Instrukcja obsługi GAASTRA Kiteboarding 2010

Click here to load reader

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Dziękujemy za zakup sprzętu Gaastra Kiteboarding. Zanim zaczniesz używać sprzęt zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami. Dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa osób trzecich nie używaj produktu jeżeli nie przeczytałeś i zrozumiałeś poniższych ostrzeżeń.

Transcript of Instrukcja obsługi GAASTRA Kiteboarding 2010

 • Instrukcja obsugi 2010

  Rider: ukasz Ceran

  EASY Surf Shop 2010

 • 1. Wprowadzenie

  Dzikujemy za zakup sprztu Gaastra Kiteboarding. Zanim zaczniesz uywa sprzt zapoznaj si z

  poniszymi ostrzeeniami. Dla wasnego bezpieczestwa oraz bezpieczestwa osb trzecich nie

  uywaj produktu jeeli nie przeczytae i zrozumiae poniszych ostrzee. Zapoznaj si rwnie z

  instrukcj uytkowania, ktr znajdziesz rwnie na naszej stronie www.gaastrakites.pl Poprzez

  pierwsze podczenie oraz uywanie produktw Gaastra Kiteboarding owiadczasz e zapoznae si

  i zrozumiae wszystkie ponisze ostrzeenia oraz zapoznae si i zrozumiae instrukcj obsugi.

  Firma Gaastra Kiteboarding oraz Dystrybutor EASY Sports nie ponosz odpowiedzialnoci za szkody

  wyrzdzone na wasnociach publicznych oraz za personalne kontuzje spowodowane przez

  uytkownika.

  2. OSTRZEENIA

  Kitesurfing to bardzo niebezpieczny sport! Nigdy nie zachowuj si w bezmylny i nieodpowiedzialny sposb uywajc tego produktu! Uywaj produktu tylko wtedy gdy jeste w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej Nieodpowiednie uywanie produktu moe powodowa powane kontuzj zarwno dla osoby

  uywajcej jak i osb trzecich.

  Jeeli jeste osob niepenoletni to zgod na uytkowanie produktu musz wyrazi twoi rodzice lub opiekunowie prawni. Zobowizani s oni do zapoznania si z ostrzeeniami oraz

  instrukcj obsugi produktu.

  Nie uywaj produktu gdy jeste pod wpywem alkoholu lub narkotykw Uywanie produktu naraa uytkownika na wiele nieprzewidywalnych i niekontrolowanych

  zagroe. Zachowaj ostrono!

  Bezpieczestwo uytkownika

  Latawiec mog uywa tylko osoby potrafice pywa wpaw Uywaj latawiec jak najdalej od brzegu Uywaj tylko takiego leasha, ktry ma system bezpieczestwa pozwalajcy na szybkie

  odpicie go od trapezu

  Podczas uytkowania unikaj linii wysokiego napicia, linii telefonicznych, lotnisk, drg, budynkw i drzew. Dla bezpieczestwa Gaastra zaleca stosowanie produktu tylko w

  miejscach do tego wyznaczonych

  Gaastra poleca zanim rozpoczniesz uprawianie kitesurfingu:

  Zanim zaczniesz uywa produkt odbd lekcje w certyfikowanej szkole. Nie uywaj samodzielnie latawca zanim nie zostaniesz przeszkolony przez certyfikowanego instruktora

  Zanim zejdziesz na wod upewnij si e jeste zapoznany z obsug sprztu Gaastra Kiteboarding

 • Zawsze sprawdzaj swj sprzt zanim zejdziesz na wod upewnij si e wszystko dziaa poprawnie. Jeeli zauwaysz jakie niepokojce znaki lub defekty nie uywaj produktu

  wystawiasz na ryzko swoj osob oraz osoby trzecie.

  Uywaj produktu tylko jeeli jeste dobrym pywakiem i uywasz kamizelk wypornociow zatwierdzon przez Stra Przybrzen

  Zawsze no kask, kamizelk wypornociow, okulary ochronne, rkawice i buty gdy uywasz ten produkt

  Uywaj tylko takiego leasha, ktry umoliwia kontrolowanie latawca Zawsze startuj i lduj latawiec z drug osob, potrafic asystowa przy tych manewrach Upewnij si e podczas uytkowania produktu w promieniu 80 metrw z kadej strony nie

  znajduj si ludzie oraz inne zagroenia

  Ostrzeenia zwizane z warunkami atmosferycznymi:

  Unikaj pywania przy wietrze od brzegu oraz zachowaj szczegln ostrono podczas pywania przy wietrze do brzegu

  Nigdy nie uywaj produktu podczas burzy i wyadowa atmosferycznych Natychmiastowo zaprzesta pywania gdy zblia si sztorm lub burza. Jeste w sytuacji

  zagraajcej ycie

  Zawsze sprawd lokalne warunki wiatrowe oraz aktualne prognozy zanim wystartujesz latawiec.

  Nigdy nie uywaj produktu w warunkach przekraczajcych twoje moliwoci

  Ostrzeenia zwizane z linkami:

  Trzymaj si z dala od linek gdy latawiec jest w powietrzu naprone linki s bardzo ostre i mog powodowa zagroenia

  Uywaj latawca tylko z linkami w dobrym stanie nie mog by pocite, poprzecinane i popltane

  Uywaj linek na ktrych nie ma supekw supeek na lince osabia j o 50%! Trzymaj si z dala od linek, dopki latawiec nie zostanie poprawnie zabezpieczony na ldzie.

  Niezabezpieczony latawiec moe niespodziewanie wystartowa ponownie naprajc linki.

  Co pewien czas sprawdzaj dugo linek mog si rozciga i w takim przypadku bar wymaga ponownego trymu.

 • 3. Instrukcja obsugi i przygotowanie baru do uycia

  Wyjmij bar z pokrowca, odepnij gumki zabezpieczajce linki na kocwkach baru i roz linki w

  odpowiednim miejscu. Upewnij si e linki nie s popltane oraz e nie ma na nich supekw.

  Czarna cz baru oznacza jego lew stron a biaa praw. Bar w zalenoci od systemu posiada 4

  lub 5 linek. Linki sterujce s w kolorze czarnym (lewa) i biaym (prawa). Linki none (mocy) s

  koloru niebieskiego. 5 linka (opcjonalnie) jest koloru szarego.

  Budowa baru:

  1

  2 3

  4 5

  6

  7

  8

  9

  10 11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  17

  18 19

 • Legenda:

  1 Drek (bar) czarny kolor oznacza lew stron,

  2 Chicken loop

  3 Zawleczka (donkey dick)

  4 Miejsce podpicia leasha

  5 Zrywka (system bezpieczestwa)

  6 Linka depoweru

  7 Linka bezpieczestwa

  8 Stoper

  9 Pywak

  10 Linka skracajca tam depoweru zmniejszenie mocy (kolor czarny)

  11 Linka wyduajca tam depoweru zwikszenie mocy (kolor biay)

  12 Tama depoweru

  13 Stoper systemu bezpieczestwa (regulacja dla zaawansowanych kitesurferw)

  14 Rczka O-shit

  15 Lewa linka sterujca - kolor czarny

  16 Prawa linka sterujca - kolor biay

  17- Linka nona (mocy) kolor niebieski

  18 Linka nona (mocy) kolor niebieski

  19 5 linka

  Leash

  Legenda:

  20 karabiczyk podpinamy do kka przy chicken loopie (element baru numer 4)

  21 zrywka (system bezpieczestwa)

  22 karabiczyk podpinamy do trapezu

  20 21

  22

 • Rozkadanie linek

  Roz linki naley rozoy w taki sposb aby w przypadku:

  - rozwijania baru pod wiatr - czarna cz baru (drka) z lewej strony oraz linki uoone oddzielnie w

  kolejnoci od lewej: czarna, niebieska, niebieska, biaa (w przypadku 5 linkowego baru midzy

  niebieskimi umieszczona jest szara linka)

  - rozwijania baru z wiatrem czarna cz baru (drka) z prawej strony oraz linki uoone oddzielnie

  w kolejnoci od lewej: biaa, niebieska, niebieska, czarna (w przypadku 5 linkowego baru midzy

  niebieskimi umieszczona jest szara linka)

  Dziaanie systemu bezpieczestwa

  Podpicie leasha

  Leasha podpinamy kocwk bez zrywki do metalowego kka chicken loopa oznaczonego numerem

  4 (zdjcie po lewej). Kocwk wyposaon w zrywk podpinamy do trapezu (zdjcie po prawej).

  Pierwsza zrywka (chcicken loop)

  Aby uruchomi pierwsz zrywk naley puci bar, zapa za zrywk (element nr 5) obiema rkoma i

  odepchn od siebie. Po wykonaniu tej czynnoci puszczamy otwartego chicken loopa. Jeeli

  wszystko wykonalimy poprawnie to latawiec spadnie do wody tracc moc.

 • Druga zrywka (leash)

  Aby uruchomi drug zrywk umieszczon na leashu naley zapa doni element o numerze 21 i

  odepchn go w kierunku od siebie. Gdy zrywka odczy si od karabiczyka wypuszczamy leash z

  rki.

  UWAGA po uyciu drugiej zrywki latawiec nie jest ju poczony z uytkownikiem!!

  4. Przygotowanie latawca do uycia

  Rozkadanie i pompowanie latawca

  Latawiec naley rozoy tubami do gry na trawie, piasku lub innej powierzchni, na ktrej nie

  znajduj si adne przedmioty mogce uszkodzi poszycie latawca. Latawiec naley uoy

  wzgldem wiatru tak aby jedno jego ucho byo uoone na wiatr a drugie z wiatrem. Ucho

  ustawione na wiatr naley zabezpieczy workiem z piaskiem aby latawiec nie odlecia.

  Pompowanie latawca:

  a) zamkn zawr DEFLATE sucy do spuszczania powietrza i zabezpieczy go rzepem b) poczy pompk z latawcem za pomoc czarnej tamy z karabiczykiem

  a) b)

 • c) umieci kocwk wa pompki w zaworze opisanym INFLATE d) Latawiec naley napompowa do cinienia 8-9 PSI.

  Zamykanie zaworu INFLATE

  Aby zamkn zawr INFLATE bez utraty powietrza naley:

  1. Praw rk zapa za kocwk wa pompki oraz przygotowa si na zatknicie zaworu palcem wskazujcym lewej rki.

  2. Szybkim ruchem wyj w pompki i zatka zawr palcem wskazujcym lewej rki 3. Trzymajc palec przytknity do zaworu, praw rk przygotuj korek zamykajcy i szybkim

  ruchem zwolnij palec lewej rki i zamknij zawr korkiem. Nastpnie zabezpiecz go rzepem.

 • Zabezpieczanie latawca na play

  Latawiec naley pooy w bezpiecznym miejscu w sposb przedstawiony na poniszym zdjciu.

  Latawiec ustawiamy tak by lea tub gwn prostopadle do wiatru. Dodatkowo latawiec naley

  przycisn do podoa workiem z piaskiem lub np. desk (uwaga na ostre krawdzie i stateczniki).

  Podpinanie linek

  Aby zmaksymalizowa prostot i bezpieczestwo latawce Gaastra wyposaone s w system

  idiotoodporny. Uniemoliwia on niepoprawne podpicie linek. Aby podpi linki naley

  poprawnie rozwin bar oraz dopasowa kocwki linek baru z kocwkami linek latawca.

  Naley przygotowa do poczenia linki baru z linkami latawca o tym samym kolorze. Linki

  podpinamy na zasadzie czenia supeka z ptelk.

  KIERUNEK WIATRU

 • Zgodnie z systemem idiotoodpornym:

  a) linki sterujce latawca zakoczone s supekami

  b) linki sterujce baru zakoczone s ptelkami

  c) linki none latawca zakoczone s ptelkami

  d) linki none baru zakoczone s supekami

  - 5 linka latawca zakoczona jest ptelk

  - 5 linka baru zakoczona jest supekiem

  Dziki zastosowaniu takiej kombinacji supeek i ptelek nie moliwe jest niepoprawne

  podczenie linek.

  Uwaga zawsze upewnij si przed podczeniem i po podczeniu lat