Istoria Timișoarei ... Istoria Timișoarei De la Wikipedia, enciclopedia liberă Timișoara are o...

Click here to load reader

 • date post

  09-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Istoria Timișoarei ... Istoria Timișoarei De la Wikipedia, enciclopedia liberă Timișoara are o...

 • Istoria Timișoarei

  De la Wikipedia, enciclopedia liberă

  Timișoara are o istorie îndelungată care începe cu antice așezări umane pe actuala

  vatră a orașului și mai apoi cu apariția primei cetăți fortificate, în jurul secolului

  XII. Cetatea a trecut prin diferite stăpâniri care i-au marcat profund cursul

  dezvoltării. A început să se dezvolte sub stăpânirea ungară a lui Carol Robert de

  Anjou, în secolul XIV, devenind pentru scurt timp și capitală a Regatului Ungar.

  Cetatea a fost apoi cucerită de otomani, în 1552, și pentru aproape două secole a

  devenit un important bastion militar turcesc. În 1716 istoria Timișoarei ia o

  puternică întorsătură, când cetatea e cucerită de Imperiul Habsburgic și începe

  reconstrucția și dezvoltarea orașului drept capitală a Banatului. Colonizarea

  Banatului face din Timișoara un adevărat centru multicultural și multiconfesional.

  Construcția canalului navigabil Bega dă un avânt puternic dezvoltării economice și

  a comerțului. Orașul cunoaște o perioadă de înflorire fără precedent, ajungând să

  primească numele de "Mica Vienă" ca recunoaștere a importanței și frumuseții lui.

  În 1919, Banatul se unește cu România și în Timișoara se instaurează pentru prima

  dată administrația română. Ocupația sovietică postbelică marchează începutul

  perioadei comuniste, perioadă care ia sfârșit în 1989 odată cu Revoluția

  anticomunistă: revoluție pornită tocmai din orașul de pe Bega.

  Vechea stemă a Timișoarei

  https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XII https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XII https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Robert_de_Anjou https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Robert_de_Anjou https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIV https://ro.wikipedia.org/wiki/1552 https://ro.wikipedia.org/wiki/1716 https://ro.wikipedia.org/wiki/Habsburg https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat https://ro.wikipedia.org/wiki/Canalul_Bega https://ro.wikipedia.org/wiki/1919 https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat https://ro.wikipedia.org/wiki/1989 https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_rom%C3%A2n%C4%83_din_1989 https://ro.wikipedia.org/wiki/Bega_(r%C3%A2u) https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:StemaTimisoara1.jpg

 • Cuprins

  • 1Timpuri străvechi

  • 2Atestarea documentară a castrului Tymes

  • 3Timișoara medievală, în Regatul maghiar (până în 1554)

  o 3.1Răscoala lui Gheorghe Doja (1514)

  o 3.2Atacul otoman (1552)

  • 4Timișoara otomană, vilaietul (1552-1716)

  o 4.1Răscoala antiotomană (1594)

  o 4.2Tentative de recucerire

  o 4.3Cucerirea Timișoarei de către Habsburgi

  • 5Timișoara în Imperiul Habsburgic

  o 5.1Timișoara, oraș liber regesc

  o 5.2Colonizarea germană

  o 5.3Reconstrucția cetății

  o 5.4Comandanții cetății Timișoara

  o 5.5Canalul Bega

  o 5.6Epidemiile de ciumă și holeră

  o 5.7Revoluția de la 1848

  o 5.8Capitală a provinciei Voivodina sârbească și Banatul timișan (1849-1860)

  • 6Timișoara în regatul maghiar (1860-1918)

  • 7Secolul XX

  o 7.1Primul război mondial

  o 7.2Republica bănățeană

  o 7.3Unirea Banatului cu Regatul Român

  o 7.4Timișoara interbelică

  o 7.5Al Doilea Război Mondial

  • 8Timișoara sub regimul comunist

  o 8.1Timișoara în timpul ocupației militare sovietice

  • 9Revoluția din 1989

  • 10Evoluția populației

  • 11Note

  • 12Bibliografie

  • 13Legături externe

  • 14Vezi și

  Timpuri străvechi

  Primele urme ale prezenței omului pe teritoriul de astăzi al Timișoarei datează din

  neolitic, mai bine de 6.000 de ani în urmă. Poziția geografică a vetrei pe care s-a

  dezvoltat orașul Timișoara, aproape în centrul unei zone delimitate de trei artere

  importante de circulație (Mureș, Tisa, Dunărea), fertilitatea Câmpiei bănățene,

  https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Timpuri_străvechi https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Atestarea_documentară_a_castrului_Tymes https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Timișoara_medievală,_în_Regatul_maghiar_(până_în_1554) https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Răscoala_lui_Gheorghe_Doja_(1514) https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Atacul_otoman_(1552) https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Timișoara_otomană,_vilaietul_(1552-1716) https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Răscoala_antiotomană_(1594) https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Tentative_de_recucerire https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Cucerirea_Timișoarei_de_către_Habsburgi https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Timișoara_în_Imperiul_Habsburgic https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Timișoara,_oraș_liber_regesc https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Colonizarea_germană https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Reconstrucția_cetății https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Comandanții_cetății_Timișoara https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Canalul_Bega https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Epidemiile_de_ciumă_și_holeră https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Revoluția_de_la_1848 https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Capitală_a_provinciei_Voivodina_sârbească_și_Banatul_timișan_(1849-1860) https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Timișoara_în_regatul_maghiar_(1860-1918) https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Secolul_XX https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Primul_război_mondial https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Republica_bănățeană https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Unirea_Banatului_cu_Regatul_Român https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Timișoara_interbelică https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Al_Doilea_Război_Mondial https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Timișoara_sub_regimul_comunist https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Timișoara_în_timpul_ocupației_militare_sovietice https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Revoluția_din_1989 https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Evoluția_populației https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Note https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Bibliografie https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Legături_externe https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Timi%C8%99oarei#Vezi_și https://ro.wikipedia.org/wiki/Neolitic https://ro.wikipedia.org/wiki/Mure%C8%99 https://ro.wikipedia.org/wiki/Tisa https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_Banatului&action=edit&redlink=1

 • luncile și mlaștinile întinse din preajmă au oferit, încă din vechime, condiții

  favorabile de hrană și viețuire a oamenilor.

  În cartierul Fratelia au fost descoperite vase ceramice aparținând culturii Vinca, iar

  în altă locație, un complex de locuințe și ceramică. De asemenea, au fost

  descoperite obiecte aparținând acestei perioade (anul 4000 î.Chr) în cartierele

  Cetate, Mehala și la Pădurea Verde.

  Referitor la perioada bronzului, cea mai relevantă descoperire este o necropolă de

  incinerație, în cartierul Fratelia, unde arheologii au scos la lumină 200 de morminte

  și 400 de vase. Această necropolă susține ipoteza că aici exista o așezare stabilă.

  Au mai fost descoperite urme din epoca bronzului și în Fabric și Mehala.

  Epoca fierului, legată puternic de înflorirea civilizației geto-dacă, este destul de

  slab reprezentată. Au fost descoperite ceramică, monede romane și un cuțit la

  Pădurea Verde. Din perioada romană au fost descoperite monede, fibule și un vârf

  de lance în cartierele 1 Mai și Mehala. În vatra orașului este atestată o continuitate

  și după retragerea aureliană. În cartierul Freidorf au fost găsite fragmente de

  râșniță, semințe carbonizate, gropi de provizii toate datând din secolele III-IV și

  care atestă practicarea agriculturii și creșterea animalelor, iar resturile de vânat

  indică practicarea vânătorii. De asemenea în așezarea de la Cioreni s-a descoperit

  ceramică autohtonă, dar și romană aparținând secolelor II-IV, iar locuirea așezării

  se prelungește până în secolele VIII-IX. Tot în acestă așezare a fost identificată o

  necropolă aparținând feudalismului timpuriu din care s-au cercetat 20 de morminte.

  Este vorba de același lucru și în cazul cercetărilor de la Dumbrăvița unde

  materialul ceramic și celelalte obiecte descoperite în acest loc au dus la concluzia

  existenței aici a unei așezări daco-romane în secolele II-III.

  Atestarea documentară a castrului Tymes

  Se presupune că în secolul IX, cneazul Glad domnea peste aceste locuri. El a

  acceptat suveranitatea ungară. Totuși, până acum nu a fost descoperit nici un

  document care să dateze din acea perioadă. Prima atestare documentară a localității

  Timișoara este destul de controversată, aceasta fiind plasată de specialiști fie în

  1212, fie în 1266. În această per