Katalog 2019 Katalog 2015 - Trackscreen 2020. 1. 31.¢  Katalog 2019 Katalog 2015. AD...

download Katalog 2019 Katalog 2015 - Trackscreen 2020. 1. 31.¢  Katalog 2019 Katalog 2015. AD company produktkatalog

of 68

 • date post

  22-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  15
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Katalog 2019 Katalog 2015 - Trackscreen 2020. 1. 31.¢  Katalog 2019 Katalog 2015. AD...

 • A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9

  Katalog 2019 Katalog 2015

 • AD company produktkatalog Ges ut av AD company Sweden AB Box 3039 550 03 Jönköping www.adcompany.se

  Ansvarig utgivare Jan Hedenborn Tel. 036 - 18 85 85 E-post: jan@adcompany.se

  Produkter på omslaget

  Reflekterande kasse s.24 Reflexväst s.32

  Brandfilt med valfritt fotomotiv s.35 First Aid Home s.37

  AD Box s.37 Paraply Skin s.39

  Fluorescerande paraply s.42 Nyckelstrap s.65

  Bagageband s.65 Baggetag s.65

 • 3

  Innehåll

  VÄLJ MILJÖSMART!

  1 7 0 3 2 4 Cool Grey 1 7 5 4 9 5 1 1 7 6 4 3

  FÄRGER 2019

  A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9

  Pantone of the year 2019 är en färg som heter Living Coral, “Representing the fusion of modern life, PANTONE Living Coral is a nurturing color that appears in our natural surroundings and at the same time, displays a lively presence within social media.” Utifrån den har vi tagit fram en färgpalett med lättare pasteller som övergår i en lite djupare bas. Det blir ett snyggt 2019!

  Att arbeta med CSR innebär att tänka på hållbarhet och miljö. Det gör vi på många sätt. Ett av dem är vår uppmaning till våra kunder att välja miljösmart. Vår markering “Välj miljösmart”

  sätter vi helt enkelt på produkter vi tycker är ett lite bättre val för miljön.

  INLEDNING

  Vi arbetar med hållbarhet på bred front.

  S I D A N 4 - 5

  CSR

  Om vikten av att vara på plats hos producenterna.

  S I D A N 6 - 8

  KVALITET

  Vi gör allt för att säkerställa hög kvalitet.

  S I D A N 9

  REACH

  Kemikalielagstiftningen – alltid på agendan.

  S I D A N 1 0 - 1 1

  CE

  Allt ljus på reflexprodukterna.

  S I D A N 1 2 - 1 3

  AD VALUE

  Mervärden för ett givande samarbete.

  S I D A N 1 4 - 1 5

  VÅRA PRODUKTER

  AD CARRY S I D A N 1 6

  AD CARE S I D A N 3 0

  AD BRELLA S I D A N 3 8

  AD CAP S I D A N 4 6

  AD WORK S I D A N 5 6

  AD SOLUTION S I D A N 6 0

  GENERELLA VILLKOR

  S I D A N 6 7

  Välj miljö- smart!

 • 4

  A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9

  Hållbarhet på bred front AD company är ett företag med stora visioner om att leverera produkter som produceras under schysta villkor, fria från skadliga kemikalier och som lever upp till kraven på funktion. Detta kräver ofta att vi måste gå ett par steg längre än andra för att nå dit – det är enda sättet att säkerställa att allt blir rätt. Vi strävar efter att göra skillnad med varje produkt i sortimentet. För oss är det en tillfredsställande tanke som gör mödan värd.

  För dig som kund innebär våra ansträngningar att du inte riskerar att svärta ner ditt eller din kunds varumärke. För som alla vet; ett för lågt pris har också ett pris. Ett pris som kan kosta såväl affärer och varumärke som människors hälsa, och i värsta fall liv. Det är ett pris vi aldrig är beredda att betala.

  Med AD company slipper du granskande frågor om hur långt man får gå i jakten på ett lågt pris. Du kan dessutom använda ditt samarbete med oss som försäljningsargument till din kund.

  VI ÄR VERIFIERADE I SOCIALT ANSVARSTAGANDE ENLIGT ISO 26000.

  Ett lågt pris har också ett pris

  4

 • 5

  A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9

  “Vårt arbetssätt kräver att vi går ett par steg längre än andra för att nå målet.”

  5

 • 6

  A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – C S R

  Hållbarhet från producent till slut-

  användare

  E tt ständigt aktuellt ämne för oss som importör är socialt ansvar, CSR. Vi har arbetat med dessa frågor under många år – långt innan någon hade börjat efterfråga dokumen- tation. Vårt engagemang bottnar i ett genuint intresse för människor och miljö.

  Många nöjer sig med att skriva policy- dokument, jaga ISO-certifieringar eller ge bort en del av vinsten till välgörenhetsorgan- isationer. Det är fint och viktigt. Men för oss är det inte tillräckligt. Vi vill gå längre i vårt CSR-arbete för att säkerställa att produktions- metoderna inte skadar människor och miljö, utan bidrar till att skapa bra arbetstillfällen och hållbara samhällen. Det är ett stort ansvar som kräver idogt arbete. Men det gör att vi sover så mycket bättre om natten. Det kan våra kunder och deras kunder också göra.

  Vi ser till att vara på plats ute hos producenterna, ställa frågor, syna produkterna och säkerställa att de krav vi ställt uppfylls. Upptäcker vi brister kan vi hjälpas åt att bli bättre. Tillsam- mans skapar vi schyssta villkor.

  Så här jobbar vi Vi kommer överens med alla våra leverantörer om vad de måste

  uppfylla. För att veta att alla håller vad de lovar gör vi kontinuerliga

  inspektioner och utvärderingar, men även oanmälda stickprovskontroller. Här har vi sammanfattat några av de krav som finns i vår uppförandekod eller Code of Conduct som den också kallas:

  • BARNARBETE FÅR INTE FÖREKOMMA.

  • FN:S MÄNSKL IGA RÄTT IGHETER OM D ISKR IMINERING MÅSTE FÖLJAS .

  • LÖNER SKA MINST UPPFYLLA LANDETS LAGSTADGADE MINIMUMLÖN.

  • ARBETST IDEN FÅR INTE ÖVERST IGA 48 T IMMAR I VECKAN ANNAT ÄN I UNDANTAGSFALL .

  • EN SÅ SÄKER OCH HÄLSOSAM ARBETSPLATS SOM MÖJL IGT SKA EFTERSTRÄVAS.

  • INGET ARBETE FÅR UTFÖRAS OFRIV ILL IGT ELLER UT IFRÅN TVÅNG.

  • MILJÖPOLICY SOM V ISAR HUR MAN ARBETAR FÖR EN BÄTTRE MILJÖ.

  • ALLA FORMER AV MUTOR, KORRUPTION OCH UTPRESSNING SKA MOTARBETAS.

  BETYDELSEN AV ATT VARA PÅ PLATS

 • 7

  A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – C S R

  FRÅN CSR-GODKÄND FABRIK

  Nedan ser du vår CSR-märkning. Den garanterar produktion från en CSR-godkänd fabrik. För att bli godkänd krävs det att man uppfyller en hel mängd punkter vilka alla har sitt ursprung i ILO:s konventioner (FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor) och FN:s mänskliga rättigheter. De handlar bland annat om självklarheter som att inget barnarbete får förekomma samt att FN:s mänskliga rättigheter om diskriminering följs. Men minst lika viktigt är frågor kring säkerhet, hälsa, mutor, korruption och utpressning.

  Vi har tagit fram broschyrer om vårt arbete och målsättningar med CSR, CE och REACH. Dessa finns i olika språkversioner beroende på hur de används. CSR-broschyren finns exem- pelvis på svenska, engelska och kinesiska för att kunna delas ut till leverantörer och medarbetare hos våra producenter. Broschyrerna finns att beställa kostnadsfritt i pocketformat, eller för nedladdning på adcompany.se

 • 8

  A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – C S R

  INTRODUKTION

  CODE OF CONDUCT

  INTERN SJÄLV-

  UTVÄRDERING

  FÖR ATT KUNNA ARBETA AKTIVT OCH REGELBUNDET MED CSR MED VÅRA LEVERANTÖRER HAR VI UTARBETAT

  SYSTEM OCH RUTINER FÖR DET SOCIALA ANSVARET I LEVERANTÖRSKEDJAN.

  EJ REDO FÖR EXTERN REVISION

  REDO FÖR EXTERN REVISION

  EJ GODKÄND

  EJ GODKÄND

  TIDSÅTGÅNG FÖR BYTE AV LEVERANTÖR CIRKA 1 ÅR

  NY SJÄLVUTVÄRDERING INOM 2 ÅR FÖR UPPFÖLJNING AV FÖRBÄTTRINGSARBETET

  EXTERN SOCIAL

  REVISION

  GODKÄND REVISION

  MANAGEMENT LETTER

  HANDLINGSPLAN

  HANDLINGSPLAN

  BYTE AV LEVERANTÖR

  CSR – så fungerar det i praktiken

  EXTERN OMREVISION

 • 9

  A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – K VA L I T E T

  ORDER INKOMMER

  OBEROENDE KONTROLL AV FABRIKSORDER

  FABRIKSORDER SKRIVS

  FABRIKSORDER TILL FABRIK

  OBEROENDE KONTROLL AV UTFALLSPROV

  KONTROLL AV DIGITALT UTFALLSPROV FRÅN FABRIK

  FYSISKT UTFALLSPROV TILL AD COMPANY

  VID BEHOV

  OK FRÅN KUND

  OBEROENDE KONTROLL AV KORREKTUR OCH ORDERBEKRÄFTELSE

  KORREKTUR OCH ORDERBEKRÄFTELSE

  TILL KUND

  KORREKTUR GÖRSOK FRÅN KUND

  PRODUKTION

  KVALITETSRAPPORT TILL AD COMPANY VID BEHOV

  INNAN SKEPPNING

  ANKOMSTKONTROLL LEVERANS

  PARAPLY

  UMBRELLA UMBRELLA

  INTERN / EXTERN KVALITETSKONTROLL

  VID BEHOV

  Kvalitet. Fyra ögon ser bättre än två Kvalitet är A och O för oss på AD company. Vi har tydliga rutiner och processer i allt vi gör för att säkra kvaliteten. Nedan beskriver vi en fabriksorders viktigaste moment och följer ett paraply från order till leverans. Likheterna med en lager- order är dock stora. Framförallt låter vi alltid någon som inte är inblandad i ordern kontrollera alla korrektur, orderbekräftelse, tryckfilmer och inplock från lager.

 • 1 0

  A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – R E A C H

  REACH – världens starkaste kemikalielagstiftning

  Alltid på agendan För oss på AD company innebär REACH i korthet att vi måste ha koll på de kemikalier våra produkter innehåller. Vi arbetar kontinuerligt med kemikaliefrågor. Våra leverantörer har undertecknat vår