Inzet van persona's bij woningcorporaties

11
@yousrimandour Inzet van persona’s bij woningcorporaties

description

Personas zijn met name bruikbaar voor organisaties met veel klanten/gebruikers, waar de afstand naar de klant (relatief) groot is en waarbinnen veel diversiteit bestaat in de meningen over hoe die klant nou optimaal bediend kan worden.

Transcript of Inzet van persona's bij woningcorporaties

Page 1: Inzet van persona's bij woningcorporaties

@yousrimandour

Inzet van persona’s bij woningcorporaties

Page 2: Inzet van persona's bij woningcorporaties
Page 3: Inzet van persona's bij woningcorporaties

2 vragen:

>Welke persona’s zou jij onderscheiden voor woningcorporatie ‘Thuisbest’? – 24.000 huurwoningen in Tilburg (40%) en

omringende dorpen (60%) – Missie: prettig wonen mogelijk maken voor lagere

tot middeninkomens – Doelgroep: sociale huurders (tot 34k euro, maar

ook scheefwoners – Veelal vergrijsd huurdersbestand (gemiddelde

leeftijd circa 50 jaar) – Weinig doorstroming (circa 5%)

> Wat zou je met de persona’s willen bereiken (wat is het doel voor Thuisbest)?

3

Page 4: Inzet van persona's bij woningcorporaties
Page 5: Inzet van persona's bij woningcorporaties

Persona’s als segmentatie instrument

5

Page 6: Inzet van persona's bij woningcorporaties

Persona’s bij woningcorporaties:

>Primaire indeling op basis van levensfase en niet op basis van woonwaarden!

>Woonwensen worden in grote mate bepaald door gezinssituatie en leeftijd

>Woonwensen veranderen mee met de levensfase

>Woonwaarden vormen wel een integraal onderdeel in de beschrijving van de persona’s

6

Page 7: Inzet van persona's bij woningcorporaties

Onderzoeksmodel ICSB:

7

Woning

Wijk

Dienst-verlening

Mediagebruik

Woonwaarden

• Locatie • Type woning • Aantal kamers • Buitenruimte • Staat van

onderhoud • Woonlasten • Energieverbruik • Gehorigheid • Etc.

• Winkels en horeca • Groenvoorzieningen • Veiligheid • Verkeersituatie • Schoon, net en heel • Omgang met

wijkbewoners • Onderhoud tuinen

buren • Etc.

• Gewenste kanaalkeuze bij contactmomenten

• Aantal contactmomenten • Interesse in diensten

corporatie (ZAV, kleine klusjes, etc.)

• Algemeen mediagebruik (radio, TV, online, print)

• ‘Woningzoekend‘ mediagebruik

• Buurtbinding • Comfort • Zeggenschap • Sociale veiligheid • Etc.

Page 8: Inzet van persona's bij woningcorporaties

Vertaalbaar maken naar processen:

8

Woning

Wijk

Dienst-verlening

Mediagebruik

Woonwaarden

• Winkels en horeca • Groenvoorzieningen • Veiligheid • Verkeersituatie • Schoon, net en heel • Omgang met

wijkbewoners • Onderhoud tuinen

buren • Etc.

• Algemeen mediagebruik (radio, TV, online, print)

• ‘Woningzoekend‘ mediagebruik

• Buurtbinding • Comfort • Zeggenschap • Sociale veiligheid • Etc.

Wijkinrichting Leefbaarheid Maatschappelijke taken

Communicatie Verkoop Stimulering doorstroming

Corporatiebreed (interne) communicatie

• Locatie • Type woning • Aantal kamers • Buitenruimte • Staat van

onderhoud • Woonlasten • Energieverbruik • Gehorigheid • Etc.

Strategisch voorraadbeleid Asset management Huurprijsbeleid Onderhoud

• Gewenste kanaalkeuze bij contactmomenten

• Aantal contactmomenten • Interesse in diensten

corporatie (ZAV, kleine klusjes, etc.)

Kanaalinrichting Communicatie

Page 9: Inzet van persona's bij woningcorporaties

Van klantinzicht naar klantgezicht

9

• Indeling op basis van levensfase (leeftijd, gezinssamenstelling)

• Aansluiten op CBS-indelingen

• Max 4 a 5 persona’s Achtergrondkenmerken huurders (leeftijd,

gezinssamenstelling, inkomen, etc.)

Page 10: Inzet van persona's bij woningcorporaties

Persona’s bij woningcorporaties:

>‘De klant’ bestaat niet meer

>Draagvlak bij MT absolute voorwaarde

– Kan ook groeien

– Willen vs moeten

>Koppeling met interne en externe data cruciaal

>Bij steeds meer processen koppeling met persona’s maken

10

Page 11: Inzet van persona's bij woningcorporaties

Keep in touch…

Mail: [email protected]

Mobiel: 06 26 07 84 22

Twitter: @yousrimandour

LinkedIn: Yousri Mandour

Kantoor: 010 452 86 02

Web: www.icsb.nl

ICSB Marketing en Strategie

Barbizonlaan 76

2908 ME Capelle a/d IJssel

11