Isl Edu3105RWERWERWE

download Isl Edu3105RWERWERWE

If you can't read please download the document

 • date post

  22-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  39
 • download

  9

Embed Size (px)

description

TUYIUYYJGH

Transcript of Isl Edu3105RWERWERWE

ISL: PPG MOD PJJJ EDU3105

Minggu 1 :

Membuat rujukan di pusat sumber tentang "Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran".

Membuat rujukan di Pusat Sumber mengenai topic "Peranan dan kepentingan Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE'.

Minggu 2:

Melayari internet untuk memperolehi maklumat tentang pelbagai jenis media. Cuba buat klasifikasi dengan menggunakan pengurusan grafik.

Minggu 3: Merujuk kepada Bab 4thdalam Smaldino, S. E. et. Al.(2005). Instructional technology and media for learning. (8 ed.). New Jersey: Person Educational Inc. kajikan kualiti di mana seseorang pereka cipta harus teliti dalam penghasilan rekabentuk visual yang menarik.

Minggu 4:

Mengakses Chapter 9 dalam laman http://www.prenhall.com/smaldino melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam Portfolio Activities.

Minggu 5: Merujuk kepada Section A dalam Smaldino, S.E., Russell, J.D.,thHeinich,R. & Molenda, M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8 ed.). New Jersey: Pearson Educational Inc., bincang dan senaraikan langkah-langkah memerlihara dan memulihara cetakan fotografi anda.

Minggu 6:

Berdasarkan kepada Ellington, H. (1996). Using the overhead projector effectively. Retrieved 4 Dec 2007 from http://www.nalanda.nitc.ac.in/misc/general/ciced/Ch15.htmll., gariskan prosedur dan teknik menghasilkan transparensi yang berkesan.

Minggu 7: Berdasarkan Bab 11 dalam Smaldino, S.E., Russell,thJ.D., Heinich, R. & Molenda, M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8 ed.). New Jersey: Pearson Educational Inc. dan artikel artikel lain, banding beza Akta Hak cipta yang digunakan di Malaysia dan antarabangsa..

Minggu 8: Berdasarkan rubric penilaian video di akhir Bab 12 dalam Smaldino, S.E., Russell, J.D., th Heinich, R. & Molenda, M. (2005). Instructional technology and media for learning. (8

ed.). New Jersey: Pearson Educational Inc., buat penilaian interaktif mana-mana CD video yang dihasilkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajar

Minggu 9:

Buat rujukan dalam Pusat Sumber and bincang dengan rakan-rakan mengenai topic "Impak pemerosesan perkataan dalam pendidikan dan isu-isu berkait dengan pemerosesan perkataan."

Minggu 10:

Dengan mengakses internet, cari bahan dan cuba membentuk satu aktiviti bilik darjah yang mengintegrasikan fungsi hamparan elektronik dalam pengajaran.

Cari bahan dan bincangkan pernyataan berikut:

Peningkatan dalam penggunaan pangkalan data dalam masyarakat serta kemudahan internet telah memudahkan maklumat peribadi diakses oleh sesiapa pun. Apakah implikasi yang wujud berkaitan dengan keselamatan dan privasi pelajar di sekolah? Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan privasi?

Minggu 13:

Akses maklumat dari internet dan pusat sumber, bincangkan perkembangan teknologi multimedia di dalam internet dari dahulu sehingga kini.

Minggu 14:

Melayari dan akses maklumat dari internet dan pusat sumber untuk mencari beberapa jenis media interaktif yang boleh digunakan sebagai sumber bilik darjah.

Minggu 15 , 16 dan 17 Ulangkaji. Persiapan menduduki ujian.

Disediakan oleh:

(TIMOTHY ANAK TONY MINGGU)