Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

of 59 /59
5 LZLG\YDPL W\AAE[T Yjdw dhyl{hwjds {lsn{y dw ekn|y Sef Lmlfy{nh Mdadyli rjl{l D gnasmlyli at dhyl{hwjds dh Gn{sn{eyl Wemlw Ilse{yalhy |hil{ yjl Ae{flydhb Essmdehgl Idpdwdnh( At rn{fdhb rew dh yjl essmdehglw idpdwdnh n` SLM- wn yjl {lsn{y dw an{l `ng|wli nh SLM—w essmdehglw idpdwdnh ehi eh npl{pdlr n` snrl{ idpdwdnh dw emwn bdplh dh yjdw {lsn{y( Yjdw {lsn{y wye{yw `{na eh dhy{ni|gydnh n` yjl gnaseht rjdgj dhgm|ilw yjl b{n|s s{n`dml ehi yjl jdwyn{t n` gnaseht( SLM dw s|kmdg mdadyli gnaseht |hil{ yjl `meb n` Wedbnm b{n|s- nhl n` yjl yn s k|wdhlww b{n|sw n` Sefdwyeh( Wedbnm b{ n|s jew id `` l{ lhy gnasehdlw dh id` `l{ lhy dhi|wy{dlw mdfl ylz ydm lw- w|be {- snrl{ ehi lml gy{ nhd gw( Sef Lmlfy{nh Mdadyli *SLM$ dw yjl sdnhll{ aeh|`egy|{l{ n` lmlgy{dgem bnniw dh Sefdwyeh ehi rew lwyekmdwjli dh 54<0 dh ylgjhdgem gnmmekn{eydnh rdyj A.w ELB n` Bl{aeht( Dh Ngynkl{ 542:- yjl gnaseht rew yeflh npl{ kt Wedbnm B{n|s n` Gnasehdlw( Dh hlzy Pdwdnh ehi Adwwdnh wyeylalhyw n` SLM e{l r{dyylh dh yjdw {lsn{y( E`yl{ dy D rdmm alhydnh yjl gn{sn{eyl s{n`dml n` SLM rjdgj dhgm|ilw yjl mdwy n` Kne{i n` Id{lgyn{w( Yjlh yjl{l e{l yjl ilyedmw ekn|y SLM—w idpdwdnhw ehi yjld{ s{ni|gyw( SLM gnhwdwyw nh yrn idpdwdnhw6 5$ Essmdehglw Idpdwdnh ;$ Snrl{ Idpdwdnh  Essmdehglw idpdwdnh jew yjl s{ni|gyw n` [l`{dbl{eyn{w- Ed{ Gnhidydnhl{w- Adg{n repl Nplhw- Rewjdhb Aegjdhlw Idlwlm ehi Sly{nm Blhl{eyn{w ehi Reyl{ idwslhwl{w( Yjl aeon{ s{ni|gyw n` essmdehglw e{l {l`{dbl{eyn{w ehi ed{ gnhidydnhl{w ehi yjlt jepl e pe{dlyt n` anilmw ehi `ley|{lw( SLM—w reyl{ idwslhwl{w e{l hlrmt dhy{ni|gli dh yjl ae{fly( Snrl{ idpdwd nh gnhwdw yw nh yjl s{n i|gyw n` LSG Gnhy{egyd hb- Snrl{ Y{ehw`n{al{w- Idwy{d k|y dnh Y{ehw` n{al {w- I{t ytsl Y{ehw` n{al {- Lhl {bt Alyl{w- Wrd ygjble{w ehi Y{ehw`n{al{ wl{pdglw(  E`yl{ dy {lsn{y rdmm lzsmedh yjl aeon{ ilse{yalhyw n` SLM ehi yjl rn{fdhb n` yjlwl ilse{yalhyw( Yjl aeo n{ ilse{yalhyw e{l Ae{fly dhb- Gn{ sn{e yl Wemlw- Gn{ sn{ eyl Wl{ pdg lw- J|aeh [lw n|{g l Aehebl alhy- Dhi|wy{dem [lmeydnh ehi Eiadhd wy{ eydnh-  Eggn|hyw- @dhehgl lyg( Yjlh yjdw {lsn{y rdmm bdpl tn| e pdlr n` ae{flydhb wy{eylbt n` yjl

Embed Size (px)

Transcript of Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

Page 1: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 1/595

LZLG\YDPL W\AAE[T

Yjdw dhyl{hwjds {lsn{y dw ekn|y Sef Lmlfy{nh Mdadyli rjl{l D gnasmlyli at dhyl{hwjds dh

Gn{sn{eyl Wemlw Ilse{yalhy |hil{ yjl Ae{flydhb Essmdehgl Idpdwdnh( At rn{fdhb rew

dh yjl essmdehglw idpdwdnh n` SLM- wn yjl {lsn{y dw an{l `ng|wli nh SLM—w essmdehglw

idpdwdnh ehi eh npl{pdlr n` snrl{ idpdwdnh dw emwn bdplh dh yjdw {lsn{y(

Yjdw {lsn{y wye{yw `{na eh dhy{ni|gydnh n` yjl gnaseht rjdgj dhgm|ilw yjl b{n|s s{n`dml

ehi yjl jdwyn{t n` gnaseht( SLM dw s|kmdg mdadyli gnaseht |hil{ yjl `meb n` Wedbnm

b{n|s- nhl n` yjl yns k|wdhlww b{n|sw n` Sefdwyeh( Wedbnm b{n|s jew id `l{lhy

gnasehdlw dh id` l{lhy dhi|wy{dlw mdfl ylzydmlw- w|be{- snrl{ ehi lmlgy{nhdgw( Sef

Lmlfy{nh Mdadyli *SLM$ dw yjl sdnhll{ aeh|`egy|{l{ n` lmlgy{dgem bnniw dh Sefdwyeh ehi

rew lwyekmdwjli dh 54<0 dh ylgjhdgem gnmmekn{eydnh rdyj A.w ELB n` Bl{aeht( Dh Ngynkl{ 

542:- yjl gnaseht rew yeflh npl{ kt Wedbnm B{n|s n` Gnasehdlw( Dh hlzy Pdwdnh ehi

Adwwdnh wyeylalhyw n` SLM e{l r{dyylh dh yjdw {lsn{y( E`yl{ dy D rdmm alhydnh yjl gn{sn{eyl

s{n`dml n` SLM rjdgj dhgm|ilw yjl mdwy n` Kne{i n` Id{lgyn{w( Yjlh yjl{l e{l yjl ilyedmw

ekn|y SLM—w idpdwdnhw ehi yjld{ s{ni|gyw( SLM gnhwdwyw nh yrn idpdwdnhw6

5$ Essmdehglw Idpdwdnh

;$ Snrl{ Idpdwdnh

 Essmdehglw idpdwdnh jew yjl s{ni|gyw n` [l`{dbl{eyn{w- Ed{ Gnhidydnhl{w- Adg{n repl

Nplhw- Rewjdhb Aegjdhlw Idlwlm ehi Sly{nm Blhl{eyn{w ehi Reyl{ idwslhwl{w( Yjl

aeon{ s{ni|gyw n` essmdehglw e{l {l`{dbl{eyn{w ehi ed{ gnhidydnhl{w ehi yjlt jepl e

pe{dlyt n` anilmw ehi `ley|{lw( SLM—w reyl{ idwslhwl{w e{l hlrmt dhy{ni|gli dh yjl

ae{fly(

Snrl{ idpdwdnh gnhwdwyw nh yjl s{ni|gyw n` LSG Gnhy{egydhb- Snrl{ Y{ehw`n{al{w-

Idwy{dk|ydnh Y{ehw`n{al{w- I{tytsl Y{ehw`n{al{- Lhl{bt Alyl{w- Wrdygjble{w ehi

Y{ehw`n{al{ wl{pdglw(

 E`yl{ dy {lsn{y rdmm lzsmedh yjl aeon{ ilse{yalhyw n` SLM ehi yjl rn{fdhb n` yjlwl

ilse{yalhyw( Yjl aeon{ ilse{yalhyw e{l Ae{flydhb- Gn{sn{eyl Wemlw- Gn{sn{eyl

Wl{pdglw- J|aeh [lwn|{gl Aeheblalhy- Dhi|wy{dem [lmeydnh ehi Eiadhdwy{eydnh-

 Eggn|hyw- @dhehgl lyg( Yjlh yjdw {lsn{y rdmm bdpl tn| e pdlr n` ae{flydhb wy{eylbt n` yjl

Page 2: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 2/59;

gnaseht ehi lzsmedh yjl ae{fly wlbalhyeydnh- ye{blydhb ehi snwdydnhdhb emnhb rdyj `n|{ 

Sw n` ae{flydhb( Dh hlzy y|{h {lsn{y rdmm bdpl | e pdlr n` gnaslydydpl wy{eylbt n` yjl

gnaseht( Jl{l D emwn lzsmedh Sn{yl{—w `dpl `n{glw ehemtwdw n` yjl gnaseht ehi KGB

Aey{dz rdmm emwn lzsmedhli( yjl{l dw Sn{yl{—w `dpl `n{glw anilm `n{ yjl gnaseht( @dplw

`n{glw dhgm|il ke{bedhdhb snrl{ n` w|ssmdl{w- ke{bedhdhb snrl{ n` k|tl{w- Yj{leyw n` 

hlr lhy{ehyw- Yj{ley n` w|kwydy|ylw ehi [dpem{t eanhbwy dhi|wy{t gnaslydyn{w( Yjl

`n{glw n` ke{bedhdhb snrl{ n` w|ssmdl{w- Yj{ley n` hlr lhy{ehgl ehi yj{ley n` w|kwydy|ylw

wjnr e `epn{ekml gnhidydnh `n{ yjl gnaseht k|y yjl ke{bedhdhb snrl{ n` k|tl{w ehi

{dpem{t eanhbwy yjl dhi|wy{t gnaslydyn{w e{l |h`epn{ekml `n{glw `n{ yjl gnaseht(

Dh yjl hlzy sn{ydnh n` {lsn{y- D rdmm lzsmedh ekn|y SLM—w aeg{n lhpd{nhalhy ehi s{lwlhy

yjl SLWY *Snmdydgem- Lgnhnadg- Wngdem- Ylgjhnmnbdgem$ Ehemtwdw( Yjl Lgnhnadg ehi

snmdydgem wdy|eydnh dh Sefdwyeh dw hny weydw`egyn{t `n{ yjl gnaseht k|y dh wngdem ehiylgjhnmnbdgem lhpd{nhalhy SLM jew gl{yedh nssn{y|hdydlw( E`yl{ SLWY ehemtwdw- {lsn{y

rdmm bdpl e gnas{ljlhwdpl WRNY *Wy{lhbyjw- Rlefhlwwlw- Nssn{y|hdydlw- Yj{leyw$

 Ehemtwdw n` yjl gnaseht(

 E`yl{ dy- {lsn{y rdmm lzsmedh tn| ekn|y at i|ydlw sl{`n{ali ew dhyl{hll i|{dhb at

dhyl{hwjds ey Sef Lmlfy{nh Mdadyli( Yjdw {lsn{y rdmm emwn alhydnh ekn|y yjl s{nkmla

lhgn|hyl{li kt al dh yjl gnaseht( Dh hlzy {lsn{y rdmm bdpl tn| ekn|y at mle{hdhb

i|{dhb dhyl{hwjds ehi dyw `|y|{l l``lgyw nh at ge{ll{( Yjl hlzy {lsn{y rdmm lzsmedh tn| at{lgnaalhieydnhw ehi yjl gnhgm|wdnh nh yjl kewdw n` at fhnrmlibl ehi lzsl{dlhgl dh

yjl gnaseht(

Yjl mewy sn{ydnh n` yjl {lsn{y rdmm ilwg{dkl yjl {l`l{lhglw- bmnwwe{t ehi ehhlz|{l(

Page 3: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 3/59;

DHY[NI\GYDNH

B{n|s S{n`dmlDh 549:- yjl Wedbnmw adb{eyli `{na Gemg|yye ehi dhdydeyli yjld{ k|wdhlww dh Mtemms|{ *meyl{ 

heali yn ew @edwemekei$- yjl ylzydml gdyt n` Sefdwyeh- |hil{ yjl kehhl{ n` Fnjdhnn{ 

Dhi|wy{dlw Mdadyli

Fnjdhnn{ Ylzydml Admmw

Yjl Wedbnmw wly |s yjl `d{wy aeon{ ylzydml |hdy ! Yjl Fnjdhnn{ Ylzydml Admmw |hil{ yjl

|ak{lmme n` Fnjdhnn{ Dhi|wy{dlw Mdadyli( Yjl Fnjdhnn{ Ylzydml Admm jew wyeyl!n`!yjl!e{y

u|emdyt gnhy{nm `{na {er aeyl{dem yn `dhdwjli s{ni|gy aeh|`egy|{dhb( Dyw mekn{eyn{t dw yns

{eyli eanhbwy yjl klwy mekn{eyn{dlw dh Sefdwyeh `n{ ylwydhb n` ylzydml {er aeyl{demw- nyjl{ 

dhs|yw ehi te{h(

Dhdydem Gesegdyt?;<-333 wsdhimlw

G|{{lhy Gesegdyt? 25-09: wsdhimlw

Sef Lmlfy{nh Mdadyli *SLM$

Dh 542:- yjl Wedbnm B{n|s n` Gnasehdlw s|{gjewli aeon{ wje{lw n` Sef Lmlfy{nh

Mdadyli( Ey yjey o|hgy|{l- yjl gnaseht rew nhmt aeh|`egy|{dhb y{ehw`n{al{w ehi

wrdygjble{w( Rdyj yjl Wedbnmw dh aeheblalhy- SLM wye{yli lzsehidhb dyw s{ni|gy {ehbl

kt lhyl{dhb dhyn Ed{ Gnhidydnhl{ aeh|`egy|{dhb(

Yjl SLM B{n|s gnas{dwlw yrn idpdwdnhw

5( Essmdehglw Idpdwdnh

;( Snrl{ Idpdwdnh

Sef Lmlfy{nh Mdadyli emnhl jew e y|{hnpl{ n` npl{ 5:3 admmdnh \W Inmme{w(

We{dynr Wsdhhdhb Admmw & Eea Ylzydml Admmw

Page 4: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 4/59;

Dh 54:2- yjl We{dynr Wsdhhdhb Admmw ehi Eea Ylzydml Admmw rl{l lwyekmdwjli |hil{ yjl

kehhl{ n` Wedbnm B{n|s n` Gnasehdlw( We{dynr Wsdhhdhb Admmw dw e wsdhhdhb |hdy rdyj

;<-993 wsdhimlw gesegdyt( @egdmdyeyli rdyj yjl anwy anil{h ehi l``dgdlhy Oesehlwl ehi

L|{nsleh aegjdhl{t- dyw fhdyyli te{h dw {lhnrhli dh yjl @e{ Lewy ehi L|{nsl `n{ dyw `dhl

u|emdyt( Eea Ylzydml Admmw dw {ls|yli `n{ dyw ge{ili ehi gnakli te{h- rjdgj dw u|dyl

sns|me{ `n{ s{ladl{ fhdyydhb ehi rlepdhb(

Fnjdhnn{ Snrl{ Gnaseht Mdadyli

Dh 5445- yjl `d{wy snrl{ |hdy gnaadwwdnhli dh Sefdwyeh- dh yjl S{dpeyl wlgyn{- rew

Fnjdhnn{ Snrl{ Gnaseht Mdadyli( Dyw s{lwlhy s{ni|gydnh gesegdyt dw 5< AR(

Fnjdhnn{ Lhl{bt Mdadyli

544<- ehnyjl{ snrl{ |hdy- Fnjdhnn{ Lhl{bt Mdadyli- rew lwyekmdwjli( Fnjdhnn{ Snrl{ 

Mdadyli dw e 5;3 AR snrl{ smehy mngeyli nh yjl n|ywfd{yw n` yjl gdyt n` Mejn{l( Yjdw

s{nolgy jew eh ehh|em y|{hnpl{ n` ):3 admmdnh(

Jdwyn{t

Sef Lmlfy{nh Mdadyli *SLM$ dw yjl sdnhll{ aeh|`egy|{l{ n` lmlgy{dgem bnniw dh Sefdwyeh(

Dy rew lwyekmdwjli dh 54<0 dh ylgjhdgem gnmmekn{eydnh rdyj A.w ELB n` Bl{aeht( Dh

Ngynkl{ 542:- yjl gnaseht rew yeflh npl{ kt Wedbnm B{n|s n` Gnasehdlw( Wdhgl dyw

dhglsydnh- yjl gnaseht jew emretw kllh gnhy{dk|ydhb ynre{iw yjl eipehglalhy ehi

ilplmnsalhy n` yjl lhbdhll{dhb wlgyn{ dh Sefdwyeh kt dhy{ni|gdhb e {ehbl n` u|emdyt

lmlgy{dgem lu|dsalhyw ehi jnal essmdehglw ehi kt s{ni|gdhb j|hi{liw n` lhbdhll{w-

wfdmmli rn{fl{w ehi ylgjhdgdehw yj{n|bj dyw ess{lhydglwjds wgjlalw ehi y{edhdhb

s{nb{eaw( SLM dw hnr ylgjhnmnbt `n{l{|hhl{ ehi ae{fly mleil{ dh s{npdidhb hlr

s{ni|gyw ehi wl{pdglw yn ally lpl{ gjehbdhb ehi ylgjhnmnbt dhylhwdpl hlliw n` dyw

g|wynal{w( SLM—w LSG gnhy{egydhb idpdwdnh ilmdpl{w g|wyna ilwdbhli ehi k|dmy JP ehiLJP b{di wyeydnhw- lmlgy{d`dgeydnh n` jn|wdhb s{nolgyw- dhi|wy{dem se{fw ehi nsyda|a

wnm|ydnhw `n{ snrl{ |ydmdeydnh yn emm fdhiw n` dhi|wy{dlw ehi gnaal{gdem g|wynal{w( SLM

edaw yn aedhyedh yjdw gnaslydydpl libl ehi ey yjl weal ydal flls wy{dpdhb yn das{npl dy

`|{yjl{ kt gnhydh|n|w [&I- g{leydhb hlr fhnrmlibl ehi eiesydhb yn bmnkem

ilplmnsalhyw dh ylgjhnmnbt ehi s{ni|gy ilwdbh( Lpl{ dhg{lewdhb mngem ae{fly wje{l-

Page 5: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 5/59;

b{nrdhb lzsn{y n{il{w- h|al{n|w w|gglww`|m snrl{ s{nolgyw ehi b{leyl{ yjeh lpl{ kewl

n` weydw`dli g|wynal{w e{l lpdilhgl yn yjlwl ewsd{eydnhw(

Rn{fw n` SLM e{l ws{lei ey yrn `egdmdydlw dh Mejn{l- yjl jdwyn{dgem gdyt ehi g|my|{em j|k n` 

Sefdwyeh( Yjl yrn `egdmdydlw gnpl{ eh e{le n` 5-377-;33 Wu `y ehi 059-;<; Wu `y

{lwslgydplmt( Knyj e{l lu|dssli rdyj meylwy ylgjhnmnbt- wyeyl n` yjl e{y ylwydhb `egdmdydlw

ehi lhpd{nhalhy `{dlhimt s{ni|gydnh s{nglww( Ey yjl jle{y n` SLM—w nsl{eydnhw dw dyw

j|aeh {lwn|{gl( SLM dhplwyw jlepdmt nh s{n`lwwdnhem ilplmnsalhy- wfdmm das{nplalhy

ehi rlmm kldhb n` dyw j|aeh {lwn|{gl( SLM—w lasmntllw e{l dyw anwy pem|ekml ewwly ehi

SLM fllsw yjla pl{t ile{(

Page 6: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 6/59;

Pdwdnh

”Yn lzglm dh s{npdidhb lhbdhll{dhb bnniw ehi wl{pdglw yj{n|bj

gnhydh|n|w das{nplalhyw‑

Adwwdnh Wyeylalhy

Yn s{npdil u|emdyt s{ni|gyw ehi wl{pdglw yn yjl gnasmlyl

weydw`egydnh n` n|{ g|wynal{w ehi aezdadl {ly|{hw `n{ emm

wyefljnmil{w yj{n|bj nsydaem |wl n` {lwn|{glw

Yn `ng|w nh sl{wnhem ilplmnsalhy n` n|{ J|aeh {lwn|{glw yn

ally `|y|{l gjemmlhblw

Yn s{nanyl bnni bnpl{hehgl- gn{sn{eyl pem|lw ehi e we`lrn{fdhb lhpd{nhalhy rdyj e wy{nhb wlhwl n` wngdem {lwsnhwdkdmdyt

Page 7: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 7/59;

GN[SN[EYL S[N@DML

KNE[I N@ ID[LGYN[W

A{( A( Hewlla Wedbnm *Gjed{aeh . Gjdl` Lzlg|ydpl$

A{( A( Eea Wedbnm

A{( A|{ei Wedbnm

A{( Je{nnh Ejaei Fjeh *Aehebdhb Id{lgyn{$

A{( Jnaell{ Rejlli

A{( A|jeaaei [e`d Fjeh

A{( B|m Here *HDY Hnadhll$

A{( Aewnni Fe{da Wjldfj *HKS Hnadhll \.W 5:; n` yjl N{idhehgl$

A{( Yeoeaaem J( K|fje{ll *HKS Hnadhll \.W 5:; n` yjl N{idhehgl$

A{( Reoejey E( Keued *HKS Hnadhll \.W 5:; n` yjl N{idhehgl$

N[BEHD_EYDNHEM JDL[E[GJT n` SLM

5( Jdl{e{gjt n` Sef 

Page 8: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 8/59;

SLM—W IDPDWDNH

Yjl gnaseht gnas{dwlw n` yrn idpdwdnhw?

5( Essmdehglw Idpdwdnh

;( Snrl{ Idpdwdnh

ESSMDEHGLW IDPDWDNH

SLM—w Essmdehglw Idpdwdnh dw yjl `meb ge{{dl{ n` yjl Wedbnm B{n|s( Yjdw Idpdwdnh n` SLM

gnhwdwyw n` jnal essmdehglw aeh|`egy|{dhb(

Admlwynhlw

Dh 54:5- SLM rdhinr ytsl ed{ gnhidydnhl{w rl{l dhy{ni|gli dh ylgjhdgem

gnmmekn{eydnh rdyj Blhl{em Gn{sn{eydnh n` Oeseh(

Dh 54:0!:2- yjl gnaseht wye{yli aeh|`egy|{dhb n` {l {dbl{eyn{w dh ylgjhdgem

gnmmekn{eydnh rdyj A.w DE[!WDMYEM n` Dyemt(

Dh 54:2- SLM ills `{lll{w rl{l emwn dhy{ni|gli dh ylgjhdgem gnmmekn{eydnh rdyj

A.w E{dwynh n` Dyemt(

Dh ;330- yjl Gnaseht jew wye{yli aeh|`egy|{dhb n` wsmdy ytsl ed{ gnhidydnhl{w n` 

pe{dn|w gesegdydlw ew yjl g|wynal{ gjndgl jew wjd`yli `{na rdhinr ytsl yn wsmdy

ytsl ed{ gnhidydnhl{w( Yjl s{ni|gy jew {lgldpli bnni {lwsnhwl `{na yjl ae{fly-

rjdgj lhgn|{eblw yjl gnaseht yn a|mydsmt dyw s{ni|gydnh dh yjl gnadhb tle{w(

Yniet- SLM jew klgnal e jn|wljnmi heal( Dyw s{ni|gyw e{l hny nhmt dh b{ley

ilaehi dh yjl mngem ae{fly k|y yjl Gnaseht jew emwn wye{yli lzsn{ydhb dyw

essmdehglw yn `n{ldbh ae{flyw(

Page 9: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 9/59;

S[NI\GYW N@ ESSMDEHGLW IDPDWDNH

 Essmdehglw Idpdwdnh jew yjl `nmmnrdhb s{ni|gyw6

[l`{dbl{eyn{w

SLM—w {l`{dbl{eyn{w e{l epedmekml dh 0 wl{dlw n` id``l{lhy gnmn{w- anilmw- s{dglw ehi

gesegdydlw( Yjl wl{dlw e{l ew `nmmnr

5( Zs{lwwdnh Wl{dlw

;( S{ladl{ Wl{dlw

7( 0!Wl{dlw

9( Ilm|z Wl{dlw

<( Wae{y Wl{dlw

0( Adhd Wl{dlw

SLM jew ;: id``l{lhy anilmw dh yjl eknpl 0 wl{dlw dh id``l{lhy s{dglw- rjdgj bdplw

g|wynal{w e rdil {ehbl yn wlmlgy SLM {l`{dbl{eyn{ eggn{idhb yn yjld{ hlliw( SLM |wlw

Ieh`nww gnas{lwwn{w ehi Bemezt inn{w dh emm dyw wl{dlw lzglsy Adhd wl{dlw dh rjdgj

[lgds{ngeydhb gnas{lwwn{w ehi SGA inn{w e{l |wli( SLM n``l{w re{{ehyt n` < tle{w

gnas{lwwn{ & 5 tle{ se{yw & wl{pdgl yn yjl g|wynal{w lzglsy Adhd wl{dlw rjl{l SLM

n``l{w re{{ehyt n` 7 tle{w gnas{lwwn{ & 5 tle{ se{yw & wl{pdgl yn yjl g|wynal{w( Yjl

{l`{dbl{eyn{w e{l epedmekml `{na yjl gesegdyt n` 03 yn 9;3 mdyl{w(

SLM—w {l`{dbl{eyn{w e{l lhpd{nhalhy `{dlhimt ehi e{l G@G *gjmn{n`m|n{nge{knhw$ `{ll-

G@Gw e{l e `eadmt n` gjladgemw yjey gnhyedh gjmn{dhl- `m|n{dhl ehi ge{knh( Yjl gjmn{dhl

gnhylhy dh yjlwl gnasn|hiw ge|wlw yjl ilsmlydnh n` yjl nnhl metl{( Yjl {l`{dbl{eyn{w

e{l rdyj yjl id{lgy gnnm s{nsl{ydlw ehi SLM dw |wdhb lhl{bt wepdhb ylgjhnmnbt dh dyw

s{ni|gyw yn wepl lhl{bt ehi bdpdhb klhl`dyw yn yjl g|wynal{w(

Page 10: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 10/59;

Ed{ Gnhidydnhl{w

Yjl ed{ gnhidydnhl{w e{l epedmekml dh yj{ll ytslw6

• Wsmdy Ed{ Gnhidydnhl{w

• Rdhinr Ed{ Gnhidydnhl{w

• @mnn{ Wyehidhb Ed{ Gnhidydnhl{w

Wsmdy Ed{ Gnhidydnhl{w

SLM s{lwlhyw Gnnm md`l Wsmdy EG rjdgj dw e ylgjhnmnbdgemmt eipehgli anilm lwslgdemmt

ilwdbhli `n{ Sefdwyehd ae{fly( Yjdw aewyl{sdlgl `{na SLM s{npdilw aezda|a gnnmdhb

lplh ey pl{t jdbj ylasl{ey|{lw rjdml adhdaddhb lmlgy{dgdyt gnhw|asydnh( Yjl rdil

{ehbl n` anilmw ehi s{dglw bdplw g|wynal{w an{l gjndglw yn wlmlgy SLM—w s{ni|gy(

Yjl ed{ gnhidydnhl{w e{l epedmekml dh yjl id``l{lhy s{dglw- gesegdydlw ehi anilmw( Wsmdy ed{ 

gnhidydnhl{w e{l epedmekml dh yj{ll gesegdydlw

5 ynh

5(< ynh

; ynh

@ley|{lw n` SLM Wsmdy EGw

Yjl flt `ley|{lw n` SLM—w wsmdy ed{ gnhidydnhl{w e{lew `nmmnr6

@{ll Dhwyemmeydnh Fdy Gnas{lwwn{ Re{{ehyt

 E|yn {lwye{y `|hgydnh

Lhpd{nhalhy `{dlhimt {l`{dbl{ehy [;;

 Ehyd!{|wy n|yinn{ |hdy

Lewt!gmlehli sehlm

Page 11: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 11/59;

Wlm` idebhnwdw ehi e|yn!s{nylgydnh

Yrn!id{lgydnh ed{ `mnr *WM[$

Dhilslhilhy ilj|adid`dgeydnh

Y{esld`n{a Dhhl{ b{nnpl y|kl

Jti{nsjdmdg em|adh|a `dh

Rdhinr Ed{ Gnhidydnhl{ 

SLM s{lwlhyw Gnnm md`l Wsmdy EG rjdgj dw e ylgjhnmnbdgemmt eipehgli anilm lwslgdemmt

ilwdbhli `n{ Sefdwyehd ae{fly( Yjdw aewyl{sdlgl `{na SLM s{npdilw aezda|a gnnmdhb

lplh ey pl{t jdbj ylasl{ey|{lw rjdml adhdaddhb lmlgy{dgdyt gnhw|asydnh( Yjl Rdhinr

 EGw e{l epedmekml dh gesegdyt n` 5(< ehi ; ynh- ehi rdyj aeh|em ehi {lanyl gnhy{nm

`|hgydnh(

@ley|{lw n` SLM Rdhinr Eg

Yjl `nmmnrdhb e{l yjl flt `ley|{lw n` SLM rdhinr ed{ gnhidydnhl{w6

5( W|sl{ u|dly nsl{eydnh

;( Aezda|a ilj|adid dgeydnh

7( Klwy e`yl{!wemlw wl{pdgl

9( Ehyd!{|wy gekdhly

<( Lhpd{nhalhy `{dlhimt {l {dbl{ehy

@mnn{ Wyehidhb Ed{ Gnhidydnhl{w

SLM s{lwlhyw Gnnm md`l Wsmdy EG rjdgj dw e ylgjhnmnbdgemmt eipehgli anilm lwslgdemmt

ilwdbhli `n{ Sefdwyehd ae{fly( Yjdw aewyl{sdlgl `{na SLM s{npdilw aezda|a gnnmdhb

lplh ey pl{t jdbj ylasl{ey|{lw rjdml adhdaddhb lmlgy{dgdyt gnhw|asydnh( Yjl `mnn{ 

wyehidhb ed{ gnhidydnhl{w e{l epedmekml dh yjl yj{ll anilmw ehi gesegdydlw6

@W 033 ! < Ynh

Page 12: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 12/59;

@W 9:3 ! 9 Ynh

@W 733 ! ;(< Ynh

@ley|{lw n` @mnn{ Wyehidhb Ed{ Gnhidydnhl{w

Yjl flt `ley|{lw n` SLM @mnn{ Wyehidhb Ed{ Gnhidydnhl{w e{l ew `nmmnr6

@{ll Dhwyemmeydnh Fdy Gnas{lwwn{ Re{{ehyt

 E|yn {lwye{y `|hgydnh

Lhpd{nhalhy `{dlhimt {l`{dbl{ehy [;;

 Ehyd!{|wy n|yinn{ |hdy

Lewt!gmlehli sehlm

Wlm` idebhnwdw ehi e|yn!s{nylgydnh

Yrn!id{lgydnh ed{ `mnr *WM[$

Dhilslhilhy ilj|adid`dgeydnh

Y{esld`n{a Dhhl{ b{nnpl y|kl

Jti{nsjdmdg em|adh|a `dh

Adg{nrepl Nplh

SLM yjl y{|wy`|m gnaseht heal dh jnal essmdehglw emm npl{ yjl gn|hy{t- hnr dhy{ni|gli

emm hlr anilmw n` +SLM Wdmpl{mdhl+ Adg{nrepl Nplhw(

Hnr SLM g|wynal{w geh jepl id``l{lhy anilmw n` SLM Adg{nrepl Nplhw dh rjdgj yjlt

geh lhont yjl b{dmmdhb `ley|{l ew rlmm( SLM Adg{nrepl Nplhw e{l epedmekml dh id``l{lhy

wdlw ehi dhhl{ gepdydlw *wyllm & sedhyli$( Gnnf- Kefl- [newy n{ B{dmm rdyj yjl emm hlr

SLM Adg{nrepl( Rdyj g|yydhb libl ylgjhnmnbt ehi eipehgli `ley|{lw(

SLM s{lwlhyw ;0 id``l{lhy anilmw n` nplhw rdyj id``l{lhy s{dglw- anilmw ehi gesegdydlw(

Page 13: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 13/59;

@ley|{lw n` Adg{nrepl Nplh

Wae{y Dhylmmd!alh| ! S{lwly gnnfdhb alh|"w

703 ilb{ll gnnfdhb wtwyla ! Gnnf!Kefl![newy!B{dmm

Lhl{wepl `ley|{lw ! Lhl{bt Wepdhbw

< tle{w Aebhly{nh Re{{ehyt ! Slegl n` Adhi

Rewjdhb Aegjdhlw

Aebdg Gmleh SRA2233

Yjl SLM Wlad E|ynaeydg M|z|{t Rewj ! 2233!H lu|dssli rdyj Oesehlwl ylgjhnmnbt

jew e 533, {|wy s{nn` smewydg knit rdyj e kdb a|myd sdmewyl{( Dy geh jehiml jlept mneiw

ehi jew e u|dgf i{t wsdh(

Dh eiidydnh- dy w|ssmlalhyw e i{edh wrdygj yjey u|dgfmt i{edhw n|y emm yjl lzglww reyl{( Wn

y{ley tn|{wlm` rdyj yjl M|z|{t Rewj ! rewjlw eret jlept mneiw ehi i{dlw yjla |s

u|dgfmt(

Aebdg Gmleh SRA<5;

Yjl SLM Lgnhn Rewj <5; dw aeil `{na Oesehlwl Ylgjhnmnbt rdyj 533, {|wy ehi

wjngf s{nn` |hk{lefekml smewydg knit rdyj yjl gesegdyt n` 53 Fb( Dy"w e yns mnei rdyj e

snrl{`|m anyn{ yjey s{npdilw e k{dbjyl{ rewj ehi jew e k|dmi dh lhl{bt wepl{ yjey bdplw

tn| lzglmmlhy lhl{bt l``dgdlhgt( Wn wepl yjl lhl{bt rdyj yjdw Lgnhn Rewj ! gnhw|alw

mlww lmlgy{dgdyt ew dy bdplw an{l n|ys|y(

@ley|{lw n` SLM Rewjdhb Aegjdhlw

Yjl flt `ley|{lw n` SLM rewjdhb aegjdhlw e{l ew `nmmnr6

Nhl tle{ se{yw & wl{pdgl re{{ehyt

Page 14: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 14/59;

Oesehlwl ylgjhnmnbt

W|sl{ me{bl a|myd s|mweyn{ 

U|dgf i{t wsdh

I{edh wrdygj yn i{edh emm lzglww reyl{ 

Wlad e|ynaeydg

 Ekdmdyt yn rewj lzy{lalmt jlept mneiw

Mnr hndwl & lewt nsl{eydnhw

533, {|wy & wjngf s{nn` |hk{lefekml smewydg knit

Reyl{ Idwslhwl{w

Reyl{ idwslhwl{w e{l e rlmgnal eiidydnh yn SLM {ehbl n` jnal essmdehglw( SLM—w

Wdmpl{mdhl ehi Md`l!Wy{lea reyl{ idwslhwl{w aefl md`l e mdyyml lewdl{ ehi `{dibl wsegl e

kdy an{l smlhyd`|m( Rjdml Gnmi reyl{ {l`{lwjlw tn|{ anni dh k|{hdhb w|aal{- Jny reyl{ 

nh ilaehi dw b{ley dh yjl n``dgl `n{ segflyw n` wn|s- dhwyehy gn``ll ehi yle(

@ley|{lw

Jny & gnmi reyl{ 

[l`{dbl{eyn{ 

Wlse{eyl @{lll{ 

Gnas{lwwn{ Gnnmdhb

Wyedhmlww Wyllm Reyl{ Yehfw

W|sl{ U|dly Ilwdbh

Lhl{bt Wepdhb

G@G @{ll

Page 15: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 15/59;

5 Tle{ Re{{ehyt

Blhl{eyn{w

SLM s{lwlhyw blhl{eyn{w `n{ inalwydg ehi gnaal{gdem |wl( SLM—w blhl{eyn{w e{l

epedmekml dh idlwlm ehi sly{nm dh `n|{ gesegdydlw6

5(5 FPE Blhl{eyn{w

;(< FPE Blhl{eyn{w

7(7 FPE Blhl{eyn{w

<(; FPE Blhl{eyn{w

SNRL[ IDPDWDNH

SLM rew `n|hili dh 54<0 ehi jew wdhgl kllh wl{pdhb yjl Snrl{ |ydmdydlw- dhi|wy{dlw-

dhidpdi|em g|wynal{w- jn|wdhb ehi gnaal{gdem s{nolgyw kt s{npdidhb {lmdekml-g|wynadli ehi gnwy l``lgydpl wnm|ydnhw( Kegfli kt yjl dhhnpeydpl blhd|w n` Wedbnm

B{n|s- SLM dw hnr ylgjhnmnbt `n{l{|hhl{ ehi ae{fly mleil{ dh s{npdidhb hlr s{ni|gyw

ehi wl{pdglw yn ally lpl{ gjehbdhb ehi ylgjhnmnbt dhylhwdpl hlliw n` dyw g|wynal{w(

SLM—w LSG gnhy{egydhb idpdwdnh ilmdpl{w g|wyna ilwdbhli ehi k|dmy JP ehi LJP b{di

wyeydnhw- lmlgy{d`dgeydnh n` jn|wdhb s{nolgyw- dhi|wy{dem se{fw ehi nsyda|a wnm|ydnhw `n{ 

snrl{ |ydmdeydnh yn emm fdhiw n` dhi|wy{dlw ehi gnaal{gdem g|wynal{w( SLM edaw yn

aedhyedh yjdw gnaslydydpl libl ehi ey yjl weal ydal flls wy{dpdhb yn das{npl dy `|{yjl{ 

kt gnhydh|n|w [&I- g{leydhb hlr fhnrmlibl ehi eiesydhb yn bmnkem ilplmnsalhyw dh

ylgjhnmnbt ehi s{ni|gy ilwdbh( Lpl{ dhg{lewdhb mngem ae{fly wje{l- b{nrdhb lzsn{y

n{il{w- h|al{n|w w|gglww`|m snrl{ s{nolgyw ehi b{leyl{ yjeh lpl{ kewl n` weydw`dli

g|wynal{w e{l lpdilhgl yn yjlwl ewsd{eydnhw(

Page 16: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 16/59;

SLM Snrl{ Idpdwdnh dw nhl n` yjl aeon{ lmlgy{dgem lu|dsalhy w|ssmdl{w yn R ESIE &

FLWG( Wdhgl 54<0 yjl gnaseht aeh|`egy|{lw y{ehw`n{al{w- lhl{bt alyl{w-

wrdygjble{w- fdnwfw- gnasegy wyeydnhw ehi wj|hy gesegdyn{ kehfw( SLM emwn jew jei yjl

s{dpdmlbl n` blyydhb dyw lu|dsalhy ess{npli ehi gl{yd`dli `{na rlmm!{ls|yli dhyl{heydnhem

gnhw|myehyw w|gj ew?

S{llgl- Ge{ilr ehi [dil{- Lhbmehi

Je{e Lhbdhll{dhb Gnaseht- \WE

Whea S{nblyd- Dyemt

Wngdlyl I|ala- @{ehgl

Adhl{ & Adhl{ Dhyl{heydnhem Dhg( \WE

Lhwe- @{ehgl

S[NI\GYW N@ SNRL[ IDPDWDNH

Yjl Snrl{ Idpdwdnh n` SLM jew yjl `nmmnrdhb s{ni|gyw6

LSG Gnhy{egydhb

Snrl{ Y{ehw`n{al{ 

Idwy{dk|ydnh Y{ehw`n{al{ 

I{tytsl Y{ehw`n{al{ 

Lhl{bt Alyl{ 

Wrdygjble{ 

Y{ehw`n{al{ Wl{pdglw

AEON[ ILSE[YALHYW N@ SLM

Page 17: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 17/59;

AE[FLYDHB EI

Ae{flydhb ilse{yalhy dw aedh hl{pl n` eht n{behdeydnh ew `e{ ew SLM dw gnhgl{hli( Yjdw

ilse{yalhy gnhwdwyw nh : lasmntllw ehi Jlei n` yjdw ilse{yalhy {lsn{yw yn Id{lgyn{ 

Nsl{eydnhw( Yjl sl{glsydnhw ehi `llmdhbw `n{ali ekn|y eh n{behdeydnh- dyw s{ni|gyw . wl{pdglw-

ehi dyw sl{`n{aehgl dw rjey dw fhnrh ew dyw ”k{ehi(‑ Yjl Ae{flydhb Ilse{yalhy dw {lwsnhwdkml

`n{ g{leydhb alehdhb`|m alwweblw yj{n|bj rn{iw- dilew- daeblw- ehi healw yjey ilmdpl{ |snh

yjl s{nadwlw . klhl`dyw eh n{behdeydnh rdwjlw yn aefl rdyj dyw g|wynal{w(

Yjl s{ni|gyw ae{flyli ehi aehebli dh Essmdehgl Idpdwdnh e{l ew `nmmnrw?

[l`{dbl{eyn{w

Adg{nrepl nplhw

Wsmdy ehi rdhinr Ed{ Gnhidydnhl{w

Reyl{ Idwslhwl{w

Rewjdhb Aegjdhlw

Blhl{eyn{w

Yjl s{dae{t i|yt n` ae{flydhb ilse{yalhy dw yn aefl eh npl{emm ae{flydhb smeh `n{ legj

s{ni|gy ehi emwn ehemtl yjl g|{{lhy ae{fly wdy|eydnhw kt anhdyn{dhb yjl gnaslydyn{w

wlse{eylmt ehi gnhwy{|gydhb wy{eylbdlw eggn{idhbmt( Dy emwn sl{`n{aw yjl `|hgydnh n` 

eipl{ydwlalhy k|ibly emmngeydnh `n{ yjl rjnml tle{ ehi yn ilplmns s{nanydnhem smehw `n{ {lyedml{w- rjnmlweml{w- ehi lhi gnhw|al{w rdyjdh mdadyli `dhehgdem k|ibly(

SLM Ae{flydhb EI ilse{yalhy dw e kmlhi n` `nmmnrdhb ilse{yalhyw?

Gn{sn{eyl Wemlw Ilse{yalhy

Gnhw|al{ Ae{flydhb Ilse{yalhy

;( Ae{flydhb S{nglww Anilm

Page 18: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 18/59;

G|wynal{ Wl{pdgl Ilse{yalhy

Idwy{dk|ydnh & G{lidy Gnhy{nm Ilse{yalhy

Idwseygj

GN[SN[EYL WEMLW ILSE[YALHYGn{sn{eyl Wemlw Ilse{yalhy dw pl{t dasn{yehy ilse{yalhy rjdgj blhl{eylw yjl

{lplh|lw `n{ yjl gnaseht( Yjl Jlei n` yjdw ilse{yalhy {lsn{yw id{lgymt yn Id{lgyn{ 

Nsl{eydnhw( Yjdw ilse{yalhy gnhwdwyw nh lasmntllw dh rjdgj K|wdhlww Ilplmnsalhy

Aehebl{- Wlhdn{ Wemlw N` dgl{- E{le Wemlw Aehebl{w- Wemlw N` dgl{w- Wemlw

Gnn{idheyn{w ehi Ylgjhdgem Gnn{idheyn{(

@d{wy n` emm gnaseht ehemtl yjl ynyem ae{fly snylhydem( @dhi n|y yjl SLM snylhydem `{na

yjl ynyem ae{fly snylhydem( Yjlh `dhi n|y yjl gn{sn{eyl wemlw snylhydem( Yn ehemtl yjl

Id{lgyn{

Nsl{eydnhKIA

W(G

W{( W(N W(NEWA

[RS

EWA 

@WIW(G W(G

Y(G EWA FjdW(N EWA A\M

W(N

W(N

W(G

W(NW(N

7( Jdl{e{gjt n` Gn{sn{eyl WemlwIlse{yalhy

Page 19: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 19/59;

ae{fly snylhydem- yjlt |wl pe{dn|w {lwn|{glw mdfl npl{emm wemlw n` yjld{ gnaseht & yjld{ 

gnaslydyn{w yj{n|bjn|y yjl tle{( ;hi {lwn|{gl yjlt |wl yjl {lsn{y `{na yjl g|wyna

ilse{yalhy nh yjl dasn{y n` gnas{lwwn{w n{ nyjl{ {er aeyl{dem yjey jlms yjla yn

ehemtl yjl ynyem ae{fly snylhydem(

 E`yl{ ehemtdhb yjl ae{fly snylhydem yjlt wly yjl wemlw ye{bly `n{ e tle{ rdyj a|y|em

|hil{wyehidhb- rdyj wly ye{bly- wemlw n``dgl{w bn dh yjl `dlmi & bly n{il{ `{na g|wynal{w(

Yjlt |wl id``l{lhy dhu|d{t ynnmw yn egglww yjld{ g|wynal{w mdfl yjlt pdwdy ae{fly

dhwydy|ydnhw- |wl yjl nmi {l`l{lhglw- yjlt emwn `dhi n|y yjld{ g|wynal{w yj{n|bj

eipl{ydwl{w & ylhil{w- `ez- l aedm ehi e{l `n{re{ili yn K|wdhlww Ilplmnsalhy

Aehebl{ ( Rjlh wemlw n``dgl{w pdwdy yjld{ g|wynal{w yjlt ilaehi wnal s{l!u|emd`dgeydnh

wylsw dhgm|idhb wnal gl{yd`dgeylw-

5( Heal - snwyem ehi {lbdwy{eydnh n``dgl eii{lww

;( Mlbem wyey|w n` d{a

7( @|mm se{ydg|me{w- n{behdeydnhem wly!|s emnhb rdyj `d{a—w k{ngj|{l

9( @dhehgdem wn|hihlww gl{yd dgeyl- Ehh|em [lsn{y-

<( Ilyedmw n` smehy ehi aegjdhl{t dhwyemmli

0( Ilyedmw n` wdadme{ s{nolgyw gnasmlyli

2( Gl{yd dgeylw n` Dhgnal yez ehi Wemlw yez {lbdwy{eydnh:( Sefdwyeh Lhbdhll{dhb Gn|hgdm gl{yd dgeylw

4( Gnaseht Wyey|w-

53(Gnaseht S{n`dml(

 E`yl{ yjl s{l!u|emd`dgeydnh Gnaseht wlhy u|nyeydnh yn yjl g|wynal{ s{lse{li nh

wyehie{i @!AFY!35E wdbhli kt KIA yjey dhgm|il Ewwlwwekml s{dgl- weml yez- lzy{e weml

yez- lzgdwl i|yt- s{dgl sl{ |hdy ehi yjld{ yl{aw ehi gnhidydnhw(

Yl{aw & Gnhidydnhw?

5 N``l{ pemdieydnh

; Ilmdpl{t Ydal?

7 Setalhy Yl{aw?

9 Re{{ehyt?

Page 20: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 20/59;

< Dhwyemmeydnh Gje{blw?

0 Wemlw Yez {lbdwy{eydnh H|akl{ 

2 Heydnhem Yez H|akl{ 

Nh yjl kewdw n` u|nyeydnh gnaseht ehi g|wynal{ hlbnydeyl rdyj legj nyjl{ nh yjl

s{dglw( Yjl gnaseht jew e ylgjhdgem ehi `dhehgdem gesekdmdyt yn aly g|wynal{ 

{lu|d{lalhy( Yjdw aet {lu|d{l gnhw|myeydnh rdyj Blhl{em Aehebl{ Aeh|`egy|{dhb( E`yl{ 

{lpdwli u|nyeydnh `dhemmt g|wynal{ dww|lw s|{gjewl n{il{(

 E`yl{ dww|dhb yjl s|{gjewl n{il{ kt yjl g|wynal{- g|wynal{ aeflw s{l!ilmdpl{t

dhwslgydnh n{ dhwslgydnh ey wdyl dh rjdgj jl rdmm gjlgf yjl epedmekdmdyt n` wyngf( E`yl{ yjl

dhwslgydnh g|wynal{ dww|lw yjl dhwslgydnh hnyl ehi dy dw yjl s{nn` yjey dhwslgydnh jew

aeil( E`yl{ yjl dww|ehgl n` dhwslgydnh hnyl gnaseht dww|l yjl n{il{ `n{a- gjlgf yjl

epedmekdmdyt n` wyngf- d` wyngf dw epedmekml yjlh n{il{ `n{a ess{npli kt aehebl{ Idwy{dk|ydnh ehi G{lidy Gnhy{nm ilse{yalhy( Ebedhwy yjdw n{il{ `n{a- ilmdpl{t n{il{ dw

dww|li `{na idwseygjli ilse{yalhy e`yl{ yjey ilmdpl{t n{il{ ess{npli kt aehebl{ 

idwy{dk|ydnh ehi g{lidy gnhy{nm( Dh gewl n` `{ll ilmdpl{t idwseygjli ilse{yalhy dww|lw yjl

bnniw {lgldpli hnyl ehi bdpl dy yn yjl i{dpl{ n` pljdgml- rjdgj bdplw {lgldpdhb `{na yjl

g|wynal{( E`yl{ yjey-

• Lzlg|ydnh n` Dhwyemmeydnh

•  Ere{idhb n` Dhwyemmeydnh

• Dhwyemmeydnh `n{re{i yn e|yjn{dli dhwyemml{ n` SLM Gn{sn{eyl Wl{pdglw Ilse{yalhy

• W|sl{pdwdnh n` Dhwyemmeydnh

• W|sl{pdwdnh n` dhwyemmeydnh dw inhl kt SLM e|yjn{dli ylgjhdgem yleaw

 E`yl{ yjl ilmdpl{t- wemlw gnn{idheyn{ s{lse{l yjl dhpndgl n` dhwyemmeydnh yjey dhgm|ilw

s{ni|gy anilm- u|ehydyt- {eyl sl{ |hdy- b{nww wemlw pem|lw- idwgn|hyw- hly wemlw pem|lw-

wemlw yez- wslgdem lzgdwl i|yt- lzy{e wemlw yez ehi hly yn g|wynal{( Ehi yjlh s{lse{l yjl

w|ssmt dhpndgl ehhlz|{l ehi kdmm yjey dhgm|ilw yjl ynyem ean|hy g|wynal{ sedi( @nmmnrdhb

ing|alhyw e{l eyyegjli rdyj yjey dhpndgl-

• Gnpl{dhb mlyyl{ 

• B[H

• Dhwslgydnh hnyl

Page 21: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 21/59;

Yjlh aedhyedh yjl {lgn{i dh gnhgl{hli `dmlw yjl{l`n{l Le{hlwy anhlt- kehf b|e{ehyll

ehi ilaehi i{e`y lyg( e`yl{ yjl {lgn{i fllsdhb wlhy {lu|lwy yn yjl eggn|hy ilse{yalhy

yn dww|l GI[ ebedhwy re{{ehyt(

Anwymt wemlw e{l inhl nh g{lidy kewdw wn e`yl{ wlhidhb yjl dhpndglw yn yjl g|wynal{w

yjlt `nmmnr |s yjla yn aefl setalhyw( Gnhydh|n|w pdwdy e{l aeil yn g|wynal{ `n{ 

{lanpem n` nkolgydnh ehi gnmmlgydnh n` setalhyw

Gn{sn{eyl wemlw ilse{yalhy {lgldpli yjl setalhy `{na g|wynal{w ebedhwy yjdw setalhy

yjlt aeil setalhy gnh`d{aeydnh {lsn{y ehi yjlh ilsnwdydhb dy yn yjl Idwy{dk|ydnh ehi

G{lidy Gnhy{nm ilse{yalhy rjl{l yjdw ilse{yalhy aeflw yjld{ lhy{t dhyn yjl wtwyla(

Rdyj yjl jlms n` yjey ieye Idwy{dk|ydnh ilse{yalhy `lli dhyn yjl wtwyla Gn{sn{eyl Wemlw

ilse{yalhy blhl{eyl id``l{lhy {lsn{yw( Yn flls yjl {lgn{i |s yn ieyl wemlw gnn{idheyn{w

s{lse{l gnhwdbhll wyey|w nh rllfmt kewlw ehi ebdhb {lsn{yw(

Yjl ilse{yalhy jew dyw wemlw n``dgl{w dh id` l{lhy gdydlw n` Sefdwyeh ehi yjlt e{l

{lwsnhwdkml `n{ gnaa|hdgeydhb rdyj g|wynal{ se{ydlw- wlmmw s{ni|gyw- dhwyemmeydnh ehi ynaefl gnmmlgydnhw n` g{lidy wemlw( Yjdw ilse{yalhy s{lse{lw id``l{lhy {lsn{yw {lbe{idhb

wemlw ehi gnmmlgydnh( Gn{sn{eyl Wemlw Ilse{yalhy ilemw rdyj yjl k|wdhlww se{ydlw n{ 

n{behdeydnhw {eyjl{ yjeh dhidpdi|em g|wynal{w(

G|wynal{ Wl{pdgl Ilse{yalhy *GWI$

GWI dw e g|wynal{ wl{pdgl ilse{yalhy |hil{ yjl Ae{flydhb EI Jlei( Rjl{l e`yl{ 

wemlw wl{pdglw e{l s{npdili yn weydw`t g|wynal{w jepdhb s{nkmla dh yjld{ essmdehglw(

SLM dw rlmm fhnrh `n{ yjld{ g|wynal{ ge{l wl{pdglw(

Idwy{dk|ydnh ehi G{lidy Gnhy{nm Ilse{yalhy *I&GG$

Idwy{dk|ydnh ehi g{lidy gnhy{nm ilse{yalhy jew 9: lasmntllw ehi dy dw e al{bl{ n` yrn

ilse{yalhyw6

Idwy{dk|ydnh

G{lidy Gnhy{nm

Yjl idwy{dk|ydnh dhgm|ilw yjl egydpdydlw yn idwy{dk|yl gnaseht—w s{ni|gyw `{na yjl `egyn{t

yn yjl wyn{lw dh Mejn{l ehi id``l{lhy gdydlw n` Sefdwyeh( Yjl jlei n` yjdw ilse{yalhy

Page 22: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 22/59;

{lsn{yw Blhl{em Aehebl{ Ae{flydhb EI ew rlmm ew Blhl{em Aehebl{ @dhehgl( Yjl kewdg

`|hgydnh n` g{lidy gnhy{nm dw yn in wemlw eggn|hydhb n` Gn{sn{eyl Wemlw ilse{yalhy ehi

aedhyedhw mlibl{w( Yjdw ilse{yalhy dw {lwsnhwdkml `n{ gjlgf ehi kemehgl n` ileml{w- ehi

emmngeylw g{lidy mdadyeydnhw `n{ ileml{w ehi Gn{sn{eyl Wemlw ilse{yalhy( Dy smetw e {nml n` 

k{dibl klyrllh Gn{sn{eyl Wemlw Ilse{yalhy ehi Eggn|hyw Ilse{yalhy( Yjdw

ilse{yalhy hny nhmt anydpeylw yjl ileml{w k|y emwn gjlgf yjld{ egydpdydlw( Dy emwn gjlgfw

yjld{ g{lidy mdady klge|wl ileml{w jepl ere{ili id``l{lhy g{lidy mdadyw eggn{idhb yn yjld{ 

snylhydem n` wemlw( Rjlhlpl{ eht ileml{—w g{lidy g{nwwlw dyw mdadyw yjlt wyns yjl w|ssmt

ehi `d{wy yjlt y{t yn anydpeyl ileml{ yn gmle{ jdw g{lidy yjlh yjlt {lwye{y jdw w|ssmt( Yjlwl

emm yjdhbw jessli klge|wl a|gj n` SLM—w weml dw nh g{lidy(

Idwseygj

Idwseygj dw ehnyjl{ ilse{yalhy |hil{ yjl Ae{flydhb EI Jlei( Dh yjdw ilse{yalhy emm yjl

ieye {lbe{idhb s{ni|gyw wlhidhb n|y `{na yjl `egyn{t dw aedhyedhli( Yjdw ilse{yalhy

wlhiw iedmt idwseygj {lsn{y yn Gn{sn{eyl Wemlw rjdgj jlms yn dilhyd`t yjl n{il{w ehi

yjld{ wyey|w(

GNHW\AL[ AE[FLYDHB ILSE[YALHY *GAI$

Yjdw ilse{yalhy dw kewdgemmt |hil{ yjl ae{flydhb EI ilse{yalhy( Ey yjl wye{y yjdw

ilse{yalhy idi hny lzdwy dh yjl jdl{e{gjt k|y rdyj yjl sewwebl n` ydal ehi rdyj yjl

w|gglww n` lewt dhwyemmalhy wgjlal- yjdw ilse{yalhy geal dhyn kldhb( Yjl {lewnh dw

yjey dh yjl wye{y yjdw ilse{yalhy—w ye{bly ae{fly rew Mejn{l ehi dyw rn{f`n{gl jei nhmt :

sl{wnhw ehi hnr e`yl{ ; tle{w n` dyw lwyekmdwjalhy dy jew gnpl{w aeon{ gdydlw n` Sefdwyeh

ehi dy jew rn{f`n{gl n` 9< ehi yjlt e{l {lg{|dydhb an{l yn gnpl{ yjlwl e{lew `|mmt(

Yjl{l e{l aeht {lbdnhem n``dglw dh aeon{ gdydlw `n{ lzeasml dh A|myeh- Wjerm- Fe{egjd-

Jti{de- @edwemekei- B|o{ehreme- Jeyye{- [eremsdhid- Wdemfny- Kejerems|{- W|ff|{-

We{bnie ehi EOF *Eei Oeaa| Fewjad{$ ehi yjl jlei!n``dgl dw dh yjl `egyn{t yjey dw

Gnhw|al{ Ae{flydhb Ilse{yalhy(

Page 23: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 23/59;

J\AEH [LWN\[GL ILSE[YALHY

J|aeh [lwn|{gl Ilse{yalhy dw yjl anwy dasn{yehy ehi flt ilse{yalhy n` lpl{t n{behdeydnh(

Dy hny nhmt ilemw rdyj yjl lasmntllw n` yjl n{behdeydnh k|y emwn jlms dh aeheblalhy n` yjl

e``ed{w n` yjl gnaseht(

J[ Ilse{yalhy—w egydpdydlw e{l ws{lei npl{ yjl rjnml n{behdeydnh( Yjl `nmmnrdhb e{lew gnal

|hil{ id{lgy w|sl{pdwdnh n` J[ ilse{yalhy ey SLM(

Jd{dhb ehi `d{dhb n` lasmntllw

Y{edhdhb ehi ilplmnsalhy

Gnaslhweydnh wtwyla

@DHEHGL ILSE[YALHY

@dhehgl Aeheblalhy dw yjl md`lkmnni n` eht gnaseht( D` yjdw e{le n` gn{sn{eyl

egydpdydlw dw das{nsl{mt jehimli- e gnaseht aet mlei dhwnmplhgt ilwsdyl jepdhb emm

yjl {lwn|{glw ehi nssn{y|hdydlw( Yjl{l`n{l s{nsl{ `dhehgdem aeheblalhy dw pdyem `n{ 

lpl{t k|wdhlww gnhgl{h ehi SLM dw hny megfdhb kljdhi npl{ jl{l( @|hgydnhw n` 

@dhehgl ilse{yalhy e{l?

S{lse{eydnh n` k|ibly- ess{ns{deydnh n` eggn|hyw- {l!ess{ns{deydnhw- w|{{lhil{ 

ehi wepdhbw(

Gnhy{nm n` lzslhidy|{l ehi retw & alehw snwdydnh(

 E|idy

Y{lew|{t eiadhdwy{eydnh

 Eiadhdwy{eydnh n` Yezlw d(l( Wemlw Yez- Lhyl{yedhalhy Yez- M|z|{t Yez ehi Lhy{t

Yez lyg(

[lwn|{gl ankdmdeydnh yj{n|bj mnehw- Dhwydy|ydnhem @dhehgl- Waemm Wepdhbw- G{lidy

ehi Dhplwyalhy ehi s|kmdg ilky(

@dhehgdem gnhg|{{lhgl ehi eipdgl(

Gnasdmeydnh n` Gnilw- [|mlw ehi s{ngli|{lw gnhgl{hdhb `dhehgdem y{ehwegydnhw

ehi jepdhb kle{dhb nh Wyeyl `dhehgl ehi yjld{ dasmlalhyeydnh(

We`lyt ehi dhplwyalhy n` `|hiw `{na gnhwnmdieyli `|hiw- gnhydhblhgt `|hi ehi

s|kmdg eggn|hy(

Page 24: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 24/59;

Gnhy{egy- {lgnpl{t ehi {l`|hi n` {lplh|l lyg(

 E{{ehbl anhlye{t {lwn|{glw . `|hiw ey `epn{ekml s{dglw ehi ey s{nsl{ ydal(

 Emmngeyl {lwn|{glw . `|hiw yj{n|bjn|y yjl n{behdeydnh(

Ilem rdyj kehfw- dhplwyalhy `d{aw- anie{ekew- bnpl{halhy ilse{yalhyw n` 

 Essmdehgl ehi snrl{ idpdwdnh gemg|meyl ehi flls lasmntllw weme{dlw {lgn{i(

Ge{{t n|y `dhem e|idydhb n` `dhehgdem {lgn{iw s{lse{li kt Eggn|hyw ilse{yalhy n` 

 Essmdehglw ehi snrl{ idpdwdnh(

DHI\WY[DEM [LMEYDNH & EIADHWY[EYDNH *D[ & E$

Flt {lwsnhwdkdmdydlw n` yjdw ilse{yalhy e{l?

Aedhylhehgl n` Eyylhiehgl

Gjlgf yjl aeyl{dem dh & n|y `{na yjl `egyn{t

Aedhylhehgl n` `egyn{t

S{npdil ewwdwyehgl yn emm ilse{yalhyw {lbe{idhb aeyl{dem

Wlg|{dyt ehi `d{l `dbjydhb

Beyl w|sl{pdwdnh

Ylmlsjnhl lzgjehbl

@ed{ s{dgl wjnsw

Gehyllh w|sl{pdwdnh

Idwslhwe{t ehi jlemyj ge{l

Ydal gml{fw lyg(

S[NG\[LALHY

SLM jew wyeyl n` yjl e{y alyjniw n` s{ni|gydnh ehi yjlt emwn n|ywn|{gl yjl s{ni|gyw

ehi {er aeyl{dem hny nhmt `{na Sefdwyeh k|y emwn `{na `n{ldbh gn|hy{dlw( Wn `n{ yjdw

s|{snwl SLM jew yrn id``l{lhy ilse{yalhyw `n{ s{ng|{lalhy- rjdgj e{l?

Mngem S{ng|{lalhy

@n{ldbh S{ng|{lalhy

Page 25: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 25/59;

Mngem S{ng|{lalhy

Mngem S{ng|{lalhy ilse{yalhy dw {lwsnhwdkml `n{ emm yjl {er aeyl{demw yjey e{l {lu|d{li

`n{ aefdhb pe{dn|w s{ni|gyw dh yjl `egyn{t( Dy dhgm|ilw `{na hedmw yn me{bl alyem wjllyw(

 Ey yjl wye{y n` legj `dhehgdem tle{ yjlt {lgldpl e aeon{ smeh `{na yjl aeheblalhy-

rjdgj jdbjmdbjyw emm yjl {er aeyl{dem {lu|d{li `n{ legj s{ni|gy( Ieylw ehi aezda|a

ydal mdady `n{ {er aeyl{dem {lu|d{lalhy dw emwn alhydnh dh yjdw aeon{ smeh(

Hnr s{ng|{lalhy ylea aeflw waemm klhgjae{fw ehi admlwynhlw `{na yjl aeon{ {er

aeyl{dem {lu|d{li smeh dh n{il{ yn lewl yjla `n{ {lalakl{dhb yjl {lu|d{li ydal mdady ehi

emwn {ladhiw `dhehgl ilse{yalhy yn e{{ehbl `dhehgl `n{ w|gj s|{gjewlw(

@n{ldbh S{ng|{lalhy

[lwsnhwdkdmdydlw ehi i|ydlw e{l weal ew Mngem s{ng|{lalhy k|y yjlt pe{t dh yjl

idalhwdnh yjey- yjlt jepl yn e{{ehbl yjl {er aeyl{dem `{na ek{nei( Yjlt emwn {lgldpl

weal smeh ew mngem s{ng|{lalhy `n{ yjl rjnml `dhehgdem tle{ ehi ilplmns admlwynhlw yn

ge{{t n|y yjl smeh lzlg|ydnh s{nsl{mt(

Yjl wfdmm n` yjdw ilse{yalhy dw yn s|{gjewl yjl {er aeyl{dem dh yjl nsyda|a gnwy yjey klwy

weydw`t yjl hlli n` s{ni|gydnh ilse{yalhy ehi emwn yn `dhehgl ilse{yalhy dh u|emdyt ew

rlmm ew dh anhlye{t yl{aw {lwslgydplmt(

DH@N[AEYDNH YLGJHNMNBT

DY ilse{yalhy—w flt {lwsnhwdkdmdydlw e{l ew `nmmnrw?

Y{n|kmlwjnnydhb ehi s{nkmlaw `egdhb dh gnas|yl{w(

Dhwyemmdhb ehi ilmlydnh n` wn`y re{lw(

[dbjy s{nylgydnh ehi dww|ehgl(

Ilplmnsli ehi aedhyedh dhyl{hem hlyrn{f(

Ilplmnsli ehi aedhyedh inaedh n` legj sl{wnh(

G{leyl ehi lhjehgl dhyl{hem wn`yre{l—w {|hhdhb g|{{lhymt(

Je{ire{l ehi emm wn`yre{l dww|lw(

 

Page 26: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 26/59;

S[NI\GYDNH 

S{ni|gydnh ilse{yalhy—w flt {lwsnhwdkdmdyt dw yn ilplmns ehi g{leyl s{ni|gyw yjey e{l

{lu|d{li `n{ yjl wslgd`dg ilse{yalhy( Yjlt emwn {lgldpl e aeon{ smeh `n{ yjl rjnml

`dhehgdem tle{ yjey dhidgeylw yjl h|akl{ ehi anilmw n` legj k{ehi ehi yjl ileimdhl

ydal `n{ legj mny( SLM—w s{ni|gydnh ilse{yalhy dw gnas{dwli n` id``l{lhy |hdyw eggn{idhbyn yjl s{ni|gyw(

EGGN\HYW ILSE[YALHY

Yjl Eggn|hyw Ilse{yalhy mnnfw e`yl{ yjl `dhehgdem aeyyl{w( Eggn|hyw ilse{yalhy

id``l{lhy `|hgydnhw ilwg{dkli ew klmnr6

Yjdw se{ydg|me{ ilse{yalhy jew yjl {lwsnhwdkdmdyt yn s{lse{l ehi flls eh |s yn ieyl

{lgn{i n` `nmmnrdhb?

@dhehgdem flls n` iedmt- dhgm|idhb yjl dhgnal wyeylalhy ehi kemehgl wjlly(

Knnf fllsdhb n` iedmt anhlye{t y{ehwegydnhw(

S{ni|gydnh aedhylhehgl {lsn{yw

Gnwy ieye nh mekn{- aeyl{demw ehi npl{jleiw(

[ladyyehglw ehi mnehw

Lzslhwl {ldak|{wlalhy

Yez wyeylalhy

@dhehgdem ilemw rdyj yjl kehfw- mlewdhb gnasehdlw- anie{eke gnasehdlw-

ehi nyjl{ bnpl{halhy eblhgdlw yj{n|bj @dhehgl Glhyl{(

Yjl Eggn|hyw ilse{yalhy aedhyedhw {lgn{i n` emm dyw lzslhwlw yj{n|bj pn|gjl{w(

Blhl{emmt yjl `nmmnrdhb ytslw n` pn|gjl{w e{l |wli `n{ yjdw s|{snwl(

Gewj setalhy pn|gjl{w `n{ gewj y{ehwegydnhw {lgn{idhb(

S|{gjewl pn|gjl{w

Kehf setalhy pn|gjl{w

On|{hem pn|gjl{w `n{ blhl{em lzslhwlw(

Page 27: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 27/59;

AE[FLYDHB WY[EYLBT N@ SLM

Ye{bly gnhw|al{w e{l ey yjl glhy{l n` yjl ae{flydhb wy{eylbt( Yjl gnaseht dilhyd`dlw

yjl ynyem ae{fly- idpdilw dy dhyn waemml{ wlbalhyw- wlmlgyw yjl anwy s{nadwdhb wlbalhyw

ehi `ng|wlw nh wl{pdhb yjla( Yn aefl w|gglww dh yniet—w gnaslydydpl ae{flysmegl-

gnasehdlw hlli yn kl g|wynal{ glhyl{li( SLM |hil{wyehiw yjl dasn{yehgl n` 

g|wynal{w ehi yjey dw rjt dy jew e g|wynal{!i{dplh ae{flydhb wy{eylbt(

Ae{fly Wlbalhyeydnh

SLM‚w Ae{flydhb Ilse{yalhy dw {lwsnhwdkml `n{ dilhyd`tdhb yjl eyy{egydpl wlbalhyw ehi

yn ye{bly yjl klwy n` yjla( Ew SLM inlw aeww ae{flydhb wn dy dw bnni `n{ gnaseht( Dy

ilwdbhw e ae{flydhb adz |wdhb algjehdwaw |hil{ dyw gnhy{nm? s{ni|gy- s{dgl- smegl ehi

s{nanydnh( Yjl gnaseht lhbeblw dh ae{flydhb ehemtwdw- smehhdhb- dasmlalhyeydnh ehi

gnhy{nm yn `dhi yjl klwy ae{flydhb adz ehi yn yefl egydnh( Yjl gnaseht |wlw yjlwl

egydpdydlw yn lhekml dy yn reygj ehi eiesy yn yjl ae{flydhb lhpd{nhalhy( SLM inlw

wlbalhyeydnh n` yjl ae{fly eggn{idhb blnb{esjdg ehi ilanb{esjdg pe{dekmlw mdfl {|{em

ehi wlad!|{keh e{lew ehi dhgnal mlplm n` yjl g|wynal{(

Ae{fly Ye{blydhb

Ae{fly ye{blydhb dhpnmplw lpem|eydhb legj ae{fly wlbalhy"w eyy{egydplhlww ehi

wlmlgydhb nhl n{ an{l wlbalhyw yn lhyl{( SLM—w ye{bly ae{flyw e{l g|wynal{w `{na

mnrl{ adiiml- adiiml ehi |ssl{ adiiml dhgnal mlplm ehi SLM emwn ye{blyw {|{em ehi w|k|{keh e{lew ae{flyw( SLM ye{blyw yjlwl ae{flyw klge|wl dy jew id``l{lhydem eipehyeblw

n` lgnhnadgem ehi i|{ekml s{ni|gyw npl{ dyw gnaslydyn{w6 rjl{l dy geh blhl{eyl yjl

b{leylwy g|wynal{ pem|l ehi w|wyedh dy npl{ ydal(

Ae{fly Snwdydnhdhb

SLM snwdydnhw dywlm` ew eh lmlgy{nhdg gnaseht n``l{dhb i|{ekml s{ni|gyw n` klwy

sl{`n{aehgl ey lgnhnadgem {eylw( SLM smehw snwdydnhw i|{ekdmdyt ehi mnr s{dglw yjey

idwydhb|dwj dyw s{ni|gyw `{na gnaslydhb k{ehiw mdfl Adyw|kdwjd- Wek{n lyg( ehi bdpl dy yjl

b{leylwy wy{eylbdg eipehyebl dh dyw ye{bly ae{flyw(

AE[FLYDHB ADZ

Ae{flydhb adz gnhwdwyw nh `n|{ S—w- rjdgj e{l6

Page 28: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 28/59;

S{ni|gy

S{dgl

Smegl

S{nanydnh

S{ni|gy

Yjl s{ni|gyw n` SLM e{l i|{ekml- bnni u|emdyt- meylwy ilwdbhw rdyj e`yl{ wemlw wl{pdglw(

SLM n``l{w wlpl{em anilmw n` dyw {l`{dbl{eyn{ ehi ed{ gnhidydnhl{w ehi inlhw n` nsydnhem

`ley|{lw( Yjl s{ni|gyw n` SLM gnal `|mmt wl{pdgli ehi rdyj e gnas{ljlhwdpl re{{ehyt

yjey dw ew a|gj e se{y n` yjl s{ni|gy(

S{dgl

S{dgl dw nhmt lmlalhy dh yjl ae{flydhb adz rjdgj blhl{eylw {lplh|lw `n{ yjl gnaseht(

SLM gemg|meylw w|bblwyli {lyedm s{dglw yjey dyw ileml{w gje{bl `{na yjl gnhw|al{w( Yjl

s{dglw n` SLM—w s{ni|gyw e{l {lewnhekml ehi eyy{egy adiiml gmeww gnhw|al{w dh yjl

ae{fly( SLM dw einsydhb s{dgdhb ess{negjlw yn k{dhb dy dhyn mdhl rdyj gjehbdhb lgnhnadg

gnhidydnhw ehi gnhw|al{ s{dgl sl{glsydnh( SLM jew einsyli bnni!pem|l s{dgdhb

wy{eylbt’n``l{dhb o|wy yjl {dbjy gnakdheydnh n` u|emdyt ehi bnni wl{pdgl ey e `ed{ s{dgl(

Smegl

Smegl dhgm|ilw gnaseht egydpdydlw yjey aefl yjl s{ni|gy epedmekml yn ye{bly g|wynal{w(

SLM jew e wy{nhb hlyrn{f n` ileml{w yj{n|bjn|y yjl gn|hy{t( SLM jew dhid{lgy ae{flydhb

gjehhlm dh g|wynal{ ae{fly ehi gnhyedh nhl dhyl{alide{t mlplm n` {lyedml{w( Dh yjl

k|wdhlww ae{fly dy jew e id{lgy ae{flydhb gjehhlm rjdgj dhgm|ilw hn dhyl{alide{t-

klge|wl SLM—w Gn{sn{eyl Wemlw ilse{yalhy id{lgymt wlmmw s{ni|gyw yn k|wdhlwwg|wynal{w( SLM se{yhl{w rdyj e me{bl h|akl{ n` ileml{w rjn wlmm yjl SLM—w id``l{lhy

s{ni|gyw( SLM wlmlgyw dyw ileml{w ge{l`|mmt ehi w|ssn{yw yjla wy{nhbmt( Yjl ileml{w

flls eh dhplhyn{t n` SLM s{ni|gyw- ilanhwy{eyl yjla yn snylhydem k|tl{w- hlbnydeyl

s{dglw- gmnwl wemlw ehi wl{pdgl yjl s{ni|gyw e`yl{ yjl weml(

S{nanydnh

Page 29: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 29/59;

S{nanydnh alehw egydpdydlw yjey gnaa|hdgeyl yjl al{dyw n` yjl s{ni|gy ehi sl{w|eil

ye{bly g|wynal{w yn k|t dy( SLM jew megf n` eipl{ydwdhb yj{n|bj s{dhy alide i|l yn yjl

`dhehgdem {lwy{dgydnhw( SLM dhpnmpli dh e ”S|wj Wy{eylbt‑ rjdgj dhpnmplw s|wjdhb yjl

s{ni|gy yj{n|bj ae{flydhb gjehhlm yn `dhem gnhw|al{( Dy rew id{lgydhb dyw ae{flydhb

egydpdydlw ynre{i gjehhlm alakl{w yn dhi|gl yjla yn ge{{t yjl s{ni|gyw ehi yn s{nanyl

yjla yn `dhem gnhw|al{w( K|y hnr SLM dw s{egydgdhb knyj S|mm ehi S|wj s{nanydnh adz

wy{eylbdlw k|y wydmm S|wj Wy{eylbt dw an{l `ng|wli(

SLM—W MD@L GTGML

 

Wye

B{nr

Aey|{dyt

Ilgmdh

Wye

B{nr

Aey|{dyt

Ilgmdh

Dhi|w

<( SLM & Dhi|wy{t Md`l Gtgml

Page 30: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 30/59;

Yjl ehemtwdw n` SLM wjnrw yjey yjl gnaseht dw dh dyw b{nryj wyebl- ew gnaseht dw

lzsehidhb dyw s{ni|gydnh gesegdyt ehi aefdhb wy{eylbdg emmdehglw rdyj nyjl{ gnasehdlw(

Yjl dhi|wy{t n` lmlgy{dgem s{ni|gyw dw dh ilgmdhl wyebl ew dhi|wy{t dw wjnrdhb hlbeydpl

b{nryj(

SLM N{dlhyeydnh Ynre{i Ae{flysmegl

SLM jew S{ni|gydnh ew rlmm ew S{ni|gy n{dlhyeydnh ynre{iw ae{flysmegl- ew dy dw

`ng|wdhb nh s{ngli|{lw yn egjdlpl jdbj s{ni|gydnh l``dgdlhgt- mnr gnwyw- ehi aeww

idwy{dk|ydnh( Nh yjl nyjl{ jehi gnaseht emwn `ng|wdhb nh aefdhb w|sl{dn{ s{ni|gyw ehi

das{npdhb yjla npl{ ydal( Gnaseht—w sl{glsydnh dw yjey g|wynal{w rdmm s{l`l{ yjl

s{ni|gyw rdyj anwy u|emdyt sl{`n{aehgl- n{ dhhnpeydpl `ley|{lw ehi rjdgj e{l rdilmt

epedmekml ehi rdyj e `ed{ s{dgl(

GNASLYDYDPL WY[EYLBT

• Yjl gnaslydydpl wy{eylbt n` SLM dw yjey dy jew e rdil {ehbl n` s{ni|gyw ehi ey {lmeydpl

mnr s{dglw(

• SLM `ng|wlw nh gnwy mleil{wjds wy{eylbt dh dyw snrl{ idpdwdnh essmdehglw( Yjl s{dglw n` 

dyw snrl{ idpdwdnh essmdehglw e{l jdbj k|y yjlt e{l n` pl{t jdbj u|emdyt( SLM jew e

gnaslydydpl eipehyebl n` dyw k{ehi heal(

• SLM jew jdbj u|emdyt s{ni|gyw knyj dh essmdehglw ehi snrl{ idpdwdnh klge|wl anwy n` 

yjl {er aeyl{demw e{l dasn{yli `{na id``l{lhy gn|hy{dlw ehi yjlwl {er aeyl{demw e{l n` 

pl{t jdbj u|emdyt(

• Yjl wy{eylbdg emmdehgl rdyj MB rdmm emwn ilg{lewl dyw gnaslydydnh

0( Ae{fly Wje{l n` Ed{

Page 31: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 31/59;

SN[YL[—W @DPL @N[GLW ANILM

Yjl Sn{yl{—w `dpl `n{glw anilm n` SLM geh kl lzjdkdy ew klmnr6

 

Mnr Yj{ley n` W|kwydy|ylw

*@epn{ekml$

Jdbj

Ke{bedhdhbSnrl{ n` 

K|tl{w

Mnr

Ke{bedhdhbSnrl{ n` 

W|ssmdl{w

Jdbj [dpem{tEanhbwy

Dhi|wy{t[dpemw

*\h`epn{ekml$

Mnr Yj{ley n` 

hlr lhy{ehyw

*@epn{ekml$

2( Sn{yl{—w `dpl `n{glw anilm n` SLM

Page 32: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 32/59;

Ke{bedhdhb Snrl{ n` W|ssmdl{w

Ke{bedhdhb snrl{ n` yjl w|ssmdl{w dw mnr klge|wl n` epedmekdmdyt n` e h|akl{ n` Gjdhlwl

k{ehiw dh yjl ae{fly

Ke{bedhdhb Snrl{ n` K|tl{w

Yjl Ke{bedhdhb Snrl{ n` W|ssmdl{w dw jdbj klge|wl6

Yjlt jepl gjndgl n` id``l{lhy k{ehiw dh yjl ae{fly

Yjlt jepl gjndgl n` id``l{lhy anilmw ehi `ley|{lw

Yjlt jepl gjndgl n` s{ni|gyw dh id``l{lhy s{dglw

Yj{leyw n` W|kwydy|ylw

Yjl Bew blhl{eyn{w ehi \SW e{l yjl w|kwydy|yl n` SLM—w Idlwlm ehi Sly{nm

blhl{eyn{w(

Yjl aeon{ w|kwydy|ylw n` ed{ gnhidydnhl{w e{l

n [nna ed{ gnnml{w

n Lmlgy{dg @ehw

[nna ed{ gnnml{w geh kl idpdili dhyn k{ehili ehi hnh!k{ehili ed{ gnnml{w( Dh yjl

k{ehili ed{ gnnml{w- aeon{ smetl{w e{l Heydnhem- W|sl{ Ewde ehi Eymew(

Yjl {nna ed{ gnnml{w e{l epedmekml ey mnr s{dglw wye{ydhb `{na [w( <333

Yjl {nna ed{ gnnml{w ge|wl dhg{lewl dh j|adidyt rjdgj ge|wl {|wydhb

Yjl {nna ed{ gnnml{w g{leyl hndwl rjlh yjlt wrdygj nh(

Page 33: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 33/59;

Yjl wdl {nna ed{ gnnml{w e{l kdb rjdgj dw hny s{l`l{{li kt yjl g|wynal{w(

 Emyjn|bj {nna ed{ gnnml{ dw gnwy l``lgydpl k|y i|l yn dhg{lewl dh

ylasl{ey|{l slnsml s{l`l{ yn dhwyemm wsmdy |hdyw(

Lmlgy{dg @ehw emwn pl{t gnwy l``lgydpl ehi dyw aeon{ gnasehdlw e{l B@G @ehw- Tn|hew

`ehw- [ntem @ehw- Se{re @ehw- Sef @ehw( Yjl `ley|{lw e{l ew `nmmnr6

Lgnhnadgem yn |wl

[lanyl gnhy{nm `ley|{l

 E``n{iekml

Re{{ehyli

 Emyjn|bj yjl `ley|{lw e{l pl{t eyy{egydpl k|y wydmm `ehw e{l hny yjl sl{`lgy w|kwydy|yl n` ed{ 

gnhidydnhl{w dh yjl lzy{lal jny w|aal{ wlewnh dh Sefdwyeh(

@{na eknpl ehemtwdw dy dw gmle{ yjey ed{ gnhidydnhl{w e{l `egdhb e rlef yj{ley n` 

w|kwydy|yl(

Yj{ley n` Hlr Lhy{ehyw

SLM jew mnr mlplm n` yj{ley n` hlr lhy{ehyw dh yjl dhi|wy{t ew jl lmlgy{nhdg dhi|wy{t jew

id``l{lhy ke{{dl{w yn lhy{t( @n{ lzeasml

[lu|d{lw j|bl gesdyem yn bly lhy{t dh yjl dhi|wy{t

Jdbj aeh|`egy|{dhb gnwy

Jdbj eipl{ydwlalhy gnwy

Lwyekmdwjalhy n` ileml{wjds hlyrn{f

Jdbj gnwy n` {er aeyl{demw

[dpem{t eanhb Gnaslydyn{w

Page 34: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 34/59;

Yjl{l dw dhylhwl gnaslydydnh rdyjdh yjl dhi|wy{t yn gesy|{l yjl ae{fly dh yl{aw n` wje{l

n` ae{fly *WNA$( Yjl gnasehdlw e{l dhy{ni|gdhb s{ni|gyw rdyj hlr ehi eipehgl

ylgjhnmnbt yn eyy{egy ehi gesy|{l yjl g|wynal{w( Yjlt e{l |wdhb eipl{ydwlalhy ehi

ylgjhnmnbt ew e rlesnh yn dhg{lewl ae{fly wje{l dh yjl {lmeyli ae{flyw(

KGB Aey{dz

SLM idpdilw dyw Wy{eylbdg K|wdhlww \hdyw *WK\w$ dhyn yjl `nmmnrdhb idpdwdnhw6

 Essmdehglw Idpdwdnh

Snrl{ Idpdwdnh

Ylmlgnaa|hdgeydnh Idpdwdnh

  Jdbj Mnr

  Jdbj

  Mnr

• Yjl essmdehglw idpdwdnh dw gnhwdil{li ew yjl ”Wye{ ‑ ew dyw ae{fly wje{l ew rlmm ew

b{nryj {eyl dw jdbj(

• Yjl snrl{ idpdwdnh dw gnhwdil{li ew yjl ”Gewj Gnr ‑ `n{ yjl gnaseht ew dyw

b{nryj {eyl dw {lmeydpl mnr k|y dy jew e b{ley ae{fly wje{l(

Essmdehglw

Idpdwdnh

Ylmlgnaa|hdgeydn

h

Snrl{ Idpdwdnh

Ae{fly Wje{l

B{nryj [eyl

:( KGB Aey{dz n` SLM

Page 35: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 35/59;

• Yjl ylmlgnaa|hdgeydnh idpdwdnh dw gnhwdil{li ew ”Inb ‑ klge|wl gnaseht

wllali dy ew hny s{n`dyekml ehi jlhgl hnr gnaseht dw hny dhplwydhb dh yjdw

idpdwdnh(

• SLM jew hn ”U|lwydnh Ae{f ‑ dh dyw KGB Aey{dz(

K\WDHLWW S[NGLWW EHEMTWDW

 Ew Sef Lmlfy{nh Mdadyli dw e aeh|`egy|{dhb n{behdeydnh wn yjl k|wdhlww s{nglww n` yjl

gnaseht wye{yw `{na s|{gjewdhb n` {er aeyl{dem( Yjl S{ng|{lalhy Ilse{yalhy dw

{lwsnhwdkml `n{ yjl s|{gjewl n` yjl {er aeyl{dem( Yjl gnaseht s|{gjewlw {er aeyl{dem

`{na mngem ew rlmm ew `{na `n{ldbh ae{flyw( Yjl gnaseht ehemtlw yjl aeyl{dem

{lu|d{lalhy ehi wlmlgyw yjl ae{fly rjdgj bdplw yjl gnaseht jdbj u|emdyt aeyl{dem dh e

`epn{ekml g{lidy yl{aw ehi s{dgl( Kl`n{l s|{gjewdhb yjl aehebl{ n` s{ng|{lalhy

ilse{yalhy blyw sl{adwwdnh `{na @dhehgl ilse{yalhy- rjdgj emmngeyl yjl k|ibly `n{ 

s{ng|{lalhy eggn{idhb yn yjl hlliw ehi `n{lgewy n` s{ni|gydnh( Yjl `n{lgewy n` 

S{ni|gydnh dw ilgdili kt yjl Ae{flydhb ew rlmm ew S{ni|gydnh ilse{yalhy( Ae{flydhb

Ilse{yalhy `n{lgewyw yjl ae{fly ilaehi kt ehemtdhb yjl lgnhnadg- snmdydgem- wngdem

ehi ylgjhnmnbdgem dhidgeyn{w n` yjl ye{bly ae{fly( Yjdw `n{lgewy dw pl{t g{dydgem `n{ yjl

gnaseht ew e r{nhb `n{lgewy geh mlei yn wjn{yebl n{ w|{sm|w n` yjl s{ni|gy( Ew `n{ yjl

tle{ ;332!3:- yjl gnaseht `n{lgewyli e mnr ilaehi `n{ jnal essmdehglw i|l yn

lgnhnadg almyinrh k|y i|{dhb yjl tle{ wjn{yebl n` s{ni|gyw jesslhli dh yjl ae{fly(

Yjl {er aeyl{dem dw wyn{li dh yjl {er aeyl{dem wyn{lw rjl{l `{na yjl gnhgl{hli

ilse{yalhyw ilaehi yjl aeyl{dem rjlh hllili( Yjl S{ni|gydnh Aehebl{ dww|lw e

aeyl{dem {lu|dwdydnh pn|gjl{ yn yjl wyn{l ehi emwn `lliw dyw lhy{dlw dh yjl rlk wtwyla n` 

yjl gnaseht( E`yl{ {lgldpdhb yjdw pn|gjl{ yjl wyn{l dww|lw yjl aeyl{dem yn yjl

ilse{yalhy ehi emwn inlw yjl lhy{dlw dh yjl hlyrn{f wtwyla rjdgj emwn aedhyedhw yjl

dhplhyn{t n` aeyl{dem( 

4( K|wdhlww S{nglww

Page 36: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 36/59;

Yjl {er aeyl{dem dw s{nglwwli dh yjl s{ni|gydnh ilse{yalhyw n` id``l{lhy s{ni|gyw ehi

gnhy{nmmli kt yjld{ idpdwdnhw( Yjdw {er aeyl{dem dw s|y dhyn yjl s{nglww rjl{l yjl u|emdyt

gnhy{nm dhwslgydnh dw ngg|{{li ey lpl{t wyebl n` s{ni|gydnh- ehi il`lgyli |hdyw e{l

wlse{eyli `{na yjl bnni |hdyw( Yjl u|emdyt gjlgfli s{ni|gyw e{l segfli ehi yjlh wlhy

yn yjl `dhdwjli bnniw wyn{lw dh yjl `egyn{t( Yjl `dhdwjli bnniw wyn{l ilse{yalhyw

aedhyedh yjl dhplhyn{t n` yjl `dhdwjli bnniw ehi dww|l e |hdyw {lgldpdhb hnyl yn

s{ni|gydnh ilse{yalhy ew e s{nn`( Nh yjl nyjl{ jehi |hdyw {lgldpli e{l lhyl{li dh yjl

wtwyla n` hlyrn{f n` yjl gnaseht(

Yjl Wemlw ilse{yalhy {lgldplw n{il{w `{na yjl g|wynal{w ehi gnh`d{ali yjl n{il{w d` 

wyngf e{l epedmekml dh yjl `egyn{t( Yjl |hdyw `{na `dhdwjli bnniw wyn{l e{l wlhy yn yjl

g|wynal{w kt yjl idwseygj ilse{yalhy e yl{ {lgldpdhb {lu|lwy `{na yjl Wemlw

ilse{yalhy(

IDPDWDNH N@ MEKN\[

Dh Sef Lmlfy{nh Mdadyli *SLM$- yrn ytslw n` lasmntllw jd{li

5( Sl{aehlhy Rn{fl{w

;( Ylasn{e{t Rn{fl{w

Ylasn{e{t rn{fl{w e{l lasmntli `n{ ekn|y 0 anhyjw- ehi rjlh yjl wlewnh

gnhgm|ilw yjl ylasn{e{t rn{fl{w e{l medi n``( Ylasn{e{t rn{fl{w e{l lasmntli ew

jlmsl{w ehi ewwdbhli yjnwl onkw rjl{l wfdmmw e{l hny {lu|d{li(

SLWY EHEMTWDW

SNMDYDGEM LHPD[NHALHY

Sefdwyeh dw `egdhb yjl wdy|eydnh n` b{ley snmdydgem dhwyekdmdyt ehi |hgl{yedhyt wdhgl

mewy gn|sml n` tle{w( Eggn{idhb yn yjl Lgnhnadwy(gna w|{plt Sefdwyeh dw ey yjl

55yj h|akl{ n` yns anwy p|mhl{ekml gn|hy{dlw n` yjl rn{mi( I|l yn yjdw s{nkmla

k|wdhlww egydpdydlw dh Sefdwyeh e{l wlpl{lmt e``lgyli( Yjl @n{ldbh Id{lgy

Dhplwyalhy emwn ilg{lewli i{eaeydgemmt i|l yn g|{{lhy dhwlg|{dyt(

Page 37: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 37/59;

Yjl{l e{l pl{t `lr dhglhydplw yn yjl aeh|`egy|{l{w dh Sefdwyeh kt yjl

bnpl{halhy ew gnase{l yn |sgnadhb bdehyw mdfl Gjdhe( Yjl gnwy n` 

aeh|`egy|{dhb dw pl{t jdbj i|l yn yjl lmlgy{dgdyt {eylw ehi nyjl{ npl{jleiw( Wn

anwy n` yjl ydal aeh|`egy|{l{ jlwdyeylw yn in aeh|`egy|{dhb dh Sefdwyeh ehi

s{l`l{ yn dasn{y `dhdwjli bnniw n{ nhmt ewwlakml bnniw dh Sefdwyeh(

Yjl bnpl{halhy ilgdili yn dhg{lewl yjl adhda|a rebl {eyl n` rn{fl{w `{na

[w(9<33 yn [w( 0333 rjdgj dhg{lewl yjl gnwy n` s{ni|gydnh ehi dh`meydnh( Dy dw

jle{i yjey dy rdmm kl dhg{lewli an{l dh `|y|{l(

LGNHNADG LHPD[NHALHY

I|l yn yjl bmnkem lgnhnadg g{dwlw- Sefdwyeh—w lgnhnat dw emwn `egdhb e mny n` 

s{nkmlaw( Emyjn|bj Sefdwyeh—w lgnhnat dw hny id{lgymt jdy kt yjl g{dwlw tly yjl

lgnhnadg wdy|eydnh dw wlpl{l dh Sefdwyeh(

Yn {lwnmpl yjl snrl{ wlgyn{ dww|lw- {lanpdhb w|kwdidlw ehi gnhg|{{lhy y{ehw`l{ 

n` dhyl{heydnhem ndm s{dgl gjehblw dw emwn mdflmt yn {dwf e `|{yjl{ wmnrinrh dh

lgnhnadg egydpdydlw- ey mlewy dh yjl hle{ `|y|{l( 

Dh Sefdwyeh yjl{l dw e wy{nhb kmegf lgnhnat i|l yn yjl gd{g|meydnh n` kmegf anhlt

`{na dmmlbem k|wdhlwwlw mdfl wa|bbmdhb(

\hlasmntalhy {eyl jew kllh dhg{lewli `{na <(0, yn 2(9, dh Sefdwyeh

Dh`meydnh [eyl dw eknpl ;3, dh Sefdwyeh

Lgnhnadwyw e{l lzslgydhb e klyyl{ gnhidydnh `n{ Sefdwyeh lgnhnat i|l yn yjl

mneh `{na DA@(

Dh yjl `dhehgdem tle{ ;33:!34 yjl BIS b{nryj {eyl rew ;(3 sl{glhy dh ;33:!34 ew

ebedhwy 9(5 sl{glhy mewy tle{ ehi b{nryj ye{bly n` 9(< sl{glhy(

Npl{emm aeh|`egy|{dhb snwyli e hlbeydpl b{nryj n` 7(7 sl{glhy i|{dhb yjl g|{{lhy`dwgem tle{ ebedhwy yjl ye{bly n` 0(5 sl{glhy ehi 9(: sl{glhy n` mewy tle{( Me{bl!

wgeml aeh|`egy|{dhb rdyhlwwli e eg{nww yjl kne{i ilgmdhl n` 2(2 sl{glhy i|{dhb

nhbndhb `dwgem tle{ ebedhwy yjl b{nryj {eyl n` <(; sl{glhy mewy tle{( Yjl aewwdpl

gnhy{egydnh dw klge|wl n` eg|yl lhl{bt n|yeblw- e rlef wlg|{dyt lhpd{nhalhy

ehi snmdydgem idw{|sydnh dh Ae{gj ;334(

Page 38: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 38/59;

Ills `{lll{ ehi {l`{dbl{eyn{ aeh|`egy|{dhb wjnrli e hlbeydpl b{nryj n` 52(2 ,

ehi 5;(; ,

Sl{ gesdye dhgnal dh inmme{ yl{a {nwl `{na )539; mewy tle{ yn )5390 dh ;33:!34-

yjl{lkt wjnrdhb ae{bdhem dhg{lewl n` 3(7 sl{glhy

S{dpeyl wlgyn{ dhplwyalhy rew ilglml{eydhb wyleidmt wdhgl ;339!3< ehi dyw {eydn ynBIS jew ilgmdhli `{na 5<(2 sl{glhy dh ;339!3< yn 57(; sl{glhy dh ;33:!34

S|kmdg wlgyn{ dhplwyalhy yn BIS {eydn rjdgj jew kllh ilsdgydhb e gnhwdwylhy

dhg{lewl `{na 9(3 sl{glhy dh ;33;!37 yn <(0 sl{glhy dh ;330!32- ilgmdhli yn 9(4

sl{glhy dh ;33:!34(

Yjl gnhw|al{w dh Sefdwyeh e{l wslhidhb anwy n` yjld{ dhgnal nh `nni ehi kewdg

hlliw n` md`l(

WNGDEM LHPD[NHALHY

Hnr e ietw slnsml e{l klgnadhb an{l s{dgl gnhwgdn|w i|l yn dh`meydnh ehi

g{dwlw dh Sefdwyeh( Yjld{ s{dae{t `ng|w dw nh `nni ehi iedmt |wl bnniw ehi yj|w

slnsml jepl mlwwlhli yjld{ dhyl{lwy dh lmlgy{nhdg bnniw(

Hnr gnhw|al{w s{l`l{ yjl Wsmdy Ed{ Gnhidydnhl{w npl{ Rdhinr Ed{ Gnhidydnhl{w

klge|wl Wsmdy EGw e{l gnhwdil{li ew lhl{bt wepl{w( Yjey dw rjt Rdhinr EGw

e{l emanwy nkwnmlyl klge|wl n` jdbj lhl{bt gnhw|asydnh ehi Wsmdy EGw e{l

klgnadhb an{l sns|me{ klge|wl n` mnr lmlgy{dgdyt kdmmw(

Dh gn|hy{dlw mdfl Sefdwyeh yjl |webl n` Ed{ Gnhidydnhl{w dw b{ley klge|wl n` 

lzylhili w|aal{ wlewnh n` hle{mt : anhyjw( Dh Sefdwyeh Ed{ Gnhidydnhl{w e{l

|wli kt |ssl{ ehi adiiml gmeww(

Yjl gnasehdlw e{l klgnadhb an{l wngdemmt {lwsnhwdkml yjlwl ietw ew yjlt jepl

dhy{ni|gli G@G `{ll {l`{dbl{ehyw- ehyd kegyl{dem ehi ehyd i|wy `dmyl{w(

Yjl slnsml dh Sefdwyeh jepl wye{yli gnhwdil{dhb Wsmdy Ed{ Gnhidydnhl{w ew e

wyey|w wtaknm ehi `llm idwb{egli d` wsmdy |hdyw e{l hny dhwyemmli dh lpl{t {nna n` 

yjld{ jn|wlw( Yjey dw rjt slnsml s|{gjewl jnal essmdehglw nh dhwyemmalhyw `{na

yjl ileml{w(

YLGJHNMNBDGEM LHPD[NHALHY

Page 39: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 39/59;

Rdyj yjl dhy{ni|gydnh n` Wsmdy Ed{ Gnhidydnhl{w- dy aeil yjl ed{ gnhidydnhdhb an{l

e``n{iekml ehi lewt yn dhwyemm ehi aedhyedh(

Yjl l``dgdlhgt n` ed{ gnhidydnhl{ ilslhiw |snh dyw n|yl{ |hdy( Yjl kdbbl{ dw yjl

n|yl{ |hdyw yjl an{l l``dgdlhy rdmm dyw dhhl{ |hdy( Wn gnasehdlw e{l dhy{ni|gdhb kdb

n|yl{ |hdyw yn bly an{l l``dgdlhgt( Dh wsmdy Ed{ Gnhidydnhl{w yjl {nyeyn{ gnas{lwwn{w e{l |wli rjdgj e{l wn|himlww

ehi in hny jley |s dh lzy{lal jny wdy|eydnh(

Dh yjl dhyl{heydnhem ae{fly- yjl hnh G@G *Gjmn{n!`mn{n Ge{knhw$ e{l wjd`ydhb dh ed{ 

gnhidydnhdhb dhi|wy{t ehi emm aeon{ gnasehdlw e{l |wdhb hnh G@G bewlw dh yjld{ 

s{ni|gyw( G@G bewlw e{l je{a`|m `n{ yjl lhpd{nhalhy ehi ge|wl ilsmlydnh n` 

nnhl metl{- i|l yn rjdgj yjl iehbl{ n` bmnkem re{adhb dw jesslhdhb( @{na

;33<- hn G@G bewlw s{ni|gy geh kl wnmi n{ kn|bjy dh yjl dhyl{heydnhem ae{fly(

Wn yn {laedh dh yjl dhyl{heydnhem ae{fly dy dw hlglwwe{t `n{ yjl Sefdwyehd

gnasehdlw yn einsy hlr ylgjhnmnbt n` hnh!G@G bewlw(

Gnasehdlw e{l dhy{ni|gdhb {l`{dbl{eyn{w rdyj gnnm kehf rjdgj {laedh rn{fdhb `n{ 

< jn|{w lplh e`yl{ wrdygj n`` 

Yjl a|mydheydnhem gnasehdlw e{l |wdhb dh`n{aeydnh ylgjhnmnbt yn gnn{idheyl ehi

gnaa|hdgeyl rdyjdh gnasehdlw ew rlmm ew rdyj lzyl{hem se{ydlw( Yjl lmlgy{nhdg

dhplhyn{t aeheblalhy wtwylaw e{l |wli yn {li|gl yjl gnwy n` jehimdhb yjl

dhplhyn{t ehi n{il{w(

WRNY EHEMTWDW

Yjl wy{lhbyjw- rlefhlwwlw- nssn{y|hdydlw ehi yj{leyw n` SLM e{l idwg|wwli klmnr?

WY[LHBYJW

SLM jew yjl `nmmnrdhb wy{lhbyjw ehi dw dh an{l gnaslydydpl snwdydnh dh yjlwl e{lew

yjeh dyw gnaslydyn{w( @nmmnrdhb e{l yjl aedh wy{nhb sndhyw n` SLM6

Page 40: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 40/59;

Wy{nhb K{ehi Daebl

SLM jew g{leyli yjl wy{nhb k{ehi daebl dh yjl adhi n` yjl g|wynal{w yj{n|bj

jdbjl{ u|emdyt ehi mnr s{dgl( Yjl g|wynal{w n` yjl SLM emretw s{l`l{ yn k|t yjl

SLM jnal essmdehglw mdfl R[EG wsmdy EG ehi {l`{dbl{eyn{w rjlhlpl{ yjlt rehyli

yn k|t( SLM dw e sns|me{ gnaseht dh Sefdwyeh ehi lpl{t nhl fhnrw ekn|y yjl SLM

s{ni|gyw ehi dyw k{ehi( Yjey—w rjt SLM wlmmdhb n` R[EG e{l pl{t jdbj dh yjl

ae{fly yjeh yjl gnaslydyn{w wlmmdhb(

Wy{nhb Ileml{ Hlyrn{f

Dy dw emwn yjl sm|w sndhy `n{ yjl SLM yjey dy jew emwn ilplmnsli yjl wy{nhb ileml{ 

hlyrn{f dh yjl ae{fly( SLM jew dyw ileml{w dh ;; aeon{ gdydlw n` Sefdwyeh mdfl

Fe{egjd Mejn{l- U|lyye- Slwjere{- [eremsdhid- Jtil{ekei- A|myeh- B|o{ey lyg( Yjl

ileml{w e{l emretw y{tdhb yn wlmm yjl SLM essmdehgl yn yjl g|wynal{w klge|wl yjlt

fhnr yjl{l e{l jdbj ae{bdh dh yjl SLM s{ni|gyw( Yjlt geh bly an{l anhlt e`yl{ 

wlmmdhb yjl SLM s{ni|gyw( Yjl SLM emwn s{npdilw an{l dhglhydplw yn yjld{ ileml{w

yjeh yjld{ gnaslydyn{w( Ileml{w e{l pl{t gnhwgdn|w ekn|y yjl SLM s{ni|gyw ehi

emretw b|dil yjl g|wynal{ dh k|tdhb yjl SLM essmdehglw ehi ylmm yjla yjl an{l

u|emdydlw n` SLM s{ni|gyw yjeh nyjl{w s{ni|gyw(

Wy{nhb U|emdyt- Wemlw ehi Wl{pdglw

SLM jew Gn|hy{t!rdil G|wynal{ Ge{l Glhyl{w dh ;5 aeon{ gdydlw n` Sefdwyeh rjdgj

lhekml g|wynal{w yn egglww SLM g|wynal{ ge{l glhyl{w lewdmt( SLM dw emwn dh e

wy{nhb snwdydnh yjey dy s{npdilw yjl w|sl{dn{ u|emdyt yn dyw g|wynal{w( Dy aeflw wlhwl

dh yjl adhi n` yjl g|wynal{w yjey SLM s{ni|gyw e{l klyyl{ dh u|emdyt yjeh yjl nyjl{ 

gnasehdlw— s{ni|gyw( SLM emwn s{npdilw yjl e`yl{ weml wl{pdgl yn yjld{ g|wynal{w

rjdgj ilmdbjy yjl g|wynal{w weydw`egydnh( Dy dw ehnyjl{ ret yn eipl{ydwl yjl s{ni|gyw

klge|wl rjlh g|wynal{ dw jdbjmt weydw`dli yjlh jl ylmmw yjl nyjl{ ylh sl{wnhw yjey

yjlt wjn|mi k|t yjl SLM s{ni|gyw( Dy dw pl{t bnni s|kmdgdyt n` SLM s{ni|gyw yjey

SLM Gnaseht bedhw(

DWN Gl{yd`dli Gnaseht

Page 41: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 41/59;

SLM rew 50yj gnaseht dh Sefdwyeh rjdgj bny DWN 433; Gl{yd`dgeydnh dh 5442( Yjl

dhyl{heydnhem wyehie{i s{egydglw dh SLM jepl kllh |sb{eili ew sl{ yjl

{lpdwli DWN 4335 wyehie{iw ehi dyw wgnsl n` essmdgeydnh dw lzsehidhb lpl{ 

wdhgl ehi yns aeheblalhy dw gnaadyyli yn aefl SLM e ynyem u|emdyt

aeheblalhy *YUA$ gnaseht(

Ae{fly mleil{ dh R[EG *Rdhinr [nna Ed{ Gnhidydnhl{$

Dy dw ehnyjl{ wy{nhb sndhy yjey SLM dw e ae{fly mleil{ dh R[EG( Yjl rdhinr {nna

ed{ gnhidydnhl{ dw an{l ilaehili kt yjl g|wynal{w yjeh dyw gnaslydyn{—w ed{ 

gnhidydnhl{w klge|wl dy jew an{l i|{ekdmdyt dh nsl{eydhb wtwylaw ehi gnnmw yjl

{nna dh `lr adh|ylw( SLM emretw wy{dplw yn s{npdil yjl dhhnpeydpl `ley|{lw dh

R[EG( SLM ed{ gnhidydnhl{ dw gjlesl{ ehi jew e jdbjl{ u|emdyt yjeh nyjl{w R[EG(

Yjey—w rjt g|wynal{w emretw s|{gjewl yjl SLM rdhinr ed{ gnhidydnhl{(

Anhnsnmt dh Snrl{ ae{fly

SLM jew yjl me{blwy ae{fly wje{l dh snrl{ ae{fly dh Sefdwyeh ehi jew e anhnsnmt

dh ae{fly(  SLM dw nhl n` yjl aeon{ lmlgy{dgem lu|dsalhy w|ssmdl{w yn Reyl{ ehi

Snrl{ Ilplmnsalhy E|yjn{dyt *RESIE$ ehi Fe{egjd Lmlgy{dg W|ssmt Gn{sn{eydnh

*FLWG$- rjdgj e{l yjl me{blwy snrl{ |ydmdydlw dh Sefdwyeh( Kegfli kt yjl dhhnpeydpl

blhd|w n` Wedbnm B{n|s- SLM dw hnr ylgjhnmnbt `n{l{|hhl{ ehi ae{fly mleil{ dh

s{npdidhb hlr s{ni|gyw ehi wl{pdglw yn ally lpl{ gjehbdhb ehi ylgjhnmnbt

dhylhwdpl hlliw n` dyw g|wynal{w( SLM edaw yn aedhyedh yjdw gnaslydydpl libl ehi

ey yjl weal ydal flls wy{dpdhb yn das{npl dy `|{yjl{ kt gnhydh|n|w [&I- g{leydhb

hlr fhnrmlibl ehi eiesydhb yn bmnkem ilplmnsalhyw dh ylgjhnmnbt ehi s{ni|gy

ilwdbh(

H|akl{ ; dh Essmdehglw Ae{fly dh Sefdwyeh

Sef Lmlfy{nh Mdadyli jew e wlgnhi snwdydnh dh essmdehglw ae{fly dh Sefdwyeh e`yl{ 

Iermehgl( SLM emretw gnhydh|n|wmt wy{dplw yn s|{w|l yjl wy{eylbdlw einsyli kt yjl

gnaslydyn{w( SLM dw emwn aefdhb l``n{yw `n{ yjl ylgjhnmnbdgem das{nplalhyw ehi

Page 42: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 42/59;

klyyl{ g|wynal{ wl{pdglw yn klgnal ae{fly mleil{ dh essmdehglw ae{fly dh

Sefdwyeh(

Wy{eylbdg Emmdehgl rdyj MB

Yjl wy{eylbdg emmdehgl rdyj MB jew dhg{lewli yjl wy{lhbyj n` SLM( Ew MB dw e aeon{ 

smetl{ dh dhyl{heydnhem essmdehglw ae{fly- dy rdmm bdpl SLM yjl eipehyebl n` 

ylgjhnmnbt ehi dhg{lewl ae{fly wje{l(

Gnhy{egy rdyj Bnpl{halhy n` S|hoek

SLM jew yjl gnhy{egy rdyj Bnpl{halhy n` S|hoek `n{ s{npdidhb ehi dhwyemmeydnh n` ed{ 

gnhidydnhl{w dh yjl s{ladwlw n` Wl{pdgl ehi Blhl{em Eiadhdwy{eydnh Ilse{yalhy n` 

S|hoek( Yjdw {laedhw SLM k|wt dh nsl{eydnhw lplh dh yjl g|{{lhy g{dwlw n` mnr

ilaehi dh ae{fly(

G|wynal{ Mntemyt

 Ew SLM dw e sdnhll{ n` lmlgy{nhdg aeh|`egy|{l{ dh Sefdwyeh ehi dh yjl ae{fly wdhgl

mewy < yn 0 ilgeilw( Wn dy jew e wy{nhb g|wynal{ mntemyt ehi slnsml e{l |wdhb SLM—w

s{ni|gyw blhl{eydnh yn blhl{eydnh( Ew SLM dw weydw`tdhb yjl hlliw n` g|wynal{w

rdyj lgnhnadg ehi i|{ekml s{ni|gyw- yjl mntemyt n` dyw g|wynal{w dw lpl{ dhg{lewdhb(

Wy{nhb B{ds dh Jnal Essmdehgl

Wn SLM dw nhl n` yjl gnasehdlw- rjdgj dw jepdhb e wy{nhb b{ds dh yjl jnal

essmdehgl d(l( R[EG- [l`{dbl{eyn{w- adg{n ret Nrlh lyg yjey dw e wy{nhb sndhy `n{ 

yjl gnaseht( SLM dw slhly{eydhb yjl ae{fly kt dhy{ni|gdhb yjl hlr jnal

essmdehgl mdfl Wsmdy Ed{ gnhidydnhl{w ehi Reyl{ Idwslhwl{w ehi emretw y{tdhb yn bly

yjl aezda|a wje{lw dh yjl jnal essmdehgl ae{fly(

Wy{nhb [lwle{gj ehi Ilplmnsalhy Ilse{yalhy

SLM jew e wy{nhb {lwle{gj ehi ilplmnsalhy ilse{yalhy yjey dw gnhydh|n|wmt y{tdhb

yn ilplmns hlr `ley|{lw `n{ yjl s{ni|gyw( [&I ilse{yalhy wslhiw j|bl ean|hy n` 

anhlt `n{ yjl ilplmnsalhy n` s{ni|gy( [&I aeflw {lwle{gj `n{ dhy{ni|gdhb yjl

Page 43: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 43/59;

hlr s{ni|gy ehi ewfw yjl g|wynal{w rjey yjlt rehy lzy{e dh n|{ s{ni|gyw( @n{ yjdw

s|{snwl yjlt jd{l yjl jdbjmt u|emd`dli lasmntllw dh [&I ilse{yalhy( Yjey dw

ehnyjl{ wy{nhb snwdydnh n` SLM(

@{ll G|wynal{ Wl{pdgl

SLM s{npdilw `{ll g|wynal{ wl{pdgl `n{ nhl tle{ yn dyw g|wynal{w( Wn yjl

g|wynal{w emretw k|t yjl SLM s{ni|gyw i|l yn dyw `{ll wl{pdgl ehi dy klgnalw mntem

g|wynal{ `n{ yjl SLM( SLM emretw s{npdilw jlms yn yjld{ g|wynal{w `n{ {lsed{dhb yjl

R[EG- [l`{dbl{eyn{w ehi nyjl{ dylaw( SLM emretw aefl l``n{yw yn weydw`t yjl

g|wynal{w(

S|kmdg Mdadyli Gnaseht

 Emyjn|bj SLM dw nrhli kt yjl WEDBNM B[N\S k|y dyw wje{lw geh kl s|{gjewli

ehi wnmi dh wyngf lzgjehbl ae{fly( Wn lpl{t nhl rjn dw dhyl{lwyli dh s|{gjewdhb

yjl wje{lw n` SLM jl geh s|{gjewl( Dy dw emwn gemmli s|kmdg mdadyli gnaseht( Wn

slnsml e{l an{l dhyl{lwyli dh k|tdhb yjl SLM s{ni|gyw(

RLEFHLWWLW

Mdfl nyjl{ gnasehdlw SLM jew wnal rlefhlwwlw dh nsl{eydhb yjl k|wdhlww( D` SLM

npl{gnal nh yjlwl rlefhlwwlw yjlh dy geh klgnal e ae{fly mleil{ dh yjl jnalessmdehgl( SLM mnnwl wnal gnaslydydpl libl dh yjl `nmmnrdhb sndhyw?

@dhehgdem S{nkmlaw

Wnalydalw SLM `eglw yjl `dhehgdem s{nkmlaw klge|wl dyw wyngfw e{l wn a|gj sdmli

|s dh yjl wyn{lw yjey g{leyl yjl s{nkmla n` gewj `mnr klge|wl rjlh yjl wyngfw e{l

hny wnmi ehi yjl s{ni|gydnh dw dh s{nglww `n{ ;9 jn|{w e iet yjeh yjl gnaseht

`eglw w|gj s{nkmlaw( Wn gnaseht ebb{lwwdplmt {lwle{gjlw yjl wn|{glw n` gewj

ehi wy{lwwlw yjl ileml{w yn wlmm yjl SLM—w s{ni|gyw yn yjl lhi gnhw|al{w(

Gnaseht wnalydalw wlmmw yjld{ s{ni|gyw nh eipehgl kewlw yn yjl ileml{w ehi

bdplw yjla jdbj ae{bdh n` s{n`dy( Yjey—w rjt e gnaseht dw `egdhb yjl `dhehgdem

s{nkmlaw ehi gnaseht hlpl{ setw eyylhydnh nh yjl emyl{heydpl {lwn|{glw yjey rdmm

Page 44: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 44/59;

jlms dh {li|gdhb yjl wyngfw( Yjey dw e g|wynal{ ilaehi ehi i|l yn yjdw dy dw yjl

aedh rlefhlww n` gnaseht(

Mnr Weydw`egydnh Mlplm n` Lasmntllw

Yjl anwy |wl`|m ehi dasn{yehy ewwlyw `n{ eht gnaseht e{l dyw lasmntllw6 d` yjlt

e{l weydw`dli yjlt rdmm bdpl yjld{ klwy sl{`n{aehgl ehi rjdgj rdmm kl `{|dy`|m `n{ knyj

lasmntllw ew rlmm ew `n{ yjl gnaseht( Dy dw pl{t kdb rlefhlww n` SLM yjey dyw

lasmntllw e{l hny weydw`dli ehi yj|w hny bdpdhb yjld{ klwy sl{`n{aehgl( Adiiml ehi

mnrl{ mlplm n` lasmntllw jepl hny eht wlhwl n` dhpnmplalhy dh ilgdwdnh aefdhb `n{ 

yjl gnaseht- ew SLM jew hny bdplh yjla lasnrl{alhy yn yefl yjld{ ilgdwdnhw `n{ 

yjl gnaseht(

Megf n` Eipl{ydwlalhy

Dy dw e wlgnhi aeon{ rlefhlww n` SLM yjey dy jew megf n` eipl{ydwlalhy nh YP ehi

nyjl{ alide( Yjey g{leylw j|{iml dh wlmmdhb yjl s{ni|gyw ehi g|wynal{w gehhny

fhnr yjl gjehblw- rjdgj e{l aeil dh s{ni|gyw kt yjl gnaseht ydal yn ydal(

Gnaseht dw hny dh e snwdydnh yjey dy aeil eipl{ydwdhb n` emm yjld{ s{ni|gyw nh e rdil

{ehbl klge|wl n` dyw jdbj gewj {lu|d{lalhy ynre{iw yjl s{ni|gydnh wdil( I|l yn

yjdw s{nkmla gnaseht emretw aefl l``n{yw yn ilplmns wy{nhb {lmeydnhwjdsw rdyj

ileml{w(

Wtwyla Pe{deydnhw

Dy dw emwn yjl aedh rlefhlww n` SLM yjey yjl{l e{l {esdimt e gjehbl dh snmdglw n` 

wlmmdhb yjl s{ni|gyw( Yjey—w g{leylw s{nkmlaw `n{ yjl wlmmdhb ylea jnr yn wlmm yjl

s{ni|gyw yn yjl ileml{w klge|wl yjl yns aeheblalhy {lu|d{lw yjl |{blhy ean|hy

n` anhlt( Wn wlmmdhb ylea wlmmw yjl s{ni|gyw wnalydalw nh je{i gewj yjey rdmm

{li|gl yjl s{dglw n` s{ni|gyw yjey bdplw yjl klhl`dyw yn yjl ileml{w ehi g{leylw

s{nkmlaw `n{ yjl aeheblalhy(

Megf n` S{ni|gy [ehbl

SLM jew dhy{ni|gli an{l s{ni|gyw n` gnhw|al{ dylaw k|y yjl{l e{l an{l hlliw yn

ilplmns hlr gnhw|al{ dylaw mdfl SLM Ylmlpdwdnh- Peg||a gmlehl{ ehi nyjl{ dylaw(

Page 45: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 45/59;

I|l yn megf n` s{ni|gy [ehbl- Gnaseht gehhny le{h an{l s{n`dy klge|wl

gnhw|al{w jepl jdbj ilaehi n` yjlwl s{ni|gyw ehi yjlt wet yjey d` gnaseht dw

dhplwydhb dh yjlwl s{ni|gyw yjlh rl geh flls emm SLM dylaw ehi rl hlpl{ hlli yn

flls nyjl{—w gnaseht s{ni|gyw(

Dhess{ns{deyl Rn{fdhb n` J[ Ilse{yalhy

Dh yjdw anil{h ehi jdbjmt gnaslydydpl l{e- J|aeh [lwn|{gl Aeheblalhy jew eh

daalhwl dasn{yehgl `n{ yjl gnaseht( Yjl gnasehdlw aefdhb s{nb{lww dh yjl

rn{mi jepl lzglmmlhy j|aeh {lwn|{gl aeheblalhy ilse{yalhyw( Dh SLM- yjl

J|aeh [lwn|{gl ilse{yalhy dw hny sl{`n{adhb yjld{ emm i|ydlw s{nsl{mt( J[

ilse{yalhy rew wye{yli kl`n{l 7 tle{w ehi dy mnnfw mdfl e `n{aemdyt yjey gnaseht

jew J[ ilse{yalhy( J[ ilse{yalhy dw hny `|hgydnhdhb s{nsl{mt ehi dy dw rlefhlww

n` gnaseht rjdgj geh ge|wl gnaseht—w {ls|yl dh yjl ae{fly ehi rdmm mnnwl

eyy{egydplhlww `n{ yjl lasmntllw(

Mlww \ydmdeydnh n` [lwn|{glw

I|l yn megf n` `dhehgl e gnaseht gehhny |ydmdl emm dyw {lwn|{glw nh dyw `|mm gesegdyt(

Dy dhg{lewlw yjl gnwy n` s{ni|gyw sl{ |hdy yjey ilg{lewlw yjl s{n`dy ae{bdh n` legj

gnhw|al{ dyla( Wnalydalw gnaseht gehhny emmngeyl yjl {lwn|{glw eggn{idhb yn

yjl {lu|d{lalhyw n` s{ni|gydnh ilse{yalhy yjey—w klgnalw yjl s{nkmla `n{ yjlgnasmlyl |ydmdeydnh n` {lwn|{glw( @n{ yjl gnaseht dy dw emwn yjl aedh sndhy n` 

rlefhlww(

NSSN[Y\HDYDLW

@n{ yjl SLM yjl{l e{l an{l nssn{y|hdydlw `n{ lzsehwdnh yjl k|wdhlww( D` SLM {lemdl

yjey nssn{y|hdydlw yjlh dy rdmm kl an{l `{|dy`|m ehi s{n`dyekml `n{ yjl gnaseht( Lplh d` 

gnaseht inlw hny yefl eipehyebl n` yjlwl nssn{y|hdydlw yjlh dy rdmm mnnwl dyw

gnaslydydpl snwdydnh ehi jdbj s{n`dy( Dyw gnaslydyn{w rdmm bdpl SLM yn|bj ydal yn

s|{w|dhb yjl nssn{y|hdydlw yjey e{l einsyli kt yjla( @nmmnrdhb e{l yjl

nssn{y|hdydlw `n{ yjl SLM(

Page 46: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 46/59;

Lzsmn{eydnh n` Ae{fly dh Sefdwyeh

SLM jew yjl nssn{y|hdyt yn lzsmn{l yjl ae{fly dh emm npl{ yjl Sefdwyeh( Lplh yjn|bj

SLM dhy{ni|gl dyw s{ni|gyw dh emm gdydlw n` Sefdwyeh k|y yjl{l e{l wn aeht smeglw

yjey jepl yjl gesegdyt yn ekwn{k yjl SLM—w s{ni|gyw( Yjlwl smeglw e{l y{dkem e{lew

dh HR@S ehi hn{yjl{h e{lew n` S|hoek ehi HR@S- glhy{em e{le n` WDHI( D` 

gnaseht dhy{ni|glw yjld{ s{ni|gyw dh yjlwl e{lew yjlh dy geh bly e me{bl ean|hy n` 

s{n`dy ehi dhg{lewl dyw ae{fly wje{lw(

[dwdhb sns|meydnh

 Emyjn|bj {dwl dh sns|meydnh dw e s{nkmla `n{ yjl gn|hy{t k|y rjl{l yjl{l dw s{nkmla-

yjl{l dw eh nssn{y|hdyt( Wn i|l yn dhg{lewl dh sns|meydnh yjl ilaehi rdmm emwn

dhg{lewl dh yjl ae{fly( Wn SLM geh jepl an{l g|wynal{w dh `|y|{l(

Dhg{lewl dh S{ni|gy [ehbl

Dy dw yjl aedh nssn{y|hdyt `n{ yjl SLM yjey dy geh dhg{lewl dyw s{ni|gy {ehbl yjey rdmm kl e

an{l s{n`dyekml `n{ yjl gnaseht( SLM geh das{npl dyw s{ni|gy {ehbl dh yjl snrl{ 

wlbalhy rdyj yjl lwyekmdwjalhy n` e hlr `egyn{t ehi geh lzsmn{l `|{yjl{ b{nryj

nssn{y|hdydlw dh yjl Adiiml Lewy ehi Lewyl{h L|{nsl- bndhb `n{re{i( D` SLM inlw hny

yefl yjdw nssn{y|hdyt yjlh dy rdmm mnnwl jdbj ae{bdh n` s{n`dy ehi ae{fly wje{l( Dy rdmm{li|gl yjl `dzli gnwy ehi dhg{lewl yjl l``dgdlhgt n` yjl lasmntllw(

Lzsn{y Nssn{y|hdyt

SLM Gnaseht jew emwn yjl nssn{y|hdyt yn lzsn{y yjld{ s{ni|gyw dh nyjl{ gn|hy{dlw

mdfl \EL- WE\ID E[EKDE- ehi nyjl{ E{ekdg ehi E`{dgeh gn|hy{dlw( Dy rdmm hny nhmt

{li|gl yjl ilslhilhgl nh nhl ae{fly k|y emwn dhg{lewl yjl ae{fly wje{lw ehi

s{n`dyw( Dy rdmm emwn jlms yjl gnaseht yn ws{lei yjl `dzli gnwy nh emm n` dyw s{ni|gydnh

yjey rdmm {li|gl yjl ynyem gnwy ehi gnaseht rdmm lhont yjl jdbj s{n`dy(

Dhg{lewl dh S{ni|gydnh Gesegdyt

Gnaseht geh emwn dhg{lewl dyw s{ni|gydnh gesegdyt ey yjl aezda|a mlplm yjey rdmm

dhg{lewl yjl l``dgdlhgt n` yjl lasmntllw ehi emwn rdmm {li|gl yjl ynyem gnwy(

Page 47: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 47/59;

Wnalydalw gnaseht gehhny emmngeyl yjl {lwn|{glw eggn{idhb yn yjl {lu|d{lalhyw

n` s{ni|gydnh ilse{yalhy yjey—w klgnalw yjl s{nkmla `n{ yjl gnasmlyl |ydmdeydnh n` 

{lwn|{glw( Gnaseht wjn|mi mnnf yjl ae{fly gnhidydnhw yjlh dy rdmm s{ni|gl yjld{ 

s{ni|gyw(

Dhg{lewdhb Dhplwyalhy dh Snrl{ Wlgyn{ 

I|l yn g|{{lhy snrl{ ehi lhl{bt g{dwlw dh Sefdwyeh- yjl bnpl{halhy dw dhg{lewdhb

dhplwyalhy dh snrl{ wlgyn{( Wn yjdw dw e b{ley nssn{y|hdyt `n{ SLM yn `ng|w nh snrl{ 

idpdwdnh ehi yefl yjl wylsw yn gesy|{l jdbj ilaehi n` snrl{ s{ni|gyw dh yjl `|y|{l(

YJ[LEYW

SLM Gnaseht dh w|gj e gnaslydydpl l{e jew aeht yj{leyw ew rlmm( Yjlwl yj{leyw

e{l `n{ yjl s{lwlhy wdy|eydnhw ehi `|y|{l( Gnaseht wjn|mi aefl dyw snmdgdlw ehi

wy{eylbdlw eggn{idhb yn yjlwl yj{leyw( Wn `nmmnrdhb e{l yjl aedh yj{leyw `n{ yjl SLM?

Wy{nhb Gnaslydydnh

Yjl{l dw pl{t wy{nhb gnaslydydnh `n{ yjl jnal essmdehgl dh yjl ae{fly( Wn lpl{t

gnaseht y{dlw yn gnal dh yjl h|akl{ 5 snwdydnh `n{ egjdlpdhb yjl aezda|a wje{lw

dh yjl ae{fly( Lpl{t gnaseht einsyw id``l{lhy wy{eylbdlw `n{ wlmmdhb n` yjl s{ni|gyw(

Dy {li|glw yjl s{n`dy ae{bdh n` legj gnaseht ehi dhg{lewl yjl ke{bedhdhb snrl{ n` yjl k|tl{w rjn rdmm ilaehi jdbjl{ u|emdyt n` s{ni|gyw ehi mnrl{ gnwy( Yjey dw yjl

aedh yj{ley `n{ yjl SLM Gnaseht(

Gjdhlwl S{ni|gyw

Gjdhe—w s{ni|gyw e{l ehnyjl{ yj{ley `n{ yjl Sefdwyehd gnasehdlw klge|wl yjlwl

s{ni|gyw e{l gjlesl{ yjeh yjl Sefdwyehd s{ni|gyw( Eh lplh gjdhe s{ni|gy hny rlmm

dh u|emdyt k|y dy dw gnase{eydplmt dh mnr s{dglw yjeh yjl gnhw|al{—w jnal essmdehgl

yjey e{l aeh|`egy|{li kt yjl dhidblhn|w gnaseht( Gjdhe s{ni|gyw wy{lww yjl

dhidblhn|w gnasehdlw yn mnrl{ yjl u|emdyt ehi s{dglw yjey rdmm hny kl s{n`dyekml dh

yjl mnhb {|h(

Page 48: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 48/59;

Ilg{lewl dh Sefdwyehd [|sll Pem|l

Yjl lgnhnat n` Sefdwyeh dw hny wy{nhb ehi yjey dw rjt pem|l n` Sefdwyehd [|sll dw

ilg{lewdhb( Yjdw ilg{lewl dh pem|l n` [|sll geh wlpl{lmt e``lgy yjl gnaseht ew dy

rdmm {lw|my dhyn dhg{lewl dh yjl gnwy n` {er aeyl{dem s|{gjewli `{na n|ywdil Sefdwyeh(

Yjdw rdmm dhg{lewl yjl gnwy n` s{ni|gydnh ehi gnaseht jew yn {dwl dh s{dglw n` dyw

s{ni|gy rjdgj geh idwy|{k dyw lgnhnadg s{ni|gyw snwdydnh dh yjl g|wynal{—w adhiw(

S{dgl re{ 

 Ew yjl{l dw e wyd`` gnaslydydnh dh yjl jnal essmdehgl ae{fly yjey rdmm ge|wl yjl s{dgl

re{( Wn lpl{t gnaseht {li|glw yjl s{dglw n` dyw s{ni|gyw yn dhg{lewl yjl wemlw( Dy

rdmm hny nhmt {li|gl yjl s{n`dy ae{bdh n` yjl gnaseht k|y emwn {li|gl yjl u|emdyt n` 

s{ni|gyw( Wn s{dgl re{ dw yjl aedh yj{leyw `n{ emm yjl gnasehdlw- rjdgj e{l

nsl{eydhb dh yjlwl s{ni|gyw(

Ilg{lewdhb B{nryj [eyl dh Sefdwyeh

Yjl{l dw emwn wmnr b{nryj {eyl n` jnal essmdehgl dh Sefdwyeh yjey rdmm dhg{lewl yjl

wyngfw n` yjl gnaseht( Dy klgnalw yjl k|{ilh `n{ yjl gnaseht yjey jnr yn wlmm

yjlwl wyngfw( Dyw aedh {lewnh dw yjey s|{gjewdhb snrl{ n` yjl k|tl{ dw pl{t mnr ehi

dy jew hn dhgnal yn k|t yjl lzslhwdpl jnal essmdehgl( Dy dw emwn klgnadhb e aedh

yj{ley `n{ emm yjl gnasehdlw(

Dhwyekdmdyt n` Bnpl{halhy

Yjl {esdi gjehblw dh bnpl{halhyw rdmm klgnal yj{leyw `n{ yjl gnasehdlw klge|wl

lpl{t bnpl{halhy einsyw dyw nrh snmdgdlw `n{ yjl dhi|wy{dlw( Wn dy dhg{lewlw yjl

|hgl{yedhyt `n{ yjl dhplwyn{w rjn rehy yn dhplwy jlept ean|hy dh yjld{ hlr s{nolgyw(

Yjey—w klgnal yjl aeon{ yj{ley `n{ yjl gnasehdlw ehi ilg{lewlw yjl s{n`dyekdmdyt(

I|l yn `le{ n` snmdydgemmt dhwyekdmdyt gnasehdlw rdmm emwn hny dhplwy yjl jlept

ean|hyw(

Yez Ilse{yalhy

Yez ilse{yalhy dw ehnyjl{ aeon{ yj{ley `n{ yjl gnasehdlw yjey rdmm {lwy{edh yjl

k|wdhlww lzsehwdnh( Yjl{l dw an{l gnasmdgeyli yez s{ngli|{l `n{ yjl gnasehdlw-

Page 49: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 49/59;

rjdgj e{l dhyl{lwyli yn dhg{lewl yjl dhplwyalhy dh yjld{ k|wdhlwwlw( I|l yn `le{ n` 

jlept yezlw gnasehdlw rn|mi hny mdfl yn dhplwy yjl jlept ean|hy(

Rn{mi Y{eil N{behdeydnh

Rn{mi Y{eil n{behdeydnh bepl yjl sl{adwwdnh dh ;33< yn legj gnaseht n` jnal

essmdehgl yn lzsn{y yjld{ s{ni|gyw e`yl{ setdhb `lrl{ i|ydlw n{ i|yt `{ll s{ni|gyw(

Yjey rdmm dhg{lewl yjl s{lww|{lw `n{ yjl dhidblhn|w gnasehdlw yn {li|gl yjl s{dglw

ehi dhg{lewl yjl u|emdyt( Dy rdmm dhg{lewl yjl gnaslydydnh eanhb yjl `n{ldbh

gnasehdlw ehi dhidblhn|w gnasehdlw( K|y n|{ gnasehdlw emwn {|h |hil{ 

|hgl{yedhyt gnhidydnhw( Yjdw rdmm ilg{lewl yjl an{eml n` dhidblhn|w gnasehdlw(

[esdi Ylgjhnmnbdgem Gjehblw

Rn{mi dw reygjdhb `ewy ylgjhnmnbdgem gjehblw ehi yjl{l dw e {esdi gjehbl dh

ilwdbhw ehi ylgjhnmnbdlw dh s{ni|gyw( Wn dy dw pl{t dasn{yehy yn anpl rdyj meylwy

ylgjhnmnbdlw rjdgj dhg{lewl yjl gnwy n` s{ni|gydnh(

Kmegf Lgnhnat dh Sefdwyeh

I|l yn yjl kmegf lgnhnat dh Sefdwyeh yjl ae{flyl{w gehhny aefl s{nsl{ lwydaeydnh n` 

ae{fly ilaehi( Yjl ae{flyl{w egu|d{l ieye `{na Wyeyl Kehf Lgnhnadg W|{pltw rjdgj

in hny {l`mlgy yjl `ed{ sdgy|{l n` yjl lgnhnat( Dy dw e yj{ley `n{ gnaseht ew dy rdmm hny

s{nsl{mt `n{lgewy ehi ally yjl ae{fly ilaehi n` Sefdwyeh- rjdgj geh ge|wl g|wynal{w

yn wrdygj `{na SLM s{ni|gyw yn nyjl{ gnasehdlw s{ni|gyw(

SLM—W EGJDLPLALHYW

@d{wy W|sl{k{ehi n` Sefdwyeh dh Jnal Essmdehglw

SLM Ere{ili Jlemyj & Lhpd{nhalhy Heydnhem Lzglmmlhgl Ere{i!;33:

SLM Rdhw Klwy Lhpd{nhalhyem [lsn{ydhb Ere{i

SLM Ere{ili 0yj Ehh|em Lhpd{nhalhy Lzglmmlhgl Ere{i!;334

SLM—W SEG[E [EYDHBW

Page 50: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 50/59;

Yjl Sefdwyeh G{lidy [eydhb Eblhgt *SEG[E$ jew aedhyedhli yjl mnhb!yl{a ehi yjl

wjn{y!yl{a lhydyt {eydhbw n` SLM ey ‚E— *Wdhbml E$ ehi ‚E5— *E Nhl$- {lwslgydplmt(

Alehrjdml- yjl {eydhbw n` yjl s{dpeylmt smegli wlg|{li W|f|f  dww|lw n` SF[ 5-;33amh

ehi `d{wy yrn y{ehgjlw *ean|hydhb yn SF[ 5-533amh$ n` SF[ ;-333amh e{l aedhyedhli ey

”E‑ *wdhbml E sm|w$( Yjlwl {eydhbw ilhnyl e mnr lzslgyeydnh n` g{lidy {dwf laeheydhb

`{na e wy{nhb gesegdyt `n{ ydalmt setalhyw n` `dhehgdem gnaadyalhyw(

Yjl {eydhbw {l`mlgy yjl gnaseht—w {lmeydplmt mnr k|wdhlww {dwf laeheydhb `{na idpl{wd`dli

{lplh|l wn|{glw- w|ssmlalhyli kt dyw lwyekmdwjli snwdydnh dh yjl inalwydg snrl{ ehi

essmdehgl wlbalhyw( Dh yjl essmdehgl wlbalhy- yjl gnaseht—w ae{fly snwdydnhdhb dw

lzslgyli yn klhl`dy `{na dyw {lglhy emmdehgl rdyj MB- e bmnkem mleidhb smetl{( Yjl {eydhbw

yeflw dhyn eggn|hy yjl aeheblalhy—w rlmm!gnhgldpli k|wdhlww wy{eylbt n` s{ni|gy

ilplmnsalhy ehi ylgjhnmnbdgem |s b{eieydnh eadiwy dhylhwd tdhb gnaslydydnh(

Alehrjdml- {eydhbw e{l gnhwy{edhli i|l yn jdbjmt mlpl{ebli gesdyem wy{|gy|{l n` yjl

gnaseht ehi wdbhd`dgehy aey|{dyt adwaeygj dh ilky wy{|gy|{l- s|yydhb s{lww|{l nh SLM—w

`dhehgdem s{n`dml(

L``lgydpl ehi ydalmt lzlg|ydnh n` yjl gnaseht—w npl{emm wy{eylbt ‗ se{ydg|me{mt yjl

w|gglww n` dhdydeydplw dh snrl{ idpdwdnh ehi wy{eylbdg se{yhl{wjds rdyj MB ‗ dw g{dydgem `n{ 

{eydhbw( Aehebdhb dyw `dhehgdem {dwf ey eh egglsyekml mlplm rn|mi {laedh g{|gdem `n{ yjl

{eydhbw( Alehrjdml- eht eipl{wl gjehblw dh yjl u|ehy|a n` k|wdhlww ehi.n{ g{lidy

yl{aw- {lw|mydhb dh wy{lwwli gewj `mnrw- gn|mi jepl hlbeydpl dasmdgeydnhw `n{ yjl {eydhbw(

WY[EYLBDG SE[YHL[WJDS RDYJ MB

Sef Lmlfy{nh Mdadyli me|hgjli yjl hlr {ehbl n` MB Lmlgy{nhdgw Jnal Essmdehglw & Ed{!

gnhidydnhl{w dh Sefdwyeh ey eh das{lwwdpl gl{lanht ey [ntem Sema Gn|hy{t Gm|k-

Mejn{l nh :yj O|mt- ;334( E`yl{ e wy{eylbdg se{yhl{wjds eb{llalhy dh Es{dm yjdw tle{- Sef

Lmlfy{nh Mdadyli dw yjl lzgm|wdpl idwy{dk|yn{ n` MB Jnal Essmdehglw & Ed{!gnhidydnhl{w

yj{n|bjn|y Sefdwyeh & EOF(

Yjl emmdehgl dw lzslgyli yn kl gnasmlyli rdyj dhyl{heydnhemmt {lhnrhli MB- dh `nmmnrdhb

yj{ll sj{ewlw?

Page 51: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 51/59;

*d$ Weml ehi ae{flydhb n` MB s{ni|gyw *ed{ gnhidydnhl{w- {l`{dbl{eyn{w- adg{nrepl

nplhw- rewjdhb aegjdhlw ehi peg||a gmlehl{w$ yj{n|bj SLM—w idwy{dk|ydnh

hlyrn{f- rjdgj jew wye{yli klbdhhdhb O|hl!34-

*dd$ ylgjhdgem gnmmekn{eydnh klyrllh SLM ehi MB rjl{lkt SLM—w aeh|`egy|{dhb

`egdmdydlw rn|mi kl |sb{eili `n{ s{ni|gdhb MB s{ni|gyw- ehi `dhemmt-

*ddd$ SLM ehi MB rdmm `n{a eh dhilslhilhy lhydyt `ng|wdhb nh `|mm {ehbl n` essmdehglw

k|wdhlww( Yjlwl dhdydeydplw e{l lzslgyli yn e|balhy SLM—w ae{fly slhly{eydnh

ehi npl{emm wje{l- rjdml das{npdhb dyw s{ni|gy {ehbl(

 Eii{lwwdhb yjl lplhy- Sef Lmlfy{nh Mdadyli—w Id{lgyn{ Nsl{eydnhw- Adeh A|{ei Wedbnm

wedi yjey Sef Lmlfy{nh Mdadyli jew kllh e mleidhb mngem gnaseht dh lmlgy{dgem essmdehglw

`n{ npl{ `dpl ilgeilw- yjlt- ynblyjl{ rdyj MB Lmlgy{nhdgw- rjdgj dw e bmnkem mleil{ dhgnhw|al{ lmlgy{nhdgw- rdmm k{dhb e hlr {ehbl n` ylgjhnmnbdgemmt eipehgli & jlemyj ge{l

gnhwgdn|w s{ni|gyw `n{ yjl Sefdwyehd gnhw|al{w(

MB Lmlgy{nhdgw Sefdwyeh Blhl{em Aehebl{ A{( L( I( Gjnd rew emwn s{lwlhy ey yjl

nggewdnh( A{( Gjnd lasjewdli yjl jlemyj ge{l `egyn{ n` yjl MB s{ni|gyw( Jl alhydnhli

yjey yjl hlr jlemyj ge{l s{ni|gy gnmmlgydnh lhekmlw g|wynal{w yn mlei e jlemyjdl{ &

klyyl{ md`l ehi ynblyjl{ rdyj Sef Lmlfy{nh Mdadyli knyj gnasehdlw e{l rn{fdhb ynre{iw

das{npdhb yjl md`lwytml n` yjld{ g|wynal{w(

MLE[HDHB EW E WY\ILHY DHYL[H

I\YDLW

D jepl sl{`n{ali yjl `nmmnrdhb i|ydlw i|{dhb at dhyl{hwjds s{nb{ea dh SLM Gn{sn{eyl

Wemlw Ilse{yalhy( Emm indhbw ehi egydpdydlw e{l gjlgfli kt A{([ehe Weall|mmej *W{(KIL$ ehi A{( Tn|we` *Wemlw Gnn{idheyn{$

• D s{lse{li ”Ebdhb [lsn{y‑ rjdgj gnhyedhw dh`n{aeydnh ekn|y yjl sl{dni n` gewj n{ 

g{lidy {lgldpli n{ {lgldpekml( E wslgd dg wgjli|ml dw aeil `n{ 73ietw- 03ietw-

Page 52: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 52/59;

43ietw- ehi 5:3 ietw( Nh yjl kewdw n` rjdgj gnaseht lwydaeyl dyw g{lidy wyehidhb dh

hle{ `|y|{l

• D s{lse{li ”Gnhwdbhll Wyey|w [lsn{yw‑ dh Adg{nwn`y Lzglm rdyj yjl jlms n` id``l{lhy

`n{a|mew( Dy gnhyedhw yjl heal ehi gnil n` yjl se{yt ehi wemlw aehebl{- gdyt heal

ehi dyw gnil ehi emwn yjl nslhdhb ehi gmnwdhb ilkdy ehi g{lidy kemehglw n` yjl

gnhwdbhllw( Gnhwdbhll wyey|w gnhyedhw yjl dh`n{aeydnh ekn|y jnr aeht setalhyw

e{l {lgldpli ehi jnr aeht e{l wydmm {lgldpekml `{na gnaseht—w gnhwdbhllw ( Yjl

`nmmnrdhb yekml dmm|wy{eylw dy6

Nslhdhb Kemehgl *I{($ ‗ Gmnwdhb Kemehgl *I{($ 1 Ilkdy

Nslhdhb Kemehgl *G{($ ‗ Gmnwdhb Kemehgl *G{($ 1 G{lidy

Ilkdy ‗ G{lidy 1 Ean|hy [lgldpekml

Wemlw Aehebl{

Gnil 'Gnhwdbhll Gnil ' Gdyt

N(

Kemehgl

*I{($

N(

Kemehgl

*G{($

G(Kemeh

gl

*I{($

G(

Kemehgl

*G{($

9444457< 9:20< A|myeh 20-333 :2-972 0:-9<0 20-::0

944447;9 :20:2 Mejn{l 0<-274 79-<<0 <9-0<0 <-<00

944445;; 02220 @edwemeke

i

:-<2-09

3

9-<00 9<-900 9-<<0

9444439< 020:: Fe{egjd <-0;-33

3

<9-<02 :-;79 4-0<9

Wemlw N``dgl{

Gnil '

Gnhwdbhll

Gnil 'Gdyt

Ean|hy

[lgldpekm

l

9444457< 9:20< A|myeh 7-332

944447;9 :20:2 Mejn{l 52-432

944445;; 02220@edwemeke

i:-5;-509

9444439< 020:: Fe{egjd <-3:-:<7

Page 53: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 53/59;

• D idi @dmdhb n` ing|alhyw dhyn yjl gnhgl{hli gnhwdbhll `dmlw mdfl s|{gjewl n{il{w-

gjlu|lw {lgldpli- setalhy dh`n{aeydnh- dhpndglw- n{il{ `n{a lyg(

• D lhyl{li yjl ieye n` yjl |hdyw idwseygjli ehi lhyl{li emm dh`n{aeydnh {lmeyli yn

dhinn{ ehi n|yinn{ |hdyw(

• D s{lse{li yjl kdmmw n` Dhwyemmeydnh gje{blw( Yjlwl dhwyemml{—w kdmmw dhgm|il yjl

dh`n{aeydnh ekn|y dhwyemmeydnh rn{f *Dhwyemml{ wl{pdglw gje{blw- ehi gnwy n` lzy{e

aeyl{dem |wli$ nh s{nolgy wdylw( @d{wymt gnaseht {lgldplw kdmmw `{na dhwyemml{w yjlh

pl{d`dlw ehi lhyl{w yjl kdmmw dh yjl gnaseht—w {lgn{i ehi e`yl{ s{lse{eydnh yjlwl kdmmw

e{l wdbhli kt gnhgl{h Wemlw N``dgl{- K|wdhlww Wemlw Aehebl{- Gn{sn{eyl Wl{pdglw

Aehebl{- ehi @dhehgl Gnhy{nmml{ ehi `n{re{i yn @dhehgl Ilse{yalhy( @dhehgl

Ilse{yalhy |wl yn dww|l gjlu|lw dh `epn{ n` dhwyemml{w- rjdgj e{l {lgldpli kt

dhwyemml{ se{ydlw `{na Gn{sn{eyl Wemlw Ilse{yalhy(

• D s{lse{li ”U|nyeydnhw‑ `n{ yjl gnaseht ehi aedm n{ `ez yjla yn yjl g|wynal{ 

se{ydlw( Yjdw ing|alhy gnhyedhw yjl sl{ |hdy {eylw n` yjl {lu|d{li s{ni|gyw kt yjl

g|wynal{(

ANILMS{dgl Wemlw Yez

C 50,Lzy{e Wemlw Yez

C 3(2<,Lzgdwl I|yt

C 5,Lz!@egyn{t

s{dgl

Wsmdy EG ;0-7;: 9-;5; 542 ;07 75-333

• D s{lse{li yjl Setalhy Dh`n{aeydnh Wmdsw rjdgj e{l s{lse{li e`yl{ yjl gnmmlgydnh n` 

gjlu|lw `{na yjl se{yt( Dy dhgm|ilw n{behdeydnh heal- ieyl ehi ean|hy n` setalhy

yjlh gjlgfdhb n` yjl gnmmlgydnh lidy mdwy ehi pl{d`tdhb yjey legj ehi lpl{t lhy{t wjn|mi

kl aeygjli rdyj yjl setalhy dh`n{aeydnh `n{aw( Yjlh dy dw jehili npl{ yn

Idwy{dk|ydnh ehi G{lidy Gnhy{nm Ilse{yalhy(

• D idi {lgn{idhb n` id``l{lhy kdmmw n` lasmntllw mdfl `|lm- ankdml- alidgem kdmmw lyg dh yjl

Gn{sn{eyl Wemlw Ilse{yalhy {lgn{iw ehi jehili npl{ yn gnhgl{h ilse{yalhyw mdfl

D[ Ilse{yalhy ehi Eggn|hyw Ilse{yalhy(

Page 54: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 54/59;

• D gnn{idheyli klyrllh Gn{sn{eyl Wemlw ehi id``l{lhy ilse{yalhyw mdfl Idwseygj-

Idwy{dk|ydnh ehi G{lidy Gnhy{nm- D[ & E- Eggn|hyw ehi @dhehgl(

• D [lgldpli gemmw n` yjl g|wynal{w n{ yjl nyjl{ slnsml rjn rehyw wnal dh`n{aeydnh n{ 

u|l{dlw( [ehinamt gemmdhb yjl wemlw gnn{idheyn{w dh id``l{lhy gdydlw dh id``l{lhy e{lew

n` Sefdwyeh ehi ewfdhb yjla jnr aeht setalhyw e{l {lgldpli ehi ml`y emwn yjl

wyey|w n` wemlw(

S[NKMLAW LHGN\HYL[LI

 Ew w|gj D idih—y `egl eht ytsl n` s{nkmla i|{dhb at dhyl{hwjds( Yjl nhmt yjdhb D `n|hi e

kdy s{nkmlaeydg rew yjey dy rew e kdy je{il{ `n{ al yn yefl ydal `{na lasmntllw yn ylegj

al hlr yjdhbw ehi yjl rn{fdhb n` gn{sn{eyl wemlw klge|wl n` yjld{ lzy{lal k|wt

wgjli|ml( Dhdydemmt D jei id` dg|my ydal dh adzdhb rdyj n{behdeydnh alakl{w ehi `lmy

|hgna`n{yekml dh yjey hlr smegl rdyj hlr slnsml( Jnrlpl{- e`yl{ wnal ydal- D klgeal

e se{y n` dy o|wy mdfl lpl{tnhl lmwl ehi `lmy gnasmlylmt gna`n{yekml( Yjl {lem s{nkmla D

`egli dh yjl SLM rew yjl id``l{lhgl klyrllh rjey D jei mle{hy `{na yjl knnfw ehi rjey

rew kldhb s{egydgli( S{egydgem essmdgeydnh n` yjl yjln{dlw mle{hy i|{dhb egeiladg

wlwwdnhw rew e b{ley gjemmlhbl- rjdgj D npl{geal kt yjl gnnsl{eydnh n` yjl wye``(

HLR FHNRMLIBL EGU\D[LI

Wnal hlr yjdhbw- rjdgj D mle{hli jl{l- rl{l

Jnr yn rn{f dhidpdi|emmt ew rlmm ew dh b{n|sw |hil{ {lmezli ehi wy{lww`|m

lhpd{nhalhy(

Seydlhgl dw pl{t dasn{yehy dh ilemdhbw- ew ehbl{ geh mnwl tn|{ g|wynal{(

Yn dhg{lewl tn|{ wemlw ehi wyet dh gnaslydydnh rdyj yns k{ehiw dy dw hlglwwe{t ynflls tn|{ ileml{w jesst kt bdpdhb yjla dhglhydplw(

Jnr yn gnn{idheyl rdyj yjl nyjl{ wemlw e{lew n` SLM pde laedm- ylmlsjnhl ehi

`ez(

Jnr yn ilem rdyj tn|{ g|wynal{—w gnasmedhyw dh e weydw`egyn{t ret

Page 55: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 55/59;

Rn{fdhb n` s{ni|gydnh smehy n` SLM s{ni|gyw *Ed{ Gnhidydnhl{w- [l`{dbl{eyn{w$ kt

pdwdydhb yjl s{ni|gydnh wdyl(

JNR LZSL[DLHGL DASEGYW AT GE[LL[

At dhyl{hwjds lzsl{dlhgl jew bdplh al e {lemdwydg s{lpdlr n` s{egydgem md`l( Hnr D `llm

yjey D ea klyyl{ s{lse{li yn lhyl{ yjl rn{mi n` s{n`lwwdnhem rn{f( D jepl gnal yn fhnr

ehi kllh ess{lgdeyli kt e h|akl{ n` s{n`lwwdnhemw rjn e{l mlhidhb yjld{ wl{pdglw yn

yjl SLM `n{ an{l yjeh e ilgeil( D `llm jnhn{li yjey D jepl rn{fli rdyj w|gj

lzsl{dlhgli s{n`lwwdnhemw( D a|wy eiady yjey w|gj dhyl{egydnh dh yjdw {lwslgyekml

s{n`lwwdnhem gnaa|hdyt rdmm jlms al dh wllfdhb n|y bnni onk nssn{y|hdydlw dh yjl hle{ 

`|y|{l(

At fhnrmlibl n` Adg{nwn`y N``dgl lwslgdemmt AW Lzglm geal dh jehit rjdml

rn{fdhb jl{l dh SLM- ew iedmt {lsn{yw rl{l aeil dh Lzglm (At fhnrmlibl n` 

Wemlw @n{gl Aeheblalhy ehi Ae{flydhb jlmsli al rjdml rn{fdhb rdyj A{(

Uewd{ Aljanni *Wemlw Gnn{idheyn{$ rjeylpl{ D ewfli `{na jda- jl rew wn

fdhi yn b|dil al dh ilyedm( Wn- at |{bl `n{ mle{hdhb dh ` dlmi n` Wemlw @n{gl

Aeheblalhy ehi Ae{flydhb jlmsli al e mny( D m le{h y dh K|w dhlww

Gnaa|hdgeydnh jnr yn dhyl{egy rdyj gmdlhyw.sll{ b{n|sw.g|wynal{w rdyj bnni

gnaa|hdgeydnh wfdm mw- rjdgj geal dh jehit- jl{l dh SLM( D {lemdl yjl

dasn{yehgl n` {lwle{gj rn{f `n{ eht n{behdeydnh kt wlldhb dyw essmdgeydnh(

Legj yewf D sl{`n{ali rew e id``l{lhy lzsl{dlhgl dh dywlm`( Kt yjl lhi n` dy- D

a|wy wet D {lemdl at snylhydemw- D jepl {lemdli yjey s{egydgem m d `l dw hny wn

lewt e`yl{ emm6 dy yeflw e mny n` je{i rn{f ehi ilpnydnh- ehi hny yn `n{bly ydal(

 Ehi D hnr fhnr yjey d` D rehy D geh aefl yjdhbw snwwdkml- ehi D em wn fhnr

jnr bnni dy `llmw yn jepdhb eggnasmdwjli wnalyjdhb ehi kldhb ess{lgdeyli

`n{ d y ( D il` dhd ylmt jepl mle{hy yjdhbw- rjdgj rd m m dasegy at ge{ll{ ehi at

gje{egyl{( 

Page 56: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 56/59;

Yjl npl{em m lzsl{dlhgl n` at dhyl{hwjds rew pl{t bnni6 D jepl m le{hy yjl

wlhwl n` {lwsnhwdkdm d yt dh dyw m d yl{em alehdhb( D ea hnr gesekml n` ilemdhb

rdyj id``l{lhy wn{y n` gm dlhyw- ehi jnr yn kl seydlhy rjdml indhb wn( Klwdilw

yjdw D emwn bedhli fhnrmlibl ekn|y ing|alhyw rjdgj D s{lpdn|wmt megfli ehi

aeht an{l s{ni|gyw kldhb n``l{li kt yjl SLM( Wn dh e h|ywjlm m- yjdw

dhyl{hwjds bepl al yjl lzsl{ dlhgl- rjdgj rn|mi hn in|ky knnwy at

gnh`dilhgl yn rn{f dh `|y|{l(

[LGNAALHIEYDNHW

Nh yjl kewdw n` at fhnrmlibl ehi sl{glsydnh D geh {lgnaalhi yjl gnaseht yjey6

Sef Lmlfy{nh Mdadyli wjn|mi einsy e y{|l ilglhy{emdli n{behdeydnh wly|s rjdgj

bdplw emm lasmntllw yn yefl se{y dh ilgdwdnh aefdhb `n{ yjl gnaseht( Dy rdmm knnwy

yjld{ anydpeydnh ehi mntemyt `n{ yjl gnaseht(

Yjl gnaseht wjn|mi jepl e wy{nhb ae{flydhb dh`n{aeydnh wtwyla yn aefl s{nsl{ 

`n{lgewyw ekn|y ae{fly wdy|eydnh(

Yjl gnaseht wjn|mi |wl dh`n{aeydnh ylgjhnmnbt l` dgdlhymt yn gnaa|hdgeyl

klyrllh ilse{yalhyw dh `ewy ehi s{nsl{ ret yn wepl ydal ehi nyjl{ {lwn|{glw(

Yjl gnaseht wjn|mi ehhn|hgl yrn jnmdietw *Wey|{iet & W|hiet$ dh e rllf6 dy

rdmm hny nhmt jlms yjl gnaseht dh gnwy g|yydhb k|y emwn dhg{lewl l``dgdlhgt n` dyw

lasmntllw(

Yjl gnaseht wjn|mi eii an{l `ley|{lw yn yjld{ s{ni|gyw( Slnsml e{l eyy{egyli

ynre{iw s{ni|gyw rdyj |hdu|l `ley|{lw ehi wnalyjdhb yjey rn|mi aefl yjl

g|wynal{w `llm yjey yjlt jepl bny yjld{ anhltw rn{yj(

Yjl gnaseht wjn|mi bdpl Dhglhydplw ehi nyjl{ klhl`dyw yn dyw lasmntllw yn

anydpeyl yjla ehi yn dhg{lewl yjld{ sl{`n{aehgl(

Yjl gnaseht wjn|mi yefl wylsw yn aefl w|{l s{nsl{ `|hgydnhdhb n` J|aeh

[lwn|{gl Ilse{yalhy( Yjl{l wjn|mi kl `ed{ sl{ n{aehgl n` lasmntllw ehi{lre{i yjla eggn{idhb yn yjld{ sl{`n{aehgl(

 Ew lgnhnat dw `egdhb {lglwwdnh- SLM wjn|mi bdpl an{l emmngeydnh n` k|ibly yn dyw

ae{flydhb ilse{yalhy( Klge|wl dh w|gj lgnhnadg gnhidydnhw Ae{flydhb dw

gnhwdil{li yjl flt ilse{yalhy rjdgj g{leylw an{l pem|l dh yjl adhiw n` yjl

g|wynal{w(

Page 57: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 57/59;

Yn bedh an{l gnaslydydpl eipehyebl npl{ dyw gn!ae{fly smetl{w- SLM wjn|mi bdpl

an{l `ng|w nh yjl S|mm wy{eylbt dh dyw s{nanydnh adz lwslgdemmt `n{ essmdehglw(

SLM wjn|mi ilplmns dyw daebl ew eh lasmntll n{dlhyli gnaseht {eyjl{ yn eh

lasmntl{ n{dlhyli gnaseht(

Yjl gnaseht a|wy bdpl an{l dhglhydplw yn yjl ileml{w ehi wemlw n``dgl{w wn yjeyyjlt {laedh mntem yn yjl gnaseht ehi s{nanyl yjl gnaseht—w s{ni|gyw

l``lgydplmt(

Yjl gnaseht wjn|mi yefl wylsw yn wjn{ylh dyw gewj gnhpl{wdnh gtgml yn

egglml{eyl ydal n` gnmmlgydnh `{na yjl g|wynal{w(

Yjl gnaseht wjn|mi wslli |s dyw ilmdpl{t s{nglww kt lwyekmdwjdhb lzsehi dyw

wyn{lw dh e{lew n` jdbj ilaehi yj{n|bjn|y Sefdwyeh(

Yjl gnaseht wjn|mi emwn `ng|w nh id{lgy wlmmdhb n` dyw s{ni|gyw yn dyw g|wynal{w-

emyjn|bj Gnhw|al{ Ae{flydhb Ilse{yalhy dw indhb wn k|y ey e pl{t alebl{ 

mlplm(

Yjl gnaseht wjn|mi dhy{ni|gl wlewnhem wgjlalw `n{ dyw g|wynal{w rjdgj rdmm

jlms dh anpdhb |s yjl wemlw(

Yjl gnaseht wjn|mi eipl{ydwl yj{n|bjn|y yjl tle{ wn slnsml wjn|mi {lalakl{ 

yjla ehi rdmm kl an{l k{ehi mntem ehi hlr g|wynal{w rdmm kl eyy{egyli( Yjlt

wjn|mi |wl emm yjl alid|a n` eipl{ydwdhb yn kl an{l w|gglww`|m dh eyy{egydhb

g|wynal{w(

Yjl gnaseht wjn|mi ilplmns wtwylaw `n{ dilhyd`tdhb nssn{y|hdydlw- {ehfdhb yjla

ehi gjnnwl yjl klwy nhlw(

Yjl gnaseht wjn|mi gnhwyehymt eii ylgjhnmnbt dh dyw s{ni|gyw ehi wtwylaw

eggn{idhb yn gjehblw dh yjl dhyl{heydnhem ilplmnsalhy yjey rdmm bdpl dy e

gnaslydydpl eipehyebl dh yjl ae{flysmegl(

GNHGM\WDNH

Yn gnhgm|il D geh wet yjey D jei e rnhil{`|m ehi mle{hdhb lzsl{dlhgl dh Sef Lmlfy{nh

Mdadyli rjdgj aefl snwwdkml al yn r{dyl yjdw {lsn{y( Dh Sefdwyeh yjl k{ehi daebl n` Sef

Lmlfy{nh Mdadyli dw lzglmmlhy dh yjl adhiw n` dyw g|wynal{w( Yjl gnaseht jew bnni

wy{lhbyjw ehi wn dy geh aefl e {esdi s{nb{lww dh mngem ew rlmm ew `n{ldbh ae{flyw( Dh at

pdlrw yjl aeheblalhy sjdmnwnsjt dw yjl aedh j|{iml dh s{nb{lww n` yjl gnaseht( Hnr

Page 58: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 58/59;

yjl gnaseht—w `ng|w dw nhmt s{n`dy ehi lasmntl{—w n{dlhyli rjdgj ge|wl lasmntllw— mnr

anydpeydnh( Hn in|ky SLM dw aefdhb lzglmmlhy s{ni|gyw- k|y |h`n{y|heylmt SLM dw hny

{lemddhb g{leydpl eipl{ydwdhb dw emwn dasn{yehy se{y n` yjld{ Ae{flydhb w|gglww(

Yjl g|{{lhy wy{eylbdg emmdehgl n` SLM rdyj MB rdmm jlms`|m `n{ yjl gnaseht yn lzsehi dyw

ylgjhdgem ehi s{ni|gydnh gesegdyt ehi rdmm emwn lzsehi yjl ye{bly ae{fly( D wll yjl

`|y|{l n` SLM pl{t k{dbjy ew dy dw `dhidhb hlr nssn{y|hdydlw ehi yjl gnaseht jew yjl

snylhydem yn gnaslyl rdyj eht gjemmlhbl dh yjl ae{fly ew dy dw dh yjl ae{fly wdhgl eh l{e

n` eknpl <3 tle{w(

Page 59: Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

7/23/2019 Internship Report on PEL (Pak Elektron Limited) Lahore Pakistan

http://slidepdf.com/reader/full/internship-report-on-pel-pak-elektron-limited-lahore-pakistan 59/59