Juniorprogramma: springplank naar een boeiende carrière in de ontwikkelingssamenwerking

of 12/12

Embed Size (px)

description

Het Juniorprogramma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking biedt jongeren de kans een eerste beroepservaring op te doen in de ontwikkelingssamenwerking. Sinds de start in 2006 hebben al meer dan 350 jong afgestudeerden deze kans gegrepen. Jong-afgestudeerden die met het Juniorprogramma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in het buitenland gaan werken, zijn zeer tevreden over hun ervaring. Ze bevestigen dat het programma een absolute meerwaarde is voor hun carrière. De meesten van hen vinden na terugkeer in België dan ook snel werk. Meer dan de helft van hen (60%) blijft na deze buitenlandervaring aan de slag in de ontwikkelingssamenwerking, meestal bij een NGO. Het Juniorprogramma is ontegensprekelijk een springplank naar een loopbaan in de ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een enquête die het Juniorprogramma na acht jaar bestaan bij voormalige Junior Assistenten liet afnemen.

Transcript of Juniorprogramma: springplank naar een boeiende carrière in de ontwikkelingssamenwerking

  • 1. BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAPEerste beroepservaringHet Juniorprogramma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking biedt jongeren de kans een eerste beroepservaring op te doen in de ontwikkelingssamenwerking.Sinds de start in 2006 hebben al meer dan 350 jong afgestudeerden deze kans gegrepen.2HET JUNIORPROGRAMMANieuwe ontwikkelingswerkersHet doel van het programma is om jonge professionals op te leiden en op die manier een nieuwe generatie ontwikkelingswerkers klaar te stomen.EnquteIn maart 2014 is voor de tweede keer in het bestaan van het Juniorprogramma een enqute gehouden bij ex-Juniors om na te gaanof het programma voldoet aan de verwachtingen.En of twee jaarVia het Juniorprogramma kunnen 'coperanten in spe onder begeleiding van een coach n of maximaal twee jaar aan de slag in een project van de Belgische gouvernementele samenwerking of van een Belgische NGO, in een van de 18 partnerlanden van de Belgische ontwikkelings- samenwerking.

2. BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAPJong-afgestudeerden die met het Juniorprogramma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in het buitenland gaan werken, zijn zeer tevreden over hun ervaring.3VOLDOET HET JUNIORPROGRAMMA AAN DE VERWACHTINGEN ?Ze bevestigen dat het programma een absolute meerwaarde is voor hun carrire. De meesten van hen vinden na terugkeer in Belgi snel werk.Meer dan de helft (60%) blijft na deze buitenlandervaring aan de slag in de ontwikkelingssamenwerking, meestal bij een NGO. 3. BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP93% antwoordpercentage234 respondenten60% 40% 4ENQUTE85% BTC15% Belgische NGO95% BelgNL 47% | FR 53%26 # leeftijd bij vertrekOnderzoekspopulatie 4. 5DIPLOMA'S 5. VINDEN EX-JUNIORS SNEL WERK ?50% na twee maanden72% na vier maanden660%van de beroepsactieve ex- juniors werkt vandaag nog altijd in de ontwikkelingssamenwerking.Als je in de ontwikkelings- samenwerking wil blijven werken, is je eerste job na het Juinior- programma het best een job in de sector. 6. WAAR WERKEN ZE ?63% in Belgi32% in het buitenland785% van de ex- juniors werkt vandaag in Belgi.(eerste job na het Juniorprogramma)Op langere termijn komt de meerderheid terug in Belgi werken. 7. WAAR WERKEN ZE ?850 NGOMULTI 23GOUV 20Andere 3 | Vierde pijler 2 | Priv 2 8. WAAR WERKEN ZE ?9502320 9. MAN - VROUW60% vrouwen40% mannen1067%van de mannen vindt een eerste job in de ontwikkelingssamen- werking, bij de vrouwen is dat slechts 50%.Junior Assistenten die naar het terrein vertrekkenOp langere termijn is het aandeel van de vrouwen die in het zuiden werken, nog kleiner. 10. TEVREDENHEID - MEERWAARDEAlgemene tevredenheid: 7,7 op 101190%van de ex-juniors vindt dat het programma een meerwaarde is in hun zoektocht naar werk.De ex-juniors appreciren vooral de opgedane kennis, de beroepservaring van twee jaar, de reputatie van BTC en de toegewezen verantwoorde- lijkheid. 11. 12