Jeelo ¢â‚¬â€œ wereldori£«ntatie, kunst,...

download Jeelo ¢â‚¬â€œ wereldori£«ntatie, kunst, competenties en vaardigheden 2020. 3. 6.¢  Met dat soort dingen

of 31

 • date post

  14-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jeelo ¢â‚¬â€œ wereldori£«ntatie, kunst,...

 • “We laten leerlingen zien en ervaren wat er in de samenleving gebeurt”

  Schoolleider William van den Berg van OB Hartenaas:

  Magazine van scholen uit de Jeelo-community, voor belangstellenden

  editie 4

 • Colofon

  Jeelo Magazine Editie 4

  Jeelo Magazine is een uitgave van

  de Jeelo-community.

  Druk

  Drukwerkdeal Deventer

  Contact

  hbeumer@jeelo.nl

  06 20 96 66 16

  www.jeelo.nl

  Aan dit nummer werkten

  de volgende personen uit

  de Jeelo-community mee:

  Leerlingen en ouders van de scholen

  uit de Jeelo-community, William van

  den Berg (OBS Hartenaas), Conrad

  Sommerdijk (basisschool Vlasgaard),

  oud-leerlingen van OBS Hartenaas:

  Myrthe-Joy, Boaz, Vera en Marit,

  Anique Clabbers en Elles Brauer (De

  Odaschool), Marie-Jose de Ridder,

  Wilma van der Pol, Kim de Jong en

  Thijske Verdaasdonk (basisschool

  Willibrordus), Henk Derks en Peter

  Vereijken (Stichting Social Solutions),

  Annejelle Maas en Wimy Willems

  (basisschool De Triolier), Christa

  Tegels (Kinderopvang Humanitas),

  Björn Zillen (Xapp Podium en

  Beeldproducties), Roeland Omlo

  (basisschool Het Avontuur), Marco

  Janssen (OBS ’t Startblok), Antwan

  Ebben (SBO De Wingerd), Charles

  Kalkhoven, Andrea Oostdijk, Jorinde

  Post, Roger Klaassen, Helma Peeters

  (basisschool De Firtel), Wendy

  Duivenvoorde, Andy van Amelsvoort,

  Bert Becker (OBS De Rietgors), Ilja

  Sibbing, Vivian Berden, Esther Rutten,

  Admela Mulabdic-Bektesevic, Floor

  en Tobias (OBS De Graswinkel), Anke

  Martens (IBS De Schittering), Dolf

  Janson (JansonAdvies), Monica Wijers

  (Freudenthal Instituut), Irene Hermens

  (basisschool Valkenburg), Monique

  Fischer, Pieter Schreurs, Jolanda

  Hendriks (St. Martinusschool), Machiel

  Karels (kennisplatform Wij-leren.

  nl), Inge Daanen, Lonneke Hubers,

  Kelly Thijssen en Janneke de Boer

  (basisschool De Zilverberg), Marloes

  Wondergem en Esmeralda Akdag

  (basisschool Het Element), Frans

  Geurts, Maaike Severijnen, Harry

  Beumer, Regina van Wattum, Marthe

  Kalkhoven, Karen Severijnen, Michelle

  Heinen, Manon Limmen, Clazien

  Rodenburg, Ariëtte Huisman.

  De verbinders aan het woord 4 Basisschool Vlasgaard Het sociale effect van de projecten is groot

  16 Stichting Social solutions Het leven leren

  17 IKC Peuters en BSO betrekken bij de Jeelo-projecten

  18 Maatschappelijke organisaties Leren in de echte wereld

  51 Machiel Karels Kindgericht onderwijs en de werkdrukspagaat

  De bouwers aan het woord 11 De leesexpert Vijf vragen aan Marie Jose de Ridder

  22 De ontwikkelaars Werken in een multidisciplinair team

  26 Het team van de graswinkel Leren van en voor de maatschappij

  40 De taalexpert Taalonderwijs vraagt om een rijke leeromgeving

  43 De rekenexpert Rekenen is overal, ook in Jeelo!

  58 De schoolbestuurder “Aan alles is gedacht”

  Ervaringen van leerlingen 10 Jill en Dana Ontwerpen een frisdrank

  24 Oud-Leerlingen Over Jeelo

  50 Maud en Sil ‘Het is net echt!’

  In beeld

  6 De 12 projecten en de 3 pijlers

  38 Mijn Jeelo en de ontwikkellijnen

  46 Jeelo als sociale innovatie

  54 De ervaringsspiraal

  Inhoud Ervaringen van scholen 8 obs de Rietgors Maatwerk voor ieder kind

  12 Basisschool Willibrordus Drie parels

  20 SBO De Wingerd Jeelo past juist bij onze leerlingen

  32 ibs de Schittering Werken met hoeken en circuits in midden- en bovenbouw

  34 basisschool St. Oda Geen begrijpend lezen meer, maar leren hoe je bronnen gebruikt

  44 basisschool Valkenburg Unit-onderwijs en ontwikkelgesprekken

  52 Het element Jeelo als bron van kansen

  56 basisschool De Zilverberg Wij zijn geen Jeelo-school

  16 het leven

  leren

  52 Jeelo als

  bron van kansen

  43 Rekenen is overal. Ook in Jeelo!

  40 Taalonderwijs vraagt om een rijke leeromgeving

  6 Samen leven

  Samen werken zelfstandig leren

  4 het sociale

  effect van de projecten is groot

  18 samenwerken

  met IVN

  3

 • “Het sociale effect van de projecten is groot”

  4 5

  Betrokkenheid van leerlingen en hun ouders staat hoog op de agenda bij basisschool Vlasgaard in Zeeland. Directeur Conrad Sommerdijk onderzoekt geregeld hoe tevreden ze zijn: “Vlasgaard wordt ervaren als een school waar structuur, modern onderwijs en een open contact tussen kind, ouders en team centraal staan. Jeelo is daarbij een waardevolle vernieuwing.” Voortvarend is het team in 2015 in groep 1 tot en met 8 begonnen met de projecten. Het doel was om leerlingen in beweging te krijgen, ze actief te betrekken bij wat ze leren. Maar ook de ouders. “Tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar hebben we ouders gevraagd naar hun talenten, om een database aan te leggen. Hieruit kunnen we putten tijdens de projecten. We vragen ouders om iets te komen vertellen over hun beroep, of we nemen de kinderen mee naar de organisatie waarvoor ze werken.”

  Verbinding maken met de omgeving

  Zo bood een ouder spontaan aan om zijn 3D-printer te komen demonstreren. En bleek een opa bouwvakker te zijn geweest: hij kwam een echte metseldemonstratie geven op school, waarbij de kinderen mochten helpen. “Daarna zie je dan meteen kinderen in de zandbak deze kennis toepassen in hun spel”, aldus Sommerdijk. “Vandaag stond de hele aula vol met ouders en grootouders met allerlei mee- gebrachte apparaten. Iedereen stond te zagen, timmeren en verven en er werden meubelstukken gemaakt. De kinderen waren apetrots en de (groot)ouders genoten. Sommige opa’s bleken elkaar nog van vroeger te kennen: zij gingen daarna samen koffiedrinken. Het sociale effect is dan groot. Jeelo maakt voor de familie tastbaar wat hun kinderen leren.”

  De directeur vindt het heel belangrijk dat de school verbinding maakt met de directe leefomgeving van de school, het dorp Zeeland. Verderop in de straat staat een verzorgingstehuis. Bij het project Leren van personen van vroeger leerden de kleuters over Annie M.G. Schmidt, ze gingen liedjes zingen samen met de bewoners van het verzorgingstehuis. Die bleken alles mee te kunnen zingen!

  Ouders actief betrekken

  Sommerdijk hoopt dat ouders bewust kiezen voor zijn school onder meer omdat zich rondspreekt hoe waardevol het is om te werken in projecten. “Ze zouden er op verjaardagsfeestjes over moeten vertellen”, zegt hij. “Het onderdeel Jeelo op de schoolwebsite wordt vaak bekeken, er is duidelijk belangstelling voor.” Naast algemene informatie op de website is er ook een ouderportaal

  Conrad Sommerdijk, schoolleider van basisschool Vlasgaard, over de pijler Samen leven

  met specifieke informatie over het lopende project. “In het maandelijkse nieuwsblad Vlasflitz besteden we altijd aandacht aan wat we in de projecten gaan doen”, vertelt de directeur.

  “We peilen regelmatig de tevredenheid van ouders om verbeterpunten te formuleren. We doen dat tweejaarlijks met een tevredenheidsonderzoek, maar ook in gesprekken met ouders. Daaruit blijkt dat ouders tevreden zijn over onze school en Jeelo zien als een verrijking van het onderwijs. Ze geven aan dat de betrokkenheid van de kinderen is vergroot sinds we met Jeelo werken. Zelf merken we dat ook de betrokkenheid van de ouders is gestegen. Ze komen vaker op school, doen meer en worden ook ingeschakeld tijdens projecten. Zo hebben we bij de opening van het project Leren voor later een aantal ouders uitgenodigd. Zij werden

  door een leerling uit de bovenbouw geïnterviewd over hun beroep. Met dat soort dingen verhoog je de ouderbetrokkenheid.”

  Geen rapportcijfer meer

  Inmiddels zet basisschool Vlasgaard geen cijfers, maar een link naar de Jeelo-inlog, zodat ouders zelf de ontwikkellijnen kunnen bekijken en de reflecties van de kinderen en leerkrachten kunnen lezen. “Dat doen we nu ruim een jaar”, zegt Sommerdijk. “Maar we merken dat ouders niet altijd doorklikken en de verschillende aspecten van de ontwikkellijnen bekijken. Daarom willen we ouders meer voorlichting geven over Mijn Jeelo en de ontwikkellijnen, zodat ze weten waar ze bepaalde gegevens moeten zoeken en hoe ze deze gegevens moeten interpreteren. Er is dus echt wel wat support bij nodig.”

  Ouders bekijken met hun kinderen levende standbeelden op het

  schoolplein.

  “Wij bedanken ouders en maatschappelijke organisaties met onze eigen bedankkaart.”

  “We spreken ouders en grootouders aan op hun talenten.”

 • De 12 projecten voor groep 1 tot en met 8 gaan over 12 maatschappelijk relevante onderwerpen. Elk project is gebaseerd op 3 pijlers.

  De 12 projecten en de 3 pijlers

  Omgaan met elkaar We leven samen met allerlei verschillende mensen met verschillende waarden en normen. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je die verschillen leren waarderen?

  Omgaan met natuur Zonder natuur, planten en dieren kunnen mensen niet leven. Hoe zijn planten, dieren en mensen van elkaar afhankelijk? En hoe ga je zuinig met natuur om?

  Maken van je eigen product We gebruiken dagelijks allerlei producten. Wie maken die producten? En hoe zi