Ivan Karačić, seminarski rad-ISO 14000, Dalekovod d.d

Click here to load reader

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  969
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Ivan Karačić, seminarski rad-ISO 14000, Dalekovod d.d

SVEUILITE U ZADRUODJEL ZA EKONOMIJUPREDDIPLOMSKI STUDIJ MENADMENTA

MENADMENT KVALITETE

Seminarski rad

Sustav upravljanje okoliem u poduzeu Dalekovod d.d.Ivan Karai

Zadar, 2012.

2

Sadraj: Uvod............................................................................................................................................4 O poduzeu Dalekovod d.d.........................................................................................................5 Misija i ciljevi.........................................................................................................................5 Djelatnosti...............................................................................................................................6 Struktura poduzea................................................................................................................10 Sustavi upravljanja u poduzeu Dalekovod d.d....................................................................12 Naela drutvene odgovornosti u poduzeu Dalekovod d.d.................................................12 Deklaracija o politici odrivog razvoja ................................................................................13 Uspostava ISO 14 001...............................................................................................................15 Kreiranje tima i predanost Uprave........................................................................................15 Ekoloki zahtjevi prema kompaniji.......................................................................................16 Izobrazba, svijest, strunost i komunikacija.........................................................................16 Ustanovljavanje efikasnog EMS...........................................................................................17 Dokumentacija......................................................................................................................22 Revizija.................................................................................................................................22 Provoenje internog audita...................................................................................................25 Registracija............................................................................................................................27 Integracija ISO 14000 i ISO 9000.........................................................................................27 Zakljuak...................................................................................................................................28 Obrasci......................................................................................................................................29

UvodPredmet ovog seminarskog rada je uspostavljanje ISO 14001 standarda u poduzeu Dalekovod d.d. Ovaj prirunik je uspostavljen kako bi se zaposlenicima, kupcima i ostalim zainteresiranim stranama pruile pouzdane informacije o uspostavljenom sustavu upravljanja okoliem. Sustav upravljanja okoliem certificiran je prvi put 9. veljae 2011, a skeniranje poduzea zapoelo je 10 mjeseci prije certifikacije. Sustav je uspostavljen nakon pregleda poduzea, utvrivanja znaajnih aspekata okolia, potivanja Zakonske regulativa, uspostave i odobrenja Procedura rada. Sustav upravljanja okoliem je odobren od strane Lloyd s Register Qaliti Assurance prvi puta 9. veljae 2001 godine i od tada navedena certifikacijska kua jednom godinje dolazi na pregled odnosno certifikaciju sustava. Seminarski rad sadri dvije cjeline. Prva cjelina sadri opis poduzea, strukturu i djelatnosti, sustave upravljanja te naela drutvene odgovornosti poduzea Dalekovod d.d.. Druga navodi postupak uspostave ISO 14001 norme u poduzeu Dalekovod d.d. Metode koje su koritene prilikom pisanja ovog seminarskog rada su metode analize, sinteze, definicije i kompilacije.

4

O poduzeu Dalekovod d.d.Dalekovod d.d. je moderna organizacija koja prua usluge inenjeringa, proizvodnje i izgradnje. Tvrtka je specijalizirana za izvoenje ugovora po sistemu "klju u ruke" u slijedeim podrujima: elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 1000 kV transformatorskih stanica svih tipova i naponskih nivoa do 500 kV zranih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV telekomunikacijskih objekata svih vrsta mrea i antena proizvodnje ovjesne i spojne opreme za sve vrste dalekovoda i transformatorskih stanica od 0,4 do 1000 kV izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za: cestovnu rasvjetu, zatitne ograde i signalizaciju u prometu rasvjete tunela i upravljanja prometom elektrifikacije eljeznikih pruga i tramvaja u gradovima 1993. postao je dioniko drutvo. Danas Dalekovod grupa ima cca 2200 zaposlenika. Dalekovod d.d. ima dugogodinje iskustvo u ispitivanju i kontroli kvalitete svojih proizvoda, pazei oduvijek na zatitu okolia i druge ekoloke zahtjeve. Pritom se posebna pozornost posveuje zatiti na radu, zatiti od poara, kemijskih i drugih opasnosti na radu. Misija i ciljevi Misija: Vanim infrastrukturnim djelatnostima elektroenergetici, cestovnom i eljeznikom prometu i telekomunikacijama nudimo cjelovitu uslugu, a stvaranje dodane vrijednosti temeljimo na sinergiji proizvodnje, izgradnje, montae i inenjeringa. Pouzdani smo partner naim klijentima na hrvatskom, europskom, azijskom i afrikom tritu, a njihovo zadovoljstvo poslovnom izvrsnou i vrhunskom kvalitetom nae usluge pogoduje naem ugledu. Okosnicu poslovanja ine posebna znanja i vjetine naih zaposlenika, organiziranih u tvrtki koja prolazi stalni proces uenja i sposobna je brzo prilagoditi se turbulentnim promjenama na tritu. Znaajni udio vlasnitva je u rukama sadanjih i bivih zaposlenika, to jami vrlo visoku razinu poslovne motiviranosti i njihove lojalnosti. Drutveno smo odgovorna tvrtka, koja vodi brigu o usklaenosti naeg razvoja s razvojem i interesima ire zajednice te naelima zatite okolia.

5

Ciljevi: Poveati trini udio u regiji srednje i jugoistone Europe uz zadravanje vodee uloge na domaem tritu koristei pri tome razliite oblike povezivanja, spajanja ili preuzimanja. Biti prvi izbor klijenata zbog naih konkurentskih prednosti, a ponajvie zbog kvalitete proizvoda i usluga te potivanja rokova. Osigurati rast prihoda od prodaje uz poveanje opsega proizvodnje. Smanjiti trokove proizvodnje i reije unapreivanjem tehnologije rada te smanjenjem broja lokacija. Poveavati bruto profitnu stopu. Trajno udovoljavati ukusima i eljama klijenata, zaposlenika i menadmenta, stvarati kolektivni duh pripadnosti tvrtci te razvijati timski rad, pri tome inzistirajui na visokoj odgovornosti uz istovremeno znaajno ulaganje u strunu izobrazbu i motivaciju.

Djelatnosti Drutvo obavlja slijedee djelatnosti: 20.40 Proizvodnja ambalae od drva 22.22 Tiskanje, d.n. 27.53 Lijevanje lakih (obojenih) metala 28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.40 Kovanje, preanje, tancanje i valjanje metala, metalurgija praha 28.51 Obrada i presvlaenje metala 28.62 Proizvodnja alata, 29.21 Proizvodnja industrijskih pei i plamenika 29.56 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene 31.20 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu el. energije, 31.62 Proizvodnja ostale elektrine opreme, d.n. 45.1 Pripremni radovi na gradilitu 45.2 Izgradnja kompletnih graevinskih objekata ili njihovih dijelova 45.3 Instalacijski radovi 51.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima 51.52 Trgovina na veliko metalima i rudama metala 51.54 Trgovina na veliko eljeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod i grijanje 6

51.70 Ostala trgovina na veliko 55.30 Restorani 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom 63.12 Skladitenje robe 72.10 Pruanje savjeta o raunalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardware-u) 72.20 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a) 72.30 Obrada podataka 72.40 Izrada baze podataka 72.60 Ostale srodne raunalne (kompjutorske) aktivnosti 73.10.2 Istraivanje i eksperimentalni razvoj u tehnikim i tehnolokim znanostima 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 74.15 Upravljanje holding - drutvima 74.30 Tehniko ispitivanje i analiza 74.40 Promidba (reklama i propaganda) 74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.: - Arhitektonske i inenjerske djelatnosti i tehniko savjetovanje - Obavljanje strunih poslova prostornog ureenja u svezi s izradom strunih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola - Izgradnja i montaa objekata (postrojenja i vodovi) za proizvodnju, upravljanje, prijenos i distribuciju elektrine energije - Izrada dalekovoda svih napona sa izvedbom svih vrsta graevinskih, graevno montanih i elektromontanih radova - Izvoenje investicijskih radova u inozemstvu - Kovanje i preanje elinih otkivaka i otkivaka iz obojenih metala - Meunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu - Meunarodno otpremnitvo - Obrada i presvlaenje metala cinanjem - Polaganje podvodnih i podzemnih kabela svih vrsta i napona - Popravak i odravanje motornih-pneumatskih buakih ekia - Prevoditeljske usluge - Pripremanje hrane i pruanje usluga prehrane - Pripremanje i usluivanje piem i napicima - Atestiranje naprava sa poveanom opasnou za vlastite potrebe 7

- Proizvodnja alata za kovanje (ukovnji) i lijevanje (kokila) - Proizvodnja dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograde za prometnice. - Proizvodnja i servisiranje indukcionih pei - Proizvodnja opreme za samonosivi kabelski snop, - Proizvodnja ovjesne i spojne opreme za dalekovode svih napona, trafostanice i rasklopna postrojenja - Pruanje usluga i konzaltinga za ISO 9000 - Izvedba transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona - Usluge kontrole kakvoe i koliine robe - Zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu. - Izvedba elektromontanih r