JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

of 26 /26
Event Law Festivak 21.11.2012

Embed Size (px)

description

Sébastien Ledure,Partner Lorenz Hoe voorkomt u juridische problemen bij het organiseren van een evenement? Sébastien Ledure van Lorenz behandelt diverse cases met u tijdens dit seminarie. U organiseert een concert van een bekende rockgroep. Wegens plots overlijden van één van de bandleden moet het concert worden geannuleerd. Kunnen de toeschouwers de prijs van de tickets van u terugvorderen? Wat als het concert moet worden geannuleerd wegens bv. dronkenschap van één van de bandleden? Kan u de rockgroep in rechte aanspreken? Het is winter en u organiseert wedstrijden van de FED-cup tennis in het Sportpaleis. De internationale tennisfederatie vereist dat de wedstrijden worden gespeeld bij een temperatuur tussen de 18 en 22 graden. U huurt een verwarmingsinstallatie, maar enkele uren voor de eerste wedstrijd laat deze het afweten. De temperatuur daalt tot 15 graden. Hoe kan u hierop reageren en juridisch uw schade verhalen ? U organiseert een evenement voor een vrouwelijk publiek. Al googelend komt u uit bij een foto van de Chippendales. Mag u deze foto gebruiken voor uw affiche of andere promotionele doeleinden? U bent een cultureel huis dat jonge artiesten een podium wil bieden om zich te tonen aan een breed publiek. U bent gecharmeerd door de winnaar van Humo’s Rock Rally en nodigt hen uit om een optreden te geven tegen een kleine vergoeding. Welke verplichtingen heeft u op het vlak van sociale zekerheid? U verkoopt tickets via internet. De kopers moeten hun e-mail adres opgeven. Mag u een lijst van deze e-mail adressen (i) gebruiken om praktische informatie te geven over het evenement, (ii) gebruiken om reclame te maken voor toekomstige evenementen, (iii) ter beschikking stellen van uw sponsors voor direct marketing? Aan de hand van deze krijgt u handige aandachtspunten inzake contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, intellectuele eigendom, sociale zekerheidsrecht, ICT-recht, en meer!

Transcript of JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Page 1: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Event Law

Festivak

21.11.2012

Page 2: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Juridische problemen voorkomen bij de

organisatie van evenementen

1) Gebruik van beelden

2) Annulatie van concerten

3) Sociaal statuut van artiesten

4) Verzameling en gebruik van e-mailadressen

5) Contractuele tekortkomingen

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 3: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

1) Gebruik van beelden

U organiseert een evenement voor een vrouwelijk publiek. Al googelend komt u uit bij een foto

van een bekende groep mannelijke strippers. Mag u deze foto gebruiken voor uw affiche of

andere promotionele doeleinden?

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 4: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Gebruik van beelden

Intellectueel eigendomsrecht

de rechten op de afbeelding

principe: originele beelden automatisch beschermd

geen officiële registratie vereist

gebruik vereist toestemming van de eigenaar

in geval van schending kan de eigenaar:

stopzetting van het gebruik vorderen

schadevergoeding vorderen van de gebruiker

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 5: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

uitzondering: generieke beelden

voorbeeld

verkeersbord

voorwaarde

duidelijk niet verbonden aan een eigenaar

gevolg

mogen vrij worden gebruikt

Gebruik van beelden

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 6: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Gebruik van beelden

Persoonlijkheidsrecht op afbeelding

de rechten van de afgebeelde

principe: toestemming vereist voor gebruik van

afbeelding

toestemming restrictief geïnterpreteerd

toestemming kan worden ingetrokken

in geval van schending kan de afgebeelde persoon:

stopzetting van het gebruik vorderen

schadevergoeding vorderen van de gebruiker

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 7: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

uitzondering: geoorloofd gebruik van afbeelding

publieke personen

niet voor commerciële doeleinden

vrijwaring recht op eerbiediging privé-leven

Gebruik van beelden

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 8: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Gebruik van namen

principe: geen toestemming vereist voor gebruik

naam

uitzondering:

namen van natuurlijke personen

merknamen

geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele

Eigendom; én

gebruikt in hetzelfde domein als waarvoor geregistreerd

gevolg

gebruik vereist toestemming van de eigenaar

in geval van schending kan de eigenaar:

stopzetting van het gebruik vorderen

schadevergoeding vorderen van de gebruiker

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 9: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

2) Annulatie van concerten

U organiseert een concert van een bekende rockgroep. Wegens plots overlijden van één van de

bandleden moet het concert worden geannuleerd. Kunnen de toeschouwers de prijs van de

tickets van u terugvorderen? Wat als het concert moet worden geannuleerd wegens bv.

dronkenschap van één van de bandleden? Kan u de rockgroep in rechte aanspreken?

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 10: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Situatie 1: plotse overlijden artiest

overmacht, want:

onvoorzienbaar op moment dat contract wordt gesloten

onafhankelijk van menselijke wil

onvermijdbaar door artiest

onmogelijkheid voor artiest om op te treden

gevolgen

de organisator moet de gage niet betalen aan de artiest

de organisator moet tickets terugbetalen aan de bezoekers

Annulatie van concerten

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 11: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Annulatie van concerten

Situatie 2: dronkenschap artiest

geen overmacht, want:

afhankelijk van menselijke wil

vermijdbaar door artiest

gevolgen

organisator kan schadevergoeding vorderen van artiest

bezoekers kunnen schadevergoeding vorderen van

organisator

aansprakelijkheid kan niet volledig worden uitgesloten in

algemene voorwaarden indien het één van de voornaamste

verplichtingen betreft

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 12: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

3) Sociaal statuut van artiesten

U bent een cultureel huis dat jonge artiesten een podium wil bieden om zich te tonen aan een

breed publiek. U bent gecharmeerd door de winnaar van een wedstrijd en nodigt hen uit om een

optreden te geven tegen een kleine vergoeding. Welke verplichtingen heeft u op het vlak van

sociale zekerheid?

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 13: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Principe: artiesten worden geacht betaalde

werknemers te zijn in dienst van de

organisator

iedere persoon die artistieke prestaties levert en/of

artistieke werken produceert wordt beschouwd als

een betaalde werknemer

gevolg: de opdrachtgever wordt beschouwd als

werkgever (patronale bijdragen, onmiddellijke

aangifte van tewerkstelling, sociale documenten...)

Sociaal statuut van artiesten

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 14: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Sociaal statuut van artiesten

Uitzondering 1: artiest wordt betaald via

forfaitaire onkostenvergoedingen

voorwaarden

maximum 118,08 €/dag en 2.361,52 €/jaar

maximum 7 opeenvolgende dagen

maximum 30 dagen/jaar

artiestenkaart

geen arbeidsovereenkomst

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 15: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Sociaal statuut van artiesten

Uitzondering 1: artiest wordt betaald via

forfaitaire onkostenvergoedingen

gevolg

de artiest wordt niet beschouwd als werknemer

de opdrachtgever wordt niet beschouwd als werkgever

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 16: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Sociaal statuut van artiesten

Uitzondering 2: zelfstandige artiesten

mogelijkheden

onder de vorm van een vennootschap (NV, BVBA...)

bewijs van afwezigheid van verhouding werknemer-

werkgever via een verklaring van zelfstandige activiteit

gevolg

zelfstandig sociaal statuut

geen werkgeverskosten voor de opdrachtgever

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 17: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

4) Verzameling en gebruik van e-mailadressen

a) Een festivalorganisator stuurt e-mails naar tickethouders om hen op de hoogte te houden van

een wijziging in het programma.

b) Een festivalorganisator stuurt een e-mail aan personen die tickets hebben aangekocht voor de

vorige editie van het festival om reclame te maken voor de volgende editie.

c) Een producent van bouwmaterialen wenst de door u georganiseerde bouwbeurs te sponsoren,

op voorwaarde dat u alle e-mailadressen van tickethouders doorgeeft zodat hij deze personen

kan contacteren om reclame te maken voor zijn producten. Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 18: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

a) Gebruik om praktische informatie te

verschaffen aan klanten

Mag dat?

Ja, indien de klanten op het ogenblik van het

verzamelen van hun e-mailadres hierover duidelijk

worden geïnformeerd.

Hoe?

Plaats ‘Privacy Statement’ op de registratiepagina

waar de koper contactgegevens ingeeft die omschrijft

voor welke doeleinden en op welke manier uw

organisatie de verzamelde e-mailadressen gebruikt.

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 19: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

b) Gebruik om reclame te maken voor

nieuwe evenementen Mag dat?

Ja, indien:

de reclame verstuurd wordt aan bestaande klanten;

de reclame betrekking heeft op een gelijkaardig en zelf

georganiseerd evenement; én

de klant de mogelijkheid heeft zich te verzetten.

Anders is voorafgaande toestemming vereist.

Hoe?

Via hyperlink in de footer van iedere elektronische

reclameboodschap die bestemmeling kan aanklikken om

zich te verzetten tegen toekomstige reclame.

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 20: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

c) Doorgifte aan sponsors voor het

versturen van reclame

Mag dat?

Ja, op voorwaarde dat de tickethouders

voorafgaandelijk worden geïnformeerd over deze

doorgifte en hoe zij zich hiertegen kunnen verzetten.

Hoe?

Voorzie een privacyverklaring op de registratiepagina

die doorgifte aan sponsors voor reclamedoeleinden

omschrijft met onderaan een vakje dat de koper kan

aanvinken om zich te verzetten.

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 21: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

5) Contractuele tekortkomingen

Het is winter en u organiseert een indoor tennistornooi. De tennisfederatie vereist dat de

wedstrijden worden gespeeld bij een temperatuur tussen de 18 en 22 graden. U huurt een

verwarmingsinstallatie, maar enkele uren voor de eerste wedstrijd laat deze het afweten. De

temperatuur daalt tot 15 graden. Hoe kan u hierop reageren en juridisch uw schade verhalen?

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 22: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Stap 1: vaststelling van de tekortkoming

wanneer?

vóór enige andere handeling

door wie?

uzelf

expert

gerechtsdeurwaarder

Contractuele tekortkomingen

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 23: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Stap 2: ingebrekestelling

inhoud

definieer de tekortkoming

uit uw wil om het contract te zien worden uitgevoerd

bepaal een deadline

bepaal de gevolgen ingeval van niet-nakoming

vervanging

contractuele of geschatte schadevergoeding

contractuele of wettelijke (4,25%) interesten

geen vormvereisten

Contractuele tekortkomingen

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 24: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Stap 3: éénzijdige vervanging door een derde

voorwaarden

dringende noodzakelijkheid

onmiddellijk na verstrijken deadline

in geval van middelenverbintenis: zware fout vereist

te goeder trouw zijn

verplichting om uw schade te beperken

steeds op eigen risico

Contractuele tekortkomingen

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 25: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

Stap 4: schadevergoeding

voorwaarden

fout

schade

oorzakelijk verband

kan enkel worden toegekend door een rechter

Contractuele tekortkomingen

Dit document is geen juridische advies en kan niet worden beschouwd of gebruikt als juridisch advies. Lorenz

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Het gebruikt van

informatie uit dit document gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Page 26: JURIDISCHE PROBLEMEN VOORKOMEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EVENTS

We appreciate the opportunity to be of service to you.

Lorenz

Regentlaan 37-40 Boulevard du Régent

1000 Brussels, Belgium

Telephone +32 2 239 2000 - Fax +32 2 239 2002

www.lorenz-law.com