Kaarten Magis Verbindingen met de zee - Kaart en Huis Brugge · Kaarten Magis Verbindingen met de...

1
Middeleeuws Brugge was geen zeehaven. Vanaf de twaalfde eeuw bereikten handelsschepen de stad via het Zwin en haar havenstadjes, waarvan Damme en Sluis de belang- rijkste waren. Daar werd handelswaar overgeladen van grote zeeschepen op kleinere schuiten, die vervolgens tot in het centrum van Brugge konden va- ren. In de loop van de middeleeuwen verzandde het Zwin echter. Daarom werd in de zestiende eeuw een nieuw kanaal gegraven: de Verse Vaart. Mar- cus Gerards’ kaart was eigenlijk een propagandamiddel om deze nieuwe vaarweg en de bereikbaarheid van Brugge te promoten. Om die reden beeldde de cartograaf de waterwegen korter en breder af dan zij in werke- lijkheid waren. LEGENDE Voor meer informatie over de elementen en thema’s, zie magis.kaartenhuisbrugge.be waterwegen naar zee stadsgrachten van Damme en Sluis sluizen kaaien en marktpleinen stadhuizen boten VERBINDINGEN MET DE ZEE stadscentrum Damme stadskraan in Damme en schuit zeeschip stadscentrum Sluis

Transcript of Kaarten Magis Verbindingen met de zee - Kaart en Huis Brugge · Kaarten Magis Verbindingen met de...

Page 1: Kaarten Magis Verbindingen met de zee - Kaart en Huis Brugge · Kaarten Magis Verbindingen met de zee.indd Created Date: 3/1/2016 5:14:38 PM ...

Middeleeuws Brugge was geen zeehaven. Vanaf de twaalfde eeuw bereikten handelsschepen de stad via het Zwin en haar havenstadjes, waarvan Damme en Sluis de belang-rijkste waren. Daar werd handelswaar overgeladen van grote zeeschepen op kleinere schuiten, die vervolgens tot in het centrum van Brugge konden va-ren. In de loop van de middeleeuwen verzandde het Zwin echter. Daarom werd in de zestiende eeuw een nieuw kanaal gegraven: de Verse Vaart. Mar-cus Gerards’ kaart was eigenlijk een propagandamiddel om deze nieuwe vaarweg en de bereikbaarheid van Brugge te promoten. Om die reden beeldde de cartograaf de waterwegen korter en breder af dan zij in werke-lijkheid waren.

LEGENDE

Voor meer informatie over de elementen en thema’s, zie magis.kaartenhuisbrugge.be

waterwegen naar zee stadsgrachten van Damme en Sluissluizenkaaien en marktpleinenstadhuizenboten

VERBINDINGEN MET DE ZEE

stadscentrum Damme

stadskraan in Damme en schuitzeeschip

stadscentrum Sluis stadscentrum Damme

stadskraan in Damme en schuit

stadscentrum Sluis

zeeschip