JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) KERJ · PDF filejadual kerja pentaksiran...

Click here to load reader

 • date post

  28-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) KERJ · PDF filejadual kerja pentaksiran...

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  1

  JADUAL KERJA UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN

  MATA PELAJARAN SEJARAH

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat

  Kebangsaan.

  27 hingga 29

  Mac LP, JPN, KPK, KPN

  2 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat

  Negeri, Daerah dan Sekolah 1 hingga 6 April

  JPN, PPD,

  Pengetua, GKMP

  (Pementoran)

  3

  Memuat turun tugasan dan panduan

  penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat

  https://pt3.moe.gov.my.

  Melaksanakan verifikasi instrumen

  pentaksiran secara teknikal dan

  mengesahkan instrumen pentaksiran.

  9 hingga 11

  April

  Pengetua, PKP,

  SuP

  4 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai

  Instrumen Peringkat Kebangsaan. 10 hingga 11

  April LP, KPK, KPN

  5 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai

  Instrumen Peringkat Negeri /Daerah

  /Sekolah

  15 hingga 20

  April

  KPN, KPKw, PKw,

  KPMP, GMP

  6

  Mencetak dan memperbanyakkan instrumen

  pentaksiran mengikut arahan dan jadual

  percetakan

  Catatan: Tarikh yang sama bagi sekolah

  yang mempunyai calon CBK.

  15 hingga 20

  April PKP, AKP

  7 Taklimat dan serahan tugasan pelbagai

  instrumen kepada calon dan pengumpulan

  bahan tugasan

  22 hingga 27

  April KPMP, GMP

  8 Pentadbiran tugasan pelbagai instrumen

  mata pelajaran Sejarah 2 hingga 25 Mei Sekolah

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  2

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  9

  Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  Peringkat Kebangsaan

  Catatan: Setiap pentaksir hendaklah

  membawa 30 skrip dari sekolah masing-

  masing dengan nisbah 3:4:3.

  25 hingga 28

  Mei LP, KPK, KPN

  10

  Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  Peringkat Negeri, Daerah dan Sekolah

  Catatan:

  Bilangan personel pentaksiran yang

  terlibat untuk setiap sekolah adalah 1

  KPMP dan 1 GMP

  Setiap pentaksir hendaklah membawa

  30 skrip dari sekolah masing-masing

  dengan nisbah 3:4:3.

  30 Mei hingga

  8 Jun

  JPN, KPN, KPKw,

  PKw, KPMP, GMP

  11

  Penskoran skrip jawapan calon (SJC).

  Catatan : PMP boleh mula melaksanakan

  penskoran selepas menghadiri Mesyuarat

  Penyelarasan Penskoran Peringkat Sekolah

  24 Jun hingga

  13 Julai PMP

  12 Pembentangan Tugasan 24 Jun hingga

  27 Julai PMP

  13 Moderasi Pertama SJC dan Verifikasi skor

  calon 1 hingga 13

  Julai KPMP

  14

  Moderasi Kedua SJC dan Verifikasi skor

  calon

  Catatan: Sekolah yang telah selesai

  melaksanakan penskoran boleh

  menghubungi KPKw/PKw untuk

  menjalankan moderasi penskoran lebih

  awal.

  15 hingga

  27 Julai

  KPN, KPKw, PKw

  15 Moderasi Ketiga SJC untuk Kes-Kes Khas. 29 Julai hingga

  3 Ogos KPN, KPKw, PKw

  16 Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di

  alamat https://pt3.moe.gov.my dengan

  menekan butang SIMPAN

  29 Julai hingga

  10 Ogos

  PMP

  SuP

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  3

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  17

  Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut

  kelas dan mata pelajaran untuk semakan

  teknikal antara PMP dan KPMP.

  Catatan: Perekodan dan percetakan

  Borang Skor Kelompok bagi sekolah yang

  terlibat dengan moderasi ke-3 dilakukan

  selepas proses selesai

  29 Julai hingga

  10 Ogos KPMP, PMP, SuP

  18 Pengesahan Borang Skor Kelompok oleh

  Pengetua 29 Julai hingga

  10 Ogos Pengetua

  19 Pemantauan pengurusan kemasukan skor

  pelbagai instrumen mata pelajaran Sejarah 29 Julai hingga

  10 Ogos LP, JPN, PPD

  20 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi

  Skor (JVS). 29 Julai hingga

  10 Ogos

  JVS

  21 Pemantauan verifikasi skor di sekolah 29 Julai hingga

  10 Ogos LP, JPN, PPD

  22

  Penghantaran skor calon dengan menekan

  butang PENGESAHAN pada Aplikasi PT3.

  Catatan: Skor yang telah disahkan ke

  Lembaga Peperiksaan adalah muktamad

  29 Julai hingga

  10 Ogos

  SuP

  Catatan:

  Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3 dan

  Panduan Penjaminan Kualiti PT3.

  Personel yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

  ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  4

  JADUAL KERJA UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN

  MATA PELAJARAN GEOGRAFI

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat

  Kebangsaan.

  27 hingga 29

  Mac LP, JPN, KPK, KPN

  2 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat

  Negeri, Daerah dan Sekolah 1 hingga 6 April

  JPN, PPD,

  Pengetua, GKMP

  (Pementoran)

  3

  Memuat turun tugasan dan panduan

  penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat

  https://pt3.moe.gov.my.

  Melaksanakan verifikasi instrumen

  pentaksiran secara teknikal dan

  mengesahkan instrumen pentaksiran

  4 hingga 6 Jun Pengetua, PKP

  SuP

  4 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai

  Instrumen Peringkat Kebangsaan. 5 hingga 6 Jun

  LP, KPK, KPN

  5 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai

  Instrumen Peringkat Negeri, Daerah dan

  Sekolah

  24 hingga 29

  Jun

  KPN, KPKw, PKw,

  KPMP, GMP

  6

  Mencetak dan memperbanyakkan instrumen

  pentaksiran mengikut arahan dan jadual

  percetakan

  Catatan: Tarikh yang sama bagi sekolah

  yang mempunyai calon CBK.

  24 hingga 29

  Jun PKP, AKP

  7 Taklimat dan serahan tugasan pelbagai

  instrumen kepada calon dan pengumpulan

  bahan tugasan 1 hingga 6 Julai KPMP, GMP

  8 Pentadbiran tugasan pelbagai instrumen

  mata pelajaran Geografi 8 hingga 27 Julai Sekolah

  9 Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  Peringkat Kebangsaan 30 Julai hingga

  2 Ogos

  LP, KPK, KPN

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  5

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  Catatan: Setiap pentaksir hendaklah

  membawa 30 skrip dari sekolah masing-

  masing dengan nisbah 3:4:3.

  10

  Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  Peringkat Negeri, Daerah dan Sekolah

  Catatan:

  Bilangan personel pentaksiran yang

  terlibat untuk setiap sekolah adalah 1

  KPMP dan 1 GMP

  Setiap pentaksir hendaklah membawa

  30 skrip dari sekolah masing-masing

  dengan nisbah 3:4:3.

  5 hingga 10

  Ogos

  JPN, KPN, KPKw,

  PKw, KPMP, GMP

  11

  Penskoran skrip jawapan calon (SJC).

  Catatan : PMP boleh mula melaksanakan

  penskoran selepas menghadiri Mesyuarat

  Penyelarasan Penskoran Peringkat

  Sekolah

  12 Ogos hingga

  7 September PMP

  12 Pembentangan Tugasan 12 Ogos hingga

  21 September PMP

  13 Moderasi Pertama SJC dan Verifikasi skor

  calon 26 Ogos hingga

  7 September KPMP

  14

  Moderasi Kedua SJC dan Verifikasi skor

  calon.

  Catatan: Sekolah yang telah selesai

  melaksanakan penskoran boleh

  menghubungi KPKw/PKw untuk

  menjalankan moderasi penskoran lebih

  awal.

  9 hingga 21

  September KPN, KPKw, PKw

  15 Moderasi Ketiga SJC untuk Kes-Kes Khas.

  23 hingga 28

  September KPN, KPKw, PKw

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  6

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  16

  Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di

  alamat https://pt3.moe.gov.my dengan

  menekan butang SIMPAN

  23 September

  hingga 5

  Oktober PMP, SuP

  17

  Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut

  kelas dan mata pelajaran untuk semakan

  teknikal antara PMP dan KPMP.

  Catatan: Perekodan dan percetakan

  Borang Skor Kelompok bagi sekolah yang

  terlibat dengan moderasi ke-3 dilakukan

  selepas proses selesai

  23 September

  hingga 5

  Oktober

  KPMP,PMP,SuP

  18 Pengesahan Borang Skor Kelompok oleh

  Pengetua

  23 September

  hingga 5

  Oktober

  Pengetua

  19 Pemantaun pengurusan kemasukan skor

  pelbagai instrumen mata pelajaran Geografi

  23 September

  hingga 5

  Oktober

  LP, JPN, PPD

  20 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi

  Skor (JVS)

  23 September

  hingga 5

  Oktober

  JVS

  21 Pemantauan verifikasi skor di sekolah. 23 September

  hingga 5

  Oktober

  LP, JPN

  22

  Penghantaran skor calon dengan menekan

  butang PENGESAHAN pada Aplikasi PT3.

  Catatan: Sko