Kana hiragana

download Kana hiragana

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  279
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Kana hiragana

 • KanaSnel Japans leren lezen en schrijven

  Deel 1

  hiragana

  James W. Heisig

  Sarah Van Camp

 • vii

  Inleiding op de methode

  Het doel van dit boek is eenvoudig: jou helpen om op korte tijd de twee Japanse lettergrepenschriften, de kana, te leren. Je leert ze zowel lezen als schrijven. Het boek bestaat uit twee delen, n voor de hiragana en n voor de katakana. Beide delen volgen dezelfde methode, hebben dezelfde lay-out, en verwijzen naar dezelfde tabel in het midden van het boek. Als je geen van beide schriften kent, moet je beginnen met de cursus hiragana. Anders kun je meteen het boek omdraaien en met de katakana beginnen. In dit boek staan de lettergrepenschriften in de volgorde die in Japanse woordenboeken gebruikelijk is. De bijzondere methode van dit boek, is dat je ze leert in een andere, sneller te onthouden, volgorde. Daarvoor blader je kriskras door het boek heen, volgens de aanwijzingen onderaan de paginas. De techniek om ook de woordenboekvolgorde te leren, vind je in les twee tot en met vijf. Nu nog een aanwijzing. Je zal heel snel enkele hiragana tekens kennen. Dan zal je zin krijgen om er je eigen gang mee te gaan. Ervaring leert dat dit niet werkt. Doe het dus niet. De methode is stap voor stap opgebouwd. De principes die je in een vroeger stadium leert, heb je nodig om latere aanwijzingen te kunnen volgen. Als het echt niet anders kan, neem het materiaal waarmee je al vertrouwd bent dan snel door, maar sla het niet over. Na elke les is er een korte pauze ingebouwd. Dit is om je efficintie te verhogen zodat je geconcentreerd kunt werken gedurende periodes van een half uur of minder. Als je twee lessen per dag wilt doornemen, dan heb je dus drie dagen nodig om de zes lessen te doorlopen. Het blijkt dat de methode zo het beste werkt. Het eerste wat je doet, is de inleiding op het lettergrepenschrift waar je mee begint, te lezen. Daar staat wat je verder moet doen. Als je beide let-

 • viii

  tergrepenschriften hebt geleerd, resten je enkel nog de Japanse karakters (kanji). In het nawoord lees je hoe je ook die snel kunt leren. Je kunt nu al beginnen met het leren van de lettergrepenschriften. Voor wie iets meer over de Japanse taal wil weten, volgen nu nog twee korte paragrafen.

  over Japanse klanken en hun uitspraak

  In vergelijking met het Nederlands, is het Japans een klankarme taal. Een alfabet bestaat uit klinkers en medeklinkers. Het Japans bestaat echter uit lettergrepen. (Een lettergreep is meestal een combinatie van een medeklinker en een klinker). Er zijn in het Japans 45 basisklanken en 77 afgeleide klanken. Die afgeleide klanken bestaan uit stemhebbende en plosieve uitspraken van bepaalde medeklinkers en diftongen. (Een diftong is een samentrek-king van twee lettergrepen). Het volledige overzicht van klanken vind je in de tabellen op paginas 68 en 69 van deel 1. Nog twee opmerkingen: 1. Niet alle Japanse klanken bestaan ook in het Nederlands. 2. De letters van ons alfabet verwijzen niet altijd naar exact dezelfde

  klank in het Japans. Als je het echt goed wilt leren uitspreken, zoek dan de hulp van een Japanse moedertaalspreker. In dit boek probe-ren we met het Nederlands de Japanse uitspraak zo goed mogelijk te benaderen.

  over de geschiedenis en het gebruik van de kana

  Rond de zesde eeuw werd het Chinese schriftsysteem in Japan gentroduceerd. In die tijd hadden de Japanners nog geen eigen schrift, en de klanken van hun gesproken taal waren heel anders dan de klanken van de Chinese en Koreaanse taal. Om de Japanse taal nu van schrift te voorzien, werd aan elke Japanse klank een Chinees karakter (kanji), gekoppeld. Lange tijd werd een verzameling van ongeveer 970 Chinese karakters gebruikt voor de 88 lettergrepen die toen in de Japanse taal werden gebruikt. In het midden van de achtste eeuw kregen sommige van deze kanji een afgeronde of algemene (hira) vorm. Deze vorm was gebaseerd op

 • ix

  de manier waarop de kanji met het penseel werden gecalligrafeerd. Het verving (kana) sommige van de veel voorkomende Chinese karakters. In de vroege Heian periode (7941185) begon men een schrijfstijl te hanteren die alleen nog maar de hira vormen gebruikte. Zo ontstond voor het eerst in Japan een fonetisch lettergrepenschrift met een n-op-n relatie tussen de klank en de geschreven vorm. Aanvankelijk werd het enkel door vrouwen gebruikt, tot het in het begin van de tiende eeuw werd erkend als een officieel schrift, de hiragana. Vandaag de dag gebruikt men hiragana (1) voor woorden die van oorsprong Japans zijn, (2) om uitgangen toe te voegen aan woorden die in kanji worden geschreven, en (3) om woorden te schrijven waarvan de kanji zeldzaam zijn of buiten de standaardlijst vallen van kanji die op school worden aangeleerd. De vormen van de katakana zijn ook afgeleid van Chinese karakters. Men nam een deel (kata) van het Chinese karakter, om daarmee een bepaalde klank weer te geven. Deze vormen werden in een vierkante, hoekige stijl geschreven om ze te contrasteren met de hiragana. Deze katakana ontstonden in de negende eeuw als hulpmiddel bij het uit-spreken van boeddhistische teksten geschreven in het Chinees. Pas in 1900 werden de katakana gestandaardiseerd. Ze dienden om vreemde leenwoorden en onomatopeen te schrijven. Tot het aanbreken van het computertijdperk werden ze ook gebruikt voor telegrammen. Samengevat, bestaat het geschreven Japans uit drie vormen:

  Kanji. Complexe karakters, Chinees van oorsprong, en gemporteerd in Japan rond de zesde eeuw van onze jaartelling. In totaal zijn er ongeveer 80.000, maar in Japan is hun gebruik beperkt door een lijst van kanji voor algemeen gebruik (jykanji) in het onderwijs te introduceren. Een doorsnee universitair geschoolde Japanner kan ongeveer 3000 van deze Sino-Japanse karakters herkennen.Hiragana. En van de twee lettergrepenschriften van het Japans. Het wordt voornamelijk gebruikt om woorden die van oorsprong Japans zijn te schrijven en om woorden die in kanji geschreven zijn te vervoegen of verbuigen.Katakana. Het tweede van de twee lettergrepenschriften van het Japans. Het wordt voornamelijk gebruikt om vreemde namen, leenwoorden en onomatopeen te schrijven.

 • x

  Deze drie schriften bestaan naast elkaar in het Japans en het is niet onge-bruikelijk om ze alle drie in dezelfde zin aan te treffen. Lees als voorbeeld de onderstaande Japanse zin:

  Watashi no namae ga Maria desu.

  Mijn naam is Maria.

  In deze zin zie je zowel kanji (vet), als hiragana (schuin) en katakana (gewoon). Daaronder staat de zin in rmaji (Romeins schrift). Vanzelfsprekend kan je enkel vloeiend Japans schrijven, als je alle drie schriftvormen beheerst. Dit boek zal je aardig op weg helpen. Rest mij nog mijn hartelijke dank te uiten aan Sarah Van Camp en mijn Belgische uitgever.

  James W. Heisig

 • xi

  Inleiding op de hiragana

  Deze cursus is vooral bedoeld voor zelfstudie. Ik werd uitge-daagd om een heel eenvoudige en snelle manier te ontwerpen om de kana te leren. Je zult merken hoe makkelijk het is om de kana te onthouden, alleen maar door te vertrouwen op je verbeeldingsgeheugen. De Nederlandse vertaling berust voor de helft op de originele beelden en verhalen (Remembering the Kana, Japan Publications Trading Com-pany, 2001). Het overige is aangevuld met beelden en verhalen die bij de Nederlandse taal passen. Dan kan je nu echt beginnen. Volg hiervoor de instructies in het kadertje hieronder.

  ga naar pagina 51

 • 51

  Les 1

  Neem voor je begint even de tijd om jezelf vertrouwd te maken met de verschillende onderdelen op de paginas van dit boek.

  saIn de hiragana sa zie je weer het vertrouwde beeld van een dolk met onderaan het onderste deel van een kopje koffi e, het schoteltje. Van dit schoteltje maak je een porseleinen haarspeld waarmee je het haar van een fotomodel wat zal opfl euren. Je neemt een handvol salade en met de dolk en de haarspeld zet je die vast in het haar van een fotomodel op leeft ijd.

  Merk op dat in bijna alle typografi sche vormen de tweede en derde lijn verbonden worden. Hoe meer je echter het karakter schrijft op de hand-geschreven wijze hierboven, hoe meer je zult voelen hoe de twee lijnen natuurlijk in elkaar over gaan.

  11

  sara kusai kesa

  uitspraaksamoerai | satijn

  16 ga naar pagina 7

 • 52

  de uitspraak van de hiragana in rmaji het hiragana teken

  De verschillende elementen zijn zo op de pagina gerangschikt, dat je later de kana makkelijk kunt herhalen. Als je de paginas door je vingers laat glijden, zie je steeds enkel de rmaji, zodat je zelf kunt testen of je de hiragana beheerst.

  het originele Chinese karakter (of kanji) waarvan de hiragana in kwestie is afgeleid

  dezelfde kanji calligrafisch geschreven, om te tonen hoe het aan zijn hedendaagse hiragana-vorm is geraakt. Je weet dan meteen hoe de originele kanji wordt uitgesproken.

  een uitleg waarmee je de hiragana kunt onthouden instructies voor het schrijven van de hiragana, lijn voor lijn, net

  zoals Japanse kinderen dit leren wanneer ze leren schrijven af en toe wordt er een extra aandachtspunt toegevoegd met infor-

  matie over de schrijfwijze of de uitspraak van een hiragana teken. vertrouwde Nederlandse woorden worden gegeven als uitspraak-

  voorbeelden, aangezien de geromaniseerde hiragana vormen niet altijd dezelfde klanken aanduiden als wat je op basis van het Nederlands zou denken.

  dit kader geeft een zestal verschillende versies van gedrukte hira-gana, met de bedoeling je te laten zien dat men ze op verschillende manieren kan schrijven. Je hoeft dit niet te imiteren. Het is vol-doende dat je even de tijd neemt om ze te herkennen.

  enkele voorbeelden waarin het hiragana teken dat bestudeerd wordt, voorkomt. De voorbeelden maken enk