mioia, Ploe

 • 45

  KATEGORIJA SREDNJE KOLE PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

 • 46

  Danijela Bogi, 1.razred. Naziv rada: Buenje munjeMentor: Marijana Birti kola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

 • 47

  Josipa Brgles, 2. razredNaziv rada: To Bee Or Not To Bee

  Mentor: Anuka Alfirevikola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeu Zabok

 • 48

  anina Mavrin, 3.razredNaziv rada: Mentor: Suzana estan Graditeljska kola akovec

 • 49

  Lea Boevski, 4.razredNaziv rada: Energija

  Mentor: Vladimir imunikola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

 • 50

  Paula Laskovi, 2. razredNaziv rada: Beskonana svjetlostMentor: Milan Vui kola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

 • 51

  Dora Merle, 2. razredNaziv rada: Mobil 1Mentor: Filip Pintari

  kola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

 • 52

  Dorian Horvati, 2. razredNaziv rada: Diamonds Are The Girls Best FriendsMentor: Ninoaslav Poljn kola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

 • 53

  Antun krlec, 2. razredNaziv rada: Udah

  Mentor: Anuka Alfirevi.kola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeu Zabok

 • 54

  Katarina Igrc, 3. razredNaziv rada: Generacija ena na dlanuMentor: Vladimir imuni kola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

 • 55

  Kristina Dimitrov, 4. razredNaziv rada: Ja, ti, on, ona ...

  Mentor: Ninoslav Poljan kola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

 • 56

  Tamara Viculin, 4. razredNaziv rada: Toka gledita utjee na konanu slikuMentor: eljka Miloevikola likovnih umjetnosti, Split

 • 57

  Brankica Tucelj, 4.razredNaziv rada:

  Mentor: Dunja Dobrani tefanSrednja strukovna kola Varadin

 • 58

  Paula Prebeg, 2.razredNaziv rada: 1+1=1Mentor: Mirela Juki kola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

 • 59

  Erik Buri, 4.razredNaziv rada: You Are What You Eat

  Mentor: Denis Sardozkola primijenjenih umjetnosti i dizajna, Pula

 • 60

  Iva Orekovi, 3.razredNaziv rada: Pomaknute piramideMentor: Filip Pintarikola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

 • 61

  Karmen Polovi, 3.razredNaziv rada: Knjiga iluzijaMentor: Jadranka Krajnovi

  kola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

 • 62

  Dora Filipaj, 4.razredNaziv rada: CitatMentor: Vlasta Pirnat kola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

 • to je posljednja zagonetka? Mo pretvaranja jedne stvari u drugu.

  LIK 2015.

 • LIK 2015.