Kasih sukacita

of 15 /15

Embed Size (px)

Transcript of Kasih sukacita

  1. 1. Nehemia 8 :11b-Jangan kamu bersusah hati,sebab sukacita karena TUHAN itulah perlindunganmu! "
  2. 2. S =Selalu tanya Tuhan- Amsal 3 :6 Akuilah Diadalam seala E a `lakumu,maka, la akan *f* V akumeluruskanjalanmu.-. .
  3. 3. U =Uji segala sesuatu- Matius 24:23 Padawaktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat,Mesias ada di sini,atau Mesias ada di sana,jangan kamu percaya.
  4. 4. a Sebab esias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda2 yg dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin,mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
  5. 5. -Amsal 18 :21 Hidup dan mati dikuasai lidah,siapa sukamenggemakannya,akan memakan buahnya.
  6. 6. ,E W a a xsllblge) Tgjfll _l I Ia *W x _j j LJ J . rgj .Nl W WINE
  7. 7. jadi Karaktern e m a f. C= Cin
  8. 8. .. VHF . _e,Mw: * ~.*lLLijnmw ..aw,9UGH^". KJ*?5~= * _e 'p. (iii. NOT BECAUSE OF, t " tak - 'JBL ziv);*J :1 > BUTITSJKqiljFs| sTENcEjjj~`pr'. ,i. LL
  9. 9. ;nu grab Tfyjtjutzjrjwj 531121149 bag] 131324
  10. 10. - Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan!Sek 'la' kukatakan:Bersukacit