INSTRUMEN SARINGAN LITERASI BAHASA MELAYU MEMBACA … · © hak cipta kerajaan malaysia 2016...

of 13 /13
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN SARINGAN LITERASI BAHASA MELAYU MEMBACA SARINGAN 2 TAHUN 3 2016

Embed Size (px)

Transcript of INSTRUMEN SARINGAN LITERASI BAHASA MELAYU MEMBACA … · © hak cipta kerajaan malaysia 2016...

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN SARINGAN

  LITERASI BAHASA MELAYU

  MEMBACA

  SARINGAN 2

  TAHUN 3

  2016

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  1. Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.

  a) Menamakan huruf vokal.

  b) Menamakan huruf konsonan.

  Nota guru :

  Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

  2

  1. 2. 3. 4. 5.

  e o a u i

  1. 2. 3.

  4. 5. 6. 7.

  8. 9. 10.

  l b f

  m k j s

  h g p

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  2. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

  Nota guru:

  Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

  3

  Catatan:

  1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

  2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

  1. 2. 3.

  4. 5.

  te li

  so ra pu

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  3. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

  Nota guru:

  Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

  4

  Catatan:

  1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

  2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

  1. 2.

  3. 4.

  5.

  seri

  gali

  dahulu

  duka

  logo

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  4. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

  Nota guru:

  Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

  5

  Catatan:

  1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

  2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

  ker

  1.

  2.

  3.

  4.

  gan

  cuk

  lok 5.

  bis

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  5. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

  Nota guru:

  Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

  6

  Catatan:

  1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

  2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

  2

  6

  ganjil

  lembut

  masih

  simbol

  kalendar

  4.

  1.

  3.

  6.

  ipar 2.

  5.

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  6. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

  Nota guru:

  Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

  7

  Catatan:

  1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

  2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

  bilang 1.

  2.

  tongkat

  3.

  gedung

  5.

  lenggok

  4.

  sanding

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  7. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

  Nota guru:

  Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

  8

  Catatan:

  1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

  2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

  3.

  bagai

  santai

  amboi

  lemau

  saujana

  1.

  2.

  4.

  5.

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  8. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

  Nota guru: Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

  9

  Catatan:

  1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

  2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

  5.

  puisi

  4.

  boria

  3.

  cium

  1.

  luas

  2.

  sauk

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  9. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

  Catatan:

  1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

  2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

  hangat

  bunyi

  bangun

  syarat

  tradisi

  1.

  2.

  4.

  5.

  3.

  Nota guru:

  Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

  10

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  10. Membaca frasa yang ditunjukkan oleh guru.

  Nota guru :

  Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

  11

  Catatan:

  1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

  2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

  3.

  5.

  1.

  mencari rezeki

  seni anyaman

  artis terkenal 4.

  membajak sawah 2.

  pemetik api

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  11. Membaca ayat yang ditunjukkan oleh guru.

  Nota guru:

  Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

  12

  Catatan:

  1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

  2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

  Lina mendengar cerita nenek. 1.

  Penduduk desa berhimpun di balai

  raya.

  2.

  Dia tidak hadir kerana demam

  denggi.

  3.

  Kita mesti saling membantu dan bertolak ansur.

  4.

 • © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

  12. Baca petikan dan jawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

  Nota guru :

  Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

  13

  Semalam kaki Imran luka. Ibu

  membawa Imran ke klinik. Tiba di

  klinik, mereka duduk menunggu

  giliran. Jururawat merawat Imran

  dengan lemah lembut dan mesra.

  Imran dan ibunya mengucapkan

  terima kasih kepada jururawat itu.

  Catatan:

  1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

  2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.