J. Calvet BelleRa, a. Rieu-Mias, N. RiudoR GaRCia X ... 25 J. Calvet, a. Rieu-Mias, N. Riudo R J....

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of J. Calvet BelleRa, a. Rieu-Mias, N. RiudoR GaRCia X ... 25 J. Calvet, a. Rieu-Mias, N. Riudo R J....

 • 25

  J. C a

  lv et, a

  . R ieu

  -M ia

  s , N

  . R iu

  d o

  R

  J . Calvet BelleRa, a . R i eu-Mias , N . R iudoR GaRCia

  Garsineu edicions

  La bataLLa deL Pirineu XarXes d’informació i d’evasió

  aLiades aL PaLLars sobirà, a L’aLt urgeLL i a andorra durant

  La segona guerra mundiaL “La batalla del Pirineu” és el nom que els agents secrets britànics del MI-9 (servei d’evasió i resistència a Europa) donaren a les nombroses evasions que, els anys de la Segona Guerra Mundial, es produïren des del continent vers el Regne Unit a través dels Pirineus. Després de la guerra, els països aliats reconegueren àmpliament les xarxes i els seus agents, alguns dels quals aviat van escriure les seves memòries. Al Pirineu català i a Andorra, la important feina feta per les xarxes d’evasió quedà amagada, gairebé tant com quan eren xarxes clandestines. La població pirinenca que va participar en les xarxes aliades, sovint va utilitzar les seves relacions d’amistat i de parentiu per tal de construir l’entramat que va permetre les evasions a través dels Pirineus. Les relacions transfrontereres són cabdals per poder entendre la dimensió local d’un fenomen que fou internacional.

  La bataLLa deL Pirineu XarXes d’informació i d’evasió aLiades

  aL PaLLars sobirà, a L’aLt urgeLL i a andorra durant La

  segona guerra mundiaL Josep Calvet Bellera (la Pobla de Segur, 1965). Doctor en his- tòria i investigador. Ha coordinat la cre- ació de la Presó- Museu del Camí de la Llibertat de Sort.

  Noemí Riudor Garcia (Lleida, 1974). Lli- cenciada en història i investigadora. Ha estat la coordinadora de l’exposició La Ba- talla del Pirineu.

  Annie Rieu-Mias (Sant Girons, 1948). Doctora en sociolo- gia i investigadora al CNRS de Tolosa de Llenguadoc. Ha tre- ballat sobre la xarxa Wiwi. S’interessa per les relacions occita- nocatalanes.

  L a b

  a t

  a L

  L a d

  e L P

  ir in

  e u

  X arXes d’ informació i d’ evasió aLiades aL P

  aLLars sobirà, a L’ a Lt u

  rgeLL i a a ndorra

  durant La segona g uerra m

  undiaL

  IS B N

  9 7

  8 -8

  4 -9

  6 7

  7 9

  -7 6

  -1

  9 7 8 8 4 9 6

  7 7 9 7 6 1

  25

  Pròleg de Jordi guixé