INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS TAHUN 3 ......©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 KEMENTERIAN...

of 13 /13
©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS TAHUN 3 2012 (SARINGAN 9) MAKLUMAT MURID: NAMA : ……………………………………………………………… KELAS : ……………………………………………………………… JANTINA: LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

Embed Size (px)

Transcript of INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS TAHUN 3 ......©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 KEMENTERIAN...

 • ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  NKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN SARINGAN

  LITERASI MENULIS

  TAHUN 3

  2012

  (SARINGAN 9)

  MAKLUMAT MURID:

  NAMA : ………………………………………………………………

  KELAS : ………………………………………………………………

  JANTINA: LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

 • 1a. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

  1b. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.

  Nota guru:

  Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan.

  Huruf besar atau huruf kecil boleh diterima.

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  2

  1.

  2.

  3.

  6.

  4.

  5.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

 • 2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru:

  Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  3

  5.

  3.

  i e r

  d u

  4.

  a o t e k u

  i p p a l a

  i c k u

  i u c

  1.

  s u

  u d e

  2.

  k u

  a o p

 • 3. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  Nota guru

  Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  4

  4.

  ho ro

  da

  2.

  5.

  1.

  li

  ma ka

  ni

  su gu

  nasi

  topi topi topi

  si na

  lo si

  3.

  ki pi

  topi topi topi

  re me

  ta ke ka

 • 4. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  Nota guru:

  Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  5

  3.

  e p a t

  5.

  o m d

  2.

  o a t l

  b o

  a m l u

  u p

  4.

  u k a r

  a s

  s k u e

  1.

  t i

  a p u s

  k i p a s

 • 5. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  1.

  kun i kan

  4.

  loh tu juh

  2.

  tik rih be

  3.

  dok tor tis

  5.

  tas

  mis ker

  lalat lat

  la lat lit

  la

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  Nota guru:

  Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  6

 • 6. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru:

  Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  7

  3.

  tu

  4.

  to

  5.

  kul

  1.

  hi

  2.

  so

  gasing

  ga

  sing

  deng dung tong teng sing song

  ling lang peng pang

  cung cang

 • 7. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  5.

  4.

  3.

  2.

  1.

  sau tau

  ge

  nai sai

  mi

  tai lai

  ran

  sau rau

  pi

  ker

  bau

  hau

  kaloi

  ka

  loi toi

  loi

  Nota guru:

  Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  8

 • 8. Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar. Contoh:

  Nota guru:

  Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  9

  3.

  4.

  5.

  a i u a i o u a e

  1.

  a i u

  2.

  i o u

  duit

  u o i

  l t

  t i d u p p k h

  r a d s e l r

 • 9. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  4.

  1.

  3.

  ngi nga ngu

  2.

  nya nyi nyu

  ling

  5.

  syo syi syu kram krum krim tro tru tra

  syim syam syum

  bunga

  nga ngi ngu

  bu nga pu

  mo pe si

  li ais

  Nota guru:

  Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  10

 • 10. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  11 ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Nota guru:

  Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  5.

  terjatuh

  tertidur

  3.

  ikatan

  lukisan

  4.

  melintas

  memandu

  bersalam

  berjalan

  bersalam

  2.

  bercakap

  berlari

  1.

  membaca

  membeli

 • 11. Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

  Contoh:

  Nota guru:

  Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah.

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  12

  minum adik susu

  siram pokok emak

  emak siram pokok

  gula membeli

  saya

  abang

  1.

  2.

  3.

  dan berbual sedang datuk nenek

 • 12. Tulis ayat berdasarkan gambar.

  Nota guru:

  Konstruk 12: Keupayaan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

  Guru perlu menyebutkan gambar.

  ©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  13

  1.

  2.