Iško lončarstvo

Click here to load reader

 • date post

  25-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  909
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Posljednji išli lončar. Hrvatska tradicija.

Transcript of Iško lončarstvo

 • 1. IkolonarstvoRadoviPredraga PetroviaPepija
 • 2. Otok I, Hrvatska I je otok izmeu Ugljana i Dugog otoka okruen sdeset malih otoia. Na ovo malom otoku postojesvega dva naselja Mali i Veliki I. Mali I je smjetenna junom dijelu otoka i ine ga vie manjihzaseoka. Broji svega 200 stanovnika koji se bavejo od davnina poljoprivredom i ribarstvom, a danassu naklonjeni i turizmu. Otok I je smjeten u Zadarskom arhipelagu.
 • 3. Predrag Petrovi Pepi Roeni Zadranin djetinjstvo je proveo na otoku Iu koji je jedinilonarski centar u Dalmaciji, zabiljeen u povijesti. Rije je o umijeuizrade neglaziranih glinenih lonaca, koji su se nekada upotrebljavaliu kuanstvima, ne samo Ia nego i puno ire. Stari Iani su njimatrgovali od Raba do Boke Kotorske, a na sjeverozapad do Istre, paak i Trsta. Na otoku Iu, naalost, osim Pepija ne postoji vie niti jedan lonarkoji poput njega odrava ovu tradiciju ivom, ali, kae Pepi kako jeprije godinu dana uputio program Ministarstvu kulture s ciljem da seta trenutna situacija promijeni. Taj program vrlo jednostavnoobjanjava to se sve treba napraviti, govori o povijesti, sadanjojsituaciji ovog obrta i budunosti.
 • 4. SAT LIKOVNE KULTURE3.B razredOblikovanje na plohi - crtanjeTEME1. TOKA I CRTA - Ornament, narodni ukras, simetrijaKljuni pojmovi: niz, smjer, ritam, preplet, ornament(narodni ukras).Obrazovna postignua: postignua: uoiti, prepoznatii izraziti ornament (narodni ukras).Pripremu izradila: S.V. 2013.