job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente...

36
VITOLIG 300 Cazan din oţ el pentru arderea peleţ ilor din lemn VITOLIG 200 Cazan din oţ el pentru arderea bucăţ ilor de lemn spart cu o lungime de până la 50 cm VITOLIG 100 Cazan din oţ el cu grătar răcit cu apăşi tiraj natural pentru arderea lemnelor sparte cu o lungime de până la 33 cm VIESMANN Instruc ţ iuni de proiectare VITOLIG Cazan pentru combustibil solid, între 5 şi 40 kW 5835 241-7 RO 4/2008

Transcript of job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente...

Page 1: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

VITOLIG 300

Cazan din oţel pentru arderea peleţilor din lemn

VITOLIG 200

Cazan din oţel pentru arderea bucăţilor de lemn spart cu olungime de până la 50 cm

VITOLIG 100

Cazan din oţel cu grătar răcit cu apă şi tiraj naturalpentru arderea lemnelor sparte cu o lungime de până la 33cm

VIESMANN

Instrucţiuni de proiectare

VITOLIGCazan pentru combustibil solid, între 5 şi 40 kW

5835 241-7 RO 4/2008

Page 2: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Cuprins

1. Principii de ardere a lemnuluipentru generarea căldurii

1.1 Principii de ardere a lemnelor sparte pentru generarea căldurii . . . . . . . . . . . . . . . . 4&Dimensiuni lemn de foc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4&Conţinut energetic şi valorile emisiilor de substanţe poluante. . . . . . . . . . . . . . . . . 4& Influenţa umidităţii asupra puterii calorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Principii de ardere a peleţilor de lemn pentru generarea căldurii. . . . . . . . . . . . . . . . 5&Ce sunt peleţii de lemn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5&Cerinţe privind combustibilul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5&Forme de livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. Informaţii privind produsul 2.1 Descrierea produsului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6&Vitolig 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6&Vitolig 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6&Vitolig 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Structură şi funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7&Vitolig 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7&Vitolig 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8&Vitolig 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3. Vitolig 300 3.1 Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.2 Amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.3 Indicaţii pentru livrarea vrac a peleţior cu ajutorul unui vagon de pompare siloz . . . 123.4 Depozitarea combustibilului în spaţii de depozitare puse la dispoziţie de execu-

tant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12&Dimensionarea spaţiului de depozitare a peleţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12&Executarea spaţiului de depozitare şi a componentelor necesare sistemului. . . . . 12& Indicaţii legate de accesorii pentru spaţiul de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.5 Depozitarea combustibilului în silozul de peleţi (accesorii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17&Dimensionarea silozilor peleţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17&Condiţii impuse la faţa locului şi amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.6 Racordarea evacuării gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20&Coşul de fum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20&Tub evacuare gaze arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.7 Racordarea hidraulică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21&Dotarea cu elemente de siguranţă conform EN 12828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21& Indicaţii generale de proiectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21&Schimbător de căldură cu asigurare pentru descărcarea căldurii de la cazan(Vitolig 300 începând cu 21 kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4. Vitolig 200 4.1 Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.2 Amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.3 Combustibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

&Bucăţi de lemn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25&Brichete de lemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25&Material tocat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.4 Racordarea evacuării gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26&Coşul de fum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26&Tub evacuare gaze arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.5 Racordarea hidraulică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27&Dotarea cu elemente de siguranţă conform EN 12828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27& Indicaţii generale de proiectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27&Schimbător de căldură de siguranţă cu asigurarea descărcării căldurii de lacazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

&Acumulator tampon de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5. Vitolig 100 5.1 Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.2 Amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315.3 Combustibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

&Bucăţi de lemn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315.4 Racordarea evacuării gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

&Coşul de fum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315.5 Racordarea hidraulică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

&Dotarea cu elemente de siguranţă conform EN 12828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32& Indicaţii generale de proiectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32&Schimbător de căldură de siguranţă cu asigurarea descărcării căldurii de lacazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

&Dispozitivul de reglare a temperaturii minime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

6. Anexă 6.1 Dimensionarea vasului de expansiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5835241-7

RO

2 VIESMANN VITOLIG

Cuprins

Page 3: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

7. Index alfabetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 3

Cuprins (continuare)

Page 4: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

1.1 Principii de ardere a lemnelor sparte pentru generarea căldurii

Dimensiuni lemn de foc

Dimensiunile uzuale pentru lemne de foc în industria silvică şiforestieră sunt metru cub plin şi metru ster (mster). Metru cub plineste denumirea pentru 1 m3 de masă lemnoasă solidă în formărotundă.

Metru ster este unitatea de măsură pentru lemnul stratificat sauvrac care dau un volum total de 1 m3, inclusiv în interstiţii. 1 metrucub plin de lemn tăiat corespunde aprox. 1,4 metru ster.

Tabelul de calcul a tipurilor uzuale de lemn de focUnitate de măsură Metru cub

plinMetru ster(mster)

Metru ster(mster)

Metru cubvrac (mcvrac)

Metru cubvrac (mcvrac)

Metru cubvrac (mcvrac)

Sortiment Lemn rotund Bucăţi delemn

Lemne Material tocat

stratificat vrac G 30 „fin“ G 50 „mediu“1 mcub plin lemn rotund 1 1,40 1,20 2,00 2,50 3,001 m ster lemn spart1 m lungime, stratificat

0,70 1,00 080 1,40 (1,75) (2,10)

1 mster bucăţi de lemnpregătite pentru ardere, stratificat

0,85 1,20 1,00 1,70

1 mc vrac bucăţi de lemnpregătit pentru ardere, vrac

0,50 0,70 0,60 1,00

1 mcvrac (pădure) ‐ material tocatG 30 „mediu“

0,40 (0,55) 1,00 1,20

1 mcvrac (pădure) ‐ material tocatG 50 „mediu“

0,33 (0,50) 0,80 1,00

Conţinut energetic şi valorile emisiilor de substanţe poluante.

Lemnul este combustibil regenerabil. La ardere se emite o energiemedie de 4,0 kWh/kg.În tabel sunt prezentate valorile calorice a diverselor tipuri delemn cu un conţinut de apă de 20 %.

Tipul lemnului Densi-tate

Valoare calorifică (valoare aproxi-mativă la un conţinut de apă de 20%)

kg/m3 kWh/ fm kWh/ rm kWh/kgLemn de con-ifereMolid 430 2100 1500 4,0Brad 420 2200 1550 4,2Pin 510 2600 1800 4,1Molift 545 2700 1900 4,0Specii defoioaseMesteacăn 580 2900 2000 4,1Ulm 620 3000 2100 3,9Fag 650 3100 2200 3,8Frasin 650 3100 2200 3,8Stejar 630 3100 2200 4,0Fag alb 720 3300 2300 3,7

1 litru de combustibil lichid poate fi înlocuit, luându‐se în calculrandamentul de ardere obişnuit cu 3 kglemne. Un metru ster(mster) de lemn de stejar corespunde unei cantităţi de energie decca 200 litri combustibil lichid sau 200 m3 gaz. Folosirea lemnuluipentru încălzire protejează stocul limitat al rezervelor de combus-tibil lichid şi gaz.Lemnul are un bilanţ de CO2neutral, deoarece CO2 rezultat laarderea lemnului, este integrat din nou în ciclul fotosintezei şi îşiaduce aportul la formarea unei biomase noi. Un alt aspect intere-sant din punctul de vedere al protecţiei mediului este faptul călemnul nu conţine sulf aproape deloc şi astfel, emisiile de dioxidde sulf sunt aproape nule.

Influenţa umidităţii asupra puterii calorifice

Puterea calorifică a lemnului este determinată în principiu de con-ţinutul de apă. Cu cât cantitatea de apă este mai mare, cu atâteste mai scăzută puterea calorifică, deoarece apa se evaporă încadrul procesului de ardere consumând astfel căldură.Pentru a indica conţinutul de apă se folosesc două mărimi uzuale.

& Conţinut de apăConţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procenteraportată la masa totală a lemnului.

& Umiditatea lemnului (umiditate)Umiditatea lemnului (denumită în continuare umiditate) estemasa de apă reprezentată în procente raportată la masa lemnu-lui fără apă.

Următoarea diagramă indică legătură între conţinutul de apă şiumiditate.

5835241-7

RO

4 VIESMANN VITOLIG

Principii de ardere a lemnului pentru generarea căldurii

1

Page 5: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Lemnul proaspăt are o umiditate de 100 %. La depozitarea aces-tuia pe timp de vară, umiditatea se reduce cu cca 40 %. La depozi-tarea lemnului pe parcursul mai multor ani, umiditatea scade lacca 25 %.Diagrama de mai jos indică dependenţa puterii calorifice de conţi-nutul de apă având ca exemplu lemnul de molid. La un conţinut deapă de 20 % (umiditate25 %) puterea calorifică este de4,0 kWh/kg.Puterea calorifică a lemnului uscat timp de mai mulţi ani estedublă faţă de cea a lemnului proaspăt tăiat.

DepozitareArderea lemnului umed este nerentabilă, temperaturile de arderesunt scăzute, emisiile de substanţe poluante sunt ridicate, iar pecoşul de fum se depune gudron.Indicaţii legate de depozitarea lemnului& Lemnul rotund se sparge începând de la un diametru de 10 cm.& Stivuiţi lemnele sparte într‐un loc aerisit şi cât se poate de înso-rit, ferit de ploaie.

& Între stivele de lemn trebuie să fie suficient spaţiu intermediar,pentru ca fluxul de aer să poată aerisi umiditatea evaporată.

& Sub stiva de lemne trebuie să existe un spaţiu deschis, deexemplu sub forma unei bârne, pentru ca lemnul umed să poatăfi aerisit.

& Lemnul proaspăt tăiat nu va fi depozitat în pivniţă, deoareceuscarea necesită aer şi soare. În schimb lemnul uscat poate fidepozitat într‐o pivniţă aerisită.

1.2 Principii de ardere a peleţilor de lemn pentru generarea căldurii

Ce sunt peleţii de lemn?

Ca materie primă pentru peleţi de lemn se folosesc 100 % resturide lemn natural. Această materie primă se obţine în cantităţi marisub formă de aşchii la rindeluire sau la debitarea cu ferăstrăul cadeşeuri în industria prelucrătoare a lemnului Resturile de lemn cugranulaţie fină se compactează şi peletează în forme cilindricefără lianţi, folosindu‐se presiune ridicată.

Materia primă este depozitată şi transportată complet uscată.Depozitarea complet uscată se va face în mod obligatoriu şi decătre operatorul instalaţiei. Doar aşa se poate asigura o ardereeficientă şi ireproşabilă.

Cerinţe privind combustibilul

Peleţii de lemn utilizaţi pentru Vitolig trebuie să corespundă nor-mativelor DINplus, resp. ÖNORM 7135.

Cerinţă Valori limităconform DINplus

Densitate brută kg/dm3 > 1,12Procentul de apă % < 10Uzură % < 2,3Conţinut de cenuşă % < 0,5Putere calorifică (waf = fără apă) MJ/kg > 18Arsen mg/kg < 0,8Plumb mg/kg < 10Cadmiu mg/kg < 0,5Clor % < 0,02

Cerinţă Valori limităconform DINplus

Crom mg/kg < 8Cupru mg/kg < 5Sulf % < 0,04Azot % < 0,3Mercur mg/kg < 0,05Zinc mg/kg < 100

Pentru ardere în Vitolig 300 se vor folosi peleţi cu un diametru de6 mm, o lungime între 5 şi 30 mm (20 % până la 45 mm) şi o umidi-tate reziduală de maxim 7 până la 12 % .

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 5

Principii de ardere a lemnului pentru generarea căldurii (continuare)

1

Page 6: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Forme de livrare

Momentan peleţii de lemn se livrează în saci între 15 şi 30 kg, încartoane de mari dimensiuni de până la 1000 kg pe paleţi sauvrac.Peleţii vrac se transportă cu vagoane de pompare siloz şi se pur-jează în depozit prin intermediul unui sistem cu furtunuri.

Manipularea adecvată a peleţilor garantează un procentaj mic depraf, alimentarea fără probleme a combustibilului şi o putere con-stantă a cazanului.

Informaţii privind produsul

2.1 Descrierea produsului

Vitolig 300

Cazan din oţel pentru arderea peleţilor din lemnTemperatura admisă pe tur până la 95 ºCPresiune de lucru admisă 3 bar& Cazan complet automatizat pentru peleţi din lemn, de la 2,9până la 25,9 kW.

& Randamentul arderii: până la 95%.& Utilizare optimă a energiei prin autoreglarea puterii, astfel rezul-tând temperaturi scăzute ale gazelor arse şi un randament ridi-cat al arderii.

& Alimentarea complet automată a peleţilor în setul de livrare& Rezervorul integrat de mari dimensiuni pentru peleţi, cu un con-ţinut de 232 litri, permite intervale de funcţionare lungi şi fărăîntreruperi.

& Aprindere automată cu elemente de încălzire, silenţioasă şi cueconomisire de energie.

& Suflanta cu turaţie reglabilă liniar şi cantităţile de combustibil şide aer dozate exact pentru funcţionarea modulantă garanteazăo adaptare optimă la necesarul momentan de căldură.

& Automatizare digitală cu afişaj complet al textului prin meniu şisupraveghere automată a funcţiilor ‐ pentru un circuit de încăl-zire cu vană de amestec şi reglarea temperaturii apei caldemenajere.

& Curăţarea automată a suprafeţelor de schimb de căldură pentruun randament de ardere constant ridicat şi o îndepărtare acenuşii de pe capsula arzătorului pentru un intervale de cură-ţare îndelungate.

& Cazanul este divizibil în scopul amplasării.& Vitolig 300 pot fi transportate complet conform BAFA.

Vitolig 200

Cazan din oţel pentru arderea lemnelor sparte până la 50 cmlungime şi a brichetelor de lemnCazan cu ardere prin gazificarea lemnului pentru lemne spartepână la 50 cm lungime, brichete din lemn şi material tocat.Temperatura admisă pe tur până la 100 ºCPresiune de lucru admisă 3 bar& Cazan cu ardere prin gazificarea lemnului, cu performanţe ridi-cate Lemnele de foc de 50cm, brichetele de lemn şi deşeuriletocate sunt adecvate pentru compartimentul de umplere din oţelinoxidabil şi camera de ardere din ceramică specială.

& Sistem de încălzire automat, pentru căldură utilizabilă dupăcâteva minute.

& Suflantă cu turaţie reglabilă liniar, de mare putere, cu cale deaspiraţie – funcţionare modulară în orice domeniu de putere şi,prin aceasta, cu adaptare optimă la necesarul imediat de căl-dură.

& Ardere optimă în funcţie de proces şi adaptarea automată aputerii: Randamentul cazanului este de până la 92 % avândvalori scăzute de substanţe poluante.

& Aspiraţia patentată a gazului de semicarbonizare împiedicăscurgerile de gaz de semicarbonizare.

& Automatizare digitală a circuitului cazanului, uşor de reglat, cusistem de autodiagnoză.

& Compartiment de umplere din oţel inoxidabil, de mari dimen-siuni, pentru o durată de ardere de până la 12 ore fără necesita-tea realimentării.

& Curăţare mecanică simplă a suprafeţelor de încălzire şi inter-vale mari de curăţire, de ex. golirea cenuşii doar la fiecare douăsăptămâni.

Vitolig 100

Cazan din oţel cu grătar răcit cu apă şi tiraj natural pentruarderea lemnelor sparte cu o lungime de până la 33 cmCazane pentru lemn spart cu o lungime de până la 33 cmTemperatura admisă pe tur până la 90 ºCPresiune de lucru admisă 3 bar& Cazane cu combustibil solid pentru lemn spart cu o lungime depână la 33 cm şi un preţ deosebit de avantajos.

& Putere nominală maximă 14,8 kW: nu necesită supraveghereconform 1. BlmSchV.

& Grătarul cu alimentare cu apă şi aerul secundar preîncălzit,reglabil servesc la o utilizare bună a combustibilului.

& Cazan cu combustibil solid cu tiraj natural şi tiraj necesar redus.Se poate folosi la aproape toatele sisteme de hornuri.

& Deservire foarte simplă din faţă şi instalare rapidă.& Durată lungă de ardere datorită focarului mare.& Încărcarea cu lemne a focarului se face uşor prin partea frontalăa cazanului, printr‐o uşă cu suprafaţă mare.

& Aer secundar reglabil şi preîncălzit pentru o ardere curată şiecologică.

5835241-7

RO

6 VIESMANN VITOLIG

Principii de ardere a lemnului pentru generarea căldurii (continuare)

2

Page 7: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

2.2 Structură şi funcţii

Vitolig 300

Structură

Vitolig 300 este compus în principiu dintr‐un compartiment de ali-mentare cu peleţi (partea stângă a cazanului) şi un compartimentde ardere (partea dreaptă a cazanului).

Componenta de alimentare cu peleţi din partea stângă a cazanuluiinclude un recipient de peleţi C cu capac de curăţare, elementulelectric pentru aprinderea automată a peleţilor, transportorul eli-coidal (melcul de dozare a peleţilor) E cu motor de antrenare,motorul de antrenare pentru curăţirea automată de cenuşă a arză-torului şi cutie de cenuşă integrată G.Partea dreaptă a cazanului (partea de ardere) constă dintr‐o com-ponentă de comandă B cu automatizarea circuitului cazanului şidispozitiv de reglare pentru circuitul de încălzire HKR pentru uncircuit de încălzire cu vană de amestec şi reglare a temperaturiidin acumulator, a jgheabului de cădere a peleţilor, a vasul arzăto-rului D din oţel cu îndepărtare automată a cenuşii F şi a curăţă-rii automate a suprafeţei de schimb de căldură.

FuncţieImediat ce autoamtizarea transmite o solicitare de căldură, Vitolig300 intră automat în funcţiune. După preventilare (funcţie de sigu-ranţă, doar la o temperatură a camerei de ardere peste 190 ºC)porneşte aprinderea (rezistenţă electrică), iar melcul de dozare apeleţilor se cuplează. Recipientul de ardere se umple cu peleţi,rezistenţa electrică aprinde peleţii, iar cazanul intră în regimul depornire.Dacă, după începerea regimului de pornire, temperatura camereide ardere creşte cu 70 K, acesta este indiciul pentru formarea flă-cării. Dacă temperatura camerei de ardere creşte peste 240 ºC,Vitolig 300 trece în regimul de modulare. Melcul de dozare a pele-ţilor transportă în regimul modulant cantitatea necesară de peleţiîn recipientul arzătorului, iar suflanta de aspiraţie funcţioneazăcorespunzător cu o turaţie de la 800 până 2400 min ‐1.Dacă temperatura apei din cazan depăşeşte 82 ºC sau se depă-şeşte temperatura nominală setată a apei din cazan timp de15 minute cu 15 K, se produce arderea completă.Melcul de dozare a peleţilor este oprit, în funcţie de starea deputere şi ardere completă, imediat sau mai funcţionează încă3 minute cu cantitatea minimă de combustibil. Turaţia suflanteieste de 1500 min ‐1 în regimul de ardere completă. Suflanta func-ţionează la o temperatură a camerei de ardere sub 250 ºC timp dedouă minute. Arderea completă se încheia după îndepărtareaautomată a cenuşii din recipientul arzătorului.

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 7

Informaţii privind produsul (continuare)

2

Page 8: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Vitolig 200

Structură

Partea din dreapta a Vitolig 200 constă dintr‐o suflantă cu aspira-ţie cu reglaj liniar pentru adaptarea modulantă a puterii A, dinrezervorul de umplere din oţel cu uşă mare de umplere pentrubucăţi de lemn lungi de 50 cm E, zona de degazificare G şi acenuşarului de mare volum cu uşă K. Partea din stânga a caza-nului este componenta de ardere propriu‐zisă a Vitolig 200. Orifi-ciile de aerisire primară şi secundară cu reglaj liniar L şi camerade ardere din ceramică specială H cu senzorul de temperaturăasigură rezultate optime de ardere. Uşa mare pentru curăţire oferăacces pentru curăţarea completă a suprafeţelor de schimb detemperatură D. O termoizolaţie cu o grosime de 100 mm Creduce pierderile de căldură. Automatizarea pregătită pentruconectare B este foarte uşor accesibilă în scopuri de întreţinere.

FuncţieGazeificarea lemnului (piroliză) are loc în spaţiul de umplere dinoţel prin intermediul patului incandescent. Gazele lemnului infla-mabile rezultate astfel sunt aspirate cu un injector în ceramica dincare este fabricată camera de ardere şi emit căldură către supra-faţa de schimb de căldură. Astfel este atinsă rapid o temperaturăridicată a camerei de ardere, ceea ce are ca rezultat o arderecurată în regimul de funcţionare cu putere parţială şi plină.Înainte de încălzire, resp. încărcare suplimentară se acţioneazăde 3 ‐ 5 ori maneta curăţării suprafeţei de schimb de căldură F.Pentru încălzire se deschide uşa de umplere şi se trage clapetade umplere, iar grătarul devenit astfel accesibil, se acoperă cuhârtie mototolită până la marginea superioară a zonei de degazifi-care acoperită cu cărămidă refractară (cca. 5 cm). Pe hârtie seamplasează un strat din material tocat uscat, vreascuri subţiri sauaşchii brute. Apoi se introduc orizontal şi, dacă se poate, fără spa-ţii goale, mai multe straturi de lemn stratificat cu o lungime amuchiei între 4 şi 6 cm . Apoi, spaţiul de umplere se va umple cubucăţi de lemn cu o lungime între 45 şi 55 cm şi o lungime a margi-nilor de max.15 cm. Umplerea completă a Vitolig 200 se reco-mandă doar având un acumulator tampon de agent termic şi/sautemperaturi exterioare scăzute (trebuie să se asigure o preluaresuficientă a căldurii).În regimul de funcţionare pe timp de vară se va prevedea o canti-tate de lemn corespunzător mai mică. După apăsarea comutatoru-lui pornit‐oprit de la automatizare, se efectuează un autotest alautomatizării şi al senzorilor conectaţi, la finalul căruia se afişeazătemperatura apei din cazan.La aprinderea Vitolig 200 se deschide uşa pentru cenuşă şi grăta-rul înclinat aflat în spatele acesteia. Hârtia se aprinde şi se apasăbutonul de încălzire de pe panoul de comandă al cazanului. Grăta-rul înclinat şi uşa pentru cenuşă se închid, după ce hârtia estebine arsă (între cca. 20 şi 30 secunde). În funcţie de umplereacompartimentul de umplere, a calităţii materialului de umplere şi apreluării căldurii, rezultă o durată de ardere între 4 şi 13,5 ore.Uşa pentru umplere nu trebuie să se deschidă timp de cel puţintrei ore după încălzire.Pentru încărcare suplimentară uşa de umplere se va deschidepână la blocaj şi apoi va rămâne astfel timp de 15 secunde.Gazele de semicarbonizare din compartimentul de umplere suntaspirate de către suflantă şi pot fi deschise fără pericole. Înmăsura în care există suficient jar, acesta se va împărţi uniform pegrătar şi apoi se vor stivui bucăţile de lemn orizontal ca şi laardere. Dacă nu este suficient jar (grătarul este deja vizibil) se vaproceda ca şi la încălzire. La finalul arderii, suflanta funcţionează20 minute la turaţie maximă şi apoi se decuplează. Astfel jarulrămas se poate utiliza în mod optim.

5835241-7

RO

8 VIESMANN VITOLIG

Informaţii privind produsul (continuare)

2

Page 9: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Vitolig 100

Structură Vitolig 100 cu cazanul cu tiraj natural cu ardere în partea de josconstă în componente puţine şi uşor de operat. În spatele uşiimari de umplereE se află compartimentul de umplere F pentrubucăţi de lemn lungi de până la 33 cm. Grătarul care conduceapa, fiind astfel neuzabil Hf oloseşte temperatura ridicată a patu-lui de jar. Reglarea aerului secundar G asigură rezultate bune aarderii de la încălzire până la arderea completă. Aerul secundareste introdus în uşa de umplere cu ajutorul unui împingător rotativ.Clapeta de încălzire D se poate opera uşor din faţă şi se des-chide doar la încălzire şi la alimentarea suplimentară.Dispozitivul de reglare pentru aprindere C reglează temperaturadorită pentru apa din cazan prin intermediul cantităţii de aer pri-mar. În acest sens se va închide uşa cenuşarului K.Ca protecţie contra supraîncălzirii se foloseşte schimbătorul decăldură integrat B împreună cu asigurarea descărcării căldurii(accesorii). Termoizolaţia cu o grosime de 60 mm A asigură pier-deri minore de căldură în timpul regimului de încălzire.

FuncţieTemperatura dorită a apei din cazan se setează în funcţie de tabe-lul următor de la dispozitivul de reglare pentru aprindere. (uşapentru cenuşă trebuie să fie închisă).Cea mai ridicată temperatură pe tur este alocată celei mai scăzutetemperaturi exterioare (în acest exemplu –20 ºC). Cu ajutorulvanei de amestec cu 3 căi cu reglarea circuitului de încălzire(accesoriu) se reglează temperatura de tur pentru încălzire înfuncţie de temperatura exterioară.Dispozitivul de serie pentru reglarea temperaturii minime decu-plează în faza de încălzire şi la scăderea temperaturii apei dincazan sub 60 °C pompa circuitului de încălzire şi eventual pompade circulaţie pentru încălzirea apei în acumulator.La depăşirea temperaturii minime de 60 °C se cuplează automatpompele. Astfel se evită scăderea sub punctul de rouă (formarecondens). Montarea unei vane de amestec cu 3 căi este necesarăpentru o mai bună reglare a cazanului Vitolig 100.La o descărcare redusă de căldură (temperatură exterioară plă-cută) cantitatea de combustibil nu trebuie să fie prea mare. Se vaasigura întotdeauna descărcarea căldurii.

Temperatură exterioară −20 ºC −10 ºC 0 ºC +10 ºCPentru temperatura sistemului 90 ºCTemperatura pe turul pentru încălzire ºC 90 80 65 45Temperatura apei din cazan ºC 90 80 75 75Pentru temperatura sistemului 75 ºCTemperatura pe turul pentru încălzire ºC 75 65 55 40Temperatura apei din cazan ºC 75 75 75 75Pentru încălzire prin pardoseală şi încălzire de tem-peratură joasăTemperatura pe turul pentru încălzire ºC 45 40 38 28Temperatura apei din cazan ºC 75 75 75 75

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 9

Informaţii privind produsul (continuare)

2

Page 10: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

3.1 Date tehnice

Domeniul de putere nominală kW de la 2,9 până la9,9

de la 4,3 până la15,0

de la 6,3 până la21,0

de la 7,5 până la25,9

Temperatura pe tur– admis °C 95 95 95 95– maxim °C 75 75 75 75– minim °C 60 60 60 60Temperatură minimă de retur °C 20 20 20 20Presiune de lucru admisăCazan bar 3 3 3 3Schimbător de căldură de siguranţă bar — — 6 6Marcaj CE CE CE CE CEconform directivelor privind maşinileClasa de cazane conform EN 303‐5 3 3 3 3Dimensiuni totaleLungime totală mm 735 735 735 735Lăţime totală mm 1030 1030 1030 1030Înălţime totală mm 1890 1890 1890 1890– Dimensiune de montaj cu protecţiede transport mm 1200 x 790 x 1610 1200 x 790 x 1610 1200 x 790 x 1610 1200 x 790 x 1610

– Dimensiuni de montaj fără protecţiela transport şi rezervor de peleţi mm 1015 x 761 x 1417 1015 x 761 x 1417 1015 x 761 x 1417 1015 x 761 x 1417

Greutate totală (cazan cu termoizo-laţie)

kg 367 367 378 378

Greutate de montaj (cazan fără pro-tecţie la transport şi rezervor de peleţi

kg 240 240 250 250

Putere electrică max. absorbită– la aprindere W 860 860 860 860– în regimul de încălzire W 68 89 108 108– Alimentarea cu peleţi W 1580 1580 1580 1580CapacitateApa din cazan l 59 59 53 53Rezervor peleţi l 232 232 232 232Recipient cenuşă l 36 36 36 36Racorduri cazanTurul şi returul cazanului şi G 1 1 1 1Racord elemente de siguranţă(supapă de siguranţă)Elemente de siguranţă pe retur şigolire

R ½ ½ ½ ½

Conexiuni la schimbătorul de căl-dură de siguranţăApă rece, apă caldă R — — ½ ½Gaze arse*1temperatura medie (brut*2)– la putere nominală superioară °C 114 136 144 154– ca sarcină parţială (33% din pute-rea nominală superioară)

°C 76 82 84 85

Debit masic– la putere nominală superioară kg/h 24,8 33,1 44,6 52,6– ca sarcină parţială (33% din pute-rea nominală superioară)

kg/h 9,3 12,4 16,7 19,7

Conţinutul de CO2 în gazele arse % 12,0 12,0 12,0 12,0Ştuţ de evacuare a gazelor arse 7 mm 130 130 130 130Depresiune la coş*3– minim Pa 5 5 5 5

mbar 0,05 0,05 0,05 0,05– maxim Pa 20 20 20 20

mbar 0,2 0,2 0,2 0,2

5835241-7

RO

10 VIESMANN VITOLIG

*1Valorile de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gazelor arse conform EN 13384 luând în considerare 12,0% CO2.*2Temperatura măsurată a gazelor arse ca valoare brută medie conform EN 304 la 20°C temperatura aerului de ardere.*3În coşul de fum trebuie montat un limitator de tiraj.

Vitolig 300

3

Page 11: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

AGA Evacuare gaze arseE Golire şi vas de expansiune cu membranăKR Retur cazanKV Tur cazanKW Apă rece (doar la 21,0 şi 25,9 kW)SA Racord elemente de siguranţă (supapă de siguranţă)TAS Mufa R ½ pentru senzorul pentru protecţia termică (numai la

21,0 şi 25,9 kW)

WW Apă caldă (doar la 21,0 şi 25,9 kW)A Unitatea de alimentare cu rezervor de peleţiB Elementul de comandă al automatizăriiC CazanD Racord aer de returE Racord alimentare peleţi

3.2 Amplasare& Se va evita poluarea aerului prin hidrocarburi halogenate (conţi-nute de exemplu în spray‐uri, vopsele, substanţe dizolvante şidetergenţi)

& Se va evita producerea de praf& Să nu existe un grad mare de umiditate a aerului& Spaţiul să fie protejat la îngheţ şi bine aerisitÎn caz contrar pot apărea defecţiuni şi avarii la instalaţie.Cazanul se va amplasa în încăperi, în care se produce poluareaaerului prin hidrocarburi halogenate, ca de exemplu saloane decoafură, tipografii, curăţătorii chimice, laboratoare etc., numaidacă se iau suficiente măsuri prin care să se asigure permanentaer de ardere nepoluat.În caz de dubiu, vă rugăm să luaţi legătura cu filiala noastră.În caz de nerespectare a acestor indicaţii, se pierde dreptul asu-pra serviciilor de garanţie pentru remedierea defecţiunilor lacazan, produse din aceste cauze.

IndicaţieCazanul poate fi descompus pentru montaj (vezi indicaţiile sepa-rate de demontaj pentru Vitolig 300).

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 11

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 12: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

3.3 Indicaţii pentru livrarea vrac a peleţior cu ajutorul unui vagon de pompare siloz

La livrare în vrac, peleţii sunt livraţi cu ajutorul vagoanelor depompare. Din cauza mărimii vehiculelor de livrare se va lua înconsiderare la proiectare şi posibilitatea de acces.Vehiculele cântăresc de obicei peste 15 tone şi au o înălţime între3,7 şi 3,9 m. De aceea se va verifica dacă accesul se va limita prinlimitări de greutate, pasaje subterane, căi înguste şi abrupte,curbe strânse sau lipsa posibilităţii de întoarcere.

Spaţiile de depozitare a peleţilor se vor afla, în funcţie de posibili-tăţi, la un perete exterior, pentru ca furtunurile de umplere să fiecât se poate de scurte. La lungimi de umplere a furtunurilor între20 şi 40 m umplerea devine problematică din cauza cantităţiischimbătoare de aer. Vehiculele de livrare sunt echipate cu osuflantă de pompare, adică peleţii sunt suflaţi în spaţiile de depo-zitare cu o suprapresiune între 0,5 şi 0,9 bar. Suprapresiunearezultată este aspirată cu ajutorul suflantei prin intermediul unuidispozitiv de filtrare din noul spaţiu de depozitare. Este necesarăo alimentare electrică de 230 volţi de cel puţin 10 amperi.

3.4 Depozitarea combustibilului în spaţii de depozitare puse la dispoziţie de execu-tant.

Dimensionarea spaţiului de depozitare a peleţilorSpaţiul de depozitare trebuie să fie mai degrabă dreptunghiulardecât pătrat şi să fie suficient de mare pentru a putea depozita ocantitate suficientă de combustibil pentru un an. Dimensiuneaspaţiului de depozitare depinde de capacitatea de încălzire a clă-dirii.Dimensiunea necesară a spaţiului de depozitare pentru cantitateade combustibil anuală în m3 (incl. spaţiul gol) se obţine multipli-când sarcina termică a clădirii (în kW) cu factorul 0,9 (m3/kW).

Exemplu:O casa obişnuită cu o sarcină termică de 15 kW necesită un volumde cca 13,5 m3 incl. spaţiul gol. (corespunde unui spaţiu de 2 x3 m suprafaţă cu 2,25 mînălţime utilă.)

Executarea spaţiului de depozitare şi a componentelor necesare sistemului.

& Spaţiul de depozitare a peleţilor trebuie să fie uscat, deoareceumiditatea poate umfla peleţii. Aceasta poate conduce la pro-bleme serioase (de ex. înfundarea sondei de aspiraţie).

& Spaţiul de depozitare a peleţilor trebuie să fie etanş şi masiv,deoarece în procesul de suflare se poate forma praf în spaţiulde depozitare, iar din cauza peleţilor se produce o presiunemare asupra pereţilor.

& Pereţii perimetrali şi tavanul trebuie să corespundă clasei derezistenţă la foc F 90.de ex. cărămidă 12 cm cu tencuială pe ambele părţi; bolţar cugoluri 17 cm cu tencuială pe ambele părţi; beton 10 cm, gips12 cm.

& Uşile, resp. gurile de intrare în spaţiul de depozitare a peleţilortrebuie să se deschidă în afară şi să fie etanşe. Acestea se vorexecuta ca uşi de protecţie la foc T 30sau, dacă este necesar,ca T 90.

& În partea din interior a deschiderii uşii, se vor monta cerceveleA pentru ca peleţii să nu genereze presiune pe uşă (vezipag. 13).

& În spaţiul de depozitare a peleţilor este interzisă plasarea insta-laţiilor electrice. Instalaţiile electrice necesare trebuie protejatecontra exploziei – corespunzător prevederilor în vigoare.

& Se va evita montarea cablurilor în spaţiul de depozitare, dincauza formării condensului şi a pericolului ruperii cablurilor.

& În spaţiul de depozitare a peleţilor se vor folosi ştuţuri deumplere G şi pentru aer recirculat E cu cuplaj în sistem Storztip A Ø 100 mm (ştuţuri pentru furtunurile pompierilor) cu con-ducte de prelungire. Conductele trebuie să fie din metal (nu sevor folosi conducte de plastic), legate de zidărie şi legate lapământ.

& Vis‐a‐vis de ştuţul de umplere trebuie montată o placă de şocpentru protecţia peleţilor şi a zidăriei D.

& În spaţiul de depozitare a peleţilor nu trebuie să existe corpuristrăine (pietre mici, bucăţele de lemn etc.).

& Sondele de aspiraţie F se vor împărţi astfel încât spaţiul dedepozitare să fie golit în mod optim.

& Nu se vor depăşi următoarele înălţimi de aspiraţie şi lungimileconductelor de aspiraţie:

Înălţimeade aspira-ţiem

Lungime max. a conductei de alimentarem

1,8 252,8 154,5 10

& Furtunurile de alimentare şi aer recirculat H trebuie să fielegate la pământ, nu trebuie să fie pozate în aer liber şi se vorproteja de temperaturi de peste 60 ºC.

& Trecerea prin perete pentru unitatea automată de comutare Bse va închide refractar în partea de depozitare (de ex. cu ten-cuială).

5835241-7

RO

12 VIESMANN VITOLIG

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 13: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Supravegherea spaţiului de depozitare a peleţilor şi a centralei termice

Exemplu de montaj, dimensiunile nu sunt obligatorii.

A ScânduriB Unitatea de comutareC CazanD Placă de şoc

E Ştuţ de aer recirculat (cuplaj Storz)F Sonde de aspiraţieG Ştuţ de umplere (cuplaj Storz)H Furtunuri de alimentare a peleţilor şi a aerului de recirculare

Secţiune a spaţiului de depozitare a peleţilor (exemplu de montaj)

A Ştuţ de umplereB Spaţiu de aer

C Furtunul de alimentare a peleţilor şi a aerului recirculatD Spaţiu golE Înclinaţie laterală pentru o golire mai bunăF Ştuţ de aer recirculatG Exemplu, dimensiunea nu este obligatorie

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 13

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 14: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Indicaţii legate de accesorii pentru spaţiul de depozitare

Scânduri de protecţie cu coturi Z

A Cot Z (lungime 2000 mm)B Scândură de protecţie (30 mm grosime, de la instalator)C Uşă de protecţie la foc T 30, resp. T 90 (de la instalator)

Pentru montarea scândurilor de protecţie, există coturi Z ca acce-sorii.Coturile Z nu se vor monta până în tavan, pentru a se putea intro-duce, resp. scoate scândurile de protecţie.

Placă de şocPlaca de şoc B se va monta la o distanţă de cel puţin 100 mmînainte de ştuţul de umplere faţă de peretele de vis‐a‐vis. Placa deşoc protejează atât peleţii cât şi peretele, resp. tencuiala.Părţile din tencuială şi perete căzute pot astupa sondele de aspi-raţie şi pot bloca melcul de dozare a peleţilor şi îndepărtareacenuşii de pe capacele arzătorului cazanului Vitolig 300.

A Ştuţ de umplereB Placă de şoc (1500 x 1500 mm)C Distanţa de suflare cca. 4 ‐ 5 m

Furtun de alimentare a peleţilor şi a aerului de recircu-lare (Ø 50 mm)& Lungimea max. totală a furtunurilor de alimentare şi a aeruluirecirculat (într‐o direcţie) vezi pagina 12.

& Furtunurile nu trebuie să fie îndoite, raza cea mai mică deîndoire admisă este de 300 mm.

& Furtunurile trebuie să fie pozate cât se poate de drept şi deplan. Dacă furtunurile sunt pozate în sus şi în jos de mai multeori, peleţii nu pot fi transportaţi ireproşabil din zonele aflate maijos.

& Alegeţi drumul cel mai scurt de la spaţiul de depozitare la unita-tea de alimentare şi pozaţi furtunurile astfel încât să nu călcaţipeste ele. Furtunurile trebuie să fie suficient de lungi, astfelîncât să poată lua orice poziţie la unitatea de comutare. Acestlucru este necesar, pentru a putea spăla furtunul de alimentarea peleţilor de la sonda de aspiraţie, dacă este cazul prin con-tracurent.

& Furtunurile trebuie să fie legate la pământ, pentru ca la trans-portul peleţilor să nu se creeze o încărcare statică.

& Furtunul de alimentare a peleţilor trebuie să fie dintr‐o singurăbucată, furtunul de recirculare poate fi din mai multe compo-nente. Piesa de legătură trebuie să fie din metal, pentru a asi-gura o legare la pământ continuă.

& Furtunurile nu trebuie supuse unei temperaturi peste 60 ºC(temperaturi ce pot apărea spre exemplu la conductele de încăl-zire fără termoizolaţie şi la tubulatura de evacuare a gazelorarse).

& Furtunurile nu trebuie pozate în aer liber (pericol de casare dincauza radiaţiilor UV).

& Pentru calcularea lungimilor de furtun necesare, trebuie stabilitădistanţa între unitatea de alimentare şi unitatea de comutare,cât şi distanţele între unitatea de comutare şi toate cele treisonde de aspiraţie. Dimensiunile se adună şi se dublează,deoarece sunt necesare furtunuri de alimentare a peleţilor şipentru recircularea aerului.

Ştuţuri de umplere şi ştuţuri de recirculare a aeruluiAmplasaţi ştuţurile astfel, încât să nu se formeze o suprapresiuneîn spaţiul de depozitare a peleţilor în timpul procesului deumplere. Ştuţul de recirculare a aerului trebuie să fie permanentliber, chiar şi la atingerea nivelului maxim de umplere în spaţiul dedepozitare (vezi pag. 13). Pentru a umple la maxim spaţiul dedepozitare a peleţilor, ştuţurile în spaţiul de depozitare trebuie săfie poziţionate cât se poate de sus. Distanţa între ştuţul deumplere şi tavan trebuie să fie de cel puţin 20 cm astfel încât pele-ţii să nu se lovească de tavan (placa de protecţie se monteazădacă tavanul este tencuit). Ştuţurile se vor afla pe partea îngustăa spaţiului de depozitare. Dacă ştuţul de alimentare este drept,lăţimea de suflare este de cca 4 ‐ 5 m. În cazul unui cot de 90ºsituat înainte de intrarea în spaţiul de depozitare, trebuie ca dupăacesta să intre min. 1 m de conductă dreaptă în spaţiul de depozi-tare. Astfel peleţii ating viteza de suflare necesară şi astfel şi dia-metrul necesar de suflare.

Legare la pământŞtuţurile trebuie să fie legate la pământ pentru a evita încărcareastatică în timpul procesului de umplere. În principiu se recomandăracordarea fiecărui element de conductă la banda clădirii de egali-zare a potenţialului. Trebuie să existe o legătură fixă pentru fie-care element de conductă faţă de zidărie, fie prin zidire (fărămaterial termoizolant) sau prin intermediul unui colier de prindereancorat în perete.

Poziţie şi lungime a ştuţurilorLungimea ştuţului de umplere depinde de distanţa faţă de ştuţulde recirculare a aerului. Distanţele dintre ştuţuri pot fi < 500 mmdacă ambele ştuţuri se montează într‐o fereastră de pivniţă.

5835241-7

RO

14 VIESMANN VITOLIG

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 15: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Distanţa dintre ştuţuri ≥500 mm

A Ştuţ de umplereB Ştuţ de aer recirculat

Distanţa între ştuţuri < 500 mm

A Ştuţ de umplereB Ştuţ de aer recirculat

Umplere alternativă

A Placă de şocB Ştuţ de umplere şi pentru aerul de recirculare

Dacă ştuţurile trebuie poziţionate pe partea longitudinală a spaţiu-lui de depozitare, acestea se vor umple alternativ. Astfel, spaţiulde depozitare se umple mai bine. Se vor lega la pământ ambeleştuţuri. Vis‐a‐vis de ambele ştuţuri se va monta o placă de şoc.

Spaţiu de depozitare a peleţilor în interiorDacă ştuţurile de umplere şi cele pentru aerului recirculat trebuietrecute printr‐un spaţiu secundar, acestea vor fi îmbrăcate cu unmaterial cu clasa de rezistenţă la foc F 90 (vată minerală saualtele). Toate conductele de prelungire trebuie legate la pământ cuajutorul colierelor de prindere. Nu se vor folosi conducte din plas-tic pentru conductele de prelungire.

A ŞtuţuriB Îmbrăcăminte de protecţie contra incendiilor (F90)C Conductă de prelungireD Colier de conductă

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 15

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 16: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Montare posibilă a ştuţurilor

Montajul pe perete ziditŞtuţul este zidit în trecere fără material termoizolant.

A Ştuţ de umplereB Trecere prin perete Ø 150 mm

Montaj pe perete prin înşurubareŞtuţul este înşurubat pe peretele exterior şi legat la pământ cu uncolier de conductă

A Ştuţ de umplereB ŞuruburiC Colier de conductă pentru legare la pământD Trecere prin perete Ø 110 mm

Montaj în fereastră cu şuruburiÎn deschiderea ferestrei se montează o placă. Se introduce ştuţul,se fixează cu şuruburi şi se leagă la pământ cu un colier de con-ductă.

A Ştuţ de umplereB ŞuruburiC Colier de conductă pentru legare la pământD Trecere Ø 110 mmE Deschidere fereastră

Montaj în curtea e luminăSe poate realiza atât montajul în perete cât şi în deschidereaferestrei. Ştuţurile scurtate pentru umplere şi pentru recirculareaaerului sunt introduse într‐un cot de 45 º, care va fi introdus la rân-dul său într‐o conductă de prelungire care trece prin perete sauprin deschiderea ferestrei.

A Ştuţ de umplereB Colier de conductă pentru legare la pământC Conductă de prelungireD Trecere prin perete Ø 110 mm

sauTrecere Ø 110 mm

E Cot de 45 º

Sonde de aspiraţieSondele de aspiraţie se vor distribui pe podeaua spaţiului dedepozitare a peleţilor, astfel încât acesta să fie golit uniform. Pen-tru aceassta, distanţa sondelor apropiate de peretele spaţiului dedepozitare faţă de perete trebuie să fie jumătate din distanţa din-tre sonde.Dimensiunile indicate servesc doar ca exemplu. În cazul în caredimensiunile spaţiului de depozitare diferă se vor alege distanţelecorespunzător.

5835241-7

RO

16 VIESMANN VITOLIG

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 17: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

A Sonde de aspiraţieB Ştuţ de umplereC Ştuţ de aer recirculat

Unitatea de comutareÎn spaţiul de depozitare se va realiza o trecere prin perete conformfigurii alăturate. După montajul unităţii de comutare, rostul dintretrecerea prin zid şi unitatea de comutare se va închide refractar(de ex. prin tencuială).

3.5 Depozitarea combustibilului în silozul de peleţi (accesorii)

Dimensionarea silozilor peleţilorSilozul peleţilor se va selecta, în funcţie de posibilitate, astfelîncât să se poată depozita întreaga cantitate de combustibil pen-tru un an.Volumul depozitului pentru cantitatea necesară de combustibilpentru un an în m3 se obţine multiplicând sarcina termică a clădirii(în kW) cu factorul 0,7 (m3/kW).

Exemplu:Necesarul de căldură al clădirii ce urmează să fie încălzită 12 kW12 kW x 0,7 (m3/kW) = 8,4 m3

Selectarea din următorul tabel:Siloz de peleţi necesar tip 25

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 17

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 18: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Tip Dimensiune în mm Volum de depozitare în m3 laa b cmin cmax d c=2000 mm cmax

17 1700 1700 1800 2500 500 3,5 5,220 2100 2100 1800 2500 500 5,0 7,525 2500 2500 1800 2500 900 8,3 11,029 2900 2900 1900 2500 900 10,2 14,117/29 1700 2900 1900 2500 900 6,1 8,3

Silozul tip 17/29 poate fi umplut atât prin intermediul părţii longitu-dinale (distanţa dintre ştuţuri d=900 mm) cât şi prin intermediulpărţii înguste (distanţa între ştuţuri este de d=500 mm).

Condiţii impuse la faţa locului şi amplasare

Încăperea de amplasareSilozul de peleţi poate fi amplasat în orice spaţiu adecvat, în piv-niţă, la nivelul superior sau în pod. Datorită înălţimii variabile arecipientului este posibilă o utilizare optimă a spaţiului. Pentrulucrările de montaj, spaţiul de depozitare trebuie să fie cu 100 mmmai lat decât silozul pentru peleţi. În spaţiul de depozitare esteinterzisă depozitarea de obiecte cu vârf sau ascuţite, deoareceexistă riscul deteriorării plasei silozului peleţilor. Plasa nu trebuiesă se afle pe pereţii umezi, să frece peretele sau să fie expusăradiaţiilor solare.

În afara clădirilor, amplasarea acestora este posibilă doar cu folo-sirea unui înveliş de protecţie la intemperii.Capacitatea portantă a solului trebuie asigurată conform datelordin următoarele imagini. În special la aşa‐numitele şape „pesuport elastic“ (beton + izolaţie + şapă) există pericolul ca cerin-ţele numite să nu fie îndeplinite.Silozul de peleţi trebuie fixat pe suprafaţa de depozitare.

5835241-7

RO

18 VIESMANN VITOLIG

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 19: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Siloz peleţi tip 17 şi 21

A Încărcare maximă a plăcii centrale de suport 3000 kgB Încărcare maximă per placă de suport 1500 kg

Siloz peleţi Tip 17 Tip 21a mm 850 1050b mm 1700 2100

Siloz peleţi tip 25 şi 29

A Încărcare max. a plăcii centrale de suportTip 25: 3000 kgTip 29: 6.000 kg

B Încărcare maximă per placă de suport 1500 kg

Siloz peleţi Tip 25 Tip 29a mm 1250 2500b mm 1450 2900

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 19

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 20: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Siloz peleţi tip 17/29

A Încărcare maximă a plăcii centrale de suport 4000 kgB Încărcare maximă per placă de suport 1500 kg

Protecţie contra incendiilorLa cantităţi de depozitare sub 15 t peleţi nu sunt prevăzute condiţiipentru pereţi, tavane, uşi şi utilizarea spaţiului. La instalaţii deîncălzire de până la 50 kW silozul de peleţi trebuie amplasat înacelaşi spaţiu ca şi cazanul. În acest caz se va respecta distanţaminimă de1 m. Nu este necesară păstrarea acestei distanţe, dacăîntre cazanul de încălzire şi silozul peleţilor este montată o placăde protecţie la încălzire neinflamabilă.

a Conform TRV H118 silozul peleţilor trebuie amplasat într‐oaltă încăpere, separat printr‐un perete de cazan. Tavanul şi pereţiispaţiului de depozitare trebuie să fie executaţi conform clasei derezistenţă la foc F90.

UmplereNecesarul de spaţiu pentru ştuţurille de umplere şi aer recirculateste de min. 600 mm, pentru a se putea racorda fără probleme fur-tunul de umplere al autocisternei. Umplerea se va face din exteriorprintr‐un geam sau o uşă. Dacă acest lucru nu este posibil, ştuţu-rile se pot prelungi.

3.6 Racordarea evacuării gazelor arse

Coşul de fum

Coşul de fum corespunzător normativelor şi puterii nominale acazanului reprezintă premisa pentru o funcţionare ireproşabilă.Diametrul interior al coşului de fum (diametru interior, lungimealaterală cea mai mică) trebuie să fie de min. 130 mm, recomanda-bil 140 mm. În cazuri extreme este necesară o dovadă conformEN 13384.

Se va lua în considerare faptul că în domeniul inferior de putere aVitolig 300 pot apărea temperaturi ale gazelor arse de sub 90 ºC.De aceea Vitolig 300 se va racorda la coşuri de fum insensibilela umezeală (grupul de rezistenţă la emisia de căldură I conformDIN 18160 T1).Dacă Vitolig 300 nu se va racorda la un coş de fum insensibil laumezeală, se va efectua un calcul referitor la coşul de fum, res-pectiv se va obţine o expertiză pentru acesta (pentru valori legatede calculul coşului de fum vezi pag. 10).În coşul de fum trebuie montat un limitator de tiraj.

5835241-7

RO

20 VIESMANN VITOLIG

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 21: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Tub evacuare gaze arse

A Gură de curăţireB TermoizolaţieC Intrare flexibilă a tubului de evacuare a gazelor arse

Prin suflantă pot apărea zgomote, care conduc la o poluarefonică. Recomandăm racordarea printr‐o intrare cu tub flexibilpentru evacuarea gazelor arse la coşul de fum.La racordarea tubulaturii de evacuare a gazelor arse se vor res-pecta următoarele:& Instalaţi cu pantă ascendentă tubul de evacuare a gazelor arsela coşul de fum (dacă se poate la 45 º).

& Nu împingeţi tubul de evacuare a gazelor arse prea mult încoşul de fum.

& Tot parcursul pentru evacuarea gazelor arse (incl.gura de cură-ţare) trebuie să fie etanş!

& Nu zidiţi tubul de evacuare a gazelor arse în coşul de fum, ciracordaţi‐l printr‐o intrare cu tub flexibil pentru evacuarea gaze-lor arse. Trebuie executată o gură de curăţire.

& Tubulatura de evacuare a gazelor arse este prevăzută cu o ter-moizolaţie cu o grosime de min. 30 mm.

3.7 Racordarea hidraulică

Dotarea cu elemente de siguranţă conform EN 12828

Conform EN 12828 sunt necesare, printre altele următoarele ele-mente de siguranţă tehnică:& Vas de expansiune închis.& Supapa de siguranţă trebuie să se afle în punctul cel mai înalt alcazanului sau la o conductă legată de acesta. Conducta delegătură dintre cazan şi supapa de siguranţă nu are voie să fieblocabilă. Pe conductă nu au voie să existe pompe, armăturisau îngustări. Conducta de evacuare trebuie astfel executatăîncât să se excludă posibilitatea creşterilor de presiune. Agentultermic scurs trebuie să fie evacuat fără pericol. Gura de vărsarea conductei de purjare trebuie astfel plasată, încât apa scursăpe la supapa de siguranţă să poată fi evacuată la vedere şi fărăpericol.

& Dispozitiv de siguranţă împotriva lipsei de apă (limitator al nive-lului de apă, livrabil ca accesoriu)

& Termometru şi manometru.& Numai la Vitolig 300 începând cu 21 kW: Un dispozitiv automatpentru descărcarea căldurii, care împiedică depăşirea tempera-turi de regim maxim admise. În acest sens se va racorda asigu-rarea descărcării căldurii de la cazan (livrabilă ca accesoriu)integrată în schimbătorul de căldură.

Indicaţii generale de proiectare

Cazanul este indicat numai pentru sistemele de încălzire cu circu-laţie forţată a agentului termic.& Temperatura minimă pe tur este de 60 ºC.Se pot racorda numai circuite de încălzire cu vană de amestec.Circuitele cu vană de amestec cu pompe reglabile manual sevor dota cu supape diferenţiale de presiune. Supapele diferen-ţiale de presiune se vor regla corespunzător condiţiilor instala-ţiei şi setărilor pompelor circuitelor de încălzire. Recomandămmontarea unei clapete unisens ca frână gravitaţională pe turulîncălzirii. Astfel se înlătură posibilitatea, ca în timpul preparăriiprioritare de apă caldă menajeră ca şi în timpul funcţionării înregim de vară, să pătrundă în mod necontrolat căldură în siste-mul de încălzire. Pentru circuitele de încălzire prin pardosealăse va monta un termostat pentru temperatura maximă.

& Vitolig 300 poate funcţiona cu min. 20 ºC temperatură pe retur,dacă se montează în interior o ridicare a temperaturii pe retur.Astfel nu mai este necesară o ridicare externă a temperaturii peretur. Excepţie fac instalaţiile cu un acumulator‐tampon pentruîncălzire şi preparare de apă caldă menajeră sau numai pentruîncălzire, încărcat direct de la Vitolig 300. În acest caz, dincauza cantităţilor mari de apă rece ce curg din nou în acumula-torul‐tampon, este necesară o ridicare externă a temperaturii peretur.

& Necesarul de căldură al unei clădiri este deseori fluctuant(măsuri de zidire sau izolare termică). Puterea nominală esteselectată corespunzător necesarului maxim de căldură pe ter-men lung.În cazul în care nu sunt atinse următoarele valori pentru nece-sarul de căldură se vor prevedea acumulatori‐tampon de agenttermic şi o ridicare externă a temperaturii pe retur:

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 21

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 22: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Domeniul de putere nominalăkW

Necesarul de căldură alclădiriikW

4,3 ‐ 15,0 86,3 ‐ 21,0 107,5 ‐ 25,9 12

Schimbător de căldură cu asigurare pentru descărcarea căldurii de la cazan (Vitolig 300 începând cu21 kW)

A Reductor de presiune (la o presiune de regim de peste 6 bar)B Colector (filtru) de impurităţiC Asigurarea descărcării căldurii de la cazanD Gură de curăţireE Tur cazan/racord elemente de siguranţă

F Teacă de imersie pentru senzorul pentru descărcarea călduriide la cazan

G Retur cazanH Racorduri schimbător de căldură de siguranţăK Pâlnie de evacuareL Golire şi vas de expansiune cu membrană

Schimbătorul de căldură de siguranţă este montat din fabricaţie laVitolig 300 începând cu 21 kW şi serveşte la asigurare contrasupraîncălzirii la întreruperea circulaţiei (de ex. la cădere decurent). Este interzisă folosirea pentru prepararea apei caldemenajere.Asigurarea descărcării căldurii de la cazan se va racorda cores-punzător EN 12828 cu scurgere liberă la schimbătorul de căldură.Racordul trebuie să nu poată fi blocat manual.

Asigurarea descărcării căldurii de la cazan şi gura de curăţire tre-buie să rămână accesibile şi după montaj.

Presiune minimă de racordareSchimbător de căldură de sigu-ranţă: 2 bar

Presiune de lucru admisă: 6 bar

5835241-7

RO

22 VIESMANN VITOLIG

Vitolig 300 (continuare)

3

Page 23: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

4.1 Date tehnice

Domeniul de putere nominală kW de la 13 până la 26 de la 20 până la 40Temperatura pe tur– admis °C 100 100– maxim °C 90 90– minim °C 60 60Temperatură minimă de retur °C 45 45Presiune de lucru admisăCazan bar 3 3Schimbător de căldură bar 6 6Marcaj CEconform directivei cu privire la cazanele sub presiune

CE‐0035

Clasa de cazane conform EN303‐5 3 3Dimensiuni totaleLungime totală mm 1014 1014Lăţime totală mm 915 915Înălţime totală a mm 1493 1693Dimensiuni gură de umplereLăţime mm 305 305Înălţime mm 460 460Dimensiune de montaj cu protecţie de trans-portLungime mm 1045 1045Lăţime mm 790 790Înălţime mm 1545 1745Greutate totală kg 580 650Corpul cazanului cu termoizolaţieGreutate corp cazan kg 543 629Putere electrică max. absorbită W 120 120CapacitateApa din cazan l 71 93Compartimentul de umplere al combustibilului l 150 215Racorduri cazanTurul şi returul cazanului şi racordul pentru ele-mente de siguranţă (supapă de siguranţă) G 1¼ 1¼

Golire R ½ ½Racorduri schimbător de căldurăApă rece, apă caldă R ¾ ¾Rezistenţa la curgere pe circuitul agentuluitermic– la ΔT = 20 K mbar 0,9 3,4– la ΔT = 10 K mbar 6,0 19,5Gaze arse*1(la putere superioară)– Temperatura medie (brut*2) °C 160 175– Debit masic kg/h 65 105– Conţinutul de CO2 în gazele arse % 13 13Racord pentru evacuarea gazelor arse 7 mm 160 160Depresiunea necesară la coş (tirajul necesar) Pa 13 15(tiraj necesar) mbar 0,13 0,15

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 23

*1Valorile de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gazelor arse conform EN 13384, considerând 10,0 % CO2*2Temperatura gazelor arse măsurată la o temperatură a aerului de ardere de 20 °C conform EN 304.

Vitolig 200

4

Page 24: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

AGA Evacuare gaze arseE Golire şi vas de expansiune cu membranăKR Retur cazanKV Tur cazanKW Apă receSA Racord elemente de siguranţă (supapă de siguranţă)

SRL Retur boilerSVL Tur boilerTAS Mufă R ½ pentru senzorul pentru asigurarea descărcării căl-

durii de la cazanWW Apă caldă menajeră

Tabel de dimensiuniPutere nominală kW de la 13

până la 26de la 20 până

la 40a (Înălţime totală) mm 1493 1693b mm 1325 1525c mm 1251 1451d mm 1029 1229e mm 909 1109f mm 1255 1455

5835241-7

RO

24 VIESMANN VITOLIG

Vitolig 200 (continuare)

4

Page 25: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

4.2 Amplasare

A Distanţa necesară pentru curăţire, încălzire şi reîncărcareDimensiuni în paranteze: Distanţe cu termoizolaţie

& Să nu se producă poluarea aerului prin hidrocarburi halogenate(de exemplu conţinute în spray‐uri, vopsele, substanţe diluanteşi detergenţi)

& Se va evita producerea de praf& Să nu existe un grad mare de umiditate a aerului& Spaţiul să fie protejat la îngheţ şi bine aerisitÎn caz contrar pot apărea defecţiuni şi avarii la instalaţie.

Cazanul se va amplasa în încăperi, în care se produce poluareaaerului prin hidrocarburi halogenate, ca de exemplu saloane decoafură, tipografii, curăţătorii chimice, laboratoare etc., numaidacă se iau suficiente măsuri prin care să se asigure permanentaer de ardere nepoluat.În caz de dubiu, vă rugăm să luaţi legătura cu filiala noastră.În caz de nerespectare a acestor indicaţii, se pierde dreptul asu-pra serviciilor de garanţie pentru remedierea defecţiunilor lacazan, produse din aceste cauze.

4.3 Combustibili

Bucăţi de lemn

Puterea nominală a cazanului se poate atinge doar cu lemn uscat(conţinut de apă max. 25 %). Lemnul de calitate inferioară şi cuumiditate crescută reduce puterea nominală şi durata de ardere.

Lungimea ideală a lemnului tăiat este între 45 şi 55 cm. Lemnultăiat la lungimile 25 ‐ 33 cm din stocul vechi trebuie să fie stratifi-cat curat, în caz contrar pot apărea goluri în ardere şi astfel aparprobleme legate de capacitate, resp. de gudronare.Pentru aceeaşi cantitate de energie se foloseşte cu 44 % mai multvolum de lemn moale decât de lemn tare.

Brichete de lemn

Se vor folosi doar brichete de lemn conform ÖNORM M7135:& Diametru între 40 şi120 mm.& Lungime max. 400 mm.

& Densitatea brută min. 1 kg/dm3.& Conţinut de apă w mai mic decât 10 %.& Puterea calorifică min. 5 kWh/kg.

Material tocat

Materialul tocat trebuie să aibă o lungime de min. 5 cm şi un dia-metru de min. 3 cm. Se poate folosi material tocat cu o dimensiunede G30 (fin) şi G50 (mediu).

Putere calorifică la un conţinut de apă w = 25 %:& Lemn moale: 3,8 kWh/kg& Lemn tare: 3,6 kWh/kg

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 25

Vitolig 200 (continuare)

4

Page 26: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

4.4 Racordarea evacuării gazelor arse

Coşul de fum

Coşul de fum corespunzător normativelor şi puterii nominale acazanului reprezintă premisa pentru o funcţionare ireproşabilă.Se va lua în considerare faptul că la puterea minimă a Vitolig 200pot apărea temperaturi ale gazelor arse de sub 160 ºC. Focarelese vor racorda la coşuri de fum cu termoizolaţie puternică (grupulde rezistenţă la emisia de căldură I conform DIN 18160 T1) sau lasisteme de evacuare a gazelor de ardere adecvate insensibile laumezeală, aprobate de autoritatea în construcţii. Coşul de fum tre-buie să aibă o suprafaţă interioară netedă şi nu trebuie să prezintefisuri şi îngustări pe transversală.

La coşuri de fum cu depresiune la coş (tirajul necesar) de peste0,25 mbar trebuie montat un limitator de tiraj.

Date tehnice:Putere nominală kW de la 13 până la 26 de la 20 până la 40Depresiunea necesară la coş (tirajul necesar) mbar 0,13 0,15Înălţimea minimă a coşului de fum m 6 7Secţiuni transversale minime*1 Ø mm 180*2 180*2Guri de aerisire şi dezaerare a centralei termicemin.

cm2 150 150

Concentraţie de CO2 Vol. % 13 13

Tub evacuare gaze arse

A Gură de curăţireB Termoizolaţie

C Intrare flexibilă a tubului de gaze arse în coşul de fumDimensiuni fără paranteze: măsurate la muchia cazanuluiDimensiuni în paranteze măsurate la muchia cămăşuielii

Prin suflantă pot apărea zgomote, care conduc la o poluarefonică. De aceea recomandăm utilizarea unui amortizor de zgo-mot la tubul de evacuare a gazelor arse sau o piesă de legăturăflexibilă la coşul de fum.La racordarea tubulaturii de evacuare a gazelor arse se vor res-pecta următoarele:& Instalaţi tubul de evacuare a gazelor arse la coşul de fum (dacăse poate la 45 º). Lungimea maximă a tubului de gaze arse3000 mm. O porţiune cu pantă uşor ascendentă (până la 30º)resp. orizontală a acestei tubulaturi de evacuare a gazelor arsetrebuie să aibă o lungime maximă de 1000 mm.

& Tubulatura de evacuare a gazelor arse este prevăzută cu o ter-moizolaţie cu o grosime de min. 50 mm.

& Nu împingeţi tubul de evacuare a gazelor arse prea mult încoşul de fum.

& Tot parcursul pentru evacuarea gazelor arse (incl.gura de cură-ţare) trebuie să fie etanş!

& Nu zidiţi tubul de evacuare a gazelor arse în coşul de fum, ciracordaţi‐l cu o intrare flexibilă pentru tubul de evacuare a gaze-lor arse la coşul de fum. Trebuie executată o gură de curăţire.

5835241-7

RO

26 VIESMANN VITOLIG

*1Conform DIN 4759*2Secţiuni ce se abat sunt permise dacă se face un calcul în acest sens.

Vitolig 200 (continuare)

4

Page 27: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

4.5 Racordarea hidraulică

Dotarea cu elemente de siguranţă conform EN 12828

Conform EN 12828 sunt necesare, printre altele, următoarele ele-mente de siguranţă:& Vas de expansiune închis.& Supapa de siguranţă trebuie să se afle în punctul cel mai înalt alcazanului sau la o conductă legată de acesta. Conducta delegătură dintre cazan şi supapa de siguranţă nu are voie să fieblocabilă. Pe conductă nu au voie să existe pompe, armăturisau îngustări. Conducta de evacuare trebuie astfel executatăîncât să se excludă posibilitatea creşterilor de presiune. Agentultermic scurs trebuie să fie evacuat fără pericol. Gura de vărsarea conductei de purjare trebuie astfel plasată, încât apa scursăpe la supapa de siguranţă să poată fi evacuată la vedere şi fărăpericol.

& Dispozitiv de siguranţă împotriva lipsei de apă (limitator al nive-lului de apă, livrabil ca accesoriu)

& Termometru şi manometru.& Un dispozitiv automat pentru descărcarea căldurii, care împie-dică depăşirea temperaturi de regim maxim admise. În acestsens se va racorda asigurarea descărcării căldurii de la cazan(livrabilă ca accesoriu) integrată în schimbătorul de căldură.

Indicaţii generale de proiectare

& La racordarea mai multor circuite de încălzire, suma călduriipreluate de aceste circuite nu poate depăşi puterea nominală acazanului. Pentru a permite o reglare mai bună a instalaţiei, tre-buie să se instaleze supapă de reglaj pe conductă. Din cauzalipsei termoizolaţiei clădirii (construcţie nouă, netencuită încă),diferenţele între puterea calorifică calculată şi cea reală suntdeseori mari.

& Ridicarea temperaturii pe retur, acumulatorul‐tampon de agenttermic şi reglarea circuitelor de încălzire cu vană de amestec cu3 căi pe baza temperaturii exterioare sunt obligatorii la toateinstalaţiile (temperatura minimă pe tur 60 ºC).

Schimbător de căldură de siguranţă cu asigurarea descărcării căldurii de la cazan

A Asigurarea descărcării căldurii de la cazanB Reductor de presiune (la o presiune de regim de peste 6 bar)C Clapetă unisensD Filtru de apă menajerăE Supapă de siguranţă

F Gură de curăţireG Intrarea apei reci a schimbătorului de căldură de siguranţăH Evacuarea apei calde a schimbătorului de căldură de sigu-

ranţă(fără racord pentru apă menajeră)

Schimbătorul de căldură de siguranţă este montat din fabricaţie şiserveşte la asigurarea contra supraîncălzirii la întreruperea circu-laţiei (de ex căderea curentului). Este interzisă folosirea pentruprepararea apei calde menajere.Asigurarea descărcării căldurii de la cazan se va racorda cores-punzător EN 12828 cu scurgere liberă la schimbătorul de căldură.Racordul trebuie să nu poată fi blocat manual.Asigurarea descărcării căldurii de la cazan şi gura de curăţire tre-buie să rămână accesibile şi după montaj.

Presiune minimă de racordareSchimbător de căldură de sigu-ranţă: 2 bar

Presiune de lucru admisă: 6 bar

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 27

Vitolig 200 (continuare)

4

Page 28: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Acumulator tampon de agent termic

Acumulatorul tampon de agent termic asigură o încălzire rapidădimineaţa şi o preluare suficientă a căldurii suplimentare în oricecondiţii de operare.Capacitatea necesară pentru acumulatorul tampon de agent ter-mic se calculează cu următoarea formulă (baza de dimensionareconform EN 303‐5):

Vsp Capacitatea acumulatorului tampon de agent termic în l

TBDurata de ardere laputere nominală în h

QN Puterea nominală a cazanului în kWQH Necesarul de căldură al clădirii în kWQmin Puterea minimă a cazanului în kW

Încăperile încălzite doar din când în când (camera de oaspeţi,spaţiile de locuit doar în weekend ş.a.) vor fi scăzute din necesa-rul de căldură al clădirii calculat.

IndicaţieConform indicaţiilor din 1. BImschV trebuie atins un volum minimal acumulatorului‐tampon de 25 l/kW putere nominală a cazanului.

Durata de ardere TB în funcţie de tipul lemnului şi de volumul de alimentareCombustibil Volumul de umplere în kWh

la Vitolig 200 cu putere nomi-nală

Durata de ardere TB in h

la putere nominalăpentru Vitolig 200cu putere nominală

la putere parţială (50 %)pentru Vitolig 200cu putere nominală

13‐26 kW 20‐40 kW 13‐26 kW 20‐40 kW 13‐26 kW 20‐40 kWFag complet umplut 180 252 5,5 5,5 11 11Molid complet umplut 120 168 4 4 8 8Fag umplut 1/2 90 126 2,5 2,5 5,5 5,5Molid umplut 1/2 60 84 2 2 4 4Brichete de lemn complet umplut 390 550 13 13 26 26Brichete de lemn umplut 1/2 195 275 6,5 6,5 13 13

Exemplu de calcule pentru stabilirea acumulatoruluitampon de agent termic

Exemplu 1 pentru necesarul de căldură al clădirii 22kWCasă pentru două familii cu un necesar de căldură calculat pentruclădire de QH = 22 kW.Combustibil: Molid (lemn moale), lungime 0,5 m şi depozitat timpde 2 ani (conţinut de apă = 25 %)Instalaţia va funcţiona cu un Vitolig 200 (putere nominală QN =26 kW)Bază de calcul conform EN303‐5:

TB= 4 h Durata de ardere la putere nominalăQN= 26 kW Putere nominală Vitolig 200, între 13 şi 26 kWQH= 22 kW Necesarul calculat de căldură al clădiriiQmin= 13 kW Putere nominală Vitolig 200, între 13 şi 26 kW

Capacitatea calculată pentru acumulatorul‐tampon de agent ter-mic

Exemplu 2 pentru necesarul de căldură al clădirii33 kWGospodărie agricolă cu un necesar calculat de căldură de QH =33 kW.Combustibil: Fag (lemn tare), lungime 0,5 m şi depozitat timp de2 ani (conţinut de apă = 25 %)Instalaţia va funcţiona cu un Vitolig 200 (putere nominală QN =40 kW)Bază de calcul conform EN303‐5:

TB= 5,5 h Durata de ardere la putere nominalăQN= 40 kW Putere nominală Vitolig 200, între 20 şi 40 kWQH= 33 kW Necesarul calculat de căldură al clădiriiQmin= 20 kW Putere nominală Vitolig 200, între 20 şi 40 kW

Capacitatea calculată pentru acumulatorul‐tampon de agent ter-mic

5835241-7

RO

28 VIESMANN VITOLIG

Vitolig 200 (continuare)

4

Page 29: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

5.1 Date tehnice

Domeniul de putere nominală kW de la 12,7 până la 14,8Temperatura pe tur– admis °C 90– maxim °C 90– minim °C 65Presiune de lucru admisăCazan bar 3Schimbător de căldură bar 6Marcaj CEconform directivei cu privire la cazanele sub presiune

CE‐0035

Dimensiuni corp cazanLungime mm 448Lăţime mm 428Înălţime mm 1090Dimensiuni compartiment de umplere (cca)Adâncime mm 235Lăţime mm 360Înălţime mm 475Dimensiuni gură de umplereLăţime mm 360Înălţime mm 200Dimensiuni totaleLungime totală a mm 900Lăţime totală mm 570Înălţime totală mm 1150Greutate totală kg 203Corpul cazanului cu termoizolaţieCapacitateApa din cazan l 55Compartimentul de umplere al combustibilului l 57Racorduri cazanTur şi retur cazan 1 G 1Tur şi retur cazan 2 G 1¼Racord elemente de siguranţă (supapă de siguranţă) G 1Golire R ½Racorduri schimbător de căldurăApă rece, apă caldă R ½Rezistenţa la curgere pe circuitul agentului ter-mic– la ΔT = 20 K mbar 1,0– la ΔT = 10 K mbar 4,0Gaze arse*1 (la putere superioară)– Temperatura medie (brut*2) °C 260– Debit masic kg/h 63,4– Conţinutul de CO2 în gazele arse % 12,5Racord pentru evacuarea gazelor arse 7 mm 150Depresiunea necesară la coş (tirajul necesar) Pa 13(tiraj necesar) mbar 0,13

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 29

*1Valorile de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gazelor arse conform EN 13384, considerând 10,0 % CO2*2Temperatura gazelor arse măsurată la o temperatură a aerului de ardere de 20 °C conform EN 304.

Vitolig 100

5

Page 30: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Dimensiunea a (lungime totală): 900 mm

AGA Evacuare gaze arseE Golire şi vas de expansiune cu membranăFR Dispozitiv de reglare a aprinderiiKR Retur cazanKTH Termometrul cazanuluiKV Tur cazanKW Apă rece

SA Racord elemente de siguranţă(supapa de siguranţă)

SRL Retur boilerSVL Tur boilerTAS Mufă R ½ pentru senzorul pentru asigurarea descărcării căl-

durii de la cazanTR Termostat de lucruWW Apă caldă menajeră

5835241-7

RO

30 VIESMANN VITOLIG

Vitolig 100 (continuare)

5

Page 31: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

5.2 Amplasare

Dimensiunea a (lungime corp cazan): 448 mm

A Distanţă minimă pentru aprinderea focului şi pentru lucrărilede curăţare

& Să nu se producă poluarea aerului prin hidrocarburi halogenate(de exemplu conţinute în spray‐uri, vopsele, substanţe diluanteşi detergenţi)

& Se va evita producerea de praf& Să nu existe un grad mare de umiditate a aerului& Spaţiul să fie protejat la îngheţ şi bine aerisitÎn caz contrar pot apărea defecţiuni şi avarii la instalaţie.Cazanul se va amplasa în încăperi, în care se produce poluareaaerului prin hidrocarburi halogenate, ca de exemplu saloane decoafură, tipografii, curăţătorii chimice, laboratoare etc., numaidacă se iau suficiente măsuri prin care să se asigure permanentaer de ardere nepoluat.În caz de dubiu, vă rugăm să luaţi legătura cu filiala noastră.În caz de nerespectare a acestor indicaţii, se pierde dreptul asu-pra serviciilor de garanţie pentru remedierea defecţiunilor lacazan, produse din aceste cauze.

5.3 Combustibili

Bucăţi de lemn

Puterea nominală a cazanului se poate atinge doar cu lemn uscat(conţinut de apă max. 25 %). Lemnul de calitate inferioară şi cuumiditate crescută reduce puterea nominală şi durata de ardere.

Lungimea ideală a lemnului tăiat este între 30 şi 33 cm.Pentru aceeaşi cantitate de energie se foloseşte cu 44 % mai multvolum de lemn moale decât de lemn tare.

5.4 Racordarea evacuării gazelor arse

Coşul de fum

Coşul de fum corespunzător normativelor şi puterii nominale acazanului reprezintă premisa pentru o funcţionare ireproşabilă.Coşul de fum trebuie să fie etanş şi să fie complet tencuit. Res-pectaţi EN 13384 resp. DIN 18160. Depresiunea necesară la coşeste de 0,13 mbar (1,3 mm coloană de apă). Pentru a obţine odepresiune constantă la coş (tirajul necesar), vă recomandăm

montarea unui limitator de tiraj. Acesta reglează tirajul optim pecoşul de fum pentru Vitolig 100. Astfel se obţine o ardere uni-formă, pierderile rezultate din oprire sunt diminuate şi se împie-dică formarea condensului în coşul de fum. Aceste fapte conducla un consum mai scăzut de energie şi, prin urmare la costuri maiscăzute.

Tub evacuare gaze arseTubulatura de evacuare a gazelor arse este prevăzută cu o gurăde curăţare şi se montează cu pantă ascendentă spre coşul defum.

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 31

Vitolig 100 (continuare)

5

Page 32: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

5.5 Racordarea hidraulică

Dotarea cu elemente de siguranţă conform EN 12828

Conform EN 12828 sunt necesare, printre altele, următoarele ele-mente de siguranţă:& Vas de expansiune închis.& Supapa de siguranţă trebuie să se afle în punctul cel mai înalt alcazanului sau la o conductă legată de acesta. Conducta delegătură dintre cazan şi supapa de siguranţă nu are voie să fieblocabilă. Pe conductă nu au voie să existe pompe, armăturisau îngustări. Conducta de evacuare trebuie astfel executatăîncât să se excludă posibilitatea creşterilor de presiune. Agentultermic scurs trebuie să fie evacuat fără pericol. Gura de vărsarea conductei de purjare trebuie astfel plasată, încât apa scursăpe la supapa de siguranţă să poată fi evacuată la vedere şi fărăpericol.

& Dispozitiv de siguranţă împotriva lipsei de apă (limitator al nive-lului de apă, livrabil ca accesoriu)

& Dispozitiv de reglare la aprindere, termometru şi manometru& Un dispozitiv automat pentru descărcarea căldurii, care împie-dică depăşirea temperaturi de regim maxim admise. În acestsens se va racorda asigurarea descărcării căldurii de la cazan(livrabilă ca accesoriu) integrată în schimbătorul de căldură.

Indicaţii generale de proiectare

& Puterea nominală nu trebuie să depăşească necesarul de căl-dură. Combustibilul solid trebuie să ardă cu flacără şi în cazulfuncţionării cazanului în sarcină redusă. Dacă nu poate fi asigu-rată o descărcare minimă a căldurii de 50 %, se va asigura unacumulator‐tampon pentru agentul termic cu 25 litri/kW putere acazanului.

& Ridicarea temperaturii pe retur şi automatizarea comandată detemperatura exterioară pentru circuitele de încălzire cu vană deamestec cu 3 căi sunt obligatorii la toate instalaţiile (tempera-tura minimă pe tur 65 ºC).

& Se va conecta dispozitivul de reglare a temperaturii minimemontat, pentru a evita formarea condensului în cazan.

Schimbător de căldură de siguranţă cu asigurarea descărcării căldurii de la cazan

A Asigurarea descărcării căldurii de la cazanB Evacuarea apei calde a schimbătorului de căldură de sigu-

ranţă(fără racord pentru apă menajeră)

C Intrarea apei reci a schimbătorului de căldură de siguranţăD Gură de curăţireE Supapă de siguranţăF Filtru de apă menajerăG Clapetă unisensH Reductor de presiune (la o presiune de regim de peste 6 bar)

Schimbătorul de căldură de siguranţă este montat din fabricaţie şiserveşte la asigurarea contra supraîncălzirii la întreruperea circu-laţiei (de ex căderea curentului). Este interzisă folosirea pentruprepararea apei calde menajere.Asigurarea descărcării căldurii de la cazan se va racorda cores-punzător EN 12828 cu scurgere liberă la schimbătorul de căldură.Racordul trebuie să nu poată fie blocat manual.Asigurarea descărcării căldurii de la cazan şi gura de curăţire tre-buie să rămână accesibile şi după montaj.

Presiune minimă de racordareSchimbător de căldură de sigu-ranţă: 2 bar

Presiune de lucru admisă: 6 bar

Dispozitivul de reglare a temperaturii minime

Dispozitivul de reglare a temperaturii minime decuplează pompacircuitului de încălzire şi pompa de circulaţie pentru încălzire acu-mulatorului abia când temperatura apei în cazan ajunge la 60 °C.Dacă temperatura coboară sub această valoare se opresc pom-pele. Astfel se evită scăderea sub punctul de rouă şi apariţia con-densului. Efectuaţi conectarea dispozitivului de reglare atemperaturii minime conform schemei de conexiuni de la pag. 33.

Pentru fiecare pompă este prevăzut un comutator oprit‐pornit dinfabricaţie. Conexiunea între componentele aparatului se va efec-tua printr‐un racord fix. Conectare prin cablu cu înveliş de tipulH05VV‐F3G 1,5 mm2 sau NYM3G 1,5 mm2. Pentru întrerupătorulprincipal „S0“ se va folosi un comutator cu o lăţime de deschiderede contact de min. 3 mm.

5835241-7

RO

32 VIESMANN VITOLIG

Vitolig 100 (continuare)

5

Page 33: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Schema circuitului electric pentru dispozitivul dereglare a temperaturii minime, pompele pentru circui-tul de încălzire şi pompa de circulaţie pentru încălzireaacumulatorului

S1 Dispozitiv de reglare a temperaturii minime, montat înVitolig 100 (contactul se închide la temperaturi peste60 ºC)

S2 Dispozitiv de reglare a temperaturii acumulatoruluiS3 ‐ Sn Comutatorul pompei de încălzireM1 Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boilerM2 ‐ Mn Pompe pentru circuitele de încălzireS0 Întrerupător principal

Schema circuitului electric pentru dispozitivul dereglare a temperaturii minime, pompele pentru circui-tul de încălzire şi pompa de circulaţie pentru încălzireaacumulatorului

A Denumirea contactului S1BN maroBU albastruGN/YE verde/galben

Anexă

6.1 Dimensionarea vasului de expansiune

Cu următoarele etape se poate realiza o dimensionare estimativă.

VMAG = f ((VA + VK) Af + 2,4)VMAG = volumul vasului de expansiunef = factor de dilatare (= 2 pentru vasul de expansiune)

VA= volumul instalaţiei (inclusiv acumulator tampon deagent termic)

VK = volumul apei din cazanAf = factor de dilatare al agentului termic

IndicaţieLa calcularea volumului instalaţiei A se va lua în calcul şi volumulacumulatorului tampon de agent termic.

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 33

Vitolig 100 (continuare)

6

Page 34: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Determinarea volumului instalaţiei de încălzire (valoriorientative)

A ConvectoriB Radiatoare în plăciC RadiatoareD Încălzire prin pardoseală

Determinarea factorului de dilatare Af

Temp. medie a apei [ºC] Factor de dilatare Af50 0,012160 0,017170 0,022880 0,029690 0,0359

5835241-7

RO

34 VIESMANN VITOLIG

Anexă (continuare)

6

Page 35: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

AAcumulator tampon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Acumulator tampon de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Aşchii de lemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

BBrichete de lemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

DDate tehnice& Vitolig 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29& Vitolig 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23& Vitolig 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Depozitarea peleţilor& Siloz peleţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17& Spaţiu de depozitare pus la dispoziţie de executant . . . . . . . . . . . . 12Dimensionarea spaţiului de depozitare a peleţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Dispozitivul de reglare a temperaturii minime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

EExecutarea spaţiului de depozitare a peleţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

LLemn de foc& Conţinut energetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4& Depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5& Umiditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Lemne de foc, Dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Lemne sparte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

MMaterial tocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

PPeleţi de lemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5& Cerinţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5& Forme de livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

RRacordarea evacuării gazelor arse& Vitolig 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31& Vitolig 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26& Vitolig 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Racordarea hidraulică& Vitolig 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32& Vitolig 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27& Vitolig 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

SSiloz peleţi& Condiţii impuse la faţa locului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18& Dimensionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

VVas de expansiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5835241-7

RO

VITOLIG VIESMANN 35

Index alfabetic (continuare)

6

Page 36: job 1..36 - krontherm.ro · Conţinutul de apă al lemnului este masa de apă în procente raportată la masa totală a lemnului. & Umiditatea lemnului (umiditate) Umiditatea lemnului

Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificăritehnice!

Viessmann S.R.L.RO-507075 GhimbavBraşovE-mail: [email protected]

5835241-7

RO

Tipăritpehârtie

eco

logică,

albităfără

clor

36 VIESMANN VITOLIG